Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Tehnologic GOGA IONESCU Titu Avizat,

Director ,
șef catedră,
Profesor Radu Valentina
Clasa a IX-a K
Anul şcolar 2020/2021
PLANIFICARE ANUALĂ
A ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE

CLASA a IX-a K

NR
COMPONENTA SEM I SEM II
CRT
Autocunoaştere şi dezvoltare
1. personală
3 2
Comunicare şi abilităţi
2. sociale
3 3
Managementul informaţiilor
3. şi învăţării
2 2

4. Planificarea carierei 2 3

5. Calitatea stilului de viaţă 2 2

6. Securitatea personală 1 1
7. Analiza situaţiei şcolare 1 1
Total / An 15 ORE 18 ORE
Liceul Tehnologic GOGA IONESCU Titu Avizat,
Director,
șef catedră,
Clasa a IX-a K
Profesor Radu Valentina
Anul şcolar 2020/2021

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA DIRIGENTIE


AN SCOLAR 2020-2021

Competente Competente specifice Conţinuturi Modalitati de realizare Perioada Obs


generale
1 Autocunoastere si dezvoltare Autocunoastere
1. Explorarea personala - discuţii în grup
resurselor 1.1 Identificarea relatiei dintre 1 Explorarea potentialului interior. -chestionare, teste
personale care valorile personale,auto-eficienta, - eseuri despre auto-
influenteaza auto-eficacitate si succes 2.A fi in acord cu tine insuti. eficacitate
planificarea 1.2 Elaborarea unui program de - exerciţii în grup de
carierei dezvoltare a resurselor personale 3. Scenariul propriei vieti, cum obtii ceea ce definire a stimei de sine, a
vrei cu adevarat. procesului de luare a
deciziilor
Managementul resurselor personale
- sarcini de grup pentru
4. Planificarea bugetului financiar. evidenţierea elevului,
cadrului didactic, şcolii,
5. Cum sa folosim arta razboiului pentru a comunităţii de succes prin
invinge viata-caracteristici personale pentru raportarea la auto-
succes. eficacitate.
- teste de autocunoastere
6. Strategii pentru o viata de succes.

2.Comunicare si abilitati Comunicarea


2. sociale -exerciţii de recunoaştere a
Intelegereaabilit 2.1. Analizarea factorilor care 7.Ce stim despre limbajul trupului? emoţiilor
atilor sociale si contribuie la dezvoltarea calitatii program de pregătire
emotionale in de lider. 8. Cum sa folsesc comunicarea non verbala? emoţională pentru examene
vederea 2.2 -exerciţii de prezentare
dezvoltarii Analizareastrategiilorpentrudezv 9. Comunicarea eficienta intre parinti si personală / de grup, într-un
carierei oltareaemoţionalăşisocială adolescenti. mod original, în faţa clasei, de
relaţionare cu noii colegi.
Relatii interpersonale
- organizarea de evenimente
10. Filtrele lumi inoastre. şi participarea la servicii
comunitare în diferite
11. Dinamica grupului (relatii in cadrul domenii
grupului). - simularea cazurilor de
presiune crescută din partea
12. Cartea sau internetul ? grupului şi exersarea
strategiei de diminuare.

Managementul informatiilor si al invatarii


3. Utilizarea - realizarea unei dezbateri
adecvata a 3.1 Exersareadeprinderilor de 13. Baza de date pentru gasirea unui loc de cu tema învăţarea de-a
informatiilor TIC munca. lungul vieţii
despre educatie 3.2 www.bestjob.ro - exerciţii, discuţii de grup
si munca pentru Argumentareaimportanteistiluril pe baza broşurilor / web
obtinera or de invatare in 14. Surse de informare privind orientarea site-urilor / profilelor
performantei si obtinereaperformanteiscolare profesionala ANOFM. ocupaţionale
succesului - elaborarea unor programe
Managementul învatarii de învăţare care să conducă
spre succesul şcolar şi
15. Stiluri de invatare –discutii cu elevii. reuşita socială.

- exerciţii individuale şi de
16.Viata intelectuala democratica. grup, joc de rol, utilizarea
inteligentă a informaţiilo
17. Analiza situatiei la invatatura si disciplina. rpentru rezolvarea creativă
de probleme.
- discuţii de grup, dezbateri,
4. Construirea 4.1 Demonstrareaabilitatilor de Planificarea carierei vizite, interviuri, consultare
planului de elaborare aplanului de cariera ziare, sondaje de opinie cu
cariera pentru de scurtasilungadurata. 18. Angajat –angajator-joc de roluri. privire la oportunităţile de
tranzitia la piata muncă la nivel local şi
4.2 Demonstrarea abilitatilor de
muncii 19 Cum sa elaborez proiecte personale si regional.
eleborare a documentelor de
profesionale motivante.
marketing personal
4.3 Analizarea - căutarea pe Internet
20 Cum sa reusesc la un interviu de succes. - documentarea cu privire la
responsabilitatilor cu privire la
insertia profesionala. condiţiile de angajare
Managementul personal in dezvoltarea - exerciţii, discuţii de grup
carierei pe baza broşurilor / web
site-urilor / profilelor
21. Despre cariera. ocupaţionale cu privire la
oferta educaţională.
22. Pregatirea CV –lui si a scrisorii de - elaborare CV, scrisoare de
motivatie. intenţie, simularea
participării la interviu
23. Atributii si responsabilitati ale - exerciţii de analiză
angajatorului si salariatului. personală, lucrul în grup,
completarea de fişe, discuţii
24. Codul muncii –discutii intre elevi si un de grup, exerciţii cu privire
reprezentant AJOFM. la educaţia permanentă

25. Ocupatii si sanse in Romania.

5. Exersarea 5.1 Analizarea informatiilor si Calitatea stilului de viata - comentarea unor texte şi
abilitatilor de resurselor care promoveaza un imagini cu aspecte legate de
manegement al stil de viata de calitate si 26.Calitatea vietii personale. stilul de viaţă.
unui stil de sanatateocupationala. - dezbatere, completarea
viata de calitate 5.2 Evaluarea relatiei dintre 27. Calitatea relatiilor sociale si a mediului de unui chestionar “Stilul de
stilul de viata de calitate si munca. viaţă şi cariera”.
planificarea carierei - realizarea unor activităţi de
28. Alimentatia. grup pe tema stilul de viaţă şi
cariera: afişe, postere, pliante,
29. Stil de viata vicios: drogurile, tutunul s broşuri, manuale.
ialcoolul. - comentarea unor filme şi
texte cu tematică specifică
- realizarea unui eseu pe
30. Prelucrarea: Normele de protecti a muncii, tema sănătăţii la locul de
Masuri de prevenire si stingere a incendiilor, muncă
Reguli de circulatie al pietonilor si pasagerilor, - discuţii de grup, eseuri,
Masuri de protective civila si siguranta civica, studii de caz pe tema
Regulamentul de ordine interioara. egalităţii de şanse şi de gen
şi egalităţii de şanse şi
31. Violenta limbajului si calitatea comerciala carieră.
a posturilor de televiziune.

32. Convingerile in raport cu dezvoltarea - comentarea unor


personala si profesionala. Filme şi texte cu tematică
specifică
33. Influenta mediului in care ma aflu asupra
deciziilor personale. - realizarea unor activităţi de
grup pe tema stilul de viaţă şi
34. O privire inapoi in anul scolar 2020-2021. ariera: afişe, postere, pliante,
35. Bilanțul situației scolare broşuri, manuale.

S-ar putea să vă placă și