Sunteți pe pagina 1din 24

Măsurarea indicatorilor

demografici
LUCRARE PRACTICĂ- 5
Lucrare practică pentru studenți.
Anul IV, Facultatea de Medicină,
UMF ”Carol Davila”
An universitar 2020-2021
Disciplina de Sănătate Publică și
Management
Obiective pedagogice
⚫ La sfârșitul lucrării studentul va fi capabil:
1. să definească evenimentele demografice: născutul viu,
născutul mort, deces;
4. să descrie indicatorii demografici utilizați pentru
măsurarea fenomenelor de natalitate, fertilitate și
mortalitate;
5. să compare metodele longitudinală și transversală
folosite pentru a măsura fenomenele demografice...

2
Metode de identificare a problemelor de
sănătate la nivel de comunitate
1. Bazate pe 2. Anchete 3. Bazate pe tehnici
indicatori ai starii de de consens
sănătate
-Indicatori socio- -Anchete
privind -Grup Nominal
demografici starea de sănătate, -Ancheta Delphi
-Indicatori ai stării debazate pe ex clinice, -Abordarea
sănătate teste de laborator informatorilor cheie
-Indicatori de utilizare
(descriptive, analitice)
-Brainstorming
a serviciilor -Anchete privind

-Indicatori de resurse
perceptia asupra starii -Brainwriting
de sănătate -Forum comunitar

Necesita un grad -Focus grup


HFA Database mare de expertiza
https://gateway.euro.w tehnica!
ho.int/en/hfa-explorer/ 3
Demografia - definire
⚫ ştiinţa care are ca obiect de studiu
populaţiile umane şi evidenţierea legilor
de dezvoltare ale acestora.

⚫ INDICATORII DEMOGRAFICI SUNT UTILIZATI PENTRU


EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE !

4
Concepte utilizate în demografie
⚫ Eveniment demografic= cazul singular purtător de
informație demografică (ex.: născut viu, născut mort,
deces, căsătorie, divorț)
⚫ Fenomen demografic= intensitatea evenimentelor într-o
populație. Fenomenele se măsoară prin indicatori.

⚫ Eveniment ⚫ Fenomen
demografic demografic

Născut viu Natalitate


Născut mort Mortinatalitate
Deces Mortalitate
5
Evenimente demografice
⚫ Născut viu – produsul de concepție expulzat sau extras complet din
corpul mamei, indiferent de durata sarcinii din care acesta provine și
care prezintă un semn de viață (respirație, activitate cardiacă, pulsații
ale cordonului ombilical sau contracția unui mușchi voluntar), fie că
placenta a fost eliminată sau nu, iar cordonul ombilical a fost secționat
sau nu.

⚫ Născut mort – produsul de concepție care provine dintr-o sarcină de


peste 28 de săptămâni și care după separarea completă de corpul
matern, nu manifestă niciun semn de viață (criteriu suplimentar –
informație indirectă: G făt ˃ 1000 g sau L ˃ 35 cm).

⚫ Deces - dispariția definitivă a oricărui semn de viață, în orice moment,


după înregistrarea stării de născut viu.

6
Tipuri de indicatori
⚫ Raport – raportul a 2 numere. Numărătorul nu e inclus
în mod necesar în numitor. Permite compararea unor
cantități de natură diferită. (ex. 10 medici/850 paturi)
⚫ Proporție - raportul a 2 numere. Numărătorul este inclus
în mod necesar în numitor. Permite compararea unor
cantități de aceeași natură. Valori între 0-1. (ex. 10
medici primari cardiologi/ 1000 medici cardiologi X 100)
⚫ Rata - raportul a 2 numere. Numărul evenimentelor
observate într-o perioadă de timp / populația în care apar
evenimentele. (ex., nr. de copii observați în anul A/ nr.
locuitori)

7
Tipuri de indicatori demografici
⚫ Indicatori de intensitate, intensivi, de frecvență – rate
- raportează nr. de evenimente observate la efectivul populației luate
în studiu. Reprezintă frecvența cu care apare un anumit eveniment
în populație.
Sunt: - bruți = măsoară intensitatea fenomenului în întreaga populație
- specifici = măsoară intensitatea fenomenului în subpopulație.

⚫ Indicator extensivi, de structură – ponderi, proporții


- reprezintă raportul dintre numărul de evenimente specifice și
numărul total de evenimente (ex., letalitatea prin BCV)

8
Metode utilizate în demografie

⚫ Abordări pentru măsurarea


fenomenelor demografice:
- Transversal (de moment)
- Longitudinal (cohortă, prospectiv sau
retrospectiv)

9
Exercițiu brainwritting
Care sunt datele de care aveți nevoie pentru
a măsura rata de mortalitate specifică prin
boli respiratorii în mediul urban, în România,
în anul 2018?

10
Măsurarea și analiza fenomenelor
de natalitate și fertilitate -
Componenta pozitivă a dinamicii
naturale
Fenomenele de natalitate și fertilitate

⚫ Natalitatea reprezintă fenomenul demografic al apariției


născuţilor vii înregistraţi într-o populaţie definită, într-o
perioadă dată de timp.

⚫ Fertilitatea reprezintă fenomenul demografic al apariției


născuţilor vii înregistraţi în populaţia feminină fertilă (15-
49 de ani), într-o perioadă dată de timp.

⚫ Unitatea statistică de observare este născutul viu

12
Măsurarea fenomenelor natalității și fertilității
Intensitatea fenomenului de natalitate este măsurată cu rata brută
de natalitate care exprimă frecvenţa născuţilor vii la 1000 de
locuitori pentru perioada calendaristică considerată (an, semestru,
trimestru, lună).

N .vii
RN = 1000
P
Rata generală de fertilitate (RGF) exprimă frecvenţa născuţilor vii la
1000 de femei de vârstă fertilă (15-49 de ani).

N .vii
RGF = 1000
P. fem.(15 − 49ani)

Rate specifice de fertilitate (RFe sp) – determinate uzual în funcție


de vârsta mamei.
⚫ Modelul de fertilitate: fertilitate precoce (RFe sp gr vârstă maximă la
20-24 ani), tardivă (RFe sp gr vârstă maximă la 25-29 ani), medie
(cele 2 RFe sp pe gr de vârstă sunt egale)
13
Măsurarea și analiza fenomenului
de mortalitate – componenta
negativă a dinamicii naturale
Măsurarea fenomenului mortalității
⚫ Mortalitatea = fenomenul demografic al deceselor
înregistrate într-o populaţie definită, într-o perioadă
dată de timp.
Analiza transversală
⚫ indicatori intensivi/de frecvenţă - măsoară frecvența
deceselor în populație (rate)
⚫ Rate brute
⚫ Rate specifice
⚫ Rate standardizate
⚫ indicatori extensivi/de structură
⚫ Ponderi =letalităţi = mortalităţi proporționale

⚫ fatalitatea - gravitatea bolii


3
Indicatori

16
Indicatori II

1000

17
Alţi indicatori de măsurare
a mortalităţii

⚫ Rata standardizată a mortalităţii


⚫ Raportul standardizat al mortalităţii
⚫ Funcţiile biometrice din tabela de mortalitate

18
Standardizarea
= modalitate de eliminare a influenței pe care o
exercită structura diferită a populației pe un anumit criteriu
(de obicei, grupe de vârstă, dar și gen, nivel de instruire,
etc.) asupra unui indicator (rata brută de Mo).

Utilizare:
-Pentru compararea corectă a nivelurilor unui indicator
înregistrat în două sau mai multe populații diferite dpdv
structural.
-NU se utilizează pentru aprecierea nivelului real al unui
fenomen, indicatorii utilizați fiind fictivi.
19
Studiu de caz 1. Comparați mortalitatea din localitățile
Epi si Pepi folosind date din tabelele următoare:

POPULAȚIA 1 POPULAȚIA 2
POPULAȚIA POPULAȚIA
EPI PEPI Grupa de vârstă
1- EPI 2- PEPI

Grupa de vârstă număr număr număr număr Rata Generală de


locuitori decese locuitori decese 20,31 20,31
Mortalitate(la mie)
gr vârstă 0-14 ani 460 15 600 25
Rata Specifică de
gr vârstă 15-64 2400 35 2500 35
Mortalitate la gr
gr vârstă >=65 340 15 100 5 32,61 41,67
total 3200 65 3200 65
vârstă 0-14 ani ( la
mie)
Rata Specifică de
Mortalitate la gr 14,58 14,00
vârstă 15-64 (la mie)
Care dintre indicatorii Rata Specifică de
prezentați se utilizează Mortalitate la gr 44,12 50,00
pentru compararea vârstă >=65 (la mie)
corectă a mortalității în Rata Standardizată
cele două populații? de Mortalitate (la 20,31 21,80
mie)
20
Studiu de caz 1. Compararea mortalității din localitățile
Epi si Pepi. Rezolvare

POPULAȚIA 2 POPULA POPULA


POPULAȚIA 1 EPI PEPI Grupa de vârstă ȚIA 1 ȚIA 2
EPI PEPI
Grupa de vârstă
număr număr număr număr Rata Generală de
locuitori decese locuitori decese 20,31 20,31
Mortalitate(la mie)
gr vârstă 0-14 ani 460 15 600 25 Rata Specifică de
gr vârstă 15-64 2400 35 2500 35 Mortalitate la gr vârstă 32,61 41,67
gr vârstă >=65 340 15 100 5 0-14 ani ( la mie)
total 3200 65 3200 65 Rata Specifică de
Mortalitate la gr vârstă 14,58 14,00
Populatiile au același număr de locuitori 15-64 (la mie)
(3200), accelași număr de decese (65), dar Rata Specifică de
o structură diferită pe grupe de vârstă a Mortalitate la gr vârstă 44,12 50,00
populației (EPI1 are mai mulți vârstnici >=65 (la mie)
decât PEPI2). Rata Standardizată de
Pentru comparare corectă putem folosi fie 20,31 21,80
Mortalitate (la mie)
ratele specifice de mortalitate pe grupe de
vârstă, fie ratele standardizate de
mortalitate. 21
Studiu de caz 2

⚫ În judeţul „A” cu o populaţie de 300.000 locuitori din


care 150.000 bărbați și 75.000 femei cu vârsta între 15-
49 de ani, în anul „X”, s-au înregistrat:
- 3.000 născuţi vii
- 3.600 decese, din care 1.500 la femei, 1.260
prin BCV, 630 prin tumori, 450 decese prin
tumori la bărbați;
- 7.500 bărbați cu tumori.

22
Studiu de caz 2. Pe baza datelor menţionate,
completaţi tabelul de mai jos:
Indicator Formulă Raport
1. rata de natalitate

2. rata de mortalitate
generală
3. rata de fertilitate
4. rata de mortalitate
la bărbați
5. rata de mortalitate
prin BCV
6. rata de mortalitate
prin tumori
7. mortalitatea
proporțională BCV
8. mortalitatea
proporţională tumori
9. fatalitatea prin
tumori
10. fatalitatea prin 23

tumori la bărbați
Studiu de caz 2. Pe baza datelor menţionate,
completaţi tabelul de mai jos:
Indicator Formulă Raport
1. rata de natalitate RBNa= (Nr. N. Vii/ Popul.) x 1000 = (3000/ 300000) x 1000
2. rata de mortalitate RGenMo= (Nr. Decese/ Popul.) x 1000 = (3600/ 300000) x 1000
generală
3. rata de fertilitate RGenFe= (Nr. N. Vii/ Popul fem 15-49 = (3000/ 75000) x 1000
ani) x 1000
4. rata de mortalitate la RMo bărbați= (Nr. Decese bărbați/ = ((3600-1500)/ 150000)
bărbați Popul. Bărbați) x 1000 x 1000
5. rata de mortalitate RMo BCV= (Nr. Decese BCV/ Popul.) x = (1260/ 300000) x
prin BCV 100000 100000
6. rata de mortalitate RMo tum= (Nr. Decese tum/ Popul.) x = (630/ 300000) x 100000
prin tumori 100000
7. mortalitatea Mo prop BCV= (Nr. Decese BCV/ Nr. = (1260/3600) x 100
proporțională BCV Decese) x 100
8. mortalitatea Mo prop tum= (Nr. Decese tum/ Nr. = (630/ 3600) x 100
proporţională tumori Decese) x 100
9. fatalitatea prin tumori Fatalit= (Nr decese tum/Nr bolnavi tum) Nu se poate calcula (?
x 1000 bolnavi tumori)
10. fatalitatea prin Fatalit tum B= (Nr decese tum B/Nr = (630/7500) x 1000
24
tumori la bărbați (B) bolnavi B cu tum) x 1000

S-ar putea să vă placă și