Sunteți pe pagina 1din 4

Fisa postului – CROITOR SC ________________ SRL

FISA POSTULUI

Identificarea postului

1. Numele şi prenumele titularului:

2. Denumirea postului: Croitor

3. Poziţia în COR / Cod: 753101


4. Departamentul / locaţia: Productie confectii

5. Nivelul postului: Execuţie

6. Relaţii ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):

Se subordonează Administratorului

Descrierea postului

1. Scopul general al postului

Ocupaţia se referã la activitatea de de decupare a pieselor componente ale îmbracamintei,


respectiv croirea pieselor pentru finisarea imbracamintei.

2. Competenţe personale:

 să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre,


adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de
observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de
comunicare etc.);
 să nu aibă antecedente penale
 să fie apt din punct de vedere medical

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 100% din norma de bază corespunzătoare unei părţi
de 100% din salariul de bază.
 este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de
serviciu stabilite în prezenta fişă
 este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în
gestiune;

Atribuţii

Persoanele incadrate pe acest post raspund pentru :


1. Respectarea programului de munca, a graficul individual de lucru stabilit in cadrul
programului de functionare a societatii, respectarea cu rigurozitate a regulilor stabilite pentru
accesul in incinta, intrarea si iesirea din unitate, subunitate si locul de munca;
2. Realizarea normei de munca:
a. primirea si luarea la cunostiinta a programului sau comenzii de lucru, a instructiunilor de
lucru
b. primirea materialelor, a materiilor prime , a sculelor si a dispozitivelor necesare pentru
executarea lucrarii sau a lotului de produse
c. asezarea, controlul, fixarea si scoaterea dispozitivelor si a sculelor , precum si reglarea
1
Fisa postului – CROITOR SC ________________ SRL

acestora in vederea realizarii regimului necesar de lucru


d. respectarea ordinei si disciplinei la locul de munca, a sarcinilor date de catre sefii ierarhici
e. respectarea prescriptiilor cuprinse in documentatia tehnica si tehnologica, in normele ,
standardele si indicatiile de lucru cu privire la utilizarea rationala a capacitatiilor de productie
incredintate, a regimurilor de functionare a utilajelor, a calitatii produselor
f. predarea productiei realizate la sfarsitul lotului sau comenzii
g. degajarea la timp a locurilor de munca de materiale prelucrate si de deseuri, contribuind
astfel la inlaturarea cauzelor unor eventuale accidente si ocuparea unor nejustificat a unor
suprafete de productie, contribuind in felul acesta la folosirea neeconomicoasa a spatiilor de
productie
3. Operativitatea in executarea sarcinilor si indeplinirea corecta a sarcinilor 
h. inainte de inceperea lucrului : verificarea utilajului si pregatirea lui in vederea executarii
sarcinii, cunoasterea temeinica a operatiei sau lucrarii pe care trebuie sa o efectueze ,
verificarea existentei in zona de munca a tuturor obiectelor necesare efectuarii ei , aducerea
la cunostiinta personalului de deservire a lipsei unor mijloace tehnico-materiale si a
eventualelor deficiente in functionarea utilajelor
i. in timpul lucrului : mentinerea ordinei la locul de munca, supravegherea bunei functionari a
utilajului si mentinerea lui in stare de functionare, semnalizarea la timp a personalului de
deservire in cazul unor deficiente ivite in procesul de productie
j. la terminarea lucrului : asezarea sculelor si a dispozitivelor in dulapuri sau predarea la
magazie, curatirea si stergerea utilajului, curatenia pe toata suprafata locului de munca,
predarea locului de munca schimbului urmator ( daca este cazul )
4. Respectarea normelor interne si standardelor ce stabilesc in principal conditiile tehnice de
confectionare a imbracamintei, normele si prescriptiile privitoare la calitate, caracteristici,
dimensiuni si alte elemente ce definesc un produs ;
5. Respectarea procesului tehnologic de confectionare :
- executarea in totalitate a operatiilor de prelucrare a materiei prime , in vederea transformarii
ei in produs finit de imbracaminte :
- receptia si depozitarea
- sablonarea
- spanuirea
- sectionarea spanului
- croirea � decuparea detaliilor
- corectarea detaliilor � rihtuirea
- numerotarea detaliilor
- transportul produselor
6. Respectarea normelor de consum prin economisirea de materii prime, materiale,
inlaturarea cauzele de functionare in gol a utilajelor si instalatiilor pentru evitarea
consumurilor nejustificate de energie si aducerea la cunostinta despre orice abatere in acest
sens pentru utilizarea integrala a capacitatilor de productie
7. Respectarea graficului individual de lucru stabilit in cadrul programului de functionare a
societatii, respectarea cu rigurozitate regulile stabilite pentru accesul in incinta, intrarea si
iesirea din unitate, subunitate si locul de munca ;
8. Raspunderea integral sarcinilor de serviciu , exigentelor cantitative si calitative
9. Executarea lucrarilor de calitate, iar in cazul in care se vor constata rebuturi , acestea se
vor imputa persoanei in sarcina careia au fost stabilite
10. Preocuparea in mod deosebit de eficienta lucrarilor
11. Sa aiba un comportament adecvat fata de colaboratorii superiori prin spirit de conciliere ,
de echipa si de informare reciproca
12. Respectarea dispozitiilor, a reglementarilor legale, a secretului profesional si al functiei
pe care o ocupa .
13. Obligativitatea de a anunta conducerea magazinului, respective conducerea societatii, in
cazul in care descopera ca sufera de o boala contagioasa care reprezinta un pericol
epidemiologic
14. Obligativitatea de a efectua periodic analizele medicale, in vederea stabilirii starii de
sanatate , precum si de ori de cate ori suspecteaza sau este suspectat ca sufera de o boala
contagioasa .
2
Fisa postului – CROITOR SC ________________ SRL

15. Obligativitatea de a se supune controlului personalului de conducere , precum si de a


aduce la cunostiinta acestui personal a oricarei nereguli descoperita in desfasurarea
activitatii .
16. Cuoasterea si respectarea cu rigurozitate normele de protectia muncii si de prevenire a
incendiilor , inclusiv prescriptiile specifice atat la locul de munca in care isi desfasoara
activitatea cat si la celelalte locuri la care au acces
- salariatul pe acest post este obligat sa poarte pe timpul lucrului echipamentul de protectie
si de lucru .
- sa nu discute in timp ce masina functioneaza
- sa foloseasca nu masini , utilaje fara aparatori de protectie , iar instalatiile electrice sa fie
prevazute cu legatura la pamant
- sa nu intervina la masina in timpul functionarii , ci numai dupa ce a fost oprita , pentru
interventii ca ungere , curatare reglare ,
- in cazul masinilor de croit fixe sau mobile , vor verifica la inceperea lucrului existenta si
modul de fixare a aparatorilor de protectie , tensionarea , taisul si modul de reglare al benzii ,
starea de curatenie si modul de ungere a masinii
- cand se efectueaza operatia de taiere , pozitia mainii trebuie sa fie paralela cu banda
taietoare si la o distanta de minim 3 cm. fata de aceasta
- inlaturarea deseurilor de langa banda se va executa numai dupa oprirea masinii
- masina mobila de croit va fi manevrata numai prin intermediul manerului care se va verifica
permanent
- masina mobila de croit se va deplasa de la un loc la altul numai dupa ce a fost scoasa de
sub tensiune prin manuirea stecherului
- locul de munca sa nu fie aglomerat cu obiecte , unelte , foarfece , etc ce pot duce la
accidente

 să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde


desfăşoară serviciul;
 să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situaţie de
pericol;
 să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi
măsurile de aplicare a acestora;
 să aducă la cunoştinţă de îndată administratorului accidentele de muncă suferite de
propria persoană sau de alţi angajaţi;
 să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de
autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
 să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi colegi
 să informeze de îndată administratorul despre orice deficienţă constatată sau eveniment
petrecut;
 să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept.

4. Obligatii si Restricţii:

nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea sa decât daca ea vine de la
persoanele autorizate şi dacă vine pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile legale;
să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul
spaţiului de lucru;
este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu sau pe
timpul serviciului;

5.Condiţiile de lucru ale postului

3
Fisa postului – CROITOR SC ________________ SRL

a. Desfăşurarea activităţii
Cazurile speciale sunt stabilite cu atenţie în cadrul echipei de lucru;
Acesta îşi desfăşoară activitatea în atelier.

Va fi răspunzător pentru:
Echipamente
Instalaţii
Baze de date

b. Condiţii de formare profesională


Participă la sesiuni de formare şi perfecţionare.

c. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate) : Un alt coleg


 Doar în situaţii de urgenţă

Specificaţiile postului

1. Nivelul de studii – medii

2. Aptitudini personale
- încredere în sine;
- atenţie;
- ascultare activă
- îndemânare;
- concentrare;
- punctualitate;
- capacitatea de a învăţa;
- aptitudini tehnice;
- limba străină (opţional)
- dispusă întotdeauna să-şi îmbogăţească bagajul de cunoştinţe

3. Pregatirea si experienta:
Competente in:
-sablonarea, spanuirea, sectionarea spanului, croirea, corectarea detaliilor, numerotarea detaliilor.

4. Program de lucru

Pentru un program normal de lucru, 8 ore/ zi.


Program: L-V: 8.00 – 16.00

 Data :

Numele şi semnătura titularului postului, APROBAT


Administrator

S-ar putea să vă placă și