Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 3.1.1.

Dezbatere online

Reflectați și documentați-vă asupra următoarelor teme de dezbatere:

"Ei spun întotdeauna că timpul schimbă lucururile, dar de fapt tu eşti cel care trebuie să le
schimbe" - Andy Warhol

Dezvoltarea personală este un proces desfasurat de-a lungul vietii. Este o cale de a ne evalua
abilitatile noastre, luand in considerare scopul nostru in viata si obiectivele pe care le-am stabilit, in
vederea realizarii si maximizarii potentialului nostru. Dezvoltarea personală este o urmărire
constientă a unei ,,cresteri” personale prin extinderea conștiintei de sine, a cunoașterii și a
îmbunătațirii permanente a abilitaților personale.

Ca disciplina  de studiu, Dezvoltare personală are rolul de a dezvolta personalitatea elevului, de a


forma competențe necesare obţinerii succesului şcolar, în carieră şi în viaţă. Contribuie la
dezvoltarea emoţională, socială şi pentru carieră a elevului. Valorificarea experienţelor elevilor
fundamentează autenticitatea învăţării. Există o raportare permanentă la ceea ce gândesc şi simt,
precum şi la modul în care se comportă elevii. Activitățile tematice din programă îi ajută pe elevii
să conştientizeze cine sunt, să analizeze emoţiile pe care le au, să se raporteze sănătos la ceilalţi
(diversitate), să fie motivaţi să înveţe cu succes, să exploreze ce meserii/profesii le-ar plăcea să
practice

VIZIUNEA- urmărește crearea unui climat educațional de calitate, incluziv, stimulativ pentru
dezvoltarea individuală a fiecărui beneficiar al sistemului educațional astfel încât să dea sens
încrederii și aspirațiilor sale. O altă latură a viziunii este de a performa un act didactic de calitate,
centrat pe elev, având la bază competenţele educaţionale cerute de documentele oficiale din
România şi din UE.

MISIUNEA disciplinei- Descoperirea înclinațiilor, talentelor și aptitudinilor, în vederea folosirii


acestora în îmbunătățirea rezultatelor învățării, înregistrării progresului școlar și a performanțelor
copiilor. Promovarea unui comportament decent, caracterizat de cinste, onoare, respect reciproc,
toleranţă, de gen intercultural/ pentru diversitate, responsabilitate faţă de propriile acţiuni etc.

Luând în considerare specificul învățării elevilor în perioada gimnaziului, dar și particularitățile


orelor de Consiliere de Consiliere și dezvoltare personală, metodele și strategiile didactice pot
promova abordări inovative ale procesului didactic, pornind de la următoarele elemente ale
modelelor de învățare:

- învățarea experiențială, prin care elevul este implicat direct și activ într-o experiență concretă de
învățare, relevantă pentru viața sa și pentru contextul specific în care trăiește, utilizând observarea şi
analiza critică a propriilor percepții și reprezentări, stări, comportamente, atitudini, experimentarea
activă a ceea ce a învăţat în situaţii noi, reflecția personală asupra experiențelor trăite;

- învățarea socială și comunicațională, care încurajează învățarea prin observarea celorlalți, prin
conversațiile structurate cu ceilalți și prin colaborarea și cooperarea cu aceștia, utilizând variate
modalități de comunicare (conversația în perechi, conversația de grup, dezbaterea etc.)
-învățare reflexivă, prin care elevul analizează propriile sale experiențe de învățare pentru a-și
îmbunătăți strategiile și instrumentele de învățare eficientă în situații viitoare (autoevaluarea,
evaluarea în perechi, jurnalul de învățare, jurnalul de observare, comentarii reflexive etc.).

Dintr o perspectiva personală, consider că, rolul acestei discipline este unul fundamental în
formarea și dezvoltarea elevului prin conținuturile/activitățile de învățare propuse în funcție de
interesele și particularitățile de vârstă ale elevilor, dezvoltând elevilor numeroase competențe
necesare adaptării în diferite situații de viață.

S-ar putea să vă placă și