Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Clasa: I A
Obiectul: matematica
Subiectul: Formarea, scrierea şi citirea numerelor naturale de la 10 la 20
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Scop:- formarea capacităţii de a forma, scrie şi citi numerele naturale cuprinse între 10 şi 20;
-formarea deprinderii de a sesiza locul numerelor in sirul natural al numerelor;
-dezvoltarea operatiilor gandirii si a calitatilor acestora.
Competențe specifice:
1.1.Scrierea, citirea și formarea numerelor până la100
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat - completarea de şiruri de numere/obiect;
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenţionale standard şi nonstandard în probleme-joc simple de tip
venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-100.
Competențe integrate:
Comunicare în limba română:
1.1.Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
1.2.Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
2.1.Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare
Muzică și mișcare
2.1.Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm
2.2.Cântarea individuală sau în grup, asociind acompaniamentul sugerat de ritm
Obiective operaţionale:
O1 – Să formeze grupe de câte 10 ,avand la dispozitie obiecte concrete;
O2 – Să formeze numerele naturale cuprinse între 10 şi 20, cu ajutorul beţişoarelor\bilelor\bancnotelor (din zeci şi unităţi) ;
O3 – Să reprezinte numerele naturale cuprinse intre 10 si 20 ,cu ajutorul numărătorii de pozitionare;
O4 – Să scrie si sa citeasca corect aceste numere, respectând sistemul poziţional,pe baza explicatiilor date ;
O5 – Să numere crescător/descrescător, cu paşi daţi, în intervalul 0-20,pe baza aplicatiilor efectuate in clasa.
Metode si procedee: exercitiul,explicatia,demonstratia,observatia,conversatia,jocul didactic.
Mijloace de învăţământ: beţişoare, , numărătoare de pozitionare ,jetoane cu cifre, bancnote xerox, plansa cu cifrele 0-10”Chipul din cifre”.
Bibliografie  : Mihaela Neacşu, Constantin Petrovici,Ed.Pim Iaşi.2002: ,,Metodica predării matematicii”
Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Breben S., Gancea E., Ruiu G., Fulga M. - Metode interactive de grup - Ghid metodic - Editura Arves, Craiova
Curs de formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV” -
program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar”
Pârâială D., Pârâială V., Tănasă T. - Planificarea calendaristică, Proiectarea unităţilor de învăţare- modele orientative, Editura Euristica, Iaşi,
2013
Tăut A.V. - Caiet de aplicații, clasa I, Editura Sinapsis, București, 2013
Nr. Secventele lectiei Obiective Continutul invatarii Metode si Evaluare
Crt. operationale procedee
1 Moment Se asigură cadrul optim pentru desfăşurarea în bune condiţii a lecţiei.
organizatoric
2. Captarea atentiei Identificarea cifrelor de la 1 la 10 intr-un desen prezentat pe o plansa. exercitiul orala
Interpretarea cantecului despre cifrele 1-10(Poezie de Nicolae Nasta)
3 Comunicarea Anunţ elevii că vor învăţa să numere mai departe decât 10,să formeze conversatia
obiectivelor numere cuprinse între 10 şi 20,să scrie şi să citească corect aceste
numere.

4 Actualizarea Exerciţii de numărare : exercitiul orala


cunostintelor  Crescător\descrescator:- din 1 în 1, in intervalul 0-10;
anterioare -din 2 în 2, de la 0-10,
 În lanţ, crescător şi descrescător, din 1 în 1, 2 în 2, în intervalul
0-10.

5 Prezentarea noului Se prezinta materialele cu care vor lucra pe parcursul demonstratia orala
continut, a sarcinilor lectiei(betisoare,numaratoare,jetoane ) explicatia
de invatare si a exercitiul frontala
materialului-stimul Formarea numerelor naturale 11-20 prin adăugarea la 10 a unui
implicat in O1 număr oarecare de unităţi
performanta Elevii sunt pusi sa numere 10 betisoare si sa le lege cu un observatia
elastic.Invatatorul face acelasi lucru demonstrativ.Ce formeaza aceste
betisoare ?(o zece)
6 Dirijarea invatarii
O2 Formarea nr. 11
-Luati in mana 10 betisoare legate.La ele adaugati 1 betisor.Ce numar
ati format ?(11)Cum l-ati format ?(Am adaugat la 10 un betisor.)
O3 Reprezentarea numarului 11 pe numaratoarea de pozitionare
astfel :
-Punem 1 bila rosie pe tija zecilor si 1 bila albastra pe tija unitatilor.
Scrierea\citirea numarului 11 la tabla demonstratia
Invatatorul face doua liniute si le precizeaza elevilor ca pe locul din explicatia Orala
O4 dreapta scriem unitatile si pe locul din stanga scriem zecile. exercitiul
Procedeul se repetă la toate numerele 12-19.
( excepţie 20 )
Pe parcursul formării numerelor de la11 la 20 se vor rosti clar
denumirile acestora şi se vor corecta permanent elevii,astfel încât să-şi
formeze deprinderi de pronunţie corecte.
Cer elevilor să formeze numerele cuprinse între 11 şi 20,utilizând
numaratorile care le au pe banca.
O5 Exercitii de numarare
Se numără până la 20,crescător şi descrescător, la început în ritm lent şi
folosind obiecte de sprijin,apoi fără obiecte. Orala
Se efectuează numărători individuale sub forma jocului « Numără mai Jocul didactic frontala
departe ».
Exercitii de scriere a numerelor
O4 Se scriu pe rând numerele la tabla cu cifre mobile,se citesc,apoi se
scriu model pe tablă însoţite de explicaţiile necesare si in caiete.

7. Obtinerea O2+O4 Se lucreaza exercitii pe caietul special de matematica(ex. 1,2) : exercitiul Scrisa\
performantei -exercitii de formare a nr.\de scriere a numerelor ; individua
-exercitii de identificare a zecilor si unitatilor a unui numar natural ; -la

8. Asigurarea feed- Adresez intrebari,corectez greselile. conversatia


back-ului
9. .Evaluarea O4 Se lucreaza exercitii pe caietul special de matematica(ex. 6,7) : exercitiul Scrisa\
performantei -exercitii de scriere a sirului numerelor naturale 11-20. individual
-completarea unor siruri de numere. a
10. Intensificarea O2 Compunerea numerelor de la 11 la 20 cu bancnote de 10 lei si de un exercitiul In echipe
retentiei leu.Se verifica recunoasterea bancnotelor si apoi se trece la formarea
sumelor cerute .Joc-La cumparaturi
11. Asigurarea Tema pentru acasa conversatia
transferului Aprecieri adresate elevilor pentru participarea la lectie

S-ar putea să vă placă și