Sunteți pe pagina 1din 2

Setul 3

de probleme si exercitii de matematica


( cu privire la siruri dintr-un corp ordonat si, mai cu seama, din R )

S3.1 Sa se demonstreze Propozitia 3.3 din cursul 3.


S3.2 Fie (K; +; ; <) un domeniu de integritate ordonat si (Z; +; ; <) inelul ordonat al numerelor
^ntregi. Sa se arate ca exista un unic izomor sm izotonic de inele de la Z la K.
S3.3 Sa se arate ca, pe C(Q), relatia binara " ", de nita prin ( , 2 C(Q)) () 2
N (Q), este o relatie de echivalenta.
S3.4 Sa se demonstreze teorema lui Cesaro: "Orice sir marginit de numere reale are cel putin un
subsir convergent."
S3.5 Sa se arate ca, pentru o submultime nevida A a lui R, un element din R este margine
superioara a multimii A, daca si numai daca:

(i) x ; 8 x 2 A si

(ii) 8 > 0; 9 x 2 A astfel ^nc^


at <x.

S3.6 Sa se stabileasca care dintre sirurile cu termenii generali urmatori este sir Cauchy si care nu
este:
sin a sin 2a sin na
1) xn = + + ::: + ; 8 n 2 N (unde a este un parametru real dat).
2 22 2n
1 1 1
2) xn = 1 + p + p + : : : + p ; 8 n 2 N .
2 3 n

S3.7 (Lema lui O. Stolz) Fie (xn )n2N R un sir oarecare, iar (yn )n2N R un sir monoton si
nemarginit. Sa se arate ca, daca exista
xn+1 xn
lim ; ^n R;
n!1 yn+1 yn
xn
atunci exista si lim , av^
and loc egalitatea:
n!1 yn
xn xn+1 xn
lim = lim :
n!1 yn n!1 yn+1 yn
S3.8 Sa se arate ca sirul cu termenul general
1 1 1
xn = 1 + + + ::: + ln n; 8 n 2 N
2 3 n
este convergent ^n R (limita sa ind asa numita constanta a lui Euler, c = 0; 577215::: 2 R n Q).
S3.9 Sa se arate ca sirul (xn )n2N R, unde
1 1 1
xn = 1 + 2
+ 2 + ::: + 2; 8 n 2 N
2 3 n
2
este convergent (limita sa este egala cu , dupa cum se poate stabili pe o cale abordabila ulterior).
6
S3.10 Sa se calculeze urmatoarele limite
s p p
n n
n (3n)! n! (n + 1)(n + 2) : : : (n + n)
a) lim ; b) lim ; c) lim :
n!1 (n!)3 n!1 n n!1 n
S3.11 Sa se determine L(xn ) pentru ecare din sirurile cu termenul general xn , unde:

( 1)n n ( 1)n + n tg n4
a) xn = 1 ; n 2 N ; b) xn = 2 + ( 1)n + sin ; n 2 N; c) xn = ;n 2 N :
1+ 1
+ en 2 n
n

S3.12 Sa se demonstreze Propozitia 3.1 din cursul 3.


S3.13 Sa se arate ca (N (Q); +; ) este un subinel al inelului unitar comutativ (C(Q); +; ).
S3.14 Fie A o submultime nevida a lui R. Sa se arate ca = inf A (2 R) daca si numai daca

(i) x; 8 x 2 A si

(i) 8 > 0; 9 x 2 A astfel ^nc^


at x < + .
xn+1
S3.15 Fie (xn )n2N , cu xn > 0, 8 n 2 N . Sa se arate ca, daca exista lim , ^n [0; +1] R,
n!1 xn
p
atunci exista si lim n xn , av^
and loc egalitatea
n!1

p xn+1
lim n
xn = lim :
n!1 n!1 xn
S3.16 Sa se arate ca sirul (xn )n2N R, de nit prin x1 = 1 si

1
xn+1 = 1 xn ; 8 n 2 N ;
3n2

este convergent si sa i se a e limita.


S3.17 Sa se calculeze urmatoarele limite
p p p
1 + 2 + 3 3 + ::: + n n
a) lim ;
n!1 n
r
b) lim n sin sin : : : sin ;
n!1 2 3 n
p1
( 1)n sin ( 1+n2 )
c) lim 1+ .
n!1 n

S3.18 Sa se gaseasca L(xn ) pentru sirul (xn )n2N R, unde

1)n n
xn = [1 + ( 1)n ] n( + cos ; 8n2N :
6

Bibliogra e selectiva

1. Anca Precupanu - Bazele analizei matematice, (x1.5), editia a III-a, Ed. Polirom, Iasi, 1998.
2. W. J. Kaczor, M. T. Nowak - Problems in Mathematical Analysis. Real numbers, sequences,
series, Student Mathematical Library, vol. 4, AMS Publ.,2000.
3. E. Popescu - Analiza matematica. Calcul diferential, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 2006.
4. V. Postolica - E cienta prin matematica aplicata, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 2006.
5. C. Dragusin, O. Olteanu, M. Gavrila - Analiza matematica. Probleme (Vol. I), Ed. Matrix
Rom, Bucuresti, 2006.
6. N. Cotfas, L. A. Cotfas - Elemente de analiza matematica, Ed. Universit. din Bucuresti, 2010.