Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea ,,Spiru Haret”

Facultatea de Medicină Veterinară


Disciplina: Bacteriologie

Întrebări test grilă


Licenţă sesiune vară 2019

1. Bacteriile din genul Pasteurella se colorează conform coloraţiei Gram în:


a) culoarea verde
b) culoarea albastru- violet
c) culoarea roşu

2. Pentru examenul bacteriologic la cadavre se recoltează întotdeauna


următoarele piese:
a) ficat şi os lung
b) pulmon şi os lung
c) os lung

3. Bacteriile din Genul Rickettsia sunt :


a) bacterii comensale
b) bacterii saprofite
c) bacterii parazite obligatoriu

4. Care dintre următorii factori de agresivitate nu sunt prezenţi la Genul


Staphylococcus :
a) hialuronidaza
b) toxina eritrogenă
c) coagulaza

5. Care dintre următoarele hemolizine sunt prezente la Genul Staphylococcus:


a) hemolizinele α β γ
b) hemolizinele α β
c) hemolizinele α

6. Care dintre următoarele grupe de bacterii pot prezenta atât formă vegetativă
cât şi spor:
a) Genul Staphilococcus şi Genul Streptococcus
b) Genul Bacillus şi Genul Streptococcus
c) Genul Bacillus şi Genul Clostridium
7. Gruparea diplo este prezentă la:
a) vibrioni şi bacili
b) bacili
c) bacterii spiralate

8. Dimensiunile unei colonii bacteriene sunt de ordinul:


a) nanometrilor
b) micrometrilor
c) milimetrilor

9. Mezozomii sunt structuri membranare bacteriene cu rol de:


a) transfer de nutrienţi
b) diviziune celulară
c) stocare a unor substanţe

10. Căldura omoară celulele bacteriene prin fenomene de:


a) denaturare a lipidelor
b) denaturare a proteinelor
c) denaturare a glucidelor

11. Bacteriile din genul Brucella se colorează conform coloraţiei Gram în:
b) culoarea verde
b) culoarea albastru- violet
c) culoarea roşu

12. Deleţia este un fenomen de :


a) mutaţie
b) recombinare genetică
c) variabilitate fenotipică

13. Plasmidele reprezintă material genetic bacterian:


a) prezent în interiorul cromozomului
b) nici o variantă nu este corectă
c) prezent în exteriorul cromozomului

14. Plasmidele reprezintă material genetic bacterian:


a) prezent în interiorul cromozomului
b) prezent în exteriorul cromozomului
c) nici o variantă nu este corectă

15. Sinergismul este o reaţie de tip cooperant ăn care:


a) numai un partener este beneficiar
b) un partener nu se poate dispensa de celălalt
c) partenerii produc efecte pe care separat nu le pot produce

16. Variaţiile genotipice bacteriene presupun:


a) modificări ale structurii materialului genetic şi se transmit ereditar
b) modificări ale structurii materialului genetic şi nu se transmit ereditar
c) modificări adaptative dependente de factorii de mediu
17. Ce înţelegeţi prin efect bactericid:
a) produce moartea bacteriei
b) produce inhibarea înmulţirii bacteriei
c) produce încetinirea funcţiilor vitale

18. Căldura omoară bacteriile prin:


a) denaturarea proteinelor
b) denaturarea glucidelor şi lipidelor
c) denaturarea lipidelor, proteinelor şi glucidelor

19. Căldura umedă omoară sporii bacterieni în următoarele condiţii:


a) sterilizare la 170 grade Celsius timp de 5 minute
b) sterilizare la 121 grade Celsius timp de 15 minute
c) sterilizare la 70 grade Celsius timp de 30 minute

20. Radiaţiile ultraviolete sunt folosite pentru distrugerea bacteriilor din:


a) termostate
b) hote sterile
c) încăperi de laborator

21. Substanţele care inhibă dezvoltarea si înmulţirea microorganismelor sunt :


a) antisepticele
b) dezinfectantele
c) nici un răspuns nu este corect

22. După tipul de organizare bacteriile sunt :


a) structuri acelulare
b) structuri procariote
c) structuri eucariote

23. Formele principale ale unei bacterii sunt:


a) forma de cocobacil
b) forma de bacil
c) forma cocoidă

24. Gruparea de palisadă este prezentă la:


a) bacili
b) spirili
c) coci

25. Gruparea staphilo este prezentă la:


a) vibrioni
b) bacili
c) coci

26. Gruparea strepto este prezentă la:


a) vibrioni
b) bacili
c) bacterii filamentoase
27. Bacteriile Gram negative se colorează în:
a) violet
b) verde
c) roşu

28. Bacteriile Gram negative au peretele celular:


a) fin şi elastic
b) gros şi rigid
c) nu prezintă perete celular

29. Bacteriile obţin energia necesară proceselor vitale:


a) numai prin fermentaţie;
b) numai prin degradarea substanţelor chimice;
c) majoritatea prin degradarea substanţelor chimice, altele prin fotosinteză;

30. Rolul capsulei este de:


a) deplasare
b) factor antifagocitar
c) nici un răspuns nu este corect

31. Bacteriile ciliate care au cilii dispuşi sub formă de smoc la un singur pol sunt
denumite:
a) monotricha
b) amfitricha
c) lofotricha

32. Fimbriile sunt formaţiuni cu rol de :


a) deplasare
b) adeziune
c) factor antifagocitar

33. Plasmidele sunt formaţiuni intracitoplasmatice care conţin:


a) ADN
b) ARN
c) ADN şi ARN

34. Materialul genetic la bacterii este format din:


a) ADN
b) ARN
c) ADN şi ARN

35. Componentele obligatorii ale învelişului unei celule vegetative bacteriene


sunt:
a) peretele celular;
b) membrana citoplasmatică;
c) peretele celular şi membrana citoplasmatică;
36. Care dintre următoarele tipuri de multiplicare bacteriană este falsă:
a) sciziparitatea
b) sporularea
c) fragmentarea

37. Mezozomii sunt structuri care derivă din:


a) membrana citoplasmatică;
b) peretele celular;
c) bacteriile nu posedă mezozomi;

38. La bacteriile Gram pozitive corpusculul bazal al cililor este alcătuit din:
a) două discuri;
b) trei discuri;
c) patru discuri;

39. Ce inţelegeţi prin boală telurică:


a) determinată de germeni proveniţi din apele subterane
b) determinată de germeni proveniţi din sol
c) determinată de germeni proveniţi din sol şi apele stătătoare

40. Ce inţelegeţi prin animal SPF :


a) animal liber de germeni patogeni
b) animal liber de germeni patogeni specificaţi
c) animal infectat cu anumiţi germeni

41. Microflora autohtonă a organismului animal este formată din:


a) bacterii patogene
b) bacterii comensale
c) bacterii saprofite

42. Microflora alohtonă a organismului animal este:


a) tranzitorie
b) permanentă
c) inexistentă

43. Microbiota intestinului subţire poate conţine bacterii din genul:


a) Micoplasma spp.
b) Streptococcus spp.
c) Listeria spp.

44. La bacteriile Gram pozitive lungimea cililor este de :


a) 10-25 micrometri;
b) 1-5 micrometri;
c) 25-30 micrometri;

45. Care dintre următoarele componente ale sporului bacterian poate fi


considerat un analog al capsulei celulei vegetative:
a) exosporiumul;
b) cortexul;
c) corpii parasporali;

46. Acidul acetic 10% este folosit pentru dezinfecţia faţă de:
a) leptospire
b) stafilococi
c) colibacili

47. Care din următoarele componente fac parte obligatoriu din structura celulei
vegetative a bacteriilor:
a) materialul nuclear, ribozomii, vacuolele, peretele celular, capsula;
b) membrana citoplasmatică, peretele celular, capsula;
c) materialul nuclear, ribozomii, vacuolele, membrana citoplasmatică;

48. Bacteriile din Genul Erysipelothrix prezintă pe agar următoarele caractere:


a) colonii mici transparente sau semitransparente
b) colonii mari transparente sau semitransparente
c) colonii mari pigmentate

49. Care din următoarele specii bacteriene formează microcapsulă:


a) Pasteurella multocida;
b) Klebsiella pneumoniae;
c) Bacillus anthracis

50. Serul antirujetic se foloseşte în următoarele situaţii :


a) preventiv
b) curativ
c) preventiv şi curativ

51. Care dintre următorii coci sunt capsulaţi:


a) gonococul
b) pneumococul
c) stafilococul

52. Care dintre următoarele boli sunt produse de Genul Staphylococcus:


a) mamita gangrenoasă (răsfugul negru)
b) agalaxia contagioasă (răsfugul alb)
c) difterovariola

53. Clostridium tetani se încadrează din punct de vedere respirator în:


a) tip anaerob/subtipul strict anaerob;
b) tipul aerob-anaerob facultativ;
c) tip anaerob/subtipul microaerofil;

54. Genul Streptococcus cuprinde coci grupaţi:


a) în tetradă
b) în lanţ
c) în ciorchine
55. Bacteriile din Genul Streptococcus se dezvoltă pe agar astfel:
a) în gazon
b) în colonii mici transparente
c) în colonii mici pigmentate în alb

56. Bacteriile din Genul Listeria apar în frotiu astfel:


a) forme cocoide
b) bacili scurţi
c) forme de coci

57. Selectaţi expresiile adevărate cu privire la citoplasma bacteriană:


a) are o consistenţă de gel;
b) prezintă curenţi citoplasmatici;
c) este o componentă facultativă;

58. Bacteriile din Genul Listeria se colorează prin coloraţia Gram în:
a) roşu
b) albastru violet
c) nici un răspuns nu este corect

59. Componentele structurale ale învelişului unui spor prezintă următoarea


succesiune, de la interior spre exterior:
a) cortex, membrana sporală, tunici, exosporium;
b) membrana sporală, cortex, exosporium, tunici;
c) membrana sporală, cortex, tunici, exosporium;

60. Diviziunea directă la bacterii se realizează prin:


a) corpi elementari;
b) înmugurire;
c) strangulare;

61. În compoziţia chimică a bacteriilor se întâlnesc:


a) numai ADN monocatenar;
b) numai ADN dublucatenar;
c) atât ADN dublucatenar cât şi ARN monocatenar;

62. Fimbriile sunt organite cu structură chimică:


a) glucidică;
b) lipidică;
c) protidică;

63. Familia Enterobacteriaceae cuprinde bacterii:


a) Gram pozitive
b) Gram negative
c) Gram labile

64. Familia Enterobacteriaceae cuprinde bacterii:


a) sporulate cu sporul situat terminal
b) sporulate cu sporul situat central
c) sunt bacterii nesporulate

65. Bacteriile din Genul Escherichia sunt :


a) saprofite în tubul digestiv
b) comensale în tubul digestiv
c) parazite în tubul digestiv

66. Bacteriile din specia Escherichia coli se dezvoltă pe agar sub formă de:
a) colonii de tip R
b) colonii de tip S
c) nici o variantă nu este adevărată

67. Bacillus anthracis este o bacterie:


a) anaerobă
b) aerob - anaerobă
c) aerobă

68. Bacillus anthracis se dezvoltă pe medii pentru:


a) anaerobi
b) aerobi - anaerobi
c) aerobi

69. Glicocalixul se găseşte situat:


a) exterior capsulei;
b) exterior membranei citoplasmatice;
c) exterior peretelui celular;

70. Părţile componente ale unui cil bacterian sunt:


a) corpuscul bazal, articulaţia sau cârligul şi filamentul helicoidal extracelular;
b) corpuscul bazal şi filamentul helicoidal extracelular;
c) flagelina şi filamentul helicoidal extracelular;

71. Lipida A face parte din structura:


a) peretele celular al stafilococului;
b) peretelui celular al bacteriilor Gram pozitive;
c) peretele celular al bacteriilor Gram negative;

72. Bacillus anthracis acţionează prin virulenţă care este dată de:
a) spor
b) capsulă
c) fimbrii

73. Multiplicarea prin corpi elementari este caracteristică:


a) micoplasmelor;
b) chlamidiilor;
c) leptospirelor;

74. Care din următoarele specii bacteriene capsulogene sintetizează capsulă


mucoasă, cu aspect difuz:
a) Pasteurella multocida;
b) Streptococcus pneumoniae;
c) Klebsiella pneumoniae;

75. Clostridium tetani este o bacterie care acţionează asupra organismului prin:
a) virulenţă
b) toxigenitate
c) virulenţă şi toxigenitate

76. Acţiunea tetanigenă la Clostridium tetani este dată de :


a) tetanolizină
b) tetanospasmină
c) ambele

77. Vaccinul antitetanic este o un produs biologic denumit :


a) anatoxină tetanică
b) antitoxină tetanică
c) enterotoxină tetanică

78. Clostridium tetani este o bacterie :


a) Gram pozitivă
b) Gram negativă
c) Gram labilă

79. Clostridium chaouvoei este o bacterie :


a) sporulată cu sporul situat terminal
b) sporulată cu sporul situat central
c) este o bacterie nesporulată

80. Cărbunele emfizematos este o boală produsă de :


a) Clostridium septicum
b) Clostridium chaouvoei
c) Clostridium novy

81. Clostridium chaouvoei se detectează în frotiurile din bulion sub formă de :


a) ciorchine
b) streptobacili
c) nu are mod de grupare

82. Bradsotul este o boală produsă de :


a) Clostridium septicum
b) Clostridium chaouvoei
c) Clostridium novy

83. Clostridium septicum este o bacterie care acţionează asupra organismului


prin:
a) virulenţă
b) toxigenitate
c) virulenţă şi toxigenitate
84. Dizenteria anaerobă este produsă de:
a) Clostridium septicum
b) Clostridium perfringens
c) Clostridium chaouvoei

85. După efectuarea testului biochimic T. S. I. (triple sugar iron) bacteriile din
specia Escherichia coli au următoarele caracteristici :
a) sunt glucozo pozitive, lactozo pozitive, hidrogen sulfurat negative
b) sunt glucozo pozitive, lactozo negative, hidrogen sulfurat negative
c) sunt glucozo pozitive, lactozo pozitive, hidrogen sulfurat pozitive

86. Boala edemelor este o boală produsă de :


a) Clostridium perfringens
b) Escherichia coli
c) Klebsiella pneumoniae

87. Stabilirea patogenităţii unor tulpini bacteriene prin testul ansei ligaturate se
efectuează în:
a) dizenterie anaerobă
b) colibaciloză
c) salmoneloză

88. După efectuarea testului biochimic T. S. I. (triple sugar iron) bacteriile din
Genul Salmonella au următoarele caracteristici :
a) sunt glucozo pozitive, lactozo pozitive, hidrogen sulfurat negative
b) sunt glucozo pozitive, lactozo negative, hidrogen sulfurat negative
c) sunt glucozo pozitive, lactozo negative, hidrogen sulfurat pozitive

89. Care din următoarele componente ale peretelui celular bacterian poate
îndeplinii rolul de receptor pentru bacteriofagi:
a) lipida A;
b) poliglucidul O;
c) nici unul din aceste componente;

90. După distribuţia cililor bacteriile de tip amfitricha conţin:


a) cili dispuşi la un pol bacterian
b) cili dispuşi la ambii poli ai bacteriei
c) lipsa cililor

91. Formarea sporului bacterian poartă denumirea de:


a) sporogeneză
b) germinare
c) spermiogeneză

92. Sporul bacterian are rol de:


a) înmulţire
b) rezistenţă
c) nici un răspuns nu este corect
93. Incluziile citoplasmatice au rol:
a) de înmulţire
b) de depozite nutritive
c) de depozite de material genetic

94. Zoogleea reprezintă un tip de capsulă care:


a) acoperă o singură bacterie
b) acoperă mai multe bacterii
c) nu este o componentă bacteriană

95. Pilii sexuali bacterieni au rol în transferul de material genetic la bacterii prin
fenomenul de:
a) transformare
b) conjugare
c) transducţie

96. În care dintre modalităţile de transfer de material genetic la bacterii intervin


bacteriofagii:
a) în transformare
b) în conjugare
c) în transducţie

97. Ce înţelegeţi printr-o bacterie halofilă:


a) necesită pentru creştere concentraţii mari de hidroxid de sodiu
b) necesită pentru creştere concentraţii mari de clorură de sodiu
c) necesită pentru creştere concentraţii mari de acid clorhidric

98. Eliberarea endotoxinelor bacteriene se realizează prin:


a) înmulţirea bacteriei
b) distrugerea bacteriei
c) sporularea bacteriei

99. Bacteriile din genul Salmonella se colorează conform coloraţiei Gram în:
a) culoarea verde
b) culoarea albastru- violet
c) culoarea roşu

100. Transportul probelor pentru examenul bacteriologic se realizează in


următoarele condiţii astfel încât bacteriile să nu se multiplice:
a) la minus18 grade Celsius
b) între 0 şi plus 4 grade Celsius
c) la plus 4-8 grade Celsius

Lector univ. dr. Călin Victor

S-ar putea să vă placă și