Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 3

Cod: PCC –18 Revizia: 1

TERASAMENTE STABILIZATE MECANIC – Data: 05.06.2015


TEHNOLOGIA WIRTGEN (cu lianti hidraulici)
SC MORANI IMPEX SRL
Str. Aleea Uzinei, nr. 3 Zarnesti-
Brasov

Cine
Nr.
Documente de efectueaza Documentul
Crt Categoria de lucrari, controale, verificari Faza si Frecventa solicitata
referinta controlul / Intocmit
.
verificarea
0 1 2 3 4 5
1. Preluarea amplasamentului Caiet de sarcini; Inainte de inceperea -Proiectant; P.V.de preluare
PTE-01-04; executiei lucrarilor -Consultanta; amplasament si
C182 – 87; -Antreprenor. trasare a lucrarii;
C83 –75;
STAS 9824/ 1-75
2. Verificarea pichetarii lucrarii: Caiet de sarcini Inainte de inceperea - sef P.Lucru; P.V. de control
2.1. Axa drumului PTP-01-04 executiei lucrarilor -sef CQ;
2.2. Ampriza C 56 – 85 -R.T.E.;
2.3. Inaltimea umpluturii si adancimea sapaturii C 83 – 75 - topometru
2.4. Inclinarea taluzelor si punctele de intersectie
2.5. Identificarea instalatiilor subterane si aeriene
3. Verificarea indepartarii stratului de pamant vegetal si Caiet de sarcini; Inainte de inceperea -C.Q.; Proces verbal de
depozitarea lui. P.T.E. 01-04 executiei rambleului sau -Consultanta receptie pe faza
C 182-87; sapaturii pentru fundatie -Executant; (PVR) sau
Notificatie
PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 3
Cod: PCC –18 Revizia: 1

TERASAMENTE STABILIZATE MECANIC – Data: 05.06.2015


TEHNOLOGIA WIRTGEN (cu lianti hidraulici)
SC MORANI IMPEX SRL
Str. Aleea Uzinei, nr. 3 Zarnesti-
Brasov

4 4.1 Definirea tipului de pamant pe baza determinarilor: Caiet de sarcini Inaintea si in timpul executiei -Laborator -Raport de analiza( cu
 Granulozitate; P.T.E.-01-04 dupa decaparea sistemului -Sef P.Lucru; formulare de calcul
 Limita de plasticitate; C 56 – 85 vechi: -CQ; anexate)
 Coeficient de neuniformitate; C83-75 -in functie de -Consultanta pentru:
 Umflare libera; 730-89 heterogenitatea pamantului - -Definirea tipului de
 Caracteristicele de compactare prin incercarea Proctor; 1709/3-90; utilizat, insa nu va fi mai Antreprenor pamant
 Sensibilitate la inghet-dezghet; 1913/1-82 mica decat o incercare la -Consultanta (si concluzii);
 Greutatea aparenta sau densitate in stare uscata a 1913/4-86 5000 mc; - Determinarea
pamantului in conditii naturale, de la groapa de impumut, 1913/5-85 -Pentru pamanturile folosite granulozitatii;
din rambleu si din debleu 1913/12-88; in rambleele din spatele -Det.limitelor
1913/13-83; zidurilor si pamanturile plasticitatii;
2914-1984 folosite la protectia -Determinarea umflarii
rambleelor o incercare cel libere
putin la 1000 mc; Raport
- In terenul natural sub pt.determinarea
rambleu, o incercare cel caract.de compactare
putin la fiecare 2000 mp.;
-La deblee, o incercare cel
putin la fiecare 250 ml. de
drum
4.2 Umiditatea naturala a pamantului la sursa O incercare la 5000 mc. si
ori de cate ori se observa
variatii
PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 3
Cod: PCC –18 Revizia: 1

TERASAMENTE STABILIZATE MECANIC – Data: 05.06.2015


TEHNOLOGIA WIRTGEN (cu lianti hidraulici)
SC MORANI IMPEX SRL
Str. Aleea Uzinei, nr. 3 Zarnesti-
Brasov

4.3 Unghiul de frecare interna “Ǿ” si coeziunea “c” In cazul rambleului, care
necesita verificarea la
stabilitate
4.4 Dimensionarea trusei de compactare-Pista expermentala Un tronson de minimum 30 ml.
pentru fiecare tip de pamant
4.5 Aprobarea consultantei pentru materialul de umplutura Pentru fiecare categorie de - P.V ;
pamant

5 Determinarea continutului de apa din fiecare strat inainte de Caiet de sarcini 1 (un) test la 250 ml. platP.V -C.Q.; Formular pt
compactare C 56 – 85 (caseta)sau ori de cate orieste -Laborator; determinarea
C83-75 nevoie in functie de loculsi umiditatii
2914-84 metodade aducere la Woptim
6 Determinarea (urmarirea ) intensitatii de compactare Caiet de sarcini Pe fiecare strat -Sef punct
P.T.E.-01-04 lucru
7 Determinarea gradului efectiv de compactare Caiet de sarcini 3 det. la 250 ml de platf. -Laborator Raport de
C 56 – 85 (caseta) pe strat verificare a
C83-75 gradului de
2914-84 compactare
12288-85
8 Determinarea capacitatii portante prin masurarea deP.Lucrui Proiect exec. 1 (un) profil (stanga –dreapta) -C.Q Raport de incercare
elastice cu placa sau deflectometrie Caiet de sarcini la 25 m sectiunea de 250 ml -Consultanta P.V
Normativ -Executant
C 56 – 85
C83-75
C 31-94
STAS 2914/4-89
PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 3
Cod: PCC –18 Revizia: 1

TERASAMENTE STABILIZATE MECANIC – Data: 05.06.2015


TEHNOLOGIA WIRTGEN (cu lianti hidraulici)
SC MORANI IMPEX SRL
Str. Aleea Uzinei, nr. 3 Zarnesti-
Brasov

9 Verificarea realizarii terasamentelor in timpul Proiect exec. Pe fiecare strat -Consultanta PVLA
executiei Caiet de sarcini -Executant (Notificatii)
-carateristici P
-caracteristici geometrice Normativ P.V
C 56 – 85
C83-75
10 Verificare patului drumului Ord.nr. 1(una) la 5 km pe fiecare -ICLPUAT Proces verbal de
31/N/1995 parte premerga-toare -Proiectant faza determinanta
Proiect exec. asternerii stratului de fundatie -Consultanta
Caiet de sarcini din balast. -Executant
C 56 – 85 -R.T.E.

S-ar putea să vă placă și