Sunteți pe pagina 1din 3

Care este rânduiala înmormântării preoţilor şi a diaconilor de mir?

Un articol de: Pr. Conf. Dr. Lucian Farcaşiu - 09 Mar, 2021

Slujba Înmormântării clericilor (preoților de mir) apare la Constantinopol în secolul al XIV-


lea. Se pare că ea este alcătuită de Patriarhul Ecumenic Filotei Kokionos, cunoscut fiind rolul
său în dezvoltarea creației liturgice bizantine. Rânduiala înmormântării preoților a fost
introdusă de la Constantinopol și în Biserica Rusiei de către Mitropolitul Ciprian, un fost
discipol al Patriarhului Filotei. Rânduiala înmormântării clericilor nu este unitară în toate
Bisericile Ortodoxe Autocefale, prezentând unele deosebiri locale (pr. prof. dr. Ene Braniște,
Liturgica specială, ed. 2002, p. 372).

Pregătirea trupului clericului pentru prohodire și înmormântare

Rânduiala înmormântării clericilor de mir (preoți și diaconi) se deosebește de cea a mirenilor


întâi de toate prin aceea că trupurile sfințiților slujitori nu sunt spălate după deces ca și cele
ale credincioșilor, pentru că ele au fost vase alese ale harului lui Dumnezeu, de aceea nimeni
nu trebuie să le vadă goliciu-nea trupească. Trupurile lor sunt doar șterse de către trei preoți
cu un burete înmuiat în untdelemn sau cu o bucată de pânză îmbibată în apă curată, la frunte,
la ochi, la buze, la piept, la genunchi, la picioare și la mâini, exact ca și ungerea de la Sfântul
Botez, adică la cele cinci simțuri (Panihida, ed. 2016, p. 69). Prin această ungere a trupului
adormit se închipuiește ungerea Trupului Domnului cu miresme de către Iosif și Nicodim (pr.
prof. dr. Ene Braniște, Liturgica specială, p. 372).

Pe lângă haina preoțească obișnuită, clericii adormiți sunt îmbrăcați și în veșmintele specifice
treptei din care au făcut parte, după care sunt așezați în sicriu, fața acestora fiind acoperită cu
un procovăț nesfințit. Pe pieptul slujitorilor trecuți în veșnicie, în semn de deosebită cinste, se
așază Sfânta Evanghelie, al cărei cuvânt l-au propovăduit în toată activitatea lor pastorală, iar
în mâna dreaptă li se așază Sfânta Cruce (Panihida, p. 69).

Slujbele de priveghere

După ce se slujește Panihida obișnuită, preotul sau diaconul este dus spre a fi pus în biserică,
fiind așezat în naos sau în partea principală a lăcaşului, în fața Sfântului Altar, de care este
legată slujirea preoțească, unde va rămâne până în ziua înmormântării. Așezarea trupului
adormit în biserică arată că slujitorul plecat din lumea aceasta aparține Bisericii, ca trup al lui
Hristos, al cărei mădular este (pr. Filoteu Faros, Moartea și doliul. O teologie a nădejdii, ed.
2012, p. 149).
În vechime, sfințiții slujitori adormiți erau depuși în Sfântul Altar, locul slujirii lor în biserică,
dar din motive practice, pentru ca toți enoriașii care doresc să treacă pe la căpătâiul lor pentru
a-și lua un ultim rămas bun să o poată face, întrucât în Sfântul Altar nu poate intra oricine,
aceștia au fost puși în mijlocul bisericii, în naos. Sicriul clericului adormit va fi înconjurat de
făclii sau de lumânări aprinse, acestea închipuind Lumina cea dumnezeiască și veșnică a
slavei cerești (Sf. Simeon al Tesalonicului, Tratat II, ed. 2003, p. 115).

Trupul clericului adormit este pus de obicei în biserica parohiei unde a slujit, unde cei
îndurerați de plecarea lui simt că se află în duh de comuniune cu păstorul sufletesc adormit,
înconjurându-l cu dragostea lor, ei constituind de fapt familia lărgită a preotului.

În toate cele trei seri de priveghere se face obișnuita Panihidă sau Priveghiul, în cadrul căreia
se citesc Stâlpii din Sfânta Evanghelie, în restul timpului citindu-se de către preoți din Sfintele
Evanghelii, iar de către mireni din Psaltire, așa încât să se facă rugăciune neîncetată lângă
trupul celui adormit (Panihida, p. 69).

Slujba propriu-zisă

Slujba Înmormântării clericilor se face în a treia zi de la adormire, aceasta fiind mai lungă și
mai solemnă decât cea a mirenilor, ca pentru unii care au fost purtători de har dumnezeiesc,
săvârșitori ai Sfintelor Taine, ai Laudelor și ierurgiilor bisericești, deci cei prin care se
sfințește viața credincioșilor Bisericii. Slujba Înmormântării clericilor este formată din mai
multe cântări, rugăciuni și citiri, mai lungi și mai impresionante decât cele de la
înmormântarea mirenilor. Această slujbă are mai mult forma unei Utrenii speciale.

În cadrul slujbei se citesc 5 Apostole, 5 Evanghelii și 5 rugăciuni speciale. Textele din


Apostol se referă la căderea în păcat prin neascultarea protopărinților și la înstăpânirea prin
aceasta a morții în întreg neamul omenesc, dar și despre răscumpărarea noastră prin ascultarea
și jertfa Mântuitorului Iisus Hristos (Romani 5, 12-21); la nădejdea pe care trebuie să o avem
față de cei plecați dintre noi, în credința în Iisus Hristos (I Tesaloniceni 4, 13-17); la Învierea
lui Hristos, ca temei al credinței noastre în învierea morților (I Corinteni 15, 1-11); la moartea
noastră față de păcat și la viața cea nouă pe care am dobândit-o prin credința în Iisus Hristos
(Romani 6, 9-11); dar și la faptul că „și dacă trăim, și dacă murim, suntem ai Domnului. Căci
pentru aceasta a murit și a înviat Hristos, ca să stăpânească și peste cei morți, și peste cei vii”
(Romani 14, 6-9).

De asemenea, textele din Sfintele Evanghelii se referă la cuvintele Mântuitorului în care El Se


arată pe Sine ca fiind „învierea și viața” pentru cei adormiți; la criteriul judecății din ziua cea
de apoi, potrivit căruia „cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel ce M-a trimis pe Mine are
viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață” (Ioan 5, 24-30; 5, 17-
24; 6, 40-44); căci „aceasta este voia Celui Care M-a trimis ca, din toți pe care Mi i-a dat Mie,
să nu pierd pe nici unul, ci să-i înviez pe ei în ziua cea de apoi” (Ioan 6, 39); și, de asemenea,
la împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului ca temei al vieții celei veșnice, pentru că, după
cuvântul Evangheliei, „…cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică și
Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6, 48-54).                                                

(Va urma)

(Rubrică realizată de  pr. Ciprian Bâra)

S-ar putea să vă placă și