Sunteți pe pagina 1din 2

Împrejurările și circumstanţele în care a luat naştere litigiul sunt:

· în data de 11 aprilie 2012 este înregistrată la Garda Financiară Suceava sub nr.122256 adresa
nr.6258/06.04.2012 a Ministerului Mediului și Pădurilor - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic
și de Vânătoare Suceava prin care se solicită verificarea legalităţii operaţiunilor financiare și
înregistrarea veniturilor la șapte societăţi din judeţul Suceava – din care și S.C. Forestrans S.R.L.,
care au achiziţionat masă lemnoasă de la S.C. Ramor Mic S.R.L. Târgu Neamţ. Solicitarea a avut la
bază constatările organelor silvice privind faptul că între avizele de însoţire material lemnos emise
de către S.C. Ramor Mic S.R.L. și baza de date SUMAL există inadvertenţe precum și faptul că
unele avize emise de acesta au fost achiziţionate de către alţi operatori silvici, respectiv constatările
organelor silvice privind abateri grave de la legislaţia silvică în ceea ce privește provenienţa masei
lemnoase.
· în data de 22 mai 2012 – Garda Financiară Suceava întocmește Procesul – Verbal
nr.123084/22.05.2012 prin care constată că în perioada iunie 2011-februarie 2012 au fost
înregistrate în contabilitatea S.C. Forestrans S.R.L. un număr de 29 avize de însoţire primare ale
materialului lemnos emise de S.C. Ramor Mic S.R.L. Târgu Neamţ corespunzător unei cantităţi de
1.049,50 m.c. lemn lucru fag în valoare de 330.651,23 lei. Prin actul de control se estimează o bază
impozabilă suplimentară pentru impozitul pe profit în sumă de 330.651,23 lei și un impozit pe profit
corespunzător în valoare de 52.904 lei.
· în perioada 30 mai 2012-5 iunie 2012- se desfășoară inspecţia fiscală generală efectuată
de organele de inspecţie fiscală din cadrul D.G.F.P. Suceava – Activitatea de Inspecţie Fiscală prin
care sunt verificate următoarele impozite și taxe datorate Bugetului de stat consolidat:
· în data de 5 iunie 2012 – ca urmare a inspecţiei fiscale efectuate la S.C. Forestrans S.R.L. sunt
emise următoarele acte administrativ fiscale: Raportul de Inspecţie Fiscală Generală nr. F-SV 581,
Decizia de nemodificare a bazei impozabile nr. F-SV 725 din data de și Decizia de impunere
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. F-SV 724.
prin decizia de impunere nr. F-SV 724 din data de 5 iunie 2012 se stabilesc în
sarcina Forestrans S.R.L. următoarele obligaţii suplimentare de plată la Bugetul de
Stat: