Sunteți pe pagina 1din 20

FACULTATEA DE TEXTILE-PIELĂRIE ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

PROIECT

Informatică Aplicată
Profesor Bagiu Nicu

Studentă Candea Ioana-Laura


Grupa 10104
Secție IMA

Anul

I
Contents
1.Domeniu de activitate: Pantofi damă.................................................1
Obiective...............................................................................................1
Viziune..................................................................................................2
Misiune.................................................................................................2
Departamente:.......................................................................................2
 Achiziție..........................................................................................2
 Producție.........................................................................................2
Marketing..............................................................................................2
 Financiar..........................................................................................2
 IT.....................................................................................................3
 Safety enviroment...........................................................................3
 HR...................................................................................................3
Organizarea...........................................................................................4
Departamentul financiar.......................................................................5
Buget si cheltuieli...............................................................................11
Bugetul de cheltuieli...........................................................................12
Bibliografie.........................................................................................15
Ioana Shoes

1.Domeniu de activitate: Pantofi damă


Nișă:18-50 ani

2.Denumire firmei: SC.Ioana Shoes SRL.

3.Motivație:
 Ne dorim ca picioarele tale să nu mai aibe răni.
 Dorim ca picioarele tale sa fie relaxate.
 Ne dorim ca fiecare femeie să se simtă confortabil în pantofii pe care îi aleg.

4.Slogan:

‘’Avem grijă de picioarele tale .’’

5.Siglă:

Obiective
- Compania are ca target dezvoltarea pe plan local în primele 6-8 luni, prin semnarea
contractelor direct cu partenerii din zonele comerciale urbane, dezvoltarea și implementarea
celor mai actuale proceduri de producție, calificarea lucrătorilor din linia de producție,
colaborarea și posibila asociere comercială cu alte companii cu experiență în producția de
încălțăminte.

1
Ioan
Ioan
Viziune
- Dorim să ne situăm printre primele alegeri ale clientului tradițional în materie de produse de
confecții de încălțăminte, standardele înalte și seriozitatea vor alcătui o echipa ce va oferi un
produs competitiv. Dinamica va fi un reper în activitatea noastră, ne propunem să
contabilizăm foarte atent experiența clienților în raport cu produsele noastre.

Misiune.
-Misiunea noastră este de a crea, prezenta si informa clientul despre produsele noastre,
oferind un portofoliu diversificat și cu un design inovator.

Departamente:
 Achiziție, buyeri - 2 persoane,1 manager achiziții

 Producție, 2 designeri încălțăminte

 Muncitori în producție 10, calificați sau cu pregătire minima spre mediu în producția
de încălțăminte.

 1 Mecanic Întreținere și Reparații Utilaje din Industria Textilă, Confecții și


Încălțăminte-Mecanicul de acest tip se ocupă cu instalarea și/sau montarea utilajelor și
mașinilor în secțiile de producție, cu demontarea utilajelor și mașinilor (sau componentelor
acestora) dar și în secțiile de producție precum și cu întreținerea utilajelor alocate.

Marketing
 Director comercial 1 persoană (experiența necesară dovedită în analiza și evaluarea
pieței de consum, desfacere, procese, proceduri și instrumente folosite eficient în promovarea
și vânzarea produselor).

 1 Asistent comercial responsabil cu realizarea rapoartelor necesare măsurării


eficienței dar și optimizarea acestora.

 2 reprezentanți vânzări, B2B,B2C business.

 Financiar- 1 Administrator financiar- contabil, cadru legal juridic, organizarea


activității de expertiză contabilă și contabililor autorizați și are competența profesionala de a
organiza și conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăților comerciale, de a
întocmi situațiile financiare și de a efectua expertize contabile.- 1 credit controller-
gestionarea și colectarea creanțelor societății de la clienți prin aplicarea corectă a procedurii

2
de colectare. Astfel ca și responsabilități enumeram:

- actualizarea și evidența fișei clienților în sistemul contabil

- Operează extrase de bancă pentru încasări;

- Operează registrul de casă

- Ține evidența biletelor la ordin;

- Efectuează operațiuni de compensare clienți/furnizori;

- Întocmește și transmite toate rapoartele de creanțe și analiza prevăzute în fișa postului, la


termenele impuse prin procedurile companiei;

 IT- 1 Administrator sistem, ( linux, Windows server, baze de date, sql, GDPR,DPO, web
site administration, coordonează si propune soluțiile necesare protecției datelor
companiei, asigura funcționarea digital marketing, Propune business continuity plan and
disaster recovery plan. 1- technical support, oferă support pentru Microsoft Windows,
Office365,messaging, networking, files&printers, asigura expertiza hardware si software
a tuturor echipamentelor IT folosite in companie. Propune si îmbunătățește experiența
utilizatorilor privind interacțiunea cu sistemele IT.

 Safety enviroment - 1 responsabil colectarea și reciclarea deșeurilor, menține zona de


producție conformă cu legislația actuală privind protecția mediului, colectarea și
depozitarea deșeurilor, organizarea planului anual privind semnarea contractelor cu
firmele specializate în colectarea deșeurilor industriale. Menține și coordonează
respectarea normelor de protecția muncii în aria de operare a angajaților companiei.
Propune norme de îmbunătățire a mediului de lucru, coordonează și organizează planul de
protecție a bunurilor, organizarea planului privind paza obiectivelor, bunurilor și a
valorilor companiei.

 HR- Manager specialist în administrarea și organizarea resurselor umane din cadrul


companiei.

 1 Asistent HR staffing, responsabil cu administrarea datelor de personal angajat conform


legislației actuale și a regulamentului de ordine interioară emis de companie. Participă la
procesul de recrutare la solicitarea HR manager si a managerilor de pe departamente.

3
Organizarea și impunerea obiectivelor în companie se va face trimestrial, un trimestru va
conține 4 luni, un trimestru va conține mai multe perioade de evaluare a situației față de
obiectivele propuse.

Fiecare departament va organiza zilnic o ședința scurtă (Daily Sprint Meeting) prin care se
va face un update al problemelor apărute, care taskuri sunt deschise, care au fost rezolvate și
ce urmează să se întâmple în fluxul următor.

Toate Meeting urile vor fi ghidate după următorul model:

4
15 minute

- Ce s-a realizat de la ultimul Meeting și pana în prezent?

- Ce am planificat să se realizeze până la următorul Meeting?

- Problemele întâmpinate pentru care cer ajutor în rezolvarea acestora.

În orice perioadă a trimestrelor,CEO sau HR Manager poate solicita meeting-uri pentru


evaluarea situației, toți managerii vor prezenta situația ceruta conform obiectivelor propuse.

Finalul unui trimestru se va face cu o evaluare a tuturor departamentelor, update-uri aduse


comparativ cu obiectivele propuse inițial.

Departamentul financiar
Importanta managementului. Funcțiunea financiar - contabilă cuprinde ansamblul
activităților prin care se asigura resursele financiare necesare atingerii obiectivelor firmei,
precum și evidența valorică a mișcării întregului său patrimoniu.

Întrucât reflectă din punct de vedere economic toate celelalte activități ce se desfășoară în
societăți comerciale și regii autonome prin prisma unor elemente: valorice integrative,
funcțiunea financiar - contabilă are un pronunțat caracter sintetic.

În condițiile tranziției la economia de piața, ale situării în prim plan a factorilor economici,
activităților financiar - contabile își modifică substanțial conținutul și devin din ce în ce mai
importante. Procesul de
management se poate partaja,
având în vedere natura
sarcinilor implicate de
desfășurarea lui și modul de
realizare, în cinci funcții :

-previziune;

5
-organizare;

-coordonare;

6
-

antrenare;                                                                                                                              

-evaluare control 

Întreprinderea poate să desfășoare o activitate eficientă numai în măsura în care


cunoaște factorii mediului în cadrul căruia  acționează, modificările care intervin,adaptandu-
se continuu la cerințele acestuia. Întreprinderea constituie o componenta de baza in care
acționează si astfel, prin activitatea pe care o desfășoară, influențează mediul sau extern.
Așadar  adaptarea întreprinderii la mediu se realizează într-o maniera activă, luând în
considerare influențele pe care le exercită asupra mediului. Pe baza informațiilor din mediul

7
extern, conducerea întreprinderii elaborează strategii și politici de adaptare la cerințele
acestuia. Conceperea tuturor activităților întreprinderii structurii organizatorice, a proceselor
economice necesită abordarea mediului extern al întreprinderii.  Mediul extern al
întreprinderii reprezintă ansamblul factorilor externi și organizațiilor care influențează direct
și indirect activitatea întreprinderii. Mediul extern are o sferă de cuprindere foarte largă,
încluzând toate elementele economiei naționale și pe cele ale economiei internaționale care
influențează activitatea întreprinderii. Astfel, mediul extern este constituit din  ansamblul
clienților, furnizorilor întreprinderilor concurente ,înstituțiilor bancare, societăților de
asigurări, mass-media,camerelor de comerț și industrie, instituțiile statului (inspectoratele
teritoriale de muncă, administrațiile financiare, casele de asigurări, etc.) .Analiza mediului
extern vizează studiul acelor variabile majore prin care mediul imediat sau cel lărgit
influențează întreprinderea, furnizând diagnosticului informații asupra situației strategice
complementare în raport cu cele oferite de analiza interna. Fie că sunt realizate în cadrul
contextului concurențial, fie ca privesc contextul general al macro mediului, analizele
realizate la acest nivel au scopul de a sesiza oportunitățile și amenințările care exista, dar si
de a identifica factorii cheie de succes ai sectorului  de activitate, veritabile variabile
strategice externe pe care toate întreprinderile trebuie sa le cunoască si sa le stăpânească
pentru a supraviețui. De exemplu, apariția unor noi piețe sau a unor noi tehnologii reprezintă
cele mai clasice oportunități pentru o firma. O oportunitate este cu atât mai notabila cu cât
probabilitatea de succes și atracția ei sunt mai ridicate și cu cât este mai rapid sesizată decât
concurenșe. O scădere continua a puterii de cumpărare a populației în condițiile economice
actuale reprezintă practic o amenințare majora pentru toate întreprinderile. O amenințare este
cu atât mai gravă cu cât are șanse mai mari de a se produce și cu cât afectează mai profund
competitivitatea întreprinderii în cazul în care ea devine realitate. Câteva tipuri de amenințări
și oportunități potențiale ale mediului extern al unui sistem de afaceri:

amenințări: tendința substituirii produselor, diminuarea resurselor de materii


prime,  deschiderea pieței naționale pentru produsele străine, diminuarea subvențiilor pentru
export, creșterea preturilor și reducerea puterii de cumpărare.

oportunități: creșterea unei anumite piețe cu 30%, creșterea comerțului internațional, noi


sisteme de transport mai economice, apariția unor tehnologii și a unor echipamente mai
performante.

8
Vom menționa în continuare cele mai importante utilaje pentru dotarea spațiului destinat
producției de încălțăminte:

 Mașini de cusut,
 Mașini de subțiat pielea,
 Presa,
 Mașină de stanțat,
 Mașină de cambrat,
 Mașină de aplicat tocuri,
 Mașină de stampilat,
 Mașină de îndoit,
 Mașină de scos calapod,
 Mașini de tras vârf/calcai,
 Mașină de tăiat surplusuri de căptușeli,
 Utilaje și instalații pentru reducerea poluării și protejarea mediului înconjurător.

Vom continua cu echipamentele digitale: laptop, desktop, echipamente de rețea pentru


conectarea echipamentelor la rețeaua externă, imprimante, softuri de contabilitate și gestiune
necesare desfășurării activității. IT manager este responsabil pentru implementarea celor mai
optime soluții digitale ce va deservi toata activitatea companiei. Comunicarea intre angajații
companiei se va face prin email, va fi necesar contractarea unor servicii/licențe pentru
Microsoft Office, o soluție pentru arhivarea și protejarea datelor poate fi serviciul oferit de
Microsoft, Onedrive for business. IT va propune și va contracta furnizori externi pentru
găzduirea si managementul unui shop online, este dovedit ca orice afacere are un potențial de
clienți în aceasta zona de online.

Departamentele, financiar, achiziții și producție vor colabora pentru crearea unor proceduri
cat mai optime în raport cu bugetul propus, în procesul de achiziție cât și cel de producție.
Buyerii vor face research pentru obținerea celor mai bune prețuri și condiții comerciale cu
partenerii furnizori de materie prima. Prin munca celor doi designeri se dorește creare unui

9
produs unic, inovator, care să poată fi pus în evidența în vitrina unui magazin offline sau pe
online shop.

Pentru identificarea lucrătorilor din linia de producție va fi necesară implicarea


managerului de producție și a celor din HR, vor participa la târgurile de joburi, recomandări,
online research. O sursă bună de muncitori calificați pot fi liceele și școlile profesionale, dar
aici trebuie o mai mare implicare din partea autorităților competente, meseriile calificate sunt
dovedite că pot fi o sursa bună de venit, un loc sigur de muncă, practic investițiile devin
realizabile atunci când există și forța de muncă calificată, un proiect nu se poate desfășura
doar pe hârtie, este necesar să fie susținut de oameni prin munca.

Marketing, aici este nevoie de o activitate intensă, un produs foarte bun se poate vinde
singur, dar nu aceasta este direcția, un produs corect poate deveni unul foarte bun și apreciat
dacă și prezentarea acestuia este pe măsură. În prezent există deja o mulțime de soluții de
marketing, trebuie obtimizat astfel încât să atragă clientul și să primească cea mai bună
experiență în interacționarea cu acesta. Produsul în sine poate să nu difere foarte mult de
celelalte produse concurente, interacțiunea însă va rămâne să decidă opțiunea clientului, în
cele din urmă.

Health& safety enviroment, vor fi responsabili cu securitatea și sănătatea în muncă.

Vor elabora proceduri și reguli pentru utilizarea autoturismelor din companie.

Pentru urmărirea proceselor din activitatea companiei vom utiliza un grafic Gantt

10
Se vor analiza procesele desfășurate, cele care urmează să fie adăugate și cele care se
desfășoară simultan, pentru alegerea celor mai optime proceduri în îndeplinirea target urilor
propuse.

Buget si cheltuieli.

Pentru fundamentarea bugetului de venituri ale firmei trebuie să se anticipeze și să se ia


în considerare volumul, structura și valoarea vânzărilor firmei din mai multe perspective:
– venituri pe tipuri de produse și servicii;
– venituri pe zone și puncte de desfacere;
– venituri pe categorii de clienți.
Factorii care influențează dimensiunea generală a bugetului de venituri al unei companii
sunt:
– obiectivele comerciale ale firmei și anume: cifra de afaceri, piața țintă și cota de piață;
– politicile comerciale ale firmei, cum ar fi politica de produse, de clienți, de prețuri și de

11
discount-uri;
– conjunctura generală a mediului de afaceri.
Bugetul de cheltuieli poate fi elaborat din următoarele perspective:

a) bugete de cheltuieli după natura resurselor consumate:


a1) cheltuieli generate de consumul de resurse materiale:
– cheltuieli cu marfă și materiile prime;
– cheltuieli cu alte resurse materiale: combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar,
rechizite, alte materiale consumabile;
a2) cheltuieli generate de achiziția de servicii de la terți:
– cheltuieli cu utilitatile: chirie, energie electrică, apă și canalizare, telecomunicații, pază,
colectare deșeuri;
– cheltuieli cu alte servicii furnizate de terți: transport, cazare, intreținere și reparații,
asigurări, consultanța etc;
– cheltuieli cu protocolul și publicitatea;
a3) cheltuieli cu resursele umane:
– cheltuieli cu salariile și asigurările sociale;
– cheltuieli cu tichetele de masă și alte beneficii de personal;
– cheltuieli cu recrutarea;
-chletuieli cu pregătirea profesională (training);
a4) cheltuieli specifice relației cu societătile bancare:
– cheltuieli cu serviciile bancare curente;
– cheltuieli cu dobanzile bancare și diferențele de curs valutar;
a5) cheltuieli specifice relației cu instituțiile statului:
– cheltuieli cu impozitele și taxele locale pentru bunurile aflate în proprietatea firmei
(terenuri, cladiri, mijloace de transport)
– cheltuieli cu impozitul pe profit sau pe venit
b) bugete de cheltuieli după natura activitații firmei:
b1) cheltuieli pentru activitatea de exploatare:
– cheltuieli cu activitatea de producție;
– cheltuieli cu activitatea de depozitare și distribuție;
– cheltuieli cu activitatea de promovare, vanzare și servicii postvânzare;
– cheltuieli cu activitățile de suport general: contabilitate, informatică etc
b2) cheltuieli privind activitatea financiară a companiei:

12
– cheltuieli cu comisioanele bancare curente și pentru acordarea de credite;
– cheltuieli cu dobânzile pentru sursele de finanțare bancare sau prin leasing;
c) bugete de cheltuieli după natura costurilor:
c1) bugete de cheltuieli fixe;
c2) bugete de cheltuieli variabile.
Factorii care influențează dimensiunea generală a bugetului de cheltuieli al unei companii
sunt:
– strategiile manageriale, comerciale, investiționale, de resurse umane și financiare – prin
care se urmărește realizarea obiectivelor strategice și anuale ale firmei;
– politica de achiziții și calculație a costurilor;
– politica de personal și de salarizare;
– politica de investiții, finanțare și amortizare;
– politica de rentabilitate comercială;
– politica de costuri fixe;
– conjunctura generală a mediului de afaceri.
La elaborarea și controlul bugetelor de venituri și cheltuieli ale companiei contribuie toată
echipa managerială și specialiștii în finanțele firmei, care trebuie să aibă o viziune comună
asupra afacerii, să dezvolte un sistem integrat de obiective, strategii și politici de firmă, și să
administreze eficient resursele alocate.

Bugetul producției
C
h
i
r
i
i
l
e

13
f
i
x
e
Sal
ari
ul
ang
ajat
fab
rica
Chi
rie
spa
tiu
Alt
e
che
ltui
eli
fix
e
,uti
lita
ti,s
erv
icii
,tax
e
Ch
eltu
ieli
ma
rke
tin

14
g
,off
line
si
onl
ine
29000

Total

În urma simulării bugetelor financiare controller-ul va verifica fezabilitatea scenariului,


putem întâlni cazul în care un scenariu să fie inacceptabil din punct de vedere financiar.

Spre exemplu: profitul estimat rezultat este sub cel aretat de firmă, în acest caz se vor
schimba diverși parametri (volumul vânzărilor, volumul producției, valoarea costurilor) și se
creează scenarii noi din care se va selecta scenariu cel mai profitabil în condiții de stabilitate
a afacerii.

15
Bibliografie
1. https://www.scribd.com/doc/140220819/Infiintarea-unei-firmei-referat ;
2. https://www.youtube.com/watch?v=WLI_8q0k7e8 ;
3. https://conspecte.com/Management/structura-organizatorica-a-intreprinderii.html?
fbclid=IwAR2y62vYI5ZDwuMvGo-
cNQr7LdDkGiQ8y71WwqQtFYpXcfTuIFn1QLK5_VY ;

4. https://megaajutor.bizoo.ro/descopera/pagina-1/

5. https://www.youtube.com/watch?v=Hna1uJN1-qY

6. https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/economie/sc-tactil-srl-societate-
producatoare-de-incaltaminte-din-piele-si-accesorii-66550.html

7.
16
17