Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială „Turoczi Mozes”


Clasa: a VI-a C
Disciplina: Educaţie fizică
Data: 26.02.2021
Tipul lecţiei: dezvoltarea calităților motrice/ consolidarea deprinderilor şi priceperilor motrice
Locul de desfăşurare: sala de sport
Propunător: prof. Moroianu Mihai Decebal Ilie
Materiale didactice necesare: jaloane, fluier, mingii, gantere, mingi de baschet, banci de sport
Metode şi procedee didactice: explicaţia, exersarea independentă, demonstraţia, observaţia, întrecerea

Temele lecţiei:
1. Baschet-Consolidarea priceperilor motrice și deprinderilor motrice –procedee tehnice folosite în atac- driblingul simplu și multiplu
2. Dezvoltarea calitati motrice Forta- fortei segmentare – prin metoda lucrului pe ateliere

Competenţe specifice

 Realizarea de acșiuni motrice simple


 să arate o execuţie corectă a conducere a mingii.
 să explice corect modul de manipulare a mingii în structurile de exerciţii date.
 să fie interesat să realizeze alergarea într-un mod cât mai corect;

Bibliografie:
Login M, Stoicescu A.: Educaţia fizică la clasele I-IV, Îndrumător metodic, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 1975
* * * Ghid de evaluare pentru Învăţământul Primar, Bucureşti, 1999
* * * Curriculum naţional. Programe şcolare pentru Învăţământul Primar, Bucureşti, 2003
Stan L, Oancea M, Cojocaru Ş.: Ghid Metodologic privind proiectarea activităţii de predare-învăţare-evaluare, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002.
Tripa M.:Jocuri pentru orele de educaţie fizică la ciclul primar, Ed. Mirton, Timişoara, 2002
Formaţii de lucru
Momentele lecţiei Conţinut Dozare Metode şi procedee de organizare Obs.
a exersării
1. Organizarea colectivului  Adunarea - în linie pe două rânduri
de elevi  Raportul 1 min.
( 2 min. )  Verificarea prezenţei şi a ţinutei
 Anunţarea temelor
 Exerciţii de front şi formaţie:
- întoarcere la stânga 1 min.
- întoarcere la dreapta
- întoarcere la stânga-împrejur
2. Pregătirea organismului Variante de mers şi alergare: - în coloană câte doi
pentru efort  alergare ușoară 2 ture teren - în spatele jaloanelor
( 8 min. )  mers normal 10 m
 mers pe vârfuri cu braţele sus 10 m
 mers pe călcâie cu braţele la spate 10 m
 alergare cu joc de glezne 10 m
 alergare cu extensia piciorului 10 m
10 m
 alergare cu genunchii la piept
10 m
 alergare cu pendularea gambei pe coapsă
10 m
 alergare laterală cu paşi adăugaţi 10 m
 alerfare accelerată 10 m
 conducerea mingii de handbal prin alergare 10 m
 exerciţii de respiraţie

3. Influenţarea selectivă a Complex de exerciţii libere: - în cerc


aparatului locomotor Ex.1: P. i. – stând depărtat, mâini pe şolduri 4x4t
( 10 min. ) T1-2 – aplecarea capului spre înainte
T3-4 – extensie spre înapoi
Ex.2: P. i. – stând depărtat, braţul drept sus, braţul 4x4t
stâng jos
T1-2 – extensia braţului drept sus şi a braţului
stâng jos
T3-4 – extensia braţului stâng sus şi a braţului
drept jos
Ex.3: P. i. – stând depărtat cu mâinile pe şolduri 4x4t
T1-2 – răsucirea trunchiului spre dreapta şi
arcuire
T3-4 – răsucirea trunchiului spre stânga şi
arcuire
Ex.4: P. i. – stând depărtat, trunchiul aplecat la 900, 4x4t
braţele lateral întinse
T1-2 – îndoire, răsucire de trunchi spre
dreapta atingând cu mâna dreaptă vârful piciorului
stâng şi dublă arcuire
T3-4 – idem spre stânga
Ex.5: P. i. – stând depărtat, braţele pe şolduri 4x4t
T1-2 – fandare spre dreapta cu arcuire
T3-4 – fandare spre stânga cu arcuire
Ex.6: P. i. – culcat dorsal 2x4t
T1-2 – ridicarea picioarelor la 900
T3-4 – revenire la sol
Ex.7: P. i. – sprijin ghemuit 3x4t
T1-3 – piciorul drept întins înapoi
T2-4 – schimbarea piciorului prin săritură
Ex.8: P. i. – stând depărtat, trunchiul îndoit la 900 3x8t
T1-4 – rotirea trunchiului spre dreapta
T5-8 – rotirea trunchiului spre stânga
Ex.9: P. i. – stând, braţele pe şolduri 2 x 16 t
T1-4 – sărituri spre înainte
T5-8 – sărituri spre înapoi
T9-12 – sărituri spre dreapta
T13-16 – sărituri spre stânga
Ex.10: P. i. – stând depărtat 4x
T1 – ridicarea pe vârfuri şi ridicarea braţelor-
inspiraţie
T2 – revenire în stând depărtat cu
încrucişarea braţelor înainte – expiraţie
Dribling simplu
-colectivul împărțit în 4 grupe de câte
4. Baschet-Consolidarea  executarea driblingului simplu cu bratul 4 elevi, formație de lucru în șir
priceperilor motrice și indemanatic pe o distanta de 10 m și 3x - fiecare elev a lucra individual cu o
deprinderilor motrice – revenire singura minge
procedee tehnice folosite în  executarea driblingului simplu cu bratul mai
atac- driblingul simplu și putin indemanatic pe o distanta de 10 m și
multiplu revenire 3x
15’  executarea driblingului simplu cu bratul
indemanatic pe o distanta de 10 m și 3x
revenire , cu ocolirea jaloanelor
 executarea driblingului simplu cu bratul mai 3x
putin indemanatic pe o distanta de 10 m și
revenire, cu ocolirea jaloanelor

 executarea driblingului multiplu cu pe o 3x


distanta de 10 m și revenire
I. DEZV. MUSC. MEMR. INF.
1.GENUFLEXIUNI
Stand departat cu mainile pe sold sau in pozitie
5. Dezvoltarea calitati de ,,garda”– flexia genunchilor si revenire .
motrice Forta- fortei 2.FANDARI 16rep;
segmentare ( Grupe Stand cu un picior inainte , semiflexat, si unul -Atentie la respiratia corecta in
musculare ale membrelor inapoi semiflexat(sprijin pe varful piciorului), timpul efortului- se inspira pe actiune
inferioare, brate, zonei mainile in sold sau in pozitie de si se expira pe relaxare musculara
abdominale si zonei ,,garda”- flexia picioarelor si revenire cu intinderea 8rep stg /revenire
lombare ) – prin metoda completa a piciorului din spate Pa(sch pic.)
lucrului pe ateliere 3.RIDICARI PE VARFURI 8rep dr
12min Stand cu mainile in sold- ridicarie pe varfuri si
revenire
II.DEZV. MUSC. MEMBR. SUPERIOARE

1.M.UMERILOR 16 rep
Stand departat cu picioarele usor flexate, ganterele
in maini (pronatie/cu palma in jos)-ridicarea
ganterelor prin inainte sus cu bratele usor flexate si
incordate pana la nivelul umerilor si revenire PAUZA
ACTIVA
2.M. UMERILOR 1MIN
Stand departat cu picioarele usor flexate, ganterele
in maini)-ridicarea ganterelor prin lateral sus cu
bratele usor flexate si incordate pana la nivelul
umerilor si revenire
8rep
3.M.BICEPS
Stand departat cu picioarele usor flexate, ganterele
in maini (mainile in supinatie)- flexia antebratului
pe brat si revenire

4.M.TRICEPS 8rep
Stand departat, trunchiul usor aplecat, picioarele
usor flexate, bratele indoite pe langa corp- extensia
bratelor cu ducerea ganterelor spre inapoi si
revenire
2x8 rep
-pregatirea materialelor necesare

III. DEZV. MUSC. ABDOMINALE PAUZA


ACTIVA
1.M. ABDOMENULUI. SUP 1MIN
Culcat dorsal , picioarele flexate cu talpile pe sol,
mainile la ceafa- ridicarea 8 rep
trunchiului si revenire

2. M.ABDOMENULUI INF
Culcat dorsal, mainile inre zona lombara si fesieri, 8 rep
picioarele intinse, capul si umerii ridicati de pe sol-
forfecari ale picioarelor
IV. DEZV. MUSC. LOMBARE

1.Culcat facial,mainile indoite ridicate lateral sau PAUZA


sprijin cu palmele pe sol extensii ale trunchiului si PASIVA
revenire 1MIN

2.Culcat facial , mainile in prelungirea corpului,


trunchiul in extensie- indoirea bratelor cu aducerea 2x8 rep
coatelor lateral si revenire

6. Revenirea organismului  mers cu exerciţii de respiraţie şi relaxare 10 m - în coloană câte doi


după efort  alergare uşoară de relaxare 10 m
(3 min.)
7. Aprecieri şi recomandări  se fac aprecieri cu privire la participarea elevilor - în linie pe două rânduri
(2 min.) la lecţie
 recomandări pentru activitatea independentă
 alinierea şi salutul