Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Inspectoratul Școlar Judeţean: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unitatea de învăţământ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele tatãlui . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................
Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Învăţământ secundar inferior
Probă scrisă pentru disciplina Istorie – Modulul 2 ............................. .

Data:............. Anul de studiu . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nota (în cifre și litere) Semnătur


a
Corector
1
Corector
2
Președin
te
1. Alege din lista de mai jos, prin încercuire, 3 elemente care definesc rolul lui Mihail
Gorbaciov în istoria comunismului:
a. A dus o politică de descentralizare a statului.
b. A micșorat puterea partidului comunist.
c. A arestat pe cei care s-au opus regimului comunist.
d. A liberalizat economia.
e. A întărit puterea aparatului represiv.
2.Trei dintre afirmațiile următoare se referă la formarea poporului român. Care
sunt ele? Încercuiește-le!
a. În anul 102, Traian a cucerit Dacia.
b. Românii sunt un popor de origine germanică format la sud de Dunăre.
c. Românii sunt un popor de origine latină.
d. În secolul al IV-lea, creștinismul a început să pătrundă la nord de Dunăre.
3. Despre ce proces istoric se vorbește în textul de mai jos? Alege varianta
corect!
«Apostolii s-au răspândit de-a lungul și de-a latul Europei pentru a răspândi învățătura lui
Iisus. Unii dintre ei au fost uciși devenind martiri. În câteva secole, Europa a îmbrățișat o nouă
credință.»
a. romanizare;
b. creștinism.
4. Alege din lista de mai jos, prin încercuire, două argumente care justifică
acțiunea liderilor politici ai SUA de a ajuta financiar statele europene la sfârșitul
celui de-al doilea război mondial.
a. Au dorit refacerea economică a Europei după război.
b. Au dorit pedepsirea Germaniei.
c. Au dorit instaurarea unor regimuri politice democratice în statele europene.
d. Au dorit izolarea statelor înfrânte în război.
5. Identifică, prin încercuire, cele trei cauze ale instaurării comunismului în
țări din Europa de Est după al doilea război mondial, așa cum reiese din
textul de mai jos.
«În timpul celui de-al doilea război mondial, Stalin, conducătorul URSS, a cerut aliaților
săi ca în țările eliberate de Armata Roșie să se instaureze regimuri politice comuniste.
Aliații anglo-americani au cedat presiunii rusești pentru a putea să colaboreze cu URSS pe
front pentru înfrângerea Germaniei. În unele state, în care s-a instaurat comunismul, nu
exista o solidă tradiție democratică a regimurilor politice.»
a. pretenția lui Stalin ca statele ocupate de Armata Roșie să devină state comuniste;
b. pretenția aliaților ca statele ocupate de Armata Roșie să devină state comuniste;
c. politica de cedare a anglo-americanilor;
d. politica de cedare a rușilor;
e. democrația dinunele state;
f. lipsa tradiției democratice în unele state.
6. Alege, prin subliniere, cuvintele care
fac referire la democrația ateniană:
cetățean, etnogeneză, Führer, Pericle,
reforme, Ludovic al XIV-lea, libertate,
egalitate, educația tinerilor.

7. Citește textele următoare și alege-l, prin încercuire, pe cel care îți oferă informații
despre globalizare.
a. «Când, spre sfârșitul evului mediu, în Europa începeau să se contureze statele moderne,
opinia regilor, împăraților, filosofilor, dar și a oamenilor de rând era aceea că guvernele și
regii trebuie să asigure ordinea și să apere stabilitatea socială. În contrast cu aceste idei,
lumea americană considera că prima îndatorire a guvernării este aceea de a apăra
drepturile individului.»
b. «Indiferent de domeniu, tot ceea ce îi face pe oameni să se simtă bine, să se detașeze de
problemele de la serviciu, de munca monotonă din fabrică, de stresul zilnic, aparține zonei
culturii și divertismentului. Fiecare dintre noi găsește diverse mijloace de a se destinde.
Ele fac parte din istoria vieții oamenilor și sunt o parte din ceea ce numim mentalitate.»
c. «Dezvoltarea tehnologiilor din ultimii ani (internetul, telefonia mobilă, rețelele
multimedia, televiziunea, sistemele de captare a imaginii – camere video, aparate
foto –, monitorizarea prin satelit – GPS) și viteza de evoluție a acestora este atât de
mare încât atunci când vei citi aceste rânduri, scrise în anul 2006, s-ar putea ca alte
tehnologii de comunicare rapidă să fi apărut.
Barem de corectare pentru proba scrisă varianta 1
Cerin Punc Se apreciază/Se punctează răspunsul
ța taj corect
Enunțurile corecte sunt: a, b, d; pentru fiecare identificare corectă se acordă 3 puncte
1 9
(3×3p=9p).
Enunțurile corecte sunt: a, c, d; pentru fiecare identificare corectă se acordă 3 puncte
2 9
(3×3p=9p).

3 10 Răspunsul corect este: creștinism.

Argumente corecte sunt: a și c; pentru fiecare alegere corectă se acordă 7 puncte


4 14
(2×7p=14p).
Cauzele corect identificate sunt: pretenția lui Stalin ca statele ocupate de Armata Roșie
să devină state comuniste; politica de cedare a anglo-americanilor; lipsa tradiției
5
24 democratice în unele state; pentru fiecare cauză corect identificată se acordă 8 puncte.
(3×8p=24p)
Cuvintele care se referă la democrația ateniană sunt: cetățean, Pericle, reforme,
6 libertate, egalitate, educația tinerilor. Alegerea oricăror cel puțin două cuvinte aduce
15
punctajul anunțat.

7 9 Identificarea textului c, ca fiind cel care se referă la globalizare, aduce 9 puncte.

Ofici
10
u

Total 100

111
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspectoratul Școlar Judeţean: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unitatea de învăţământ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele tatãlui . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................
Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Învăţământ secundar inferior
Probă scrisă pentru disciplina Istorie – Modulul 2 ..............................

Data: ....................... Anul de studiu . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nota (în cifre și litere) Semnătur


a
Corector
1
Corector
2
Președin
te

1. Alege din lista de mai jos, prin încercuire, 3 elemente care definesc rolul lui
Ludovic al XIV-lea în istoria Franței:
a. A sprijinit dezvoltarea culturii franceze.
b. A făcut din Franța cea mai mare putere a Europei la sfârșitul evului mediu.
c. A făcut din Franța un stat democratic.
d. A apărat respectarea drepturilor omului în Franța.
e. A construit palatul de la Versailles.

2. Trei dintre afirmațiile următoare se referă la al doilea război mondial. Care


sunt ele? Încercuiește-le!
a. În timpul războiul a avut loc Holocaustul.
b. La sfârșitul războiului, statelor înfrânte li s-au cerut despăgubiri de război.
c. Prima bombă atomică a fost aruncată la Hiroshima.
d. Războiul a fost câștigat de o alianță formată din state democratice și totalitare.

3. Despre ce proces istoric se vorbește în textul de mai jos? Alege varianta


corectă!
«În toate teritoriile cucerite, inclusiv în Dacia, romanii au impus limba latină, religia,
obiceiurile și tradițiile romane. Popoarele cucerite erau inferioare romanilor și doar grecii au
reușit să reziste pătrunderii limbii, culturii și civilizației romane.»

a. creștinismul;
b. romanizarea.

4. Alege din lista de mai jos, prin încercuire, două argumente care
justifică decizia Consiliului Europei din 1950 de adoptare a Convenției
Europene a Drepturilor Omului (CEDO).
a. Numeroasele încălcări ale drepturilor omului în timpul celui de-al doilea
război mondial
b. Dorința statelor europene de a apăra astfel democrația
c. Nivelul economic foarte scăzut de după război
d. Dorința de a copia principiile de organizare ale SUA
5. Identifică, citind textul următor, trei
cauze ale căderii Imperiului roman de
Apus în anul 476. Încercuiește
răspunsurile corecte!
«Barbarii germanici au atacat, jefuit și incendiat de
mai multe ori Roma. Imperiul roman a intrat într-o
profundă criză economică și politică ce nu i-a permis
să reziste invaziilor.
Ultimul rege roman era un copil în vârstă de 13
ani.»
a. atacurile barbarilor germanici;
b. atacurile romanilor;
c. criza economică și politică a statului roman;
d. ciza sanitară;
e.incapacitatea ultimului împărat roman de a conduce
imperiul;
f. capacitatea ultimului împărat roman de a conduce imperiul.

6. Alege, prin subliniere, cuvintele care fac referire la Holocaust: rasism,


creștinism, evrei, democrație, nazism german, lagăre de exterminare.

7. Citește textele următoare și alege-l pe cel care îți oferă informații


despre monarhia absolută.
a. «Dezvoltarea tehnologiilor din ultimii ani (internetul, telefonia mobilă, rețelele
multimedia, televiziunea, sistemele de captare a imaginii – camere video, aparate foto –,
monitorizarea prin satelit – GPS) și viteza de evoluție a acestora este atât de mare încât
atunci când vei citi aceste rânduri, scrise în anul 2006, s-ar putea ca alte tehnologii de
comunicare rapidă să fi apărut.»
b. «Statele democratice aveau la bază statul de drept, economia de piață, proprietatea
privată și respectarea drepturilor omului. Statele comuniste au fost conduse de
regimuri politice totalitare, dictatoriale, cu o economie bazată pe proprietatea de stat,
centralizată și planificată, în care drepturile omului au fost încălcate în mod flagrant.»
c. «Franța a fost un stat în care puterea era dăruită de Dumnezeu regelui și, în consecință,
nimic omenesc sau pământean nu putea să-i limiteze puterea, deciziile sau dorințele. Toți
locuitorii regatului erau supușii regelui, toate instituțiile statului erau controlate de rege,
oamenii erau judecați în numele regelui, religia era una singură: cea catolică.»
Barem de corectare pentru proba scrisă, varianta 2
Cerinț Punct Se apreciază/Se punctează răspunsul corect
a aj
Enunțurile corecte sunt: a, b, e; pentru fiecare identificare corectă se acordă 3 puncte
1 9
(3×3p=9p).
Enunțurile corecte sunt: a, c, d; pentru fiecare identificare corectă se acordă 3 puncte
2 9
(3×3p=9p).

3 10 Răspunsul corect este: romanizare.

Argumentele corecte sunt: a și b; pentru fiecare alegere corectă se acordă 7


4 14
puncte (2×7p=14p).
Cauzele corect identificate sunt: atacurile barbarilor germanici, criza economică și
5 24 politică a statului roman, incapacitatea ultimului împărat roman de a conduce imperiul;
pentru fiecare cauză corect identificată se acordă 3 puncte. (3×8p=24p)
Cuvintele care se referă la Holocaust sunt: rasism, evrei, nazism german, lagăre de
6 15
exterminare. Alegerea oricăror cel puțin două cuvinte aduce punctajul anunțat.
Identificarea textului c, ca fiind cel care se referă la monarhia absolută, aduce 9
7 9
puncte.
Ofici
10
u

Total 100

S-ar putea să vă placă și