Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă - Operații cu numere reale

1. Determinați:
a) Opusul numărului 5 √ 2;
√ 18
b) Inversul numărului √50 ;
c) Pătratul numărului √ 35
d) Modulul numărului |− √10|
2. Calculați:
a) √ 6 ∙(−√ 5)
b) ( √ 2 )3 ∙ √ 2
c) √ 128: √8
d) 8 √ 50− √288−3 √98+ 11 √2.
3. Scoateți factorii de sub radical, determinați A, B, C și valoarea
A∙ B
raportului C :
A=6 √ 8−3 √ 32+9 √50+ 5 √ 18
B=7 √ 486−4 √ 150+ 11 √ 24−3 √ 96
C=3 √ 108+2 √ 192−4 √ 12−2 √75 .
4. Calculați:
a) √ 432 ∙ ( √726−√ 486+ √294−√ 600 ) +120 √ 2
b) √ 162∙ ( √ 75− √147+ √ 48−√ 300 ) +12 √24
3 4 10 3 8
5. Raționalizați: √6 ; √2 ; 3 √ 5 ; √75 ; √288 .
6. Calculați:
a) (√ 5− √3)( √ 5+ √ 3)
b) (√ 6+1)(√ 6−1)
c) (3 √ 2−2 √ 3)(3 √ 2+2 √3)
d) (6 √ 5+7 √ 3)(6 √ 5−7 √ 3)