Sunteți pe pagina 1din 3

DESTINAȚIA PRODUCERII EVENIMENTULUI

A ABATOR, CARMANGERIE 64
ADĂPOST ANIMALE (grajd, staul, saivan, stână) 98
ADĂPOST DE PĂSĂRI 99
ALTE ATELIERE 60
ARHIVĂ, BIBLIOTECĂ 39
ATELIER DE CREATIE, PROIECTARE 56
ATELIER DE INTRETINERE 57
ATEllER DE PRODUCTIE 58
ATELIER DE REPARATII, SERVICE 59
ATEllER ȘCOALA 55
B BANDĂ TRANSPORTOARE 74
BARACĂ, ȘANTIER 52
BIROU, SEDIU DE FIRMĂ 19
BRUTARIE 62
BUCĂTARIE 02
C CABINĂ TELEFON 128
CAMERĂ DE COMANDĂ ȘI CONTROL 65
CAMERĂ DE ZI, SUFRAGERIE 03
CAMERĂ FRIGORIFICĂ, MAGAZIE DE ALlMENTE 47
CASĂ ASCENSOR 06
CASA SCARII 05
CAZAN DE TOPIT BITUM, UTILAJE ȘANTIER 54
CENRALĂ TELEFONlCĂ 50
CENTRALĂ (PUNCT) TERMlCĂ 11
CHIOȘC 43
CIMITIR 129
COMPLEXE SPORTIVE, PATINOAR, HIPODROM 125
COMPRESOARE 75
CONDUCTE DE TRANSPORT 78
CONDUCTE TEHNOLOGICE 79
CONTAINER 96
CORIDOR, VESTIBUL, HOL, BALCON 07
CRESCĂTORIE DE ALBINE 100
CRESCĂTORIE DE PEȘTE 101
CURTE, GRADINĂ 16
D DEBARA, CĂMARĂ 09
DEPOURI, REMIZE, HANGARE 117
DEPOZIT DE MATERIALE (substanțe) COMBUSTIBILE GAZOASE 92
DEPOZIT DE MATERIALE (substanțe) COMBUSTIBILE LlCHIDE 91
DEPOZIT DE MATERIALE (substanțe) COMBUSTIBILE SOLIDE 90
DEPOZIT DE MATERIALE (substanțe) EXPLOZIBILE 93
DEPOZIT DE PRODUSE ALIMENTARE 95
DEPOZIT FURAJE 97
DEPOZIT GENERAL (MIXT) 89
DEPOZIT SUBSTANȚE TOXICE SAU RADIOACTIVE 94
DISPENSAR VETERINAR 102
DESTINAȚIA PRODUCERII EVENIMENTULUI
DISTILERI ALCOOL 17
DIVERSE NEINDICATE (canton, ghenă, poligon trageri, culoar frontieră) 132
DORMITOR 01
E EXPLOATĂRI MINIERE 77
F FARMACIE 24
FÂNTÂNĂ 137
FOAIER, GARDEROBĂ 34
FOSĂ ORCHESTRĂ 31
G GALERIE DE ARTĂ, MUZEU 38
GARAJ 14
GENERATOR, TRANSFORMATOR ELECTRIC 66
GHENĂ DE VENTILAȚIE, CLIMATIZARE 13
GOGOȘERIE, PATISERIE, ȘAORMERIE, ROTISOR 48
GOSPODĂRII DE CABLURI 72
GRĂDINĂ, PARC, LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII 124
GROAPĂ DE GUNOI 131
GRUP SANITAR, BAIE 08
H HALĂ DE PRODUCȚIE 81
HALĂ GATERE 82
I INSTALAȚII TEHNOLOGICE 69
IZLAZURI, PĂȘUNI COMUNALE 116
Î ÎNCĂPERE PENTRU CAZARE (inclusiv creșă, cămin) 21
ÎNCĂPERE PENTRU VÂNZARE 42
L LABORATOARE 61
LABORATOR ANALIZE 26
LĂCAȘ DE CULT (biserici, mânăstiri) 40
LANURI 103
LIFT 12
LOC DE EXPUNERE MARFĂ (vitrină) 41
LOCOMOTIVĂ 118
M MAGAZIE DE MÂNĂ 49
MAGAZIE, ȘOPRON, BARACĂ MATERIALE, AFUMĂTOARE 18
MAȘINI ȘI UTILAJE 73
MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICOLE 105
MIJLOC DE TRANSPORT MĂRFURI 119
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE (inclusiv avioane, nave maritime, telecabină) 120
MIRIȘTE 104
MOARĂ 63
MOARĂ PENTRU PREPARARE FURAJE 106
N NEDETERMINATE 133
O OFICIU 22
ORGĂ DE LUMINI ȘI SUNET, CABINĂ DE PROIECȚIE 32
P PĂDURE - CORONAMENT 115
PĂDURE - LITIERĂ 114
PĂDURE - PLANTAȚIE 113
PAJIȘTE, PĂȘUNE, OCOL SILVIC 112
PARKINGURI ȘI GARAJE COLECTIVE, GĂRI, AUTOGĂRI 121
PEPINIERE 107
PIAȚĂ, TARABE 44
PIVNIȚĂ, SUBSOL 10
PLANTAȚIE (livadă) POMICOLĂ SAU VITICOLĂ 108
POD, MANSARDĂ, ACOPERIȘ 04
PODURI, TUNELURI, VIADUCTE, BARAJE, PASAJE 123
DESTINAȚIA PRODUCERII EVENIMENTULUI
PRESĂ DE ULEI 70
R RAMPE DE ÎNCĂRCARE-DESCĂRCARE 122
RECEPȚIE, CABINĂ PORTAR 23
REZERVOARE, BUNCĂR, BATAL 88
S SALĂ CALCULATOARE, SALĂ INTERNET 51
SALĂ DE AȘTEPTARE, GHIȘEURI, CASE DE SCHIMB VALUTAR 35
SALĂ DE ÎNTRUNIRE, CONFERINȚE, RECEPȚII, TRIBUNAL, PROTOCOL 28
SALĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT (clasă de școală) AULĂ UNIVERSITARĂ 36
SALĂ DE JOCURI MECANICE, LOCALURI DE DISTRACȚIE, DISCOTECĂ 46
SALĂ DE MAȘINI, SALĂ POMPARE 80
SALĂ DE SPECTACOL (festivitate) 29
SALĂ DE SPORT ȘCOALĂ, LICEU, FACULTATE 37
SALĂ PENTRU BOLNAVI, SALĂ DE CONSULTAȚIE 25
SALĂ DE MESE, RESTAURANT, BAR, CANTINĂ, COFETĂRIE 45
SĂLI ANTRENAMENT 126
SALON FRIZERIE, COAFURĂ, COSMETICĂ 27
SCENĂ, SUBSCENĂ 30
SERE, CIUPERCĂRIE 109
SILOZ, PĂTUL CEREALE, HAMBARE, ȘURE 110
SONDĂ, PLATFORMĂ FORAJ, EXTRACȚIE ȚIȚEI, GAZE NATURALE 76
SPĂLĂTORIE, USCĂTORIE 15
STAȚIE DE ALIMENTARE CU BENZINĂ, MOTORINĂ, GPL 85
STAȚIE DE DEZBENZINARE 86
STAȚIE DE ÎMBUTELIERE 87
STAȚIE DE TRANSFORMATOARE, RELEU COMUNICAȚII 68
STAȚIE METROU 136
STAȚIE PILOT, LABORATOR DE ÎNCERCARE 84
STRADĂ, STAȚIE DE AUTOBUZ SAU TRAMVAI 135
STUDIO DE ÎNREGISTRĂRI 33
Ș ȘANTIER (organizare de șantier sau lucrări de costrucții) 53
T TABLOU ELECTRIC 67
TEREN VIRAN 130
TIPOGRAFII, SPAȚII DE MULTIPLICAT ȘI COPIAT 83
TRIBUNĂ STADION 127
TURNĂTORIE 71
U USCĂTORIE CEREALE, FRUCTE, LEGUME 111
V VEGETAȚII USCATE 134
VESTIAR 20