Sunteți pe pagina 1din 2

Definitivat - portofoliul profesional

În elaborarea portofoliului, trebuie să respectați programa de pedagogie și elemente de


psihologie școlară, corespunzătoare funcției ocupate.
     Portofoliul profesional cuprinde:

 un curriculum vitae;
 o scrisoare de intenție de 200-400 de cuvinte;
 un raport de progres şcolar;
 documente-suport;
 autoevaluarea portofoliului profesional, conform grilei de evaluare.
În scrisoarea de intenție, prezentați:
 Motivația participării la examen;
 Obiectivele și așteptările proprii;
 Autoaprecierea activității pe parcursul semestrului;
 Autoaprecierea portofoliului;
 Propuneri de ameliorare.
 
Documentele de suport care însoțesc raportul de progres şcolar sunt:

 planificările: anuale, semestriale și pe unități de învățare;


 minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecții diferite;
 instrumente de evaluare (un test predictiv - cu baremul aferent, rezultatele
testării, măsuri);
 catalogul profesorului;
 resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei.
Iată câteva exemple de documente din portofoliul profesional, publicate de colegii de pe
Didactic.ro:
 Portofoliu profesional pentru definitivat , publicat de MirelaPo
 Scrisoare de intenție, publicată de norkisana
 Fișă de progres școlar, publicată de Andra_Paduraru31

Când va fi evaluat portofoliul profesional?


     Veți elabora portofoliul profesional după validarea înscrierii la examenul de
definitivat. Portofoliul elaborat de dumneavoastră va fi evaluat în semestrul al II-lea.
Portofoliul evaluează nivelul de competență didactică, urmărind adaptarea pregătirii
psihopedagogice la specificul clasei la care ați predat.

Cum va fi evaluat portofoliul?


   
Evaluarea portofoliului profesional este realizată conform unei grile de evaluare.

Componentele evaluate sunt:


    - Proiectarea/planificarea materiei,
    - Planificarea anuală,
    - Planificarea semestrială,
    - Planificarea pe unități de învățare adaptată nivelului clasei,
    - Proiectele didactice (minim 10 pentru diferite lecții),
    - Instrumentele de evaluare,
    - Testul predictiv cu baremele aferente,
    - Rezultatele testării și observațiile/concluziile,
    - Măsurile/planul de acțiune,
    - Catalogul profesorului,
    - Resursele materiale folosite,
    - Resursele didactice  adaptate nivelului clasei,
    - Fișele de lucru (pe nivel de performanţă vizat),
    - Cărţi, culegeri, texte, teste, CD-uri, DVD-uri etc.,
    - Folii retroproiector/prezentări,
    - Raportul de progres școlar.

S-ar putea să vă placă și