Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 21.02.2020
Nivel II- Grupa mare- Grupa minionilor
Prof. înv.presc: Mihăilă Mariana
Tema anuală : Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?
Tema proiectului: Din lumea necuvântătoarelor
Tema săptămânii: Animale din ținutul înghețat
Domeniul experiențial: Domeniul estetic si creativ
Categoria de activitate: Educație muzicală
Tema activității: ,, Cântecul prieteniei,,-predare
„ Barza și broaștele ”– repetare

Tipul de activitate: mixtă( predare-repetare)


Mijloc de realizare: a) cântec
b) joc muzical
Scopul: dezvoltarea capacității de exprimare prin muzică și a capacității copiilor de a-și coordona mișcările în colectiv, respectând
ritmul melodiei și sugestiile motrice oferite de textul musical

Dimensiuni ale dezvoltării:


Conduită senzorio-motorie pentru orientarea mișcării;
Conceptul de sine;
Autocontrol și expresivitate emoțională;
Activare și manifestare a potențialului creativ.

Comportamente vizate:
Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii.
Exersează, cu sprijin autoaprecierea pozitivă, în diferite situații educaționale.
Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă.
Demonstrează simț musical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans.
Obiective operaționale:
O1:- să interpreteze corect, expresiv și omogen cântecul, respectând tonul, semnalul de început și dicția;
O2: -să respecte poziția corectă în timpul interpretării, în vederea unei respirații corecte și a emiterii corespunzătoare a sunetelor;
O3: -să execute corect mișcarile în concordanță cu textul;
O4: -să interpreteze cântecul în mai multe variante: cu întreaga grupă, pe grupuri mici sau individual;

Strategia didactică
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, obsevația, jocul;
Mijloace didactice: imagini ce sugerează conținutul cântecului de învățat, măști de focă, morsă, vulpe polară, décor dintr-o față de
masa (banchiza), pești din hârtie, stimulente.
Forma de realizare: frontal, pe grupuri, individual.
Resurse: - temporale: 35- 40 min
-umane: 29
Bibliografie:

 “Muzica – metodica pentru clasa a XI-a – Școli Normale” Editura Didactica și Pedagogică, București, 1993
 Adriana Călțun, Liliana Cristea, Educație muzicală, Ghid metodic pentru învățământul preșcolar
 www.youtube.ro- site- Tra la la
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
DD Strategii didactice
Nr Secvențele DDD Conținutul instructiv-educativ D
crt activității Demers Metode și Mijloace Forme de
Evaluare
procedee didactice organizare

Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea


1. Moment activității - aerisirea sălii de grupă;
organizatoric - amenajarea sălii de grupă (aşezarea scaunelor sub
formă de semicerc);
- pregătirea materialului didactic necesar pentru
activitate.

2. Captarea Voi afișa 3 dintre puzzle-urile asamblate la Puzzle frontal


atenției sectorul Știință și le voi spune că ne vor fi de folos Observația
în activitatea pe care urmează să o desfășurăm. Conversatia

Anunțarea Astăzi o să învățăm cântecul,, Cântecul Deprinderea de


3. temei și a prieteniei”și pentru că vă place să vă jucați foarte Conversația a fi atenţi la
obiectivelor mult o să repetam jocul muzical „Barza și Explicația explicaţii şi de
broaștele,,. Demonstrația a recepta
Trebuie să mă urmăriți cu atenție pentru a învăța obiectivele
conținutul cântecului, să respirați corect în timp ce activităţii
cântați, să respectați semnalul de începere, să
păstrați poziția corectă a corpului în timpul
cântatului.

4. Dirijarea Pentru a cânta frumos trebuie să ne încălzim puțin


învățării vocile:
Exercitii de omogenizare a vocii: Demonstrația
a)Exercitii de respiratie-
„Suflăm spre frunza care cade din copac”- se trage
aer adânc în piept și se suflă ușor spre o frunză Exercițiul frontal
imaginară;
-Mirosim flori –tragem aer în piept, apoi suflăm
-Suflăm în păpădii Capacitatea de
-Umflăm baloane pentru petrecere-se trage aer în executare
piept și se elimină printr-o singură expirație. corecta a
b)Exerciții de dicție exerciţiilor de
Cântăm la tobă –bum,bum bum,bum încălzire a
Iar vioara cum se cântă?- la, la, la, la, la, la vocii
Iar trompeta cântă așa!- ta, ta, ta, ta,ta,ta; individual
c)Exerciții de încălzire a vocii
-exerciții cu vocale : a, e, i, o, u,
-exerciții cu diferite silabe: ma, me, mi, mo, mu
Familiarizarea copiilor cu conținutul cântecului
Copiii vor audia cântecul integral prezentat și cu
ajutorul imaginilor apoi se va purta o discuție
Analiza continutului : Imagini ce
Cum se numește cântecul? Ce personaje apar în ilustrează Frontal
cântecel?Cum este foca/ morsa/ vulpea? conținutul
Ce învățăm din acest cântec? De ce se numește cântecului
cântecul prieteniei?Cu ce personaj vă asemănați? Conversația
De ce?

Învățarea cântecului de către copii


Se realizează pe strofe.
Voi cânta prima strofa, apoi o voi repeta de 2-3 Demonstrația
ori împreună cu copiii. Explicația
Vom învăța a doua strofă și o reluăm pe prima.
Învățăm a treia strofă,
Se repetă prima ,a doua și a treia strofă
Voi urmări intonarea corectă a liniei melodice,
precum și pronunțarea clară a textului. Se va cânta
cântecul integral .

Obținerea performanței - se va realiza prin Explicația frontal


intonarea cântecului pe roluri: povestitorul, foca, Observarea
morsa, vulpea. În urma sesizării rolurilor vor veni Imagini corectitudinii
5. Obtinerea câte 4 copii care sa intoneze cântecul ajutându- se legate de Pe grupuri mișcărilor și a
performanței de măscuțe și decorul pe post de zăpadă. conținutul susținerii
Verificarea se va face pe loc, realizându-se astfel o fiecărei strofe Individual ritmului
atmosfera de întrecere colegială.
Se fac aprecieri asupra felului în care copiii și-au
însușit cântecul.

6. Reactualizarea Anunțarea jocului ce urmează a fi repetat.Vom Demonstrația Aprecieri


cunoștintelor repeta jocul,,Barza și broaștele,, pozitive
Voi interpreta jocul muzical pentru a le reaminti Explicația asupra felului
copiilor textul și mișcările corespunzatoare. în care au
Jocul se repeta cu grupa de copii de 3-4 ori. Jocul cântat, și au
În timp ce cantă, copiii vor executa mișcările învățat
sugerate de text. conținutul
7. Încheierea cântecului
activității Fixarea temei:
-Ce cântec am învățat noi astăzi? Conversația stimulente
Voi face aprecieri globale şi individuale şi voi
acorda stimulente.

S-ar putea să vă placă și