Sunteți pe pagina 1din 3

СONCURS FOTO, VIDEO ȘI DESEN

„Îți pasă de viitor – du gunoiul în zonele special amenajate pentru deșeuri!”

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE

Cimișlia – 2021
1. ORGANIZATOR: AO Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova)
este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează
1
proiectul Modernizarea managementului deșeurilor menajere solide din orașul
Cimișlia, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca în orașul
Cimișlia în orașul Cimișlia satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și
Dimitrovca, raionul Cimișlia). Programul de granturi locale este lansat în baza
Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din
cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea
cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană
și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul
proiectului pentru regiunea Sud este CRAION CONTACT-Cahul IP.

2. SCOP: Concursul foto, video și desen își propune să descopere și să promoveze noi
talente, să stimuleze copii și tinerii pentru dedicarea timpului liber către manifestarea
talentului lor și cultivarea valorilor exprimate prin imagini foto, video și desen.

3. OBIECTIVE:
- Stimularea creativității copiilor și tinerilor,
- Realizarea schimburilor de experiență între tineri,
- Dezvoltarea capacității de exprimare a creativității prin pictură,
- Creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în activități culturale și de
dezvoltare personală.

4. CATEGORII DE VÂRSTĂ:
Concursul de se adresează copiilor și tinerilor din orașul Cimișlia.

5. CONDIŢII DE PARTICIPARE:
1. Fiecare concurent poate participa cu lucrarea proprie doar la o singură
categorie de concurs: foto, video sau desen;
2. Lucrările de desen vor fi elaborate individual şi prezentate la sediul Agenției de
Democrație Locală din Moldova, orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14, etaj
3, la data menţionată mai jos;
2.1. La prezentarea lucrărilor de desen se va scrie pe verso Nume/Prenume,
vârsta și un număr de telefon;
2.2. Lucrările vor fi îndeplinite în tehnicile şi materialele la alegere, pe
formatul A4 sau A3;
2.3. Concurenții vor lucra cu materiale proprii.
2.4. Fiecare participant va prezenta doar câte un desen;
3. Lucrările video vor fi expediate la adresa: ldamoldova@aldaintranet.org, cu
menționarea Numele, Prenumele autorului/autoarei, vârsta și un număr de
telefon;
3.1. Durata clipului video nu va depăși 2 minute;
3.2. Fiecare participant va prezenta doar câte o lucrare;
4. Lucrările foto vor fi expediate la adresa: ldamoldova@aldaintranet.org, cu
menționarea Numele, Prenumele autorului/autoarei, vârsta și un număr de
telefon;
4.1. La prezentarea lucrărilor foto se va menționa Nume/Prenume, vârsta și
un număr de telefon;
4.2. Fiecare participant va prezenta doar câte o lucrare.

5. PROGRAMUL CONCURSULUI:
5.1. Desfăşurarea concursului: 04.03.2021 - 25.03.2021

2
5.2. Data limită de prezentare a lucrărilor: 25.03.2021, ora 16:00 la
sediul LDA Moldova, orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14, etaj 3
5.3. Evaluarea lucrărilor: 25 – 31.03.2021
5.4. Vernisaj și premierea câștigătorilor: 04.04.2021 ora 13:00

6. CRITERII DE EVALUARE:
- Expresivitatea artistică;
- Tehnici de lucru, îmbinare de culori, materiale;
- Impactul mesajului transmis;
- Creativitate și originalitate.

7. JURIUL:
7.1. Componența juriului:
- Sergiu Andronachi, Primar al orașului Cimișlia;
- Ion Ciumeică, redactor „Gazeta de Sud”;
- Iurie Bumbu, profesor de pictură, Școala de Arte;
- Radu Corlăteanu, director al Casei de Cultură Cimișlia;
- Rodica Matei, director al Centrului de Creație Cimișlia.

8. Premiile  în cadrul concursului foto, video și desen „Îți pasă de viitor – du


gunoiul în zonele special amenajate pentru deșeuri!”:
- La categoria foto se vor acorda seturi motivaționale (cărți pentru trei
învingători cu valoarea respectivă de 800 lei pentru locul I, 700 lei pentru locul
II și 600 lei pentru locul III);
- La categoria de desen se vor acorda seturi motivaționale (cărți pentru trei
învingători cu valoarea respectivă de 1200 lei pentru locul I, 1000 lei pentru
locul II și 800 lei pentru locul III);
- La categoria video se vor acorda seturi motivaționale (cărți pentru trei
învingători cu valoarea respectivă de 2500 lei pentru locul I, 1500 lei pentru
locul II și 800 lei pentru locul III).
- Se vor acorda la fiecare categorie de vârstă: diplome de gradul I, II, III și
diplome de menţiune.

9. LITIGII:
Eventualele litigii apărute între organizator și participantul la acest concurs se vor
rezolva pe cale amiabilă.

Pentru mai multe detalii ldamoldova@aldaintranet.org, 0241 2 23 70


Adresa: LDA Moldova, orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14, etaj 3.