Sunteți pe pagina 1din 2

LITERATURĂ

ENGLEZĂ ENGLEZĂ FRANCEZĂ GERMANĂ ITALIANĂ SPANIOLĂ COMPARATĂ RUSĂ

Practica textului (CP) C. Maticiuc


8 – 10 Pedagogie (C) R. Ghiaţău Etnologie şi folclor (C) M. Păduraru

*Literatură medievală şi Etnologie şi folclor (C) M.


renascentistă (C) C. Dram Păduraru
10 – 12 Etnologie şi folclor (C) M. Păduraru Lb. fr. (S) D. Gradu CP I3 Friesenegger
** Literatură medievală şi
renascentistă (S) C. Dram
*Etnologie şi folclor (S) M. *Etnologie şi folclor (S) M. Literaturi din Orientul apropiat
L 12 – 14 Lit. engl. (C) I. Milică (C) M. Cernăuţi
Păduraru Păduraru Practica lb. sp. (CP) A. Călin
U
N *Literaturi din Orientul apropiat Lb. rusă (C) M. Vraciu
I (S) M. Cernăuţi
14 – 16
Rose sp. (CP) A. Ţiţei ** Literatură medievală şi
renascentistă (S) L. Iacob
Lb. it. (CP) (începători) C. Pedagogie (S) V. Botezatu
16 – 18 Fonetică şi dialectologie (C) S. Guia Bădeliţă / Texte (CP) C. Dodi
(avansaţi)
Fonetică şi dialectologie (S) S. Lb. it. (CP) (avansaţi) C. Bădeliţă
18 – 20 Lb. engl. (S) C. Nicolau Pedagogie (C) R. Ghiaţău Pedagogie (C) R. Ghiaţău / Texte (CP) C. Dodi (începători) Pedagogie (C) R. Ghiaţău
Guia

8 – 10 *Lit. veche (C) D. Mironescu + B. Creţu **Lit. veche (C) D. Mironescu + B. Creţu

*Etnologie şi folclor (S) M. **Etnologie şi folclor (S) M.


10 – 12 Lit. germ. (C) H. Neumann Lit. veche (S) I. Moisuc Lit. veche (S) I. Moisuc
Păduraru Păduraru

M *Etnologie şi folclor (S) M.


*Etnologie şi folclor (S) M.
A 12 – 14 Lit. engl. (S) I. Baciu CP (avansaţi) F. Solomon Lb. it. (C) C. Bădeliţă Păduraru **Etnologie şi folclor (S) M. Păduraru
Păduraru
R
T
14 – 16 Lit. veche (S) I. Moisuc Lb. fr. (C) D. Gradu Practica lb. ruse (CP) N. Manole
I Texte sp. (CP) S. Leonti

Fonetică şi dialectologie (C) S.


16 – 18 Fonetică şi dialectologie (C) S. Guia Lit. fr. (C) B. Grigoriu Pedagogie (C) B. Neculau Pedagogie (C) B. Neculau
Guia Pedagogie (C) B. Neculau

Fonetică şi dialectologie (S) S. Literatură medievală şi Fonetică şi dialectologie (S) S.


18 – 20 Lit. fr. (S) B. Grigoriu CP (avansaţi) S. Lorenz Rose it. (CP) G. Dima
Guia renascentistă (C) L. Iacob Guia

8 – 10 Lb. engl. (C) L. Cuţitaru Lit. germ. (S) H. Neumann

10 – 12 Lit. veche (S) I. Moisuc Rose fr. (CP) D. Monah Rose germ. (CP) A. M. Pălimariu
M
I
E 12 – 14 Lit. engl. (S) I. Baciu Lb. it. (S) C. Bădeliţă
R
C Lit. veche (C) D. Mironescu + B. Lit. veche (S) I. Moisuc Lit. veche greacă şi latină (C) I.
U 14 – 16 Lit. veche (C) D. Mironescu + B. Creţu Pedagogie (S) R. Leonte Lit. veche (S) I. Moisuc Lit. rusă (C) N. Manole
Creţu Hruşcă
R
I Fonetică şi dialectologie (S) S.
16 – 18 Lb. engl. (S) C. Nicolau Lit. veche (C) D. Mironescu + B. Creţu Lit. it. (S) C. Ungureanu Lit. veche (C) D. Mironescu + B. Creţu
Guia

Fonetică şi dialectologie (S) S. Lit. veche greacă şi latină (S) I. Lit. rusă (S) N. Manole
18 – 20 CP I3 Friesenegger Fonetică şi dialectologie (S) S. Guia Hruşcă
Guia

Practica lb. engl.


8 – 10
(CP) C. Leon Lb. sp. (S) A. Călin

Practica lb. engl.


10 – 12 Lb. germ. (S) I. Petrin
(CP) C. Leon
J
Lb. sp (C) A. Ţiţei
O 12 – 14 Rose lb. rom. (CP) R. Vieru Rose lb. rom.(CP) R. Vieru
I
Pedagogie (S) R. Leonte Pedagogie (S) R. Leonte Lit. sp. (S) S. Leonti Rose lb. rusă (CP) L. Bejenaru
14 – 16 Texte (CP) F. Năstase

16 – 18 Rose lit. rom. (CP) M. Păduraru Lb. fr. (CP) O. Nöel CP (avansaţi) D. Cujbă Rose lit. rom. (CP) M. Păduraru Pedagogie (S) R. Leonte Rose lit. rom. (CP) M. Păduraru
Pedagogie (C) R. Apostolache Pedagogie (S) R. Leonte Fonetică şi dialectologie (S) S. Multiculturalism azer (C fac) L.
18 – 20 Pedagogie (S) R. Leonte Texte fr. (CP) R. Petrescu Pedagogie (S) R. Leonte Guia Bejenaru

Practica lb. engl. Rose it. (CP) C. Bădeliţă


8 – 10 Lb. germ. (C) C. Zaharia
(CP) C. Leon
Lit. it. (C) D. Cojocaru
10 – 12 Texte (CP) F. Năstase Lit. veche (S) I. Moisuc
V
I 12 – 14 Rose engl. (CP) Şt. Iosif Texte (CP) F. Năstase Rose germ. (CP) C. Spinei
N Lb. sp. (C) A. Călin
E
R 14 – 16
I
Lb. rusă (S) M. Vraciu
16 – 18

**Multiculturalism azer (S fac) L.


18 – 20 Bejenaru