Sunteți pe pagina 1din 1

ORAR

Anul universitar 2020-2021


Semestrul al II-lea

EVALUAREA, CONSILIEREA ŞI PSIHOTERAPIA COPILULUI, CUPLULUI ŞI A FAMILIEI


Anul I, sem. 2

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Observatii


Abilitare in analiza transgenerationala,
14-16
Lect. dr. D. Godeanu
Psihoterapia experientiala a copilului
(ludo si dramaterapie), sapt 2-4, 10-16 Bilunar
Conf dr. E. Vladislav
Psihoterapii de familie,
11-14
Conf. dr. E. Vladislav
Practica de evaluare și consiliere a
copilului, cuplului și familiei, 16-18
Asist. dr. G. Marc
Curs facultativ: Consiliere psihologică
și psihoterapie din perspectivă Modular
9-17
umanistă
Lect. dr. L. Alecu
Tehnici experiențiale de optimizare a
comunicării în cuplu 9-12
Lect. dr. D. Godeanu
Etica si metodologia cercetarii in
consilierea si terapia copilului, cuplului Bilunar
11-17
si a familiei, sapt. 1-3,
Lect. dr. O-Al. Pop

EVALUAREA, CONSILIEREA ŞI PSIHOTERAPIA COPILULUI, CUPLULUI ŞI A FAMILIEI


Anul II, sem.2

Mierc Observatii
Luni Marţi Joi Vineri
uri
Intervenții terapeutice de modificare a
stilului de viață si managementul stresului, Modular
Lect. dr. B. Ion
Psihoterapia dependențelor Modular
Curs facultativ: Evaluarea si intervenția
11-14
socializatoare a copilului cu autism
Consilierea si terapia de cuplu,
8-11
Lect. asoc. Gabriela Marc
Evaluarea dezvoltării copilului si a familiei,
(sapt.2-4) 14-20 Bilunar
Prof. dr. N. Mitrofan
Practică (stagiu practic pentru elaborarea
lucrării de disertație) 14-17
Conf dr. E. Vladislav

S-ar putea să vă placă și