Sunteți pe pagina 1din 4

AGENȚII EXTERNI ȘI RELIEFUL CREAT

Principalii agenți externi (exogeni): apele curgătoare, precipitațiile, ghețarii, apele marine și oceanice, vântul, organismele vii.
Sursa de energie a acestora este radiația solară (inegal distribuită pe suprafața Globului).
Acțiunile prin care agenții externi modelează relieful = procese geomorfologice
Tipuri de procese geomorfologice:
I. fizico-chimice: dezagregarea rocilor dure, descompunerea chimică și biochimică. Se realizează pe cale fizică sau fizico-chimică
II. gravitaționale: prăbușiri, surpări, alunecări de teren, curgeri noroioase, tasarea și sufoziunea. Se produc datorită forței de gravitație
III. mecanice: eroziunea, transportul, acumularea
I. Procese fizico-chimice

1. Dezagregarea: procesul de sfărâmare a rocilor. Cauze: variațiile mari de temperatură în 24 ore (dilatări și contractări repetate fisurarea rocii datorită
variațiilor de volum); are frecvență mare în regiunile deșertice. Produse rezultate: grohotișuri (= mări de pietre)
2. Descompunerea (alterarea) chimică/ fizico-chimică: procesul de distrugere a rocii prin modificarea treptată a compoziției chimice și a structurii
mineralogice, rezultând un produs diferit față de roca inițială. Se realizează prin: oxidare, carbonatare, hidroliză, hidratare. Produs rezultat: scoarța
de alterare.

II. Procese gravitaționale


Gravitația are rol important în deplasarea materialelor ajunse în stare de dezechilibru din diferite cauze.
1. Prăbușirile = căderi bruște, pe pante abrupte, ale unor stânci, blocuri sau mase de rocă.
cauza principală: subminarea bazei versanților și situarea ei în afara bazei de sprijin
2. Alunecările de teren = deplasări lente ale unor mase mari de teren argilos către baza versanților.
Cauze: a) pregătitoare: prezența argilelor, despăduririle, pășunatul excesiv
b) declanșatoare: cutremure, ploi îndelungate, explozii, topiri masive de zăpadă.

Elementele unei alunecări de teren:


3 2 1
1. râpa (cornișa) de desprindere
2. corpul alunecării
3. pereții jgheabului de alunecare
4 4. patul alunecării

Măsuri de combatere a alunecărilor de teren:


- eliminarea apei din masa alunecată prin sanțuri,
drenaje,
- plantarea cu arbori iubitori de umiditate.
3. Curgerile de noroi: se dezvoltă în bazine torențiale în care există roci argilo-nisipoase, după ploi abundente. Materialele se îmbibă cu apă și curg sub
forma unei limbi de noroi pe canalul torentului

Lahare

4. Sufoziunea: procesul în care are loc dislocarea particulelor argiloase, nisipoase, prăfoase de către apa care pătrunde în roci și transportarea acestor
particule în exteriorul scoarței.
5. Tasarea : procesul de reașezare a particulelor nisipoase/argiloase din masa loessului în spațiile goale rezultate în urma dizolvării calcarului de către
apele subterane care circulă prin roci. Forme: crovuri, găvane, padine
Forme de tasare și sufoziune

1. crovuri
2-3. hornuri cu sau fără pâlnii
4. hrube
5. izvoare sufozionale
6. tunele

S-ar putea să vă placă și