Sunteți pe pagina 1din 2

MATEMATICA

Profil umanistic, arte, sport, tehnologic


BAREM DE EVALUARE

 În cazul în care în item nu este indicată metoda de rezolvare, orice metodă de rezolvare,
prin care se poate obţine răspunsul corect, trebuie să fie acceptată şi apreciată cu
punctajul maxim.
 Nu cereţi să vedeţi calcule efectuate şi argumentări dacă nu sunt specificate în condiție.
 Punctajul acordat oricărui item este un număr întreg.
 Nu introduceţi puncte suplimentare la barem.

Observaţii
Punctaj
acordat
maxim
Item

Scor

Răspuns corect Etape ale rezolvării

Punctele se acordă numai pentru 2 p.


1. 2 p.
completarea corectă a casetei
Punctele se acordă numai pentru 2 p.
2. 2p
completarea corectă a casetei
Punctele se acordă numai pentru 2 p.
3. 2 p.
completarea corectă a casetei
- 2 p.
4. 4 p. - 1 p.
- 1 p.
- 2 p.

5. 4 p. - 1 p.
- Obținerea valorii
determinantului, egală cu 1 p.
- 1 p.
- (câte 1 p. pentru
6. 4 p. partea reală și pentru partea
imaginară) 2 p.
- 1 p.
- Completarea desenului 1 p.
- Determinarea lungimii laturii
cm
7. 5 p. rombului 2 p.
- Determinarea lungimii
diagonalei mici a rombului 2 p.
- 1 p.
- Determinarea unei primitive a
8. 5 p. 47 funcției 2 p.
- Aplicarea formulei Newton-
Leibniz 1 p.
- Obținerea răspunsului corect 1 p.
- Completarea desenului 1 p.
- Determinarea lungimii proiecției
cm3
9. 5 p. razei bazei pe generatoarea
conului 1 p.
- Determinarea lungimii proiecției
înălțimii conului pe
generatoarea conului 1 p.
- Determinarea lungimii înălțimii
conului 1 p.
- Calcularea volumului conului 1 p.
- Obținerea inecuației

1 p.
- Obținerea inecuației
1 p.
10. 6 p. - Determinarea zerourilor
numitorului și numărătorului
fracției 2 p.
- Curba semnelor 1 p.
- Obținerea răspunsului corect 1 p.
- 1 p.
- Rezolvarea ecuației
2 p.
11. 5 p. 1 p.
- Rezolvarea ecuației
- Selectarea soluțiilor și scrierea
răspunsului corect 1 p.
- Determinarea derivatei funcției
1 p.
- 1 p.
12. 6 p. - Obținerea ecuației 1 p.
- Rezolvarea ecuației
1 p.
- Obținerea ecuației 2 p.
50p.