Sunteți pe pagina 1din 14

Team Management Systems

Profilul Margerison-McCann pentru


managementul echipei
Beneficiile Team Management Profile:

 Mai multă implicare din partea  Locuri de muncă alocate pe


angajaților baza punctelor forte
 Un mai bun management al  Rezultate mai rapide
talentelor  O stare de spirit mai bună și
 Echipe mai energice și mai mai puțin conflict
motivate  Comunicare îmbunătățită
 Aprecierea și utilizarea  Un cadru bine definit pentru
diversității management și leadership
 Energii proaspete pentru  Accelerarea pornirii echipelor
echipe obosite
 Soluții mai rapide pentru
 Echipe mai deschise la probleme
provocări și schimbări
 Echipe mai bine echilibrate
Angajații vor lucra împreună pentru a:

 Înțelege și maximiza energiile individuale


 Aprecia faptul că abordarea fiecărei persoane impactează întreaga
echipă
 Recunoaște, prețui și a lucra mai bine cu o varietate mai mare de
persoane
 Optimiza diverse puncte forte și preferințe pentru roluri
 Delega sarcini într-un mod mai bun, în funcție de preferințele
fiecărui membru
 Colabora mai eficient
 Rezolva probleme și a-și folosi eficient energiile
 Descoperi moduri îmbunătățite de comunicare și cooperare
Rolurile de management al echipei
Margerison-McCann

Raportor-Sfătuitor Îi place să ofere și să adune informații


Creator-Inovator Îi place să vină cu idei noi și cu moduri diferite de abordare a
sarcinilor
Explorator-Inițiator Îi place să cerceteze posibilități și oportunități noi
Evaluator-Dezvoltator Preferă analizarea mai multor alternative și dezvoltarea mai
multor idei pentru a satisface cerințele organizației
Stimulator-Organizator Îi place să facă lucrurile să înainteze și să obțină rezultate
Concludent-Producător Preferă munca sistematizată pentru a produce rezultate
Verificator-Inspector Se concentrează pe detalii și controlează aspectele muncii
Susținător-Păstrător Preferă să păstreze standardele și valorile și să mențină
excelența echipei
Rolul de Raportor-Sfătuitor

Preferă: Evită:
Abordările flexibile Situațiile care evidențiază datele și nu
emoțiile
Persoanele care preferă relaționarea Situațiile în care sunt grăbiți sau în care nu
personală se simt bine informați
Co-operarea decât confruntarea Persoanele nesincere
Recunoașterea și aprecierea
Armonia și buna înțelegere
Situațiile care îi permit să își exprime
părerea
Rolul de Creator-Inovator

Preferă: Evită:
Oportunitățile de a explora idei Structura excesivă
Persoanele entuziaste Termene limită scurte sau absurde
Persoanele care știu ce vorbesc și care Gândirea convergentă, pas cu pas
cunosc bine conceptele
Recunoașterea și aprecierea
Persoanele care le tolereaza lipsa de
structură
Rolul de Explorator-Inițiator

Preferă: Evită:
Să exploreze idei Situațiile care necesită atenția la detalii
Să vorbească Situațiile în care sunt mereu chestionați
despre părerile lor
Persoanele cu care interacționează bine Discuțiile despre trecut
Discuțiile despre posibilități și viitor
Persoanele entuziaste
Situațiile flexibile
Rolul de Evaluator-Dezvoltator

Preferă: Evită:
Persoanele bine pregătite Persoanele care se bazează pe propria
părere și nu pe date concrete
Situațiile și problemele bine analizate Persoane sau situații speculative sau vagi
Discuțiile bazate pe date Situațiile care nu produc rezultate
Să comunice clar, logic și precis Situații care îi fac să își piardă timpul
Persoanele cu o gândire laterală
Situațiile start-up
Rolul de Stimulator-Organizator

Preferă: Evită:
Persoanele profesioniste Să fie criticați pentru stilul lor de a acționa
decât pentru performanță
Discuțiile care se bazează pe date Discuțiile care ignoră datele
Scopurile, țintele și stimulentele Amiguitatea sau multe opțiuni
Termene limită, praguri și persoane Persoanele care deviază de la subiect
punctuale
Persoane care fac lucrurile să se întâmple Lipsa acțiunii
Rapoartele și noutățile proiectelor
Rolul de Concludent-Producător

Preferă: Evită:
Persoanele care lucrează structurat și Persoanele care se răzgândesc sau care nu
procedurizat se pot hotarî
Notificări scrise ale oricăror propuneri de Persoanele care deviază de la subiect
schimbări
Persoanele practice Sarcinile pentru care nu vad aplicațiile
practice
Persoanele consecvente
Termenele limită și rezultatele
Rolul de Verificator-Inspector

Preferă: Evită:
Comunicarea în scris și agendele formale Persoanele care apar neanunțate
Procesele gândite pas cu pas Persoanele prea optimiste
Timp pentru a analiza lucrurile și apoi Surprizele
pentru a-și exprima părerea
Persoanele care gândesc înainte de a vorbi Graba
Managerii care sunt atenți la detalii Persoanele care se gândesc la viitor pe
baza trecutului și a prezentului
Persoanele practice și pregătite
Rolul de Susținător-Păstrător

Preferă: Evită:
Situațiile care se bazează pe construirea Persoanele care ignoră sentimentele
relațiilor personale
Comunicare clară și precisă Persoanele care preferă schimbarea fără
motiv
Persoanele care încurajează discutarea Persoanele care domină discuțiile
problemelor
Persoanele care prețuiesc persoana la fel
de mult ca sarcina
Persoanele cu care împart aceleași valori
RoCoach
 Înființată în 2003, RoCoach este prima și cea mai experimentată companie
românească ce oferă servicii integrate de coaching;

 RoCoach este principalul furnizor din România al serviciilor de executive,


team și corporate coaching și de dezvoltare de leadership la standarde
internaționale;

 Mihai Stănescu, fondatorul companiei, are la activ peste 4500 de ore de


executive & business coaching și experiență de 10 ani de coaching cu mai
mult de 150 de companii private din România și Sud-Estul Europei
(Austria, Grecia, Ungaria, Bulgaria);

 RoCoach este unicul reprezentant al TMS Development International în


România.
Contact
Website: www.coaching.ro
Blog: www.mihaistanescu.ro
LinkedIn: www.linkedin.com/company/RoCoach

Reprezentanți:
Daniel Stănescu
daniel.stanescu@coaching.ro
Cristina Pârcălabu
cristina.parcalabu@coaching.ro

S-ar putea să vă placă și