Sunteți pe pagina 1din 5

AN ȘCOLAR 2019-2020

EVALUARE SUMATIVĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ȘEICA MARE/Școala Primară Buia


DISCIPLINA: CLR
CLASA I
PROF.ÎNV.PRIMAR: FLEȘER AURELIA-LIVIA
DATA :
NUMĂR DE ELEVI ÎNSCRIȘI/EVALUAŢI:
UNITATEA TEMATICĂ: Povești la gura sobei

MATRICEA DE SPECIFICAŢII

Niveluri
taxonomice
cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare

Competenţe
specifice
CS 1.3./3.1. I2, I3 I2, I3 I2, I3 I4
CS 3.2. I6 I6 I6 I6
CS 4.1. I1 I1
CS 4.2. I4, I5

COMPETENŢELE DE EVALUAT ASOCIATE PROBEI DE EVALUARE SUMATIVĂ (DIN


PROGRAMA ŞCOLARĂ)

CS 1.3.Identificareaunorsunete, silabe, cuvinteînenunţurirostite cu claritate


CS 3.1.Citireaunorcuvinteşipropoziţiiscurte, scrise cu litere de tiparsau de mână
CS3.2.Identificareamesajuluiunuiscurt text care prezintăîntâmplări, fenomene,
ev. familiare
CS 4.1.Scrierealiterelor de mână
CS 4.2.Redactareaunormesajescurte, formate din cuvintescrise cu litere de mână,
folosindmateriale diverse

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Com- Calificativul
pe- Itemul
tenȚa Foarte bine Bine Suficient
Literele/cuvintele Literele/cuvintele
Literele, șipropozițiacu 2 șipropozițiacu 3,
1.Scrie dupădictarelitere,
4.1 cuvinteleșipropoziția greseli 4 greseli
cuvinte, propoziție
corectscrise (omisiunilitere, (omisiunilitere,
punctuație) punctuație)
1.3 2.Stabilește numărul de
6 cuvinte 4 cuvinte 2cuvinte
3.1 silabe al cuvintelor
1.3 3.Transcrie cuvinte 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
1.3 4.Scrie pluralul subst. 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
5.Ordonează Ordoneazășiscriecor Ordonează si Ordoneazăparțialc
4.2 cuvinteleînpropoziție ectpropoziția scriecu 1 greșeală uvintele
6.Citește propoziţiile. 2
3.2 3 răspunsuricorecte Un răspunscorect
Alegepropoziţiacorectăînfun răspunsuricorecte
cţie de imagineadată.

BAREM DE APRECIERE

CALIFICATIV
Număr de itemișinivelulrezolvării (corect / incorect,
integral/parțial)
Rezolvă integral șicorect 5 – 6itemi( 1 item parţial+5corect) Foarte bine
Rezolvă integral șicorect 4itemi; incorect Bine
/parţialcorectrestulitemilor
Rezolvă integral șicorect 2itemi; incorect Suficient
/parţialcorectrestulitemilor

CALIFICATIVE OBŢINUTE LA NIVELUL CLASEI:


Foarte bine Bine Suficient Insuficient

Nr.
elevi

PROBLEME IDENTIFICATE ÎN SCOPUL STABILIRII MĂSURILOR DE


REGLARE/AMELIORARE:

Competența Descrierea problemei (dificultăților) Numele şi prenumele elevilor


neformată/ identificate care întâmpină dificultatea
formată
insuficient

CS 1.3. Identificareaunorsunete, silabe,


cuvinteînenunţurirostite cu claritate

CS 3.1. Citireaunorcuvinteşipropoziţiiscurte, scrise


cu litere de tiparsau de mână

CS 3.2. Identificareamesajuluiunuiscurt text care


prezintăîntâmplări,
fenomene,evenimentefamiliare

CS 4.1. Scrierealiterelor de mână

DICTAREA
s, t, ce, S, T, o, Ce, r Tinel, sare, tare, Sonia, tort Tana are o sanie ?
Numeleelevului: ___________________________ Data: ___________

Probă de evaluaresumativă- CLR

U.T Povești la gurasobei

1. Dictare

2. Citeștecuvintele. Noteazănumărul de silabe:


tatasaniecercelcertortsoare

3. Transcriecuvintele:

Tică Sinaia Celia

4. Euscriuuna, tuscriimulte:
casă tricou stea
5. Ordoneazăcuvinteleînpropoziție. Transcriepropoziţia!
muntee Tina la .

6. Citeștepropoziţiile. Alegepropoziţiacorectăînfuncţie de imagineadată.

Maria are un măr.


Maria are un tort.Am o carte.
Am o lalea.

Onuconsumăcocos.
Onuconsumămure.

S-ar putea să vă placă și