Sunteți pe pagina 1din 29

PTE – 20 SR EN ISO 9001:2015

SR EN ISO 14001:2015
MARCAJE SI OHSAS 18001:2008
SC MORANI IMPEX SRL SEMNALIZARE RUTIERA
Str. Aleea Uzinei, nr. 3 Editia: 1 - Revizia: 1
Zarnesti-Brasov

Pag 1

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


PTE – 20

MARCAJE SI SEMNALIZARE RUTIERA

STANDARDE DE REFERINTA: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 SI SR OHSAS


18001:2008
1. SCOP

Procedura are ca scop:

1.1. precizarea conditiilor de inchidere a circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor, in vederea
executarii de lucrari in zona drumurilor publice;
1.2. precizarea conditiilor obligatorii de realizare a marcajelor rutiere si a semnalizarilor vertical in
conformitate cu prevederile Legislatiei de circulatie rutiera si a Standardelor referitoare la
semnalizarea rutiera.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica:

2.1. pentru satisfacerea conditiilor cerute de Organele de stat care administreaza drumurile publice si de
Organele de politie pentru obtinerea aprobarilor pentru inchiderea circulatiei, in vederea executarii
de lucrari in zona drumurilor publice;
2.2. pentru executia marcajelor rutiere si semnalizarilor vertical la lucrarile de reabilitare si constructii
de drumuri publice.
Prezetul document este o procedura cadru care nu se aplica in cazurile concrete aferente lucrarilor Dvs
decat dupa ce a fost adaptata cerintelor specificare in contracte proiecte, documentatii tehnice, legi,
normative, standard, etc

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
STANDARD SR EN ISO 9001:2015 – Sistem de management al calitatii, Cerinte
STANDARD SR EN ISO 9000:2015 – Sistem de management al calitatii Principii fundamentale si
vocabulary
STANDARD SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de
utilizare.
Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 766/1997 – Anexa nr. 2 –Regulamentul privind asigurarea si
conducerea calitatii in constructii.
SR 1848-1:2011 Semnalizare rutiera.Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
Clasificare,simboluri, amplasari.
SR 1848-2:2011 Semnalizare rutiera.Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Prescriptii
tehnice
SR 1848-3:2011 Semnalizare rutiera.Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Scriere, mod de
alcatuire.
SR en 12899-1:2007, semnalizatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 1: Panouri fixe.
 Proiectul de executie, incluzand detaliile tehnice de executie;
 Caietele de sarcini;
 Codul rutier;
 OUG nr 195/ 2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicat in BO nr. 49/28.06.84
 Regulament pentru aplicarea decretului 328, aparut in HG nr. 190/11.12.98
 Standardele si normativele tehnice in vigoare in Romania.
4. DEFINITII SI PRESCURTARI
A.I.L. = Avizul de incepere a lucrarilor
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. CONDITII PREALABILE
5.1 Satisfacerea conditiilor de inchidere a circulatiei rutiere sau de instruire a restrictiilor
 Existenta la executant a documentatiei de executie si a prezentei procedure;
 Existenta autorizatiei de lucru pe drumurile publice pe traseul stabilit;
 Existenta aprobarii pentru inchiderea circulatiei, in vederea executarii de lucrari in zona drumurilor
publice;
 Existenta avizului de incepere a lucrarilor (AIL);
 Existenta procesului verbal de predare a amplasamentului;
 Asigurarea conditiilor pentru inceperea si terminarea lucrarilor in perioada aprobata pentru
inchiderea circulatiei;
 Existenta utilitatilor;
 Existenta echipamentului de protective necesar personalului care executa lucrari pe drumul public;
 Existenta instruirii si asigurarea ca personalul care executa lucrari pe drumul public respecta
normele de protectia muncii si PSI.
5.2. Executia marcajelor si semnalizarilor verticale
 Existenta la executant a documentatiei de executie si a prezentei proceduri;
 Existenta autorizatiei de lucru pe drumurile publice pe traseul stabilit;
 Existenta aprobarii pentru inchiderea circulatiei, in vederea executarii de lucrari in zona drumurilor
publice;
 Existenta avizului de incepe a lucrarilor (AIL);
 Existenta proceselor verbale de receptive a lucrarilor de imbracaminti asfaltice ce constituie
suportul rutier pentru marcaje;
 Existenta cartii marcajului corectata cu ultimele situatii ale drumului;
 Existenta graficului de executie a lucrarilor
 Existenta utilitatilor;
 Existenta surselor de aprovizionare continua si de calitatea ceruta a materialelor pentru marcaje si a
subansamblelor pentru semnalizarile vertical;
 Echiparea echipelor de muncitori cu sculele necesare specifice lucrarilor de marcaje rutiere si a
echipamentului de protective necesar la lucrari pe drumurile publice;
 Existenta instruirii si asigurarea ca personalul executant respecta normele de protectia muncii si PSI
specific activitatilor desfasurate.

5.3. PROCEDURA
5.3.1. Satisfacerea conditiilor de inchidere a circulatiei rutiere sau de instruire a restrictiilor
 Executarea lucrarilor de baza numai dupa ce s-a obtinut aprobarea organelor competente si s-au
asigurat toate conditiile pentru executarea acestora;
 Cand siguranta circulatiei sau starea drumului public este afectata prin distrugerea ori degradarea
accidental a constructiilor si instalatiilor existente in zona acestuia, lucrarile de interventie vor
incepe fara intarziere, cu asigurarea semnalizarii corespunzatoare, anuntandu-se, in max. 3 ore de la
luarea la cunostinta despre aceste evenimente, organele de
administrare a drumurilor publice si cele de politie competente
Indicatoarele se instaleaza pe partea dreapta a drumului in sensul de mers, astfel incat sa se asigure
o buna vizibilitate a acestora.In cazuri speciale cand siguranta circulatiei o impune, indicatoarele se
pot repeta si pe partea stanga a drumului sau pe console.Indicatoarele reflectorizante se vor instala
astfel incat sa aiba o inclinare de 80˚ fata de axa caii , cu exceptia indicatoarelor de orientare care se
monteaza in intersectii si se instaleaza parpendicular sau paralel cu axa caii, in functie de
configuratia intersectiei.Indicatoarele de reglementare (fig. 67, 68, 69a, 69b, 127a, 127b) se
instaleaza perpendicular sau paralel cu axa drumului, dupa caz.

La instalarea indicatoarelor cu folie reflectorizanta se vor respecta urmatoarele:


 Unghiul in plan format de fata indicatorului cu perpendiculara la axa drumului este deb 5° la
indicatoarele de avertizare si la 10° la cele de localizate si de presemnalizare.
 Inclinarea (in fata) a indicatorului in raport cu verticala este de 2°.
Inaltimea pana la marginea inferioara a indicatorului sa fie:
 La 1,30 – 1,80 m fata de cota caii in ax, in afara localitatilor, cu exceptia panourilor
suplimentare la trecerile de nivel cu calea ferata, pentru care inaltimea este de 0,50 m
 La 1,80 – 2,20 m fata de cota trotuarului in orase
 La 0,60 -1,20 m pentru indicatoarele instalate pe spatii verzi centrale, pe insule de dirijare in
localitati sau in afara acestora si pe refugiile din statiile de tramvai.
Indicatoarele prevazute cu folie reflectorizanta se instaleaza astfel incat partea lor inferioara fata de
cota caii in ax sa fie:
 De 1,50 m pentru indicatoare triunghiulare, rotunde, de orientare si indicatoare diverse;
 De 1,30 m pentru indicatoarele de localitate si presemnalizare pentru orientare in intersectii
importante pe drumuri de continuare a directiei spre localitati importante;
 De 0,60 m pentru indicatoare instalate pe spatii verzi centrale sau pe insule de dirijare.
Fac exceptie indicatoarele instalate pe portale sau console care trebuie sa asiguree inaltimea de libera
trecere a autovehiculelor de minim 5,50 m.
Distanta de instalare a indicatorului in profilul transversal al drumului de la marginea platformei sau
bordurii trotuarului pana la marginea indicatorului este de cel putin 0,50 m si de cel mult 2,00 m.
Amplasarea stalpilor se face in afara marginii exterioare a santurilor sau rigolelor.
In cazul rambleelor inalte, stalpii se monteaza pe marginea exterioara a acostamentului stabilind in mod
corespunzator lungimea lor.
Montarea in ramblee inalte a indicatoarelor care necesita 2 stalpi, se face incepand de la marginea
exterioara a acostamentului, completandu-se in acest scop rambleul cu o platforma corespunzatoare sau
folosind stalpi mai lungi pe taluz.
 Respectarea termenelor de executie si, dupa caz, orele prevazute in actul de aprobare;
 Respectarea procesului tehnologic si solutiile din documentatia tehnica aprobata;
 Executia amenajarilor necesare, instalarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare si cele de
protectie de pe sectorul de lucru pe perioada executiei lucrarii;
 Amenajarea de culoare speciala pe partea carosabila a drumului public pentru circulatia pietonilor,
in situatia in care lucrarile afecteaza trotuarul, si nu sunt asigurate conditii de deplasare in siguranta
acestora;
 Realizarea si intretinerii variantei ocolitoare, in cazul inchiderii circulatiei pe sectorul de drum pe
care se executa lucrarea, asigurand desfasurarea circulatiei in conditii de siguranta si fluenta;
 Asigurarea eliberarii complete a platformei drumului si redarea integral a acesteia pentru circulatie,
dupa terminarea lucrarilor sau a programului de lucru, daca partea carosabila nu mai este afectata de
lucrari;
 Ridicarea, odata cu terminarea lucrarilor, semnalizarea sectorului de lucru si refacerea semnalizarii
initiale sau, dupa caz sa asigure semnalizarea adecvata noilor conditii de circulatie;
 Daca pe parcursul executarii lucrarilor, se constata ca nu pot fi respectate termenele prevazute,
temeinic justificat, se solicita din timp prelungirea perioadei de executie a lucrarii la organelle
competente;
 Mijloacele si modalitatile de semnalizare a lucrarilor pe partea carosabila a drumurilor publice sunt
prezentate in Tabelul nr.1 si Tabelul nr.2.
 In cazul in care, datorita specificului unei lucrari, nu se poate aplica nici una din modalitatile de
semnalizare prevazute in Tabelul nr.1, se solicita organului de administrare a drumurilor publice si
organul de politie stabilirea modului de semnalizare adecvat situatiei respective, care va fi
consemnat in documentul de aprobare;
 Lucrarile la care restrictiile se mentin si pe timpul noptii, vor fi semnalizare prin indicatoare
reflectorizante sau illuminate cu lumini de culoare galbena ori prin felinare vizibile de la cel putin
100 m;
 Persoanele care executa lucrari pe drumul public vor fi echipate cu veste de culoare portocalie,
reflectorizanta.
Tabelul nr.1: Mijloace de semnalizare a lucrarilor

In conformitate
Nr. Mijloace pentru
cu Instructiuni Nota
crt. semnalizarea lucrarilor
nr. 630/2330
1. Bariera pentru semnalizarea Anexa 1
lucrarilor
2. Conuri pentru dirijarea Anexa 1 Se executa din cauciuc sau material
circulatiei si delimitarea unor plastic, in culori alb-rosu sau
lucrari portocaliu.
3. Panouri mobile pentru Anexa 1 Panourile pot fi cuplate cu lampi cu
dirijarea circulatiei in zona lumina galbena intermitenta “in
lucrarilor cascada” sau cu dispozitive rotative
reflectorizante pentru semnalizarea
lucrarilor pe timp de noapte.
4. Triunghiuri din p.v.c. panzat Anexa 1 Se folosesc pentru delimitarea unor
lucrari.
5. Panouri mobile pentru Anexa 1 Se folosesc pe timp de noapte, pe
dirijarea circulatiei, cuplate cu artere importante, cand exista
lampi cu lumina galbena posibilitatea bransarii la o sursa de
intermitenta “in cascada” curent electric
6. Dispozitiv rotativ Anexa 1 Se foloseste in situatiile cand
reflectorizant pentru bransarea la surse de curent electric
semnalizarea lucrarilor pet este neeconoma. Se instaleaza
imp de noapte intercalate intre panourile mobile
pentru dirijarea circulatiei.
7. Carucioare “portsemnalizare” Anexa 1
pentru punctele de lucru care
se schimba in timpul zilei
8. Panou pentru semnalizarea Anexa 1
lucrarilor de terasamente
bituminoase
9. Panou pentru semnalizarea Anexa 1
lucrarilor care ocupa mai
multe puncte de lucru
10. Panouri de presemnalizare Anexa 1
pentru dirijarea circulatiei in
zona lucrarilor
11. Panou pentru semnalizarea Anexa 1
lucrarilor de marcaje rutiere
12. Incinte pentru lucrari curente Anexa 1
de gaze, canalizare,
electricitate etc.
13. Panou pentru semnalizarea Anexa 1
lucrarilor curente sau
interventiilor de scurta durata,
in partea carosabila
14. Marcarea limitelor de gabarit Anexa 2
ale utilajelor si
autovehiculelor care participa
la lucrarile ce se executa in
zona drumurilor

Tabelul nr.2 : Modalitati de semnalizare a lucrarilor

In conformitate
Nr.
Tipuri de semnalizari cu Instructiuni Nota de aplicare
crt.
nr. 630/2330
1. Semnalizarea lucrarilor care Anexa 3 Se aplica in cazul lucrarilor de
ocupa maximum jumatate din volum mic si de durata scurta.
partea carosabila, punctul de Cand spatiul ramas liber pentru
lucru schimbandu-se in timpul circulatie are latimea de cel putin
zilei 6m, pe carucioarele
“portsemnalizare” nu se instaleaza
indicatoarele de reglementare a
prioritatii.
2. Semnalizarea lucrarilor care Anexa 4 Se aplica in aceleasi situatii si
ocupa maximum jumatate din conditii din anexa 3, daca
partea carosabila, punctul de executantul nu dispune de carucioare
lucru schimbandu-se in timpul “portsemnalizare”
zilei
3. Semnalizarea lucrarilor care Anexa 5
ocupa minimum jumatate din
latimea partii carosabile
4. Semnalizarea lucrarilor care Anexa 6 Se aplica in cazul in care lungimea
ocupa maximum jumatate din sectorului in lucru depaseste 100m
partea carosabila, cu dirijarea sau cand vizibilitatea intre cele doua
circulatiei prin semafoare capete ale sectorului nu este
electrice asigurata, iar ocuparea partii
carosabile dureaza mai mult de 24
ore.
In cazul cand nu exista posibilitatea
instalarii semafoarelor sau cand
acestea se defecteaza, dirijarea
circulatiei se asigura de lucratorii
executantului lucrarii.
5. Semnalizarea lucrarilor de Anexa 7
tratamente bituminoase
6. Semnalizarea unei succesiuni Anexa 8 Punctele de lucru consecutive se
de puncte de lucru in afara traseaza independent din punct de
localitatilor vedere al semnalizarii, daca distanta
dintre sfarsitul unuia si inceputul
celuilalt depaseste 1 km.
7. Semnalizarea lucrarilor pe Anexa 9
drumurile cu mai mult de 2
benzi, care afecteaza un
singur sens de circulatie
8. Semnalizarea lucrarilor care Anexa 10
ocupa jumatate din partea
carosabila a unui drum cu
patru sau mai multe benzi.
9. Semnalizarea lucrarilor ce se Anexa 11 Se poate aplica si in localitati cu
executa pe autostrazi si care zona verde mediana, in care caz se
ocupa una din caile poate renunta la panourile mobile de
unidirectionale. dirijare a circulatiei si la
indicatoarele “Drum ingustat” si
“Limitare de viteza – 60km/h”. In
acest caz, indicatoarele “Lucrari” si
“Limitare de viteza – 40km/h” se
instaleaza la 50m inaintea barierei,
iar panourile de presemnalizare la
100m.
10. Semnalizarea lucrarilor ce se Anexa 12 Se poate aplica si in localitatile pe
executa pe autostrazi si care artere cu zona verde mediana in care
ocupa o banda de circulatie caz se poate renunta la panourile
mobile de dirijare a circulatiei si la
indicatoarele “Drum ingustat” si
“limitare de viteza – 60km/h”. In
acest caz, indicatoarele “Lucrari” si
“Limitare de viteza – 40km/h” se
instaleaza la 50m inaintea barierei,
iar panourile de presemnalizare la
100m.
11. Semnalizarea lucrarilor ce se Anexa 13 In localitati se vor folosi panouri de
executa in zona central a incinta pe care se amplaseaza
partii carosabile si permite indicatoarele “Ocolire”, “Lucrari” si
desfasurarea circulatiei de o “Limitare de viteza – 40km/h”.
parte si cealalta a suprafetei
ocupate.
12. Semnalizarea lucrarilor care Anexa 14 In cazul lucrarilor la fatadele
ocupa trotuarul, iar partea cladirilor, cand schelele ocupa toata
carosabila este partial ocupata latimea trotuarului sau spatiul ramas
de culoarul amenajat pentru este mai mic de 1,5 m, se vor
circulatia pietonilor. amenaja culoare de trecere acoperite
pe sub schele.
13. Semnalizarea devierii Anexa 15
temporare a circulatiei
anumitor categorii de vehicule
pe o ruta ocolitoare, datorita
executiei unor lucrari sau altor
cauze.
14. Semnalizarea devierii Anexa 16
temporare a circulatiei pe rute
ocolitoare datorita executiei
unor lucrari sau altor cauze.
15. Semnalizarea de orientare a Anexa 17
traseului de deviere a
circulatiei in localitati.

5.4. Marcaj rutier

 Vopselele de marcaj de culoare alba, sunt formate dintr-un singur component realizand pelicula prin
uscare la aer;
 Nu se admite vopseaua lichida in amestec cu microbile;
 Vopseaua de marcaj se aplica pe drum, urmata imediat de pulverizarea pe suprafata acesteia a
microbilelor de sticla;
 Operatiile de pulverizare vopsea si microbile se executa practice concomitant, cu aceeasi masina de
marcaj;
 Fiecare tip de vopea de marcaj, utilizeaza un anumit tip de microbile de sticla;
 Tipul si dozajul de microbile, va fi recomandat de fabricantul de vopsea de marcaj, conform
certificatului de omologare a vopselei;
 Marcajele se executa in general mecanizat cu masini si dispositive adecvate;
 Marcajele prin sageti, inscriptii, figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot executa manual
cu ajutorul sabloanelor corespunzatoare;
 La executia marcajelor cu vopsea, suprafata partii carosabile, trebuie sa fie perfect uscata iar
temperature mediului ambient sa fie de min. +150C astfel incat sa se asigure functionarea
dispozitivelor de pulvelizare fara adaos de diluent iar intensitatea vantului sa fie sufficient de redusa
incat sa nu perturbe jetul de vopsea;
 Suprafata de marcaj se pregateste astfel:
 se stabileste itinerariul de marcaj;

 suprafetele de marcaj murdare de grasime se sterg cu toluen;


 aplicarea marcajului se face cu vopsele de marcaj, avand calitatile cerute prin “Caietul de
sarcini”;
 La inceperea lucrului si pe parcurs, de cate ori se considera necesar, se fac verificari ale dozajelor
de vopsea proaspat aplicata si microbile, correlate cu masuratori film ud;
 La executia marcajului se va tine seama de:
 cartea marcajului;
 tipul imbracamintii rutiere si rugozitatea suprafetei;
 tehnologia de marcaj (premarcaj, pregatire, utilaj, pregatire suprafata, pregatire vopsea);
 dozajul ud si uscat de vopsea, dozaj de microbile.
 Executia lucrarilor se face cu ajutorul esalonului de lucru astfel:
 presemnalizarea lucrarii cu echipaj auto al politiei;
 asigurarea de spatii libere pe drum, pentru a se asigura masinii de marcaj viteza de lucru
corespunzatoare;
 executia premarcajului;
 pozare conuri pentru protectia vopselei ude;
 autovehiculul de incheiere a esalonului protejeaza vopseaua aplicata, pana la darea in circulatie
si apoi recupereaza conurile;
 esalonul de lucru este semnalizat ca si respectivele operatii de marcaj (separare pe fasii sau
directii traffic, limita, domeniul carosabil, etc.);
 oprirea lucrarilor de marcaj se face in conditii care sa nu pericliteze continuitatea traficului
rutier;
 fiecare categorie de marcaj se executa conform STAS 1848/7-84;
 in timpul executarii marcajului rutier se executa verificari ale dozajului de vopsea si microbile;
 banda de marcaj trebuie sa aiba un contur clar delimitat, cu microbile repartizate uniform pe
lungimea si latimea benzii de vopsea;
 utilajele folosite pentru marcaj trebuie sa fie capabile sa execute lucrarile in conformitate cu
caietele de sarcini.

5.5. Semnalizarea vertical


 La confectionarea indicatoarelor se urmareste calitatea acestora care trebuie sa corespunda
prevederilor standardelor respective aflate in vigoare si prevederilor caietului de sarcini;
 Evidenta zilnica a conditiilor de executie a operatiunilor cu rezultatele obtinute in urma
determinarilor si incercarilor;
 Confectionarea si vopsirea idicatoarelor:
 Indicatoarele se confectioneaza astfel incat sa se realizeze cu precizie formele si dimensiunile
prevazute in caietele de sarcini;

 Indicatoarele de forma triunghiulara, rotunda, dreptunghiulara cu laturi sub 1,0m si cele in


forma de sageata se executa din tabla de aluminiu (sau tabla zincate, dupa caz), avand conturul
ransforsat prin dubla indoire;
 Panourile dreptunghiulare sau patrate avand latura cea mai mica de cel putin 1,0m se executa
din profile special imbinate pe verticala;
 Nu se admit prinderi prin sudura sau nituire;
 Suruburile utilizate trebuie protejate anticoroziv;
 Spatele indicatorului si rebordul se vopsescc in culori gri;
 Folia reflectorizanta se aplica pe support din aluminiu;
 Pregatirea suprafetei indicatoarelor in vederea aplicarii foliei reflectorizante se face dupa cum
urmeaza:
- degresarea suprafetei pentru a indeparta petele de ulei cu apa si detergent la temperature de
aproximativ 250C;
- inlaturarea urmelor de praf cu o carpa moale curata si stergerea cu o carpa inmuiata in alcool;
- dupa zvantare se aplica folia reflectorizanta;
 Aplicarea foliei se poate face “la rece” atunci cand se foloseste folie cu adeziv la presiune sau
“la cald” atunci cand se utilizeaza folie cu adeziv activat la cald;
 La aplicarea foliilor reflectorizante se vor respecta si recomandarile producatorului de material
reflectorizante;
 Indicatoarele de circulatie rutiera terminate sunt marcate clar, pe spate, cu urmatoarele date:
 Numele, marca fabricii sau alte date de identificare a producatorului sau vanzatorului;
- Tipul de material reflectorizante folosite in constructive;
- Luna si anul de asamblare a panoului;
 Se aplica metodele de testare pentru folii retroreflectorizante si pentru indicatoare de circulatie
retroreflectorizante, care contrau din:
- metode de testare fotometrice;
- metode de testare a caracteristicilor mecanice;
- metode de testare la medii agresive;
 Confectionarea si vopsirea stalpilor de sustinere:
 Pentru stalpii indicatoarelor de forma triunghiulara, rotunda, sageti precum si pentru cele in
forma de patrat sau dreptunghi avand latura cea mai mica sub 1,0m, se foloseste teava de otel cu
diameter de 48-51 mm si grosimea peretilor de min. 3mm;
 Se utilizeaza si alte tipuri de stalpi daca acestea respecta “Caietul de sarcini” sau daca sunt
aprobate de “Consultanta”;
 Pentru dispozitivele de sustinere ale panourilor din profile special de aluminiu se foloseste teava
sau profile de otel si sunt dimensionate in functie de suprafata panoului, tinandu-se cont de
precizarile din “Caietul de sarcini”;

 Dispozitivele de sustinere a indicatoarelor se protejeaza cu grund de fier sau plumb si se


vopsesc in culoare gri.
Conditii speciale
Inscrisurile si simbolurile indicatoarelor rutiere de pe panourile cu mesaje variabile trebuie sa
respecte prevedereile acestui standard.
In intersesctiile in care circulatia este dirijata prin semafoare, indicatoarele pot fi montate pe stalpii
semafoarelor.
Este interzisa montarea panourilor pulicitare sau a unor panouri cu alta destinatie decat
semnalizarea rutiera de teren cuprinsa intre marginea platformei drumului si linia indicatoarelor,
pentru a nu afecta vizibilitatea asupra acestora. Asemenea panouri nu trebuie sa fie instalate in nici
un loc in care ar putea distrage atentia de la semnalizarea rutiera.
Reguli de amplasare generale
In gneral, indicatoarele se instaleaza pe partea dreapta a sensului de mers. Atunci cand conditiile
locale sunt de asa natura incat indicatoarele nu ar putea fi observate din timp de catre participantii
la trafic, acestea se pot repeta si pe partea stanga, in zona mediana a drumului, pe un refugiu sau
spatiu interzis circulatiei vehiculelor, deasupra partii carosabile sau de cealalta parte a intersectiei,
dupa caz, in loc vzibil pentru toti cei carora li se adreseaza. Atunci cand indicatoarele sunt instalate
deasupra benzii sau benzilor de circulatie, semnificatia lor este valabila numai pentru banda sau
benzie de circulatie de circulatie astfel semnalizate.
Pentru asigurarea vizibilitatii indicatoarelor, acestea trebuie sa fie amplasate cat mai aproape de
marginea partii carosabile. Pentru a evita acrosarea lor de catre vehicule, se impune ca indicatoarele
sa fie amplasate pe taluz sau dincolo de sant, asigurandu-se o distanta de minimum 0.50 m de la
marginea platformei drumului sau de la marginea trotuarului pana la limita dinspre drum a
indicatorului. Se recomanda ca aceasta distanta sa nu depaseasca 2.0 m.
Trebuie sa fie evitata amplasarea indicatoarelor in interiorul unei curbe sau imediat dupa iesirea din
curba, deoarece exista riscul ca ele sa ramana in afara campului de vizibilitate al conducatorului de
vehicul, care nu trebuie sa-si abata privirea de la partea carosabila a drumului. Pe timpul noptii,
aceste indicatoare raman in afara unghiului de iluminare a farurilor vehiculului, deci nu pot fi
vazute. In cazul unor indicatoare a caror pozitie este fixa, asa cum sunt indicatoarele instalate la
apropierea de o trecere la nivel, amplasate la distante strict precizate ( 150 m, 100 m si 50 m) fata
de calea ferata, semnalizarea se repeta si pe partea stanga a drumului, in exteriorul curbei.
Indicatoarele pot fi insotite de panouri aditionale, care le completeaza semnificatia.
Tipul indicatoaelor si locurile de instalare se stabilesc de catre administratorul drumului, impreuna
cu politia rutiera.
Clasificare
Indicatoarele se clasifica dupa urmatoarele criterii:
- Functionalitate
- Forma
- Dimensiuni
- Perioada de utilizare
A.Indicatoare de avertizare
Indicatoarele de avertizare au menirea de a preveni conducatorii vehiculelor asupra prezntei unei
pericole pe sectorul de drum care urmeaza, precum si asupra naturi acestora. Natura pericolului este
data de simbolul indicatorului, completat, dupa caz, de un panou aditional instalat sub indicator.
Ca regula generala, indicatoarele de avertizare au forma unui triunghi echilateral cu chenar rosu pe
fond alb si simbol de culoare neagra.
Sub rezerva unor conditii speciice de amplasare a anumitor indicatoare, care sunt mentionate pentru
fiecare in parte, majoritatea indicatoarelor de avertizare se instaleaza astfel:
- In localitati: inainte de locul periculos, la o distanta de maximum 50 m; atunci cand
conditiile de pe teren impun amplasarea la o distanta mai mare de 50m, sub indicator trebuie
sa se instaleaze un panou aditional, cu distanta intre indicator si inceputul locului periculos.
- In afara localitatilor: intre 100 m si 250 m inainte de locul periculos. Cand conditiile de pe
teren impun amplasarea la o distanta mai mare, sub indicator trebuie sa se instaleze un
panou aditional, cu distanta intre indicator si inceputul locului periculos.
- Pe autostrazi si drumuri expres: intre 500 m si 1000 m inainte de locul periculos. In toate
cazurile, sub indicator trebuie sa se instaleze un panou aditional, cu distanta intre indicator
si inceputul locului periculos.
- In situatia in care lungimea sectorului periculos depaseste 1000 m, sub indicator se
monteaza panou aditional, cu lungimea sectorului periculos la care se referea indicatorul.
Daca lungimea sectorului depaseste 3 km, indicatorul se repeta la fiecare 1.5 km- 2.0 km, iar
pe panoul aditional se inscrie lungimea ramasa pana la sfarsitul sectorului periculos.

Indicatoare de avertizare

Nr. figura
cf. Denumire indicator
STAS 1848
A1 Curba la stanga
A2 Curba la dreapta
A3 Curba dubla sau succesiune de mai mult de doua curbe, prima la stanga
A4 Curba dubla sau succesiune de mai mult de doua curbe, prima la dreapta
A5a Curba deosebit de periculoasa
A5b Curba deosebit de periculoasa
A6a Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase
A6b Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase
A7 Coborare periculoasa
A8 Urcare cu inclinare mare
A9 Drum ingustat pe ambele parti
A10 Drum ingustat pe partea dreapta
A11 Drum ingustat pe partea stanga
A12 Acostament periculos
A13 Drum aglomerat
A14 Tunel
A15 Pod mobil
A16 Iesire spre un chei sau mal abrupt
A17 Drum cu denivelari
A18 Delimitare pentru limitarea vitezei
A19 Drum lunecos
A20 Improscare cu pietris
A21 Caderi de pietre
A22 Presemnalizare trecere pentru pietoni
A23 Copii
A24 Biciclisti
A25 Animale
A26 Animale
A27 Lucrari
A28 Semafoare
A29 Aeroport
A30 Vant lateral
A31 Circulatie in ambele sensuri
A32 Alte pericole
A33 Accident
A34 Intersectie de drumuri
A35 Intersectie cu un drum fara prioritate
A36 Intersectie cu un drum fara prioritate
A37 Intersectie cu un drum fara prioritate
A38 Intersectii cu drumuri fara prioritate, decalate
A39 Intersectii cu drumuri fara prioritate, decalate
A40 Presemnalizare intersectie cu sens giratoriu
A41 Trecere la nivel cu o cale ferata cu bariere sau sembariere
A42 Trecere la nivel cu o cale ferta fara bariera
A43 Trecere la nivel cu linii de tramvai
A44 Panouri suplimentare pentru trecere la nivel cu calea ferata
A45 Panouri suplimentare la nodurile rutiere de pe autostrazi
A46 Baliza directionala care indica ocolirea obstacolului prin stanga
A47 Baliza directionala care indica ocolirea obstacolului prin dreapta
A48 Baliza bidirectionala
A49 Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere
A50 Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere
A51 Trcere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere, prevazuta cu
instalatie de semnalizare luminoasa automata
A52 Trcere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere, prevazuta cu
instalatie de semnalizare luminoasa automata
A53 Masini si utilaje agricole
A54 Presemnalizarea uni punct de intoarcere a vehiculelor
A55 Punct negru

B.Indicatoare de reglementare
Indicatoare de prioritate- pentru principalele indicatoare din aceasta categore au fost adoptate forme
ale contururilor specifice fiecaruia dintre ele, astfel incat sa poata fi recunoscute foarte clar dupa forma
lor, cum sunt: triunghiul cu varful in jos, rombul si octogonul.
Indicatoarele instalate in intersectie, pe drumurile fara prioritate trebuie sa fie amplasate astfel incat fetele
acestora sa nu fie vazute de cei care circula pe drumul cu prioritate. Din acest motiv, la intersectiile in unghi
ascutit, indicatoarele care semnifica pierderea prioritatii trebuie sa fie instalate retras fata de marginea
drumului cu prioritate. Daca indicatorul trebuie sa fie amplasat retras nu mai mult de 10 m fata de marginea
drumului cu prioritate, sub indicator se instaleaza un panou aditional, cu distanta intre indicator si inceputul
locului periculos.

Nr. figura
cf. Denumire indicator
STAS 1848
B1 Cedeaza trecerea
B2 Oprire
B3 Drum cu prioritate
B4 Sfarsitul drumului cu prioritate
B5 Prioritate pentru circulatia din sens invers
B6 Prioritate fata de circulatia din sens invers

Indicatoare de interzicere sau de restrictie- In gneral, indicatoarele de interzicere si cele de restrictie


sunt de forma circulara. In general, acestea au un chenar rosu si un simbol negru aplicat pe fond alb.
In general, se instaleaza imediat dupa o intersectie care precede un punct sau un sector de drum
restrictionat, ales astfel incat conducatorii de vhicule sa nu fie nevoiti sa intoarca, pentru a gasi un
traseu de evitare a restrictiei sau a interzicerii. Exceptiile privind anumite situatii speciale se trateaza
individual.
Semnificatia indicatoarelor se aplca imediat inainte dupa locul de instalare al acestora, dupa
caz.Indicatoarele rutiere trebuie sa fie repetate dupa fiecare intersecti de pe sectorul cu restrictii, pentru
ca acestea sa fie aplicabile celor care intra pe sector de pe drumurile laterale.
Daca indicatorul de interzicere sau de restrictie este instalat impreuna cu indicatrul de intrare in
localitate, semnificatia acestuia se aplica pe tot traseul drumului respectiv in traversarea
localitatii, pana la intalnirea indicatorului de iesire din localitate sau a indicatorului de sfarsit al
restrictiilor.
Atunci cand aplicarea semnificatiei indicatorului incepe la o anumita distanta dupa locul de instalare,
indicatorul este insotit de un panou aditional, cu distanta intre indicator si inceputul locului periculos.

Nr. figura
cf. Denumire indicator
STAS 1848
C1 Accesul interzis
C2 Circulatia interzisa in ambele sensuri
C3 Accesul interzis autovehiculelor
C4 Accesul interzis motocicletelor
C5 Accesul interzis bicicletelor
C6 Accesul interzis mopedelor
C7 Accesul interzis vhiculelor destinate transportului de marfuri
Accesul interzi autovehiculelor cu remorca, cu exceptia celor cu
C8 semiremorca sau cu remorca cu o osie
C9 Accesul interzis autobuzelor
C10 Accesul interzis pietonilor
C11 Accesul interzis vehiculelor cu tractiune animala
C12 Accesul interzis vehiculelor impinse sau trase de mana
C13 Accesul interzis tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrari
C14 Accesul interzis autovhiculelor
Accesul interzis autovehiculelor si vehiculelor si vehiculelor cu tractiune
animala
C15
C16 Accesul interzis vhiculelor cu latime mai mare de…m
C17 Accesul interzi vehicullor cu inaltime mai mare de …m
C18 Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de …t
C19 Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de …t pe osia simpla
C20 Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia dubla mai mare de …t
C21 Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia tripla mai mare de …t
Accesul interzis autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule cu
C22 lungimea mai mare de…m

Interzis autovehiculelor de a circula fara a mentine intre ele un interval


de cel putin…m
C23
C24 Interzis a vira la stanga
C25 Interzis a vira la dreata
C26 Intoarcere interzisa
C27 Depasirea autovehiculelor cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa
C28 Depasirea interzisa autovehiculelor destinate transportului de marfuri
C29 Limitare de viteza
C30 Limitare de viteza diferentiata pe categorii de autovehicule
C31 Claxonare interzisa
C32 Vama
C33 Taxa de trecere
C34 Control POLITIE
C35 Sfarsitul tuturor restrictiilor
C36 Sfarsitul limitarii de viteza
C37 Sfarsitul interzicerii de a depasi
C38 Stationare interzisa
C39 Oprirea interzisa
C40 Stationarea alternanta
C41 Stationarea alternanta
C42 Zona de stationare cu durata limitata
C43 Sfarsitul de stationare cu durata limita
C44 Zona cu viteza limitata la 30km/h
C45 Sfarsitul zonei cu vieza limitata
Accesul interzis vehiculelor care transporta substante exploziv sau usor
C46 inflamabile
C47 Accesul interzis vehiculelor care transporta marfuri periculoase
Accesul interzis vehiculelor care transporta substante de natura sa
C48 polueze apele

Indicatoare de obligare- in general, indicatoarele de obligare sunt de forma circulara, cu simbolul alb
figurat pe fond albastru.
Semnificatia indicatoarelor se aplica in imediata apropiere, inainte sau dupa locul de instalare al
acestora, dupa caz.

Nr. figura
cf. Denumire indicator
STAS 1848
D1 Inainte
D2 La dreapta
D3 La dreapta
D4 Inainte sau la dreapta
D5 Ocolire
D6 Ocolire
D7 Intersectie cu sens giratoriu
D8 Pista pentru biciclete si mopede
D9 Drum obligatoriu pentru categoria de vehicule
D10 Drum pentru pietoni
Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor
D11 si mopedelor
Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor
D12 si mopedelor si ciclomotoarelor
D13 Vieza minima obligatorie
D14 Sfarsitul vitezei minime obligatorii
D15 Lanturi pentru zapada
D15a Pneuri de iarna obligatorii
D16 Directia obligatorie pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase
D17 Directia obligatorie pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase
D18 Directia obligatorie pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase
D19 Pista comuna pentru pietoni si biciclete

C. Indicatoare de orientare si informare


Indicatoare de orientare- servesc la dirijarea conducatorilor de vehicule spre localitatile sau
obiectivele de destinatie, la localizarea acestora, la marcarea limitelor entitatilor administrativ-
teritoriale, la identificarea drumurilor pe care circula, la existenta pe partea carosabila a unor benzi cu
destinatie speciala si la confirmarea direciilor dupa intersectii.
Semnificatia culorilor fondului indicatoarlor de orientare este urmatoarea:
- Fond verde- pentru autosrazi
- Fond albastru – pentru celelalte drumuri publice
- Fond alb- pentru obiectivele locale
- Fond maron- pentru obiective tristice

Daca fondul indicatorului sau al uni camp de pe indicator este de culoare verde, albastra sau maron,
inscrisurile de pe acestea sunt de culoare alba, iar daca fondul indicatorului sau al uni camp de pe acesta
este de culoare alba, inscriurile sunt de culoare neagra.
Pe indicatoarele de presemnalizare se pot figura indicatoare de avertizare, de interzicere sau de
restrictie, a caror semnificatie se aplica pe un tronson de drum situat dupa una din ramurile intersectiei.
Indicatoarele de presemnalizare pot fi amplasate pe partea dreapta a drumului sau deasupra partii
carosabile, pe portale sau consol. In situatia in care indicatoarele au si rol de preselectare pe benzi a
directiilor de mers, localitatea ( localitatile) de destinatie aferente benzii respective se inscrie( inscriu)
pe cate un panou instalat deasupra fiecarei benzi; la partea inferioara a panoului se figureaza o sageata
cu varful in jos. Detaliile de executie pentru aceste indicatoare se regasesc in SR 1848-3.
Imaginile indicatoarelor de orientare, denumirile acestora si conditiile speciale de amplasare sunt
prezentate in tabelul urmator.
Nr. figura
cf. Denumire indicator
STAS 1848
F1 Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri
F1a Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri
F1b Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri
F2 Presemnalizarea directiilor la o intersectie denivelata de drumuri
F3 Presemnalizarea directiilor indicate
F4 Presemnalizarea traseului de evitare a localitatii
F5 Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu
F5a Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie de tip turbogiratie
F6 Drum inchis sau deschis circulatiei publice
F7 Presemnalizarea traseului de urmat in cazul unei restrictii de circulatie
F8 Presemnalizare pe autostrada pentru parcae
F8a Presemnalizare parcare pe drumurile nationale
F9 Presemnalizare pe autstrada pentru spatiu de servicii
F10 Confirmarea directiei de mers spre o localitate si distanta pana la aceasta
Confirmarea directiei de mers pe autostrada spre localitati mai
F11
importante si distantele pana la acestea
Presemnalizarea unui loc periculos, o interzicere sau o restrictie pe un
F12
drum lateral
Presemnalizarea traseului de urmat in vederea efectuarii virajului
F13
la stanga
Banda rezervata circulatiei autovehiculelor de transport public
F14
de persoane
F15 Drum fara iesire
F16 Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule
F17 Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule
F18 Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule
F19 Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei
Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei
F19a
de pe autostrada
Selectarea circulatiei pe categorii de vehicule la apropierea de
F19b
o statie de taxare
F20 Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei
F21 Selectarea circulatiei pe direcii de mers in apropierea interseciei
F22 Banda destinaa circulatiei vehiculelor lente
F23 Terminarea benzii de circulatie din dreapta partii carosabile

F23a Terminarea benzii de circulatie din dreapta partii carosabile pe autostrada

F24 Terminarea benzii de circulatie din stanga partii carosabile


F25 Viteza minima obligatorie pentru o banda de circulatie
F26 Banda destinata circulatiei vehiculelor lente pe autostrada
F27 Limite de viteza pentru diferite benzi de circulatie
F27a Limite de viteza pentru diferite benzi de circulatie pe autostrada
Banda de circulatie rezervata autovehiculelor de transport public de
F28
persoane
F29 Directia spre localitatea indicata
F30 Directia spre autostrada
F31 Directia spre localitatea indicata
F32 Directia spre localitatile indicate

F33 Directia de urmat pentru autovehiculele destinate transportului de marfuri

F34 Directia spre obiectivul turistic


F35 Directia spre obiective locale
F36 Directia spre aeroport
F37 Directia de urmat in cazul devierii temporare a circulatiei
F38 Directia de urmat in cazul devierii temporare a circulatiei
F39 Drum national
F40 Drum judetean
F41 Drum comunal
F42 Drum deschis traficului international
F43 Directia drumului deschis traficului international
F44 Traseu de tranzit eurpean
F45 Simbolul si numarul autostrazii
F46 Intrare in localitate
F47 Intrare in localitate
F48 Iesire din localitate
F49 Iesire din localitate
F50 Limita de judet
F51 Curs de apa, pasaj sau viaduct
Confirmarea directiei de mers spre localitati mai importante si distantele
F52
pana la acestea
F53 Organizarea traficului pe benzi de circulatie
F54 Telefon de urgenta( Politie, Ambulanta, Pompieri, Depanare)
F55 Punct de intoarcere pe autostrada

Indicatoare de informare- au forma dreptunghiulara sau patrata. In general, au un fond verde pe


autostrazi si , respectiv, albastru pe celelalte drumuri, cu un simbol negru pe un camp alb. Acestea
contin informatii utile utilizatorilor drumului.

In general, indicatoarele se instaleaza in zona obiectivului semnalizat, sub rezerva unor conditii
specifice de amplasare a anumitor indicatoare, care sunt mentionate pentru fieccare in parte. Daca este
necesar, presemnalizarea se face printr-un indicator identic, amplasat astfel:
- La minimum 50 m in localitati;
- La minimum 150 m in afara localitatii.
Distanta se inscrie la partea inferioara a indicatorului, cu culoare alba pe fond albastru/ verde sau pe un
panou aditional, cu distanta pana la locul la care se refera indicatorul de presemnalizare sau informare.
Nr. figura
cf. Denumire indicator
STAS 1848
G1 Trecere pentru pietoni
G2 Trecere pentru pietoni
G3 Limite generale de viteza
G4 Sens unic
G5 Sens unic
G6 Autostrada
G7 Sfarsit de autostrada

G8 Limie mexime de viteza pe autostrada, functie de conditiile meteorologice

G9 Spital
G10 Post de prim-ajutor
G11 Politia
G12 Pasarela pentru pietoni
G13 Pasaj subteran pentru pietoni
G14 Statie de autobuz
G15 Statie de tramvai
G16 Statie de taximetre
G17 Drum pentru autovehicule
G18 Sfarsitul drumulului pentru autovehicule
G19 Vulcanizare
G20 Telefon
G21 Statie de alimentare cu carburanti
G22 Statie de alimentare cu carburanti, inclusiv benzina fara plumb
Statie de alimentare cu carburanti, inclusiv benzina fara plumb si gaz
G23
petrolier lichefiat
G24 Hotel si motel
G25 Restaurant
G26 Bufet sau cofetarie
G27 Teren pentru camping( tabara turistica)
G28 Teren pentru caravane( tabara turistica)

G29 Teren petru camping si caravane


G30 Loc pentru popas
G31 Cabana pentru turisti
G32 WC public
G33 Service auto
G34 Parcare
G35 Parcare
G36 Parcare subterana sau in cladire
G37 Complex de servicii
G38 Zona rezidentiala
G39 Sfarsitul zonei rezidentiale
G40 Zona cu viteza recomandata 30km/h
G41 Sfarsitul zonei cu viteza recomandata 30 km/h
G42 Tunel
G43 Sfarsit de tunel
G44 Imbarcare pe vagoane platforma de cale ferata
G45 Imbarcare pe feribot
G46 Port
G47 Gara
G48 Autogara
G49 Inchirieri auto
G50 Plaja
G51 Zona de vanatoare
G52 Zona de pescuit
G53 Centru viticol
G54 Zona industriala
G55 Posta
G56 Apa potabila
G57 Loc de joaca pentru copii
G58 Stadion
G59 Supermarket
G60 Acces internet
G61 Teatru
G62 Muzeu
G63 Cantar pentru autovehicule
G64 Control radar
G65 Informaii rutiere
G66 Viteza recomandata
G67 Punct de informare turistica
G68 Denumirea strazii
G69 Intrarea pe strada indicata
G70 Numarul Imobilului
G71 Zona pietonale
G72 Sfarsitul zonei pietonale
G73 Monitorizare trafic
G74 Refgiu rezervat depanarii
G75 Presemnalzarea sediului politiei autostrazii
G76 Distanta de siguranta intre vehicule pentru viteze de cel mult 50km/h
G77 Distanta de siguranta intre vehicule pentru viteze mai mari de 50km/h
G78 Acces pe baza de tichet
G79 Directia si distanta pana la telefonul pentru apel de urgenta
G80 Rovinieta
G81 Control rovinieta
G82 Videocontrol rovinieta
G83 Zona de intoarcere

Indicatoare de informare turistica- au aspect asemanator cu acela al indicatoarelor de informare


generala, cu deosebirea ca sunt executate pe fond maron.

Nr. figura
cf. Denumire indicator
STAS 1848
T1 Castel, cetate
T2 Vestigii istorice
T3 Monumet
T4 Biserica
T5 Manastire
T6 Rezervatie naturala
T7 Cascada
T8 Pestera
T9 Partie schi
T10 Teleschi
T11 Telecabina
T12 Pensiune agroturistica

Panouri aditionale – nu sunt autonome. Acestea se instaleaza intotdeauna sub indicatoarele a caror
semnificatie o completeaza.
Fondul panoului este acelasi cu fondul indicatorului a carui semnificatie o completeaza. Pe autostrazi,
fondul panoului este verde, iar sub indicatoarele turistice fondul panoului este maron.

Nr. figura
cf. Denumire indicator
STAS 1848
Distanta pana la locul la care se refera indicatorul de presemnalizare sau
P1
informare
P2 Directia si distanta pana la locul la care se refera indicatorul
P3 Intervalul de timp in care actioneaza indicatorul
P4 Distanta intre indicator si inceputul locului periculos
P5 Categoia de autovehicule la care se refera indicatorul
P6 Intervalele de timp in care actioneaza indicatorul
Trecere la nivel cu o cale ferata industriala, completand semnificatia
P7
indicatorului Alte pericole
P8 Lungimea sectorului periculos la care se refera idicatorul
P9 Inceputul si lungimea zonei de actiune a indicatorului
P10 Inceputul zonei de actiune a indicatorului
P11 Confirmarea zonei de actiune a indicatorului
P12 Sfarsitul zonei de actiune a indicatorului
P13 Persoane cu handicap
Categoriile de autovehicule care trebuie sa respecte semnificatia
P14
indicatorului
P15 Parcare cu plata
P16 Parcare cu plata
P17 Distanta pana la indicatorul Oprire
P18 Excptarea unor categorii de vehicule de la semnificatia indicatorului
Intervalul de timp cand este permisa stationarea vehiculelor ce efectueaza
P19
aprovizionarea
P20 Directia drumului cu prioritate
P21 Directia drumului cu prioritate
P22 Viteza recomandata pe un sector de drum cu semafoare sincronizate
Sensul sau sensurile de circulatie pentru care este valabila semnificatia
P23
semnalelor luminoase ale semaforului
Trecerea la nivel cu o cale ferata prevazuta cu instalatie de semnalizare
P24
lumioasa automata
P25 Ridicarea autovehiculelor oprite si/sau stationate neregulamentar
P26 Folosirea luminilor de intalnire
P27 Polei, gheata, zapada
P28 Dus
P29 Ploaie, ceata, viscol
P30 Vehicule care transporta substante explozive sau usor inflamabile
P31 Vehicule care transporta marfuri periculoase
P32 Vehicule care transporta substante de natura sa polueze apele
P33 Drum inchis circulatiei publice
P34 Trecere pentru pietoni desfiintata
P35 Cu eceptia riveranilor
P36 Cu exceptia autovehiculelor autorizate
P37 Autovehiculul se ridica
P38 Modalitati in care se executa parcarea
P39 Modalitati in care se executa parcarea
P40 Modalitati in care se executa parcarea
P41 Modalitati in care se executa parcarea
P42 Modalitati in care se executa parcarea
P43 Modalitati in care se executa parcarea
P44 Rampa pentru persoane cu handicap locomotor
P45 Rampa pentru persoane cu handicap locomotor
P46 Numarul nodului rutier de pe autostrada
P47 Insula denivelata la intrarea in localitate
P48 Pericol de rasturnare
P49 Persoane cu handicap de vedere

Indicatoare kilometrice si hectometrice- se utilizeaza pentru indicarea categoriei administrative a


drumului, numarului de ordine al acestuia in reteaua drumurilor publice, precum si a pozitiei
kilometrice exprimata prin distanta in kilometri intregi de la inceputul drumului. Acestea se instaleaza
pe partea dreapta a drumului, in sensul crescator al kilometrajului. Aceste indicatoare servesc si pentru
indicarea distantelor pana la centrul civic al primei localitati mai importante, precum si pana la centrul
civic al localitatii celei mai apropiate. Indicatoarele kilometrice sunt puncte de reper topografice pentru
retelele rutiere.
Indicatoarele hectometrice se utilizeaza pentru indicarea pozitiei hectometrice exprimata prin
hectometri intregi fata de indicatrul kilometric precedent.
Nu se instaleaza indicatoare hectometrice in municipii si orase, precum si in alte situatii in care
prezenta lor pe trotuar ar impiedica circulatia pietonilor.
Modul de executie al indicatoarelor kilometrice si hectometrice este tratat in SR 1848-2:2011 si SR1848-3:2011.

Nr. figura
cf. Denumire indicator
STAS 1848
K1 Indicatoare kiometrice pentru autostrazi
K2 Indicatoarea kilometrice pentru drumuri nationale
K3 Indicatoare kilometrice pentru drumuri judetene
K4 Indicatoare kilometrice pentru drumuri comunale
K5 Indicatoarea kilometrice pentru drumuri vicinale
K6 Indicatoarea kilometrice pentru drumuri de exploatare
K7 Indicatoare hectometrice pentru celelalte drumuri
K8 Indicatoarea hectometrice pentru autostrazi

Semnalizarea unor situatii deosebite


Pentru a semnaliza locurile a caror periculozitate este iesita din comun, se utilizeaza, se utilizeaza
indicatoarelefigurate pe panouri cu fond retroreflectorizant fluorescent, de culoare galbea- verde, clasa
3.
Pentru atentionarea asupra insulelor cu borduri denivelate, a refugiilor, a capetelor de pd, se utilizeaza
ansambluri reflectorizante alcatuite din stalp cu foile retroreflectorizanta fluorescenta, de culoare
galben- verde si un indicator.

Nr. figura
cf. Denumire indicator
STAS 1848
L1 Panou curba la stanga
L2 Panou curba la dreapta
panou curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la
L3
stanga
Panou curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la
L4
dreapta
Panou curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la
L5
dreapta + aditional
L6 Panou copii
L7 Panou copii+ limitare de viteza
L8 Panou spital
L9 Panou presemnalizarea intersectiei cu sens giratoriu
L10 Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu o cale ferata
L11 Panou curba la stanga+ pericol de rasturnare
L12 Panou curba la dreapta+ pericol de rasturnare

D. Mijloace de semnalizare a lucrarilor


Indicatoare rutiere temporare

O parte dintre indicatoarele rutiere utilizate cu caracter temporar sunt identice ca imagine cu cele avand
caracter permanent, cu diferenta ca fondul indicatorului este de culoare galbena, iar denumirile unora
dintre ele difera.

Nr. figura
cf. Denumire indicator
STAS 1848
U1 Drum ingustat pe ambele parti
U2 Drum ingustat pe partea dreapta
U3 Drum ingustat pe partea stanga
U4 Acostament periculos
U5 Drum cu denivelari
U6 Drum lunecos
U7 Improscare cu pietris
U8 Lucrari
U9 Semafoare
U10 Circulatia in ambele sensuri
U11 Alte pericole
U12 Prioritate pentru circulatia din sens invers
U13 Prioritate fata de circulatia din sens invers
U14 Accesul interzis
U15 Depasirea autovehiculelor cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa
U16 Limitare de viteza
U17 Sfarsitul tuturor restrictiilor
U18 Sfarsitul interzicerii de a depasi
U19 Stationarea interzisa
U20 Oprirea interzisa
U21 Ocolire
U22 Ocolire
U23 Drum obligatoriu pentru categoria de vehicule
U24 Deviere temporara
U25 Deviere temporara
U26 Deviere temporara
U27 Deviere temporara
U28 Denivelare fata de banda alaturata
U29 Ingustare temporara
U30 Ingustare temporara
U31 Abatere temporara
U32 Abatere temporara
U33 Abatere temporara
U34 Terminarea abaterii temporare
U35 Ingustarea temporara
U36 Ingustare temporara
U37 Presemnalizarea rutei ocolitoare
U38 Presemnalizarea rutei ocolitoare
U39 Presemnalizarea rutei ocolitoare
U40 Marcaje rutiere
U41 Semnalizarea unui utilaj in deplasare sau in lucru
U42 Succesiune de puncte de lucru
U43 Presemnalizarea unui sector cu circulatie alternanta
U44 Presemnalizarea unui sector cu circulatie alternanta
U45 Lucrari de tratamente a suprafetei partii carosabile
U46 Presemnalizare lucrari pe strazi
U47 Intrare alternativa in coloana

Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrarilor

Nr. figura
cf. Denumire indicator
STAS 1848
V1 Ghirlanda de polietilena sau lant
V2 Suport pentru indicator mobil
V3 Baliza directionala care indica ocolirea obstacolului prin stanga
V4 Baliza directionala care indica ocolirea obstacolului prin dreapta
V5 Baliza tip jalon
V6 Baliza bidirectionala
V7 Con de dirijae
V8 Baliza cu lampi in cascada
V9 Baliza cu lampa cu lumina galbena intermitenta
V10 Bariera normala
V11 Bariera directionala
V12 Semafor mobil
V13 Palete de semnalizare
V14 Fanion de semnalizare
V15 Baston de dirijare retroreflectorizant
V16 Parapet din material plastic
V17 Carucioare portsemnalizare
V18 Minibaliza ( cu folie galbena)
V19 Separator de sens ( cu folie alba)
V20 Dipozitiv de delimitare a partii carosabile ( cu folie rosie)

C. Parapeti directionali de protective pe pod si pe viaducte

Pentru parapetul directional si de protective este necesar curatarea, repararea, indreptarea si inlocuirea
suruburilor, piulitelor si saibelor precum si vopsirea conform indicatiilor beneficiarului..

6. ASPECTE DE MEDIU

Inainte de inceperea lucrarilor vor fi identificate cat mai multe aspecte de mediu asociate operatiilor,
conform PSM 4.3.1 – Aspecte de mediu.

7. RESPONSABILITATI

 Seful de lucrari raspunde de aplicarea prezentei proceduri si a documentatiei de executie precum si


de intocmirea inregistrarilor de calitate;

 Inginerul Sef mecanic raspunde de existenta si buna functionare a sculelor si utilajelor;


 Responsabilul cu supravegherea circulatiei raspunde de aplicarea prezentei proceduri, de
respectarea prevederilor legislatiei de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la semnalizarea
rutiera precum si de relatiile de colaborare cu organele de stat care administreaza drumurile publice
si cu Organele de Politie rutiera
7. INREGISTRARI
1) Proces verbal de predare a amplasamentului A3-09
2) Graficele de executie a lucrarilor;
3) Procese verbale de receptie a lucrarilor de imbracaminti asfaltice A3-11 si A3-12;
4) Certificatele de calitate pentru materialele utilizate
5) Fisele de instructaj de protectia muncii si PSI ale personalului care executa lucrari pe drumul
public.

S-ar putea să vă placă și