Sunteți pe pagina 1din 1

I.

CARACTERISTICILE CERCETĂRII

Cercetare exploratorie: „Comportamentul managerial în organizaţiile din România”

1. Scop:
Identificarea dimensiunilor culturale ce caracterizează managementul organizaţional în
spaţiul românesc în vederea promovării schimbării la nivelul structurilor micro, mezo şi
macroeconomice în contextul globalizării afacerilor, prin cunoaşterea:
i) efectelor pe care cultura naţională sau subculturi ale acesteia le exercită asupra practicilor
organizaţionale şi comportamentului managerial;
ii) dimensiunilor culturale ce caracterizează managementul organizaţional din spaţiul
românesc şi a factorilor care acţionează asupra structurilor şi comportamentelor manageriale;
iii) percepţiei managerilor şi personalului de execuţie asupra leadership-ului.

2. Sfera de cuprindere
• Toate domeniile de activitate economică potrivit codului CAEN
• Unităţi economice de pe tot cuprinsul ţării

3. Metoda de cercetare
• Modelul Hofstede pentru caracterizarea dimensiunilor culturii organizaţionale
• Modelul GLOBE pentru caracterizarea comportamentului managerial
• Observarea selectivă prin eşantionare stratificată
4. Calendar:
• Organizarea cercetării: 2008
• Culegerea datelor din teren: 2009 - 2011
• Prelucrarea datelor: 2009 şi în continuare
• Analiza şi interpretarea rezultatelor: 2010 - 2012

5. Obiective:
a) Obiective fundamentale:
i) Cunoaşterea comportamentului managerial în principalele tipuri de organizaţii economice
din România;
ii) Situarea managementului în spaţiul românesc, în comparaţiile internaţionale;
iii) Elaborarea modelului românesc de cultură organizaţională şi comportament managerial;
iv) Definirea tipologiei de lider eficient, respectiv lider de excelenţă în organizaţiile
româneşti.
b) Obiective derivate:
i) Promovarea cercetării ştiinţifice autohtone din domeniul managementului;
ii) Creşterea capacităţii de cercetare a unei teme majore de interes naţional prin coagularea
potenţialului ştiinţific existent în mediul universitar;
iii) Afirmarea în plan internaţional a cercetării ştiinţifice româneşti în domeniul
managementului;
iv) Contribuţii la definirea şcolii româneşti de management.

Copyright © 2011 Societatea Stiintifica de Management din Romania All rights reserved.