Sunteți pe pagina 1din 2

Numele elevului:.................................................... Data:..............................

Test

1. a.Calculează prin scădere repetată:

6 0 : 5 = 1 2
5
1 0

2. Calculează în scris următoarele împărţiri şi verifică prin împărţire:

3 6 : 2 = 1 8 4 8 : 4 = 1 2 9 6 : 6 = 1 6
2 4 6
1 6 = 8 3 6
1 6 8 3 6
= = =

3. Află numerele de 3 ori mai mici decât: 99, 63, 60:


9 9 : 3 = 3 3
6 3 : 3 = 2 1
6 0 : 3 = 2 0

4. Află câtul dintre produsul numerelor 5 şi 8 şi diferenţa numerelor 370 şi 365:


3 7 0 - 3 6 5 = 5
5 x 8 = 4 0
4 0 : 5 = 8

5. Mama are 34 de ani. Tata are 36 de ani. Bunica are suma vârstelor celor doi. Fiul lor are o
zecime din vârsta bunicii. Ce vârstă are filul lor? Scrie rezolvarea sub forma unui exerciţiu.

(34 + 36) : 1 0 = 7 0 : 1 0 = 7
Competenţe evaluate:
1. Realizarea impărţirii prin scădere repetată
2. Conştientizarea modului de rezolvare a împărţirii prin descompunera deîmpărţitului într-o
sumă de termeni care se împart şi ei la împărţitorul dat.
3. Împărţirea prin calcul în scris şi realizarea probei prin înmulţire.
4. Cunoaşterea terminologiei specifice fiecărei operaţii matematice învăţate şi aplicarea lor în
exerciţiile şi problema dată.

Bareme de evaluare:

Ex.1: ●= rezolvarea prin scădere repetată


●=descompunerea într-o sumă posibil de împărţit la deîmpărţitul dat
●=rezolvarea împărţirii numerelor prin descompunere
S=● B=●● FB= ●●●
Ex. 2:
●=o operaţie rezolvată corect + proba sa
S=● B=●● FB= ●●●

Ex. 3:
●=o operaţie rezolvată corect
S=● B=●● FB= ●●●

Ex. 4:
●=o operaţie rezolvată corect
S=● B=●● FB= ●●●

Problema:
●Calcului vârstei bunicii
●Calcului vârstei fiului
●Rezolvarea sub forma unui exerciţiu.

S-ar putea să vă placă și