Sunteți pe pagina 1din 1

Hârtia şi tiparul

Hârtia
-hartia de matase, folosită de cg\hinezi din secolul al V-lea I.Hr.
104-sinuciderea lui Ţai-Lun, inventatorul hartiei celulozice, facute din scoartă de dud şi cateva
plase pescăreşti vechi din canepă
-pana In Europa : perioada japoneză (sumedenie de sortimente) ; perioada arabă (vestita « hartie
de Samarkand »), preluarea de mori de producere a hartie de atre evrei şi debutul perioadei
europene, odată cu Reconquista spaniolă
1278-prima manufactură certificată a călugărilor din Montefano
-din Spania şi Italia, meşteşugul trece în Franţa, Elveţia, Germania (morile de la Fabriano, Saint-
Cloud, Ravensburg, Regensburg, Nürnberg)
1530-primele mori de hartie in Transilvania
1539-moara lui J. Fux şi J. Benkner din Braşov

1800-etapa maşinistă (Nicolas Robert)


1800-prima industralizare a germanului Mathias Koops (paie şi lemn pasta mecanică din lemn,
întrebuinţată si azi la hartia de ziar)

Tiparul
-mijloacele pentru scriere : de la dalta sau băţul de trestie tăiat pieziş la presa manuală, la presa
manuală cu valţ de cerneală, la tighel şi rotativă de ziare
1394-1468- Johannes Gensfleisch zum Gutenberg, inventatorul tiparului, deşi este, mai degrabă,
o creaţie colectivă scăderea costurilor de aproape zece ori la imprimarea unei lucrări.
1462-1465-prima carte tipărită este Biblia cu 42 de randuri
-la noi în ţară : călugărul Macarie, Dimitrie Liubavici
1508-prima tipăritură de la noi, la curtea vioevodului Radu al Tării Romanesti : Liturghier, urmat
de Octoih, Tetraevangheliar
1528-apare tiparul în Transilvania
1544-Filip Moldoveanul tipăreşte Catehism luteran ; diaconul Coresi tipăreşte la Braşov 35 de
cărţi
1575-prima carte romaneasca cu litere latine_Carte de cantece (Gáspár Heltai, Cluj)
-procedee de imprimare : în relief, în plan, în gravură, cu site, electronică, prin transfer şi
magnetică
-tiparul înalt (formă de imprimare în relief ; pantografic)
-tiparul adanc (calcografie)
-Imprimarea plană-două metode : litografia (imprimarea directă) şi tiparul offset (imprimarea
indirectă)

S-ar putea să vă placă și