Sunteți pe pagina 1din 10

CHEIA TESTELOR DE AUTOEVALUARE

CHEIA TESTELOR DE AUTOEVALUARE

PARTEA I-a
RĂDĂCINILE ŞI EVOLUŢIA CONSTRUCŢIEI
EUROPENE
1. România a stabilit primele relaţii cu Comunitatea Economică Europeană în
anul:
a. 1997;
b. 1995;
c. 1993;
d. 1974.

2. Negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană:


a. s-au finalizat în decembrie 2004;
b. s-au finalizat în iunie 2003;
c. nu s-au finalizat;
d. încă nu au început.

3. Comunitatea Economică Europeană a fost constituită prin:


a. Tratatul de la Paris, semnat la 18 aprilie 1951;
b. Tratatul de la Roma, semnat la 25 martie 1957;
c. Tratatul de la Zürich, semnat la 19 septembrie 1946;
d. Tratatul de la Londra, semnat la 5 mai 1949.

4. Propunerea lui Robert Schuman, privind plasarea ansamblului producţiei


de cărbune şi oţel sub o Înaltă Autoritate comună, a primit răspuns favorabil
din partea următorului grup de state :
a. Marea Britanie, R.F. a Germaniei, Italia ;
b. Spania, Olanda, Luxemburg ;
c. Belgia, Olanda, Luxemburg;
d. Austria, Belgia, Italia.

5. Atribuirea de competenţe Comunităţilor Europene:


a. întăreşte suveranitatea statelor membre;
b. nu afectează suveranitatea statelor membre;
c. limitează suveranitatea statelor membre;
d. înlătură suveranitatea statelor membre.

6. Tratatul prin care s-a constituit Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi


Oţelului, a fost încheiat:
a. pe o perioadă de 20 de ani;
b. pe o perioadă de 50 de ani;
c. pe o perioadă de 70 de ani;
d. pe o perioadă nelimitată.

7. Care dintre ţările membre ale C.E.C.O. nu a ratificat Tratatul instituind


Comunitatea Europeană de Apărare ?
a. Franţa.

DREPT EUROPEAN GENERAL 93


CHEIA TESTELOR DE AUTOEVALUARE
b. R. F. a Germaniei.
c. Italia.
d. Belgia.

8. Se dau propoziţiile: A – Tratatul instituind C.E.E. este cel mai important


dintre Tratatele Constitutive ale Comunităţilor Europene. B – Odată cu
înlăturarea barierelor vamale dintre statele C.E.E. n-a mai existat nici o
piedică în calea liberei circulaţii a bunurilor. C – Potrivit locului conferit
instituţiilor comunitare, Tratatul C.E.E. reprezintă un regres pentru caracterul
supranaţional al formei de organizare a Comunităţilor, faţă de Tratatul
C.E.C.O. D – Caracterul definitiv al aderării la comunităţi este absolut.
Alegeţi varianta corectă:
a. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este adevărată, propoziţia C
este falsă, propoziţia D este adevărată;
b. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia
C este adevărată, propoziţia D este falsă;
c. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este adevărată, propoziţia D este adevărată;
d. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C
este falsă, propoziţia D este adevărată.

9. Consiliul European a fost consacrat juridic prin:


a. Actul unic european;
b. Tratatul de la Maastricht;
c. Tratatul de la Amsterdam;
d. Tratatul de la Nisa.

10. Înglobarea Comunităţilor Europene în Uniunea Europeană are loc prin:


a. Actul unic european;
b. Tratatul de la Maastricht;
c. Tratatul de la Amsterdam;
d. Tratatul de fuziune de la Bruxelles.

11. În cadrul primei extinderi a Comunităţilor Europene, a aderat următorul


grup de state:
a. Marea Britanie şi Norvegia;
b. Irlanda şi Spania;
c. Danemarca şi Irlanda;
d. Austria şi Finlanda.

12. Fac parte din primul grup de state, din Europa Centrală şi Orientală,
care au încheiat acorduri de asociere în vederea aderării la Uniunea
Europeană, următoarele două:
a. Bulgaria şi Slovenia;
b. Polonia şi Ungaria;
c. România şi Cehoslovacia;
d. Estonia şi Letonia.

13. Se dau propoziţiile: A – Condiţiile impuse pentru aderarea la Uniunea


Europeană a ţărilor din Europa Centrală şi Orientală au fost precizate de
94 DREPT EUROPEAN GENERAL
CHEIA TESTELOR DE AUTOEVALUARE
Consiliul European de la Copenhaga, din iunie 1993. B – Bulgaria şi Turcia
fac parte din grupul ţărilor care au aderat la Uniunea Europeană în anul
2004. C – Acordurile de asociere, încheiate de Uniunea Europeană şi statele
membre cu ţările din Europa Centrală şi Orientala, implică în mod necesar
aderarea.
Alegeţi varianta corectă:
a. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este
falsă;
b. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă,
propoziţia C este falsă,
c. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este adevărată;
d. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este falsă.

14. Se dau propoziţiile: A – România a aderat la Uniunea Europeană, fără


adoptarea unui Parteneriat pentru Aderare. B – Urmărirea progreselor
realizate de România în vederea aderării la Uniunea Europeană nu face
obiectul unor rapoarte periodice ale Comisiei Europene. C – România a
încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană în anul 2003.
Alegeţi varianta corectă:
a. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C
este falsă;
b. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C
este falsă,
c. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este adevărată;
d. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este falsă.

15. Se dau propoziţiile: A – La negocierile privind aderarea României la


Uniunea Europeană, Comisia Europeană a reprezentat numai Uniunea
Europeană. B – Documentele de poziţie a României, utilizate în cadrul
negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, au fost adoptate de Guvernul
României. C – Negocierile privind aderarea României la Uniunea Europeană
au utilizat exclusiv forma scrisă, fără întâlniri directe între delegaţiile de
negociere.
Alegeţi varianta corectă:
a. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este falsă;
b. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C
este adevărată,
c. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este falsă;
d. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este
adevărată.

16. Alegeţi dintre propoziţiile de mai jos pe cea greşită:


a. Din partea României, negocierile de aderare la Uniunea
Europeană au fost derulate de Parlament.
b. Un principiu al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană
constă în faptul că nu se negociază acquis-ul.

DREPT EUROPEAN GENERAL 95


CHEIA TESTELOR DE AUTOEVALUARE
c. Perioadele de tranziţie, prevăzute într-un tratat de aderare la
Uniunea Europeană, reprezintă excepţii cu caracter temporar de
la aplicare normelor comunitare.
d. Derogarea, prevăzută într-un tratat de aderare la Uniunea
Europeană, este o excepţie permanentă de la aplicarea normelor
comunitare, într-un domeniu strict determinat.

17. Se dau propoziţiile: A – În cadrul negocierilor de aderare la Uniunea


Europeană, capitolele sunt încheiate doar provizoriu, până la încheierea
tuturor capitolelor de negociere. B – Un capitol de negociere încheiat
provizoriu poate fi redeschis la iniţiativa statului candidat. C – Un capitol de
negociere încheiat provizoriu poate fi redeschis la iniţiativa Uniunii Europene.

Alegeţi varianta corectă:


a. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este adevărată;
b. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este
falsă,
c. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C
este adevărată;
d. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este adevărată, propoziţia C
este falsă.

18. Textul definitiv al Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa a


fost convenit cu ocazia:
a. Consiliului European de la Roma, din 29 octombrie 2004;
b. Consiliului European de la Bruxelles, din 17,18 iunie 2004;
c. Consiliului European de la Salonic, din 20 iunie 2003;
d. Consiliului European de la Laeken, din 14,15 decembrie 2001.

19. Se dau propoziţiile: A – Constituţia Europeană este legea fundamentală a


Uniunii Europene, adoptată de Parlamentul European. B – Constituţia
Europeană are caracter de codificare. C – Preambulul Constituţiei Europene
invocă valorile şi finalităţile Uniunii Europene.
Alegeţi varianta corectă:
a. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este adevărată;
b. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este
falsă;
c. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este
adevărată;
d. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este adevărată.

20. Nu face parte din noul cadru instituţional reglementat de Constituţia


Europeană:
a. Parlamentul European;
b. Consiliu European;
c. Consiliul Uniunii Europene;
d. Comisia Europeană.

96 DREPT EUROPEAN GENERAL


CHEIA TESTELOR DE AUTOEVALUARE
21. Potrivit Constituţiei Europene, Preşedintele Consiliului European va fi
ales pentru un mandat de:
a. 2 ani şi jumătate;
b. 5 ani;
c. 6 luni
d. un an.

22. Care dintre următoarele propoziţii este falsă, conform reglementărilor


cuprinse în Constituţia Europeană:
a. Comisia Europeană va fi alcătuită din câte un membru din
fiecare stat comunitar, numai până la alegerile parlamentare
din 2009.
b. După anul 2014, numărul de membri ai Comisiei Europene va fi
de 2/3 din numărul statelor membre.
c. În ceea ce priveşte majoritatea calificată de decizie, în cadrul
Consiliului de Miniştri, Constituţia Europeană are în vedere atât
numărul statelor membre, cât şi populaţia Uniunii.
d. Minoritatea de blocaj, în cazul votului cu majoritate calificată în
cadrul Consiliului de Miniştri, necesită un număr de minimum 4
state membre.

PARTEA II-a
SISTEMUL INSTITUŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE

1. Se dau propoziţiile: A – Parlamentul European este organul legislativ al


Uniunii Europene . B – În cadrul Comunităţilor Europene s-a adoptat o
structură de putere cvadripartită. C – Prin jurisprudenţa sa, Curtea de Justiţie
creează drept.
Alegeţi varianta corectă:
a. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este adevărată;
b. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este
falsă;
c. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C
este adevărată;
d. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este adevărată.

2. Consiliul Uniunii Europene:


a. reprezintă cetăţenii statelor membre;
b. reprezintă interesele statelor membre;
c. apără dreptul comunitar;
d. este principalul organ executiv al Uniunii.

3. Nu este adevărată următoare propoziţie:


a. Consiliul Uniunii Europene este oarecum omologul puterii
legislative, dar exercită şi atribuţii importante ce ţin în mod
tradiţional de funcţia guvernamentală;
b. Consiliul Uniunii Europene exercită, în principal, o funcţie de
control;
c. Consiliul Uniunii Europene este o instituţie comunitară;
DREPT EUROPEAN GENERAL 97
CHEIA TESTELOR DE AUTOEVALUARE
d. Consiliul Uniunii Europene trebuie să respecte principiul
competenţei atribuite.

4. Consiliul Uniunii Europene este format din:


a. câte un reprezentant al fiecărui stat membru, cu rang de
ministru, abilitat să angajeze guvernul statului său;
b. reprezentanţi ai parlamentelor statelor comunitare;
c. reprezentanţii permanenţi ai statelor membre, cu rang de
ambasador;
d. membri aleşi prin vot universal direct.

5. Preşedintele Comisiei Uniunii Europene face parte din:


a. Consiliul Uniunii Europene;
b. Consiliul Europei;
c. Consiliul European;
d. Parlamentul European.

6. Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este asigurată, prin rotaţie, de


reprezentantul fiecărui stat membru, pentru o perioadă de:
a. 6 luni;
b. 9 luni;
c. 12 luni;
d. 5 ani.

7. O hotărâre a Consiliului Uniunii Europene privind admiterea de noi


membri în Uniunea Europeană, trebuie adoptată:
a. cu majoritate simpla;
b. cu majoritate absolută;
c. cu majoritate calificată;
d. în unanimitate.

8. COREPER a fost confirmat prin:


a. Tratatul de la Paris din 1951;
b. Tratatele de la Roma din 1957;
c. Tratatul de fuziune de la Bruxelles din 1965;
d. Actul unic european, semnat în 1986.

9. Se dau propoziţiile: A – Preşedintele Comisiei Europene este desemnat de


Consiliul Uniunii Europene, compus din miniştri de externe ai statelor
membre. B – Consiliul Uniunii Europene, împreună cu viitorul preşedinte al
Comisiei Europene, desemnează comisarii,, pe baza propunerilor guvernelor
statelor membre. C – Componenţa Comisiei Europene se aprobă de
Parlamentul European. D – Comisia Europeană, în întregime, este numită de
Consiliul Uniunii Europene.
Alegeţi varianta corectă:
a. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este adevărată, propoziţia D este adevărată ;
b. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este adevărată, propoziţia D este adevărată;
c. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este
adevărată, propoziţia D este adevărată;

98 DREPT EUROPEAN GENERAL


CHEIA TESTELOR DE AUTOEVALUARE
d. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este
falsă, propoziţia D este adevărată.

10. Comisia Europeană reprezintă:


a. Interesele comunitare;
b. interesele statelor membre;
c. interesele cetăţenilor din statele membre;
d. guvernele statelor membre

11. Comisia Europeană deliberează şi hotărăşte valabil:


a. în prezenţa şi cu votul majorităţii absolute;
b. în prezenţa majorităţii absolute şi cu votul majorităţii simple.
c. în prezenţa şi cu votul majorităţii calificate;
d. în prezentă tuturor membrilor şi în unanimitate de voturi.

12. Directiva Comisiei Uniunii Europene este:


a. normă de drept comunitar direct aplicabilă;
b. normă de drept comunitar cu aplicabilitate indirectă;
c. recomandare;
d. un aviz

13. Parlamentul European reprezintă:


a. interesul general al Comunităţilor Europene;
b. interesele parlamentelor naţionale;
c. interesele statelor membre;
d. cetăţenii statelor membre.

14. Parlamentarii europeni :


a. sunt desemnaţi de parlamentele naţionale ale statelor membre;
b. sunt aleşi prin vot universal direct;
c. sunt aleşi prin vot indirect;
d. sunt desemnaţi de Consiliul Europei.

15. Durata mandatului europarlamentarilor este de:


a. 4 ani;
b. 5 ani;
c. 6 ani
d. 9 ani.

16. ”Conferinţa preşedinţilor” Parlamentului European este formată:


a. dintr-un preşedinte şi mai mulţi vicepreşedinţi aleşi de Parlament;
b. din preşedintele Parlamentului şi din preşedinţii parlamentelor
naţionale ale statelor membre;
c. din preşedinţii comisiilor parlamentare permanente;
DREPT EUROPEAN GENERAL 99
CHEIA TESTELOR DE AUTOEVALUARE
d. din preşedintele Parlamentului şi din preşedinţii grupurilor
parlamentare.

17. Atribuţiile de consultare ale Parlamentului European se exercită în


raport cu:
Consiliul Uniunii Europene;
Comisia Uniunii Europene;
Curtea de Conturi a Uniunii Europene;
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

18. Cvorumul de funcţionare a Parlamentului European este de:


cel puţin 1/4 din numărul membrilor săi;
cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi;
cel puţin 1/2 din numărul membrilor săi;
cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.

19. Ombudsmanul European poate fi demis de către:


a. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene;
b. Comisia Uniunii Europene;
c. Parlamentul European;
d. Consiliul Uniunii Europene.
20. Mandatul avocaţilor generali are o durată:
a. mai mică decât durata mandatului judecătorilor;
b. egală cu durata mandatului judecătorilor;
c. mai mare decât durata mandatului judecătorilor;
d. nelimitată

21. Hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene:


nu pot fi atacate în faţa nici unei alte instanţe;
pot fi atacate cu recurs în faţa Tribunalului de primă instanţă;
pot fi atacate cu recurs în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;
pot fi atacate cu recurs în faţa Tribunalului Internaţional de la Haga.

22. Tribunalul:
este o componentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
reprezintă o nouă instituţie comunitară;
este o jurisdicţie autonomă integrată în cadrul Consiliului Uniunii
Europene;
este un tribunal internaţional.

23. Judecătorii Tribunalului sunt numiţi:


a. de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene;
b. de Consiliul Uniunii Europene;
c. de Parlamentul European;
d. printr-un acord al guvernele statelor membre.
100 DREPT EUROPEAN GENERAL
CHEIA TESTELOR DE AUTOEVALUARE

24. Curtea de Conturi a fost inclusă în rândul instituţiilor comunitare prin:


Tratatul C.E.C.O.;
Tratatul C.E.E.
Tratatul de la Maastricht;
Tratatul de la Amsterdam.

PARTEA III-a
SISTEMUL DE DREPT AL UNIUNII EUROPENE

1. Se găsesc numai izvoare derivate ale Dreptului Uniunii, în următoarea


grupare:
directiva, decizia, avizul;
regulamentul, recomandarea, jurisprudenţa Curţii de Justiţie;
directiva, principiile generale de drept, recomandarea;
tratatele comunitare, angajamentele externe ale comunităţilor.

2. Nu este izvor primar al dreptului Uniunii:


a. actul convenţional încheiat între două state comunitare,
pentru aplicarea Tratatelor Constitutive;
b. Tratatul de la Maastricht;
c. Tratatul de la Amsterdam;
d. Tratatul de la Nisa.

3. Principalul izvor derivat al dreptului Uniunii, identic cu legea din dreptul


intern, este:
a. decizia;
b. directiva;
c. avizul;
d. regulamentul.

4. Directiva:
a. obligă statul membru destinatar numai în privinţa rezultatului
de atins;
b. obligă statul membru destinatar în privinţa rezultatului de atins,
precum şi în privinţa mijloacelor care trebuie utilizate;
c. obligă statul membru destinatar în privinţa rezultatului de atins,
precum şi a formei juridice de transpunere în dreptul naţional;
d. nu are caracter obligatoriu.

5. Ca principiu, directiva se adresează:


a. tuturor statelor membre;
b. numai anumitor state membre;
c. întotdeauna unui singur stat membru;
d. persoanelor fizice din statele membre.

6. Decizia se deosebeşte regulament prin faptul că faptul că:


a. este obligatorie în toate elementele ei;
DREPT EUROPEAN GENERAL 101
CHEIA TESTELOR DE AUTOEVALUARE
b. nu are caracter general;
c. poate să prevadă atât rezultatul de atins, cât şi modalităţile de
aplicare;
d. reprezintă o simplă opinie.

7. Recomandarea se deosebeşte de aviz prin faptul că :


a. obligă numai cu privire la rezultatul de atins;
b. obligă atât cu privire la rezultatul de atins, cât şi cu privire la
mijloace;
c. este o solicitare adresată statelor membre pentru a adopta
reguli de conduită;
d. constituie exprimarea unei opinii.

8. Se dau propoziţiile: A – Concepţia dualistă din dreptul internaţional public


consideră că ordinea juridică internaţională şi ordinea juridică naţională sunt
independente şi separate. B – Concepţia monistă din dreptul internaţional
public afirmă unitatea sistemică a normativităţii juridice. C – Raporturile dintre
dreptul comunitar şi dreptul intern al statelor comunitare are la bază
concepţia monistă. D – Raporturile dintre dreptul comunitar şi dreptul intern
al statelor comunitare are la bază concepţia dualistă.
Alegeţi varianta corectă:
a. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este adevărată, propoziţia D este adevărată ;
b. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este adevărată, propoziţia D este falsă;
c. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată,
propoziţia C este falsă, propoziţia D este adevărată;
d. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C
este falsă, propoziţia D este adevărată.

9. Nu este o cerinţă pentru ca aplicabilitatea directă a normei europene să


funcţioneze:
a. să fie precisă;
b. să fie clară;
c. să fie completă;
d. să fie condiţionată.

10. În cazul conflictului dintre dreptul Uniunii şi dreptul intern al unui stat
membru, nu are prioritate:
a. regulamentul, faţă de o lege internă anterioară;
b. directiva, faţă de o lege internă ulterioară;
c. decizia, faţă de o hotărâre ulterioară a guvernului statului
respectiv;
d. legea internă ulterioară, faţă de regulament.

102 DREPT EUROPEAN GENERAL

S-ar putea să vă placă și