Sunteți pe pagina 1din 2

Ghidul examenelor în sesiunea ordinară – studii universitare de masterat Managementul sectorului public (în limba engleză)

Semestrul I / an universitar 2020-2021

Anul I
Disciplină (titlul) Titulari (curs și seminar) Forma de evaluare curs Data evaluării Alte observații
(adrese de contact) curs
Strategies for e-Government lect.univ.dr. Cătălin VRABIE (curs și seminar) Trimitere referat la adresa de e-mail 25.01.2021 Valabil doar pentru
vrabie.catalin@gmail.com studentii care nu au
sustinut referatul in
timpul cursului
Public Marketing prof.univ.dr. Adriana GRIGORESCU (curs) Trimitere referat la adresa de e-mail 27.01.2021 Grupe de 4 persoane.
adriana.grigorescu@administratiepublica.eu adriana.grigorescu@administratiepublica.eu Tema: Formulați
drd. Amalia Elena ION (seminar) mixul de marketing
amalia.ion@live.com pentru serviciul
public.
Administrative Law of Goods lect.univ.dr. Bogdan BERCEANU Proiect de încărcat pe apcampus.ro la Până la data de Detalii pe
(curs și seminar) disciplina aferentă 01.02.2021 apcampus.ro
bogdan.berceanu@administratiepublica.eu
Bases of Public Sector conf.univ.dr. Diana Camelia IANCU (curs) Proiect de încărcat pe apcampus.ro la 05.02.2021 Nota finala: 70%
dciancu@administratiepublica.eu disciplina aferentă (proiect de
drd. Iulian MATACHE (seminar) cercetare) + 30%
iulian.matache.18@politice.ro evaluare seminar;
Temele proiectului,
instructiunile de
redactare si
bibliografia sunt in
apcampus.
Economic Analysis of Public conf.univ.dr. Teodora BIȚOIU (curs și Examen scris pe apcampus.ro la disciplina 11.02.2021
Decisions seminar) aferentă 16:00-17:30
teodora.bitoiu@administratiepublica.eu
teodora.bitoiu@snspa.ro
Anul II
Disciplină (titlul) Titulari (curs și seminar) Forma de evaluare curs Data evaluării Alte observații
(adrese de contact) curs
Accounting and Audit of conf.univ.dr. Adelina DUMITRESCU- Referat de încărcat pe apcampus.ro la 26.01.2021 Detalii pe apcampus.ro
Public Institutions PECULEA (curs și seminar) disciplina aferentă
adelina.dumitrescu-
peculea@administratiepublica.eu
Comparative Analysis in lect.univ.dr. Florin POPA (curs și seminar) Susținere referat pe webex la link-ul: 29.01.2021 Referatul se trimite la adresa de e-
the Public Sector florin.popa@administratiepublica.eu https://meetingsemea31.webex.com/ Ora 19:00 mail:
meet/florin.popa florin.popa@administratiepublica.eu
la data de 25.01.2021
Consultancy, Design lect.univ.dr. Carmen SĂVULESCU (curs și Referat de încărcat pe apcampus.ro la 05.02.2021
and Evaluation of seminar) disciplina aferentă
Programmes for the carmen.savulescu@administratiepublica.eu
Public Sector
Quality Management in prof.univ.dr. Luminița Gabriela POPESCU Proiect de încărcat pe apcampus.ro la 09.02.2021
the Public Sector (curs) disciplina aferentă
luminita.popescu@administratiepublica.eu
lgpopescu22@gmail.com
lect.univ.dr. Tatiana CRUCEANU (seminar)
tatiana.cruceanu@administratiepublica.eu
Scientific Research in asist.univ.dr. Roxana CONSTANTINESCU Referat de încărcat pe apcampus.ro la 11.02.2021 De ales o temă, de creat o structură
Administrative Sciences (curs și seminar) disciplina aferentă împreună cu o parte introductivă.
arctranslations@yahoo.com
arc.constantinescu@gmail.com
Data publicării: 13.01.2021
Secretar, Luminița Iordache (luminita.iordache@administratiepublica.eu)
Pentru detalii privind conectarea în apcampus.ro (sau actualizarea datelor de autentificare, probleme tehnice de accesare), vă rugăm să luați legătura cu dl. Emil
Tăbăroiu, emil.tabaroiu@administratiepublica.eu (cu cc: dna Luminița Iordache).