Sunteți pe pagina 1din 104

Manual de utilizare OnePlus Nord

1
Ca urmare a actualizărilor software, experiența dvs. cu privire la interfața software (inclusiv, dar
fără a se limita la caracteristicile software, interfețele cu utilizatorul și experiențele rezultate din
interacțiune) poate diferi de interfața prezentată în acest manual. Interfața software poate fi
modificată.

2
Google Assistant 24
Cuprins SETĂRI 25
NOȚIUNI DE BAZĂ 8 Wi-Fi și rețea 26
Vedere din față 9 Wi-Fi 26

Vedere din spate 9 SIM și rețea 26

Configurarea dispozitivului 10 Accelerarea rețelei cu două canale 27

Baterie și încărcare 10 Utilizarea de date 27

Butoane fizice 12 Hotspot și tethering 28

Transferul de date către OnePlus Nord 13 Modul Avion 29

ELEMENTE DE BAZĂ 15 Conexiune Bluetooth și dispozitive 29


Gesturi de bază 16 Bluetooth 29

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor 16 NFC 30

Utilizarea aplicațiilor 17 Android Beam 30

Ecranul de pornire 18 Atingere și plată 30

Panoul de notificări 21 Imprimare 31

3
Afișare 31 Securitate și ecran de blocare 39
Personalizare 33 Securitatea dispozitivului 39

Sunet și vibrații 33 Securitate personală 41

Volum 34 Confidențialitate 43
Dirac Audio Tuner 34 Manager de permisiuni 43

Nu deranja 34 Afișare parole 43

Modul pentru cască 35 Blocare ecran 43

Ton de apel și vibrații 35 Localizare 43

Sistem 35 Baterie 43
Butoane și gesturi 35 Spațiul de stocare 44

Alert slider 35 Conturi 45

Bara de navigare și gesturi 36 Sănătate digitală și control parental 45


Gesturi rapide 37 Utilități 46

Pornirea rapidă a camerei 37 Sistem 47


Apăsarea îndelungată a butonului de alimentare 37 Accesibilitate 47

Aplicații și notificări 38 Limbă și tastatură 47

4
Data și ora 48 Aplicația Note 58

Copie de rezervă 48 Cameră 58

Resetare opțiuni 48 Galerie 62

Stocare OTG 49 Ceas 62

Programe de îmbunătățire a experienței 49 Zen Mode 64

Utilizatori multipli 49 OnePlus Switch 65

Actualizări de sistem 50 Aplicații Google 66

Despre telefon 50 AVANSAT 68


APLICAȚII 51 Modul joc 69

Telefon 52 Nu deranja 69

Agendă 52 Distribuție ecran 70

Manager de fișiere 54 Pornire/oprire programată 70

Mesaje 55 Fixare ecran 70

Meteo 56 Aplicații paralele 71

Calculator 56 Imagine în imagine 71

Înregistrator 57 FileDash 72

5
Spațiu ascuns 72 Declarație 81

REINIȚIALIZARE, ACTUALIZARE, COPIE Mărci comerciale și permisiuni 81


DE REZERVĂ, RECUPERARE 73
Politica de confidențialitate 82
Reinițializare sau reinițializare forțată 74
Siguranță 82
Actualizări de sistem 74
Informații generale privind siguranța 82
Copie de rezervă și restaurare 74
Siguranța bateriei 84
Copie de rezervă și restaurare utilizând OnePlus Switch74
Siguranță la încărcare 84
Utilizarea Google drive pentru realizarea de copii de
Siguranța la volan 86
rezervă și recuperare 75
Informații privind sănătatea 86
Resetare la valorile din fabrică 75
Declarație privind siguranța laser 87
ACCESIBILITATE 77
Informații privind eticheta de reglementare: 87
Mărire prin atingere triplă 78
Conformitatea cu reglementările UE 87
Butonul de alimentare încheie apelul 78
Declarația CE 87
Inversarea culorilor 78
Informații privind expunerea la RF (SAR) 88
Corectarea culorilor 79
Restricții în banda 5 GHz 89
Text cu contrast ridicat 79
Benzi de frecvență și putere 89
INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA 80
6
Eliminarea corectă a acestui produs la deșeuri 89 Informații privind garanția dispozitivului
OnePlus 98
Conformitatea RoHS 90
Garanția limitată nu acoperă 99
FCC Regulatory Conformance 90
Politica de returnare (limitată la Europa) 100
FCC Statement 90

FCC Caution 91

RF Exposure Information (SAR) 91

Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile


phones 92

Industry Canada Conformance 93

IC Statement 93

Restrictions in 5GHz band 94

RF Exposure Information (SAR) 95

India Regulatory Conformance 95


E-waste Information 95

Languages & Input 97

Îngrijire și întreținere 97

7
Noțiuni de bază

Aflați mai multe despre dispozitivul


dvs. și începeți să-l utilizați.

8
Vedere din față Vedere din spate
Receptor
superior Bliț dublu cu LED
Microfon superior
Wide Angle
Lens

Obiectiv Ultra
Wide Angle Obiectiv Ultra
Wide Angle

Wide
Angle Lens

Obiectiv de
adâncime
Alert
Slider Obiectiv macro
Butoane de
volum
În așteptare/
activare

Senzor de
amprentă în
afișaj

Difuzor inferior
Acest port USB de tip C este
compatibil cu căști USB de tip
C standard.
Microfon
Tavă nano inferior
SIM

9
Configurarea dispozitivului Inițializarea OnePlus Nord
Introducerea cartelei SIM Apăsați îndelung butonul alimentare timp de
câteva secunde pentru a inițializa telefonul.
1. Introduceți ejectorul tăviței SIM în micul Dacă telefonul nu pornește, poate fi necesar
orificiu al suportului pentru cartela SIM. să îl încărcați.
Apăsați ferm ejectorul în orificiu pentru a
împinge în afară tăvița pentru cartela SIM. Asistentul de configurare
2. Trageți încet tăvița cartelei SIM din fanta sa. Când inițializați prima dată telefonul (sau după
o resetare la valorile din fabrică), asistentul
3. Introduceți cartela SIM în tăvița cartelei de configurare vă permite să personalizați
SIM. toate funcțiile, inclusiv limba, butoanele
4. Introduceți tăvița pentru cartela SIM înapoi software, gesturile, deblocarea cu ajutorul
în dispozitiv. amprentelor digitale și alte funcții. Dacă doriți
să le schimbați ulterior, puteți face acest lucru
* Folosiți cartela originală nano-SIM. Cartelele după configurarea telefonului în aplicația
neoriginale pot provoca pagube. Setări.

Baterie și încărcare
Va trebui să încărcați telefonul când îl primiți
sau dacă nu l-ați folosit de multă vreme.

10
Informații privind siguranța: Economisiți energie și prelungiți
1. Pentru a vă asigura siguranța și a evita durata de viață a bateriei
deteriorarea dispozitivului, utilizați numai
Reduceți consumul de energie electrică astfel:
încărcătorul și cablul USB original.
1. Opriți ecranul atunci când dispozitivul nu
2. OnePlus Nord acceptă cablu USB de tip C.
este utilizat.
3. Deconectați încărcătorul după finalizarea 2. Activați modul de economisire a bateriei
încărcării, pentru a evita risipa de energie
când bateria este aproape descărcată.
electrică.
3. Dezactivați funcțiile Bluetooth și Wi-Fi
4. Nu așezați nimic pe telefon în timp ce se atunci când nu le utilizați.
încarcă.
4. Reduceți luminozitatea ecranului și scurtați
Încărcarea bateriei timpul stării de repaus în Setări.
1. Conectați cablul USB la adaptor; 5. Ștergeți aplicațiile pe care nu le utilizați.
2. Conectați cablul USB la portul USB al
Warp Charge 30T
telefonului.
Când utilizați încărcătorul OnePlus și cablul
3. Conectați adaptorul la o priză. USB pentru încărcare, vă puteți încărca
4. După încărcare, deconectați cablul USB de telefonul în siguranță (5 V/6 A) și rapid.
la telefon și deconectați adaptorul din priză.

11
Când temperatura este mai mică de 12 °C sau Butonul de volum
mai mare de 45 °C, telefonul va opri
încărcarea rapidă pentru a proteja bateria. Butonul de volum este amplasat î
n partea
stângă a telefonului.
Butoane fizice  Când redați muzică sau videoclipuri,
Butonul de alimentare apăsați butonul de volum pentru a regla
volumul materialului redat.
Butonul de alimentare este amplasat în partea
dreaptă a telefonului.  Apăsați butonul de volum în timpul unui
apel pentru a ajusta volumul apelului.
 Apăsați îndelung butonul de alimentare
pentru a porni dispozitivul atunci când este  Apăsați butonul de volum pentru a reduce
oprit. la tăcere tonul apelurilor primite.

 Apăsați îndelung butonul de alimentare Alert Slider


pentru asistentul vocal atunci când
Alert Slider este amplasat în partea dreaptă a
dispozitivul este pornit.
telefonului.
 Apăsați butonul de alimentare și butonul de
Puteți ajusta starea tonului de apel al
volum simultan pentru a opri dispozitivul.
sistemului (silențios, vibrații, sonor) prin
 Faceți clic pe butonul de alimentare pentru comutarea glisorului Alert Slider.
a porni/opri ecranul.
 Silențios: Apelurile și notificările vor fi
reduse la tăcere fără vibrații, cu excepția
alarmelor.

12
 Vibrații: Apelurile și notificările vor fi recuperare atunci când dispozitivul este
reduse la tăcere, cu excepția alarmelor. oprit.
 Sonor: Apelurile, alarmele și notificările vor  Apăsați butonul de alimentare și
funcționa normal. butonul de creștere a volumului timp de
10 secunde pentru a opri dispozitivul î
n
NOTĂ: Dacă telefonul este în modul Nu mod forțat.
deranja, tonul de apel și vibrațiile vor fi
dezactivate. Transferul de date către
Comenzi rapide OnePlus Nord
Puteți efectua acțiuni rapide folosind OnePlus Switch vă poate transfera rapid toate
comenzile rapide. datele, inclusiv agenda, mesajele și
fotografiile, de la dispozitivul vechi la noul
 Apăsați îndelung butonul de alimentare dispozitiv OnePlus.
și butonul de creștere a volumului
simultan pentru a opri dispozitivul. Dacă dispozitivul vechi este OnePlus sau alt
dispozitiv Android:
 Apăsați îndelung butonul de alimentare
și butonul de reducere a volumului 1. Deschideți aplicația OnePlus Switch.
simultan pentru a realiza o captură de Selectați Sunt un telefon nou, apoi
ecran. selectați tipul telefonului vechi.
 Apăsați îndelung butonul de alimentare 2. Urmați indicațiile de pe ecranul noului
și butonul de reducere a volumului telefon. Descărcați și instalați OnePlus
simultan pentru a accesa modul de Switch pe vechiul telefon.

13
3. Atingeți Continuare pe noul telefon. 5. Se recomandă să finalizați întregul proces
de transfer de date în timp ce sunteți
4. Deschideți OnePlus Switch în telefonul conectat la o rețea Wi-Fi, iar OnePlus
vechi, selectați Sunt un telefon vechi și Switch ar trebui să rămână întotdeauna
scanați codul QR pe noul telefon pentru a pe ecran. Dacă sunteți deconectat de la
conecta cele două telefoane. serverul iCloud, încercați să vă reconectați
5. După conectarea celor două telefoane, la iCloud și să reluați transmisia de date.
selectați datele pe care doriți să le migrați Rețineți că numai anumite tipuri de date
de pe vechiul telefon. Atingeți pentru a pot fi transferate, ca urmare a problemelor
începe. Apoi, așteptați până la finalizarea de compatibilitate.
transferului.
.
Dacă dispozitivul vechi este un iPhone:
1. Sincronizați datele dispozitivului iOS în
iCloud.
2. Deschideți aplicația OnePlus Switch.
3. Alegeți Sunt un telefon nou apoi atingeți
„iPhone”.
4. Conectați-vă la contul dvs. iCloud și
începeți să importați date.

14
Elemente de bază

Învățați să utilizați dispozitivul


OnePlus.

15
Gesturi de bază 4. Redimensionare cu două degete pentru
imagini și pagini web.
Învățați să utilizați gesturi de bază, cum ar fi
atingere, tragere, glisare și redimensionare,
pentru a vă controla telefonul și aplicațiile.
1. Atingeți pentru a accesa o aplicație sau 5. Apăsați îndelung ecranul pentru a deschide
pentru a o selecta fereastra pop-up pentru setări avansate sau
pentru a accesa starea de editare.

2. Când vizualizați o pagină web sau o listă,


glisați în sus sau în jos pentru a derula.
Instalarea și dezinstalarea
aplicațiilor
Instalarea aplicațiilor din Play
3. Glisați spre stânga sau spre dreapta cu Store
degetul pentru a schimba filele/paginile sau
pentru a glisa conținutul din lista Se recomandă să descărcați și să instalați
vremea/calendar/galerie/aplicații. aplicații din Play Store, care este disponibil pe
dispozitivul dvs.
Deschideți Play Store pentru a căuta aplicații
folosind cuvinte cheie sau pe ecran.

16
 Atingeți pictograma aplicației pentru a * Unele aplicații preinstalate nu pot fi
vizualiza detaliile aplicației. dezinstalate
 Atingeți Instalare pentru a descărca și Utilizarea aplicațiilor
instala aplicații.
Aflați cum să deschideți aplicații, să comutați
* Se recomandă să descărcați aplicații între aplicații, să închideți aplicații și să
într-o rețea Wi-Fi. vizualizați informații despre aplicații.
Dezinstalarea aplicațiilor Lansatorul de aplicații
Dezinstalați aplicațiile după cum urmează: Glisați în sus pe ecranul de pornire pentru a
 Pe ecranul de pornire sau în lansatorul de vizualiza toate aplicațiile din lansatorul de
aplicații, apăsați îndelung pictograma aplicații
aplicației și selectați dezinstalare.
Deschiderea aplicațiilor
 Accesați Play Store > Aplicațiile și
jocurile mele > INSTALATE, faceți clic Deschideți aplicația utilizând pictograma
aplicației de pe desktop sau din lansatorul de
pentru a accesa detaliile aplicației, selectați
aplicații.
dezinstalare.
 Accesați Setări > Aplicații și notificări și Vizualizarea informațiilor despre
selectați aplicația. Apoi accesați Informații aplicații
despre aplicație și selectați dezinstalare.
Apăsați îndelung pictograma unei aplicații și
selectați informațiile despre aplicație în caseta

17
pop-up pentru a vizualiza informațiile despre pauză, apoi atingeți ⓧ î
n partea de jos a
aplicație și opțiunile de setare. ecranului pentru a șterge activitățile de
fundal.
Comutarea aplicațiilor
 Atingeți butonul Recente pentru a accesa
n Gesturi de navigare, glisați spre stânga
 Î lista aplicațiilor recente. Atingeți ⓧ în
sau spre dreapta de-a lungul barei de jos partea de jos a ecranului pentru a șterge
pentru a comuta între aplicații. activitățile de fundal.
n Înapoi, Acasă, Recente, atingeți butonul
 Î
*Aplicațiile fixate nu vor fi închise.
Recente din bara de navigare pentru a
comuta între aplicații. Blocarea aplicațiilor care rulează în
Închiderea aplicațiilor fundal
n Gesturi de navigare, glisați în sus de la
 Î În lista de aplicații recente, atingeți pictograma
marginea de jos a ecranului și faceți o Meniu din colțul din dreapta sus al cardului
pauză, apoi închideți aplicațiile glisând în aplicației. Selectați Blocare pentru a opri
sus pe cardul aplicației. închiderea sau ștergerea aplicației.

 Atingeți butonul Recente și închideți Ecranul de pornire


aplicațiile glisând în sus pe cardul aplicației.
Învățați să setați imagini de fundal.
Ștergerea activităților de fundal widget-uri și setări ale ecranului de pornire
pentru a vă personaliza telefonul.
n Gesturi de navigare, glisați în sus de la
 Î
marginea de jos a ecranului și faceți o

18
Pictograme și foldere pentru selectați Widget-uri. Sau apăsați îndelung
aplicații pictograma aplicației și selectați widget.
Apoi apăsați un widget și glisați-l pe ecranul
 Deschideți lansatorul de aplicații glisând î
n de pornire.
sus din ecranul de pornire.
Setările ecranului de pornire
 În lansator, apăsați și trageți pictograma
unei aplicații pentru a o adăuga la ecranul Apăsați îndelung pe un spațiu gol de pe
de pornire. ecranul de pornire și selectați SETĂRILE
ECRANULUI DE PORNIRE.
 Glisați o pictogramă a unei aplicații pe o
altă aplicație de pe ecranul de pornire Adăugare pictogramă la ecranul de pornire:
pentru a crea un folder. Când opțiunea este activată, va afișa o
pictogramă pe ecranul de pornire după
Imagini de fundal instalarea unei aplicații noi.
Apăsați îndelung un spațiu gol pe ecranul de Glisare în jos: Glisați în jos din ecranul de
pornire și selectați IMAGINI DE FUNDAL pornire pentru a accesa setările rapide.
pentru a seta imaginea de fundal a ecranului
de pornire și pentru a bloca imaginea de Discover: Glisați în dreapta din ecranul de
pornire pentru a accesa Google Discover.
fundal a ecranului.
Atingeți de două ori pentru a debloca:
Widget-uri Atingeți de două ori pe zona goală a ecranului
 Adăugare widget-uri: Apăsați îndelung pe de pornire pentru a opri ecranul și a bloca
un spațiu gol de pe ecranul de pornire și dispozitivul.

19
Dispunere lansator: Alegeți între Ecran de
pornire doar și Ecran de pornire și Lansator.
Lansator: Afișează toate aplicațiile în timp ce
accesați Lansatorul.
Puncte de notificare: Când opțiunea este
activată, pictograma aplicației va afișa puncte
pentru a indica mesaje noi.
Pachet de pictograme: Configurați stiluri de
pictograme pentru aplicații presetate și unele
aplicații terțe
Dispunerea ecranului de pornire: Reglați
numărul de grile de desktop și dimensiunile
pictogramelor.
Spațiu ascuns: Pentru a accesa, glisați la
dreapta în lansatorul de aplicații sau glisați
spre exterior cu două degete pe ecranul de
pornire.

20
Panoul de notificări Când este primită o nouă notificare de sistem
sau de aplicație, bara de stare va afișa
Bara de stare pictograma corespunzătoare. Trageți în jos
panoul de notificări glisând în jos din partea de
Setări rapide sus a paginii aplicației sau oriunde pe ecranul
de pornire.
 Puteți șterge o notificare glisând-o spre
Notificări importante
dreapta (unele notificări trebuie șterse prin
închiderea aplicației aferente).

Alte notificări  Apăsați îndelung o notificare pentru a


accesa setările notificărilor pentru aplicația
respectivă.
Există două categorii: „Importantă” și „Altele”.
Puteți alege să mutați o notificare mai puțin
importantă în categoria „Alte notificări”,
apăsând notificarea și alegând „Altele”.

Setări rapide
 Atingeți pictograma setărilor rapide pentru a
activa/opri rapid funcțiile specifice.

21
 Apăsați îndelung o pictogramă în meniul
setărilor rapide pentru a deschide interfața
de setări corespunzătoare.
 Glisați din nou în jos pentru a vizualiza mai
multe butoane și setări de luminozitate.

22
Pictograme de stare
Pictogramele de stare sunt afișate în bara de stare din partea de sus a ecranului. Pictogramele
enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.
Puterea semnalului Serviciu de localizare activat
Wi-Fi Alarmă activată
Fără cartelă SIM Mod silențios activat
Roaming Mod vibrații activat
G S-a realizat conexiunea la rețeaua GPRS Mod Avion activat
3G S-a realizat conexiunea la rețeaua UMTS Încărcare normală
H S-a realizat conexiunea la rețeaua HSDPA Capacitate baterie
H+ S-a realizat conexiunea la rețeaua HSPA+ NFC activat
4G S-a realizat conexiunea la rețeaua LTE Mod Joc activat
5G S-a realizat conexiunea la rețeaua 5G Modul Nu deranja activat
Bluetooth activat Hotspot Wi-Fi activat

23
• Realizarea unui selfie (de exemplu,
Google Assistant „Realizează un selfie”)
* Când utilizați Google Assistant pentru prima
dată, urmați instrucțiunile de conectare la • Setarea de evenimente î n calendar (de
contul dvs. Google. exemplu, „Setează o cină cu Charlie
mâine între orele 19-21”)
Puteți accesa rapid Google Assistant, fie
apăsând îndelung butonul de pornire, glisând • Redarea de muzică (de exemplu, „Redă
n sus din colțul ecranului telefonului (dacă ați
î jazz pe YouTube”)
activat „Gesturi de navigare”), apăsând
butonul de alimentare sau spunând pur și • Navigarea către anumite locuri (de
simplu „Hei Google”. exemplu, „Dă-mi indicații pentru a ajunge
acasă”)
Google Assistant vă ajută la:
• Informații meteo (de exemplu, „Am
• Efectuarea de apeluri telefonice rapide nevoie de umbrelă astăzi?”)
din mers (de exemplu, „Sun-o pe mama”)

• Trimiterea de mesaje text (de exemplu,


„Trimite un mesaj Sarei că întârzii”)

• Setarea de mementouri (de exemplu,


„Amintește-mi să cumpăr un cadou de
ziua lui John”)

24
Setări

Configurați-vă rețeaua și contul


telefonului sau setați-vă telefonul

25
Wi-Fi și rețea  Selectați în mod inteligent cea mai bună
rețea Wi-Fi: Permiteți telefonului dvs. să
Wi-Fi selecteze și să se conecteze la cea mai
bună rețea Wi-Fi analizând conectivitatea și
Conectați-vă la rețea prin Wi-Fi. puterea semnalului.
Conectarea la Wi-Fi  Deschidere notificări rețea: Activați
opțiunea pentru ca telefonul să vă anunțe
1. Accesați Setări > Wi-Fi și rețea, atingeți atunci când este disponibilă o rețea publică
Wi-Fi. de calitate superioară.
2. Selectați o rețea Wi-Fi din listă.  Scanare disponibilă întotdeauna: Activați
3. Vă veți conecta automat la o rețea Wi-Fi opțiunea pentru ca telefonul să permită
necriptată pe care ați selectat-o. Pentru a serviciilor de localizare sau altor aplicații să
vă conecta la o rețea criptată, introduceți scaneze rețele atunci când modul Wi-Fi
parola și atingeți CONECTARE. este oprit.

* De asemenea, puteți adăuga manual o SIM și rețea


rețea Wi-Fi selectând Adăugare rețele.
Activarea sau dezactivarea datelor
Preferințe Wi-Fi mobile
 Activați Wi-Fi automat: Activați pentru a Accesați Setări > Wi-Fi și rețea > SIM și
reactiva rețeaua Wi-Fi aproape de o rețea rețea și activați/dezactivați Datele mobile.
de înaltă calitate salvată, cum ar fi rețeaua
de acasă.
26
Setări privind tipul preferat de  Conexiune inteligentă la rețea: Comutați
rețea automat între datele Wi-Fi și cele mobile
atunci când conexiunea la rețea este
Accesați Setări > Wi-Fi și rețea > SIM și necorespunzătoare.
rețea și selectați Tipul de rețea preferat
 Accelerarea descărcării utilizând rețeaua
 2G/3G/4G/5G (automat) cu două canale: Utilizați simultan date
mobile și Wi-Fi, alocați în mod dinamic
 2G/3G/4G (automat) resurse de rețea pentru a accelera
 2G/3G (automat) descărcarea.

 Smart 5G: Comutați inteligent între rețeaua *Activarea funcțiilor conexe va consuma
5G și non-5G pentru a îmbunătăți durata de date, iar valoarea consumului real depinde
viață a bateriei. de operator.

Accelerarea rețelei cu două Utilizarea de date


canale Puteți analiza statistici privind datele mobile și
utilizarea traficului Wi-Fi.
Accesați Setări > Wi-Fi și rețea, atingeți
Accelerarea rețelei cu două canale. Cu Date mobile
tehnologia cu două canale, datele mobile și Vizualizați utilizarea datelor mobile și setările
Wi-Fi vor fi utilizate în același timp pentru a specifice ale pachetului de date.
oferi o experiență mai bună pe internet.  Date utilizate:
Cantitatea totală folosită de dispozitiv într-o
lună poate fi calibrată.
27
 Utilizarea datelor celulare Hotspot Wi-Fi
Curba de utilizare a datelor mobile din luna
curentă și clasamentul consumului de date pe Când hotspotul Wi-Fi este pornit, datele mobile
aplicații. vor fi partajate și alte dispozitive se pot conecta
la Wi-Fi. Puteți seta următoarele opțiuni pentru
 Ciclu de facturare: a vă gestiona hotspoturile Wi-Fi:
Inclusiv setările planului de date, notificări
 Nume hotspot Wi-Fi: Numele semnalului
privind utilizarea datelor și calibrarea utilizării de rețea Wi-Fi generat.
datelor.
 Securitate: Există 2 opțiuni: Fără parolă,
Wi-Fi criptare personală WPA2.
Utilizarea datelor Wi-Fi:  Parolă hotspot: setați parola pentru
Curba de utilizare a traficului de date Wi-Fi din hotspoturile dvs. Wi-Fi.
luna curentă și clasamentul consumului de
date pe aplicații.  Bandă de frecvență AP: Selectați 2,4 GHz
sau 5 GHz.

Hotspot și tethering Tethering USB


Partajați cu alte dispozitive conexiunea la Pentru a partaja datele mobile sau rețeaua
internet a telefonului prin hotspotul Wi-Fi, USB, Wi-Fi a dispozitivului cu computerul prin USB,
Bluetooth și așa mai departe. urmați pașii de mai jos:
1. Conectați-vă telefonul la computer cu un
cablu USB

28
2. Selectați metoda de conectare USB drept Conexiune Bluetooth și dispozitive
Tethering prin USB în centrul de control.
* Unele computere pot necesita ca driverul Bluetooth
RNDIS Android să fie instalat separat. Bluetooth vă permite să vă conectați la
dispozitive compatibile cu Bluetooth, cum ar fi
Tethering prin Bluetooth căști și tastaturi.
Pentru a partaja datele mobile sau rețeaua
 Asocierea unui dispozitiv nou: Accesați
Wi-Fi a dispozitivului cu alte dispozitive
Setări > Conexiune Bluetooth și
utilizând opțiunea tethering prin BLUETOOTH,
dispozitive > Bluetooth, alegeți Asociere
urmați pașii de mai jos.
dispozitiv nou, selectați dispozitivul la care
1. Accesați Hotspot și tethering și activați doriți să vă conectați din lista dispozitivelor
Tethering prin Bluetooth. disponibile și introduceți codul de asociere
pentru a finaliza asocierea.
2. Asociați și conectați telefonul în interfața de
setări Bluetooth a altor dispozitive. * Când dispozitivul Bluetooth este pornit,
dar nu poate fi găsit, verificați manualul
Modul Avion dispozitivului și urmați instrucțiunile pentru
a comuta dispozitivul î n modul de asociere
După comutarea dispozitivului în modul Avion, în vederea conectării.
nu veți putea să apelați, dar puteți citi, juca
jocuri, viziona videoclipuri sau utiliza alte  Dispozitive conectate anterior: Vizualizați
aplicații care nu necesită conexiune la rețea dispozitivele asociate anterior și atingeți
sau telefon. pentru reconectare.

29
 Detectabil: Activați această opțiune pentru Așezați dispozitivele împreună (de obicei,
ca telefonul dvs. să fie vizibil pentru toate spate în spate) și apoi atingeți ecranul.
dispozitivele Bluetooth din apropiere. Aplicația determină ceea ce se transferă.
 Fișiere primite prin Bluetooth: Puteți Atingere și plată
verifica istoricul transferurilor Bluetooth aici.
Accesați Setări > Conexiune Bluetooth și
NFC dispozitive > Atingere și plată
Când NFC este activat, puteți schimba date cu Înainte de a utiliza opțiunea Atingere și plată,
un alt dispozitiv atunci când cele două trebuie să configurați aplicația de plată
dispozitive se ating. implicită, să deschideți serviciul de plată în
aplicație și să setați funcția „Atingere și plată”
Android Beam cu următoarele opțiuni de setare:
Accesați Setări > Conexiune Bluetooth și  Modalitate de plată implicită: Alegeți o
dispozitive > Android Beam aplicație, cum ar fi Google pay, pe care să o
utilizați atunci când efectuați o plată
Asigurați-vă că funcția NFC a fost activată.
atingând terminalul de plată.
Când această funcție este activată, puteți
 Utilizare valori implicite: Puteți seta ca
transmite conținutul aplicațiilor pe un alt
Întotdeauna și Dacă nu este deschisă o
dispozitiv compatibil NFC, prin amplasarea
altă aplicație de plată.
dispozitivelor apropiate unele de altele. De
exemplu, puteți transmite pagini web,
videoclipuri YouTube și agenda.

30
Imprimare  Avansat: Sunt disponibile setări avansate,
cum ar fi calibrarea ecranului, rata de
Când Serviciu de imprimare implicit este reîmprospătare, afișarea crestăturilor,
activat, dispozitivul va căuta imprimante din aplicații care se afișează pe ecran complet.
apropiere, și puteți alege și vă puteți conecta
la imprimantă pentru servicii de imprimare.  Calibrarea ecranului: Selectarea unui
mod de culoare diferit va oferi rezultate
Afișare de afișare diferite.

Accesați Setări > Afișare pentru a  Rată de reîmprospătare: Setați rata de


personaliza setările ecranului. reîmprospătare a ecranului. Rata de
reîmprospătare mai ridicată oferă o
 Luminozitate adaptivă: Când opțiunea experiență îmbunătățită.
este activată, telefonul va optimiza setarea
luminozității ecranului în funcție de  Zona de afișare a camerei frontale:
condițiile de lumină ambientală. De Selectați dacă ascundeți decupajul
asemenea, puteți regla manual bara camerei frontale.
glisorului de mai jos pentru a vă seta  Aplicații de afișat pe ecran complet:
preferințele. Setați modul în care sunt afișate
 Repaus: După setarea timpului, ecranul se aplicațiile. Există modul ecran complet
va opri automat atunci când dispozitivul nu și implicit. În cazul în care conținutul
va fi utilizat. aplicațiilor este acoperit de zona
crestăturilor, comutați la modul implicit.

31
Puteți seta CE SĂ SE AFIȘEZE:
 Modul nocturn: Când modul este activat,
 Informații contextuale.
dispozitivul se va ajusta la temperatura de
culoare setată pentru a reduce la minimum  Afișare mesaj.
oboseala ochilor.
 Notificări noi.
 Modul de citire: Puteți seta efectul
monocromatic și efectul cromatic pentru a  Horizon light
se potrivi mai bine scenariului de citire.  Dimensiune font: Setați dimensiunea
Efectul monocromatic este doar pentru fontului.
cuvinte, iar cel cromatic este pentru citirea
confortabilă în culori.  Scalare afișaj: Setați dimensiunea afișată
a conținutului (de exemplu, pictograme și
 Efect de culoare vibrant: Î mbunătățește fonturi). Rețineți că aceasta poate afecta
culoarea și contrastul pentru un efect mai modul în care sunt afișate unele aplicații
viu în timpul redării de videoclipuri. terțe.
 Afișaj ambiental: Puteți seta CÂND SĂ  Bara de stare: În bara de stare, puteți seta
SE AFIȘEZE și există 2 opțiuni: stilul și timpul de utilizare a bateriei, puteți
 Ridicați telefonul pentru a afișa. activa/dezactiva afișarea procentului
bateriei, afișa viteza rețelei și gestiona
 Atingeți ecranul pentru a afișa. pictograme.
 Rotirea automată a ecranului: Dacă
opțiunea este activată, afișajul telefonului

32
se va roti automat pe măsură ce telefonul  Ton: Există trei tonuri disponibile, Colorat,
se rotește. Deschis și Închis.
 Economizor de ecran: Setați stilul  Pictograme sistem: Personalizați forma
economizorului de ecran (ceas, culori și pictogramei de stare. Există patru forme
fotografii) și momentul activării (în timp ce disponibile: rotund, pătrat, lacrimă,
se încarcă, în timp ce este în stația de dreptunghi cu colțuri rotunjite.
andocare, în timp ce se încarcă sau este în
stația de andocare sau niciodată).  Pachet de pictograme: Sunt disponibile
două seturi de pictograme pentru aplicații:
Personalizare Oxigen și Hidrogen. Și multe opțiuni de
descărcare de pe Google Play atingând
Accesați Setări > Personalizare pentru a vă opțiunea „Mai multe”.
personaliza telefonul.
 Font: Există 2 tipuri de fonturi disponibile,
Puteți schimba aici imaginile de fundal, stilul Roboto și OnePlus Slate.
ceasului, animația amprentei digitale și
fasciculul de notificare. De asemenea, există Sunet și vibrații
trei teme prestabilite din care să alegeți.
Accesați Setări > Sunet și vibrații pentru a
 Culoare accent: Faceți clic pe culoarea schimba setările sunetului de pe dispozitiv.
dorită și salvați pentru a schimba culoarea
accentului, de asemenea, puteți
personaliza culoarea accentului făcând clic
pe butonul „Personalizare”.

33
Volum Muzică

 Volumul tonului de apel: Reglați glisorul Efectele de sunet mai complete și mai
pentru a seta volumul tonului de apel pentru nuanțate fac muzica mai puternică.
apeluri telefonice și notificări.
Nu deranja
 Volum media: Reglați glisorul pentru a
Când modul Nu deranja este activat, telefonul
seta volumul pentru redarea muzicii,
videoclipurilor și altor materiale. nu va afișa notificări noi sau existente și nu va
emite sunete sau vibrații. Notificările nu vor
 Volumul alarmei: Reglați glisorul pentru a apărea când glisați în jos din partea de sus a
seta volumul tonului pentru alarme. ecranului.

Dirac Audio Tuner Rețineți că notificările critice pentru activitatea


și starea telefonului vor apărea în continuare.
Dinamic
 Program: Setați durata modului Nu
Optimizați sunetul automat pe baza deranja sau ora pentru pornirea și oprirea
conținutului pentru o experiență optimă. automată.
Film  Excepții: Alegeți setări speciale pentru
apeluri, mesaje, evenimente, mementouri și
Bucurați-vă de experiența cinematografică cu
alte sunete. În plus, puteți activa ce este
un sunet surround realist și un dialog clar.
permis atunci când modul Nu deranja este
n Vizualizare globală excepții.
activat î

34
 Comportament: Sistem
 Limitare notificări: Setați Activați sau dezactivați sunetul sau vibrațiile
comportamentele notificărilor. pentru tonul tactil, tastatura de apelare,
 Durata implicită: Puteți personaliza blocarea ecranului și captură de ecran.
durata modului „Nu deranja” de fiecare
dată când îl porniți manual. Butoane și gesturi
Modul pentru cască Alert slider
Puteți seta preferințe pentru conectarea Alert slider este amplasat în partea dreaptă a
căștilor cu fir și a căștilor Bluetooth, precum OnePlus Nord. Puteți comuta între 3 moduri
reluarea redării automate a muzicii și diferite: Silențios, Vibrații și Sonor. Accesați
preluarea automată a apelurilor. Setări > Butoane și gesturi > Alert slider
pentru setări personalizate.
Ton de apel și vibrații  Silențios: Apelurile și notificările vor fi
 Ton de telefon și vibrații: Setați tonul de reduse la tăcere, cu excepția alarmelor.
apel și vibrațiile pentru apelurile telefonice  Vibrații: Apelurile și notificările vor fi
primite. reduse la tăcere, setate doar la vibrații, cu
 Sunet și vibrații la notificări: Setați excepția alarmelor.
intensitatea vibrațiilor și tonul de apel  Sonor: Va suna pentru apeluri și notificări.
pentru alte notificări.

35
Bara de navigare și gesturi Setări personalizate
OnePlus Nord acceptă două tipuri de bare de  Ascunderea barei de jos: Dacă ați ales
navigare și gesturi. Accesați Setări > „Gesturi de navigare”, puteți comuta
Butoane și gesturi > Bara de navigare și pentru a ascunde bara de jos.
gesturi, alegeți Gesturi de navigare sau
 Personalizarea barei de navigare:
Înapoi, Acasă, Recente.
Dacă opțiunea este „Înapoi, Acasă,
Înapoi, Acasă, Recente Recente”, puteți face clic aici pentru a
personaliza:
Dacă opțiunea este activată, butoanele virtuale
„Recente, Acasă, Înapoi” sunt afișate în partea 1. Butoanele de comutare: Activați
de jos a telefonului. Atingeți Personalizarea pentru a schimba poziția butoanelor
barei de navigare pentru setări personalizate. Recente și Înapoi.
2. Acțiune dublă atingere și apăsare
Gesturi de navigare îndelungată: Setați Acțiunea la
Folosiți gesturi pentru a naviga în telefon. dublă atingere sau Acțiunea de
Puteți verifica aplicațiile recente glisând în sus apăsare îndelungată pe butoanele
de la marginea de jos a ecranului și făcând o Acasă, Recente și Înapoi. Opțiunile
pauză. Reveniți glisând spre interior din includ Nicio acțiune,
marginea stângă sau dreaptă a ecranului. Deschidere/î
nchidere meniu, Oprire
Reveniți la ecranul de pornire glisând în sus ecran, Deschidere Shelf și multe altele.
de la marginea de jos a ecranului.

36
Gesturi rapide Trasare O / Trasare V / Trasare S / Trasare
M / Trasare W /: Acestea pot fi setate ca nu
Puteți efectua rapid următoarele acțiuni: există, deschidere cameră, deschidere
Întoarcere pentru silențiozitate, Captură de cameră frontală, înregistrare videoclip,
ecran cu trei degete și multe altele, folosind aprinderea/stingerea lanternei, deschiderea
Gesturile rapide. Accesați Setări > Butoane opțiunii Shelf și deschiderea aplicațiilor
și gesturi > Gesturi rapide pentru a vă seta selectate.
preferințele.
Pornirea rapidă a camerei
Gesturi sistem
Activați această opțiune pentru a apăsa
 Captură de ecran cu trei degete: Activați butonul de alimentare de două ori pentru a
pentru a obține o captură de ecran glisând porni rapid camera.
î
n jos cu trei degete.
Apăsarea îndelungată a
Gesturi asociate ecranului
butonului de alimentare
Atingeți de două ori pentru activare:
Activați această opțiune pentru a atinge  Apăsați îndelung butonul de alimentare
ecranul de două ori și a activa dispozitivul. pentru a porni dispozitivul atunci când este
oprit.
Controlul muzicii: Activați această opțiune
pentru a trasa II cu două degete pentru a reda  Apăsați îndelung butonul de alimentare
sau a întrerupe muzica, a trasa < sau > pentru pentru asistentul vocal atunci când
piesa anterioară sau următoare. dispozitivul este pornit; poate fi schimbat și
la „meniul de alimentare”.

37
Aplicații și notificări acțiuni și răspunsuri sugerate,
permite puncte de notificare, seta
Accesați Setări > Aplicații și notificări pentru Sunete de notificări implicite și
a gestiona aplicațiile dispozitivului, a modifica activa/dezactiva modul Nu deranja.
setările, a vizualiza informațiile despre aplicații,
a seta notificări și permisiuni și multe altele.  Aplicații implicite: Setați aplicațiile
implicite pentru pagina de start, browser,
 Aplicații deschise recent: afișează telefon, SMS, galerie, căsuță poștală și
aplicațiile care au fost deschise recent. multe altele.
 Timpul ecranului: Afișează timp utilizării  Permisiunile aplicației: Setați permisiunile
ecranului astăzi. aplicației pentru a utiliza localizarea,
microfonul, agenda, spațiul de stocare,
 Notificări: Puteți seta conținutul notificărilor
jurnalele de apeluri și multe altele.
afișate pe ecranul de blocare:
 Controlul utilizării datelor: Setați accesul
 Afișați notificări importante și alte
aplicațiilor la rețelele de date mobile și
notificări.
Wi-Fi.
 Afișați numai notificările importante.
 Alerte de urgență: Puteți activa/dezactiva
 Afișați conținutul sensibil. alertele aici.
 Nu mai afișa notificări. Dacă opțiunea este activată, puteți alege să
primiți alerte Chihlimbar, amenințări
 De asemenea, puteți activa/dezactiva extreme, amenințări grave și multe altele.
Amânare notificări din nuanța notificării,
Puteți seta preferințele de alertă.
38
 Acces special pentru aplicații: Puteți seta Securitatea dispozitivului
accesul special pentru aplicații, cum ar fi
optimizarea bateriei și afișarea peste alte Configurați blocarea ecranului:
aplicații.
 Nu există: Porniți ecranul și accesați
Securitate și ecran de blocare ecranul de pornire.
 Glisare: Glisați în sus pe ecran pentru
Găsește-mi dispozitivul deblocare.
Opțiunea Găsește-mi dispozitivul vă ajută să  Model: Configurați un model glisant de
localizați dispozitivul de la distanță și să vă minim patru puncte pentru deblocare.
păstrați datele în siguranță dacă dispozitivul
este pierdut.  PIN: Setați un PIN de 4-16 cifre pentru
deblocare.
Modalități de a vă localiza dispozitivul Android
 Parolă: Setați o parolă de minim 4
 Găsește-mi dispozitivul: Obțineți aplicația caractere pentru deblocare.
din Google Play.
 Site: Accesați android.com/find.
Amprentă digitală
 Google: Căutați după „găsește-mi Puteți adăuga/șterge amprente digitale și
dispozitivul”. puteți seta preferințele amprentei digitale.
 Adăugare amprentă: Urmați instrucțiunile
de pe ecran pentru a vă adăuga amprenta.

39
 Adăugați din nou amprenta după  Ridicați telefonul pentru a afișa: Activați
nlocuirea foliei de protecție.
î această opțiune pentru a afișa pictograma
amprentei digitale pe afișajul ambiental
 Adăugați doar o informație despre atunci când ridicați telefonul.
amprentă simultan.
 Atingeți ecranul pentru a afișa: Activați
 Apăsați ferm pe ecranul telefonului această opțiune pentru a afișa pictograma
pentru a vă asigura că datele despre amprentei digitale pe afișajul ambiental
amprentă sunt adăugate integral. atunci când atingeți telefonul o dată.
 Efect de animație pentru amprenta *Pe lângă deblocarea telefonului, puteți
digitală: Setați efectul de animație. Puteți utiliza amprenta digitală pentru a autoriza
selecta una dintre cele cinci forme de mai achiziții și accesa aplicații.
jos:
Deblocare facială
 Energie
Puteți adăuga/șterge datele feței și puteți seta
 Cosmos
preferințele de deblocare facială utilizând
 Undă Deblocare facială.
 Dungă  Adăugare date despre față: Urmați
instrucțiunile de pe ecran pentru a vă
 Nu există adăuga datele despre față.

40
*Pentru rezultate optime, faceți acest lucru Securitate personală
într-un mediu luminos și priviți telefonul
direct. Salvare în situații de urgență
 Deblocare facială: Activați pentru a utiliza  Editați informațiile și persoanele de
deblocarea facială atunci când este prezent contact pentru situații de urgență:
ecranul de blocare. Adăugați-vă informațiile medicale și
 Deblocare automată odată ce ecranul persoanele de contact pentru situații de
urgență pentru a-i ajuta pe cei care intervin
este pornit: Activați pentru a debloca
în caz de urgență.
telefonul utilizându-vă fața, imediat ce
ecranul se aprinde, fără a glisa mai întâi.  Buton de alimentare pentru SOS rapid:
Setați preferințele activării SOS rapid cu
 Iluminare ajutătoare pentru deblocarea
facială: În cazul în care camera nu vă butonul de alimentare.
poate recunoaște fața, ecranul se va lumina  Acțiune SOS preferată: Setați preferințele
pentru a ajuta camera să vă recunoască. acțiunii SOS, care pot fi Apelarea numărului
local de urgență sau Partajarea locației cu
Blocare inteligentă persoanele de contact pentru situații de
Păstrați telefonul deblocat atunci când se află urgență.
î
ntr-un loc sigur precum buzunarul sau locuri
de încredere. Puteți personaliza preferințele
Blocare cartelă SIM
cu Blocare inteligentă.  Blocare cartelă SIM: Apăsați pentru a
configura un cod PIN pentru SIM. Odată
finalizată acțiunea, blocarea cartelei SIM va

41
fi realizată. Atingeți pentru a introduce codul  Activarea fixării ecranului: Accesați
PIN corect dacă doriți să deblocați cartela Setări > Securitate și ecran de blocare >
SIM. Fixarea ecranului. Atingeți comutatorul
pentru a activa această funcție.
 Schimbarea codului PIN pentru SIM
 Utilizarea fixării ecranului: Puteți utiliza
Opțiunea este disponibilă în timp ce blocarea această caracteristică pentru a fixa ecranul
cartelei SIM este activată. Atingeți pentru a
curent până când este anulat.
introduce codul PIN pentru SIM vechi, apoi
introduceți un nou PIN SIM.  Pentru a utiliza funcția:

Aplicații pentru administrarea 1. Asigurați-vă că fixarea ecranului este


activată.
dispozitivului
 Găsește-mi dispozitivul: Vă permite să vă 2. Atingeți butonul Recente pentru a
găsiți dispozitivul sau să blocați sau să accesa lista aplicațiilor recente.
ștergeți datele de pe un dispozitiv pierdut. 3. Atingeți butonul Meniu din colțul din
dreapta sus al cardului aplicației, apoi
Fixare ecran atingeți Fixare.
Când fixarea ecranului este activată, nu veți Anularea fixării ecranului: Dacă activați
putea comuta la alte ecrane, cum ar fi ecranul fixarea ecranului și selectați Blocare
de pornire. De asemenea, nu vi se va permite dispozitiv la anularea fixării, vi se va cere să
să deschideți panoul de notificări sau să introduceți un model de deblocare pentru a
accesați interfața de gestionare a mai multor anula fixarea ecranului.
sarcini.

42
Confidențialitate  Cereri de localizare recente: Arată
informațiile despre locație solicitate recent.
Manager de permisiuni  Permisiuni aplicații: Setați permisiunile
Setați permisiunile aplicației pentru a utiliza pentru utilizarea de către aplicații a serviciul
microfonul, agenda, calendarul și multe altele. de localizare.
 Scanare Wi-Fi și Bluetooth: Permite
Afișare parole aplicațiilor și serviciilor să scaneze prezența
Activați această opțiune pentru a afișa unei rețele Wi-Fi și a dispozitivelor din
caracterele pe măsură ce le introduceți și apropiere î n orice moment.
pentru a le converti rapid într-un asterisc *Localizarea poate utiliza surse precum
criptat „*”. GPS, Wi-Fi, rețele mobile și senzori pentru
a ajuta la estimarea locației dispozitivului.
Blocare ecran Google poate colecta date de localizare
Pentru a seta ce să se afișeze în timp ce anonimizate pentru a îmbunătăți precizia
ecranul este blocat când primiți notificări. localizării și a serviciilor bazate pe locație.

Localizare Baterie
 Utilizare locație: Activați această opțiune Accesați Setări > Baterie pentru a vizualiza
pentru a permite aplicațiilor să utilizeze detaliile bateriei și pentru a seta preferințele
informații despre locație. bateriei.

43
VIZUALIZARE DETALII UTILIZARE: Spațiul de stocare
Vizualizați detalii privind utilizarea bateriei de
la încărcarea completă și lista proceselor care Accesați Setări > Spațiu de stocare pentru a
utilizează bateria cel mai mult. vizualiza detaliile spațiului de stocare. Puteți
elibera spațiu de stocare și puteți vedea
Economizor baterie: Activați această opțiune spațiul de stocare ocupat de diferite tipuri de
pentru a prelungi durata de viață a bateriei. fișiere.
Economizorul bateriei va dezactiva anumite
funcții ale dispozitivului și va restricționa  Eliberare spațiu: Telefonul va scana
aplicații Descărcările și aplicațiile utilizate rareori.
Selectați conținutul pe care doriți să îl
Puteți alege activarea manuală sau selectați ștergeți și atingeți ELIBERARE pentru a
Oprire la încărcare completă. elibera spațiu din telefon.
Optimizarea bateriei: Optimizați durata de  Managerul spațiului de stocare: Pentru a
viață a bateriei prin controlarea ajuta la eliberarea spațiului de stocare,
comportamentului de fundal al aplicațiilor. Managerul spațiului de stocare elimină de
Atingeți Optimizare baterie, alegeți aplicațiile pe dispozitiv fotografiile și videoclipurile
pentru optimizare și selectați Optimizare sau pentru care există o copie de rezervă.
Control inteligent sau Nu optimiza.
Încărcare optimizată: Optimizați modelul de
încărcare în funcție de obiceiurile dvs. de
utilizare.

44
Conturi Notificări: Afișează orele de primire a
notificărilor în ziua curentă.
 Contul OnePlus: Conectați-vă la contul dvs.
OnePlus, gestionați informațiile contului și Moduri de deconectare:
deconectați-vă din cont (atingeți butonul  Tablou de bord: Gestionați tabloul de bord
Meniu din colțul din dreapta sus și selectați în funcție de timpul ecranului, notificările
Deconectare). primite și orele de deschidere a aplicațiilor.
 Adăugare cont: Puteți adăuga conturi de Faceți clic pe pictogramele din dreapta
e-mail, conturi Google și multe altele. numelui aplicațiilor pentru a seta
temporizatorul aplicației. După ce timpul s-a
 Sincronizarea automată a datelor: Activați scurs, aplicația va fi întreruptă pentru restul
această opțiune pentru ca aplicațiile să zilei și va apărea o fereastră care arată
reîmprospăteze automat datele. „Aplicația a fost întreruptă, timpul alocat
Dezactivarea acestei opțiuni economisește aplicației a expirat. Va porni din nou mâine.”.
energie, dar trebuie să sincronizați manual Puteți face clic pe „SETĂRI” din fereastra
fiecare cont pentru a obține cele mai pop-up pentru a șterge temporizatorul.
recente actualizări și nu veți primi notificări  Relaxare: Folosiți opțiunea Relaxare
privind actualizările. pentru a vă deconecta de la telefon și
pentru a evita î ntreruperile î n timp ce
Sănătate digitală și control parental dormiți. Când opțiunea Relaxare î ncepe,
opțiunea Tonuri de gri elimină culoarea
Timpul ecranului: Afișează ora de activare a
ecranului, Nu deranja va î ntrerupe redarea
ecranului în ziua curentă.
sunetelor, astfel încât să nu fiți trezit de
Deblocare: Afișează orele de deblocare a
apeluri sau notificări. Când perioada de
dispozitivului în ziua curentă.
45
relaxare încetează, telefonul comută la  Aplicații paralele: Creați o nouă copie
setările sale obișnuite. pentru ca aplicația să se conecteze la
diferite conturi. Consultați „Aplicații paralele”
Reducere întreruperi: pentru mai multe informații.
 Gestionare notificări: Dezactivați sau  Blocare aplicații: Puteți adăuga aplicațiile
activați notificările aplicației. pe care doriți să le securizați cu o parolă.
 Nu deranja: Consultați Nu deranja pentru  Pornire/oprire programată: Setați ora
setări.
pentru pornire/oprire.
 Control parental: Adăugați restricții de  Modul buzunar: Preveniți atingerile
conținut și setați alte limite pentru a ajuta accidentale sau operațiunile asociate
copiii să-și echilibreze timpul petrecut î n amprentei atunci când telefonul este î
n
fața ecranului. buzunar.
Utilități  OnePlus Switch: Migrați rapid datele cu
OnePlus Switch. Consultați „Transferarea
 Lansare rapidă: Activați această opțiune
datelor către OnePlus Nord” pentru mai
astfel încât o apăsare îndelungată pe zona
multe informații.
de identificare a amprentei digitale
lansează plata rapidă sau activează  Laboratorul OnePlus:
aplicații atunci când telefonul este blocat.
Un centru pentru funcții experimentale cum
ar fi reducerea luminozității prin reglarea DC.

46
 Răspuns rapid în modul peisaj  Tastatură virtuală: Selectați metoda
implicită de introducere și setați preferințele
În modul peisaj, puteți răspunde rapid când pentru metoda de introducere.
primiți un mesaj de la aplicații precum
WhatsApp.  Tastatură fizică: După conectarea la
tastatura fizică, selectați dacă doriți să
Sistem afișați tastatura virtuală și să setați comenzi
rapide de la tastatură.
Accesibilitate
 Verificator ortografic: Activați această
Consultați „Accesibilitate” pentru mai multe opțiune pentru a verifica automat ortografia
informații. atunci când tastați.

Limbă și tastatură  Serviciul de completare automată:


Activați această opțiune pentru
Setați limba și metoda de introducere a completarea automată a datelor salvate
sistemului. atunci când navigați pe web sau introduceți
 Limbi: Setați limba sistemului. parola contului sau în alte scenarii. Această
funcție va necesita instalarea de aplicații
 Atingeți Adăugare limbă pentru a suplimentare.
adăuga limba.
 Apăsați și glisați limba selectată în
partea de sus a listei pentru a seta limba
drept limbă a sistemului.

47
Data și ora Copie de rezervă
Setați data și ora sistemului. Activați pentru a realiza o copie de rezervă în
Google Drive.
 Utilizați ora furnizată de rețea: Activați
această opțiune pentru a utiliza ora stabilită Resetare opțiuni
a furnizorului de rețea drept oră a
sistemului. În Resetare opțiuni, puteți reseta setările și
preferințele aplicației și puteți șterge toate
 Data: Setați data sistemului în mod datele (revenire la setările din fabrică).
manual.
 Resetare rețea Wi-Fi, date mobile și
 Ora: Setați ora sistemului în mod manual. Bluetooth: Puteți reseta toate setările
 Utilizați fusul orar furnizat de rețea: rețelei, inclusiv Wi-Fi, date mobile și
Activați această opțiune pentru a utiliza Bluetooth.
fusul orar al furnizorilor de rețea.  Resetare preferințe aplicații:
 Fus orar: Setați fusul orar al sistemului î
n Aceasta va reseta toate preferințele pentru:
mod manual.
 Aplicații dezactivate.
 Format de 24 de ore: Activați această
opțiune pentru ca sistemul să utilizeze  Notificări aplicații dezactivate.
formatul de 24 de ore sau dezactivați-o
 Aplicații implicite pentru acțiuni.
pentru a utiliza formatul de 12 ore.
 Restricționarea datelor de fundal
pentru aplicații.
48
 Orice restricții privind permisiunile. generale despre modul de utilizare a
telefonului, pentru a ne ajuta să îmbunătățim
Nu veți pierde date asociate aplicațiilor. designul produsului și experiența utilizatorului.
 Ștergere globală a datelor (revenire la Programul de stabilitate a sistemului:
setările din fabrică) Consultați „Revenire Activați pentru a permite OnePlus să
la setările din fabrică” pentru mai multe acceseze jurnalele de sistem î n mod anonim.
informații. În cazul unei erori, permite trimiterea unui
raport de eroare împreună cu jurnalele.
Stocare OTG Jurnalele vor fi utilizate numai pentru analiza
erorilor de sistem și îmbunătățirea stabilității.
Transferați date prin OTG. Se oprește Actualizări pentru aplicații încorporate:
automat după 10 minute de inactivitate. Activați pentru a permite OnePlus să verifice
și să vă informeze despre actualizările
Programe de îmbunătățire a aplicațiilor încorporate, care vizează
experienței îmbunătățirea stabilității aplicațiilor.
Notificări Oneplus: Activați pentru a primi Utilizatori multipli
știri oficiale, informații despre produse,
chestionare și recomandări de  Dvs. (proprietarul): Afișează utilizatorul
cumpărare/informații despre cupoane conectat în prezent. Atingeți pentru a
OnePlus. schimba numele de utilizator (numele de
utilizator implicit este proprietarul
Programul de experiență a utilizatorului: telefonului).
Activați pentru a permite OnePlus să
analizeze în mod anonim date statistice

49
 Invitat: Atingeți pentru a comuta la modul  Nume dispozitiv: Atingeți pentru a edita
Invitat și a limita apelurile și unele funcții. numele dispozitivului.
Puteți activa/dezactiva funcția Activare
apeluri telefonice atingând pictograma de  Versiune Android: Afișează versiunea
setări din dreapta opțiunii Invitat. Android.

 Adăugare utilizator: Partajați dispozitivul  Număr compilare: Afișează versiunea


software-ului telefonului.
cu alte persoane creând utilizatori
suplimentari.  Model: Afișează modelul telefonului.

Actualizări de sistem  Informații juridice: Atingeți pentru a


vizualiza politica de confidențialitate,
Actualizați sistemul prin OTA. Consultați acorduri etc.
„Actualizări de sistem” pentru detalii.
 Status: Atingeți pentru a vedea numărul de
telefon, semnalul etc.
Oprire alimentare  Recunoaștere: Atingeți pentru a vizualiza
Atingeți pentru a opri dispozitivul. colaboratorii OxygenOS.
Despre telefon
Vizualizați informațiile de bază ale telefonului,
versiunea sistemului și multe altele în
opțiunea Despre telefon.

50
Aplicații

Familiarizați-vă cu aplicațiile de pe
dispozitivul OnePlus.

51
Telefon  Difuzor: Activează difuzorul în timpul
apelului.
Apelarea  Tastatură: Deschide tastatura de apelare.
 Metoda 1: Apăsați butonul tastaturii  Dezactivare sunet: Dezactivează
(tastatura de apelare), introduceți numărul microfonul.
persoanei de contact și apăsați butonul de
apelare pentru a forma numărul.  Înregistrare: Înregistrează conținutul
apelului. Accesați opțiunea Înregistrator
 Metoda 2: Căutați în agendă sau în pentru a parcurge fișierele înregistrate.
jurnalele de apeluri și atingeți numărul
(Disponibil î
n prezent pentru cardurile SIM
pentru a-l forma. emise și utilizate în India, Regatul Unit,
 Răspundeți sau respingeți apelurile primite: Țările de Jos, Bangladesh și Franța).
Glisați în jos pentru a accepta un apel sau
 Adăugare apel: Adăugă mai multe apeluri.
glisați în sus pentru a-l respinge
 Punere în așteptare: Vă permite să
 Apel primit în timpul utilizării normale:
răspundeți la un nou apel, punând apelul
Butonul verde acceptă apelul și cel roșu îl
curent în așteptare și apoi să reluați apelul
respinge.
curent atunci când noul apel se încheie.
Ecran de apel
Agendă
După acceptarea unui apel, funcțiile interfeței
sunt următoarele: Agenda are următoarele funcții: Editare,
ștergere, căutare, introducere/excludere,
gestionare și realizare copii de rezervă ale
52
persoanelor de contact și menținerea listei Setări
negre.
Atingeți butonul Meniu din colțul din dreapta
Adăugare contact sus pentru a accesa setările.
1. Accesați Agenda Afișare opțiuni: Modificați regula ordinii de
sortare, formatul numelui și activați și
2. Atingeți pentru a crea o nouă persoană
dezactivați tema întunecată a fundalului
de contact agendei.
3. Introduceți informațiile persoanei de contact Sunet și vibrații: Setați sunetul și vibrațiile.

4. Atingeți „Salvare” în colțul din dreapta sus Răspunsuri rapide: Răspundeți la un apel
pentru a o salva primit cu un mesaj text.

Căutare persoane de contact Conturi de apelare:

 Metoda 1: Introduceți numărul/numele  Utilizarea apelării SIP: Activați apelarea SIP


persoanei de contact în bara de căutare de pentru toate apelurile sau numai pentru
mai sus. apelurile SIP.
 Acceptare apeluri primite: Activați pentru a
 Metoda 2: Atingeți apoi căutați o accepta apelurile primite, ceea ce utilizează
persoană de contact după nume mai multă baterie.

 Metoda 3: Comutați la lista agendei și Numere blocate: Dacă opțiunea este activată,
atingeți sau parcurgeți literele din partea nu veți primi apeluri sau mesaje text de la
stângă pentru căutare rapidă. numere blocate și de la apelanți necunoscuți.

53
Mesagerie vocală: Setați notificarea Manager de fișiere
mesajelor vocale ca fiind Importantă sau
Altele. În Managerul de fișiere puteți accesa și
Accesibilitate: Setați modul TTY și gestiona rapid o varietate de fișiere.
compatibilitatea aparatelor auditive.
Accesați lansatorul de aplicații și deschideți
Apelare asistată: Pentru a activa sau aplicația Manager de fișiere.
dezactiva „Apelarea asistată” în roaming și
Categorii: Verificați fișierele după categorii de
„Codul implicit al țării/regiunii de origine”.
fișiere, inclusiv Documente, Descărcări,
Identificare apelant și spam: Activați pentru Recente, Imagini, Videoclipuri, Audio și așa
a identifica numerele de serviciu și spam pe mai departe.
baza datelor furnizate de Google.
Stocare: Vizualizați și gestionați folderele și
Locuri î n apropiere:
documentele stocate pe telefon.
 Rezultate de căutare personalizate:
Activați pentru îmbunătățirea rezultatelor FileDash: Partajare rapidă și gratuită a
căutării, incluzând elemente din istoricul fișierelor cu dispozitivele din apropiere.
căutărilor.
 Setări locație: Activați pentru a permite Mai multe operațiuni:
aplicațiilor să colecteze și să utilizeze
datele locației dvs. Căutare fișier: Atingeți apoi introduceți
cuvinte cheie pentru a vă găsi fișierele.

54
Lockbox: Apăsați îndelung fișierul, atingeți Citirea și răspunderea la mesaje
butonul Meniu din colțul din dreapta sus, apoi
alegeți Mutare în Lockbox. Puteți atribui o Mesajele sunt sortate după oră.
parolă fișierelor din Lockbox. 1. Deschideți aplicația Mesaje.
Mesaje 2. Selectați din listă mesajul pe care doriți să îl
citiți.
Trimiteți, primiți și vizualizați mesaje prin
aplicația Mesaje. 3. Dacă doriți să răspundeți la un mesaj,
introduceți mesajul în caseta de text din
Trimitere mesaje partea de jos a ecranului, apoi atingeți
1. Deschideți aplicația Mesaje. pictograma Trimitere din dreapta pentru a-l
trimite.
2. Atingeți butonul „Start chat” din colțul din
dreapta jos. Setări mesaje
3. Selectați destinatarul. Setările pentru mesaje includ Notificări,
Ascultare sunet pentru mesaje trimise,
4. Introduceți conținutul mesajului SMS. Selectare țară curentă, Previzualizări
5. Atingeți pictograma Trimitere din colțul din automate ale linkurilor. Pentru mesagerie
dreapta jos pentru a trimite un mesaj. de grup, Descărcare automată MMS în
roaming, Alerte de urgență wireless și
multe altele, atingeți butonul Meniu din colțul
din dreapta sus și selectați Setări - Avansat.

55
Meteo temperatură - Celsius sau Fahrenheit.

Oferă funcția de prognoză meteo și avertizare  Vântul: Selectați unitatea pentru vânt,
timpurie. cum ar fi metri pe secundă - m/s,
kilometri pe oră - km/h, picioare pe
 Verificați vremea: Deschideți lansatorul secundă ft/s, mile pe oră - mph, mile
de aplicații și apoi aplicația Meteo nautice pe oră - kts.
Oferă informații despre vreme, temperatură,  Precipitații: Selectați unități pentru
vremea din ultimele șase zile, vremea din precipitații, milimetri - mm, inchi - in.
ultimele 24 de ore, direcția vântului,
temperatura corpului, umiditatea,  Vizibilitate: Selectați unitățile pentru
vizibilitatea, presiunea și multe altele. vizibilitate, kilometri - km/mile - mi.

 Adăugare oraș: Atingeți , atingeți butonul  Presiune: Alegeți unitatea pentru


„+”, introduceți numele orașului pentru a presiune, hectopascali - hPa, milimetri
căuta și selecta orașul de adăugat. coloană de mercur - mmHg, inchi
coloană de mercur - inHg.
 Schimbare oraș: Glisați spre stânga și
spre dreapta pentru a comuta între orașe.  Alertă meteo: Activați această opțiune
pentru a primi notificări meteorologice.
 Setări
Calculator
Atingeți butonul Meniu din colțul din dreapta
sus și selectați Setări. Calculatorul oferă funcțiile obișnuite ale
calculatoarelor.
 Temperatura: Selectați unitatea de

56
Accesați lansatorul de aplicații și deschideți  Înregistrare:
aplicația Calculator.
 Începere înregistrare: Atingeți pentru
 Calculator de bază: Calculatorul oferă în a începe î
nregistrarea.
mod implicit un mod de bază de calcul,
putând efectua calcule simple de adunare,  Întrerupere înregistrare: Atingeți
scădere, înmulțire și împărțire. pentru a î
ntrerupe o înregistrare.

 Calculator științific: Glisați în sus pe linia  Introducere etichete: Atingeți pentru


a introduce etichete.
orizontală pentru a afișa calculatorul
științific. Setați formatul de înregistrare: Puteți seta
 Vizualizare istoric: Atingeți butonul formatul de î nregistrare (aac/wav) selectând
„vizualizare istoric” din colțul din dreapta setările din colțul din dreapta sus al interfeței
sus pentru a-l vizualiza și atingeți butonul principale.
GOLIRE din colțul din dreapta sus pentru  Redarea și gestionarea înregistrării:
a-l șterge.
Glisați spre stânga pentru a accesa lista
Î
nregistrator fișierelor înregistrate.
Înregistratorul oferă funcții de înregistrare și  Redare înregistrare: Atingeți
redare. înregistrarea pentru a o reda.
Accesați lansatorul de aplicații și deschideți  Ștergere înregistrare: Apăsați îndelung
aplicația Înregistrator. înregistrarea care trebuie ștearsă și
atingeți butonul de ștergere.

57
Aplicația Note  Adăugare mementouri la note:
Deschideți nota și atingeți pictograma
Notele adezive vă permit să luați notițe rapide „alarmă” din bara de sus pentru a seta data
și să editați text și imagini. și ora pentru memento.
 Adăugare notă: Atingeți pentru a dăuga Cameră
o notă. Acceptă text, imagini de album,
fotografii, liste, elemente de făcut. Permite Camera OnePlus Nord oferă capacități foto și
ștergerea notelor, setarea mementourilor video puternice, incluzând modul portret,
etc. modul profesional, video cu mișcare lentă,
modul panoramic și multe altele.
 Căutare note: Atingeți și introduceți
cuvintele cheie de căutare. FOTOGRAFIERE
 Ștergere notă: Apăsați îndelung nota care În funcție de numărul afișat în imagine,
trebuie ștearsă și atingeți butonul principalele funcții ale interfeței camerei sunt
„ștergere”. următoarele:
 Partajare notă: Deschideți nota pe care
doriți să o partajați, atingeți butonul Meniu
din colțul din dreapta sus, selectați metoda
de partajare, apoi apăsați comanda de pe
pagină pentru a finaliza partajarea.

58
3. Redimensionare: Atingeți sau trageți
pictograma pentru redimensionare.
4. Comutare cameră: Atingeți pentru a comuta
între camera frontală/spate.
5. Buton fotografiere: Atingeți o dată pentru a
face o fotografie și apăsați îndelung pentru
a înregistra videoclipuri sau pentru a face
mai multe fotografii (modul rafală).
6. Galerie: Atingeți pentru a vedea cele mai
recente fotografii din Galerie.
7. Super macro: Apropiați-vă de obiect pentru
a face fotografii macro.
8. Filtru: Atingeți pentru a comuta la Fără / Mat
/ Viu / Alb-negru / O1 / O2 / O3 / O4 / O5 /
O6 / O7 / P1 / P2 / P3.
1. Temporizator: Setare temporizator (opțional: 9. 48M/12M: Atingeți pentru a comuta între
3S, 5S, 10S). rezoluție foto de 48 mega pixeli și 12 mega
2. Bliț: Apăsați pe bliț pornit/oprit/automat. pixeli (valoare implicită).

59
VIDEOCLIPURI
Accesați aplicația camerei și atingeți VIDEO.
Caracteristicile interfeței video sunt
următoarele:

60
1. Bliț: Atingeți pentru a porni/opri blițul. Selectare mod
2. Redimensionare: Atingeți sau trageți Glisați în sus pentru a accesa interfața de
pictograma pentru redimensionare. selectare a modului camerei sau glisați spre
3. Comutare cameră: Atingeți pentru a stânga și spre dreapta pentru a comuta între
comuta între camera frontală/spate. diferite moduri.

4. Videoclip: Atingeți pentru a începe/încheia  Videoclip: Funcție de realizare de


realizarea videoclipului. videoclipuri.

5. Galerie: Atingeți pentru a vedea cele mai  Fotografiere: Funcție simplă de


recente fotografii din Galerie. fotografiere.

6. Super stabil: Cu sistemul avansat de  Portret: Funcție de fotografiere portrete


stabilizare a imaginilor OnePlus Nord, (efect de profunzime). Efectul de iluminare
puteți înregistra videoclipuri mai clare și profesională a portretului ușurează
mai bune, fără a fi nevoie de echipamente realizarea de fotografii de tip portret.
suplimentare.  Nocturn: Potrivit pentru scene de noapte
7. Filtru: Atingeți pentru a aplica filtrele din oraș.
peisaj/portret/mâncare/noapte/alb-negru la  Pro: Mod de fotografiere cu setări
fotografia originală. profesionale superioare.
 Interval de timp: Înregistrează videoclipuri
la o frecvență a cadrelor

61
mare. Când este redat, videoclipul pare să  Explorare: Include funcția Clasificare
se miște mai repede. inteligentă și funcția Poveste. Clasificarea
inteligentă va clasifica fotografiile după
 Panoramă: Vă permite să realizați imagini „oameni”, „locuri” și „lucruri” și alte
cu un raport de aspect larg. standarde. Funcția Poveste va crea
 Încetinire: Înregistrează videoclipuri la o videoclipuri personale automat pe baza
frecvență a cadrelor mare. Când se redau unor fotografii specifice.
la o frecvență normală a cadrelor, mișcările
sunt mai lente. Ceas
Include ceas deșteptător, ceas internațional,
Galerie temporizator și cronometru.
Toate imaginile și videoclipurile sunt salvate în
mod implicit în aplicația Galerie, care include Alarmă
albume, fotografii șterse recent și funcții de  Adăugare ceas deșteptător: Atingeți
editare a fotografiilor. butonul „+” de mai jos pentru a adăuga și
 Fotografii: Fotografiile și videoclipurile seta o nouă alarmă.
sunt afișate într-un mod de vizualizare de  Ora ceasului deșteptător: Glisați punctul
tip listă cronologică. albastru î n cadran pentru a seta orele.
 Colecții: Aceasta include albumele utilizate Glisați-l din nou pentru a seta minutele.
frecvent, albumele șterse recent și alte Atingeți AM/PM pentru a selecta perioada.
albume. Atingeți albumele pentru a vedea
anumite liste și fotografii.

62
 Atingeți pictograma tastaturii din dreapta Ceas internațional
mijloc pentru a comuta la tastatura
numerică și a introduce ora.  Adăugare regiune: Atingeți pictograma
globului pământesc din partea de jos a
 Repetare: Puteți alege de luni până ecranului pentru a verifica și selecta orașe
duminică. Atingeți săgeata în jos din din listă.
dreapta pentru a accesa calendarul pentru
selectare personalizată.  Comparare timp: Glisați punctul de pe
cadran pentru a vedea ora în orașul pe care
 Ton de alarmă: Selectați tonul de alarmă l-ați adăugat.
din tonurile de apel ale sistemului sau din
spațiul local de stocare, sau dezactivați  Meteo: Vremea va fi afișată când atingeți
tonul de alarmă. numele orașului.

 Vibrații: Când sună ceasul deșteptător, Temporizator


telefonul va vibra în același timp.
 Adăugare numărătoare inversă: După
 Etichetă: Pe ecran va fi afișată o notă de introducerea minutelor și a secundelor,
alarmă atunci când sună. apăsați butonul de pornire pentru a î
ncepe
numărătoarea inversă.
 Ștergere alarmă: Apăsați îndelung alarma
pe care doriți să o ștergeți și atingeți După pornirea unei numărători inverse,
pictograma Ștergere din partea din dreapta puteți selecta butonul din colțul din dreapta
sus a ecranului. jos pentru a adăuga o altă numărătoare
inversă.

63
 Ștergere numărătoare inversă: Atingeți Zen Mode
pentru a șterge timpul unei anumite
numărători inverse. Zen Mode vă permite să lăsați telefonul
deoparte și să vă bucurați de viață. Odată ce a
 Întrerupere: Atingeți pentru a întrerupe început, nu poate fi anulat, iar notificările
o numărătoare inversă. primite vor fi puse în modul silențios temporar.
 Etichetă: Atingeți cuvântul Etichetă î n Aplicațiile, cu excepția camerei vor fi blocate,
partea de sus a temporizatorului dar puteți primi în continuare apeluri telefonice
numărătorii inverse și introduceți și puteți utiliza apelul de urgență.
denumirea dorită.  Activarea Zen Mode
Cronometru 1. Glisați panoul de notificări în jos > atingeți
Start: Atingeți pentru a porni cronometrul. Zen Mode

Întrerupere: Atingeți pentru a întrerupe 2. În Zen Mode > setare durată > atingeți
cronometrul. butonul de dedesubt pentru a porni
Marcare: Atingeți pentru a marca.  Setarea Zen Mode: Accesați Zen Mode >
atingeți pictograma setărilor din colțul din
Partajare: Atingeți pentru a partaja
dreapta sus. Setați durata implicită,
cronometrul.
mementoul zilnic, notificarea și multe altele.

64
OnePlus Switch Utilizați OnePlus Switch pentru
realizarea unei copii de rezervă și
„OnePlus Switch” vă permite să migrați rapid
agenda, jurnalele de apeluri, mesaje text, recuperare locală a datelor
imagini, materiale audio/video, note, aplicații, Utilizați funcția „copie de rezervă și restaurare”
descărcări, documente și alte date de pe pentru a crea o copie de rezervă pentru
telefonul anterior pe noul telefon. OnePlus recuperare ulterioară. Puteți să copiați copia
Switch oferă, de asemenea, posibilitatea de de rezervă pe computer și să o transferați pe
realizare a unei copii de rezervă și de alt telefon pentru recuperare.
recuperare locală.
 Realizarea unei copii de rezervă a
Utilizați OnePlus Switch pentru a datelor
migra datele 1. Deschideți aplicația OnePlus Switch
Utilizați OnePlus Switch pentru a migra rapid
2. Selectați Copie de rezervă și restaurare >
datele de la un telefon mai vechi la noul
Copie de rezervă nouă
telefon OnePlus.
3. Selectați datele pentru care doriți să faceți
Consultați „Transferarea datelor către
o copie de rezervă
OnePlus Nord” pentru mai multe detalii.
4. Atingeți REALIZARE COPIE DE
REZERVĂ ACUM pentru a î ncepe
realizarea unei copii de rezervă

65
 Recuperarea datelor Chrome
1. Deschideți aplicația OnePlus Switch. Navigați pe Internet cu Chrome și aduceți
2. Selectați Copie de rezervă și restaurare > filele deschise, marcajele și datele barelor de
Restaurare copie de rezervă adrese de pe computer pe dispozitivul mobil.

3. Selectați datele de restaurat. Gmail


4. Atingeți RESTAURARE ACUM și așteptați Trimiteți și primiți e-mailuri cu serviciul de
până la finalizarea procesului de e-mail bazat pe web de la Google.
recuperare.
Hărți
Aplicații Google Obțineți indicații și alte informații bazate pe
Bucurați-vă de aplicațiile oferite de Google. locație. Trebuie să activați serviciile de
Accesați Google.com pentru a afla mai multe localizare pentru a utiliza Google Maps.
informații.
YouTube
Google Vizionați și încărcați videoclipuri de pe
Găsiți conținut online cu instrumente care dispozitiv.
învață ce vă interesează. Activați fluxul
personalizat pentru a primi conținut
Drive
personalizat. Deschideți, vizualizați și partajați fișiere
salvate în contul dvs. cloud Drive Google.

66
Duo
O aplicație de apelare video care vă permite
să vă conectați cu persoanele care contează
cel mai mult.

Fotografii
Stocați și faceți copii de rezervă pentru
fotografiile și videoclipurile dvs. în contul
Google cu Google Photos.

Google One
Pentru toate fotografiile, agendă, mesaje și
multe altele Google One creează o copie de
rezervă în mod automat. Vă permite să vă
conectați cu experți Google prin chat, apel sau
e-mail pentru a obține ajutor cu toate
produsele și serviciile Google. Beneficiați de
avantaje suplimentare, cum ar fi credite
Google Play și reduceri la produsele Google.

67
Avansat

Aflați sfaturi avansate pentru


telefonul dvs.

68
Modul joc 5. Optimizare grafică: Îmbunătățiți detaliile
umbrelor și grafica generală de joc
OxygenOS oferă „Modul joc” pentru a nu fi
deranjați atunci când jucați. Puteți configura 6. Gestionare inteligentă rețea: Î n cazul
această aplicație în Aplicația Spațiu de joc. întârzierii rețelei, comută automat la o rețea
mai bună, care poate consuma date
1. Ascundere spațiu de joc: Când este mobile.
activat, Spațiul de joc nu va apărea pe
ecranul de pornire și în lansator, dar poate 7. Modul Fnatic: Un mod avansat de joc
fi accesat în continuare în Setare > Utilități. pentru jucătorii profesioniști. Acest mod va
bloca toate notificările și apelurile și va
2. Modul de afișare a notificărilor: Selectați restricționa procesele de fundal strict
modul de afișare a notificărilor atunci când pentru a optimiza performanța jocului și a
modul de joc este activ. Există trei moduri: permite jucătorilor să se concentreze
Atenționare, Doar text și Blocare. asupra jocurilor.
3. Notificări pentru apeluri de la terți:
Apelurile vocale sau video de la aplicațiile
Nu deranja
rețelelor de socializare vor apărea ca Când nu doriți să fiți deranjați de un mesaj,
notificări. activați modul Nu deranja. Telefonul nu va
suna sau vibra atunci când primește o
4. Dezactivarea luminozității automate: notificare, cu excepția alarmelor și a setărilor.
Dezactivați temporar funcția de
luminozitate automată în modul joc.

69
Parcurgeți bara de notificări și atingeți pentru Pornire/oprire programată
a activa funcția „Nu deranja”.
Pentru confortul utilizatorilor, este încorporată
Consultați Nu deranja pentru setări. funcția orei de pornire/oprire. Puteți accesa
Setări > Utilități > Pornire/oprire
Distribuție ecran programată pentru a seta această funcție
Înainte de a utiliza funcția Miracast,
asigurați-vă că televizorul, proiectorul, ecranul Fixare ecran
și alte dispozitive de afișare sunt compatibile Când fixarea ecranului este activată, nu veți
cu funcția Miracast și că funcția dispozitivului putea comuta la alte ecrane, cum ar fi ecranul
este activată. de pornire. De asemenea, nu vi se va permite
Instrucțiuni: să deschideți panoul de notificări sau să
accesați interfața de gestionare a mai multor
1. Accesați Setări > Conexiune Bluetooth și sarcini.
dispozitive > Distribuție
PS: Această caracteristică nu poate fi utilizată
2. Atingeți butonul Meniu din colțul din dreapta atunci când este activată navigarea prin
sus și selectați Activare afișaj wireless. gesturi.
3. Selectați dispozitivul care trebuie proiectat  Activarea fixării ecranului: Accesați
și așteptați ca ecranul telefonului să fie Setări > Securitate și ecran de blocare >
proiectat pe dispozitivul afișat Fixarea ecranului. Atingeți comutatorul
pentru a activa această funcție.

70
 Utilizarea fixării ecranului: Puteți utiliza Aplicații paralele
această caracteristică pentru a fixa ecranul
curent până când este anulat. Creați o nouă copie pentru ca aplicația să se
conecteze la diferite conturi.
 Pentru a utiliza funcția:
Mergeți la Setări > Utilități > Aplicații
1. Asigurați-vă că fixarea ecranului este paralele. Lista va afișa aplicațiile care acceptă
activată. opțiunea aplicații paralele. Atingeți aplicația
2. Atingeți butonul Recente pentru a accesa pentru a deschide aplicațiile paralele.
lista aplicațiilor recente.
Imagine în imagine
3. Atingeți butonul Meniu din colțul din dreapta
sus al cardului aplicației, apoi atingeți Puteți merge la Setări > Aplicații și
Fixare. notificări > Acces aplicații speciale >
Imagine în imagine pentru a vizualiza și
 Anularea fixării ecranului: Dacă activați configura aplicațiile acceptate. Când
fixarea ecranului și selectați Solicitare PIN deschideți aplicația specificată în modul
de deblocare înainte de anularea fixării, imagine în imagine, aplicația va crea o
vi se va cere să introduceți un PIN de fereastră de imagine în imagine atunci când
deblocare pentru a anula fixarea ecranului. deschideți sau părăsiți aplicația (cum ar fi
continuarea vizionării unui videoclip), care se
afișează deasupra celorlalte aplicații utilizate
în prezent.
* Această funcție trebuie să fie acceptată de
aplicația în sine.
71
FileDash Spațiu ascuns
Această caracteristică acceptă transferuri de 1. Glisați spre exterior cu două degete pe
fișiere între telefoane fără rețea, și o puteți ecranul de pornire pentru a accesa spațiul
utiliza pentru a transfera fișiere pe un alt ascuns
telefon care poate fi OnePlus sau nu. Atingeți
fila de jos „FileDash” din Managerul de fișiere, 2. Glisați spre dreapta în lansator pentru a
selectați fișierul pe care să-l trimiteți, apoi accesa spațiul ascuns
așteptați conectarea altui telefon mobil.
1. Dacă destinatarul este tot un telefon
OnePlus, lăsați destinatarul să selecteze
PRIMIRE din FileDash, apoi urmați
instrucțiunile.
2. Dacă destinatarul nu este un telefon
OnePlus, puteți găsi hotspotul Wi-Fi creat
automat de către telefon. Introduceți
adresa URL furnizată de dispozitivul
OnePlus în browser pentru a afișa fișierul
în browser. Trebuie doar să salvați sau să îl
descărcați. De asemenea, puteți scana
codul QR în telefonul OnePlus pentru a vă
conecta și începe transferul fișierului.

72
Reinițializare,
Actualizare, Copie de
rezervă, Recuperare

Aflați modul de actualizare și


resetare a dispozitivului OnePlus

73
Reinițializare sau reinițializare 2. Urmați instrucțiunile pentru a descărca și
actualiza.
forțată
* Dacă dispozitivul este actualizat, nu veți
Majoritatea problemelor pot fi rezolvate prin vedea instrucțiunile.
reinițializarea dispozitivului în următoarele
două moduri: Copie de rezervă și restaurare
1. Când este pornit, apăsați simultan butonul Creați o copie de rezervă sau recuperați
de pornire și butonul de creștere a atunci când este necesar.
volumului, apoi atingeți „Repornire” pentru a
reinițializa dispozitivul. Copie de rezervă și restaurare
2. Când este pornit, apăsați îndelung butonul utilizând OnePlus Switch
de pornire și butonul de creștere a
Consultați „OnePlus Switch” pentru mai multe
volumului timp de 10 secunde. Telefonul se
informații.
va opri, apoi apăsați butonul de pornire
pentru a reporni dispozitivul.

Actualizări de sistem
1. Accesați Setări > Sistem > Actualizări
sistem. Apoi sistemul începe să verifice
dacă există actualizări.

74
Utilizarea Google drive pentru Restaurare copie de rezervă
realizarea de copii de rezervă și După o resetare la valorile din fabrică sau
recuperare când treceți la un dispozitiv nou, conectați-vă
la contul Google de pe dispozitiv și activați
Crearea unei copii de rezervă sincronizarea contului pentru a restabili datele
de pe telefon.
1. Accesați Setări > Conturi, conectați-vă la
Contul Google și activați Sincronizarea Resetare la valorile din fabrică
contului.
Notă:
2. Așteptați ca sistemul să finalizeze automat
sincronizarea. 1. Restaurarea setărilor din fabrică va șterge
toate datele aplicației, agenda, mesajele
3. Utilizați rețeaua Wi-Fi pentru a face o copie text etc. Faceți o copie de rezervă a datelor
de siguranță a dispozitivului, deoarece importante î nainte de o resetare la valorile
dimensiunea datelor poate fi prea mare din fabrică.
pentru a face o copie de siguranță utilizând
date mobile. 2. Dacă opțiunea „Ștergere spațiu intern de
stocare” este activată, asigurați-vă că toate
fișierele importante, cum ar fi fotografiile și
documentele din telefon și copia de rezervă
locală, au fost mai întâi copiate pe un alt
dispozitiv.

75
Orientări de operare:
1. Setări > Sistem > Resetare opțiuni >
Ștergere globală a datelor (resetare la
valorile din fabrică)
2. Atingeți ȘTERGERE GLOBALĂ A
DATELOR
3. Introduceți parola. (Dacă parola este
activată)
4. Așteptați până când resetarea la valorile
din fabrică este finalizată.

76
Accesibilitate

Aflați mai multe despre


caracteristicile speciale care
facilitează utilizarea dispozitivului
de către persoanele cu dizabilități
fizice.

77
Mărire prin atingere triplă Notă:

Accesați Setări > Sistem > Accesibilitate > Nu puteți utiliza funcția de redimensionare pe
Mărire > Mărire prin atingere triplă. După tastatură sau bara de navigare.
activare, utilizați un deget pentru a atinge
rapid de trei ori pe ecran pentru a mări.
Butonul de alimentare încheie
apelul
 Glisați cu două sau mai multe degete
pentru a derula. Accesați Setări > Sistem > Accesibilitate și
apoi activați „Butonul de alimentare încheie
 Pliați spre interior sau deschideți spre apelul”. Aceasta vă permite să încheiați un
exterior cu două sau mai multe degete apel prin simpla apăsare a butonului de
pentru a regla nivelul de redimensionare. alimentare.
 Atingeți rapid de încă trei ori pentru a părăsi
modul de redimensionare. Inversarea culorilor
Pentru a redimensiona temporar, atingeți rapid Accesați Setări > Sistem > Accesibilitate și
de trei ori ecranul și mențineți degetul la ultima activați „Inversarea culorilor” pentru a inversa
atingere. culorile afișajului.

 Glisați degetul pentru a vă deplasa pe


ecran.
 Desprindeți degetele și reveniți la poziția
inițială.

78
Corectarea culorilor
 Deuteranomalie: roșu-verde
 Protanomalie: roșu-verde
 Tritanomalie: albastru-galben

Text cu contrast ridicat


Accesați Setări > Sistem > Accesibilitate >
Text cu contrast ridicat. Activați această
funcție pentru a crește contrastul față de
fundal.

79
Informații privind
siguranța

Vizualizați informațiile privind


siguranța pentru dispozitivul dvs.

80
Notificare legală Disponibilitatea livrărilor de produse, a
aplicațiilor software și a accesoriilor poate
Declarație varia. Pentru informații detaliate, consultați un
distribuitor autorizat OnePlus. Acest dispozitiv
Fără permisiunea prealabilă în scris din partea poate conține articole, tehnologie sau
OnePlus, reproducerea, transferul, distribuirea software care pot face obiectul legilor și
sau stocarea conținutului din acest document reglementărilor privind exportul. Utilizarea
sub orice formă este interzisă. OnePlus contrară legii este interzisă.
operează o politică de dezvoltare continuă.
Astfel, OnePlus își rezervă dreptul de a aduce Mărci comerciale și permisiuni
modificări sau îmbunătățiri la oricare dintre
produsele descrise în acest document fără o ONEPLUS și sunt mărci comerciale sau
notificare prealabilă. Conținutul acestui mărci comerciale înregistrate aparținând
document este furnizat „așa cum este”. Cu OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
excepția cerințelor legislației aplicabile, nu se Toate drepturile sunt rezervate. Android TM este
acordă nicio garanție de niciun fel, expresă sau o marcă comercială aparținând Google Inc.
implicită, în legătură cu acuratețea acestui LTE este o marcă comercială aparținând ETSI.
document. În măsura maximă permisă de legea Marca sub formă de text și siglele Bluetooth ®
aplicabilă, în niciun caz OnePlus sau oricare sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth
dintre licențiatorii săi nu sunt responsabili pentru SIG, Inc.
nicio pierdere de date sau nu vor suporta daune N-Mark este o marcă comercială sau
speciale, incidentale, de consecință sau marcă comercială înregistrată
indirecte cauzate. aparținând NFC Forum, Inc. în
Statele Unite și în alte țări.

81
Alte mărci comerciale, produse, servicii și Siguranță
nume de companii menționate pot fi
proprietatea deținătorilor de drept. Vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile
de siguranță și sănătate înainte de a utiliza
Politica de confidențialitate dispozitivul pentru a asigura funcționarea sa
sigură și corectă.
OnePlus se străduiește constant să vă
protejeze informațiile personale. Pentru a Informații generale privind
înțelege mai bine cum vă protejăm informațiile
personale, puteți citi „Politica de siguranța
confidențialitate” din Asistentul de configurare Nerespectarea acestor recomandări vă poate
atunci când porniți telefonul pentru prima dată. deteriora dispozitivul, bunurile, vă poate
În plus, puteți consulta „Politica de vătăma propria persoană sau pe ceilalți.
confidențialitate” urmând acești pași: Setări >
Despre telefon > Informații legale > Politica de • Nu porniți dispozitivul acolo unde este
confidențialitate. interzis sau când poate provoca interferențe
sau pericol.
Informații de reglementare pot fi găsite pe
dispozitivul dvs. accesând „Despre telefon” în • Nu folosiți dispozitivul la benzinării, stații de
meniul „Setări”. service sau î n apropierea combustibilului sau
a substanțelor chimice.
• Nu stocați și nu transportați telefonul mobil
sau accesoriile în apropierea gazelor lichide
sau inflamabile.

82
• Nu așezați telefonul lângă carduri magnetice probleme cauzate de utilizarea accesoriilor
sau alte obiecte magnetice, deoarece care nu sunt aprobate de OnePlus.
informațiile stocate pe dischete, carduri de
memorie și carduri de credit ar putea fi • Dispozitivul este proiectat pentru a fi
deteriorate de radiațiile magnetice. impermeabil în anumite condiții, dar OnePlus
nu recomandă scufundarea excesivă.
• Nu așezați bateria, telefonul sau încărcătorul Daunele cauzate de lichide vor anula garanția.
într-un cuptor cu microunde sau alte
echipamente utilizatoare de înaltă tensiune. În • Când vă conectați cu alte dispozitive, vă
caz contrar, se poate produce deteriorarea rugăm să respectați instrucțiunile de siguranță
circuitului, incendii sau alte daune. prezentate în acest manual. Nu încercați să vă
conectați dispozitivul cu produse
• Toate dispozitivele wireless, inclusiv incompatibile.
telefoanele mobile, pot fi susceptibile la
• Nu utilizați telefonul dacă antena este
interferențe și pot provoca interferențe. Citiți
toate legile și reglementările atunci când deteriorată. În caz contrar, ar putea provoca
utilizați telefonul mobil, în special în avioane, vătămări.
spitale sau instituții medicale. • Țineți obiectele metalice departe de
• Utilizați numai accesorii și baterii de marcă, receptorul telefonului. Obiectele metalice mici
aprobate de OnePlus. Accesoriile care nu sunt pot fi atrase de dispozitiv și se pot produce
aprobate de OnePlus pot deteriora telefonul vătămări personale sau deteriorarea
sau pot încălca reglementările locale privind dispozitivului.
dispozitivele radio. OnePlus nu își asumă • Păstrați o distanță minimă de 15 cm între un
nicio responsabilitate pentru accidente sau dispozitiv wireless și un implant electronic

83
(stimulator cardiac, pompe de insulină, focului, încălzitoarelor, a luminii solare directe
neurostimulatoare etc.). sau a altor surse de căldură. Expunerea
prelungită la căldură poate provoca scurgeri
• Țineți dispozitivul departe de abdomenul ale bateriei, explozii sau incendii.
femeilor însărcinate.
• Nu aplicați presiune și nu străpungeți bateria
• Țineți dispozitivul departe de etajul cu obiecte dure. Deteriorarea bateriei poate
abdominal inferior al adolescentelor.
provoca scurgeri, supraîncălzire sau incendii.
• Copiii și adolescenții trebuie să utilizeze
• Dacă observați anomalii ale bateriei, cum ar
telefonul în mod rezonabil. Evitați fi temperatură ridicată, decolorare, deformare
comunicațiile pe timp de noapte și limitați sau scurgere, întrerupeți imediat utilizarea
frecvența și durata apelurilor. dispozitivului și contactați serviciul de
• Conectați-vă numai la surse de alimentare asistență pentru clienți.
cu USB 2.0 sau superior. • Toate bateriile au o durată de viață limitată și
vor începe să își piardă capacitatea după
Siguranța bateriei câteva sute de încărcări/descărcări.
• Nu încercați să reparați, să dezasamblați
• Nu aruncați bateria ca deșeuri menajere.
sau să modificați bateria. Înlocuirea bateriei cu
Consultați reglementările locale.
un tip incorect poate duce la explozie.
Telefonul poate utiliza numai baterii OnePlus Siguranță la încărcare
autorizate. Utilizarea unor produse terțe poate
provoca scurgeri, supraîncălzire sau incendii. • Încărcătorul este destinat numai pentru uz
interior.
• Nu așezați și nu folosiți bateria în apropierea
84
• Nu încărcați bateria în următoarele condiții: • Nu utilizați mufe sau prize nesigure.
în lumina directă a soarelui, la temperaturi sub
5 °C; î n zone cu umiditate, praf sau vibrații • Nu utilizați un încărcător scurtcircuitat.
puternice; în zone din apropierea unui • Nu conectați dispozitivul la o sursă de
televizor, radio sau a altor aparate electrice. alimentare de înaltă tensiune, deoarece
• Încărcătorul trebuie instalat lângă bateria ar putea fi deteriorată.
echipament și trebuie să fie ușor accesibil. • Nu dezasamblați și nu modificați încărcătorul,
deoarece aceasta poate duce la vătămări
• Temperatura maximă în mediul de încărcare
a echipamentelor, declarată de producător personale, electrocutare sau incendiu.
este de 35 °C. • Nu atingeți încărcătorul, cablul sau priza
• Prizele murdare pot provoca un contact electrică cu mâinile ude, deoarece acest lucru
necorespunzător cu încărcătorul, iar telefonul poate provoca șoc electric.
nu se poate încărca corect. • Nu așezați obiecte grele pe cablul de
• Utilizați încărcătorul original OnePlus. alimentare și nu încercați să modificați
Utilizarea încărcătoarelor neautorizate poate fi cablurile.
periculoasă și vă poate anula garanția. • Prindeți încărcătorul ferm în timp ce îl
• Utilizați numai prize cu tensiunile corecte deconectați.
(conform etichetei de pe cărămida de • Nu trageți cablul de alimentare, deoarece
încărcare). Utilizarea unei tensiuni incorecte aceasta poate duce la daune, electrocutare
poate deteriora telefonul și/sau bateria și sau incendiu.
poate duce la vătămări.

85
• Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați Informații privind
fișa de alimentare din priză.
sănătatea
• Deconectați încărcătorul de la prizele
electrice și dispozitivul atunci când nu sunt în • Pentru a preveni posibila
uz. deteriorare a auzului, nu ascultați la niveluri
mari de volum pentru perioade îndelungate.
Siguranța la volan • Deteriorarea afișajului sau a bateriei ar
• Siguranța trebuie să aibă prioritate atunci putea duce la scurgerea de lichid. Dacă
când operați un vehicul. Respectați acest lichid vine în contact cu ochii, pielea
reglementările aplicabile în zona sau țara în sau hainele, clătiți imediat ochii (nu frecați)
care conduceți. sau spălați pielea cu apă și solicitați îngrijiri
medicale.
• Nu așezați telefonul sau accesoriile în
apropiere de airbag-urile de siguranță. • Unele persoane pot prezenta amețeală sau
probleme medicale ca răspuns la luminile
• Informațiile oferite de busolă și GPS sunt intermitente. Dacă prezentați un risc, vă
utilizate doar în scopuri de referință. rugăm să consultați medicul înainte de a
utiliza acest dispozitiv. Dacă prezentați
• Dacă nu doriți să vă divulgați locația, nu
următoarele simptome: dureri de cap,
utilizați aplicații care vă pot înregistra locația.
amețeli, convulsie, dureri de ochi sau crampe
musculare, pierderea conștienței sau mișcări
involuntare ale corpului, î ntrerupeți imediat
utilizarea dispozitivului și solicitați asistență
medicală. Evitați utilizarea dispozitivului
86
pentru perioade îndelungate și păstrați Informații privind eticheta de
distanța corespunzătoare de ochi.
reglementare:
Declarație privind siguranța Puteți consulta „Etichetele de reglementare”
laser urmând acești pași: Setări > Despre telefon >
Etichete de reglementare
Dacă acest produs acceptă funcția de
focalizare automată cu laser. Pentru a asigura Conformitatea cu reglementările
utilizarea corectă a produsului, citiți cu atenție
acest manual de utilizare și păstrați-l pentru UE
consultare viitoare. În cazul în care unitatea
necesită întreținere, contactați un centru de Declarația CE
service autorizat. Utilizarea altor comenzi sau Prin prezentul document, OnePlus Technology
reglaje sau efectuarea altor proceduri decât (Shenzhen) Co., Ltd. declară că tipul de
cele specificate în acest document poate avea echipament radio Smart Phone este î n
ca rezultat expunerea la radiații periculoase. conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul
Pentru a preveni expunerea directă la complet al declarației de conformitate UE (DoC)
fasciculul laser, nu încercați să deschideți este disponibil la următoarea adresă de internet:
carcasa sau să faceți contact direct cu laserul. https://www.oneplus.com/support/manuals.

PRODUS LASER CLASA 1 Notificare: Respectați reglementările locale și


naționale în locația unde se va utiliza
dispozitivul. Utilizarea acestui dispozitiv poate
fi restricționată în unele sau în toate statele
membre ale Uniunii Europene (UE).
87
Informații privind expunerea la etc) sau a unui difuzor, dacă este cazul.
Utilizarea dispozitivului în condiții bune de
RF (SAR) recepție poate reduce cantitatea de radiații
• Limita SAR din Europa este de 2,0 W/kg. primite.
Cea mai mare valoare SAR a acestui • Husele cu piese metalice pot modifica
dispozitiv respectă această limită. Consultați performanța RF a dispozitivului, inclusiv
„Cardul cu cea mai mare valoare SAR” pentru respectarea regulilor de expunere la RF, î ntr-o
a afla cea mai mare valoare SAR. manieră care nu a fost testată sau certificată
• Acest dispozitiv a fost testat pentru și utilizarea acestor accesorii trebuie evitată.
funcționarea tipică, cu partea din spate a Conform ment la r glementation fran aise,
receptorului păstrată la 5 mm de corp. Pentru a nous sommes oblig s d inclure les
menține conformitatea cu cerințele de expunere recommandations suivantes concernant les
la RF, utilizați accesorii care mențin o distanță mesures de pr caution : vous pouvez limiter
de separare de 5 mm între corpul dvs. și spatele votre exposition l nergie de
receptorului. Clemele de curea, tocurile și radiofr uences
accesoriile similare utilizate nu trebuie să
conțină componente metalice în ansamblul lor. (a) en utilisant votre appareil mobile dans des
Utilizarea accesoriilor care nu î ndeplinesc zones de bonne couverture r seau, ou
aceste cerințe poate să încalce cerințele de
(b) a l aide d un kit mains libres pour maintenir
expunere la RF și ar trebui să fie evitată.
votre appareil mobile loign de votre visage
• Valoarea SAR a dispozitivului poate depinde et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est
de factori cum ar fi apropierea de turnul de conseill aux femmes enceintes d loigner
rețea sau utilizarea de accesorii (kit handsfree leur appareil mobile de leur abdomen. Il est

88
galement recommand aux adolescents (b) Puterea maximă de frecvență radio
d loigner leurs appareils mobiles du bas transmisă în benzile de frecvență în care
ventre. funcționează echipamentul radio: Puterea
maximă pentru toate benzile este mai mică
Restricții în banda 5 GHz decât cea mai mare valoare limită specificată
în standardul armonizat aferent. Consultați
Dispozitivul este limitat la utilizarea în interior
„Ghidul de pornire rapidă” pentru a afla
numai atunci când funcționează în intervalul
benzile de frecvență și puterea de transmitere.
de frecvențe 5150 - 5350 MHz în următoarele
țări: Eliminarea corectă a acestui
produs la deșeuri
Simbolul pubelei tăiate cu un X de
pe produs, baterie, din literatura
de specialitate sau de pe ambalaj
Benzi de frecvență și putere indică faptul că produsul și
(a) Benzile de frecvență în care funcționează accesoriile sale electronice nu
echipamentul radio: trebuie aruncate cu alte deșeuri
menajere. Pentru a recicla î n
Este posibil ca unele benzi să nu fie siguranță dispozitivul, utilizați un sistem de
disponibile în toate țările sau în toate zonele. returnare și colectare sau contactați
Contactați operatorul local pentru mai multe vânzătorul de unde a fost achiziționat inițial
detalii. dispozitivul.

89
Conformitatea RoHS equipment. Such modifications or changes
could void the user's authority to operate the
Acest produs este în conformitate cu Directiva equipment.
2011/65/UE și cu modificările acesteia, privind
restricționarea utilizării anumitor substanțe NOTE: This equipment has been tested and
periculoase în echipamentele electrice și found to comply with the limits for a Class B
electronice. digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
FCC Regulatory Conformance reasonable protection against harmful to part
interference in a residential installation. This
FCC Statement equipment generates uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed
This device complies with part 15 of the FCC and used in accordance with the instructions,
rules. Operation is subject to the following two may cause harmful interference to radio
conditions: communications.
(1) This device may not cause harmful However, there is no guarantee that
interference; and interference will not occur in a particular
(2) This device must accept any interference installation. If this equipment does cause
received, including interference that may harmful interference to radio or television
cause undesired operation. reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is
NOTE: The manufacturer is not responsible encouraged to try to correct the interference
for any radio or TV interference caused by by one or more of the following measures:
unauthorized modifications or changes to this

90
- Reorient or relocate the receiving antenna. operation channels only.
- Increase the separation between the RF Exposure Information (SAR)
equipment and receiver.
• This device is designed and manufactured
- Connect the equipment into an outlet on a not to exceed the emission limits for exposure
circuit different from that to which the receiver to radio frequency (RF) energy set by the
is connected. Federal Communications Commission of the
- Consult the dealer or an experienced U.S. Government.
radio/TV technician for help. • The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.
FCC Caution • Tests for SAR are conducted using standard
operating positions accepted by the FCC with
• Any changes or modifications not expressly the device transmitting at its highest certified
approved by the party responsible for power level in all tested frequency bands.
compliance could void the user’s authority to
operate the equipment. •The device is designed to operate at multiple
power levels so as to use only the power
• The antenna(s) used for this transmitter must required to reach the network. In general, the
not be collocated or operate in conjunction closer you are to a wireless base station
with any other antenna or transmitter. antenna, the lower the power output.
• The country code selection is for non-US • While there may be differences between the
model only and is not available for all US
SAR levels of various devices and at various
models. Per FCC regulation, all Wi-Fi positions, they all meet the government
products marketed in US must be fixed to US
91
requirement. Hearing Aid Compatibility (HAC)
• This device has also been tested and meets regulations for Mobile phones
the FCC RF exposure guidelines for use with
an accessory that contains no metal and • Your phone is compliant with the FCC
positions the handset a minimum of 15mm Hearing Aid Compatibility requirements.
from the body. Use of other accessories may • The FCC has adopted HAC rules for digital
not ensure compliance with FCC RF exposure wireless phones. These rules require certain
guidelines. Position the handset a minimum of phone to be tested and rated under the
15mm from your body when the device is American National Standard Institute (ANSI)
switched on. C63.19-2011 hearing aid compatibility
• Choose the belt clips, holsters, or other standards.
similar body-worn accessories which do not • The ANSI standard for hearing aid
contain metallic components to support the compatibility contains two types of ratings.
minimum distance of body-worn operation.
Cases with metal parts may change the RF • M-Ratings: Rating for less radio frequency
performance of the device, including its interference to enable acoustic coupling with
compliance with RF exposure guidelines, in a hearing aids.
manner that has not been tested or certified, • T-Ratings: Rating for inductive coupling with
and use such accessories should be avoided. hearing aids in tele-coil mode.
• Not all phones have been rated, a phone is
considered hearing aid compatible under FCC
rules if it is rated M3 or M4 for acoustic

92
coupling and T3 or T4 for inductive coupling. cochlear implant, to determine if you hear any
These ratings are given on a scale from one to interfering noise. Consult your service
four, where four is the most compatible. Your provider or the manufacturer of this phone for
phone meets the M3/T3 level rating. information on hearing aid compatibility. If you
have questions about return or exchange
• However, hearing aid compatibility ratings policies, consult your service provider or
don't guarantee that interference to your phone retailer.
hearing aids won't happen. Results will vary,
depending on the level of immunity of your • Hearing devices may also be rated. Your
hearing device and the degree of your hearing hearing device manufacturer or hearing health
loss. If your hearing device happens to be professional may help you find this rating. For
vulnerable to interference, you may not be more information about FCC
able to use a rated phone successfully. Trying
out the phone with your hearing device is the Hearing Aid Compatibility, please go
best way to evaluate it for your personal to http://www.fcc.gov/cgb/dro.
needs.
Industry Canada Conformance
• This phone has been tested and rated for
use with hearing aids for some of the wireless IC Statement
technologies that it uses. However, there may This device complies with Industry Canada's
be some newer wireless technologies used in license exempt RSSs. Operation is subject to
this phone that have not been tested yet for
the following two conditions:
use with hearing aids. It is important to try the
different features of this phone thoroughly and (1) This device may not cause interference;
in different locations, using your hearing aid or and

93
(2) This device must accept any interference, Restrictions in 5GHz band
including interference that may cause
undesired operation of the device. The device could automatically discontinue
transmission in case of absence of information
Le présent appareil est conforme aux CNR to transmit, or operational failure. Note that
d'Industrie Canada applicables aux appareils this is not intended to prohibit transmission of
radio exempts de licence. L'exploitation est control or signaling information or the use of
autorisée aux deux conditions suivantes repetitive codes where required by the
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, technology. The device for operation in the
et. band 5150-5250 MHz is only for indoor use to
reduce the potential for harmful interference to
(2) l' utilisateur de l'appareil doit accepter tout co-channel mobile satellite systems;
brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre In addition, high-power radars are allocated as
le fonctionnement. primary users (i.e. priority users) of the bands
5250-5350 MHZ and 5650- 5850 MHz and
This device complies with the Canadian that these radars could cause interference
ICES-003 Class B specifications. CAN and/or damage to LE-LAN devices.
ICES-3(B)/ NMB-3(B).
-Les dispositifs fonctionnant dans la bande
Cet appareil numérique de la Canadian 5150-5250 MHz sont reserves uniquement
ICES-003. Cet appareil numérique de la pour une utilisation a l’interieur afin de reduire
classe B est conforme à la norme NMB-003 les risques de brouillage prejudiciable aux
du Canada. systemes de satellites mobiles utilisant les
memes canaux. -De plus, les utilisateurs

94
devraient aussi etre avises que les utilisateurs Le produit est conforme aux limites
de radars de haute puissance sont designes d’exposition pour les appareils portables RF
utilisateurs principaux (c.-ad., u’ils ont la pour les Etats Unis et le Canada établies pour
priorite) pour les bandes 5250-5350 MHz et un environnement non contrôlé. Le produit est
5650-5850 MHz et que ces radars pourraient sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans
causer du brouillage et/ou des dommages aux ce manuel. La réduction aux expositions RF
dispositifs LAN-EL) peut être augment e si l’appareil peut être
conservé aussi loin que possible du corps de
RF Exposure Information (SAR) l’utilisateur ou ue le dispositif est r gl sur la
puissance de sortie la plus faible si une telle
The SAR limit set by the ISED is 1.6W/kg.
fonction est disponible. Cet équipement est
This device has also been tested and meets conforme aux limites d’exposition aux
the ISED RF exposure guidelines for use with rayonnements IC établies pour un
an accessory that contains no metal and environnement non contrôlé. Cet équipement
positions the handset a minimum of 15mm doit être installé et utilisé avec un minimum de
from the body. 15mm de distance entre la source de rayonne
Use of other accessories may not ensure India Regulatory Conformance
compliance with ISED RF exposure guidelines.
Position the handset a minimum of 15mm E-waste Information
from your body when the device is switched
on. The products manufactured by OnePlus
comply with the E-waste Rules 2016 and its
Déclaration d’exposition aux radiations: amendments. Considering the exemption
listed in SCHEDULE II of the E-waste Rules,
95
the content of hazardous substances is as initiative, OnePlus has partnered with two
follows: authorized E-waste companies named Attero
and Exigo. You can contact Attero or Exigo to
1. Lead (Pb) – not over 0.1% by weight; recycle your E-waste product. For further
2. Cadmium (Cd) – not over 0.01% by weight; information about the OnePlus E-waste
partner, you can contact at
3. Mercury (Hg) – not over 0.1% by weight;
Attero:
4. Hexavalent chromium (Cr6+) – not over 0.1%
by weight; Website: www.attero.in

5. Polybrominated biphenyls (PBBs) – not Email: info@attero.in


over 0.1% by weight; Phone: 1800-103-6328
6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) –
not over 0.1% by weight.
Exigo:
For the purpose of recycling and
reducing the effect of the Website: www.exigorecycling.com
environment, the Electrical & Email: info@exigorecycling.com
Electronic Equipment should not
be disposed of with other Toll Free: 1800-102-5018
household waste, please separate RF Exposure Information (SAR)
these items from other types of waste and
recycle them to the authorized e-waste • The SAR limit is 1.6W/kg.
company. As a part of E-waste recycling

96
• Position the handset a minimum of 15mm This mobile supports inputting for below
from your body when the device is switched mentioned Indian Official Language as per IS
on. 16333(Part-3):2017

Languages & Input HINDI, MARATHI, ENGLISH

You can choose your language according to Îngrijire și întreținere


the following steps:
Următoarele sugestii vă vor ajuta să mențineți
Settings > System > Languages & input > și să prelungiți viața dispozitivului.
Languages > Choose your preference
• Numai personalul calificat și autorizat trebuie
language.
să repare acest produs.
Mobile phone supports all the below
mentioned Indian Official Languages for • Dezactivarea caracteristicilor, cum ar fi
readability test as per IS 16333(Part-3):2017 Bluetooth și Wi-Fi, atunci când nu sunt
utilizate și întunecarea ecranului, vă poate
ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, ajuta să economisiți energie și să prelungiți
GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, durata de viață a bateriei.
KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM,
MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI • Curățați telefonul și încărcătorul cu o lavetă
MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), moale, curată și uscată. Dacă ecranul intră în
PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), contact cu lichide sau praf, curățați-l imediat.
SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, Nu folosiți alcool sau substanțe chimice
SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, iritante pentru a curăța dispozitivul.
URDU, ENGLISH

97
• Atingerea ecranului cu un obiect ascuțit • Când telefonul transmite date sau salvează
poate provoca zgârierea acestuia. informații, nu scoateți cartela SIM.
• Nu atingeți portul de conectare al telefonului, • Nu lăsați telefonul la î
ndemâna copiilor
deoarece electricitatea statică poate afecta pentru a preveni vătămări personale sau
componentele din dispozitiv. daune materiale.
• Temperaturile de funcționare ideale sunt de Informații privind garanția
la 0 °C la 35 °C. Temperaturile ideale de
depozitare sunt de la -20 °C la +45 °C. dispozitivului OnePlus
• Utilizați telefonul numai la un nivel de Dispozitivele OnePlus achiziționate de pe
umiditate între 35% și 85%. oneplus.com sau canale de vânzare
autorizate au o garanție limitată. Durata
• Nu așezați telefonul pe suprafețe neuniforme acestei garanții depinde de țara sau regiunea
sau instabile. de achiziție inițială și se poate solicita numai
în țara sau regiunea inițială. Cu excepția
• Nu loviți, nu apăsați, nu scuturați și nu
cazului în care se specifică altfel, prezenta
scăpați telefonul pe jos pentru a evita
garanție acoperă componentele hardware ale
deteriorarea și rănirea.
produsului furnizate inițial și nu acoperă, sau
• Încărcătorul nu este rezistent la apă. Nu acoperă parțial, orice software, consumabile
utilizați aceste dispozitive în baie, în zone cu sau accesorii, chiar dacă sunt ambalate sau
temperaturi ridicate, umiditate sau praf; evitați vândute împreună cu produsul. Garanția
ploaia. limitată acoperă numai defectele funcționale
ale produsului cauzate de manoperă sau
materialele de execuție. Pentru mai multe
98
detalii, contactați serviciul de asistență pentru 6. Defectele sau daunele rezultate din
clienți OnePlus, accesând oneplus.com/ utilizarea produsului în combinație sau
support. conexiune cu accesorii, produse sau
echipamente auxiliare/periferice, care nu sunt
Garanția limitată nu acoperă furnizate sau aprobate de OnePlus.
1. Defectele sau daunele rezultate din 7. Orice defecte sau deteriorări ale
accidente, neglijență, utilizare greșită sau caracteristicilor fizice rezultate din testarea,
anormală; condiții anormale sau depozitare funcționarea, întreținerea, instalarea,
necorespunzătoare; expunerea la lichid, service-ul sau reglarea necorespunzătoare,
umiditate, umezeală, nisip sau murdărie; stres care nu sunt realizate sau aprobate de
fizic, electric sau electromecanic neobișnuit. OnePlus.
2. Zgârieturile, crestăturile și daunele 8. Defectele sau daunele rezultate din cauze
cosmetice, cu excepția cazului în care sunt externe, cum ar fi coliziunea cu un obiect,
cauzate de OnePlus. incendiu, inundații, murdărie, furtună, fulgere,
cutremur, expunere la intemperii, furt,
3. Defectele sau daunele rezultate din
siguranță arsă sau utilizarea
aplicarea de forță excesivă sau utilizarea de
necorespunzătoare a oricărei surse electrice.
obiecte metalice pe ecranul tactil.
9. Defectele sau daunele rezultate din
4. Dispozitivele care au numărul de serie sau
recepția sau transmiterea semnalului celular
numărul IMEI eliminat, șters, deteriorat,
sau viruși și probleme ale software-ului părților
modificat sau făcut ilizibil.
terțe introdus în produs.
5. Uzura fizică și morală normală.

99
10. Înlocuirile și reparațiile gratuite în perioada Nu vor fi acceptate cererile de rambursare
de garanție sunt valabile numai în țara sau efectuate î n afara perioadei de 15 zile. De
regiunea de achiziție. Contactați serviciul de asemenea, putem alege să nu acceptăm
asistență pentru clienți OnePlus pentru mai returnări în următoarele condiții:
multe detalii.
1. Defecte sau daune cauzate de utilizarea
Politica de returnare (limitată la greșită, neglijență, daune fizice, manipulare
necorespunzătoare, reglare incorectă, uzură
Europa) normală sau instalarea incorectă după
Telefoanele și accesoriile OnePlus sunt cumpărare.
realizate la cele mai înalte standarde și sunt 2. Fluctuațiile prețurilor sunt unicul motiv de
supuse unor teste riguroase. Dacă nu sunteți returnare.
mulțumit(ă) de produsul dvs. OnePlus din
orice motiv, puteți solicita returnarea în termen 3. Contracte cu clienții personalizate pentru
de 15 zile calendaristice de la livrare. După ce consumatorii din Regatul Unit. Î n conformitate
aprobăm cererea de returnare și primim cu Legea britanică privind drepturile
produsul, vom efectua o inspecție standard. consumatorilor din 2015, orice bunuri care nu
Dacă produsul trece inspecția, vă vom oferi sunt (1) de calitate satisfăcătoare; (2) potrivite
rambursarea integrală. Orice taxe de transport scopului prevăzut; sau (3) așa cum sunt
și de manipulare suportate în procesul de descrise, pot fi returnate gratuit în termen de
returnare nu sunt acoperite din suma 30 de zile de la livrare. Trimiteți o notă care
rambursată. descrie problema cu dispozitivul dvs. Pentru a
putea fi eligibil(ă) pentru o rambursare, trebuie
să ne contactați în termen de 30 de zile și să

100
descrieți în detaliu defecțiunea, daunele
DE
bunurilor sau modul în care au fost diferite
semnificativ. Putem alege să nu acceptăm
OnePlus Kundenbetreuung
returnări pentru niciuna dintre circumstanțele
menționate mai sus. În orice caz, vom Weitere Informationen finden Sie in unserem
inspecta produsul și vom verifica defectele. Support Center:
Pentru a se califica pentru o înlocuire sau
rambursare, dispozitivul trebuie să fie „ca nou” www.oneplus.com/de/support
și să includă tot conținutul original al Bedienungsanleitungen im Download:
pachetului. Ne rezervăm dreptul de a refuza o
rambursare sau schimb dacă produsul https://www.oneplus.com/de/support/manuals
returnat este considerat a fi deteriorat.
FR
Această politică se aplică numai produselor
achiziționate de pe site-ul oficial OnePlus
OnePlus Service Clients
www.oneplus.com sau din magazinul OnePlus
Exclusive. Pentru orice produs care nu a fost Visitez le site d’assistance en ligne pour
achiziționat de pe site-ul oficial OnePlus sau obtenir plus d’informations:
din magazinul OnePlus Exclusive, consultați
Politica de returnare a vânzătorului în cauză. www.oneplus.com/fr/support

Vă rugăm să contactați serviciul de Téléchargements et Manuels:


asistență pentru clienți OnePlus pentru a https://www.oneplus.com/fr/support/manuals
solicita o returnare la
oneplus.com/support.

101
ES PT

OnePlus Atención al Cliente Suporte ao Cliente OnePlus


Para información, soporte y asistencia vaya a: Para informações, suporte e assistência,
acesse:
www.oneplus.com/es/support
www.oneplus.com/pt/support
Descarga el manual en:
Descarregar manual:
https://www.oneplus.com/es/support/manuals
https://www.oneplus.com/pt/support/manuals
IT
SE
OnePlus Assistenza Clienti
OnePlus Kundsupport
Per informazioni di supporto e assistenza vai
su: För supportinformation och hjälp gå till:
www.oneplus.com/it/support www.oneplus.com/se/support
Scarica manuali: Ladda ned manualer:
https://www.oneplus.com/it/support/manuals https://www.oneplus.com/se/support/manuals

102
IN FI

OnePlus Customer Support OnePlus asiakaspalvelu


Support information and assistance go to: Tuotetuki ja asiakaspalvelu:
www.oneplus.in/support www.oneplus.com/fi/support
Download manuals: Lataa käyttöohjeita:
https://www.oneplus.in/support/manuals www.oneplus.com/fi/support/manuals

NL DK

OnePlus Klantenservice OnePlus kundesupport


Voor ondersteuning bij producten ga je naar: For support, information og hjælp, venligst gå
til: www.oneplus.com/dk/support
www.oneplus.com/nl/support
Download brugsmanual:
Download handleidingen:
https://www.oneplus.com/dk/support/manuals
www.oneplus.com/nl/manual

103
EE RO

OnePlus klienditugi Asistență clienți OnePlus


Tugiteave ja abi: Informații pentru suport și asistență:
www.oneplus.com/ee/support
https://www.oneplus.com/ro/support
Lae alla käsiraamat:
Descărcați manuale:
www.oneplus.com/ee/support/manuals
https://www.oneplus.com/ro/support/manuals
LT

Pagalba klientams
Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:
www.oneplus.com/lt/support
Parsisiųsti varototojo vadovą:
www.oneplus.com/lt/support/manuals

104