Sunteți pe pagina 1din 4

Evolutia pietei asigurarilor in Republica Moldova

Piaţa de asigurări prezintă o totalitate a relaţiilor economice vânzare – cumpărare a


serviciului de asigurare ce se exprimă în apărarea intereselor atât a persoanelor fizice, cît şi a
celor juridice. În condiţiile funcţionării pieţei de asigurări intră în vigoare legile economice
precum legea valorii şi cererii şi ofertei. Piaţa de asigurări este caracterizată ca organizaţională,
juridică şi teritorială, care includ diverse tipuri de activitate.
Din motive de ordin obiectiv, dar şi subiectiv, Republica Moldova este mult rămasă în
urmă din toate punctele de vedere în raport cu fostele ţări socialiste din Europa Centrală cu care
se află în concurenţă pentru investiţii străine directe, accesul la finanţări internaţionale pentru
dezvoltarea infrastructurii şi, nu în ultimul rând, pentru a accede în organizaţiile de integrare
europeană.
Pentru a minimiza nivelul riscurilor financiare este necesară protecţia asigurărilor care
poate fi efectuată prin înregistrarea societăţilor de încheierea contractelor de asigurare ca o
funcţie principală de supraveghere a asigurărilor. O altă funcţie prin intermediul căreia statul
reglementează activitatea de asigurare este asigurarea transparenţei situaţiei financiare a
asigurătorilor şi menţinerea ordinii legale în ramura asigurărilor.
Reglementarea de către stat a asigurărilor poate fi efectuată prin următoarele modalităţi:
publicitară, normativă şi logistică. Cercetările efectuate demonstrează că atenţia organului public
de supraveghere a asigurărilor trebuie să fie îndreptată spre obţinerea efectului riscurilor în
parametrii pieţei de asigurare.
Studiile elaborate în diferite companii de asigurări în timp şi spaţiu evidenţiază
neîncrederea asiguratului în estimările precise de prevenire a riscurilor economice. Se ignoră
rezultatele a căror probabilitate este foarte slabă, fără a ţine seama de evoluţia lor eventuală.
În procesul de asigurare trebuie să ţină cont de efectul riscurilor, precum o probabilitate
slabă iniţială se combină cu consecinţe importante, care pot influenţa negativ rezultatul final al
relaţiilor de piaţă a asiguraţilor.
Dar împrejurările riscante şi parametrii pieţei de asigurări nu permit estimarea economică
ce depăşeşte cadrul probabilităţilor foarte slabe.
Consumatorii de produse şi servicii de asigurare au acces la o gamă relativ largă de
produse de asigurare. Acestea pot fi clasificate în patru categorii fundamentale, conform CNPF:
1. Asigurările obligatorii prin efectul legii, cum ar fi asigurările de răspundere civilă auto -
Carte Verde şi AORCA, asigurarea transportatorilor față de calători, asigurarea vehiculelor
electrice urbane;
2. Asigurările benevole (sau facultative) de bunuri, cum ar fi asigurarea întreprinderilor
comerciale, agricole, financiare şi bunurile personale;
3. Asigurările benevole de persoane, cum ar fi pensiile, anuităţile, asigurarea de viaţă şi de
sănătate;
4. Asigurarea benevolă de răspundere civilă, cum sunt asigurările în domeniile aeronautice
şi a furnizorilor de servicii de transport dar şi indemnizaţiile profesionale.
Piaţa asigurărilor din Republica Moldova este, ca volum, cea mai mică din regiunea
Europei Centrale şi de Est. De altfel, având în vedere numărul scăzut de locuitori (aproximativ 3
mil. locuitori), precum şi dimensiunile reduse ale ţării, piaţa de asigurări nu se va ridica niciodată
la mărimea celor din statele europene cu tradiţie în domeniul economic per ansamblu.
Intermediarii în asigurări
O societate de asigurări ca și oricare entitate este alcătuită din departamente care trebuie să
funcţioneze în corelare unele cu altele pentru ca asigurătorul să supraveţuiască şi să obţină
succes.
Principalele departamente sunt :
1. Marketing  Potenţialii cumpărători trebuie să fie informaţi corect despre produsele
societăţii, inclusiv despre poliţele, planurile de evaluare, serviciile de soluţionare a
revendicărilor, posibilităţile de control al daunelor şi alte servicii necesare unui produs de
asigurare complet.
Un program de marketing trebuie să includă:
1. Cercetarea pieţei;
2. Programe de publicitate şi relaţii cu publicul;
3. Programe de pregătire profesională, care să ajute agenţii şi angajaţii companiei în
satisfacerea cerinţelor publicului;
4. Alegerea obiectivelor şi strategiilor de producţie pentru a răspunde nevoilor publice.;
2. Contracte Funcţiile departamentului de contracte constă în stabilirea preţului, a
termenilor şi condiţiilor în care asigurătorul va oferi protecţie.;
3. Despăgubiri Departamentul de despăgubiri are principala responsabilitate, privind
soluţionarea revendicărilor. Este reprezentat de persoane, care au pregătirea şi abilităţile necesare
pentru a negocia sau dacă este necesar de a contesta soluţionarea revendicărilor în favoarea sau
împotriva deţinătorilor de poliţe;
4. Controlul daunelor Departamentul de control al daunelor are ca scop înlăturarea
daunelor, care pot fi înlăturate şi de a le minimiza pe cele care nu pot fi înlăturate.;
5. Reasigurări Departamentul de reasigurare, când un asigurător acceptă un risc mai mare
decât este dispus sau capabil să-l suporte, acesta poate să-l transfere parţial sau integral către alţi
asigurători.;
6. Calculul actuarial Departamentul de calcul actuarial îndeplineşte funcţii matematice
cum ar fi: determinarea primelor, elaborarea planurilor de evaluare, şi estimarea rezervelor de
daună.;
7. Investiţii În primul rând activităţile de investiţii ale asigurătorului generează venit din
investiţii, prin plasarea fondurilor obţinute ca urmare a activităţilor de transfer al riscului, pe de
altă parte venitul din investiţii reduce nivelul primelor solicitate de asigurător în schimbul
riscurilor pe care şi le asumă.;
8. Altele.
Intermediari în asigurări sunt:
 agentul de asigurare;
 agenţii bancassurance;
 brokeri de asigurare (persoană juridică);
 brokerul în asigurare şi asistenţi în brokeraj (persoană fizică  angajat al persoanei
juridice).
Intermediari în asigurari - persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare broker de
asigurare, agent de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat, care desfăsoară
activitate de intermediere în asigurări în schimbul unui/unei comision/remunerații,

Analiza pieții de asigurări

Piaţa de asigurare din Republica Moldova se caracterizează prin o diversitate largă în ceea
ce priveşte preferinţele companiilor de asigurare față de produsele de asigurare oferite clienţilor.
Companiile de asigurare au, de fapt, în majoritatea cazurilor un portofoliu de produse de
asigurare nediversificat și mai mult concentrat pe anumite produse specifice.
Piaţa asigurărilor din Republica Moldova este, ca volum, cea mai mică din regiunea
Europei Centrale şi de Est. De altfel, având în vedere numărul scăzut de locuitori (aproximativ 3
mil. locuitori), precum şi dimensiunile reduse ale ţării, piaţa de asigurări nu se va ridica niciodată
la mărimea celor din statele europene cu tradiţie în domeniul economic per ansamblu.
Portofoliul companiilor de asigurare este concentrat, cu o pondere de peste 95%, în
furnizarea de produse de asigurare generale şi numai 5% din portofoliul produselor de asigurare
oferite de companiile de asigurare din Republica Moldova revin produselor de asigurare de viaţă.
Piaţa produselor de asigurări generale a înregistrat totodată şi cele mai mari rate de creştere în
ultimii ani de peste 20%
Tipuri de asigurări pe piața națională:
1. Asigurări de viaţă, din care
 asigurări de pensii şi anuităţi,
 Asigurări de căsătorie, asigurări de naştere,
 Asigurări de viaţă şi anuităţi legate de fonduri de investiţie
2. Asigurări generale, inclusiv:
 Asigurări de accidente,
 Asigurări de sănătate, din care: cu valabilitate în Republica Moldova, cu
valabilitate în afara Republicii Moldova.
 Asigurări de vehicule terestre (CASCO),
 Asigurări de vehicule de cale ferată,
 Asigurări de nave aeriene,
 Asigurări de nave maritime, lăcustre şi fluviale,
 Asigurări de bunuri în transit,
 Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale, din care asigurarea: construcţiilor
(locuinţe, oficii etc.), animalelor, culturilor agricole, altor proprietăţi şi bunuri.
 Alte asigurări de bunuri, din care asigurarea: construcţiilor (locuinţe, oficii etc.),
animalelor, culturilor agricole, altor proprietăţi şi bunuri.
 Asigurări de răspundere civilă auto, din care: RCA internă, Carte Verde, Carnet
TIR, Carnet CMR, Transportatori faţă de călători, Alte tipuri de asigurări RCA,
 Asigurări de răspundere civilă avia,
 Asigurări de răspundere civilă maritimă, lăcustră şi fluvială,
 Asigurări de răspundere civilă general,
 Asigurări de credite,
 Asigurări de pierderi financiare,
 Asigurări de protecţie juridică

Potrivit experţilor în anul 2016 se aşteaptă la creşteri pe segmentul de asigurări obligatorii,


inclusiv prima de baza, ca urmare a noii metodologii de calculare a tarifelor pentru primele de
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă, pusă în aplicare de la 1 ianuarie
2016.
În urma analizei următoarei figure se poate de spus că companiile de asigurări care au fost lideri
pe piața națională au fost Grawe Carat, Moldasig, Donaris Vienna Insurance Group și Astera
Grup.
Ca și în figura 2.1 se observă că liderii la plata despăgubirilor au fost companiile care au
contractat cele mai multe asigurări și cele care au obținut mai multe prime de subscriere. Așadar
lider la plata despăgubirilor în anul 2019 a fost compania Acord Grup urmată de Donaris și
Astera Grup. Prin liderii dați se ține și Grawe Carat dar care totuși este pe locul 5 ceea ce denotă
că aceasta a avut un an mai bun căci a subscris cele mai multe prime dar a achitat mai puține
despăgubire.
Deşi există o gamă largă de produse de asigurare benevolă în Republica Moldova, multe
dintre acestea se bucură de o popularitate limitată datorită lipsei de maturitate a pieţei de
asigurare. Cele mai importante dintre asigurările benevole din Republica Moldova este auto
CASCO, dat fiind că tot mai des întâlnim mașini noi pe piață iar primele de asigurare sunt mult
mai costisitoare decât AORCA. Asigurările auto au continuat să crească, Directorul Direcţiei
generale supraveghere asigurări în cadrul CNPF, Svetlana Lupaşcu, a precizat că asigurările
generale au cumulat 93% din totalul pieţei de asigurări, iar 7% au revenit asigurărilor de viaţă. În
acelaşi timp, în perioada analizată, asigurările auto au continuat să predomine în portofoliul
companiilor de asigurări, înregistrând o creştere până la nivelul de 62,4%, dintre care 22,1% au
revenit asigurărilor de Carte Verde, 20,4% – asigurărilor de răspundere civilă auto (RCA) şi
19,6% – asigurărilor CASCO.

S-ar putea să vă placă și