Sunteți pe pagina 1din 2

ATHENA DE LA DRAKON LA KLEISTHENES

(cca. 621 - 508 A.CHR.)

Introducere (importanţa temei, izvoare, istoriografie)


1. Comunitatea atheniană la mijlocul secolului 7 a.Chr.
2. Legislaţia lui Drakon (cca. 621 a.Chr.)
3. Constituţia lui Solon (cca. 594 a.Chr.)
4. Tirania lui Peisistratos (cca. 561 - 527 a.Chr.)
5. Reformele lui Kleisthenes (cca. 508 a.Chr.)
Consideraţii finale / Concluzii

Izvoare
- Aristotel, Politica (ed. în română şi engleză)
- Diodor, Biblioteca istorică (ed. în engleză)
- Herodot, Istorii (ed. în română şi engleză)
- Pausanias, Descrierea Greciei (ed. în română şi engleză)
- Plutarch, Theseus, Solon (ed. în română şi engleză)
- Strabon, Geografia (ed. în română şi engleză)
- Thukydides, Războiul peloponesiac (ed. în română şi engleză)

Literatură de specialitate în limba română


- G. Glotz, Cetatea greacă, Bucureşti 1992
- F. Chamoux, Civilizaţia greacă 1, Bucureşti 1985
- P. Lèvêque, Aventura greacă 1, Bucureşti 1987
- A. Piatkowski, O istorie a Greciei antice, Bucureşti 1993
- E. Lévy, Grecia în secolul V, Bucureşti 1998
- J. P. Vernant (coord.), Omul grec, Bucureşti 2001
- J. Bury, R. Meiggs, Istoria Greciei, Bucureşti 2007
- A.-M. Buttin, Grecia clasică, Bucureşti 2007
- J. C. Poursat, grecia preclasică, Bucureşti 1997
+ lucrările în format electronic.

SETĂRI PENTRU LUCRAREA DE LICENŢĂ / DIZERTAŢIE


- pagina: A4, stâ nga 3 cm, dreapta 2 cm, sus 2 cm, jos 2 cm, header 1,3 cm, footer 1,3 cm
- font text: Cambria sau Georgia de 12p, spaţiere 1,5 râ nduri, aşezare justified
- font note subsol: Cambria sau Georgia de 10p, spaţiere 1 râ nd, introduse cu insert
footnote, aşezare justified
- numerotarea paginilor: introdusă cu insert page, jos, colţul din dreapta

NORME PENTRU ÎNTOCMIREA APARATULUI CRITIC ANGLO-SAXON

Notele infrapaginale:
- izvoarele se citează în notele de subsol după urmă toarea formulă : autor, numele
lucră rii, carte, capitol, paragraf (la ediţiile care specifică acest lucru).
* ex.: Titus Livius, Ab urbe condita: 9.23.46.
- literatura modernă se citează după urmă torul sistem: autor, anul apariţiei lucră rii,
pagină .
* ex.: Walbank 1957: 84.
- dacă un autor este utilizat cu mai multe lucră ri publicate în acelaşi an, acestea se vor
diferenţia prin litera adaugată după anul apariţiei.
* ex.: Gruen 1984(a): 56.
Gruen 1984(b): 92.
Lista bibliografică:
- izvoarele vor fi aşezate separat, la începutul listei, ordonate alfabetic, după autor, în
structura urmă toare: autor, numele lucră rii, colecţia / seria (dacă au apă rut într-o serie
sau colecţie), locul, anul apariţiei.
* ex.: Titus Livius, Ab urbe condita, Loeb Classical Library, Londra 1936.
- literatura modernă va fi ordonată alfabetic, după numele autorilor, şi cronologic, pentru
fiecare autor în parte.
- pentru carte: autor, anul apariţiei, titlul că rţii, volum, locul apariţiei.
* ex.: Walbank F. 1957: A Historical Commentary on Polybius I, Oxford.
- pentru articol: autor, anul apariţiei, titlul articolului, numele publicaţiei, numă r,
paginile.
* ex.: Beaumont R. 1939: The First Treaty between Rome and Carthage, The Journal of
Roman Studies 29, 74-86.
- pentru studiu în volum colectiv: autor, anul apariţiei, titlul studiului, coordonatorul /
editorul, titlul volumului, locul apariţiei, paginile.
* ex.: Harris W. 1990: Roman Warfare in the Economic and Social Context of the Fourth
Century B.C., W. Eder (ed.), Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik. Akten
eines Symposiums, 12.-15. Juli 1988, Freie Universität Berlin, Stuttgart, 494-510.
- dacă un autor este utilizat cu mai multe lucră ri publicate în acelaşi an, acestea se aşează
alfabetic şi diferenţierea se face prin adă ugarea unei litere după anul apariţiei.
* ex.: Gruen E. 1984(a): The Hellenistic World and the Coming of Rome I, Berkeley.
Gruen E. 1984(b): The Hellenistic World and the Coming of Rome II, Berkeley.