Sunteți pe pagina 1din 3

Realizarea studiului de caz practic individual nr.

Lucrarea 5.1

Unitatea de curs
„Audit financiar”

Tema 5. Planificarea misiunii

Grupa:___________

Elaborat de:

______________________________
Numele, prenumele studentului

Nr. ordine de ordine din borderoul cu variante


:_________________

Termen de realizare: 21 septembrie 2020 ora 19.00-19.30

Se expediază la adresa: aiachimovschi@mail.ru

At fr / T5 / p.1 din 3 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________ 1


Tabelul 5.3.1
Determinarea pragului de semnificaţie

Sold la 31.12.XX, Minimă Maximă


Baza de referinţă
mln lei % Suma, mln lei % Suma, mln lei
Profit net 9,1 5,0 0,46 10,0 0,91
Active circulante (var.I) 127,3 1,0 1,27 2,0 2,54
Datorii curente (var.II) 68,8 1,0 0,68 2,0 1,37
Total activ 364,7 0,5 1,82 1,0 3,65

Pe baza limitelor inferioare şi superioare calculate în acest tabel, se identifică pragul de semnificaţie funcţional pentru baza
de referinţă pentru care au fost obţinute cele mai mici rezultate. În cazul în care limitele inferioare au fost identificate pentru
profitul net, raţionamentul profesional al auditorului se prezintă în modul următor:
a) dacă valoarea cumulată a denaturărilor este inferioară limitei de 0,1 mln lei, se va considera că situaţiile financiare
prezintă o imagine fidelă;
b) dacă valoarea combinată a denaturărilor va depăşi suma de 0,2 mln lei, atunci se consideră că situaţiile financiare
nu prezintă o imagine fidelă;
c) dacă aceasta se va situa între 0,1 mln lei şi 0,2 mln lei, se va impune o analiză mai riguroasă.
Acelaşi proces logic se va aplica pentru fiecare dintre celelalte trei baze de referinţă, în condiţiile în care au fost calculate
cele mai mici limite. Astfel, dacă limitele inferioare au fost identificate pentru activele circulante (varianta I, studentul cu nr. de
înregistrare în registrul grupei de la 1-15) / datorii curente (varianta II, studentul cu nr. de înregistrare în registrul grupei de la
16-30), raţionamentul profesional al auditorului privind pragul de semnificaţie funcţional poate fi expus astfel:

a) dacă valoarea cumulată a denaturărilor este inferioară limitei de 0,46 mln


lei, se va considera că situaţiile financiare prezintă o imagine fidelă;
b) dacă valoarea combinată a denaturărilor va depăşi suma de 0,91 mln lei,
atunci se consideră că situaţiile financiare nu prezintă o imagine fidelă;
c) dacă aceasta se va situa între 0,46 mln lei şi 0,91mln lei, se va impune o
analiză mai riguroasă.

Valoarea pragului de semnificaţie este aplicată pentru estimarea erorii tolerabile. Eroare tolerabilă – o valoare monetară
stabilită de către auditor cu privire la care auditorul încearcă să obţină un nivel adecvat al asigurării că valoarea monetară
stabilită de către auditor nu este depăşită de denaturarea reală.
În acest scop, valoarea pragului de semnificaţie se repartizează asupra conturilor bilanţiere.
De exemplu, pe bază de raţionament profesional, la repartizarea limitei superioare a pragului de semnificaţie funcţional de
0,91 mln lei (1,0% din profitul net), se consideră că suma tuturor erorilor tolerabile nu poate depăşi dublul valorii preliminare a
pragului de semnificaţie funcţional (0,91 mln lei x 2 = 1,82 mln lei sau 1 820 mii lei).
În cazul în care eroarea tolerabilă a contului bilanţier depăşeşte 60% din limita inferioară a pragului de semnificaţie
funcţional, preponderent, se planifică lucrări de testare a soldurilor şi rulajelor (TSR). În celălalt caz, majoritatea lucrărilor
planificate se vor baza pe proceduri analitice şi de interogare (PAI).

At fr / T5 / p.2 din 3 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________ 2


Tabelul 5.3.2
Eroarea tolerabilă aplicabilă entităţii auditate
Indicatori Eroarea tolerabilă, mln lei
raspuns

Mijloace fixe 214,8 1,072 (TSR)


Stocuri 65,3
Creanţe 42,7
Numerar 17,8
Alte active circulante 0,2 0,0009 (PAI)
Total activ 364,7
Capital social şi suplimentar 37,5
Profit nerepartizat 14,1
Profit net 9,4
Datorii comerciale 38,5
Datorii faţă de personal 9,4
Datorii faţă de proprietari -
Alte datorii curente 0,9
Total pasiv 364,7

Descifrarea calculelor din col.2:

Mijloace fixe 214,8 mln lei : 364,7 mln lei * 1,82 mln lei = 1,072

Stocuri 65,3 mln lei : 364,7 mln lei * 1,82 mln lei =
……….
Alte active circulante 0,2 mln lei : 364,7 mln lei * 1,82 mln lei = 0,0009 mln

60% din limita inferioară a pragului de semnificaţie


0,6 * 0,46 mln lei = 0,27 mln lei

At fr / T5 / p.3 din 3 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________ 3