Sunteți pe pagina 1din 22

Amenajarea scuarelor Formular Nr.

1
WinCmeta
(denumirea obiectivului)

Catalog preturilor
№ Simbol norme si Unitatea de Volum
crt. cod resurse Denumire lucrărilor măsură
1 2 3 4 5
Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de
DG04B
1 orice dimensiune, asezate pe beton m 1,000

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in


TrI1AA02F2 bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa
2 t 1,000
sau teren, in auto, categoria 2

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5


TsI50C10
3 t la distanta de 30 km t 1,000

Taierea cu masina cu discuri diamantate a


RpDC04B rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de
4 m 1,000
uzura, la drumuri si strazi

Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3


cm grosime formate din covoare asfaltice
RpDB37A
5 permanente, betoane asfaltice sau mortare m2 1,000
asfaltice

Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3


cm grosime formate din covoare asfaltice
RpDB37A1 cu
permanente, betoane asfaltice sau mortare
6 K=5 m2 1,000
asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3
cm grosime se adauga (adauga б=5cm cu K=5 )

Deplasarea Bobcat cu аutovehicul special 5т de


DI70A f-1 la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi,
7 h-ut 1,000
inclus. incarcare si descarcare mecanismelor

Deplasarea Compactor mecanic 150 - 200 kg cu


аutovehicul special 5 de la locul incarcarii la
DI70A f-2
8 locul de lucru si inapoi , inclus. incarcare si h-ut 1,000
descarcare mecanismelor

Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu


o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu
TsC61B descarcare in autobasculanta pe obiecte de
9 100 m3 1,000
reparatie, reconstructie sau restaurare: teren
categoria 2

Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3


RpDB37A1 cu cm grosime formate din covoare asfaltice
10 K=9 permanente, betoane asfaltice sau mortare
Digitally signed by Rusu Pavel
m2 1,000
asfaltice,
Date: 2021.03.03 pentru
16:08:30 fiecare 1 cm in plus peste cei 3
EET
Reason: MoldSign Signature
cm grosime
Location: Moldova se adauga (adauga б=9cm cu K=9 )
1 2 3 4 5

Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu


excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu
TsC60B volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de
11 100 m3 1,000
reparatie, reconstructie sau restaurare: teren
categoria 2

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a


umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm
TsD05A
12 grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 100 m3 1,000
umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

Demontarea imprejmuirilor metalice, simple,


RpCS20G
13 forjate sau ornamentale kg 1,000

RpCS19B Demontari: dale din placi prefabricate


14 m2 1,000
Demontarea pilonilor (Demontare stilp de
RpEN04A
15 iluminat stradal) buc 1,000

Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu


TsH75B ferestraul mecanic din autoturn in conditii
16 buc 1,000
restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm

Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu


TsH75A ferestraul mecanic din autoturn in conditii
17 buc 1,000
restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm

Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de


foioase tare si de brad si transportarea
materialului lemnos in depozite, in afara sau in
TsG07A
18 zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin buc 1,000
purtarea manuala, diametrul cioatelor sau
radacinilor de 10...30 cm

TsH92C Incarcarea in auto: crengi


19 t 1,000
TsH93C Descarcarea din auto: crengi
20 t 1,000
Demontarea imprejmuirilor metalice, simple,
RpCS20G
21 forjate sau ornamentale kg 1,000

Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si


RpCP45D
22 imprejmuirilor metalice etc kg 1,000

Demolarea peretilor de zidarie din caramida


plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton
RpCG29C
23 usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea m3 1,000
caramizilor

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,


RpCO56A
24 obloane, cutii, rulou, masti, etc.) m2 1,000

25 RpCB18C Demolarea betoanelor vechi cu mijloace m3 1,000


1 2 3 4 5
manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi
etc.

TsH91Adem
Demontarea bancilor pe 2 picioare
26 K=0.5 buc 1,000

TsH91Bdem
Demontarea urnelor
27 K=0,5 buc 1,000

TsH91A-2dem Demontarea constructii si utilaj de joaca si


28 K=0.5 fitness buc 1,000

Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu


TsC59Bf o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in
29 100 m3 1,000
autobasculanta: teren de categoria 2

Dislocarea mecanica a pamintului din depozit


TsC26A1apl nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m
30 100 m3 1,000
cu Bobcat teren catg. I sau II

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26


pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m
TsC27A1 apl in plus peste distanta prevazuta in articolul
31 100 m3 1,000
respectiv cu Bobcat pamint provenit din teren
catg. I sau II K=2

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,


TsE01B
32 cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 100m2 1,000

TsC53A Compactarea pamintului cu pietris


33 100m2 1,000
TsC54A Strat de fundatie din nisip cuartos
34 m3 1,000
Pavaje executate din placi de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat
de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu
DE17A
35 amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de m2 1,000
5 cm ( pavele din placi din beton vibropresat
100x200 gr.60mm)

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor


executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
TsD04D
36 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in m3 1,000
parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea


de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,
DE11A trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din
37 m 1,000
beton, de 10x20 cm (Piatra de borduri БР
100.20.8 cu fateta)

Strat de fundatie din amestec de nisip cu pietris


TsC54C
38 conform ГОСТ 25607-94 m3 1,000
1 2 3 4 5
TsC54C Strat de fundatie din pietris
39 m3 1,000
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a
imbracamintilor existente in vederea aplicarii
DB02C
40 unui strat de uzura din mixtura asfaltica, 100m2 1,000
executata cu bitum taiat (cutback)

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,


DB19D executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu
41 m2 1,000
asternere manuala

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate


DB16D cu
marunte, executata la cald, in groosime de 4,0
42 K=1.25 m2 1,000
cm, cu asternere manuala - 6cm

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,


DB19A executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu
43 m2 1,000
asternere manuala

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate


DB16B marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm
44 m2 1,000
cu asternere manuala

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor


executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
TsD04A
45 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in m3 1,000
parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare


DE10C 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
46 m 1,000
(bordura BR 100.30.15)

Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si


DI106
47 murdarie 100m2 1,000

TsC54C Strat de fundatie din pietris


48 m3 1,000
Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind
0,9 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi
ciopliti din lemn brut de foioase 5x5 cm, cu
scinduri de rasinoase brute de 50х20 mm si rigle
de rasinoase de 50x30 mm, inaltimea gardului
CO04Bf-1
49 fiind de 0.5 m (conform proiect: Schindura m 1,000
50х20*0,5m=728buc=0,5m3; Schindura 50x30
=56,8m*2buc=0,2m3; Par din lemn 50x50
*0,85m= 50buc=0,11m3; Cuie din metal=
2950buc)

Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de


rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,
CN17A
50 executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv m2 1,000
grundul

51 CA02C Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la m3 1,000


1 2 3 4 5
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu
centrala de betoane conform art. CA01 sau beton
marfa, turnare cu mijloace clasice

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,


avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,
executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la
TsA02E
52 fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de m3 1,000
infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu

TsH222A Incarcarea solului in transport auto


53 m3 1,000
Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota
CA03F zero, preparat cu centrala de betoane sau beton
54 m3 1,000
marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace
clasice, beton simplu clasa..М-100

Confectii metalice diverse din profile laminate,


tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
CL18A sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial
55 kg 1,000
in beton (Elemente metallice -otel de beton
AIIID12 , 16buc)

Confectii metalice diverse din profile laminate,


tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
CL18A
56 sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial kg 1,000
in beton (Elemente metallice -tabla 150*450*5 )

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate


DB16C marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm
57 m2 1,000
cu asternere manuala

Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza,


marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie
de beton cu rosturile umplute cu mortar,
CO03A1- f
58 utilizarea mortarului marfa M 100-T si a m 1,000
betonului marfa (Piatra de bordura 80*200h
conform ГОСТ 6665-82)

Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru


terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal,
TsH42A
59 mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului m2 1,000
10 mm, acoperita cu nisip (color galb)

Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru


terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal,
TsH42A
60 mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului m2 1,000
10 mm, acoperita cu nisip (color blu)

Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru


TsH42A
61 terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, m2 1,000
mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului
1 2 3 4 5
10 mm, acoperita cu nisip (color verde)

Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial


TsH44A pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie
62 m 1,000
continua dreapta, latimea liniei 12 cm (color alb)

Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial


pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie
TsH44A
63 continua dreapta, latimea liniei 12 cm (color m 1,000
ohra)

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,


avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,
executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la
TsA02E
64 fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de m3 1,000
infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu1

TsH223B Descarcarea solului din transport auto


65 m3 1,000
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o
TsD01B aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv
66 m3 1,000
sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din
teren mijlociu

Confectii metalice diverse din profile laminate,


tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
CL18A sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial
67 kg 1,000
in beton (Stilp metalic pentru gard din teava
patrata (угловые столбы) 150x150x3

Confectii metalice diverse din profile laminate,


tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
CL18A sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial
68 kg 1,000
in beton ( Закладные из кусков арматуры
А10АШ в фундамент)

Confectii metalice diverse din profile laminate,


tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
CL18A sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial
69 kg 1,000
in beton (Stilp metalic pentru gard din teava
patrata 100х100x3.0 )

Confectii metalice diverse din profile laminate,


tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
CL18A sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial
70 kg 1,000
in beton ( traverse din teava pdreptunghiulara ( 4
горизонтальные перекладины) 60x40x2

Confectii metalice diverse din profile laminate,


CL18A tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
71 kg 1,000
sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial
in beton ( teava pdreptunghiulara( вертикальная
1 2 3 4 5
обрешетка под сетку) 40x40x2

Confectii metalice diverse din profile laminate,


tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
CL18A
72 sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial kg 1,000
in beton ( teava pdreptunghiulara 40x20x2 )

Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la


tavane, pereti, protectia termoizolatiilor,
mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu
CC09D
73 rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de m2 1,000
izolatie, fara retea din otel - beton (plasa
10x10x1mm)

Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe


CN20B timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi
74 m2 1,000
inclusiv grundul

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau


CC03C egale cu 35 m, la placi (Plasa de armare 5Вр1
75 kg 1,000
100х100 ) 220m2 *2,8kg= 616kg

Confectionarea si montarea de panouri, porti si


stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara
TsH38D scaun, la teren volei (Изготовление и установка
76 buc 1,000
металлических столбов Н=2,5м, на
волейбольной площадке включая сетку)

Confectii metalice diverse din profile laminate,


tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
CL18A sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial
77 kg 1,000
in beton (Stilp metalic pentru gard din teava
patrata 100х100x6.0x5000)

Confectii metalice diverse din profile laminate,


tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
CL18A sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial
78 kg 1,000
in beton ( traverse din profil "U" N12 ,
10,4kg/ml)

Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la


tavane, pereti, protectia termoizolatiilor,
mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu
CC09D
79 rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de m2 1,000
izolatie, fara retea din otel - beton (plasa rabit
35,0х2,5 )

Porti metalice cu rame din profiluri din otel


rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile
CK14A
80 necesare, montate pe stilpi din beton armat m2 1,000
(Poarti metalica cu 2 batanti , 2000*2000mm)

CG50B Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate


81 m2 1,000
pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm
1 2 3 4 5

Placarea treptelor cu placi de granit ceramic


CI24A
82 incleiate, cu grosimea sub 15 mm m2 1,000

Mina curenta metalica montata pe suporti de 15


cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m
CH06A prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de
83 m 1,000
caramida sau parapet de beton, confectionata din
teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta

Montarea elementelor de tip L sau U


prefabricate din beton armat pentru canale
CP16A (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)
84 buc 1,000
(Rigola de drenaj din fibrobeton DN100 H210,
sec. 160х210 L1000)

Instalarea bancilor pe 2 picioare - Скамья


TsH91A
85 парковая Вk03 buc 1,000

Instalarea bancilor pe 2 picioare - Скамья


TsH91A
86 парковая без спинки buc 1,000

TsH91B Instalarea urnelor - Urne tip CPK 09


87 buc 1,000
TsH01A01 Degajarea terenului de corpuri straine
88 100m2 1,000
Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut,
la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm
TsA01B1 grosime in pamint cu umiditate naturala
89 m3 1,000
aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m
teren mijlociu (pamint vegetal necesar pentru
crearea verzi)

Pregatirea amestecului de sol prin amestecare:


una ori (Составление земляной смеси -
TsH124A
90 Substrat de vegetalie in proportie de 90% m3 1,000
minerale si 10% organica) б=0.15m

Finisarea (politura) manuala a platformelor, in


TsE02B
91 teren mijlociu 100m2 1,000

Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau


in panta sub 30% (Засеивание газонов на
TsH09A
92 горизонтальных площадях или склонах до 100m2 1,000
30%)

Administrarea ingrasamintelor chimice, din


TsH13B1 azotat de amoniu granulat cu concentratie 33% (
93 kg 1,000
consum 30gr/m2) 0.03kg/m2

TsH12B Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna


94 100m2 1,000
95 TsH238E Saparea manuala a gropilor pentru plantarea buc 1,000
1 2 3 4 5
arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime
0,4 - 0,7 m:- sol mediu

Incarcarea sau descarcarea materialului saditor -


TsH225A
96 butasi cu lungimea pana la 2 m 1000 buc 1,000

Imprastierea arborilor si arbustilor pentru


TsH109A
97 plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi buc 1,000

Plantari puieti de arbori ,fara balot (Tuia -Thuja


TsH24C Occidentalis "Smaragd", virsta 4-5 ani, Aprox.
98 buc 1,000
1.0-1.5m inalaimea )

Plantari puieti de arbori ,fara balot (Acer


TsH24C platanoides "Globosum", virsta 4-5 ani,
99 buc 1,000
Aprox.1.5-2.0m m inaliimea )

Executarea desenului in teren pentru plantarea


TsH50C
100 plantelor perene m2 1,000

TsH156A Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40


101 buc 1,000
Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm
TsH30B
102 inaltime in teren 100 buc 1,000

TsH212A Distribuirea rasadului la locul de plantare


103 1000 buc 1,000
TsH176A Executarea gropitelor pentru plantarea rasadului
104 100 buc 1,000
TsH135A Plantarea rasadului floral din ghivece in sol
105 100 buc 1,000
Confectii metalice diverse din profile laminate,
tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
CL18A
106 sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial kg 1,000
in beton (Stilpi metallic 61*35*1)

Imprejmuiri metalice din otel profilat, model


obisnuit cu montarea panoului gata confectionat,
CO07A1
107 L=34m (Panou gard H-1.8m L-2,5m , de tip kg 1,000
"eurogard' (ECO H-1,85m D-3,8mm))

Porti metalice cu rame din profiluri din otel


rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile
CK14A necesare, montate pe stilpi din beton armat
108 m2 1,000
(Poarta 2 batanti H=1,85m2 , L-4m , zincat
D3,0mm)

Confectii metalice diverse din profile laminate,


tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
CL18A sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial
109 kg 1,000
in beton (Stilp metalic din teava patrata
100х100x6.0x4000 )

110 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, kg 1,000


1 2 3 4 5
tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial
in beton ( traverse din teava patrata
100х100x6.0)

Confectii metalice diverse din profile laminate,


tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
CL18A
111 sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial kg 1,000
in beton ( Teava pdreptunghiulara 40x40x2)

Invelitori din placi din tabla amprentata (tip


CE07Af tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip
112 m2 1,000
Lindab)

Aranjarea tomberoanelor de colectare deseuri,


TsH80Af
113 masa pina la 100 kg (numai salariu) buc 1,000

Montarea umbrarului din lemn 6.0*7.0*3.0h


MUrb- 01f (Muncitor necalificat-1,0 h-om; Bolt D = 12mm,
114 ora 1,000
L=160mm - 8buc; Piulita hexag. M12- 8buc)

Montarea stilpi din metal, la teren de baschet cu


MUrb- 02f
115 panou (2 duc)(Muncitor - 1,0 h-om) ora 13,000

pret furnizor Tomberoane din plastic pentru deseuri menagere


116 buc 1,000
pret furnizor Tomberoane din plastic pentru deseuri organice
117 buc 1,000
pret furnizor Tomberoane din plastic pentru sticla
118 buc 1,000
pret furnizor Tomberoane din plastic pentru plastic
119 buc 1,000
pret furnizor Tomberoane din plastic pentru hartiei
120 buc 1,000
pret furnizor Umbrar
121 buc 1,000
Stilpi din metal, la teren de baschet cu panou -
pret furnizor PTP 718 (а=2030 mm, в=1180 mm,Н= 3550 -
122 buc 1,000
3720 mm)

obiectelor de amenajare teren de copii


123 set 1,000
obiectelor de amenajare teren de sport
124 set 1,000
Complex de joaca FORT
125 buc 1,000
Balansor THT 07
126 buc 1,000
Balansor cu arc ZP 02
127 buc 1,000
Balansor cu arc ZP 06
128 buc 1,000
Carusel 8 locuri cu volan
129 buc 1,000
1 2 3 4 5
Balansor cu arc Bike
130 buc 1,000
Balansor cu arc Pony
131 buc 1,000
Complex de joaca Mini 102
132 buc 1,000
Complex de joaca Yuva 05
133 buc 1,000
Aparat de fitnes Ska 08
134 buc 1,000
Aparat de fitnes Ska 19
135 buc 1,000
Aparat abdominali PP 0102
136 buc 1,000
Aparat pentru miini PP 0901
137 buc 1,000
Orbitrec PP 0401
138 buc 1,000
Bare orizontale in cascada triple C-3
139 buc 1,000
Bare paralele C-10
140 buc 1,000
Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3
cm grosime formate din covoare asfaltice
permanente, betoane asfaltice sau mortare
RpDB37A1 asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3
141 k=4 cm grosime se adauga (Разборка асфальтовых m2 1,000
покрытий толщиной , на каждый 1см
дополнительно, сверх на 3 см , добавляется
4см с К=4)

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5


TsI50B5
142 t la distanta de 15 km t 1,000

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in


transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri
TsA16B1 electrice de inalta tensiune, in pamint cu
143 m3 1,000
umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m,
adincime < 1,5 m , teren mijlociu

Executarea conductelor din tevi de polietilena:


34-02-003-1
144 pina la 2 gauri ( труба ПЕ Dу 50мм) 1 km 1,000

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,


DA11C pentru drumuri, cu asternere manuala, executat
145 m3 1,000
fara impanare si fara innoroire

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton


armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка
и закрепление закладных деталей в
CL57A
146 монолитном ж/бетоне: закладные детали для kg 1,000
монтажа входят в комплект и стоимость опор
Fumagalli EKTOR )
1 2 3 4 5
Demontarea conductorului aerian cu legare
RpEL03A
147 ordinara 1 km 1,000

Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la


pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara
08-02-376-16 element portant: cuplarea CIA cu cablul ( узел
148 buc 1,000
подключение кабеля АВВГнг-2х16 к кабелю
СИПна существующей опоре "B")

Clema de bransament cu perforarea izolatiei


material
149 (CIA) ( арматура для СИП) buc 1,000

Корпус предохранительной вставки КПВ 16-


material 16 с плавкой вставкой CCFBD 16-16, фирмы
150 buc 1,000
"IEK" ( арматура для СИП)

Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu


08-02-370-1 coloane (Dulap ЩМП IP54 на существующем
151 buc 1,000
столбе "А")

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de


08-03-575-1
152 transportare ( Intrerupator automat ) buc 1,000

Conductori de legare la pamint: priza de pamint,


orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
08-02-472-2
153 (сталь полосовая 40х4мм к контуру 100 m 1,000
заземления)

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu


08-02-401-1 instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire,
154 100 m 1,000
sectiunea firului pina la 16 mm2

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii


08-02-148-1
155 pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 100 m 1,000

material Cablu АВВГнг-2х16


156 m 1,000
Cablu pina la 35 kV in transee executate fara
08-02-141-1
157 acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg 100 m 1,000

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu


08-02-401-1 instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire,
158 100 m 1,000
sectiunea firului pina la 16 mm2

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii


08-02-148-1
159 pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 100 m 1,000

material Cablu АВБбШв-1-3x10


160 m 1,000
Executarea patului pentru un singur cablu in
08-02-142-1
161 transee 100 m 1,000

08-02-142-2 Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la


162 100 m 1,000
norma 08-01-142-1
1 2 3 4 5

material Nisip
163 m3 1,000
Acoperirea cablului, pozat in transee: cu
08-02-143-1
164 caramida a unui singur cablu 100 m 1,000

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu


08-02-143-2
165 caramida a fiecarui cablu urmator 100 m 1,000

material Caramida simpla 250x120x65 mm


166 buc 1,000
Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu
08-02-369-3
167 becuri cu mercur buc 1,000

Corp de iluminat Fumagalli


material GIORGIO/GIUSEPPE, 1L, E27, IP66, negru
168 buc 1,000
(VOLTA)

material Lampa LED Elmos 20W, E27, 400K


169 buc 1,000
RpEN05A Montarea pilonilor (Монтаж опор освещения)
170 buc 1,000
Piloni Fumagalli EKTOR h=3500 мм ( с
material
171 лючком и закладными деталями ) set 1,000

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe


08-02-409-7
172 baza pardoselii, diametru pina la 50 mm 100 m 1,000

material Teava PVC D32 mm


173 m 1,000
Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii
08-02-148-1 pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( cablu ВВГ-
174 100 m 1,000
3х1,5 в трубе опоры)

material Cablu din cupru ВВГ-3х1,5


175 m 1,000
Dispozitiv sau aparat demontat inainte de
08-03-575-1
176 transportare buc 1,000

material Intrerupator automat ВА47-29-1р, 1А, "В"


177 buc 1,000
material DIN-рейка L=7cm
178 buc 1,000
Cleme in asortiment: clema fara carcasa de
08-01-082-1 protectie (Зажим ответвительный У731M, арт.
179 100 buc 1,000
UKZ-ZO-731M) 3buc*14 piloni

Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu


08-02-370-1
180 coloane buc 1,000

Cutie HBOXCON , 2кл. (VOLTA) pentru stilpi


material
181 Fumagalli, buc 1,000

182 Dulap din plastic IP54 "IEK" 220*116*280h buc 1,000


1 2 3 4 5
(тип ЩМП IР54)

Intrerupator automat ВH-32 1Р/В/25A


183 buc 1,000
Intrerupator automat ВА47-29 1Р/В/6A
184 buc 1,000
Intrerupator automat ВА47-29 1Р/В/10A
185 buc 1,000
Шина N
186 buc 1,000
Шина РЕ
187 buc 1,000
Umpluturi in santuri la conductele de alimentare
cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de
AcF03C
188 protectie, strat de izolare sau strat filtrant la m3 1,000
tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta

Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru


scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul
AcD18B cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m,
189 m 1,000
avind diametrul de 75-125 mm (Toc plastic p/u
conducte din teava PE100 D 90)

Teava din polietilena, pentru conducte de


alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul
AcA52A
190 de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena m 1,000
apa PE100 D 63 x 3,8 mm SDR17 PN10 )

Teava din polietilena, pentru conducte de


alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul
AcA52A
191 de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena m 1,000
apa PE100 D 50 x 3,0 mm SDR17 PN10 )

Teava din polietilena, pentru conducte de


alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul
AcA52A de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava
192 m 1,000
prelungitoare p/u aspersoare RAIN BIRD SPX-
Flex, D12.5 mm )

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).


Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de
AcA54A
193 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena buc 1,000
(mufe, teu, cot) se va include conform
proiectului ( Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M)

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).


Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de
AcA54A
194 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena buc 1,000
(mufe, teu, cot) se va include conform
proiectului ( Cot PVC SBE -050 de 1/2'' M)

195 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). buc 1,000


1 2 3 4 5
Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de
50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena
(mufe, teu, cot) se va include conform
proiectului ( Cot egal 50 x 50 PE PN 16 atm )

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).


Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de
AcA54B
196 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena buc 1,000
(mufe, teu, cot) se va include conform
proiectului ( Cot egal 63 x 63 PE PN 16 atm )

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).


Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de
AcA54B 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena
197 buc 1,000
(mufe, teu, cot) se va include conform
proiectului ( Cot cu filet 50x2' M PE PN 16 atm
)

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).


Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de
AcA54B
198 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena buc 1,000
(mufe, teu, cot) se va include conform
proiectului ( Mufa egala 50 x 50, PE PN 16 atm )

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).


Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de
AcA54B
199 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena buc 1,000
(mufe, teu, cot) se va include conform
proiectului ( Mufa egala 63 x 63, PE PN 16 atm )

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).


Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de
AcA54B 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena
200 buc 1,000
(mufe, teu, cot) se va include conform
proiectului ( Mufa cu filet 63 x 2" M PE PN 16
atm )

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).


Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de
AcA54B
201 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena buc 1,000
(mufe, teu, cot) se va include conform
proiectului ( Teu 50x 50 x 50, PE PN 16 atm )

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).


AcA54B Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,
202 buc 1,000
teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de
50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena
1 2 3 4 5
(mufe, teu, cot) se va include conform
proiectului ( Teu 63 x 63 x 63,PE PN 16 atm )

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).


Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de
AcA54B
203 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena buc 1,000
(mufe, teu, cot) se va include conform
proiectului ( Teu 63 x 2' M x 63,PE PN 16 atm )

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).


Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,
AcA54B
204 teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de buc 1,000
50-110 mm.( Dop DN 50 , PE PN 16 atm )

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).


Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,
AcA54B
205 teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de buc 1,000
50-110 mm.( Dop DN 63 , PE PN 16 atm )

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).


Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,
AcA54B teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de
206 buc 1,000
50-110 mm. (Colier de bransare compresiune , D
50 mm x 3/4 'F )

Sifon de pardoseala din polipropilena, avind


SB28A diametrul iesirii de 50 mm. (Valva de drenaj,
207 buc 1,000
filet 3/4" M)

Banda de teflon pentru etansarea fitingurilor,


208 latime 19 mm, grosime 0,1 mm, lungime 15m. buc 1,000

Flagulet pentru marcaj( verde)


209 buc 1,000
Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment,
AcF11C polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa
210 m 1,000
montarea si imbinarea, inaintea receptiei

Proba de presiune a conductelor din polietilena


montate in transee pentru retelele de alimentare
AcF12A
211 cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 m 1,000
mm

Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu


SD21A diametrul 1/ 2" (Aspersor telescopic static Rain
212 buc 1,000
Bird - 1804)(se exclude:duza)

Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 4-


pret furnizor
213 VAN buc 1,000

Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 6-


pret furnizor
214 VAN buc 1,000
1 2 3 4 5
Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 330
pret furnizor
215 Grade, 8-VAN buc 1,000

Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 90


pret furnizor
216 Grade, 8-VAN buc 1,000

Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 180


pret furnizor
217 Grade, 8-VAN buc 1,000

Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 90


pret furnizor
218 Grade, 10-VAN buc 1,000

Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 180


pret furnizor
219 Grade, 10-VAN buc 1,000

Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 360


pret furnizor
220 Grade, 10-VAN buc 1,000

Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 90


pret furnizor
221 Grade, 12-VAN buc 1,000

Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 180


pret furnizor
222 Grade, 12-VAN buc 1,000

Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu


SD21A diametrul 1/ 2" (Aspersot telescopic rotativ Rain
223 buc 1,000
Bird 3500 Series)(se exclude:duza)

Aspersot telescopic rotativ Rain Bird 3500


pret furnizor
224 Series, 1.0 - 3504-PC buc 1,000

Aspersot telescopic rotativ Rain Bird 3500


pret furnizor
225 Series, 1.5 - 3504-PC buc 1,000

Robinet de retinere cu venti drept cu mufe


SD19D filetate, avind diametrul 2" (Robinet cu bila in
226 buc 1,000
PP , filet 2 'Fx 2' F, pentru apa rece)

Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate,


SD12C pentru racordarea cu mufe filetate, avind
227 buc 1,000
diametrul 2" (Supapa de sens, 2" , FF, alama)

Robinet de trecere cu mufa si racord olandez,


pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"
SD06B
228 (Valva conexiune rapida RAIN BIRD P-33, cu buc 1,000
cheie speciala, 3/4" M, alama)

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau


mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele
de alimentare cu apa sau de canalizare, avind
AcB01A
229 diametrul de 50-100 mm (Vallva buc 1,000
electromagnetica Rain Bird 200-PGA, 2" F, 200-
PGA Globe)
1 2 3 4 5
Montarea dispozitivelor de actionare electrica a
AcB09A
230 vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm buc 1,000

Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe


10-06-034-12 cablu cu invelis din masa plastica (Boxa p/u
231 buc 1,000
electrovalva PZRM 113)

Boxa p/u electrovalva PZRM 113


pret furnizor
232 (520X400X300) buc 1,000

Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg,


11-02-001-01 pina la: 1,5 (Sensor debit Rain Bird FS200PBSP,
233 buc 1,000
2")

Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm,


pentru vane montate subteran in pamint
AcB14A
234 (Reductor de presiune p/u eletrovalva RAIN buc 1,000
BIRD PRS-Dial, 1.04-6.90 Bar)

Bloc detasabil si flexibil (module, celule,


11-04-008-01 "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (Modul de protectie
235 buc 1,000
la supratensiune a sistemei decoder)

Bloc detasabil si flexibil (module, celule,


"ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (Decoder p/u
11-04-008-01
236 electrovalva RAIN BIRD FD101, 1 adr., 1 buc 1,000
solen.)

Bloc detasabil si flexibil (module, celule,


11-04-008-01 "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (Decoder p/u sensor
237 buc 1,000
debit RAIN BIRD SD-210)

Bloc detasabil si flexibil (module, celule,


11-04-008-01 "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (Sensor telemetric
238 buc 1,000
de ploaie si inghet Rain Bird WR2-RFC)

Panou, masa, kg, pina la: 50 (Controler sistem


11-06-001-01 modular decodere Rain Bird ESP-LXD, 50
239 buc 1,000
zone)

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara


08-02-141-1
240 acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg 100 m 1,000

pret furnizor Cablu electric bi-filar 2 x 1,5 mm


241 m 1,000
Racordare retelelor electrice la aparate sub
11-08-001-03
242 surub: fara confectionarea inelilor cu deservire 100 buc 1,000

Conector impermeabil cu gel, RAIN BIRD


pret furnizor
243 DBRY 20 buc 1,000

Vallva electromagnetica Rain Bird 200-PGA, 2"


pret furnizor
244 F, 200-PGA Globe buc 1,000
1 2 3 4 5
pret furnizor Sensor debit Rain Bird FS200PBSP, 2"
245 buc 1,000
Reductor de presiune p/u eletrovalva RAIN
pret furnizor
246 BIRD PRS-Dial, 1.04-6.90 Bar buc 1,000

Modul de protectie la supratensiune a sistemei


pret furnizor
247 decoder buc 1,000

Decoder p/u electrovalva RAIN BIRD FD101, 1


pret furnizor
248 adr., 1 solen. buc 1,000

pret furnizor Decoder p/u sensor debit RAIN BIRD SD-210


249 buc 1,000
Controler sistem modular decodere Rain Bird
pret furnizor
250 ESP-LXD, 50 zone buc 1,000

Sensor telemetric de ploaie si inghet Rain Bird


251 WR2-RFC buc 1,000

Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu


TsC58B excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de
252 100 m3 1,000
0,15 m3: teren de categoria 2

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,


avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m
adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea
TsA04E1
253 manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint m3 1,000
cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-
3 m teren mijlociu

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare


cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de
AcF03A
254 protectie, strat de izolare sau strat filtrant la m3 1,000
tuburile de drenaj, executate cu nisip

Executarea traversarilor de drumuri auto, cai


ferate si la alte comunicatii executate cu ajutor
instalatiilor de foraj orizontal dirijate si masini
34-02-019-1 de inaintare, diametrul sondei de foraj pina la
255 buc 1,000
300 mm, in soluri cat. I - III, lungimea
traversarilor, m, pina la 100 ( cu teava ПНД
D90mm, L=22.5m)

Racordarea la conducta existanta din tevi de otel


AcE51B
256 (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm piesa 1,000

Imbinarea pieselor intermediare, de legatura a


tevilor din PVC (Racordarea la conducta
AcA22A-f existanta din tevi PVC cu teu bransament cu
257 buc 1,000
colier GF , SDR11 D160x63 )(se exclude:
flansa; se include: teu bransament - 1 buc)

AcE11A Executarea caminelor de vane din elemente de


258 m3 1,000
beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa
1 2 3 4 5
circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren
fara apa subterana

Elemente din beton armat prefabricat, ale


caminelor de vane, circulare (inelare) cu
AcE11A1 diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in
259 buc 1,000
teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt.
camine КПД-15)

Elemente din beton armat prefabricat, ale


caminelor de vane, circulare (inelare) cu
AcE11A1 diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in
260 buc 1,000
teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt.
camine КЦ-15-6)

Elemente din beton armat prefabricat, ale


caminelor de vane, circulare (inelare) cu
AcE11A1 diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in
261 buc 1,000
teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt.
camine КЦ-15-9а )

Elemente din beton armat prefabricat, ale


caminelor de vane, circulare (inelare) cu
AcE11A1
262 diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in buc 1,000
teren fara apa subterana. (Inel de reazem КЦ-О1)

Elemente din beton armat prefabricat, ale


caminelor de vane, circulare (inelare) cu
AcE11A1 diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in
263 buc 1,000
teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt.
camine КЦП-15-1)

Elemente din beton armat prefabricat, ale


caminelor de vane, circulare (inelare) cu
AcE11A1 diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in
264 buc 1,000
teren fara apa subterana. (Capacul cu rama din
fonta* тип Л)

Elemente din beton armat prefabricat, ale


caminelor de vane, circulare (inelare) cu
AcE11A1 diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in
265 buc 1,000
teren fara apa subterana. (Scara cu vanguri din
otel L=1.5m* 15kg/m=22,5kg)

Vopsitorii la balustrade, grile si parapete


CN21B metalice executate cu email alchidic intr-un strat
266 m2 1,000
inclusiv grundul

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de


SA34G protectie la trecerea conductelor prin ziduri,
267 buc 1,000
avind diametrul de 4" (toc L=0.5m, D90)

AcA05C-f Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau


268 m 1,000
ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate
1 2 3 4 5
prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4"
(Teava D40) (se exclude:electrozi, element de
imbinare)

Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau


ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate
AcA05E-f
269 prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" (Teava m 1,000
D50) (se exclude:electrozi, element de imbinare)

Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din


fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de
AcA21A
270 125-160 mm (Adaptor flanta larga toleranta buc 1,000
D63mm)

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau


pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,
AcA31A
271 avind diametrul de 50-100 mm ( contr-flanse buc 1,000
D50)

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau


mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele
AcB01A de alimentare cu apa sau de canalizare, avind
272 buc 1,000
diametrul de 50-100 mm (Vana cu flanta scurte
D50mm)

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau


mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele
AcB01A de alimentare cu apa sau de canalizare, avind
273 buc 1,000
diametrul de 50-100 mm (Filtru de apa D50mm
(cu flanta))

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau


mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele
AcB01A de alimentare cu apa sau de canalizare, avind
274 buc 1,000
diametrul de 50-100 mm (Robinet/clapeta
reversibil D50mm cu flanta )

Surub M16x50
275 buc 1,000
Saiba plata M 16
276 buc 1,000
Montarea prin sudura electrica a piselor de
AcA25A legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de
277 buc 1,000
50-100 mm (reductie D50x40)

Montarea pe conducta executata din otel a unui


contor de apa, cu palete, a unui robinet de linie
cu descarcare, din bronz, la bransamente, cu
AcB12B-f
278 diametrul de Dn=30 mm (Apometru de apa rece buc 1,000
D40 cu darea datelor la distanta cu robinet
D15mm)

Apometru de apa rece dn 40 DS TRP


279 buc 1,000
MADDALENA cu darea datelor la distanta
1 2 3 4 5

Proiectant
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.