Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa de lucru

1. Doi întregi şi 15 sutimi scris sub forma unei fracţii zeicmale finite este…….
2. Carolyn are 1,56 cm şi Raven are 1,65 cm mai înaltă este……..
3. Cynthia are 15,89 de lire. Ea are aproximativ …….
2
4. Amplifică fracţia , apoi transformată în fracţie zecimală este…….
5
5. Fie fracţia zecimală 1827,456. Andrew spune că cifra miimilor este 1, iar Bogdan
că este 6. Răspunsul corect este cel dat de ……………..
6. Transformată în fracţie ordinară ireductibilă fracţia 3,4 este…..
7. Scrie cu ajutorul fracţiilor următoarele părţi dintr-un patinoar transformându-le mai
întâi în fracţii ordinare ,apoi reprezintă printr-un desen fracţiile obţinute pentru fiecare
situaţie:
a) 0,50 din patinoar este plin cu copii.
b) 0,25 din patinoar este la soare şi s-a topit uşor gheaţa.
c) 0,375 din suprafaţa patinoarului este rezervată copiilor sub cinci ani.
8. Andreea are 45,60 kg.Încadrează greutatea ei :
a) între două numere naturale consecutive;
b) Între două numere naturale pare consecutive;
c) Între două numere naturale impare consecutive.

9. Pentru a fi admis la liceul cu profil militar o elevă trebuie să fie mai înalta de 1,60
dar mai scundă de 1,9. Scrie trei exemple de numere care pot fi înălţimile unei eleve
admise la examen.

MODEL DE TEST

1.Se considera fractia zecimala 5432,6789 . Scrie :


a) Cifra unitatilor
b) Cifra zecimilor
c) Cifra sutimilor
d) Partea întreagă este….

2.Transformati in fractii zecimale:

3. Transformati in fractii ordinare :


0,4= 1,14=
11,25= 0,005=
4. Pe axa de mai jos punctul M are abscisa 6,5.

a) Precizaţi abscisa punctului A


b) Reprezentaţi pe axă punctul B cu coordonata 9,2

5 Comparaţi :
1,73 cu 2,4 435,1 cu 435, 15
21,03 cu 21,003 2,73 cu 2,730

6. Ordonaţi crescător numerele:


a) 7,13; 7,103; 7,113; 7,331.
b) 222,02; 2,02; 20,2; 200,02; 2002;202