Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiu Tehnic „Edmond Nicolau” Focşani Avizat

Disciplina :Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Director


Clasa : a XII-a C, F
Număr de ore săptămanal: 1
Anul şcolar : 2020-2021
Avizat
Șef comisie metodică

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Programa aprobată cu O.M. nr. 5099/09.09.2009
Nr. Unitatea de Nr.de
Competenţe specifice Conţinuturi Săpt. Obs.
crt. competenţă ore
 Protecţia muncii în laboratorul de informatică 1 S1
1. Utilizarea Utilizează tehnologii IT  Instrumente de lucru pentru crearea site-urilor
calculatorului şi multimedia (Web, comunicare) Web:
prelucrarea pentru crearea documentelor - editoare de texte şi de calcul tabelar care 1 S2
informaţiei Web. salvează documentele ca pagini Web,
- editoare de HTML, 1 S3
- editoare de imagini. 1 S4

 Structura unui site Web:


- Tipuri de site-uri Web: statice (de
informare), dinamice/ interactive (e- 2 S5-S6
commerce, e-learning, e-banking etc.)
- Structura unei pagini din cadrul unui site
Web. Elemente specifice publicării şi
regăsirii site-ului în cadrul motoarelor de 1 S7
căutare.
- Elemente de conţinut ale paginilor Web:
text, liste, tabele, imagini, hărţi de imagini, 4 S8-S11
sunete, animaţie, cadre, filme, butoane,
casete de dialog, casete combinate, ferestre.
1 S12
- Ierarhia paginilor în cadrul site-ului Web.
Sistemul de link-uri, pagina de start.

- Criterii considerate la realizarea


1 S13
documentelor Web: viteza de încărcare,
raport text/imagine.
- Cerinţe de prezentare a informaţiilor
prezentate în documentele Web: de
1 S14
conţinut, acurateţe, lizibilitate, de design,
conformitate cu cerinţele proiectului.

2. Utilizarea Utilizează aplicaţii software în  Concepte generale:


calculatorului şi managementul informatizat al - noţiunea de proiect,
prelucrarea proiectelor - obiectivele proiectului,
informaţiei - fazele unui proiect,
- managerul de proiect, echipa de proiect
(roluri), 3 S15-S17
- planul unui proiect, elemente de evaluare,
- structura pe activităţi (WBS),
- grafic de activităţi, traiectorie critică.
 Etapele unui proiect:
- Iniţierea proiectului: justificarea economică,
stabilirea obiectivelor, oportunitatea 1 S18
proiectului.
- Planificarea proiectelor: organigrama
proiectului, structura echipei de proiect,
planul de proiect, structura activităţilor 1 S19
(WBS), alocarea resurselor (efort/durată,
cost, dependinţe)
- Monitorizarea proiectului: cereri de
schimbare cu justificare şi aprobare, 1 S20
controlul riscului, rapoarte (de progres, de
excepţii).
- Evaluarea proiectului: calitatea proiectelor,
raport de sfârşit de proiect. 2 S21-S22
 Componentele proiectului: organizaţia de
1 S23
proiect, planurile, mijloacele de control,
etapele, managementul riscului, controlul
schimbării, managementul configuraţiei,
calitatea.
 Instrumente software pentru crearea graficelor,
schiţelor, şabloanelor de prezentare,
1 S24
diagramelor.
 Aplicaţii. 2 S25-S26

 Recapitulare finală 1 S27