Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP ”ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ” PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMIHAIU ROMÂN – JUD. TIMIȘ


AN ȘCOLAR 2020 - 2021
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMIHAIU ROMÂN
AN ȘCOLAR 2020 - 2021
CLASA I – STELUȚELOR, prof. Ana VÂNĂTU

FIȘA DE MONITORIZARE A ELEVULUI


XXXXXXXXXXXXXXXXX
Programul pilot ”Școala după școală”
I. Monitorizarea prezențeielevului pe perioada programului ”ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ”

Săptămâna 1 (08.03.2021 – 12.03.2021)


Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08.03.2021. 09.03.2021. 10.03.2021. 11.03.2021. 12.03.2021.

Săptămâna 2 (15.03.2021 – 19.03.2021)


Luni Marți Miercuri Joi Vineri,
15.03.2021. 16.03.2021. 17.03.2021. 18.03.2021. 19.03.2021.
Săptămâna 3 (22.03.2021 – 26.03.2021)
Luni Marți, Miercuri, Joi, Vineri,
22.03.2021. 23.03.2021. 24.03.2021. 25.03.2021. 26.03.2021.

Săptămâna 4 (29.03.2021 – 02.04.2021)

Luni Marți, Miercuri, Joi, Vineri,


29.03.2021. 30.03.2021. 31.03.2021. 01.04.2021. 02.04.2021.
Prima zi de vacanță
de primăvară!

Săptămâna 5 (12.04.2021 – 16.04.2021)


Luni Marți, Miercuri, Joi, Vineri,
12.04.2021. 13.04.2021. 14.04.2021. 15.04.2021. 16.04.2021.

Săptămâna 6(19.04.2021 – 23.04.2021)


Luni Marți, Miercuri, Joi, Vineri,
19.04.2021. 20.04.2021. 21.04.2021. 22.04.2021. 23.04.2021.

Săptămâna 7(26.04.2021 – 30.04.2021)


Luni Marți, Miercuri, Joi, Vineri,
26.04.2021. 27.04.2021. 28.04.2021. 29.04.2021. 30.04.2021.
Vinerea Mare

Săptămâna 8(10.05.2021 – 14.05.2021)


Luni Marți, Miercuri, Joi, Vineri,
10.05.2021. 11.05.2021. 12.05.2021. 13.05.2021. 14.05.2021.

Săptămâna 9(17.05.2021 – 21.05.2021)


Luni Marți, Miercurii, Joi, Vineri,
17.05.2021. 18.05.2021. 19.05.2021. 20.05.2021. 21.05.2021.

Săptămâna 10(24.05.2021 – 28.05.2021)


Luni Marți, Miercurii, Joi, Vineri,
24.05.2021. 25.05.2021. 26.05.2021. 27.05.2021. 28.05.2021.

Săptămâna 11(31.05.2021 – 04.06.2021)


Luni Marți, Miercurii, Joi, Vineri,
31.05.2021. 01.06.2021. 02.06.2021. 03.06.2021. 04.06.2021.
Ziua internațională
a copilului

Săptămâna 12(07.06.2021 – 11.06.2021)


Luni Marți, Miercurii, Joi, Vineri,
07.06.2021. 08.06.2021. 09.06.2021. 10.06.2021. 11.06.2021.

Săptămâna 13(14.06.2021 – 18.06.2021)


Luni Marți, Miercurii, Joi, Vineri,
14.06.2021. 15.06.2021. 16.06.2021. 17.06.2021. 18.06.2021.
PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP ”ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ” PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMIHAIU ROMÂN – JUD. TIMIȘ
AN ȘCOLAR 2020 - 2021

II. COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ


COMPETENȚE, ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE și CONȚINUTURI pentru elevul
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nr. Competenț Conținuturi Activități de învățare
Crt. e specifice
Redactareaunormesajescurte, formate  copierea, transcrierealiterelor, silabelor,
din cuvintescrise cu litere de mână, cuvintelor, enunţurilor din 3-5
folosindmateriale diverse cuvintemenţinânddistanţadintreelementelegrafic
Alfabetullimbiiromâne e, dintrelitereşidintrecuvinte;
Literelemicişimari de mână  completareadupă model, cu litere de mână, a
Grupurile de literece, ci, ge, gi, che,
unorenunţuri din cuprinsulunorbilete, invitaţii,
chi, ghe, ghi
Ortografia felicitări, scurtescrisori;
Scriereaortografică a cuvintelor  exerciţii de aşezareînpagină a datei, a titlului, a
Scrierea cu majusculă la alineatelor, de păstrare a distanţeidintrecuvinte ;
4. începutulpropoziţieişi al titlului  scriereadupădictare a literelor, silabelor,
Redactarea Scrierea cu majusculă a cuvintelor, propoziţiilor din 3-5 cuvinte; ;
de mesajeîn substantivelorproprii  selectareaunorsilabedintr-o serie de silabe date,
1. diverse (fărăterminologie) scrise cu litere de tiparsau de mână,
Scriereacorectă a cuvintelor care pentruaobţinecuvinte; â
situaţii de conţingrupurile de literece, ci, ge, gi,
comunicare  realizareaunorafişe, etichetecuprinzând reguli de
che, chi, ghe, ghi
conduită, norme de lucru, îndemnuri, încurajări
Punctuaţia
Punctul etc.
Semnulîntrebării  realizareaunorpostere, pe diferiteteme,
Linia de dialog încadrulproiectelor, folosindimagini,
Organizareatextuluiscris cuvinteşipropoziţiipreluatedupămodele;
Scriereacaligrafică pe liniatură tip I  alcătuireaşiscriereaunorenunţuriscurte,
Plasareadatei, a titlului, avândsuportvisual;
folosireaalineatelor
Scriereafuncţională  adăugareaunorcuvinte/ semne de
Copieri. Transcrieri (litere, silabe, punctuaţieînenunţurieliptice;
cuvinte, propoziţii, texte de maxim 30  ordonareacuvintelor care formează un
de cuvinte). Dictări enunţşiscriereaacestuia;
Biletul
Invitaţia. Felicitarea
 scriereaunorcuvinte, propoziţii cu
Scrisoarea. Jurnalul (text şidesene) ajutorulcomputerului;
 confecţionareaunoretichete, afişe,
materialenecesareînactivitateazilnică;
 organizareaînclasă a unuicolţ/ panou,
destinattransmiteriiunormesajeşiinforma
ţii (prindesene, cuvinte/ enunţuri simple
şisimboluri) pe o temăaleasă de
copiisaureferitoare la
subiectulunuiproiect;
 personalizareaunormodelepredefinite de
invitaţii, felicitări, scrisori (de exemplu,
scrisoarecătreMoşCrăciun, către
”Iepuraș”);
 jocuri care
solicităschimbulunormesajescrise;
PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP ”ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ” PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMIHAIU ROMÂN – JUD. TIMIȘ
AN ȘCOLAR 2020 - 2021

III.MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI


COMPETENȚE, ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE și CONȚINUTURI pentru elevul
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N Compet Conținuturi Activități de învățare


r. ențe
C specifice
rt.
1. 1.5. Numerenaturale 0 -100:  adunareacardinalelorunormulţimi care au
Efectuar  recunoaştere, formare, citire, scriere
acelaşinumăr de elemente;
(cu cifre), comparare, ordonare,
ea de numere pare/impare: de la 0 la 31; evidenţiereamaimultormodalităţi
de de
adunări la 31 la 100; grupareaelementeloruneimulţimipentrudeterminare
repetate  Adunareaşiscădereaînconcentrulacardinaluluiacesteia;
0–
/ scăderi  jocuri de extragererepetată a unuianumitnumăr de
10 Evidenţiereaproprietăţiloradunării
repetate (comutativitate, asociativitate, element
elementedintr-o mulţimedată (ex.: „De câteori pot
prin neutru - fărăprecizareaterminologiei);
 Adunareaşiscădereaînconcentrul extragecâte
0– 3 bile dintr-un grup de 9 bile”; „Un
număra 100, fărăşi cu trecerepesteordin; băieţelîmparteîn mod egal 10 bomboanecelor 5
re şi  Probaadunării. Probascăderii; colegi ai săi.
repreze  Problemecare se rezolvăprintr-o Câtebomboaneprimeştefiecarecoleg?”);
ntări operaţie;  rezolvareaunorsituaţii practice de aflare a
obiectua  Probleme care se
uneisume/diferenţe de termeniegali (ex.: „4
le în rezolvăprindouăoperaţii de
adunareşi/sauscădere; fraţiprimesccâte 2 mere. Câte mere au
concentr  Orientarespaţialăşilocaliză primitfraţii?”);
ul 0-100 riînspaţiu;
 Poziţii ale unuiobiect:
verticală, orizontală, oblică;
interior, exterior;
 Figuri plane / 2D;
 Pătrat, dreptunghi, triunghi,
cerc:
reprezentaregrafică;

IV. ANEXĂ:
Fișier Excel - RAPORT TEHNIC/Centralizator de prezență zilnică
a elevilor, pe toată durata proiectului pilot ”Școală după școală”.