Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

Anul I

Dezvoltarea unei afaceri în domeniu

1. Precizați cele 2 tipuri de firme care se pot înființa, din punct de vedere al asumării răspunderii.

2. Precizați ce trebuie să conțină actul constitutiv depus la Registrul Comerțului în momentul


înființării firmei?

3. Precizați 3 puncte tari care intervin în procesul de inființare și gestionare a unei firme.