Sunteți pe pagina 1din 1

Com. Țintești ,jud.

Buzău
Tel/Fax 0238. 732445
E-MAIL – maxenuscoala@gmail.com
Web- www.scoala-maxenu.ro

ANEXA 3

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION ONLINE CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ
,,CRĂCIUNUL- DATINI ȘI OBICEIURI,, -5 martie 2021

Numele şi prenumele cadrului didactic………………………...……………..............................


Unitatea de învăţământ………………………………………………………..............................
Număr de telefon al cadrului didactic...........................................................................................
Adresa de e-mail………………………………………………....................................................
Secțiunea :........................................................................................................................................
Titlul lucrării : ................................................................................................................................
Participare indirectă/online : ........................................................................................................

Director,