Sunteți pe pagina 1din 12

I.

SCURT ISTORIC PRIVIND EXTRADAREA

Din punct de vedere istoric, institutia extradarii a cunoscut o continua evolutie,


de la extradarea ca act disciplinar, al suveranului (sec.XII), la o procedura aproape
exclusiva juridica, asa cum este reglementata de decizia Cadru a Consiliului
Uniunii Europene, privind mandatul European de arestare si procedurile de
predare intre statele membre ale Uniunii Europene.1
Jurisdictia extradarii reprezinta un act de asistenta juridica pe care statele si-o
acorda reciproc in vederea combaterii criminalitatii. Fara aceasta asistenta nu s-ar
putea aplica legea penala in cazurile in care dupa savarsirea infractiunii faptuitorul
poate sa paraseasca teritoriul tarii.
Protocolul Aditioanl la Conventia Europeana de extradare (Strasbourg, 15
octombrie 1975), in TITLUL III Articolul 3, prevede:
1. este deschis semnarii de catre statele member ale Consiliului
Europei, care au semnat conventia. El va fi acceptat sau ratificat. Instrumentele de
ratificare, de coperare sau de aprobare se vor depune pe langa secretariatul general
Al Consiliului Europei.
2. Protocolul va intra in vigoare dupa 90 de zile de la data depunerii
celui de-al trilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare
3. El va intra in vigoare fata de orice stat semnatar, care il va ratifica,
accepta sau aproba ulterior, dupa 90 de zile de la data depunerii instrumentului sau
de ratificare, de acceptare sau de aprobare.2
Extradarea este o forma deosebit de importanta a coperarii internationale a
statelor in lupata impotriva criminalitatii.
Nimeni nu trebuie sa scape de raspundere penala atunci cand a savarsit o
infractiune si aceasta este considerentul pentru care s-a creat institutia extradarii. 3
Actuala constitutie, a carei revizuire s-a impus, din perspectiva intrarii tarii
noastre in structurile Uniunii Europene , a adus modificari de substanta, inclusive
in aceasta materie, art. 19, alin(4) se refera la formularea unei cereri de extradare
sa fie luata tot de instanta de judecata.

II. NOTIUNEA DE EXTRADARE


1
Legea 302/2004 privind coperarea judiciara in meterie penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
partea 1, nr. 534 din 21 iunie, 2006
2
Legea nr. 80din 9 mai 1977 pentru ratificarea conventiei europene de extradare , incheiata la Paris la 13
decembrie 1957 si a protocoaleleor sale aditionale, incheiata la Strasbourb la 15 octombrie si al 17 martie
1978 / Protocolul Aditional la Conventia Europeana de extradare (Strasbourg, 15 octombrie)
3
Constantin Butiuc – Institutii de drept penel , vol I, Ed. Lumina Lex, Bucuresti 2002, pag. 99, 100

1
Extradarea este definita ca un act juridic bilateral, care consta in acceptarea
remiterii unu infractor de catre statul solicitat, pe teritoriul caruia acesta se afla,
statului solicitant, in vederea judecarii sau pentru a executa o pedeapsa. 4
Conceptul de extradare s-a bucurat de o atentie deosebita in literature de
specialitate, fiind emise o multitudine de definitii cu nuantari de la un autor la
altul, de la un sistem la altul.
Notiunea de extradare s-a dezvoltat treptat pe fondul implicarii tot mai
accentuate a statului.
In conformitate cu punctual de vedere al profesorului Rodica Mihaela Stanoiu,
extradarea apare ca un act bilateral ce intervine intre doua state: unul pe teritoriul
caruia se afla infractorul refugiat si caruia i se adreseaza cererea de extradare si
altul care este interesat in pedepsirea infractorului si care adreseaza in acest scop
cerea de extradare.5
Opiniile formulate de Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, A Borooi, I Pascu, I.
Molnar, V Lazar, trebuie amintite si anume ca extradarea este un act bilateral,
politic si juridic prin care statul, pe al carui teritoriu se afla un infractor strain,
preda pe acesta statului unde s-a savarsit infractiunea ori statului ale carui interese
au fost afectate prin comiterea faptei sau ale carui cetatean este, in vederea tragerii
la raspundere penala ori a executarii pedepsei la care a fost condamnat printr-o
hotarare definitive.6
Legea Nr. 18 din 9 mai 1977 pentru ratificarea conventiei europene, incheiata
la Paris, la 13 decembrie 1957 si a protocoalelor sale aditionale, incheiate la
Strasbourg la 15 octombrie 1975 si la 17 martie 1978, prevede, in art. 3 ca
extradarea va fi ceruta si, respective acordata de Romania , in vederea urmaririi
sau judecarii, numai pentru fapte a caror savarsire, atrage, potrivit legislatiei partii
solicitante si a partii solicitate, o pedeapsa privative de libertate mai mare de 2 ani
sau o pedeapsa mai severa, iar in vederea executarii pedepsei; numai daca
pedeapsa privativa de libertate este mai mare de un an sau mai severa. 7
In materie de extradare sunt cunoscute trei sisteme:
- sistemul politic sau guvernamental
- sistemul jurisdictional
- sistemul mixt8
Sistemul politic prevede ca extradarea – este considerata ca un act cu
caracterpolitic, pentru ca admiterea sau respingerea cererii se face de guvern, pe
4
Constantin Butiuc – Institutii de drept penel , vol I, Ed. Lumina Lex, Bucuresti 2002, pag. 100
5
Stanoiu Rodica Mihaela- Asistenta juridical internationala in materie penala, Bucuresti Ed. Academiei
R.S.R, 1977, pag. 99
6
Alexandru Boroi- Drept penal , Partea generala, Editia a II – a, Ed. All Beck 2000, pag. 58
7
Legea nr. 80din 9 mai 1977 pentru ratificarea conventiei europene de extradare , incheiata la Paris la 13
decembrie 1957 si a protocoaleleor sale aditionale, incheiata la Strasbourb la 15 octombrie si al 17 martie
8
Constantin Butiuc – Institutii de drept penel , vol I, Ed. Lumina Lex, Bucuresti 2002, pag. 100

2
baza datelor culese de la organele administrative sau judiciare.Decizia guvernului
nu este supusa controlului justitiei.
Caracterul politic rezulta din faptul ca, extradarea se realizeaza pe baza vointei
liber exprimate a statelor, respectandu-se suveranitatea si independenta lor.
In sistemul jurisdictional, Codul penal, in art. 16 alin.1 prevede ca extradarea
poate fi acordata sau solicitata pe baza de conventie internationala ori pe baza de
reciprocitate.
In alin. (2) Conditiile in care se acorda sau se solicita extradarea prevazute in
conventii internationale sau declaratii de reciprocitate se completeaza cu cele
prevazute in legea spiciala.9
In cazul sistemului mixt, instantele judecatoresti sunt cele care se pronunta
asupra admisibilitatii si temeiniciei cererii de extradare, hotararea nu este
obligatorie, guvernul putand sa se conformeze sau nu, decizia lui, neputand fi
atacata in justitie. Daca isntanta hotareste sa respinga cererea de extradare, solutia
este obligatorie pentru guvern.10

III. CONDITIILE EXTRADARII

Din analiza reglementarilor cuprinse in conventiile internationale, pentru


realizarea extradarii trebuie indeplinite anumite conditii referitoare la: persoana,
fapta, pedeapsa, procedura.

A. Conditii referitoare la persoana

Legea stabileste patru catogorii de personae care nu poti fi extradate:


1. cetatenii romani, interdictie inscrisa si in Constitutie
2. persoanele carora li s-a acordat dreptul de azil in Romania
3. persoanele straine care se bucura in Romania de imunitate, de juridictie, in
conditiile si in limitele conferite prin conventii sau prin alte intelegeri
internationale
4. persoanele straine citate in strainatate in vederea audierii ca parti, martori
sau experti in fata unei autoritati judiciare romane solicitante, in limitele
imunitatilor conferite prin conventia internationala.11

9
Codul penal adoptat prin Legea nr. 301/2004 publicat in Monitorul Oficial nr. 575 din 29 iunie 2004
10
Constantin Butiuc – Institutii de drept penel , vol I, Ed. Lumina Lex, Bucuresti 2002, pag. 101
11
Constantin Butiuc – Institutii de drept penel , vol I, Ed. Lumina Lex, Bucuresti 2002, pag. 104

3
Aici amintim si Conventia europeana de extradare in TITLUL II, Art.2,
paragrafele 2, 3 si 4:
“2. Extradarea unei personae care a format obiectul unei judecati definitive intr-un
stat tert parte contractanta la conventie, pentru fapta sau faptele in vederea carora
este prezentata, nu se va acorda:
a) cand mentionata judecata, a pronuntat achitarea sa;
b) cand pedeapsa privativa de libertate sau alta masura aplicata
(i) a fost executata integral
(ii) a format obiectul unei gratieri sau amnistitii, purtand asupra totalitatii
sale sau asupra partii neexecutate;
c) cand judecatorul a constatat vinovatia autorului infractiunii fara sa pronunte
vreo sanctiune.
Totusi, in cazurile prevazute in paragraful 2, extradarea va putea fi acordata:
a) daca fapta care a dat loc judecatii a fost comisa impotriva unei persoane,
institutii sau bun avand character public in statul solicitant
b) daca persoana care a format obiectul judecatii avea ea insasi un caracter
public in statul solicitant;
c) daca fapta care a dat loc judecatii a fost comisa in totul sau in parte pe
teritoriul statului solicitant sau intr-un loc asimilat teritoriului sau.
5. Dispozitiile paragrafelor 2 si 3 nu impiedica aplicarea dispozitiilor
nationale, mai largi, cu privire la efectul non bis in idem legat de hotararile
judiciare pronuntate in strainatate.”12
Exista si posibilitatea refuzului sau amanrii extradarii daca predarea acelei
personae ar fi susceptibila sa aiba consecinte de o gravitate deosebita pentru cauza
varstei sau a starii de sanatate.
Legea nr. 80 din 9 mai 1977 pentru ratificarea conventiei europene de
extradare, sustine predarea amanita sau conditionata a persoanei, in art.19
1. Partea solicitata va putea, dupa ce va fi statuat asupra cererii de
extradare, sa amana predarea persoanei cerute, pentru a putea fi urmarita de ea
insasi sau daca persoana a fost deja condamnata sa poata executra, pe teritoriul
sau, o pedeapsda aplicabila pentru un alt fapt decat acela pentru care este ceruta
extradarea.
2. In loc de a amana pedeapsa, partea solicitata va putea preda
parti solicitante persoana ceruta in conditiile ce vor determina de comun accord
intre parti
Statul roman este obligat sa supuna cauza autoritatii sale judiciare pentru
exercitarea urmaririi penale sau a judecatii pe baza documentelor furnizate de
statul solicitant.

12
Legea nr. 80din 9 mai 1977 pentru ratificarea conventiei europene de extradare , incheiata la Paris la 13
decembrie 1957 si a protocoaleleor sale aditionale, incheiata la Strasbourb la 15 octombrie si al 17 martie
1978 / Protocolul Aditional la Conventia Europeana de extradare (Strasbourg, 15 octombrie)

4
Daca este vorba de infractiuni grave sau dintre cele incriminate prin conventii
internationale, examinarea competentei si exercitarea acrtiunii penale, se face din
oficiu, fara exceptie si fara intarziere.13

B. Conditii referitoare la fapta

Extradarea exista daca exista dubla incriminare, adica fapta pentru care se cere
extradarea este prevazuta ca infractiune atat in legea statului solicitant cat si in
legea statului solocitat.
Extradarea nu se acorda pentru urmatoarele categorii de infractiuni:
1. infarctiuni politice sau fapte conexe unor asemenea infractiuni
Atentatul la viata unui sef de stat sau a unui membru al familiei sale, nu va fi
considerat infractiune politica;
2. infractiuni militare care nu constituie infractiuni de drept
comun;
3. infractiuni motivate ca fiinde de drept comun dar care urmaresc
pedepsirea unor personae din considerente de rasa, de religie, de
nationalitae sau de opinii politice.
Trebuie amintit in acest caz si Legea nr.18, Articolul.3 Infractiuni politice:
1. Extradarea nu se va acorda, daca infractiunea pentru care este ceruta
este considerate de partea solicitata ca infractiune politica sau ca fapta conexa a
unei asemenea infractiuni.
2. Aceasi regula se va aplica daca partea solicitata, are motive
temeinice de-a crede ca cererea de extradare motivata printr-o infractiunede drept
comun a fost prezentata in vederea urmaririi sau pedepsirii unei persoane
cosiderente de rasa, de religie, de nationalitatesau de opinii politice ori ca situatia
acestei personae risca sa fie agravata pentru unul sau altul dintre aceste motive.
3. In aplicarea prezentei conventii, atentatul la viata unui sef de stat sau
a unui membru al familiei nu va fi considerata ca infractiune politica.
4. Aplicarea prezentului articol nu va afecta obligatiile pe care partile si le vor
fi asumat sau le vor asuma potrivit oricarei alte conventii internationale cu caracter
multilateral
ARTICOLUL 4
Infractiuni militare
Extardarea motivate de infractiuni militare care nu constituie infractiuni de
drept comun este exclusa din campul de aplicare al prezentei conventii.14
13
Constantin Butiuc – Institutii de drept penel , vol I, Ed. Lumina Lex, Bucuresti 2002, pag. 104

14
Legea nr. 80din 9 mai 1977 pentru ratificarea conventiei europene de extradare , incheiata la Paris la 13
decembrie 1957 si a protocoaleleor sale aditionale, incheiata la Strasbourb la 15 octombrie si al 17 martie
1978 / Protocolul Aditional la Conventia Europeana de extradare (Strasbourg, 15 octombrie)

5
Tot aceasi lege are in vedere si locul savarsirii infractiunii, care prevede ca:
1. Partea solicitata va putea refuza sa extradeze persoana reclamata pentru o
infractiune care, potrivit legislatiei sale, a fost savarsita in tot sau in parte pe
teritoriul sau ori intr-un loc asimilat teritoriului sau.
2. Cand infractiunea, motivand cerere de extradare, a fost comisa in afara
teritoriului tarii solicitante, extradarea nu va putea fi refuzata decat daca legislatia
partii solicitate nu autorizeaza urmarirea unei infractiuni de acelasi fel, savarsita in
afara teritoriului sau ori nu autorizeaza extradarea pentru infractiunea formand
obiectul cererii.

C. Conditii referitoare la pedeapsa

In articolul 2, paragraful 1 din Conventia europeana de extradare se prevede


ca Extradarea va fi ceruta si respectiv, acordata de Romania in vederea urmaririi
sau judecarii, numai pentru fapte a caror savrsire atrage, potrivit legislatiei partii
solicitante, o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani sau o pedeapsa mai
severa, iar in vederea executarii pedepsei; numai daca pedeapsa privativa de
libertate este mai mare de un an sau mai severa.
Daca fapta pentru care se solicita extardarea este pedepsita in statul solicitant
cu moartea, extradarea se va acorda in schimbul unor asigurari ca aceasta nu se va
executa si va fi comutata
Dupa 1 ianuarie 2007 toate instantele judecatoresti desemnate potrivit legii ca
autoritati judiciare emitente, vor trebui sa aplice, de asemenea, in cazul
persoanelor care se sustrag de la urmarirea penala, judecata sa executarea pedepsei
inchisorii pe teritoriul uni stat membru al Uniunii Europene, prevederile Titlului
Legii 302/ 2004.15
Legea nr. 80 din 9 mai 1977 pentru ratificarea conventiei europene de
extradare, in art 11, aminteste si de pedeapsa capitala, care prevede faptul ca daca
fapta pentru care se cere extradarea este pedepsita cu pedeapsa capitala de catre
legae partii solicitante si daca, in acest caz, aceasta pedeapsa nu este prevazuta de
legislatia partii solicitate, sau in mod normal aici nu este executata, extradarea nu
va putea sa fie acordata decat cu conditia ca partea solicitanta sa dea asigurari
considerate ca indestulatoare de catre partea solicitata ca pedeapsa capitala nu se
va executa.16

15
Legea 302/2004 privind coperarea judiciara in meterie penala, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, partea 1, nr. 534 din 21 iunie, 2006
16
Legea nr. 80din 9 mai 1977 pentru ratificarea conventiei europene de extradare , incheiata la Paris la 13
decembrie 1957 si a protocoaleleor sale aditionale, incheiata la Strasbourb la 15 octombrie si al 17 martie
1978 / Protocolul Aditional la Conventia Europeana de extradare (Strasbourg, 15 octombrie)

6
D. Conditii privitoare la competenta

In cazul conditiilor privitoare la competenta exista doua situatii:


1. Daca infractiunea pentru care se cere extradarea a fost savarsita
in tot sau in parte pe teritoriul statului roman, se poate refuza extradarea. In acest
caz se aplica principiul teritorialismului prevazut in art. 10 din Codul penal.17
2. Cand infractiunea care face obiectul cererii de extradare a fost
savarsita in afara statului solicitant.
In acest caz, extradarea, poate fi refuzata numai daca legislatia statului roman
nu autorizaeza urmarirea bunei infractiuni de acelasi fel, savarsita in afara
teritoriului sau, ori nu autorizeaza extradarea pentru infractiunea care face obiectul
cererii.
In ambele sitautii, statul roman are obligatia sa ia masuri de urmarire si
judecarea acelor infractiunicare au refuzat extradarea.

E. Conditii privitoare la procedura

Extradarea se mai acorda daca:


1. actiunea penala in ambele tari, se pune in miscare la plangerae prealabila a
persoanei vatamate
2. a intervenit amnistia faptei printr-un act de chemare dat de organul puterii
legislative al statului solicitat
3. a trecut termenul de prescriptie a raspundesrii penale sau a executarii
pedepsei
4. exista autoritatea de lucru judecat, adica persoana pentru care se cere
extradarea a mai fost judecata pentru acceasi infractiune: autoritatea de lucru
judecat opereaza chiar daca faptei definitive judecate i s-ar da o alta incadrare
judiciara.
Regula specificitatii este o regula importanta in materia extradarii, care
inseamna ca persoana care va fi predate nu va fi nici urmarita , nici judecata pentru

17
Codul penal adoptat prin Legea nr. 301/2004 publicat in Monitorul Oficial nr. 575 din
29 iunie art 10 (1) Legea penala se aplica infractiuniloir savarsite pe teritoriul Romaniei.
(2) Prin teritoriiul Romaniei se intelege intinderea de pamant si apele cuprinse intre frontierele
de stat , inclusive apele maritime interioare, subsolul si spatial aerian , precum si marea teritoriala cu solul,
subsolul si spatial aerian al acestuia.
(3) Infractiunea se considera savarsita pe teritoriul Romaniei si atunci cand a fost comisa pe o
nava sub pavilion romanesc sau aeronava romana, precum si atunci cand pe teritoriul Romaniei ori pe o
nava sub pavilion romanesc sau aeronava romana s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs
rezultatul in fractiunii.Platformele de foraj maririm sunt assimilate navelor sub pavilion romanesc.

7
alta infractiune, nici detinuta in vederea executarii unei alte pedepse, existand
unele exceptii.
Mai exista posibilitatea existentei unui concurs de cereri de extradare, atunci
cand aceasi persoana este ceruta de mai multe state. Hotararea caruia dintre state ii
va fi admisa mai intai cererea apartine statului solicitat, care se va baza pe o serie
de criterii precum: gravitatea faptei, locul savarsirii, datele cererilor, nationalitatea
reclamantului si posibilitatea extradarii ulterioare catre alt stat.18
Legea nr. 80 din 9 mai 1977 pentru ratificarea conventiei europene de
extradare, aminteste in art.11 de pedeapsa capitala, care prevede faptul ca daca
fapta pentru care se cere extradarea este pedepsita cu pedeapsa capitala de catre
legea partii solicitante in atare, caz, aceasta pedeapsa nu este prevazuta de
legislatia partii solicitate, sau in mod normal aici nu este executata, extradarea nu
va putea sa fie acordata decat cu conditia ca partea solicitanta sa dea asigurari
considerate ca indestulatoare de catre partea solicitata ca pedeapsa capitala nu se
va executa.

IV. CONCLUZII SI APRECIERI

Extradarea reprezinta un act de asistenta juridica international pe care


statele, si-o acorda reciproc in vederea combaterii criminalitatii. Ea poate fi
acordata numai in baza unei conventii internationale sau in conditii de
reciprocitate. Fara aceasta asistenta juridica pe care o reprezinta extradarea nu s-ar
putea aplica legea penala in cazurile in care dupa savarsirea infractiunii,
faptuitorul reuseste sa paraseasca teritoriul tarii.
Extradarea este o institutie juridica avand un pronuntat continut politic,
intrucat ea se realizeaza pe baza vointei liber exprimate a statelor respectand-se
suveranitatea si independenta lor.
Constitutia Romaniei satbileste ca extradarea se hotareste de justitie.
Activitatile propriu-zise de arestare si predare catre statul solicitant sunt effectuate
de organul de politie, in cazul Romaniei prin Biroul National INTERPOL. Cererea
de extradare se primeste pe cale diplomatica, prin Ministerul Afacerilor Externe.
Actele procedurale, sunt efectuale de organele Ministerului Public si cele ale
Ministerului de Justitie. Acestea fiind organe de specialitate, care pot sa aprecieze
daca s-a comis o fapta prevazuta de legea penala care indeplineste conditiile legale
pentru a se acorda extradarea, daca infractorul se gaseste pe teritoriul sattului
solicitat, precum si daca sunt indeplinite celalalte conditii prevazute in conventii
internationale pentru a se putea obtine sau efectua extradarea.

18
Constantin Butiuc – Institutii de drept penel , vol I, Ed. Lumina Lex, Bucuresti 2002, pag. 107

8
Legea nr. 80 din 9 mai 1977 pentru ratificarea conventiei europene de
extradare , aminteste si ea de cererea si actele ajutatoare in cazul extradarii.
Articolul 12
1. Cererea se va formula in scris si va fi prezentata pe cale
diplomatica. Asupra altei cai se va putea conveni prin intelegere directa intre doua
sau mai multe parti.
2. Se vor prezenta, in sprijinul cererii :
a) originalul sau copia autentica fie de pe o hotarare de condamnare
executorie, fie de pe un mandat de arestare sau de pe orice alt act avand putere
egala, eliberat in formele prescrise de legea partii solicitante;
b) o expunere a faptelor pentru care se cere extradarea
Data si locul savarsirii lor, calificarea lor legela si referirile la dispozitiile legale ce
le sunt aplicabile se vor indica in modul cel mai exact posibil si
c) o copie de pe dispozitiile legele aplicabile sau, daca aceasta nu este cu
putinta, o declaratie asupra dreptului aplicabil, precum si semnalmentele cele mai
précis posibile ale persoanei reclamate si orice alte informetii de natura sa
determine identitatea si nationalitatea sa.19

Practica judiciara

SPETA
Cauza Soering
Jens Soering, nascut la data de 01.08.1966, cetatean german, aflandu-se intr-o
inchisoare din Regatul Unit, asteptand extradarea in Statele Unite ale Americii,
unde trebuia sa fie judecat in statul Virginia, pentru doua infractiuni de omor
susceptibile de pedeapsa capitala.
Cauza de referinta in acest domeniu este Soering c/Regatului Unit, in care
Curtea a decis ca executarea unei masuri de extardare a reclamantului intr-un stat
unde exista riscul real de a fi supus “sindromului culorii mortii”, constituie o
incalcare a art.3
In cauza Soering, Curtea Europeana nu s-a pronuntat asupra caracterului de
tratament inuman al pedepsei cu moartea, ci al riscului supunerii reclamantului la
“fenomenul culoarului mortii”, fenomen de natura a provoca suferinte de o
intensitate deosebita: ”modul in care pedeapsa cu moartea este pronuntata si
aplicata, posibilitatea condamnatului sau o dispozitie cu gravitatea infractiunii
comise, ca si conditiile de detentie in asteptarea executiei, sunt elemente de natura
a face sa cada sub incidenta articolul 3, tramentul sau pedeapsa suferita de cel
interesat”20
19
Legea nr. 80din 9 mai 1977 pentru ratificarea conventiei europene de extradare , incheiata la Paris la 13
decembrie 1957 si a protocoaleleor sale aditionale, incheiata la Strasbourb la 15 octombrie si al 17 martie
1978 / Protocolul Aditional la Conventia Europeana de extradare (Strasbourg, 15 octombrie)
20
Soering c/Regatului Unit (1989)

9
Comisia Europeana a stabilit si ea ca extradarea unei personae poate fi
tartament inuman daca exista motive temeinice sa se creada ca urmeaza a fi
acuzata de statul in care se face extradarea pentru o crima politica sau numai
pentru opiniile sale politice.

BIBLIOGRAFIE

1. Alexandru Boroi- Drept penal , Partea generala, Editia a II – a, Ed. All


Beck 2000, pag. 58, Soering c/Regatului Unit (1989)
2. Bianca Selegean Gutan , Protectia Europeana a drepturilor omului, Ed. All
Beck, Bucuresti, 2004, Soering c/Regatului Unit (1989)

Bianca Selegean Gutan , Protectia Europeana a drepturilor omului, Ed. All Beck, Bucuresti, 2004, pag. 96

10
3. Constantin Butiuc – Institutii de drept penel , vol I, Ed. Lumina Lex,
Bucuresti 2002
4. Codul penal adoptat prin Legea nr. 301/2004 publicat in Monitorul Oficial
nr. 575 din 29 iunie 2004
5. Legea 302/2004 privind coperarea judiciara in meterie penala, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, partea 1, nr. 534 din 21 iunie, 2006
6. Legea nr. 80 din 9 mai 1977 pentru ratificarea conventiei europene de
extradare , incheiata la Paris la 13 decembrie 1957 si a protocoaleleor sale
aditionale, incheiata la Strasbourb la 15 octombrie si al 17 martie 1978 /
Protocolul Aditional la Conventia Europeana de extradare (Strasbourg, 15
octombrie)
7. Stanoiu Rodica Mihaela- Asistenta juridical internationala in materie
penala, Bucuresti Ed. Academiei R.S.R, 1977

CUPRINS

Cap.1 Scurt istoric privind extradarea……………………………………….....1

11
Cap.2 Notiunea de extradare…………………………………………………...2

Cap.3 Conditiile extradarii……………………………………………………..3

A. Conditii referitoare la persoana………………………………………3

B. Conditii referitoare la fapta…………………………………………..5

C. Conditii referitoare la pedeapsa……………………………………...6

D. Conditii referitoare la competenta…………………………………...7

E. Conditii referitoare la procedura…………………………..…………7

Cap. 4 Concluzii si aprecieri……………………………………………………….8

Practica judiciara in materia extradarii……………………………………...……..9

Bibliografie………………………………………………………………….……11

12

S-ar putea să vă placă și