Sunteți pe pagina 1din 3

Numele si prenumele:…………………… Data: ………………………

EVALUARE INIȚIALĂ
An scolar: 2020- 2021
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1. Dictare:

2. Transcrie cuvintele:

bunica ............................................. trei ...................................................

geam ............................................ seară .................................................

trotinetă ............................................... noapte.................................................

3. Completează cu grupul de litere potrivit, apoi transcrie cuvintele:

- ne - va în- - raş

pa - - te în - - ţa – te

4.Separa cuvintele si rescrie propozitia: Lucaecopilcuminte.


CONCLUZII

In cadrul probei scrise a evaluarii initiale la disciplina Comunicare in limba romana, elevii
clasei a II-a au obtinut urmatoarele rezultate:
 Din totalul de …. elevi inscrisi, …. au obtinut urmatoarele calificative:
-

In urma evaluarii, am constatat faptul ca: elevii intampina dificultati in redarea in scris, dupa dictare a
unui text care presupune existenta mai multor semene de punctuatie (“ –“ pozitionarea corecta la
inceputul randului, “,” dupa un salut sau “!”la finalul unei propozitii exclamative. 7 elevi nu au
utilizat pentru substantivul propriu “ Braila” litera mare initiala, iar 8 elevi nu au recunoscut si utilizat
cele 4 virgule si semnul exclamarii de la finalul textului.
 …….dintre elevi au intampinat dificultati in aranjarea textului in pagina, precum si in redarea
corecta fara omisiuni de litere a cuvintelor din text.
 ……. dintre elevi adopta un mod de scriere neingrijit, cu omisiuni de litere si cuvinte.
 Majoritatea elevilor au despartit corect in silabe cuvintele date;
 Cea mai mare parte a elevilor au reusit sa redea cuvintele cu sens opus si cu acelasi sens,
intampinand dificultati in completarea cu grupurile de litere corespunzatoare: “ci” , “ge”, “che”,
“ghe”pentru cuvintele date.
 ….. dintre elevi au numit pluralul substantivelor, iar ….. nu au reusit sa formulize o intrebare
pentru un enunt dat.

MĂSURI AMELIORATIVE – masuri de recuperare si dezvoltare

a) Elevii care intampina dificultati in redarea unui text in scris – dupa dictare, vor lucra suplimentar,
lecturand diferite texte, pe baza carora vor face transcrieri, copieri si dictari;
b) De asemenea vor fi incurajati si supravegheati permanent in redarea caligrafica a textelor si asezarea
corecta in pagina;
c) Vor rezolva o serie de exercitii de descoperire a cuvintelor cu sens asemanator, opus……, de
despartire a cuvintelor in silabe., de redare a pluralului unor substantive, de formulare de enunturi si
propozitii interogative, exclamative….
d) Pe viitor se urmareste desfasurarea activitatilor instructiv-educative cu continut specilic varstei si
particularitatilor individuale ale fiecarui scolar si implicarea profesorului itinerant in cazurile
elevilor cu CES..
e) Se urmareste stabilirea unor relatii cat mai apropiate intre scoala si familie , in vederea implicarii cat
mai active a parintilor in procesul instructiv-educativ avand ca scop atingerea obiectivelor
educationale conform cerintelor socio-culturale.

S-ar putea să vă placă și