Sunteți pe pagina 1din 27

Hibrizii KWS

Câte ferme, atâtea soluții


Hibrizii KWS - Catalog 2017
Câte ferme, atâtea soluții.

“Câte ferme, atâtea soluții” este motto-ul KWS. Aceasta pentru că am ajuns într-un
moment în care ne putem mândri cu un portofoliu de hibrizi valoroși și echilibrat pe
grupe de maturitate, din care orice fermier, indiferent de zona în care se află și de
Cuprins Hibrizi de Porumb Hibrizi de Porumb Economic Legenda
activitatea pe care o desfășoară, își poate alege instrumentele ideale pentru o nouă 18 LOSC FAO 250 42 KAMELIAS FAO 340
Utilizare în industria de biogaz
producție de calitate. 19 KARNEVALIS FAO 260 42 KWS 6471 FAO 360 Producție ridicată de masă
20 SEVERO FAO 280 43 KWS 1394 FAO 430 fermentabilă

Deținem o multitudine de hibrizi pe care îi punem la dispoziția partenerilor noștri 21 KWS 2370 FAO 290 43 KWS 3381 FAO 450
Utilizare în știuleți
și ne bucurăm să putem fi de folos într-un domeniu care are nevoie de multă 22 KRABAS FAO 330 În exploatații mici sau ferme
susținere. Domeniul agricol este supus unor condiții imprevizibile, fiind încă 23 KWS 9361 FAO 340 Hibrizi de Floarea Soarelui zootehnice

dependent de capriciile vremii. De asemenea, politicile privind agricultura sunt 24 KINEMAS FAO 350 46 HYSUN 202 CL
perfectibile și pașii spre mai bine vor cere mult timp. În acest context, trebuie Utilizare în boabe
25 KONFIRMAS FAO 370 47 HYSUN 231 HO CL Pretabilă pentru toți
să putem conta unii pe ceilalți și să consolidăm comunitatea de specialiști din 26 KASSIUS FAO 380 hibrizii KWS
diversele segmente agricole. KWS dezvoltă hibrizi dedicați teritoriului românesc 27 KWS 2376 FAO 390 Hibrizi de Sorg pentru biogaz
și va continua să-și centreze activitatea pe nevoile producătorilor români, aceasta Utilizare în hrana vacilor
28 KAMPARIS FAO 390 50 KWS FREYA (siloz)
fiind contribuția noastră la prosperitatea și progresul întregii comunități agricole. Siloz de calitate superioară
29 KORNELIUS FAO 400 51 KWS HANNIBAL
30 KARMAS FAO 410
Anul acesta, ne îmbogățim setul de hibrizi de porumb cu două noi instrumente:
31 KAPITOLIS FAO 410 Utilizare în hrana porcilor
hibrizii Konfirmas și Kapitolis. Aceștia sunt adaptați arealului de porumb din zona Conținut ridicat de proteină
32 BALASCO FAO 420
temperat-continentală, în care se încadrează și România. Sperăm ca acești doi
hibrizi noi să atragă interesul câtor mai mulți dintre dumneavoastră și să-i adăugați 33 KWS 2482 FAO 440
Utilizare în hrana păsărilor
la colecția de argumente pentru stabilirea de parteneriate cu KWS. 34 KONFITES FAO 460 Conținut ridicat de proteină și
35 KREBS FAO 480 caroten

KWS Semințe vă stă la dispoziție cu produse de calitate și cu know-how, util de-a 36 MIKADO FAO 550
Utilizare în industria de
lungul întregului lanț de producție. Credem că succesul se construiește doar prin 37 KONSENS FAO 560 morărit
parteneriate reciproc avantajoase și sperăm să fim alături cât mai mult timp. În special hibrizii sticloși

Utilizare în hrana animalelor


Echipa KWS vă doreşte un sezon de succes! Utilizare pentru siloz și boabe

Doriana Niţu
Director General

02 Cuvânt înainte Cuprins 03


Noutăți

Portofoliul vast și echilibrat de hibrizi de porumb KWS -


punct ochit, punct lovit, succes asigurat pentru fermierii români
Teritoriul românesc este caracterizat de diversitate atât din punctul de vedere al climei și
al solului, cât și din cel al ritmului de dezvoltare economică. Specialiștii KWS au pregătit
soluții pentru cerințele pe care le prezintă fiecare fermă. Aceasta pentru că orice afacere
are nevoie de o combinație unică de hibrizi care să ofere rezultatul scontat.

S-a discutat în ultimul timp de o posibilă În acest an oferim fermierilor români doi noi
diminuare a suprafețelor cultivate cu porumb hibrizi de porumb: Konfirmas și Kapitolis.
în România. Aceasta pentru că a apărut o falsă Konfirmas, FAO 370, este un hibrid tolerant la
opinie conform căreia cultura de porumb nu ar secetă și arșiță, cu o foarte bună pierdere a apei
fi atât de profitabilă ca altele. Noi considerăm din bob și cu tendința de a forma doi știuleți
că experiența fermierilor privind cultivarea pe plantă. Kapitolis, FAO 410, se pretează atât
porumbului nu trebuie să se piardă prin pentru boabe, cât și pentru siloz, având potențial
înlocuirea acestuia cu alte culturi, ci trebuie să se extrem de mare de producție, mai ales în condiții
rafineze printr-o foarte atentă alegere a hibrizilor bune de tehnologie. Prin aceste două noi soluții
celor mai adaptați nevoii, care sunt capabili să am completat gama de hibrizi din grupele FAO
ofere producții foarte bune și siguranța unui cele mai solicitate în țara noastră.
sezon reușit.
Motorul dezvoltării companiei KWS este
În prezent, KWS Semințe are în portofoliu 24 de ameliorarea hibrizilor de porumb, activitate ce
hibrizi de porumb, cu destinații variate: boabe, asigură crearea şi selecţia materialului genetic
morărit, industrie alimentară, siloz și biogaz. pentru hibrizi perfect adaptaţi condiţiilor
Strategia de dezvoltare a KWS se definește prin
Acești hibrizi au grupe de maturitate care pedoclimatice din România. Unul dintre cele mai
oferirea de soluții care să conducă la dezvoltarea
acoperă cerințele microclimatelor din România și importante puncte de dezvoltare a produselor noi
și prosperitatea fermierilor, prin susținerea
care răspund unor nivele diverse de tehnologie. este cel de la Alexandria, unde este în desfășurare
continuă și încurajarea libertății antreprenoriale a
un amplu program de ameliorare a hibrizilor de
partenerilor noștri români și de pretutindeni.
porumb adaptați zonei temperat-continentale.

04 Noutăți
Soluţiile personalizate KWS dezvoltă
parteneriate de încredere
Compania noastră se concentrează atât
pe producerea de semințe de cea mai
înaltă calitate, care să ofere producții
excelente, cât și pe diseminarea de
informație către fermieri, care să-i ajute să
facă cele mai bune alegeri.

Acum este momentul să le dăm cuvântul


partenerilor noștri care au avut încredere
Ing. Alexandru Popescu, SC LUCOSDIOV Kasa Tiberiu, SC KASA AGROPREST SRL Proprietar fermă Aurel Bocioc, SC IECEA TIM SRL
în noi și care ne cunosc produsele la lucru. CONSULTING SRL
Vă invităm să le citiți opiniile și să aflați
Ing. Alexandru Popescu - SC Kasa Tiberiu - SC KASA Aurel Bocioc – Proprietar fermă
astfel, direct, de la specialist la specialist,
LUCOSDIOV CONSULTING SRL, AGROPREST SRL, localitatea SC IECEA TIM SRL, localitatea
care este experiența oferită de semințele Jimbolia, județ Timiș
localitatea Moarea, județ Suceava Lecea Mică, județ Timiș
noastre.
“Suntem cei mai mari cultivatori de Suprafață totală: 900 ha, Suprafață “Anul acesta am cultivat 2 hibrizi de
Avem convingerea că în paginile care porumb de siloz din zona noastră, porumb: 470 ha, Suprafață cu hibrizi porumb KWS, respectiv Kamparis și
urmează veți descoperi sugestii și idei cu peste 800 de hectare, din care KWS: 140 ha, Hibrizi: Kamparis, Balasco KWS 2370. Am fost foarte impresionat
noi, care să vă folosească în activitatea aproximativ 80% sunt suprafețe cultivate și Konfites de răsărirea explozivă, chiar dacă au fost
dumneavoastră. cu hibridul Mikado de la KWS. Avem semănați în a 2-a parte a epocii optime
experiență cu acest hibrid, ne-am bazat “Sunt foarte mulțumit de starea culturilor de semănat. Hibrizii pierd foarte bine
și ne bazăm pe el pentru obținerea unor și de decizia de a cultiva hibrizii KWS. apă la maturitatea fiziologică, planta
Vă dorim lectură cu folos!
producții de top, atât cantitativ, cât și Este adevărat că este un an excelent păstrându-și starea de “stay green” deși
calitativ.” pentru porumb, dar evidențiez cert știuletele este la maturitate deplină.”
productivitatea hibrizilor KWS. S-au
remarcat încă din vegetație prin plante
viguroase, extrem de stabile și știuleți
cu 18-20 rânduri de boabe. Evidențiez
hibrizii Balasco și Konfites pe care îi
voi cultiva în continuare, însă aștept cu
nerăbdare și noutățile KWS spre testare.”
06 Parteneriat de încredere Parteneriat de încredere 07
Maximilian Tiengo, SC RAVAMAX TEAM SRL Dragoș Moldovan, SC AGROPREST SRL Ing. Ion Uzum, SC COREMANS ZOOTEHNIA STL Ing. Gheorghe Mărginean, SC BEST OUTLET SRL Adrian Anca, SC AGROVITIS VINIFERA SRL Alexandra Afiliu, SC AFILIU TRANS SRL Ing. Agronom Cosmin Daniel Dinu, SC PAJO Admin. Gina Drăgan, SOCIETATEA AGRICOLĂ
AGRICULTURE SRL NR.1 VALEA CÂNEPII

Maximilian Tiengo - SC RAVAMAX Dragoș Moldovan - SC Ing. Ion Uzum - SC COREMANS Ing. Gheorghe Mărginean - SC Adrian Anca – Administrator Alexandra Afiliu – Manager fermă Ing. Agronom Cosmin Daniel Dinu Gina Drăgan – Administrator
TEAM SRL, localitatea Recaș, AGROPREST SRL, localitatea ZOOTEHNIA STL, localitatea BEST OUTLET SRL, localitatea SC AGROVITIS VINIFERA SRL, zootehnică SC AFILIU TRANS - SC PAJO AGRICULTURE SRL, SOCIETATEA AGRICOLĂ NR.1
județ Timiș Dumbrăvioara, județ Mureș Iratoșu, județ Arad Cergău Mare, județ Alba localitatea Diosig, județ Bihor SRL, localitatea Amaru, județ localitatea Mizil, județ Prahova VALEA CÂNEPII, localitatea Valea
Buzău Cânepii, județ Brăila
Suprafață totală: 500 ha, Suprafață Suprafață cultivată: 1000 ha, Suprafață Suprafață porumb: 710 ha, Suprafață cu “Suntem distribuitori de produse agricole “Lucrăm o suprafață de 200 ha, din care Suprafață totală: 2.400 ha, Suprafață
porumb: 200 ha, Suprafață cu hibrizi cultivată cu porumb: 200-400 ha în hibrizi KWS: 50 ha, Hibrid: Konsens pentru fermieri și an de an suntem în alocăm în fiecare an aproximativ 70 ha Suprafață totală fermă: 7.000 ha, Suprafață porumb: 320 ha siloz, 280 ha boabe Suprafață cultivată: 1.308 ha
KWS: 120 ha, Hibrid: Mikado funcție de asolament continuă creștere. Portofoliul de semințe pentru porumb. Hibrizii KWS au fost porumb: 1.400 ha, Zootehnie: 1.400 capete
“Prima colaborare cu firma KWS am este foarte variat, dar cea mai mare testați în ferma noastră în urmă cu 3 ani și “Cultivăm de 10 ani hibrizii de porumb
“Cultiv hibridul Mikado de 5 ani. Este un
“Anul acesta cultiv o suprafață de 200 “Cultivăm hibrizi de porumb de la KWS avut-o în urmă cu 12 ani. Cultivăm în pondere o avem cu semințele KWS am avut producții remarcabile, observația “Din acest an am început colaborarea KWS, în special hibridul KWS 1394 (FAO
hibrid bun, care ne-a oferit producții bune
ha de porumb în sistem irigat, din care încă de la înființarea fermei, cu rezultate special hibrizi pentru siloz deoarece deoarece răspund cel mai bine în zona principală fiind faptul că acești hibrizi
cu KWS prin testarea hibridului de siloz în fiecare an și pe care vom continua să-l 430), hibrid pe care îl avem în cultură în
120 ha le cultiv cu hibridul Mikado, hibrid foarte bune în fiecare an. Ponderea reprezentăm o firmă cu profil zootehnic noastră. Apreciem și recomandăm cu sunt constanți în fața secetei și a arșiței.
Mikado pe o suprafață de 70 ha irigată. cultivăm în continuare. În anul 2016 am fiecare an, în care avem mare încredere
de care sunt foarte mulțumit și pe care hibrizilor KWS depășește an de an specializată pe creșterea vacilor de lapte. mare încredere produsele KWS!” Dintre toți, KWS 2482 a fost liderul fermei,
Am obținut o producție de 75 t siloz/ha și cultivat 150 ha și am obținut o producție și la care nu renunțăm. Un hibrid cu o
îl cultiv atât pentru siloz, cât și pentru 55% din suprafața cultivată cu porumb. La alegerea unui hibrid, sunt foarte care în anul 2015 a realizat o producție
boabe. Am semănat cele 120 ha la Hibridul KWS 2376 ocupă suprafețele de 8.700 kg/ha stas, urmat de Konfites cu cu siguranță vom crește suprafața în anul de 45 t/ha în condiții de neirigat și secetă. toleranță foarte bună la secetă, cu un
importante pentru noi calitățile nutritive
începutul epocii optime de semănat, la de teren care prezintă riscul de instalare la recoltare, potențialul de producție, 7.900 kg/ha. În acest an, acești doi hibrizi ce urmează deoarece s-a ridicat la nivelul Anul acesta am cultivat pentru prima bob semisticlos care îi conferă un MMB
o densitate de 85.000 de boabe/ha, iar a secetei pedologice severe în ferma proporția masă verde-știulete, calitatea sunt prezenți în fermă pe o suprafață așteptărilor noastre.” dată și hibridul Kamparis, iar în condițiile foarte bun. Îl cultivăm la o densitate de
acum estimez o producție de 14.000 kg noastră. Am decis să cultivăm acest semințelor și, nu în ultimul rând, prețul. de 80% din totalul culturii de porumb și anului acestuia sunt destul de mulțumită 65.000 pl/ha neirigat, mai ales pentru
boabe/ha.” hibrid pe aceste parcele pentru a reduce În urma discuțiilor cu specialiștii KWS am estimăm o producție de 12.000 kg/ha.” de el! (încă nu este recoltat Kamparis).” producția de boabe, care se ridică la
la maxim riscul unei culturi ratate, hotărât să cultivam hibridul Konsens. o medie de aproximativ 12.000 kg/ha.
cunoscut fiind faptul că KWS 2376 este L-am semănat la o densitate de 72.000 Inclusiv în acest an extrem de secetos
un hibrid cu o toleranță mult peste medie de boabe/ha și suntem foarte mulțumiți a avut un comportament adecvat, motiv
la condițiile de secetă severă. Alegerea de rezultate deoarece am obținut o pentru care îl recomandăm tuturor
noastră s-a dovedit în practică una producție de 62.000 kg/ha.
fermierilor, mai ales celor fără sisteme de
foarte bună, neavând surprize neplăcute Recomandăm tuturor fermierilor să
irigație.”
nici chiar în anii cu condiții extreme din încerce cu încredere hibrizii KWS.
punctul de vedere al lipsei precipitațiilor.” Pe mine m-au convins!!!”

08 Parteneriat de încredere Parteneriat de încredere 09


Furic Iarco, SC AGRO AMALY SRL Admin. Teofil Dascălu , FRIZONAGRA SRL Admin. Laurențiu Costin, SC SAMPAX SRL Dumitru Lixandra, PFA Hosu Adrian, SC LACTO BIO LIV SRL Admin. Daniel Bârsan, SC LACTOFERM SRL Admin. Giorgică Dumitrescu, SC MICA MOȘIE Admin. Ing Alpar Pichler, SC RACOS AGRO LAND
SRL SRL

Furic Iarco - SC AGRO AMALY Teofil Dascălu - Administrator Laurențiu Costin - Administrator Dumitru Lixandra - PFA Traian Hosu – Administrator SC Daniel Bârsan – Administrator Giorgică Dumitrescu – Ing. Alpar Pichler –Administrator
SRL, localitatea Butin, județ Timiș FRIZONAGRA SRL, localitatea SC SAMPAX SRL, localitatea Satu LIXANDRA DUMITRU, localitatea LACTO BIO LIV SRL, localitatea SC LACTOFERM SRL, localitatea Administrator SC MICA MOȘIE SC RACOS AGRO LAND SRL,
Nănești, județ Vrancea Mare, județ Satu Mare Afumați, județ Dolj Livada, județ Cluj Răhău, județ Alba SRL, localitatea Găești, județ localitatea Baraolt, județ Covasna
Suprafață totală: 700 ha, Suprafață Dâmbovița
porumb: 300 ha, Suprafață cultivată cu “Sunt foarte mulțumit de Kinemas, de “Avem în cultură 300 ha de porumb, “În cadrul fermei lucrăm 500 ha teren. Suprafață cultivată: 300 ha ,,Avem experiență de cca. 8 ani cu hibrizii “Am încercat mai mulți hibrizi pentru
hibrizi KWS: 250 ha, Hibrizi: Kamparis, aceea am și făcut deja comandă de exclusiv hibrizi KWS. Anul acesta am Cultivăm în fiecare an cca 120 ha de porumb KWS, ponderea lor în fermă “Exploatez aproximativ 250 ha, din care siloz, dar Mikado mi-a dat cele mai mari
Krebs și Konfites 300 de saci. E un hibrid pe care îl voi cultivat hibridul Kamparis pentru boabe porumb, din care 100 ha cu hibrizi KWS, “Cultivăm 120 hectare de porumb exclusiv aproximativ 180 ha cultivate cu porumb,
fiind de 90%. În acest an avem în cultură satisfacții de-a lungul timpului. Are un
recomanda și celor din jur deoarece pe o suprafață de 100 ha, de care am deoarece răspund foarte bine condițiilor KWS. Am cultivat hibridul Krabas datorită din care peste 90% hibrizi KWS. Anul
hibrizii KWS 2370, Krabas, Kinemas și stay green foarte bun, ceea ce-i conferă
“Sunt foarte mulțumit de hibrizii KWS, în anii buni face producții foarte bune, fost foarte mulțumit. Este un hibrid cu o din zona noastră prin producții constant productivității foarte bune a hibridului,
KWS 1394. Hibridul KWS 1394 îl folosim acesta am în cultură 3 hibrizi de la KWS: silozului o calitate superioară. Raportul
în special de cei din ultima genetică, iar în condițiile de anul acesta nu productivitate excepțională, cu știuleți ridicate. Se pretează la semănatul dar și calităților excelente în furajarea
pe cca. 100 ha, mare parte pentru siloz, Garbure, Kinemas și Kamparis. Am ales calitate/cantitate este foarte bun. Este un
de aceea am optat pentru cultivarea dezamăgește. mari, masivi, care se comportă bine pe timpuriu, au o foarte bună toleranță la animalelor. Anul acesta cultivăm și KWS
iar restul pentru producția de știuleți pe acești hibrizi deoarece i-am testat la mine hibrid stabil, foarte bogat în foliaj, dar și
lor pe mai mult de 90% din suprafață. Tehnologie: scarificat și discuit în toamnă. toate tipurile de teren. Pe lângă Kamparis secetă și arșiță și un ritm foarte bun de 2370, de care suntem foarte multumiți, și
Balasco pentru porumb siloz.” care îi folosim în alimentația animalelor. în fermă pe mai multe tipuri de sol și cu știuleți impresionanți. Chiar dacă anul
Hibrizii Balasco și Konfites s-au remarcat Primăvara devreme - îngrășământ mai avem în cultură KWS 2370, Krabas, pierdere a apei din bob. Am cultivat în
printr-un foliaj bogat cu un stay green Kornelius din diferite grupe de maturitate, special Kinemas, hibrid semitimpuriu Apreciem potențialul de producție, calitățile mi-au dat rezultate foarte bune. Deși anul acesta a fost dificil în primăvară, din ce
16-16-16, 300 kg, apoi încorporat cu
foarte bun, cu știuleți lungi, ceea ce cu combinatorul. hibrizi cu o foarte bună stabilitate a la care am avut și producții de peste nutritive, stabilitatea și rezistența în secetă, acesta condițiile climatice au fost unele se vede în culturi preconizăm o producție
siguranță va asigura și un randament Înainte de semănat - 300 kg de azotat producțiilor.” 10 t/ha. Anul acesta avem în cultură recomandăm cu încredere produsele grele pentru cultura porumbului, vă pot foarte bună.”
foarte bun al boabelor.” Erbicide am folosit Elumis de la Syngenta și Kamparis, care în acest moment, în KWS!” spune că hibrizii KWS au trecut cu brio
în postemergență + foliar microfert. care a atins maturitatea fiziologică, arată testul secetei și al arșiței.”
Aproape de formarea panicului - insecticid foarte promițător. Sunt mulțumit de
Cypermetrin + foliar cu Zn și Mo. hibrizii KWS și îi voi cultiva în continuare.”
Estimez în jur de 8 t/ha în condițiile anului
acestuia.”

10 Parteneriat de încredere Parteneriat de încredere 11


Dr. Ing. Romică Mandu: SC AGROSTAR FARMEX Admin. Istvan Boszormenyi, SC AGZO Ing. Mihai Nicola, SC AGRO MIMPROD SRL Ing. Felician Sanda, SC AGROSEED MUNTENIA Admin. Emil Enache, SC ENACHE MORARIT Ing. Cătălin Coroeru, V&G OIL 2002 ODOBEȘTI Director Paul Rizo, SA VALEA NYIRULUI Director Marian Coniac - SC AGROPORT & COM-
SRL MOFTINUL MIC SRL SA SRL PANY SRL

Dr. Ing. Romică Mandu - SC Istvan Boszormenyi - Ing. Mihai Nicola - SC AGRO Felician Sanda - SC AGROSEED Emil Enache – Administrator SC Ing. Cătălin Coroeru – V&G OIL Paul Rizo – Director SA VALEA Marian Coniac - Director SC
AGROSTAR FARMEX SRL, Administrator SC AGZO MIMPROD SRL, localitatea MUNTENIA SA, localitatea ENACHE MORĂRIT, localitatea 2002 ODOBEȘTI SRL, localitatea NYIRULUI, localitatea Valea Lui AGROPORT & COMPANY SRL
localitatea Stolnici, județ Argeș MOFTINUL MIC SRL, localitatea Poboru, județ Olt Băneasa, județ Giurgiu Huși, județ Vaslui Odobești, județ Dâmbovița Mihai, județ Bihor – localitatea Vezendiu, județ Satu
Moftinu Mic, județ Satu Mare Mare
“De 5 ani folosesc hibrizi KWS în Suprafața totală: 1.500 ha, Suprafață “Am în cultură 2 hibrizi de porumb KWS, “Cultiv 2 hibrizi KWS – Losc și Severo. Sunt “Am în cultură Kinemas, Losc și Kamparis. “Cultivăm hibrizi de porumb KWS de
proporție de 90%, atât pentru siloz, cât “Sunt foarte mulțumit de Mikado, este și porumb: 450 ha și anume Kamparis și KWS 2376. Remarc mulțumit de Losc pentru calitățile sale de De Losc și Kinemas sunt foarte mulțumit mai mulți ani. În acest an avem 190 ha “Dintotdeauna am fost și voi rămâne
și pentru boabe. Nu doresc să schimb rămâne cel mai bun hibrid pentru siloz răspunsul bun al hibrizilor la fertilizare și panificație și pentru că e ca un “măgar cu deoarece au stat foarte bine în secetă de porumb, din care 2 hibrizi de la KWS: adeptul tehnologiilor adaptate fiecărui
hibridul Mikado cu absolut niciun alt atât pentru productivitate, cât și datorită “Cultiv hibridul Kamparis de când a fost valorificarea inputurilor. De asemenea, desagi”, adică se încăpățânează să reziste
și pentru că au polenizat foarte bine. KWS 2370 și Kamparis. KWS 2370 este fermier, acesta fiind direct responsabil de
hibrid. calității superioare a silozului obținut. introdus pe piață. În primul an a realizat remarc comportamentul bun al hibrizilor la condiții foarte dificile.
Tehnologie: arat, discuit, îngrășământ 150 un hibrid cu stiuleți foarte groși pentru aplicarea tuturor informațiilor în materie
În decursul anilor am folosit și Kinemas, La alegerea hibrizilor de porumb pentru o producție medie de 7.200 kg/ha, iar în condiții grele, caracterizate prin De Severo sunt mulțumit pentru că aduce
un aport de producție față de Losc, deși nu kg de 15-15-15 la semănat. La prășit - uree această grupă de maturitate (16 rânduri de practică agricolă. Consider genetica
Kamparis și KWS 2376. Surpriza anului siloz, pe lângă potențialul de producție în acest an, deși au fost 52 zile fără perioade lungi de timp fără precipitații.”
are aceleași calități, dar în combinație ating lentă 100 kg. de boabe). De asemenea, are o vigoare KWS ca fiind perfect adaptată condițiilor
acestuia, cu secetă extremă, a fost urmărim proporția masă verde-știulete, precipitații, realizează peste 6.000 kg/
indicii necesari pentru standardele mele. Erbicide: Dual Gold în preemergență și bună în primăvară și un ritm foarte intens tehnico-economice actuale de cultură a
hibridul Balasco, care a rezistat foarte calitățile nutritive la recoltare și perioada ha, producții considerate bune în zona
Am aplicat tehnologie pentru o producție Nicogan 40sc + Dicopur TOP. Înainte de pierdere a apei din boabe. Arată porumbului. Hibrizi precum Kamelias,
bine.” de vegetație. În 2016 așteptăm o noastră și comparativ cu ceilalți hibrizi
de 9 t, dar din cauza condițiilor grele de de perioada de formare a panicului - foarte bine în vegetație, ne așteptăm la Kinemas, Kornelius, printr-o agrotehnică
producție de 60-65 t siloz/ha.” avuți în cultură.
anul aceasta estimez o producție de 5-6 t.
Mai cultiv hibrizii Kinemas și KWS 2370 și îngrășământ foliar pe bază de Zn. producții de peste 10 t.” potrivită, oferă performanțe notabile
am introdus hibridul Severo care, datorită Producție estimată la hibrizii KWS: 6-7 t.” într-un context economic de foarte multe
Lucrări:
bobului sticlos și calităților avute, este ori ostil.”
-arat, discuit, semănat
căutat în industria alimentară.
-îngrășământ cu fosfor în anii buni, când
Fac mențiunea că unitatea este parte sunt bani din toamnă. Aplic 200 kg, dar
integrantă din Cooperativa Oltenia anul acesta am aplicat doar 140 kg uree
Cereal Nord, în care se cultivă peste la semănat pe rând, apoi la prașila 1 am
6.000 ha porumb, iar hibrizii KWS ocupă administrat 120 kg de azot.
un procentaj de aproximativ 40% din -Erbicidele - Gardoprim preemergent și
suprafață.” Laudis post emergent acolo unde a trebuit.
-Densitate 70.000 pl/ha
-Producții estimate în jur de 5-6 t/ha.”

12 Parteneriat de încredere Parteneriat de încredere 13


DOMENIILE DE UTILIZARE ALE
HIBRIZILOR DE PORUMB
 2017

Hibrizi cu recoltare pentru boabe: LOSC, KWS 2370, KRABAS, KWS 9361, KINEMAS,
KONFIRMAS, KASSIUS, KWS 2376, KAMPARIS, KORNELIUS, KWS 2482, KONFITES,
KREBS

Hibrizi cu recoltare pentru boabe și siloz: KARNEVALIS, SEVERO, KARMAS,


KAPITOLIS, BALASCO

Hibrizi cu recoltare pentru siloz: MIKADO, KONSENS

14 Hibrizi de porumb Hibrizi de porumb 15


PORUMB BOABE PORUMB PENTRU SILOZ SAU BIOGAZ LOSC KARNEVALIS
FOLOSINȚĂ HRANĂ PENTRU: FOLOSINȚĂ

LOSC KARNEVALIS

PERIOADA DE

PERIOADA DE
FAO 250 Porumb boabe FAO 260 Porumb boabe

STAY GREEN
DENSITATEA

(MII PLANTE/HA)
PLANTELOR
BOABELOR
RITMUL DE
SEMĂNAT*

USCARE A

SEMĂNAT
BOBULUI
Tipul bobului Tipul bobului

OAMENI

BIOGAZ

PAGINA
PĂSĂRI
BOABE
HIBRID

PORCI

SILOZ
TIPUL
Producția de boabe Producția de boabe

VACI
FAO
Stabilitatea producției Stabilitatea producției
LOSC 250 - - 18 Înălțimea plantei Înălțimea plantei

KARNEVALIS 260 80-85 19 Porumb siloz Porumb siloz


SEVERO 280 80-85 20 Producția de masă verde Producția de masă verde
Icon Icon
Producția de Producția de
KWS 2370 290 - 21
substanță uscată substanță uscată
KRABAS 330 - 22
Stabilitatea producției Stabilitatea producției
KWS 9361 340 - 23

KINEMAS 350 - 24
Densitatea de semănat 65-70 Densitatea de semănat 65-70
(porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha) (porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha)

Super-mămăligă din pănuși Timpuriul de înalt nivel


KONFIRMAS 370 - 25 Sticlos cu calități deosebite pentru morărit Randamentul boabelor, dry down-ul
NOU
Densitatea de semănat 75-80 Densitatea de semănat 70-75
KASSIUS 380 - 26 Hibrid triliniar, recomandat pentru boabe, are (porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha) excelent și rezistența la secetă sunt atuuri (porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)

talia medie, cu înălțimea de inserție medie, Densitatea de semănat - importante Densitatea de semănat 80-85
KWS 2376 390 27
(porumb siloz - mii pl./ha) (porumb siloz - mii pl./ha)
Stabilitatea, probată de amplitudinea mică a producţiilor, cu știuleți lungi, conici, complet umpluți cu Hibrid simplu, recomandat în special pentru
KAMPARIS 390 - 28 este atuul hibridului Perioada de semănat* Perioada de semănat*
boabe, rahis alb. Boabele sunt de tip sticlos, producția de boabe, dar și pentru siloz
KORNELIUS 400 - 29 rotunde, galben - portocalii, cu o fracție foarte Nivelul tehnologiei extratimpuriu ori în cultură dublă, Karnevalis Nivelul tehnologiei

KARMAS 410 75-80 30 bună de materie vitroasă, ceea ce îl face foarte de cultivare** are talia înaltă, inserția știuletelui medie-înaltă, de cultivare**
bun pentru industria mălaiurilor grișate și a știuleți lungi, cilindrici, cu rahis alb, foarte
NOU KAPITOLIS 410 70-75 31 Adaptabilitatea pe soluri nisipoase Adaptabilitatea pe soluri nisipoase
producţiei de corn flakes. subțire. Boabele sunt de tip dentat, galbene,
BALASCO 420 75-80 32 Adaptabilitatea pe soluri medii Adaptabilitatea pe soluri medii
mișună profundă și pericarp foarte permeabil,
Adaptabilitatea pe soluri ude și reci Adaptabilitatea pe soluri ude și reci
KWS 2482 440 - 33 Adaptabilitatea și stabilitatea îl recomandã fapt ce favorizează pierderea rapidă a apei din
pentru toate zonele de cultură a porumbului bob, caracteristică ce a determinat încadrarea
KONFITES 460 - 34
Are o bună rezistență la bolile porumbului sa în grupa FAO 260. Productivitatea foarte
KREBS 480 - 35
și un comportament foarte bun în condiții bună este dată și de randamentul foarte mare toate zonele de favorabilitate ale porumbului,
MIKADO 550 70-75 36 de secetă și arșiță. Datorită maturității sale, al boabelor pe știulete. excelează nu doar în zonele mai reci și
KONSENS 560 70-75 37 poate fi cultivat în cultură principală în toate umede din jumătatea nordică, dar și în sud,
zonele din România, cu predilecție în Productivitatea este superioară grupei sale
unde își pune în valoare toleranța excelentă
Legendă: Hibrizi cu recoltare pentru boabe Hibrizi cu recoltare pentru boabe și siloz Hibrizi cu recoltare pentru siloz de maturitate
Transilvania și jumătatea nordică a Moldovei. la secetă și arșiță.
1 - sticlos; 5 - dentat | Folosința: 1 - foarte rar; 5 - întotdeauna | Hrană pentru: 1 - în foarte mică masură; 5 - în foarte mare masură | Perioada de semănat: 1 - foarte timpurie; 5 - foarte târzie | Ritmul de uscare al boabelor: 1 - foarte lent; 5 - foarte rapid | Stay green: 1 - slab; 5 - excelent
În cultură succesivă poate fi cultivat în sudul, Rezistența foarte bună la cădere compensează
Notă: Referitor la caracteristicile fiecarui hibrid de porumb, se va avea în considerare că:
*Perioada de semănat: 1 - foarte timpurie; 2 - timpurie; 3 - medie; 4 - târzie; 5 - foarte târzie vestul și nord-vestul țării, dar și în jumătatea înălțimea mare, fiind un atu în plus în cazul în
**Nivelul tehnologiei de cultivare: 1 - slab; 2 - sub mediu; 3 - mediu; 4 - bun; 5 - excelent
sudică a Moldovei. care este cultivat pentru siloz extratimpuriu sau
în cultura succesivă. Recomandat cultivării în

17 Hibrizi de porumb 18 Hibrizi de porumb


LOSC KARNEVALIS 19
SEVERO KWS 2370

SEVERO KWS 2370


FAO 280 Porumb boabe FAO 290 Porumb boabe
Tipul bobului Tipul bobului
Producția de boabe Producția de boabe
Stabilitatea producției Stabilitatea producției
Înălțimea plantei Înălțimea plantei

Porumb siloz Porumb siloz


Producția de masă verde Producția de masă verde
Icon Icon Icon
Producția de Producția de
substanță uscată substanță uscată
Stabilitatea producției Stabilitatea producției

Densitatea de semănat 65-70 Densitatea de semănat 65-70


(porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha) (porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha)

Superproducție de mălai Folosit în cultura principală sau succesivă,


își probează performanța în condiții diferite
Densitatea de semănat
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
75-80
Apa fuge, superproducția rămâne. Folosit în cultura principală sau
succesivă, își probează performanța
Densitatea de semănat
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
70-75

Hibrid triliniar, este recomandat pentru Densitatea de semănat 80-85 în condiții diferite Densitatea de semănat -
(porumb siloz - mii pl./ha) Capabil de performanţe inaccesibile (porumb siloz - mii pl./ha)
producția de boabe și pentru siloz foarte Timpurietatea dublată de productivitatea excelentă şi adaptabilitatea perfectă
Perioada de semănat* pentru România îl recomandă celorlalţi timpurii. Hibrid simplu, recomandat Perioada de semănat*
timpuriu sau în cultură succesivă. Are talia
Nivelul tehnologiei pentru boabe, are talia medie, foliaj cu port Nivelul tehnologiei
înaltă, inserția știuletelui medie-joasă, știuleți
de cultivare** lax spre semierect, cu înălţime de inserţie de cultivare**
lungi, conici, rahis alb care poate segrega
medie în relaţie cu înălţimea plantei, ştiuleţi
în forme roz, boabe de tip sticlos galben- Adaptabilitatea pe soluri nisipoase foarte groşi, cilindro-conici, cu 16, uneori Adaptabilitatea pe soluri nisipoase
portocalii, rotunde, cu o consistentă fracție chiar 18 rânduri de boabe şi cu peste 34
Adaptabilitatea pe soluri medii Adaptabilitatea pe soluri medii
vitroasă. Tinde să formeze doi știuleți pe plantă. boabe pe rând. Boabele sunt dentate, cu
Adaptabilitatea pe soluri ude și reci Adaptabilitatea pe soluri ude și reci
Este extrem de rezistent la secetă și arșiță. conţinut mediu de proteină şi amidon, mari,
Se remarcă prin stabilitatea excepțională a galbene în masa ştiuletelui şi roşcate în
producțiilor în ani diferiți și zone diferite. zona de vârf, au mişuna adâncă şi pericarp
secetă și arșiță. Calitățile excelente pentru subţire, ceea ce îi permite să piardă foarte rahisului, pe care le poate umple în condiţii
morărit (semolina > 60%, indice de plutire rapid apa din bob. Suportă excelent seceta superioare de tehnologie. Selectat pentru
Sunt zone în România unde Severo este
> 72%), combinate cu productivitatea şi valorifică superior orice nivel al inputurilor. rezistenţa superioară la secetă, se remarcă
cel mai cultivat hibrid
şi prin ritmul foarte intens de pierdere a apei
Este recomandat pentru toate zonele de deosebită, fac din Severo un hibrid din cei
Specializat pentru producţia de boabe, din bob datorat mişunei adânci, mărimii şi
favorabilitate a porumbului. Productivitatea mai bine vânduți în portofoliul KWS.
îşi asigură productivitatea din numărul pericarpului permeabil al boabelor. Are o
este mult peste media grupei sale de maturitate impresionant de rânduri şi mărimea deosebită rezistenţă la bolile porumbului.
în arealele de deal și podiș din Transilvania şi, boabelor.
mai ales, din jumătatea nordică a Moldovei, dar Potenţialul superior de producţie este vizibil
și în zonele de câmpie, datorită rezistenței la şi prin “nasul” cu ovule de rezervă din vârful

20 SEVERO KWS 2370 21


KRABAS KWS 9361

KRABAS KWS 9361


FAO 330 Porumb boabe FAO 340 Porumb boabe
Tipul bobului Tipul bobului
Producția de boabe Producția de boabe
Stabilitatea producției Stabilitatea producției
Înălțimea plantei Înălțimea plantei

Porumb siloz Porumb siloz


Producția de masă verde Producția de masă verde
Producția de Producția de
substanță uscată substanță uscată
Stabilitatea producției Stabilitatea producției

Densitatea de semănat 65-70 Densitatea de semănat 65-70

Boabe foarte hrănitoare


(porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha) (porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha)

Creat pentru producții excelente Densitatea de semănat 70-75


Excelența sa, UNIFORMUL! Este numărul unu în ceea ce privește Densitatea de semănat 70-75

pentru necuvântătoare
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha) (porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
Hibrid simplu, recomandat pentru producția uniformitatea plantelor
de boabe, Krabas are talia înaltă, inserția Densitatea de semănat - Hibrid simplu, recomandat pentru boabe, Densitatea de semănat -
(porumb siloz - mii pl./ha) (porumb siloz - mii pl./ha)
Stabilitatea este dovedită de diferenţele mici de producţie între știuletelui înaltã, știuleți lungi, conici, rahis Producțiile excelente din fermele care aplică tehnologii adecvate îi are talia înaltă, cu aparat foliar bogat,
regiunile mai umede şi cele aride Perioada de semănat* demonstrează intensivitatea Perioada de semănat*
roşu deschis, boabe de tip semidentat, semierect, cu inserția știuletelui medie-înaltă,
Nivelul tehnologiei Nivelul tehnologiei
foarte mari, portocaliu - roşcate, cu mișună cu știuleți lungi, de grosime medie, cilindro-
de cultivare** de cultivare**
superficială, cu o bună consistență vitroasă. conici, complet umpluți cu boabe, extrem
Foliajul erect minimizează cantitatea de apă de uniformi. Boabele sunt de tip semidentat
Adaptabilitatea pe soluri nisipoase Adaptabilitatea pe soluri nisipoase
evaporată din plantă și reduce suprafața de către dentat, galbene, cu mișună superficială.
Adaptabilitatea pe soluri medii Adaptabilitatea pe soluri medii
expunere la vânt, cu avantaj în rezistența la
Adaptabilitatea pe soluri ude și reci Intensiv, performant, ideal pentru fermele Adaptabilitatea pe soluri ude și reci
cădere.
în care se face tehnologie de nivel bun
Excelează prin uniformitate și productivitate.
Indispensabil datorită calităților sale,
Având capacitatea de a valorifica foarte bine
poate fi cultivat în orice areal din România arealul de cultură și de productivitatea care
inputurile tehnologice, performează în fermele
Rezistent la secetă și arșiță, se remarcă prin îl face rentabil în toate zonele. Conținutul
în care se practică tehnologii de cultivare
stabilitatea excepțională a producțiilor, la foarte ridicat de proteină și caroten în
avansate care să îl poată pune în valoare.
nivele de productivitate extrem de mari, în bob îl recomandă pentru hrana porcilor și
Datorită maturității și adaptabilității, poate
diferite zone pedoclimatice și în ani diferiți. păsărilor.
fi cultivat în toate zonele cu favorabilitate în
Este recomandat pentru toate zonele de
cultura porumbului.
cultură a porumbului din România, fiind
favorizat de maturitatea permisivă pentru tot

22 KRABAS KWS 9361 23


KINEMAS KONFIRMAS

KINEMAS KONFIRMAS
FAO 350 Porumb boabe FAO 370 Porumb boabe
Tipul bobului Tipul bobului
Producția de boabe Producția de boabe
Stabilitatea producției Stabilitatea producției
Înălțimea plantei Înălțimea plantei

Porumb siloz Porumb siloz


Producția de masă verde
Icon NOU Producția de masă verde
Producția de Producția de
substanță uscată substanță uscată
Stabilitatea producției Stabilitatea producției

Densitatea de semănat 65-70 Densitatea de semănat 65-70


(porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha) (porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha)

Şeicul deșertului Uniformitatea știuleților și mărimea


boabelor îl diferențiază de alți hibrizi
Densitatea de semănat
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
70-75
Cneazul stepelor Stabilitatea excelentă a acestui hibrid
oferă siguranță în fermă, la nivele
Densitatea de semănat
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
70-75

Hibrid simplu, pentru boabe, are talia înaltă, Densitatea de semănat - superioare de productivitate. Densitatea de semănat -
(porumb siloz - mii pl./ha) (porumb siloz - mii pl./ha)
cu inserția știuletelui medie-înaltă. Știuleții Hibrid simplu, recomandat pentru boabe,
În secetă nu are rival, iar in zonele umede își probează adevăratul Perioada de semănat* Hibrid din gama celor cu adaptabilitate specială pentru zonele aride Perioada de semănat*
nivel de performanță sunt medii-lungi, de grosime medie-mare, din România și chiar din estul Europei are talia înaltă și inserția știuleților medie.
cilindrico-conici, extrem de uniformi, cu Nivelul tehnologiei Știuleții sunt lungi, conici, cu 16-18 rânduri de Nivelul tehnologiei
YAS15-653 and YAS15-453 ACROSS; 5+5 locations
randament excelent al boabelor de tip dentat, de cultivare** 108
Locations: 653: BOA, CEA, NIA, DAA, VAL, 453: POL, KIR, NOA, NAL, NBA. GDY rel. 100=96 dt/ha, LSD GYR=9,4
boabe și rahis roșu. Boabele sunt dentate, cu de cultivare**
107
mari, turtite, cu pericarp permeabil, cu KONFIRMAS
pericarp subțire și cu partea laterală vitroasă,
Adaptabilitatea pe soluri nisipoase 106 Adaptabilitatea pe soluri nisipoase
mișună adâncă, galbene. Hibrid concurent Hibrid concurent specifice hibrizilor cu raportul proteină /
105

GYR Grain Dry Matter Yield (dt/ha) rel.


Adaptabilitatea pe soluri medii Hibrid concurent Adaptabilitatea pe soluri medii
amidon în favoarea proteinei. Konfirmas are
Profitabil prin faptul că este productiv Adaptabilitatea pe soluri ude și reci
104
KXB5436
KXB4359
Adaptabilitatea pe soluri ude și reci
103 KXB5432 un MMB foarte bun, masa hectolitrică mare și
în condiții climatice grele KXB5375
102
KXB5377 Hibrid concurent un ritm excelent de pierdere a apei din bob.
Productivitatea deosebită vine din 101
KXB4461
KREATOS SOLFERINO

uniformitatea știuleților și din eficiența 100 KXB5441


KXB5438 KINEMAS
Confirmă adevărata valoare într-un mediu
valorificării inputurilor tehnologice, rezistența 99 KXB5439 KXB5431 KWS 3479
Hibrid concurent restrictiv climatic.
98
la stresul hidric și adaptabilitatea excelentă. KRABAS
KXB5374 Potențialul de producție se remarcă prin
97 Hibrid concurent
Recomandat pentru toate zonele de 96
rezistența la factorii de mediu extremi,
KXB4360 Hibrid concurent
favorabilitate ale grupei sale de maturitate, 95 KXB4373
KXB4371
Hibrid concurent
performând în zonele afectate de un climat
KOMPARES
performează în mod deosebit în sud, unde 94
KXB4358
arid. Poate fi cultivat cu succes în toate
KXB5351
93
își pune în valoare capacitatea de a suporta zonele de cultură a porumbului din România.
92
stresul hidric și termic. 23 22 21 20 19 18 17
GMC Grain Moisture Content (%)

Sursa: Document intern Product management.


24 KINEMAS KONFIRMAS 25
KASSIUS KWS 2376

KASSIUS KWS 2376


FAO 380 Porumb boabe FAO 390 Porumb boabe
Tipul bobului Tipul bobului
Producția de boabe Producția de boabe
Stabilitatea producției Stabilitatea producției
Înălțimea plantei Înălțimea plantei

Porumb siloz Porumb siloz


Producția de masă verde Producția de masă verde
Icon Icon
Producția de Producția de
substanță uscată substanță uscată
Stabilitatea producției Stabilitatea producției

Densitatea de semănat 60-65 Densitatea de semănat 65-70


(porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha) (porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha)

Cu țepi și rezistența unui cactus Știulete cu flexibilitate în creștere, ce


garantează adaptabilitatea la factorii de
Densitatea de semănat
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
65-75
Seceta nu-i stă în cale. Boabele mari, dentate, asigură pierderea
rapidă a umidității
Densitatea de semănat
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
70-75

mediu Densitatea de semănat - Hibrid simplu, recomandat pentru producția Densitatea de semănat -
(porumb siloz - mii pl./ha) (porumb siloz - mii pl./ha)
Hibrid simplu, recomandat pentru boabe, de boabe, are talia medie, inserția știuletelui
Nivel foarte mare al producţiilor în zonele uscate şi excelent Perioada de semănat* Rezistenţa la secetă şterge diferenţele de productivitate dintre Perioada de semănat*
în cele umede are talia înaltă cu inserția știuleților medie- zonele secetoase şi cele mai umede medie-înaltă. Știuleții sunt de lungime medie,
înaltã, foliaj erect, cu tendință de a emite mulți Nivelul tehnologiei groși, de formă conică. Boabele sunt de tip Nivelul tehnologiei
copili în condiții de excedent al inputurilor de cultivare** dentat, mari, de culoare galbenă, cu mișună de cultivare**
sau de stres. Știuletele este foarte lung, adâncă. KWS 2376 are tendința de a forma
Adaptabilitatea pe soluri nisipoase Adaptabilitatea pe soluri nisipoase
gros, cilindro-conic, cu dezvoltare flexibilă în doi sau mai mulți știuleți pe o plantă.
Adaptabilitatea pe soluri medii Adaptabilitatea pe soluri medii
funcție de condițiile de creștere. Boabele sunt
Adaptabilitatea pe soluri ude și reci Adaptabilitatea pe soluri ude și reci
dentate, cu mișună profundă. Este recunoscut ca cel mai tolerant hibrid
la secetă
Adaptabilitatea este pe măsura Se pliază foarte bine pe condițiile Toleranța excelentă la secetă, principalul
productivității – excelentă pedoclimatice din sudul, vestul, nord-vestul său avantaj, coroborată cu adaptabilitatea
Superior grupei sale de maturitate datorită țării, sudul Moldovei și chiar al Transilvaniei. foarte bună la nivele diferite ale tehnologiei
productivității excelente, are o adaptabilitate de cultivare, sunt principalele avantaje ale
deosebită la secetă, soluri nisipoase, uscate hibridului. Toleranța la bolile porumbului
și nivele diferite ale tehnologiei de cultivare. și stay green-ul foarte bun susțin
Poate emite copili pentru a compensa lipsa comportamentul său robust.
densității sau pentru a-i folosi ca baterii de
rezervă ai plantei principale.

26 KASSIUS KWS 2376 27


KAMPARIS KORNELIUS

KAMPARIS KORNELIUS
FAO 390 Porumb boabe FAO 400 Porumb boabe
Tipul bobului Tipul bobului
Producția de boabe Producția de boabe
Stabilitatea producției Stabilitatea producției
Înălțimea plantei Înălțimea plantei

Porumb siloz Porumb siloz


Producția de masă verde Producția de masă verde
Icon Icon
Producția de Producția de
substanță uscată substanță uscată
Stabilitatea producției Stabilitatea producției

Densitatea de semănat 65-70 Densitatea de semănat 65-70


(porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha) (porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha)

Lordul Știuleții masivi și randamentul foarte


bun al boabelor sunt elemente ale
Densitatea de semănat
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
70-75
Specialul Sănătos și rezistent, are un habitus
impresionant cu frunze mari, erecte, de
Densitatea de semănat
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
70-75

productivității deosebite Densitatea de semănat - culoare verde închis Densitatea de semănat -


(porumb siloz - mii pl./ha) (porumb siloz - mii pl./ha)
Hibrid simplu, recomandat pentru producția Hibrid simplu, recomandat pentru boabe,
Superior în productivitate hibrizilor mai tardivi, va fi liderul acestei Perioada de semănat* Performant în funcţie de nivelul tehnologiei de cultivare, Perioada de semănat*
maturităţi de boabe. Kamparis are talia foarte înaltă, indiferent de zona climatică are talia înaltă, cu foliaj verde închis foarte
inserția știuleților medie-înaltã, știuleți masivi Nivelul tehnologiei Nivelul tehnologiei
bine dezvoltat, știuleți lungi, conici, de
(16 rânduri de boabe), conici, cu randament de cultivare** de cultivare**
grosime medie, foarte bine acoperiți cu
foarte bun al boabelor. Boabele sunt de tip boabe. Boabele sunt de formă semidentată
Adaptabilitatea pe soluri nisipoase Adaptabilitatea pe soluri nisipoase
dentat, cu mișună adâncă și pericarp foarte către dentată, galben-portocalii, cu mișună
Adaptabilitatea pe soluri medii Adaptabilitatea pe soluri medii
permeabil, ce permit pierderea apei din bob superficială, galben-portocalie. Hibridul are
Adaptabilitatea pe soluri ude și reci Adaptabilitatea pe soluri ude și reci
într-un ritm foarte rapid. plante sănătoase, foarte rezistente la frângere
și cădere, cu o bună rezistență la secetă.
Productivitatea este la nivelul hibrizilor
mai tardivi cu 20 - 30 unități FAO la nivele diferite ale tehnologiei de cultivare, Este un hibrid intensiv cu potențial
Hibrid din noua generaţie, are productivitatea dar este cu adevărat pus în valoare în productiv excepțional
hibrizilor din grupe mai mari de maturitate. fermele performante. Nu agreează temperaturile scăzute din
Performanța este deosebită în ani diferiți și primăvară și se comportă foarte bine dacă
în zone pedoclimatice diferite. Performanțele este semănat în perioada mijlocie a epocii
sunt susținute de un pachet foarte bun de de semănat. Are un excelent potențial de
rezistență la bolile porumbului, la cădere și valorificare intensivă a inputurilor, putând
frângere. Recomandăm cultivarea în zonele să atingă niveluri de producție superioare
sudice, vestice și nord-vestice. Performează oricărui alt hibrid din această maturitate.

28 KAMPARIS KORNELIUS 29
KARMAS KAPITOLIS

KARMAS KAPITOLIS
FAO 410 Porumb boabe FAO 410 Porumb boabe
Tipul bobului Tipul bobului
Producția de boabe Producția de boabe
Stabilitatea producției Stabilitatea producției
Înălțimea plantei Înălțimea plantei

Porumb siloz Porumb siloz

Icon
Producția de masă verde
Icon NOU Producția de masă verde
Producția de Producția de
substanță uscată substanță uscată
Stabilitatea producției Stabilitatea producției

Densitatea de semănat 65-70 Densitatea de semănat 65-70


(porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha) (porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha)

Comoara din Bărăgan Adaptabilitate ridicată prin știuleți cu


creștere flexibilă
Densitatea de semănat
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
70-75
Bulgărele de aur Productivitate la superlativ, impresionant
prin dimensiune.
Densitatea de semănat
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
70-75

Hibrid simplu, atât pentru boabe, cât şi pentru Densitatea de semănat 75-80 Hibrid simplu, poate fi utilizat atât în varianta Densitatea de semănat -
(porumb siloz - mii pl./ha) (porumb siloz - mii pl./ha)
siloz, are talia înaltă, cu inserția știuleților boabe, cât și pentru siloz, datorita stay
Intensivitatea şi adaptabilitatea sunt dovedite de performanţa Perioada de semănat* Performant în funcţie de nivelul tehnologiei de cultivare, indiferent de Perioada de semănat*
în condiţii climatice şi tehnologice deosebite înaltă și foliaj foarte bogat, cu stay green zona climatică green-ului foarte bun. Planta, viguroasă, are
foarte bun. Ştiuleții sunt lungi, cu dezvoltare Nivelul tehnologiei Nivelul tehnologiei
YAS15-655, Drought stressed locations
talia înaltă și inserția știuleților medie și foliaj
flexibilă, de grosime medie, cilindro-conici. de cultivare** 4 Locations: CEA, PAN, CAA, CAR. GDY rel. 100=76 dt/ha, LSD GYR=9,4 de cultivare**
110 bogat. Comparativ cu hibrizii din grupa sa de
109
Boabele sunt dentate, cu mișună adâncă și maturitate, știuleții sunt foarte mari și groși,
Adaptabilitatea pe soluri nisipoase 108 KXB4483/KAPITOLIS
Adaptabilitatea pe soluri nisipoase
pericarp permeabil, galben deschis. Știuletele 107
putând ajunge la 20 și chiar 22 rânduri de
Adaptabilitatea pe soluri medii 106 Adaptabilitatea pe soluri medii

GYR Grain Dry Matter Yield (dt/ha) rel.


are capacitatea de a-și regla dimensiunile în 105 KXB5453 KXB5451
boabe, iar rahisul este subțire și roșu. Bobul
Adaptabilitatea pe soluri ude și reci Adaptabilitatea pe soluri ude și reci
104 KXB5386 KXB5455 KXB5462
funcție de condițiile de creștere. 103
Hibrid concurent
KXB5459
KOLUMBARIS
KONFITES
KXB5464 Hibrid este dentat, mare, cu MMB foarte bun, cu
102 KALLISTOS
KIRGHIS concurent
Hibrid concurent KXB5382
101
100
KXB5466
BALASCO Hibrid concurent KWS 4482
KWS 4484
pericarp subțire în partea superioară, ceea ce
KXB5471
Dublă utilizare la nivele excelente de vest ale țării și capacitatea de a valorifica 99 KXB5465 Hibrid concurent
KXB4381/KOLLINEAS
îi oferă un dry down foarte bun. superioare. În condiții climatice dure, se
KXB5458
98 Hibrid concurent KENOBIS
productivitate intensiv inputurile dau valoare hibridului. 97 KATHEDRALIS KWS 2482
manifestă în media celor mai buni hibrizi din
96 KXB5472 KXB5381 KXB5385 Performează în orice condiții,
Karmas îmbină calitățile pentru cele două 95 KXB5463 această grupă de maturitate. Este perfect
94 impresionează prin intensivitate.
utilizări: productivitate excelentă în boabe cu 93 recomandat în jumătatea sudică a Moldovei,
În condiții climatice normale, Kapitolis
pierdere rapidă a apei și, în aceleși 92
91 Sudul, Vestul si NV României, iar în varianta
își arată adevăratul potențial, asigurând
timp, cantități mari de siloz cu stay 90 KARMAS
recoltării în știuleți și în sudul Transilvaniei și
89
producții extrem de mari. Potențialul
green foarte bun și conținut ridicat de 88 KXB5452 jumătatea nordică a Moldovei.
87 excesiv este asigurat și de “nasul” cu ovule
amidon. Adaptabilitatea pentru condițiile 86
22 21 20 19 18 17 16 15 de rezervă din vârful rahisului, care pot fi
pedoclimatice din zonele de sud, vest și nord- GMC Grain Moisture Content (%)
valorificate complet la nivele de tehnologie
Sursa: Document intern Product management.
30 KARMAS KAPITOLIS 31
BALASCO KWS 2482

BALASCO KWS 2482


FAO 420 Porumb boabe FAO 440 Porumb boabe
Tipul bobului Tipul bobului
Producția de boabe Producția de boabe
Stabilitatea producției Stabilitatea producției
Înălțimea plantei Înălțimea plantei

Porumb siloz Porumb siloz


Producția de masă verde Producția de masă verde
Icon Icon Icon
Producția de Producția de
substanță uscată substanță uscată
Stabilitatea producției Stabilitatea producției

Densitatea de semănat 65-70 Densitatea de semănat 60-65


(porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha) (porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha)

Verde-Împărat Foliaj excelent pentru siloz, știuleți


lungi cu randament foarte mare pentru
Densitatea de semănat
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
70-75
Grandios în fermele mari Specializat pentru producția de boabe,
excelează prin randamentul boabelor pe
Densitatea de semănat
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
70-75

recoltare în boabe Densitatea de semănat 75-80 ştiulete Densitatea de semănat -


(porumb siloz - mii pl./ha) (porumb siloz - mii pl./ha)
Balasco, planta pentru siloz cu performanţe incredibile la producţia de boabe Hibrid simplu cu utilizare pentru producția Hibrid simplu, recomandat pentru boabe.
Perioada de semănat* Superior competitorilor direcţi Perioada de semănat*
de boabe și siloz. Are talia foarte înaltă cu KWS 2482 are talia medie, cu foliaj bogat cu
Nivelul tehnologiei Nivelul tehnologiei
inserția știuleților medie-înaltă, foliaj foarte port semierect spre lax, cu inserția știuleților
de cultivare** de cultivare**
bogat și sănătos, cu frunze mari de culoare medie, știuleți groși, cilindro-conici, rahis
verde-închis. Știuleții sunt lungi, cilindrici, de Adaptabilitatea pe soluri nisipoase roşu, cu boabe dentate, lungi, cu mișună
Adaptabilitatea pe soluri nisipoase
grosime medie, cu randament foarte bun al adâncă, culoare galbenă.
Adaptabilitatea pe soluri medii Adaptabilitatea pe soluri medii
boabelor şi rahis subțire, roşu. Boabele sunt
Adaptabilitatea pe soluri ude și reci Adaptabilitatea pe soluri ude și reci
de tip dentat cu mișună adâncă, lungi, de Adaptabilitatea este principalul atu, alături
culoare galben deschis. de productivitate
Hibridul este specializat pentru producția de
bună la bolile porumbului și se pliază perfect
Perfect pentru siloz, surprinzător de bun boabe, are un randament excelent al boabelor
pe condițiile pedoclimatice din zonele de sud,
pentru boabe pe știulete și un ritm rapid de pierdere al apei
vest, nord-vest.
Balasco are o productivitate surprinzător din bob. Rezistența la cădere și la frângerea
de mare în boabe pentru un hibrid şi o din rădăcină, precum și la principalele boli ale
arhitectură a plantei ideală pentru siloz. porumbului, dau siguranță fermierilor care îl
Îmbină stay green-ul excelent cu un dry down cultivă. Adaptabilitatea la nivele diferite ale
rapid asigurat de boabele lungi, cu pericarp tehnologiei de cultivare și pentru diferite
permeabil și spații mari de aerație între condiții pedoclimatice, conduc la o excelentă
rândurile de boabe. Are o rezistență foarte stabilitate a producțiilor.
32 Hibrizi de porumb
BALASCO KWS 2482 33
KONFITES KREBS

KONFITES KREBS
FAO 460 Porumb boabe FAO 480 Porumb boabe
Tipul bobului Tipul bobului
Producția de boabe Producția de boabe
Stabilitatea producției Stabilitatea producției
Înălțimea plantei Înălțimea plantei

Porumb siloz Porumb siloz


Producția de masă verde Producția de masă verde
Icon Icon Icon Icon
Producția de Producția de
substanță uscată substanță uscată
Stabilitatea producției Stabilitatea producției

Densitatea de semănat 60-65 Densitatea de semănat 60-65


(porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha) (porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha)

Talentatul Domn Konfites Plante viguroase, foliaj erect spre


semierect, știuleți masivi
Densitatea de semănat
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
70-75
Unde-i dens, puterea-i crește. Hibrid tipic pentru boabe, are toate
elementele de performanță
Densitatea de semănat
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
75-80

Hibrid simplu, recomandat pentru boabe, Densitatea de semănat - Hibrid simplu, pentru boabe, are talia medie, Densitatea de semănat -
(porumb siloz - mii pl./ha) (porumb siloz - mii pl./ha)
are talia înaltă, cu inserția știuleților înaltă, cu cu inserția știuleților medie, tendință de
Hibrid specializat în productivităţi excelente Perioada de semănat* Krebs răspunde prin înaltă performanţă tehnologiei corecte Perioada de semănat*
tendință de creștere erectă spre semierectă. de cultivare creștere semierectă. Știuleții sunt lungi,
Nivelul tehnologiei Nivelul tehnologiei
Știuleții au formă cilindrică îngroșată, sunt cilindro-conici, cu rahis roşu. Boabele
de cultivare** de cultivare**
lungi, cu rahis subțire și au tendința de a sunt dentate, mari, cu mișună normală, cu
se orienta cu vârful către sol la maturitatea pericarp vitros pe părțile laterale – în lungul
Adaptabilitatea pe soluri nisipoase Adaptabilitatea pe soluri nisipoase
fiziologică. Pănușile se desfac de pe știulete, rândurilor de boabe, galbene, respectiv
Adaptabilitatea pe soluri medii Adaptabilitatea pe soluri medii
facilitând pierderea apei din bob. Boabele roșcate către vârful știuletelui, unde sunt
Adaptabilitatea pe soluri ude și reci Adaptabilitatea pe soluri ude și reci
sunt dentate, mari, cu mișună adâncă, de solarizate.
culoare galben intens.
Are capacitatea de a performa la densități
de aprovizionare optimă cu apă și elemente
Productivitate excepțională la nivele bune foarte mari
nutritive. Se recomandă în sud (în condiții de
ale tehnologiei de cultivare Hibridul are o productivitate excelentă, dată foarte mare de proteină îl recomandă în
irigare, aport freatic ori precipitații suficiente),
Are capacitatea de a emite doi sau mai mulți de capacitatea de a răspunde prin producții hrana animalelor și pentru industria de
vest și nord-vest.
știuleți pe plantă, un stay green excelent foarte mari la densități de cultivare superioare bioetanol. Se recomandă în areale irigate
și un bun ritm de pierdere a apei din bob. grupei sale de maturitate. Are o foarte bună sau cu aport de precipitații în sud, vest și
Valorifică intensiv apa și inputurile tehnologice rezistență la bolile porumbului și în mod nord-vest.
generând producții extraordinare în condiții special la fuzarioza tulpinilor. Conținutul

34 Hibrizi de porumb
KONFITES KREBS 35
MIKADO KONSENS

MIKADO KONSENS
FAO 550 Porumb boabe FAO 560 Porumb boabe
Tipul bobului Tipul bobului
Producția de boabe Producția de boabe
Stabilitatea producției Stabilitatea producției
Înălțimea plantei Înălțimea plantei

Porumb siloz Porumb siloz


Producția de masă verde Producția de masă verde
Producția de Producția de
substanță uscată substanță uscată
Stabilitatea producției Stabilitatea producției

Densitatea de semănat - Densitatea de semănat -


(porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha) (porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha)

Regele silozului Plantele masive cu știuleți foarte mari sunt


garanția unei recolte excepționale de siloz
Densitatea de semănat
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
-
Domnul Energie Știuleții masivi garantează un siloz de
foarte bună calitate
Densitatea de semănat
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
-

Hibrid simplu, pentru siloz, este frecvent Densitatea de semănat 70-75 Hibrid simplu recomandat pentru siloz, are Densitatea de semănat 70-75
(porumb siloz - mii pl./ha) (porumb siloz - mii pl./ha)
recoltat și în știuleți, pentru boabe. Are talia talia foarte înaltă, cu inserția știuleților înaltă,
Regele silozului în România îşi confirmă clasa Perioada de semănat* Raportul între masa ştiuleţilor şi a plantei este expresia Perioada de semănat*
foarte înaltă, cu inserția știuleților foarte înaltă, îmbinării productivităţii cu calitatea aparat foliar cu port semierect, frunze mari,
stabilitate deosebită a plantelor, plante Nivelul tehnologiei verde intens. Știuleții sunt masivi, cilindro- Nivelul tehnologiei
sănătoase cu aparat foliar erect, foarte bogat. de cultivare** conici, cu boabe mari, dentate, mișună foarte de cultivare**
Știuleții sunt lungi și groși, cu peste 18 rânduri adâncă, cu conținut foarte mare de amidon
Adaptabilitatea pe soluri nisipoase Adaptabilitatea pe soluri nisipoase
de boabe și peste 40 de boabe pe rând, de ceea ce conferă silozului un plus de energie.
Adaptabilitatea pe soluri medii Adaptabilitatea pe soluri medii
formă conică îngroșată, cu boabe dentate Raportul știulete/restul plantei este foarte bun
Adaptabilitatea pe soluri ude și reci Adaptabilitatea pe soluri ude și reci
galben închis, cu mișuna adâncă. (> 30%).

Productivitatea binecunoscută este Plantele foarte sănătoase și stay green-ul Producția foarte mare de substanță uscată
a porumbului, cu excepția celor în care
dublată de o calitate excelentă foarte bun sunt elemente ce îl recomandă este dublată de indici calitativi foarte buni ai
brumele timpurii pot fi un factor limitativ.
Valorifică intensiv inputurile şi excelează pentru siloz silozului.
prin stay green-ul care îi oferă o fereastră de Konsens are o vigoare timpurie foarte bună,
recoltare pentru siloz, cu până la 10 zile mai putând fi semănat timpuriu. Caracterul de
mare decât a hibrizilor concurenți. Conținutul stay green este foarte pronunțat, menținând
bun de amidon și foarte mare de proteine planta suficient timp pentru a realiza
din boabe garantează calitatea silozului. Este recoltarea în siguranță. Rezistența la cădere
recomandat pentru toate zonele de cultură și la bolile aparatului foliar este foarte bună.

36 Hibrizi de porumb
MIKADO KONSENS 37
INFLORESCENȚELOR

FAȚĂ DE ÎNĂLȚIMEA
(Sorosporium holci
COMUN (Ustilago

CONȚINUTUL DE
CONȚINUTUL DE

CONȚINUTUL DE
ZONELE UMEDE
DENSITATEA DE

DENSITATEA DE

A APEI DIN BOB


TIPUL BOBULUI

REZISTENȚA LA

REZISTENȚA LA

REZISTENȚA LA
ZONELE ARIDE
PENTRU SILOZ

DE CULTIVARE

ÎNĂLȚIMEA DE
FOLOSINȚĂ ÎN
MATURITATEA

LA FUSARIUM
TEHNOLOGIEI

PROTEINE (%)
NUMĂRUL DE

NUMĂRUL DE

MMB (G/1000
TENDINȚA DE
STAY GREEN
SAU IRIGATE
SAU BIOGAZ

SEMĂNAT ÎN

SEMĂNAT ÎN

REZISTENȚA

PLANTELOR

GRĂSIMI (%)
AMIDON (%)
PE TULPINĂ
FOLOSINȚĂ

TĂCIUNELE

TĂCIUNELE

CREȘTERE

HL (KG/HL)
ÎNĂLȚIMEA
VIGOAREA

VITEZA DE

DE BOABE
PIERDERE
TIMPURIE

RÂNDURI
INSERȚIE

PE RÂND
- MII PL./HA

- MII PL./HA

PLANTEI
NIVELUL

CĂDERE

BOABE)
PAGINA

BOABE

BOABE
HIBRID

maidis)

sorghi)
LOSC 18 250 75 - 80 65 - 70 14 34 78,4 330 - 350 8,28 71,55 4,76

KARNEVALIS 19 260 70 - 75 65 - 70 14 - 16 36 71,8 340 - 360 10,39 71,73 4,62

SEVERO 20 280 75 - 80 65 - 70 14 34 77,5 350 - 370 10,75 71,32 5,14

KWS 2370 21 290 70 - 75 65 - 70 16 34 68,4 360 - 380 9,83 72,82 4,01

KRABAS 22 330 70 - 75 65 - 70 14 38 76,9 400 - 420 9,85 72,74 3,97

KWS 9361 23 340 70 - 75 65 - 70 14 38 78,2 360 - 380 9,18 72,64 3,86

KINEMAS 24 350 70 - 75 65 - 70 14 36 72,4 360 - 380 8,73 75,55 3,61

NOU KONFIRMAS 25 370 70 - 75 65 - 70 16 > 40 73,4 360 - 380 9,11 72,80 3,16

KASSIUS 26 380 65 - 75 60 - 65 16 > 40 72,6 350 - 370 9,32 73,11 3,52

KWS 2376 27 390 70 - 75 65 - 70 14 38 73,5 370 - 390 9,51 71,69 3,54

KAMPARIS 28 390 70 - 75 65 - 70 16 36 74,4 380 - 400 8,98 73,79 3,97

KORNELIUS 29 400 70 - 75 65 - 70 14 - 16 > 40 75,5 360 - 380 9,18 74,32 3,52

KARMAS 30 410 70 - 75 65 - 70 16 > 40 73,3 360 - 380 8,96 74,55 3,65

NOU
KAPITOLIS 31 410 70 - 75 65 - 70 18-20 36 72,8 360 -380 8,84 74,6 3,42

BALASCO 32 420 70 - 75 65 - 70 16 38 75,8 360 - 380 9,94 74,65 3,02

KWS 2482 33 440 70 - 75 60 - 65 16 36 73,9 360 - 380 9,16 73,29 2,96

KONFITES 34 460 70 - 75 60 - 65 16 38 75,7 370 - 390 9,92 71,03 3,37

KREBS 35 480 75 - 80 60 - 65 14 > 40 75,9 380 - 400 9,17 73,59 3,48

MIKADO 36 550 70 - 75 18 > 40 74,8 390 -410 9,12 73,75 2,92

KONSENS 37 560 70 - 75 20 > 40 74,6 390 -410 8,57 75,10 3,17

Legendă: Hibrizi cu recoltare pentru boabe Hibrizi cu recoltare pentru boabe și siloz Hibrizi cu recoltare pentru siloz

Legendă: 1 - sticlos; 5 - dentat | Folosința: 1 - foarte rar; 5 - întotdeauna | Hrană pentru: 1 - în foarte mică masură; 5 - în foarte mare masură |
Perioada de semănat: 1 - foarte timpurie; 5 - foarte târzie | Ritmul de uscare al boabelor: 1 - foarte lent; 5 - foarte rapid | Stay green: 1 - slab; 5 - excelent

38 Prezentare generală Prezentare generală 39


DOMENIILE DE UTILIZARE
ALE HIBRIZILOR DE PORUMB
Hibrizii de Porumb ECONOMIC
ECONOMIC
Fermierul priceput este mereu atent  2017
la buget. De aceea, pentru cei mai
chivernisiți parteneri ai noștri, am creat
categoria de hibrizi Economic.
Nu întotdeauna mai ieftin înseamnă mai
puțin. Cel mai bun exemplu sunt acești Hibrizi cu recoltare pentru boabe: KAMELIAS, KWS 3381
patru hibrizi, care au calități comparabile
cu cei din segmentul superior de preț.
Hibrizii Economic aparțin unor grupe
diferite de maturitate și se pretează atât Hibrizi cu recoltare pentru boabe și siloz: KWS 6471, KWS 1394
unei tehnologii medii (KWS 1394, KWS
3381 și KAMELIAS), cât și condițiilor de
tehnologie intensivă (KWS 6471).
Ai încredere în calitățile lor! Suntem
convinși că la sfârșitul sezonului vei
considera că ai făcut o afacere foarte
bună.
Atenție, stoc limitat!

40 Hibrizi de porumb ECONOMIC Hibrizi de porumb ECONOMIC 41


KAMELIAS FAO 340
KWS 6471 FAO 360
KWS 1394 FAO 430
KWS 3381 FAO 450

Rezistentul Arhitectura impresionantă a productivității Strașnic de bun De toată lauda


Ușor de recunoscut după știuleții mari, orientați Ritmul rapid de pierdere a apei este favorizat de Știuleți impresionanți cu boabe foarte mari Hibrid pentru boabe, are un foarte bun
KAMELIAS KWS 6471 KWS 1394 KWS 3381
către sol la maturitate forma boabelor şi permeabilitatea pericarpului randament al boabelor pe știulete
Porumb boabe Porumb boabe Hibrid simplu, recomandat pentru producția de Porumb boabe Porumb boabe

Hibrid simplu, pentru boabe, are talia medie-înaltă, cu Tipul bobului Hibrid simplu, recomandat pentru producţia de Tipul bobului
boabe, dar și pentru siloz. Are talia înaltă, cu inserția Tipul bobului Hibrid triliniar, recomandat pentru boabe. Are talia Tipul bobului

inserția știuleților medie-înaltă, foliaj bogat, cu un stay


Producția de boabe boabe şi siloz, are talia înaltă, cu aparat foliar foarte Producția de boabe
știuleților medie-înaltă, știuleții sunt lungi, conici, Producția de boabe
înaltă cu inserția știuleților medie, plantele au portul
Producția de boabe
Stabilitatea producției Stabilitatea producției Stabilitatea producției
green foarte bun. Știuleții sunt lungi, conici, cu bractee bine dezvoltat, erect, cu frunze mari, late, verde – Înălțimea plantei impresionanți ca mărime, rahis roşu, boabele semi-
Stabilitatea producției
frunzelor semierect. Aparatul foliar este bogat, cu Înălțimea plantei
Înălțimea plantei Înălțimea plantei
foarte lungi, au grosime medie și peduncul foarte închis. Știuleţii sunt lungi, cilindro-conici, de grosime dentate și mari, cu mișună superficială, de la galben frunze verde intens. Știuleții au lungime medie, formă
Porumb siloz Porumb siloz
lung care permite înclinarea către sol la maturitatea
Porumb siloz
medie, cu rahis roşu deschis. Boabele sunt excesiv roșiatic la portocaliu.
Porumb siloz
conic îngroșată, cu rahis subțire, roșu. Boabele sunt
Producția de masă verde Producția de masă verde Producția de masă verde Producția de masă verde
fiziologică. Boabele sunt dentate, cu mișună normală, Producția de
dentate, mari, turtite, cu mișună foarte adâncă și Producția de Producția de dentate, mari, cu mișună medie, cu aspect ușor Producția de
pericarp subţire, galben deschis. Calitatea boabelor îl recomandă pentru hrana
galben deschis, cu multe boabe mai deschise la substanță uscată substanță uscată substanță uscată vitros între rânduri, galbene, cu boabe mai deschise substanță uscată
Stabilitatea producției Stabilitatea producției păsărilor și porcilor Stabilitatea producției
culoare în masa știuletelui. Recomandat în toate arealele de cultură a
Stabilitatea producției
la culoare în masa știuletelui.
Densitatea de semănat 65-70 porumbului în ambele variante: boabe şi siloz Densitatea de semănat 65-70 Excelează prin stabilitatea producțiilor și nivelul ridicat Densitatea de semănat 60-65
Se menține verde și când alți hibrizi cedează la Densitatea de semănat 60-65 Rezistența la secetă este superioară hibrizilor
(porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha) (porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha)
de productivitate dat de mărimea impresionantă a (porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha) (porumb boabe în zonele aride - mii pl./ha)
secetă Densitatea de semănat 70-75 Stay green-ul foarte bun îi certifică toleranţa la secetă Densitatea de semănat 70-75 concurenți din aceeași grupă de maturitate Densitatea de semănat 70-75
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha) (porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
știuleților. Productivitatea este dublată de calitatea Densitatea de semănat 70-75
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
Este un hibrid cu foarte bună toleranță la boli, care Densitatea de semănat -
și ritmul foarte rapid de pierdere a apei din bob la Densitatea de semănat 80-85 deosebită a boabelor care au conținut foarte mare
(porumb boabe în zonele umede - mii pl./ha)
Potențialul de producție este foarte ridicat, rezistența Densitatea de semănat -
Densitatea de semănat 75-80
rămâne verde și în condiții de secetă extremă, când (porumb siloz - mii pl./ha) maturitate. Prezintă rezistenţă foarte bună la frângere (porumb siloz - mii pl./ha)
de caroten și grăsimi. Este recomandat a se cultiva (porumb siloz - mii pl./ha) la secetă mult peste cea a acestei grupe de maturitate. (porumb siloz - mii pl./ha)

alți hibrizi se ofilesc. Este recunoscut ca fiind extrem Perioada de semănat* și la cădere din rădăcină. Se remarcă prin producţia Perioada de semănat*
în sudul, vestul și nord-vestul țării, în varianta pentru Perioada de semănat*
Are capacitatea de a recupera deficitele de densitate Perioada de semănat*
Nivelul tehnologiei Nivelul tehnologiei
de stabil, foarte bine adaptat condițiilor colinare și
Nivelul tehnologiei
foarte mare de masă verde. Grupa FAO 360 este boabe, iar în întreg arealul de cultivare a porumbului
Nivelul tehnologiei
prin randamentul boabelor pe știulete și capacitatea
de cultivare** de cultivare** de cultivare** de cultivare**
de deal, dar cu adaptabilitate foarte bună și pentru prezentă pe aproape tot arealul de cultură a porum- în varianta pentru siloz. de a forma câte doi știuleți pe plantă. Are rezistență
zonele sudice, unde își probează rezistența la secetă. Adaptabilitatea pe soluri nisipoase bului din România. Este recomandat atât pentru pro- Adaptabilitatea pe soluri nisipoase Adaptabilitatea pe soluri nisipoase
foarte bună la bolile porumbului. Este recomandat în
Adaptabilitatea pe soluri nisipoase

Adaptabilitatea pe soluri medii


ducţia de boabe, cât și pentru siloz sau biogaz, în Adaptabilitatea pe soluri medii Adaptabilitatea pe soluri medii
zonele sudice, vestice și nord-vestice ale țării.
Adaptabilitatea pe soluri medii
Adaptabilitatea pe soluri ude și reci Adaptabilitatea pe soluri ude și reci
Adaptabilitatea pe soluri ude și reci
toate tipurile de ferme. Adaptabilitatea pe soluri ude și reci

* 1 = foarte timpurie 2 = timpurie 3 = medie * 1 = foarte timpurie 2 = timpurie 3 = medie * 1 = foarte timpurie 2 = timpurie 3 = medie * 1 = foarte timpurie 2 = timpurie 3 = medie
4 = târzie 5 = foarte târzie 4 = târzie 5 = foarte târzie 4 = târzie 5 = foarte târzie 4 = târzie 5 = foarte târzie
** 1 = slab 2 = sub mediu 3 = mediu ** 1 = slab 2 = sub mediu 3 = mediu ** 1 = slab 2 = sub mediu 3 = mediu ** 1 = slab 2 = sub mediu 3 = mediu
4 = bun 5 = excelent 4 = bun 5 = excelent 4 = bun 5 = excelent 4 = bun 5 = excelent
42 Hibrizi de porumb ECONOMIC
FLOAREA SOARELUI
 2017

HYSUN 202 CL
HYSUN 231 HO CL

44 Floarea soarelui Floarea soarelui 45


HYSUN 202 CL HYSUN 231 HO CL

HYSUN 202 CL Producția de boabe


Conținutul de ulei în boabe
Rezistența la cădere
HYSUN 231 HO CL Producția de boabe
Conținutul de acid oleic
Rezistența la cădere
Toleranța la Sclerotinia Rezistența frângere
Toleranța la Phoma și cădere
Toleranța la Scerotinia
Toleranța la phomopsis Toleranța la Phoma 
Adaptabilitatea pe
Toleranța la Phomopsis 
soluri nisipoase
Toleranța la mana
Adaptabilitatea pe
florii soarelui
soluri medii
Adaptabilitatea pe
Adaptabilitatea pe
soluri ușoare
soluri ude și reci

Productivitate - Calitate - Stabilitate Rezultate prin inovaţie


Adaptabilitatea pe
Densitate la semănat 60.000 pl/ha soluri medii
Adaptabilitatea pe
soluri grele

Rezultate de producţie 2013-2015 Densitate la semănat 60.000 pl/ha


Rezultate de producţie 2013-2015
Potențial bun de producție și stabilitate
remarcabilă în condiții de secetă 4500 14 Productivitate sporită, adaptabilitate şi un

Umiditatea (%)
Producția (kg/ha) Umiditatea (%)
conţinut impresionant de acid oleic

Producția (kg/ha)
4500 12

Umiditatea (%)
HYSUN 202 CL este primul hibrid cu rezistență
Producția (kg/ha)

Producția (kg/ha) Umiditatea (%) 4000


12
4000
la Imazamox comercializat de KWS Semințe. HYSUN 231 HO CL este un hibrid semitardiv, foarte
10 3500
3500 Stabil în toate zonele de cultură a florii-soarelui, 10
productiv, având plante cu talia înaltă şi un conţinut
3000
3000 8 acest hibrid se remarcă prin toleranţa excelentă foarte mare de ulei în seminţe. Caracteristica majoră

la secetă și arșiță. Aparţine grupei de maturitate


2500 8
a acestui hibrid este conţinutul impresionant de acid
2500
2013 2014 2015 6
semitimpurie, având talia plantelor medie şi oleic în ulei, cu valori peste 89%, mult peste media
2000
2000
2013 2014 2015 6
3750 - Dragoș Vodă (CL)

este caracterizat de o foarte bună rezistență la competitorilor. La acest hibrid se remarcă prezența

2910 - Media pe 3 ani


2910 - Rm. Sărat (BZ)

2790 - Rm. Sărat (BZ)


2838 - Cogealac (CT)

2818 - Cogealac (CT)


3159 - Fundulea (CL)

2890 - Fundulea (CL)


2758 - Topraisar (CT)

3000 - Topraisar (CT)

2931 - Topraisar (CT)

2930 - Topraisar (CT)


3081 - Urleasca (BR)
3893 - Silistraru (BR)

2712 - Urleasca (BR)


3660 - Silistraru (BR)
1500
2900 - Dulcești (NT)

2740 - Țăndărei (IL)


3640 - Dr. Vodă (CL)
2800 - Focșani (VN)

3200 - Focșani (VN)


2946 - Slobozia (IL)

4190 - Caracal (DJ)

3103 - Slobozia (IL)


2780 - Giurgiu (GR)

2890 - Giurgiu (GR)

2790 - Giurgiu (GR)


1500 4

3116 - Media 3 ani


2820- Giurgiu (GR)
3141 - Carani (TM)
3762 - Albota (AG)

2993 - Albota (AG)

4119 - Albota (AG)

4201 - Albota (AG)

2691 - Albota (AG)


3523 - Albota (AG)

genei de rezistență la Imazamox, fiind şi rezistent la


2924 - Albina (BR)

3858 - Albina (BR)


4
3181 - Brăila (BR)

3527 - Brăila (BR)

3434 - Brăila (BR)


3704 - Dâlga (CL)

3676 - Vaslui (VS)

2971 - Dâlga (CL)

2847 - Dâlga (CL)

2476 - Dâlga (CL)

2671 - Dâlga (CL)

2807 - Dâlga (CL)


cădere. Conținutul de ulei este de 48 – 51%,
3591 - Iazu (IL)

2975 - Iazu (IL)

1000
1000
iar potențialul de producție poate ajunge şi la majoritatea raselor de mană. Prezintă o excelentă
2 2
500
500
4,3 t/ha. Combaterea tuturor raselor de toleranță la secetă. Potenţialul de producţie poate
0 0 Orobanche Cumana, se face prin aplicarea 0 0 depăşi 4 t/ha.
Combaterea tuturor raselor de Orobanche Cumana,
erbicidelor pe baza de Imazamox.
Sursa: loturi demo Alta Seeds – RO 2013 - 2014 - 2015 Sursa: loturi demo Alta Seeds – RO 2013 - 2014 - 2015 se face prin aplicarea erbicidelor pe baza de
Clearfield este marca înregistrată BASF. Clearfield este marca înregistrată BASF.
Imazamox.

46 HYSUN 202 CL HYSUN 231 HO CL 47


SORG PENTRU BIOGAZ
 2017

KWS HANNIBAL
KWS FREYA

48 Sorg Sorg 49
KWS FREYA KWS HANNIBAL

KWS FREYA Conținutul de


substanță uscată
Producția de
KWS HANNIBAL Conținutul de
substanță uscată
Producția de
substanță uscată substanță uscată
Vigoarea timpurie Vigoarea timpurie
Rezistența la cădere Rezistența la cădere

Înălțimea plantelor Înălțimea plantelor


Abilitatea de a forma copili Abilitatea de a forma copili
Rezistența la bolile foliare Rezistența la bolile foliare
Adaptabilitatea pe soluri Adaptabilitatea pe soluri
nisipoase, uscate nisipoase, uscate
Adaptabilitatea pe Adaptabilitatea pe
soluri medii soluri medii
Performanță în dublă utilizare: biogaz și siloz Adaptabiliatea pe soluri
umede, reci
Garantează volume maxime de metan Adaptabiliatea pe soluri
umede, reci

Densitatea la recoltare 30 plante/m2 Densitatea la recoltare 18 plante/m2

Producţii medii în teste proprii Poate fi folosit pentru biogaz, dar și în Producţii medii în teste proprii Hibrid nou, cu un pachet superior de
18 hrana animalelor rezistență la bolile foliare
13,74 25
16,22 KWS FREYA este un hibrid între varietățile 23,40 KWS HANNIBAL este un hibrid de sorg din
16 15,27
15,14
14,11 bicolor cu sudanense, timpuriu, cu un conținut 21,74 varietatea bicolor, tardiv, cu nivel foarte

Producţia de substanţă uscată (t/ha)


13,92 20,21
Producţia de substanţă uscată (t/ha)

14 20 19,97
excelent de substanță uscată, nivel bun al 19,35 18,01 bun al conținutului de substanță uscată
12 producției de masă verde, cu un start rapid în și al producției de substanță uscată. Talia
10 vegetație, capacitate mare de a emite copili, 15 plantelor este foarte înaltă, cu aparat foliar
8 talia plantelor medie-înaltă, bună rezistență bogat și cu toleranță foarte bună la bolile
la căderea plantelor, toleranță mare la bolile foliare. Are o foarte bună adaptabilitate
6 10
foliare și o excelentă adaptabilitate la solurile pentru cultivarea pe soluri uscate, nisipoase
4
nisipoase, uscate și medii. Recomandat pentru și medii. Se recomandă cultivarea doar
2 biogaz, siloz sau fân în cultura principală, dar 5 pentru biogaz. Dacă semințele sunt tratate
KWS Zerberus KWS Hannibal KSH 2904 KSH 2712 KSH 0704 KWS 0707
0 și succesivă. Dacă semințele sunt tratate cu cu Concep III se poate erbicida preemergent
KWS Sole KWS Freya KSH 0705 KSH 0301 KSH 1711 KSH 2716 Concep III se poate erbicida preemergent cu cu S-metolaclor împotriva buruienilor
Sursa: Document intern Product management.
S-metoleclor împotriva buruienilor graminee. graminee.
Sursa: Document intern Product management.

50 KWS FREYA KWS HANNIBAL 51


Echipa de vânzări KWS Seminţe

Suntem doar la un apel distanță!


4

1 Nord
1 Sud

Sorin Toma Costel Şaban Laurenţiu Bianca Bogdan Cristian Zoltan Szenasi
Director regional IL Est, CL Nord, Bădescu Pătraşcu Herțeg Nicolae SM, SJ BH
zona 1 Sud CT Nord Director regional BZ Nord, PH BZ Sud, IF Nord BR, TL Nord Dan Morgovan 0729 019 150 0725 999 746
Cosmin Popescu CL, CT, IL 0731 790 547 zona 1 Nord 0735 315 104 0730 713 429 0726 707 995 zoltan.s zenasi ionut.tamba
Director Naţional de Vânzări 0730 713 891 costel.saban PH, BZ, BR, TL, IL bianca.patrascu bogdan.herteg cristian.nicolae
0724 202 766 @kws.com @kws.com
0743 166 035 sorin.toma @kws.com 0728 290 200 @kws.com @kws.com @kws.com
@kws.com laurentiu.badescu dan.morg ovan@kws.com
cosmin.popescu@kws.com
@kws.com

Victor Gabriel Matei Florin Stoica Daniela Robert George Laurențiu Radu Bercu
DJ, MH DB, IF Sud AB, SB, HD CJ, BN, MS BV, CV, HR
Păunescu Catrina Dăgăliţă Ianculescu Barbu
OT, GJ 0731 492 237 0730 713 892 AG, VL GR TR Vest TR Est Mircea Armegioiu 0728 977 915 0728 855 389 0724 544 269 0731 510 756
Ioan Cioc ilie.badil a adrian. osvada radu.bercu catali n.vasiliu Pentru mai
0730 715 808 gabriel.matei florin.stoica 0731 345 239 0731 345 240 0731 510 757 0722 624 032
Director Vânzări Regiunea 2
victor.paunescu @kws.com @kws.com daniela.catrina robert.dagalita george.ianculescu@ laurentiu.barbu@ 0724 363 020 @kws.com @kws.com @kws.com @kws.com multe informații,
0723 333 224
@kws.com @kws.com @kws.com kws.com kws.com mircea.armegioiu@k ws.com
ioan.cioc@kws.com vă rugăm să
contactați
reprezentantul
de vânzări
din regiunea
dumneavoastră!
6 De asemenea,
3 puteți regăsi
detalii referitoare
la hibrizii KWS și
Roxana Tolcea Octavian Baiț Ovidiu Popa Liviu Pop Ciprian Cighear Mihaela Neagu Gabriel Ababei Vasile Archip Costel Ciprian Sava Raluca pe site-ul nostru:
TM Nord TM Centru, Sud TM Sud, CS AR Centru, Nord AR Sud NT, BC IS VS, VN Ungureanu GL Vest, VN Sud-Est Hîrjoabă
Bogdan Păştioiu 0731 345 241 0727 811 412 0731 794 504 0733 103 899 0731 494 869 Odeta Popescu 0731 791 195 0728 859 009 0724 588 907 SV, BT 0731 510 755 GL Est www.kws.ro
Director Vânzări Regiunea 3 roxana.tolcea octavian.bait ovidiu.popa liviu.pop@kws.com ciprian.cighear@ mihaela.neagu gabrie l.ababei vasile.archi p 0724 588 906 ciprian.sava@ 0737 554 909
0731 792 350 @kws.com @kws.com @kws.com kws.com 0731 493 823 @kws.com @kws.com @kws.com costel.ungureanu kws.com raluca.hirjoaba@
bogdan.pastioiu@kws.com odeta. popescu@ kws.com @kws.com kws.com

52 Echipa de vânzări Echipa de vânzări 53