Sunteți pe pagina 1din 195

C.

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII


AL REPUBLICII MOLDOVA

CATALOG
DE PREŢURI MEDII PENTRU
MATERIALE DE CONSTRUCŢII
(Catalog informativ)
Volumul I
2020

Chişinău 2020
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN
CONSTRUCŢII „INCERCOM” ÎS
mun. Chişinău, str. Independenţei 6/1,
tel. 022-77-68-30, www.incercom.md
e-mail: centru.preturi@incercom.md

Colegiu de redacţie:

O. Tulgara
C. Bortici

Toate drepturile acestei ediţii sunt rezervate


ICŞC „INCERCOM” ÎS.
Nu este permisă reproducerea integrală sau parţială a materialelor
din „Catalogul de preţuri a materialelor de construcţii” fără
consimţămîntul scris al editorului.
CUVÎNT ÎNAINTE

Pentru realizarea politicii de investiţii capitale, orientată spre sporirea


eficienţei alocaţiilor bugetare de stat, necesităţii folosirii investiţiilor străine,
eficienţei cheltuielilor efectuate din contul fondului rutier, cheltuielilor
bugetului de stat şi fondurile speciale pentru construcţii, a mijloacelor
bugetului preconizate pentru reparaţii capitale şi curente Institutul de
Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” ÎS a elaborat prezentul
Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii în baza
documentului normativ CP L.01.13:2015 ”Îndrumar metodic privind
monitorizarea şi calcularea preţurilor medii ale materialelor pentru
construcţii” aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.
Construcţiile sunt o industrie dură deoarece riscurile pe care şi le asumă
un antreprenor, mai ales în zona proiectelor mari de stat, sunt semnificative
atît tehnic cît şi financiar. În acelaşi timp autorităţile publice sunt
responsabile faţă de contribuabil legate de finalizare, calitatea obţinută dar şi
de costul final al obiectului de construcţii.
Problema estimării unui preţ al lucrărilor de construcţii se poate pune în
mai multe moduri. În primul rînd înainte de execuţia propriu-zisă a
lucrărilor de construcţie, atît beneficiarul cît şi executantul îşi pun problema
unui examen estimativ al structurii şi valorii preţului, definindu-se astfel
preţul estimat.
În acelaşi timp după terminarea lucrărilor de construcţie şi recepţionarea
acestora, atît beneficiarul cît şi executantul sunt interesaţi să calculeze o
sumă a tuturor cheltuielilor ocazionate de execuţia lucrărilor de construcţie,
definindu-se astfel preţul realizat.
De asemenea, ca rezultat al ofertării şi negocierii, între beneficiar şi
executant se încheie un contract care stipulează un preţ contractat al
lucrărilor de construcţie.
Pentru executant scopul principal pentru care determină un preţ estimat
este acela de a determina preţul pentru care consideră oportun să se angajeze
în contractarea şi execuţia lucrărilor de construcţie. Dacă preţul estimat este
corect determinat, atunci el va asigura executantului şi alte avantaje,
deoarece serveşte ca bază pentru un sistem de urmărire a preţului realizat şi
permite de a se stabili înainte de începerea lucrărilor previziunile privind
încasările şi cheltuielile, calculîndu-se fondurile pe care trebuie să le asigure
executantul pentru demararea lucrărilor. De asemenea oferă controlul asupra
rentabilităţii diferitelor faze de execuţie a lucrărilor de construcţie
comparînd preţul realizat cu cel estimat.

III
Pentru beneficiar determinarea preţului estimat permite formarea unei
imagini privind efortul financiar necesar realizării unei investiţii în lucrări
de construcţie şi întocmirea unui plan de buget.
În realitate beneficiarul are tot interesul de a determina singur un preţ
estimat din cîteva motive importante:
- în cazul, destul de rar, în care beneficiarul solicită o ofertă de la un singur
executant, propriul calcul a preţului estimat este în mod evident fundamental
în scopul asigurării unui preţ contractat şi implicit a unui preţ realizat
normal corespunzător pieţei.
- dacă mai mulţi executanţi prezintă oferte, compararea preţurilor propuse
de aceştia este în mod evident primul lucru pe care îl face beneficiarul. Dar
o analiză mai atentă şi o comparaţie cu propriul preţ estimat, poate permite
evidenţierea erorilor de interpretare a caietelor de sarcini sau de judecare a
unei oferte, caz în care ofertele cu preţ foarte scăzut trebuie privite cu
circumspecţie.
- de foarte multe ori pe parcursul derulării unui contract, apar lucrări
suplimentare sau modificări ale proiectului iniţial. Acest fapt atrage de la
sine o completare a contractului şi o re-analizare a preţului iniţial. În astfel
de situaţii beneficiarul/executantul/managerul de proiect este interesat să
aibă propria analiză a preţului estimat pentru a recalcula valoarea preţului
contractat.
- dacă lucrările de construcţie se realizează în regie proprie, existenţa unui
preţ estimat este fundamental pentru stabilirea unui buget al lucrărilor.
Se observă faptul că preţul estimat şi preţul realizat sunt două noţiuni
diferite între ele, dar care se condiţionează reciproc. Astfel:
- preţul realizat este realitatea tangibilă, suma de bani efectiv consumată
pentru realizarea lucrărilor de construcţie, care permite controlul preţurilor
estimate stabilite şi corectarea acestora pentru afaceri viitoare.
- preţurile estimate calculate cu rigurozitate, permit detectarea greşelilor de
execuţie care conduc la producerea unor preţuri realizate excesive.
- metodele şi tehnicile de estimare folosite pentru cele două tipuri de
preţuri, trebuie să fie similare, pentru a asigura compararea valorilor
obţinute şi analiza reciprocă.
În afară de aceasta se vor împiedica oferte neloiale, cu preţuri iniţiale
nereal de mici şi modificate pe parcurs, beneficiarii putînd să verifice
singuri, fără o pregătire specială, ofertele ce li se fac.
Considerăm că aceste informaţii vor fi utile atît beneficiarilor cît şi
executanţilor de lucrări.

IV
Preţuri medii de vînzare a materialelor de construcţii de la producători şi
importatori din Republica Moldova

Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
I. Amestecuri de betoane
1.1. Betoane marfă
F.E.C. SA 840.00 700.00
Beton marfă clasa
pentru Blex Grup SRL 850.00 708.33
C2,8/3,5 m³
informaţie Cariera Cobusca
B3,5/M50 780.00 650.00
SA fil. Chişinău
Preţ mediu 823.33 686.11 1.00
Blex Grup SRL 950.00 791.67
Beton marfă clasa
F.E.C. SA 900.00 750.00
2663102100909 C7,5/5 m³
Cariera Cobusca
B7,5/M100 830.00 691.67
SA fil. Chişinău
Preţ mediu 893.33 744.44 1.00
Beton marfă clasa Blex Grup SRL 1010.00 841.67
2663102100901 C10/8 m³
B10;12,5/M150 F.E.C. SA 930.00 775.00
Preţ mediu 970.00 808.33 1.00
Beton marfă clasa Blex Grup SRL 1070.00 891.67
2663102100911 C15/12 m³
B15/M200 F.E.C. SA 972.00 810.00
Preţ mediu 1021.00 850.83 1.00
Beton marfă clasa Blex Grup SRL 1130.00 941.67
2663102100912 C20/16 m³
B20/M250 F.E.C. SA 1050.00 875.00
Preţ mediu 1090.00 908.33 1.00
F.E.C. SA 1104.00 920.00
Beton marfă clasa
Blex Grup SRL 1210.00 1008.33
26631021009141 C25/20 m³
B22,5/M300 Cariera Cobusca
1140.00 950.00
SA fil. Chişinău
Preţ mediu 1151.33 959.44 1.00

1
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
F.E.C. SA 1182.00 985.00
Beton marfă clasa
pentru Blex Grup SRL 1270.00 1058.33
C20/25 m³
informaţie Cariera Cobusca
B25/M350 1230.00 1025.00
SA fil. Chişinău
Preţ mediu 1227.33 1022.78 1.00
Beton marfă clasa
pentru
C25/30 m³ F.E.C. SA 1356.00 1130.00
informaţie
B30/M400
Preţ mediu 1356.00 1130.00 1.00
1.2. Betoane marfă granit
Beton marfă
pentru granit clasa
m³ F.E.C. SA 1284.00 1070.00
informaţie C18/22,5
B22,5/M300
Preţ mediu 1284.00 1070.00 1.00
Beton marfă
pentru granit clasa
m³ F.E.C. SA 1350.00 1125.00
informaţie C20/25
B25/M350
Preţ mediu 1350.00 1125.00 1.00
Beton marfă
F.E.C. SA 1452.00 1210.00
pentru granit clasa

informaţie C25/30
Activrut SRL 1570.00 1308.33
B30/M400
Preţ mediu 1511.00 1259.17 1.00
1.3. Betoane marfă din argilă expandată
Beton marfă din
pentru
argilă expandată m³ F.E.C. SA 1440.00 1200.00
informaţie
M50
Preţ mediu 1440.00 1200.00 1.00
Beton marfă din
pentru
argilă expandată m³ F.E.C. SA 1680.00 1400.00
informaţie
M100
Preţ mediu 1680.00 1400.00 1.00
1.4. Betoane rutiere
pentru
BCR 3,5 m³ F.E.C. SA 2490.00 2075.00
informaţie
Preţ mediu 2490.00 2075.00 1.00
pentru
BCR 4 m³ F.E.C. SA 2520.00 2100.00
informaţie
Preţ mediu 2520.00 2100.00 1.00
2
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru
BCR 4,5 m³ F.E.C. SA 2640.00 2200.00
informaţie
Preţ mediu 2640.00 2200.00 1.00
pentru
BCR 5 m³ F.E.C. SA 2700.00 2250.00
informaţie
Preţ mediu 2700.00 2250.00 1.00
1.5. Mortare
Mortar var ciment Cariera Cobusca
26641021020001 m³ 730.00 608.33
M25-T SA fil. Chişinău
Preţ mediu 730.00 608.33 1.00
F.E.C. SA 846.00 705.00
Cariera Cobusca
Mortar var ciment 800.00 666.67
2664102101196 m³ SA fil. Chişinău
M50
Blex Grup SRL 1000.00 833.33
Activrut SRL 750.00 625.00
Preţ mediu 849.00 707.50 1.00
Mortar var ciment F.E.C. SA 876.00 730.00
2624102101103 m³
M75 Activrut SRL 800.00 666.67
Preţ mediu 838.00 698.33 1.00
Mortar ciment F.E.C. SA 918.00 765.00
2664102102010 m³
M100 Blex Grup SRL 1070.00 891.67
Preţ mediu 994.00 828.33 1.00
pentru Mortar ciment Blex Grup SRL 1120.00 933.33

informaţie M150 F.E.C. SA 960.00 800.00
Preţ mediu 1040.00 866.67 1.00
F.E.C. SA 1068.00 890.00
Mortar ciment Cariera Cobusca
2664102102017 m³ 1060.00 883.33
M200 SA fil. Chişinău
Blex Grup SRL 1200.00 1000.00
Preţ mediu 1109.33 924.44 1.00
II. Prefabricate-construcţii civile, industriale şi altele
2.1. Piloţi
F.E.C. SA 2580.00 2150.00
2661126400270 Pilot S 80-30-8 buc.
Activrut SRL 2577.00 2147.50
Preţ mediu 2578.50 2148.75 1.00

3
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru
Pilot S 9-30 buc. Activrut SRL 2755.00 2295.83
informaţie
Preţ mediu 2755.00 2295.83 1.00
pentru
Pilot S 10-30 buc. Activrut SRL 3056.00 2546.67
informaţie
Preţ mediu 3056.00 2546.67 1.00
Activrut SRL 3724.00 3103.33
2661126400691 Pilot S 110-30-8 buc.
F.E.C. SA 3660.00 3050.00
Preţ mediu 3692.00 3076.67 1.00
pentru
Pilot S 12-30 buc. Activrut SRL 4047.00 3372.50
informaţie
Preţ mediu 4047.00 3372.50 1.00
2.2. Plăci cu goluri
pentru 1PС 59-
buc. F.E.C. SA 1908.00 1590.00
informaţie 10.6At5S8
Preţ mediu 1908.00 1590.00 1.00
pentru 1PС 59-
buc. F.E.C. SA 2292.00 1910.00
informaţie 12.6At5S8
Preţ mediu 2292.00 1910.00 1.00
pentru 1PС 59-
buc. F.E.C. SA 2862.00 2385.00
informaţie 15.6At5S8
Preţ mediu 2862.00 2385.00 1.00
pentru 1PС 63-
buc. F.E.C. SA 2040.00 1700.00
informaţie 10.6At5S8
Preţ mediu 2040.00 1700.00 1.00
pentru 1PС 63-
buc. F.E.C. SA 2460.00 2050.00
informaţie 12.6At5S8
Preţ mediu 2460.00 2050.00 1.00
pentru 1PС 63-
buc. F.E.C. SA 3060.00 2550.00
informaţie 15.6At5S8
Preţ mediu 3060.00 2550.00 1.00
pentru 1PС 71-
buc. F.E.C. SA 2328.00 1940.00
informaţie 10.6Аt5S8
Preţ mediu 2328.00 1940.00 1.00
pentru 1PС 71-
buc. F.E.C. SA 2790.00 2325.00
informaţie 12.6At5S8
Preţ mediu 2790.00 2325.00 1.00
pentru 1PС 71-
buc. F.E.C. SA 3492.00 2910.00
informaţie 15.6Аt5S8
Preţ mediu 3492.00 2910.00 1.00

4
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru 1PС 72-
buc. F.E.C. SA 3558.00 2965.00
informaţie 15.6At5S8
Preţ mediu 3558.00 2965.00 1.00
pentru
S8PS 47-12 buc. F.E.C. SA 1728.00 1440.00
informaţie
Preţ mediu 1728.00 1440.00 1.00
pentru
S8PS 47-15 buc. F.E.C. SA 2160.00 1800.00
informaţie
Preţ mediu 2160.00 1800.00 1.00
pentru
S8PT 47-12 buc. F.E.C. SA 1800.00 1500.00
informaţie
Preţ mediu 1800.00 1500.00 1.00
pentru
S8PT 47-15 buc. F.E.C. SA 2244.00 1870.00
informaţie
Preţ mediu 2244.00 1870.00 1.00
2.3. Plăci planșee cu nervuri
pentru
2PG 6-2АTvc-8 buc. F.E.C. SA 2040.00 1700.00
informaţie
Preţ mediu 2040.00 1700.00 1.00
pentru
3PG 6-3АTvc-8 buc. F.E.C. SA 3528.00 2940.00
informaţie
Preţ mediu 3528.00 2940.00 1.00
2.4. Blocuri Radial
pentru Blocuri Radial 1 Radial Plus
buc. 12.00 10.00
informaţie 370x200x250mm SRL
Preţ mediu 12.00 10.00
pentru Blocuri Radial 2 Radial Plus
buc. 25.00 20.83
informaţie 320x300x280mm SRL
Preţ mediu 25.00 20.83 1.00
2.4.1. Grinzi planșee Radial
pentru Grindă planșeu Radial Plus
buc. 125.00 104.17
informaţie 1,0m SRL
Preţ mediu 125.00 104.17 1.00
pentru Grindă planșeu Radial Plus
buc. 375.00 312.50
informaţie 3,0m SRL
Preţ mediu 375.00 312.50 1.00
pentru Grindă planșeu Radial Plus
buc. 750.00 625.00
informaţie 6,0m SRL
Preţ mediu 750.00 625.00 1.00

5
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
2.5. Blocuri de ventilare
pentru BV 1
buc. F.E.C. SA 1230.00 1025.00
informaţie 880x2780x300mm
Preţ mediu 1230.00 1025.00 1.00
pentru
BV 1-30 buc. F.E.C. SA 1320.00 1100.00
informaţie
Preţ mediu 1320.00 1100.00 1.00
pentru
BV 1A buc. F.E.C. SA 1218.00 1015.00
informaţie
Preţ mediu 1218.00 1015.00 1.00
pentru BV-2
buc. F.E.C. SA 1164.00 970.00
informaţie 1180x2400x220mm
Preţ mediu 1164.00 970.00 1.00
pentru BV-2-3M
buc. F.E.C. SA 2340.00 1950.00
informaţie 1140x2980x420mm
Preţ mediu 2340.00 1950.00 1.00
pentru BV 2-3M,
buc. F.E.C. SA 2076.00 1730.00
informaţie L=2,8m
Preţ mediu 2076.00 1730.00 1.00
2.6. Blocuri pereţi pentru subsoluri
F.E.C. SA 858.00 715.00
FS-4
2666122800602 buc. Activrut SRL 725.00 604.17
2380x400x780mm
Blex Grup SRL 750.00 625.00
Preţ mediu 777.67 648.06 1.00
F.E.C. SA 300.00 250.00
FS-4-8
2666122800603 buc. Blex Grup SRL 270.00 225.00
780x400x780mm
Activrut SRL 260.00 216.67
Preţ mediu 276.67 230.56
F.E.C. SA 438.00 365.00
FS-4-12
2666122800604 buc. Blex Grup SRL 390.00 325.00
1180x400x780mm
Activrut SRL 385.00 320.83
Preţ mediu 404.33 336.94 1.00
pentru FSŞ-3
buc. F.E.C. SA 678.00 565.00
informaţie 2400x300x780m
Preţ mediu 678.00 565.00 1.00

6
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
FSŞ-4
2666122800605 buc. F.E.C. SA 744.00 620.00
2380x400x780mm
Preţ mediu 744.00 620.00 1.00
FBS-12-4-3
2666122800606 buc. F.E.C. SA 174.00 145.00
1180x400x280mm
Preţ mediu 174.00 145.00 1.00
pentru
FBS 12.5.3 buc. F.E.C. SA 216.00 180.00
informaţie
Preţ mediu 216.00 180.00 1.00
pentru
FBS 12.6.3 buc. F.E.C. SA 300.00 250.00
informaţie
Preţ mediu 300.00 250.00 1.00
2.7. Puţuri pentru lift
pentru
ŞL 1-3 buc. F.E.C. SA 6624.00 5520.00
informaţie
Preţ mediu 6624.00 5520.00 1.00
pentru
ŞL 28-40 buc. F.E.C. SA 6000.00 5000.00
informaţie
Preţ mediu 6000.00 5000.00 1.00
2.8. Stîlpi-şpaleră
SŞ-24
2661126417565 buc. F.E.C. SA 66.00 55.00
2000x90x85mm
Preţ mediu 66.00 55.00 1.00
2.9. Elemente pentru scări
pentru
SLMP 14-12М buc. F.E.C. SA 2346.00 1955.00
informaţie
Preţ mediu 2346.00 1955.00 1.00
pentru
SLMP 15-12М buc. F.E.C. SA 2640.00 2200.00
informaţie
Preţ mediu 2640.00 2200.00 1.00
pentru
SLP 26-11M buc. F.E.C. SA 2238.00 1865.00
informaţie
Preţ mediu 2238.00 1865.00 1.00
pentru
SLP 26-15M buc. F.E.C. SA 2616.00 2180.00
informaţie
Preţ mediu 2616.00 2180.00 1.00

7
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
III. Prefabricate pentru apeduct, canalizare
3.1. Articole pentru cămine SERIA 3.900.1-14 GOST 8020-90
3.1.1. Inele pentru cămine
Inel КЦ 7-30
d=interior 560mm F.E.C. SA 174.00 145.00
266112644330913 buc.
d=exterior 700mm
h=290mm Activrut SRL 170.00 141.67
Preţ mediu 172.00 143.33 1.00
Inel КЦ 8-10
Activrut SRL 450.00 375.00
d=interior 760mm
2661126433108 buc.
d=exterior 990mm
F.E.C. SA 450.00 375.00
h=990mm
Preţ mediu 450.00 375.00 1.00
Inel КЦ 9-10
Activrut SRL 475.00 395.83
d=interior 860mm
2661126433109 buc.
d=exterior 1020mm
F.E.C. SA 492.00 410.00
h=990mm
Preţ mediu 483.50 402.92 1.00
Inel КЦ 10-6
Blex Grup SRL 340.00 283.33
d=interior 840mm
2611264333912 buc.
d=exterior 1000mm
h=590mm F.E.C. SA 372.00 310.00
Preţ mediu 356.00 296.67 1.00
Inel КЦ 10-9 Blex Grup SRL 480.00 400.00
d=interior 1000mm
26611264331011 buc. F.E.C. SA 480.00 400.00
d=exterior 1160mm
h=890mm Activrut SRL 480.00 400.00
Preţ mediu 480.00 400.00 1.00
Inel КЦ 15-9 Blex Grup SRL 950.00 791.67
d=interior 1500mm
26611264331521 buc. F.E.C. SA 780.00 650.00
d=exterior 1660mm
h=890mm Activrut SRL 785.00 654.17
Preţ mediu 838.33 698.61 1.00
Inel КЦ 20-9 F.E.C. SA 1230.00 1025.00
d=interior 2000mm
26611264332021 buc. Blex Grup SRL 1390.00 1158.33
d=exterior 2200mm
h=890mm Activrut SRL 1315.00 1095.83
Preţ mediu 1311.67 1093.06 1.00

8
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
КЦO-1 d=interior
26611264330911 580mm d=exterior buc. F.E.C. SA 90.00 75.00
840mm h=70mm
Preţ mediu 90.00 75.00 1.00
3.1.2. Plăci de acoperire
КЦП 1-10-1 F.E.C. SA 336.00 280.00
d=interior 700mm
26611264331014 buc.
d=exterior 1160mm
Activrut SRL 360.00 300.00
h=150mm
Preţ mediu 348.00 290.00 1.00
КЦП 1-10-2
Blex Grup SRL 380.00 316.67
d=interior 700mm
26611264331015 buc.
d=exterior 1160mm
h=150mm F.E.C. SA 390.00 325.00
Preţ mediu 385.00 320.83 1.00
КЦП 1-15-1
Activrut SRL 1020.00 850.00
d=interior 700mm
26611264331523 buc.
d=exterior 1680mm
F.E.C. SA 912.00 760.00
h=150mm
Preţ mediu 966.00 805.00 1.00
pentru
КЦП 1-15-2 buc. F.E.C. SA 1062.00 885.00
informaţie
Preţ mediu 1062.00 885.00 1.00
КЦП 1-20-1
d=interior 700mm Activrut SRL 1565.00 1304.17
26611264332012 buc.
d=exterior 2200mm
h=160mm F.E.C. SA 1560.00 1300.00
Preţ mediu 1562.50 1302.08 1.00
pentru F.E.C. SA 2088.00 1740.00
КЦП 1-20-2 buc.
informaţie Activrut SRL 2300.00 1916.67
Preţ mediu 2194.00 1828.33 1.00
3.1.3. Fundaţii
КЦД-10 Blex Grup SRL 400.00 333.33
26611264331010 d=1200mm buc. Activrut SRL 560.00 466.67
h=100mm F.E.C. SA 426.00 355.00
Preţ mediu 462.00 385.00 1.00
КЦД-15 F.E.C. SA 1020.00 850.00
26611264331520 d=1700mm buc.
h=120mm Activrut SRL 1120.00 933.33
Preţ mediu 1070.00 891.67 1.00

9
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
КЦД-20 Activrut SRL 1970.00 1641.67
26611264332010 d=2500mm buc.
h=120mm F.E.C. SA 1860.00 1550.00
Preţ mediu 1915.00 1595.83 1.00
3.1.4. Elemente de bază cu fundaţii
КЦ 10-9
pentru d=interior 1000mm
buc. F.E.C. SA 1140.00 950.00
informaţie d=exterior 1160mm
h=990mm
Preţ mediu 1140.00 950.00 1.00
КЦ 15-9
pentru d=interior 1500mm
buc. F.E.C. SA 2220.00 1850.00
informaţie d=exterior 1680mm
h=990mm
Preţ mediu 2220.00 1850.00 1.00
КЦ 20-9
pentru d=interior 2000mm
buc. F.E.C. SA 3360.00 2800.00
informaţie d=exterior 2200mm
h=990mm
Preţ mediu 3360.00 2800.00 1.00
3.1.5. Capace pentru fîntîni
Capace din compozit
Capac din
pentru Radial Plus
compozit cu cheie buc. 535.00 445.83
informaţie SRL
1t
Preţ mediu 535.00 445.83 1.00
pentru Capac din Radial Plus
buc. 730.00 608.33
informaţie compozit 3 t SRL
Preţ mediu 730.00 608.33 1.00
pentru Capac din Radial Plus
buc. 800.00 666.67
informaţie compozit 5 t SRL
Preţ mediu 800.00 666.67 1.00
pentru Capac din
buc. Uniplast SRL 1570.00 1308.33
informaţie compozit 24 t
Preţ mediu 1570.00 1308.33 1.00

10
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Capace din fontă
Capac din fontă
pentru
d=620x70x700mm buc. Uniplast SRL 1237.50 1031.25
informaţie
1,5 t
Preţ mediu 1237.50 1031.25 1.00
Capac din fontă
pentru
d=600x805x100mm buc. Uniplast SRL 1449.00 1207.50
informaţie
25 t
Preţ mediu 1449.00 1207.50 1.00
Capac din fontă
pentru
d=600x850x100mm buc. Uniplast SRL 2405.50 2004.58
informaţie
40 t
Preţ mediu 2405.50 2004.58 1.00
Capace din fontă pătrate cu ramă
Capac din fontă
pentru pătrat cu ramă
buc. Uniplast SRL 729.00 607.50
informaţie d=530x530x27mm
12,5 t
Preţ mediu 729.00 607.50 1.00
Capac din fontă
pentru pătrat cu ramă
buc. Uniplast SRL 1590.00 1325.00
informaţie d=750x750x35mm
12,5 t
Preţ mediu 1590.00 1325.00 1.00
3.2. Articole pentru cămine Standard EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 (partea II)
3.2.1. Inele pentru cămine
pentru
CŢ 5-5 buc. F.E.C. SA 192.00 160.00
informaţie
Preţ mediu 192.00 160.00 1.00
pentru
CŢ 6-5 buc. F.E.C. SA 258.00 215.00
informaţie
Preţ mediu 258.00 215.00 1.00
pentru
CŢ 8-2,5 buc. F.E.C. SA 222.00 185.00
informaţie
Preţ mediu 222.00 185.00 1.00
pentru
CŢ 8-5 buc. F.E.C. SA 330.00 275.00
informaţie
Preţ mediu 330.00 275.00 1.00
pentru
CŢ 8-10 buc. F.E.C. SA 486.00 405.00
informaţie
Preţ mediu 486.00 405.00 1.00

11
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru
CŢ 10-5 buc. F.E.C. SA 384.00 320.00
informaţie
Preţ mediu 384.00 320.00 1.00
pentru
CŢ 10-10 buc. F.E.C. SA 594.00 495.00
informaţie
Preţ mediu 594.00 495.00 1.00
pentru
CŢ 12-5 buc. F.E.C. SA 504.00 420.00
informaţie
Preţ mediu 504.00 420.00 1.00
pentru
CŢ 12-10 buc. F.E.C. SA 804.00 670.00
informaţie
Preţ mediu 804.00 670.00 1.00
pentru
CŢ 15-5 buc. F.E.C. SA 648.00 540.00
informaţie
Preţ mediu 648.00 540.00 1.00
pentru
CŢ 15-10 buc. F.E.C. SA 960.00 800.00
informaţie
Preţ mediu 960.00 800.00 1.00
pentru
CŢ 25-5 buc. F.E.C. SA 1350.00 1125.00
informaţie
Preţ mediu 1350.00 1125.00 1.00
3.2.2. Conuri
pentru
Cn 8 buc. F.E.C. SA 414.00 345.00
informaţie
Preţ mediu 414.00 345.00 1.00
pentru
Cn 10 buc. F.E.C. SA 600.00 500.00
informaţie
Preţ mediu 600.00 500.00 1.00
pentru
Cn 12 buc. F.E.C. SA 786.00 655.00
informaţie
Preţ mediu 786.00 655.00 1.00
pentru
Cn 15 buc. F.E.C. SA 1038.00 865.00
informaţie
Preţ mediu 1038.00 865.00 1.00
pentru
Cn 20 buc. F.E.C. SA 1944.00 1620.00
informaţie
Preţ mediu 1944.00 1620.00 1.00

12
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
3.2.3. Elemente de bază
pentru CŢ 8-5 cu
buc. F.E.C. SA 456.00 380.00
informaţie fundaţie
Preţ mediu 456.00 380.00 1.00
pentru CŢ 8-10 cu
buc. F.E.C. SA 660.00 550.00
informaţie fundaţie
Preţ mediu 660.00 550.00 1.00
pentru CŢ 10-5 cu
buc. F.E.C. SA 678.00 565.00
informaţie fundaţie
Preţ mediu 678.00 565.00 1.00
pentru CŢ 10-10 cu
buc. F.E.C. SA 1140.00 950.00
informaţie fundaţie
Preţ mediu 1140.00 950.00 1.00
pentru CŢ 12-10 cu
buc. F.E.C. SA 1398.00 1165.00
informaţie fundaţie
Preţ mediu 1398.00 1165.00 1.00
pentru CŢ 15-10 cu
buc. F.E.C. SA 1890.00 1575.00
informaţie fundaţie
Preţ mediu 1890.00 1575.00 1.00
3.2.4. Inele de aducere la cotă
pentru
Element H-10 buc. F.E.C. SA 132.00 110.00
informaţie
Preţ mediu 132.00 110.00 1.00
pentru
Element H-15 buc. F.E.C. SA 174.00 145.00
informaţie
Preţ mediu 174.00 145.00 1.00
pentru
Element H-20 buc. F.E.C. SA 228.00 190.00
informaţie
Preţ mediu 228.00 190.00 1.00
IV. Prefabricate pentru drumuri, poduri şi calea ferată
4.1. Elemente pentru evacuarea apei
Elemente pentru evacuarea apei TIP 1
pentru
ZK3 100 buc. F.E.C. SA 2460.00 2050.00
informaţie
Preţ mediu 2460.00 2050.00 1.00
pentru
ZK5 100 buc. F.E.C. SA 3264.00 2720.00
informaţie
Preţ mediu 3264.00 2720.00 1.00

13
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru
ZK8 100 buc. F.E.C. SA 4518.00 3765.00
informaţie
Preţ mediu 4518.00 3765.00 1.00
Elemente pentru evacuarea apei TIP 2
pentru
ZP 10.100 2*2 buc. F.E.C. SA 7404.00 6170.00
informaţie
Preţ mediu 7404.00 6170.00 1.00
pentru
ZP 11.100 2*2 buc. F.E.C. SA 9948.00 8290.00
informaţie
Preţ mediu 9948.00 8290.00 1.00
pentru
ZP 13.100 2*2,5 buc. F.E.C. SA 8910.00 7425.00
informaţie
Preţ mediu 8910.00 7425.00 1.00
pentru
ZP 14.100 buc. F.E.C. SA 17322.00 14435.00
informaţie
Preţ mediu 17322.00 14435.00 1.00
pentru
ZP 25.100 buc. F.E.C. SA 12336.00 10280.00
informaţie
Preţ mediu 12336.00 10280.00 1.00
pentru
ZP 26.100 buc. F.E.C. SA 15360.00 12800.00
informaţie
Preţ mediu 15360.00 12800.00 1.00
Elemente pentru evacuarea apei TIP 3
pentru
ZP 30 buc. F.E.C. SA 13116.00 10930.00
informaţie
Preţ mediu 13116.00 10930.00 1.00
pentru
ZP 31 buc. F.E.C. SA 16254.00 13545.00
informaţie
Preţ mediu 16254.00 13545.00 1.00
pentru
ZP 35 buc. F.E.C. SA 10974.00 9145.00
informaţie
Preţ mediu 10974.00 9145.00 1.00
pentru
ZP 36 buc. F.E.C. SA 13734.00 11445.00
informaţie
Preţ mediu 13734.00 11445.00 1.00

14
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
4.2. Plăci şi aripi pentru acostament
Plăci pentru acostament
pentru
ST-8 buc. F.E.C. SA 2682.00 2235.00
informaţie
Preţ mediu 2682.00 2235.00 1.00
pentru
ST-9 buc. F.E.C. SA 4320.00 3600.00
informaţie
Preţ mediu 4320.00 3600.00 1.00
pentru
ST-10 buc. F.E.C. SA 4194.00 3495.00
informaţie
Preţ mediu 4194.00 3495.00 1.00
pentru
ST-11 buc. F.E.C. SA 4728.00 3940.00
informaţie
Preţ mediu 4728.00 3940.00 1.00
pentru
ST-12 buc. F.E.C. SA 6180.00 5150.00
informaţie
Preţ mediu 6180.00 5150.00 1.00
Aripi pentru acostament
pentru
ST-1st/dr buc. F.E.C. SA 6510.00 5425.00
informaţie
Preţ mediu 6510.00 5425.00 1.00
pentru
ST-2st/dr buc. F.E.C. SA 11094.00 9245.00
informaţie
Preţ mediu 11094.00 9245.00 1.00
pentru
ST-3st/dr buc. F.E.C. SA 4410.00 3675.00
informaţie
Preţ mediu 4410.00 3675.00 1.00
pentru
ST-4st/dr buc. F.E.C. SA 4200.00 3500.00
informaţie
Preţ mediu 4200.00 3500.00 1.00
pentru
ST-5st/dr buc. F.E.C. SA 5310.00 4425.00
informaţie
Preţ mediu 5310.00 4425.00 1.00
pentru
ST-6st/dr buc. F.E.C. SA 7152.00 5960.00
informaţie
Preţ mediu 7152.00 5960.00 1.00
4.3. Bloc pentru acostament
pentru
B-2 buc. F.E.C. SA 234.00 195.00
informaţie
Preţ mediu 234.00 195.00 1.00

15
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru informaţie B-5 buc. F.E.C. SA 294.00 245.00
Preţ mediu 294.00 245.00 1.00
pentru informaţie B-9 buc. F.E.C. SA 324.00 270.00
Preţ mediu 324.00 270.00 1.00
4.4. Rigole pentru acostament
pentru
B-6 buc. F.E.C. SA 222.00 185.00
informaţie
Preţ mediu 222.00 185.00 1.00
4.5. Rigole necarosabile
pentru informaţie L 4-8 buc. F.E.C. SA 1134.00 945.00
Preţ mediu 1134.00 945.00 1.00
pentru informaţie L 6-8 buc. F.E.C. SA 1692.00 1410.00
Preţ mediu 1692.00 1410.00 1.00
pentru informaţie IL-30 buc. F.E.C. SA 816.00 680.00
Preţ mediu 816.00 680.00 1.00
4.6. Plăci pentru rigole
pentru informaţie P 3-4 buc. F.E.C. SA 486.00 405.00
Preţ mediu 486.00 405.00 1.00
pentru informaţie P 5-8 buc. F.E.C. SA 648.00 540.00
Preţ mediu 648.00 540.00 1.00
pentru informaţie P 8-8 buc. F.E.C. SA 978.00 815.00
Preţ mediu 978.00 815.00 1.00
4.7. Plăci pentru drumuri temporare
pentru
2P 30-18-30 buc. F.E.C. SA 3300.00 2750.00
informaţie
Preţ mediu 3300.00 2750.00 1.00
4.8. Plăci trotuare
pentru Plăci-trotuare
buc. F.E.C. SA 96.00 80.00
informaţie 9.4,5 P
Preţ mediu 96.00 80.00 1.00
4.9. Borduri
Borduri din beton vibropresat
Bordură din beton
vibropresat pentru
26661228002372 buc. F.E.C. SA 30.00 25.00
trotuar
500x200x80mm
Preţ mediu 30.00 25.00 1.00

16
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Bordură din beton
pentru
vibropresat buc. F.E.C. SA 96.00 80.00
informaţie
1000x300x150mm
Preţ mediu 96.00 80.00 1.00
Borduri din beton
Bordură din beton SC Iacobaş
pentru trotuar 30.00 25.00
26661228002371 buc. Construct SRL
(sur)
500x200x40mm Memilit SRL 23.00 19.17
Preţ mediu 26.50 22.08 1.00
F.E.C. SA 108.00 90.00
Bordură din beton
26661228002601 buc. Radial Plus SRL 120.00 100.00
1000x150x300mm
Blex Grup SRL 130.00 108.33
Preţ mediu 119.33 99.44 1.00
Bordură din beton F.E.C. SA 126.00 105.00
26661228002375 buc.
1000x180x300mm Radial Plus SRL 145.00 120.83
Preţ mediu 135.50 112.92 1.00
4.10. Ţevi din beton armat integrate cu mufă Standard EN 1916 GOST 6482-88:20054-82
pentru
TS 30.25-3 buc. F.E.C. SA 1560.00 1300.00
informaţie
Preţ mediu 1560.00 1300.00 1.00
pentru
TS 40.25-3 buc. F.E.C. SA 1860.00 1550.00
informaţie
Preţ mediu 1860.00 1550.00 1.00
pentru
TS 50-10-3 buc. F.E.C. SA 1458.00 1215.00
informaţie
Preţ mediu 1458.00 1215.00 1.00
pentru
TS 50-20-3 buc. F.E.C. SA 2580.00 2150.00
informaţie
Preţ mediu 2580.00 2150.00 1.00
pentru
TS 60.25-3 buc. F.E.C. SA 3498.00 2915.00
informaţie
Preţ mediu 3498.00 2915.00 1.00
pentru
TS 80-25-3 buc. F.E.C. SA 4860.00 4050.00
informaţie
Preţ mediu 4860.00 4050.00 1.00

17
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru
TS 100-25-3 buc. F.E.C. SA 7260.00 6050.00
informaţie
Preţ mediu 7260.00 6050.00 1.00
pentru
TS 120-25-3 buc. F.E.C. SA 10458.00 8715.00
informaţie
Preţ mediu 10458.00 8715.00 1.00
4.11. Ţevi din beton integrate cu mufă Standard EN 1916 GOST 6482-88:20054-82
pentru
TBS 30-25 buc. F.E.C. SA 1260.00 1050.00
informaţie
Preţ mediu 1260.00 1050.00 1.00
pentru
TBS 40-25 buc. F.E.C. SA 1590.00 1325.00
informaţie
Preţ mediu 1590.00 1325.00 1.00
pentru
TBS 60-25 buc. F.E.C. SA 3000.00 2500.00
informaţie
Preţ mediu 3000.00 2500.00 1.00
pentru
TBS 80-25 buc. F.E.C. SA 4260.00 3550.00
informaţie
Preţ mediu 4260.00 3550.00 1.00
pentru
TBS 100-25 buc. F.E.C. SA 6000.00 5000.00
informaţie
Preţ mediu 6000.00 5000.00 1.00
pentru
TBS 120-25 buc. F.E.C. SA 9000.00 7500.00
informaţie
Preţ mediu 9000.00 7500.00 1.00
4.12. Ţevi din beton armat cu cep şi buză Standard EN 1916 GOST 6482-88:20054-82
TF 140 d=interior
pentru
1400mm d=exterior buc. F.E.C. SA 10782.00 8985.00
informaţie 1760mm l=2000mm
Preţ mediu 10782.00 8985.00 1.00
TF 160 d=interior
pentru
1600mm d=exterior buc. F.E.C. SA 13026.00 10855.00
informaţie 2010mm l=2000mm
Preţ mediu 13026.00 10855.00 1.00
V. Materiale pentru zidărie
5.1. Cărămizi ceramice
Cărămidă pentru Laridan Lux SRL 3.75 3.13
26440112300652 sobă buc.
205x100x50mm Macon SA 3.40 2.83
Preţ mediu 3.58 2.98 1.00
18
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Căramidă plină, Macon SA 4.10 3.42
26401123006430 presată buc. Laridan Lux SRL 4.40 3.67
240x115x63mm Supraten SA 4.70 3.92
Preţ mediu 4.40 3.67 1.00
Căramidă Supraten SA 4.00 3.33
ceramică plină cu Laridan Lux SRL 3.75 3.13
2640112302501 buc.
goluri
250x120x65mm Macon SA 3.60 3.00
Preţ mediu 3.78 3.15 1.00
Cărămidă îngroşată Supraten SA 4.40 3.67
26401123025011 cu goluri buc. Laridan Lux SRL 4.10 3.42
250x120x88mm Macon SA 3.70 3.08
Preţ mediu 4.07 3.39 1.00
5.2. Blocuri fortan
SC Graplus-com
SRL
500.00 416.67
Blocuri fortan
26401123006481 100x190x390mm m³ SC Iacobaş
650.00 541.67
Construct SRL
Radial Plus SRL 650.00 541.67
Preţ mediu 600.00 500.00 1.00
SC Graplus-com
SRL
490.00 408.33
Blocuri fortan
26401123006482 120x190x390mm m³ SC Iacobaş
650.00 541.67
Construct SRL
Radial Plus SRL 650.00 541.67
Preţ mediu 596.67 497.22 1.00
Blocuri fortan SC Iacobaş
650.00 541.67
26401123006483 200x190x390mm m³ Construct SRL
Radial Plus SRL 650.00 541.67
Preţ mediu 650.00 541.67 1.00
5.3. Blocuri de calcar (cotileţ)
Blocuri de calcar
14111222012750 (cotileţ) calitatea I m³ Mineral SA 702.00 585.00
390x190x240mm
Preţ mediu 702.00 585.00 1.00
Blocuri de calcar
14111222012751 (cotileţ) calitatea m³ Mineral SA 600.00 500.00
II
Preţ mediu 600.00 500.00 1.00

19
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Blocuri de calcar
14111222012752 (cotileţ) calitatea m³ Mineral SA 483.00 402.50
III
Preţ mediu 483.00 402.50 1.01
VI. Materiale agregate, lianţi
6.1. Materiale agregate
6.1.1. Nisip, moluză
Cariera
Nisip spălat,
14211022005870 t Cobusca SA fil. 210.00 175.00
γ=1,25 t/m³
Chişinău
Preţ mediu 210.00 175.00 1.00
Nisip cernut Cariera
14211022005251 (nespălat), t Cobusca SA fil. 170.00 141.67
γ=1,25t/m³ Chişinău
Preţ mediu 170.00 141.67 1.00
Nisip cernut, Laridan Lux
14211022005252 t 155.00 129.17
γ=1,25t/m³ SRL
Preţ mediu 155.00 129.17 1.00
Goiana Petr. Co
14211022005253 Nisip cernut m³ 200.00 166.67
SRL
Preţ mediu 200.00 166.67 1.00
Nisip (spălat)
pentru
fracția 0,16- sac Supraten SA 19.00 15.83
informaţie
0,6mm, 20kg
Preţ mediu 19.00 15.83 1.00
pentru Nisip (necernut)
sac Mac-Stro SRL 8.50 7.08
informaţie 25kg
Preţ mediu 8.50 7.08 1.00
Nisip de cuarț
pentru
fracție 0,25mm, sac Supraten SA 82.00 68.33
informaţie 25kg, γ=1,55 t/m³
Preţ mediu 82.00 68.33 1.00
pentru Amestec din nisip Goiana Petr. Co
m³ 210.00 175.00
informaţie şi prundiş din rîu SRL
Preţ mediu 210.00 175.00 1.00
Nisip din roci Laridan Lux
85.00 70.83
fărîmiţate SRL
14211022005481 t
(moluză),
γ=1,0t/m³ SC Pietriş SA 57.00 47.50
Preţ mediu 71.00 59.17 1.00

20
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
6.1.2. Piatră brută

Piatră brută Cariera Micăuţi


14111222010010 t 220.00 183.33
M300, γ=1,30t/m³ SA

Preţ mediu 220.00 183.33 1.00


pentru Piatră brută
t Calcar SA 130.00 108.33
informaţie M600, γ=1,30t/m³
Preţ mediu 130.00 108.33 1.00
6.1.3. Pietriş
Pietriş fracţie 20-
pentru Cariera Micăuţi
40mm M300, t 195.00 162.50
informaţie SA
γ=1,26 t/m³
Preţ mediu 195.00 162.50 1.00
Pietriş fracţie 40-
pentru Cariera Micăuţi
70mm M300, t 195.00 162.50
informaţie SA
γ=1,26 t/m³
Preţ mediu 195.00 162.50 1.00
Pietriş fracţie 20-
pentru
40mm M400, t SC Pietriş SA 222.00 185.00
informaţie
γ=1,26 t/m³
Preţ mediu 222.00 185.00 1.00
pentru Pietriş fracţie 40-
t SC Pietriş SA 216.00 180.00
informaţie 70mm M400
Preţ mediu 216.00 180.00 1.00
pentru Pietriş fracţie 5-
t SC Pietriş SA 228.00 190.00
informaţie 20mm M600
Preţ mediu 228.00 190.00 1.00
Pietriş alb fracţie Cariera
pentru
5-20mm M500, t Cobusca SA fil. 270.00 225.00
informaţie
γ=1,24 t/m³ Chişinău
Preţ mediu 270.00 225.00 1.00
Pietriş alb fracţie Cariera
pentru
20-40mm M500, t Cobusca SA fil. 270.00 225.00
informaţie
γ=1,26 t/m³ Chişinău
Preţ mediu 270.00 225.00 1.00

21
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
6.1.4. Piatră spartă de calcar

Piatră spartă de
pentru
calcar 5-20mm t Calcar SA 150.00 125.00
informaţie
M600, γ=1,24t/m³

Preţ mediu 150.00 125.00 1.00


Piatră spartă de
pentru
calcar 20-40mm t Calcar SA 120.00 100.00
informaţie
M600, γ=1,26t/m³

Preţ mediu 120.00 100.00 1.00

Piatră spartă de
pentru
calcar 40-80mm t Calcar SA 110.00 91.67
informaţie
M600, γ=1,26t/m³

Preţ mediu 110.00 91.67 1.00


6.1.5. Amestec de pietriș și nisip
Amestec de
pentru
pietriș și nisip 0- t Calcar SA 100.00 83.33
informaţie
40mm M600
Preţ mediu 100.00 83.33 1.00
Amestec de
pentru
pietriș și nisip 0- t Calcar SA 110.00 91.67
informaţie
80mm M600
Preţ mediu 110.00 91.67 1.00
6.2. Materiale liante
6.2.1. Argilă
Argilă (lut) Cariera Micăuţi
1420202205501 t 75.00 62.50
γ=1,96 t/m³ SA
Preţ mediu 75.00 62.50 1.00
6.2.2. Cimenturi
Ciment Tip 32,5R Laridan Lux
26511221000232 sac 64.00 53.33
M400 40kg SRL

Preţ mediu 64.00 53.33 1.00


Ciment Tip 42,5R Laridan Lux
2651122100441 sac 76.40 63.67
M500 40kg SRL
Preţ mediu 76.40 63.67 1.00

22
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Supraten SA 98.00 81.67
2651122100001 Ciment alb 25kg sac Ammo SRL 114.00 95.00
MCF-Engros SRL 112.00 93.33
Preţ mediu 108.00 90.00 0.97
6.2.3. Var

Var calcic hidratat


Laridan Lux
2664102101127 (stins uscat) 20kg sac 72.00 60.00
SRL
(m³=700 kg)

Preţ mediu 72.00 60.00 1.00


VII. Produse din metal
7.1. Oţel beton A-I
Oţel beton profil
pentru Metal SV Profit
neted A-I t 11600.00 9666.67
informaţie SRL
d=5,5mm
Preţ mediu 11600.00 9666.67 1.01

pentru Oţel beton profil Metal SV Profit


t 11600.00 9666.67
informaţie neted A-I d=8mm SRL

Preţ mediu 11600.00 9666.67 1.01


Oţel beton profil
pentru Metal SV Profit
neted A-I t 11600.00 9666.67
informaţie SRL
d=10mm
Preţ mediu 11600.00 9666.67 1.01
Oţel beton profil
pentru Metal SV Profit
neted A-I t 11600.00 9666.67
informaţie SRL
d=12mm
Preţ mediu 11600.00 9666.67 1.01
Oţel beton profil
pentru Metal SV Profit
neted A-I t 11600.00 9666.67
informaţie SRL
d=14mm
Preţ mediu 11600.00 9666.67 1.01
Oţel beton profil
pentru Metal SV Profit
neted A-I t 11600.00 9666.67
informaţie SRL
d=16mm
Preţ mediu 11600.00 9666.67 1.01

23
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Oţel beton profil
pentru Metal SV Profit
neted A-I t 11600.00 9666.67
informaţie SRL
d=18mm
Preţ mediu 11600.00 9666.67 1.01
Oţel beton profil
pentru Metal SV Profit
neted A-I t 11600.00 9666.67
informaţie SRL
d=20mm
Preţ mediu 11600.00 9666.67 1.01
Oţel beton profil
pentru Metal SV Profit
neted A-I t 11600.00 9666.67
informaţie SRL
d=22mm
Preţ mediu 11600.00 9666.67 1.01
7.2. Oţel beton A-III
Oţel beton profil
pentru Metal SV Profit
neted A-III t 10200.00 8500.00
informaţie SRL
d=6mm
Preţ mediu 10200.00 8500.00 1.01
Oţel beton profil
pentru Metal SV Profit
neted A-III t 10200.00 8500.00
informaţie SRL
d=8mm
Preţ mediu 10200.00 8500.00 1.01
Oţel beton profil
pentru Metal SV Profit
neted A-III t 10200.00 8500.00
informaţie SRL
d=10mm
Preţ mediu 10200.00 8500.00 1.01
Oţel beton profil
pentru Metal SV Profit
periodic A-III t 10200.00 8500.00
informaţie SRL
d=12-28mm
Preţ mediu 10200.00 8500.00 1.01
7.3. Profile din oţel
Oţel pătrat
pentru Metal SV Profit
laminat la cald t 14000.00 11666.67
informaţie SRL
10x10mm
Preţ mediu 14000.00 11666.67 0.97
Oţel pătrat
pentru Metal SV Profit
laminat la cald t 14000.00 11666.67
informaţie SRL
12x12mm
Preţ mediu 14000.00 11666.67 0.97

24
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Oţel pătrat
pentru Metal SV Profit
laminat la cald t 14000.00 11666.67
informaţie SRL
14x14mm
Preţ mediu 14000.00 11666.67 0.97
Oţel pătrat
pentru Metal SV Profit
laminat la cald t 14000.00 11666.67
informaţie SRL
16x16mm
Preţ mediu 14000.00 11666.67 0.97
Oţel pătrat
pentru Metal SV Profit
laminat la cald t 14000.00 11666.67
informaţie SRL
20x20mm
Preţ mediu 14000.00 11666.67 0.97
7.4. Oţel lat laminat la cald (benzi metalice)
Oţel lat laminat la
pentru Metal SV Profit
cald 10x3mm t 14400.00 12000.00
informaţie SRL
(benzi metalice)
Preţ mediu 14400.00 12000.00 1.20
Oţel lat laminat la
pentru Metal SV Profit
cald 20x4mm t 14400.00 12000.00
informaţie SRL
(benzi metalice)
Preţ mediu 14400.00 12000.00 1.20
Oţel lat laminat la
pentru Metal SV Profit
cald 25x3mm t 14400.00 12000.00
informaţie SRL
(benzi metalice)
Preţ mediu 14400.00 12000.00 1.20
Oţel lat laminat la
pentru Metal SV Profit
cald 30x4mm t 14400.00 12000.00
informaţie SRL
(benzi metalice)
Preţ mediu 14400.00 12000.00 1.20
Oţel lat laminat la
pentru Metal SV Profit
cald 40x4mm t 14400.00 12000.00
informaţie SRL
(benzi metalice)
Preţ mediu 14400.00 12000.00 1.20
Oţel laminat la
pentru Metal SV Profit
cald 50x5mm t 14400.00 12000.00
informaţie SRL
(benzi metalice)
Preţ mediu 14400.00 12000.00 1.20
7.5. Profile cornier
pentru Profil cornier Metal SV Profit
t 13600.00 11333.33
informaţie 20x40mm SRL
Preţ mediu 13600.00 11333.33 0.98

25
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru Profil cornier Metal SV Profit
t 13600.00 11333.33
informaţie 30x30mm SRL
Preţ mediu 13600.00 11333.33 0.98
pentru Profil cornier Metal SV Profit
t 13600.00 11333.33
informaţie 30x40mm SRL
Preţ mediu 13600.00 11333.33 0.98
pentru Profil cornier Metal SV Profit
t 13600.00 11333.33
informaţie 45x50mm SRL
Preţ mediu 13600.00 11333.33 0.98
pentru Profil cornier Metal SV Profit
t 13600.00 11333.33
informaţie 50x40mm SRL
Preţ mediu 13600.00 11333.33 0.98
pentru Profil cornier Metal SV Profit
t 13600.00 11333.33
informaţie 60x50mm SRL
Preţ mediu 13600.00 11333.33 0.98
pentru Profil cornier Metal SV Profit
t 13600.00 11333.33
informaţie 60x60mm SRL
Preţ mediu 13600.00 11333.33 0.98
pentru Profil cornier Metal SV Profit
t 13600.00 11333.33
informaţie 63x50mm SRL
Preţ mediu 13600.00 11333.33 0.98
pentru Profil cornier Metal SV Profit
t 13600.00 11333.33
informaţie 80x60mm SRL
Preţ mediu 13600.00 11333.33 0.98
pentru Profil cornier Metal SV Profit
t 13600.00 11333.33
informaţie 90x70mm SRL
Preţ mediu 13600.00 11333.33 0.98
7.6. Profile U
Profil U aripi
pentru Metal SV Profit
egale laminat la t 13500.00 11250.00
informaţie SRL
cald U=6,5cm
Preţ mediu 13500.00 11250.00 0.97
Profil U aripi
pentru Metal SV Profit
egale laminat la t 13500.00 11250.00
informaţie SRL
cald U=10cm
Preţ mediu 13500.00 11250.00 0.97
Profil U aripi
pentru Metal SV Profit
egale laminat la t 13500.00 11250.00
informaţie SRL
cald U=12, 16cm
Preţ mediu 13500.00 11250.00 0.97

26
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Profil U aripi
pentru Metal SV Profit
egale laminat la t 13500.00 11250.00
informaţie SRL
cald U=18cm
Preţ mediu 13500.00 11250.00 0.97
Profil U aripi
pentru Metal SV Profit
egale laminat la t 13500.00 11250.00
informaţie SRL
cald U=20cm
Preţ mediu 13500.00 11250.00 0.97
Profil U aripi
pentru Metal SV Profit
egale laminat la t 13500.00 11250.00
informaţie SRL
cald U=22cm
Preţ mediu 13500.00 11250.00 0.97
Profil U aripi
pentru Metal SV Profit
egale laminat la t 13500.00 11250.00
informaţie SRL
cald U=24cm
Preţ mediu 13500.00 11250.00 0.97
Profil U aripi
pentru Metal SV Profit
egale laminat la t 13500.00 11250.00
informaţie SRL
cald U=27, 30cm
Preţ mediu 13500.00 11250.00 0.97
7.7. Plase sudate Vr-1
Plasă sudată din F.E.C. SA 14.10 11.75
armătură Rultehcom SRL 17.10 14.25
28731220007501 m² Lavincom Prim
d=3/100x100mm 18.00 15.00
SRL
(1m²=1,0kg)
Mac-Stro SRL 17.20 14.33
Preţ mediu 16.60 13.83 1.00
Plasă sudată din Rultehcom SRL 12.83 10.69
armătură Lavincom Prim
28731220007502 m² 13.00 10.83
d=3/150x150mm SRL
(1m²=0,59kg) Mac-Stro SRL 12.30 10.25
Preţ mediu 12.71 10.59 1.00
Plasă sudată din F.E.C. SA 9.00 7.50
armătură Rultehcom SRL 9.98 8.32
28731220007503 m²
d=3/200x200mm Lavincom Prim
(1m²=0,60kg) SRL
11.00 9.17
Preţ mediu 9.99 8.33 1.00

27
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
F.E.C. SA 22.20 18.50
Plasă sudată din
armătură Rultehcom SRL 27.08 22.57
28731220007504 m²
d=4/100x100mm Mac-Stro SRL 27.10 22.58
(1m²=1,8kg) Lavincom Prim
30.00 25.00
SRL
Preţ mediu 26.60 22.16 1.00
Plasă sudată din Rultehcom SRL 20.90 17.42
armătură Lavincom Prim
28731220007505 m² 21.00 17.50
d=4/150x150mm SRL
(1m²=0,8kg) Mac-Stro SRL 19.20 16.00
Preţ mediu 20.37 16.97 1.00
F.E.C. SA 13.80 11.50
Plasă sudată din
armătură Rultehcom SRL 16.15 13.46
28731220007506 m² Lavincom Prim
d=4/200x200mm 17.00 14.17
SRL
(1m²=0,8kg)
Mac-Stro SRL 15.00 12.50
Preţ mediu 15.49 12.91 1.00
Plasă sudată din
pentru armătură
m² F.E.C. SA 39.60 33.00
informaţie d=5/100x100mm
(1m²=2,8kg)
Preţ mediu 39.60 33.00 1.00
Plasă sudată din
pentru armătură
m² F.E.C. SA 23.10 19.25
informaţie d=5/200x200mm
(1m²=1,45kg)
Preţ mediu 23.10 19.25 1.00
7.8. Plase zidărie Vr-1
Plasă zidărie d=3;
pentru
0.09x3.0m, pasul m F.E.C. SA 3.24 2.70
informaţie
200x80mm
Preţ mediu 3.24 2.70 1.00
Plasă zidărie d=3;
pentru
0.16x3.0m, pasul m F.E.C. SA 3.60 3.00
informaţie
200x140mm
Preţ mediu 3.60 3.00 1.00
Plasă zidărie d=3;
pentru
0.37x3.0m, pasul m F.E.C. SA 4.80 4.00
informaţie
200x170mm
Preţ mediu 4.80 4.00 1.00

28
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Plasă zidărie d=4;
pentru
0.09x3.0m, pasul m F.E.C. SA 4.32 3.60
informaţie
200x80mm
Preţ mediu 4.32 3.60 1.00
Plasă zidărie d=4;
pentru
0.16x3.0m, pasul m F.E.C. SA 4.80 4.00
informaţie
200x140mm
Preţ mediu 4.80 4.00 1.00
Plasă zidărie d=4;
pentru
0.37x3.0m, pasul m F.E.C. SA 9.06 7.55
informaţie
200x170mm
Preţ mediu 9.06 7.55 1.00
7.9. Plase sudate zincate
Plasă sudată
zincată
28731220048420 m² Rultehcom SRL 27.00 22.50
d=1,4/25x25mm
(1m²=1,12kg)
Preţ mediu 27.00 22.50 1.00
Plasă sudată
zincată
28731220048421 m² Rultehcom SRL 34.20 28.50
d=1,6/25x25mm
(1m²=1,28kg)
Preţ mediu 34.20 28.50 1.00
Plasă sudată
zincată
28731220048422 m² Rultehcom SRL 42.30 35.25
d=1,8/25x25mm
(1m²=1,5kg)
Preţ mediu 42.30 35.25 1.00
7.10. Sîrme
Sîrmă ghimpată
Rultehcom SRL 25.00 20.83
2873123808000 Sîrmă ghimpată kg
Mac-Stro SRL 27.60 23.00
Preţ mediu 26.30 21.92 1.00
Sîrmă neagră moale
Sîrmă neagră Bimetcom SRL 15.50 12.92
2734113803142 moale d=1,2mm kg Rultehcom SRL 16.50 13.75
(sîrma arsă) Laridan Lux SRL 16.35 13.63
Preţ mediu 16.12 13.43 1.00

29
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Sîrmă neagră
pentru Laridan Lux
moale d=2,5mm kg 15.55 12.96
informaţie SRL
(sîrma arsă)
Preţ mediu 15.55 12.96 1.00
Sîrmă neagră Rultehcom SRL 15.50 12.92
2734113803269 moale d=3mm kg
(sîrma arsă) Bimetcom SRL 14.60 12.17
Preţ mediu 15.05 12.54 1.00
Sîrmă neagră Mac-Stro SRL 19.00 15.83
2734113803295 moale d=4mm kg
(sîrma arsă) Bimetcom SRL 14.80 12.33
Preţ mediu 16.90 14.08 0.99
Sîrmă zincată moale
Sîrmă zincată
pentru informaţie kg Rultehcom SRL 18.50 15.42
moale d=1,5mm
Preţ mediu 18.50 15.42
Sîrmă zincată
2734113805867 kg Rultehcom SRL 18.80 15.67
moale d=1,7mm
Preţ mediu 18.80 15.67 1.00
Sîrmă zincată Laridan Lux SRL 16.80 14.00
2734113805889 kg
moale d=2,5mm Rultehcom SRL 17.30 14.42
Preţ mediu 17.05 14.21
Sîrmă zincată Laridan Lux
2734113805891 kg 16.70 13.92
moale d=3mm SRL
Preţ mediu 16.70 13.92 1.00
7.11. Tablă
Tablă zincată
Tablă zincată
2710403640001 0,35x1000x2000mm buc. Bimetcom SRL 102.76 85.63
(1m²=2,75kg)
Preţ mediu 102.76 85.63 0.96
Tablă zincată Bimetcom SRL 119.02 99.18
27104036418170 0,4x1000x2000mm buc.
(1m²=3,14kg) Rultehcom SRL 150.00 125.00
Preţ mediu 134.51 112.09 1.00
Tablă zincată
27104036422991 0,5x1000x2000mm buc. Bimetcom SRL 138.37 115.31
(1m²=3,92kg)
Preţ mediu 138.37 115.31 1.07

30
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Tablă laminată la rece
Tablă laminată la
pentru rece
buc. Bimetcom SRL 350.92 292.43
informaţie 1,5x1000x2000mm
(1m²=11,78kg)
Preţ mediu 350.92 292.43 1.01
Tablă laminată la
pentru rece
buc. Bimetcom SRL 551.85 459.88
informaţie 1,5x1250x2500mm
(1m²=11,78kg)
Preţ mediu 551.85 459.88 1.04
Tablă laminată la cald
Tablă laminată la
pentru cald
buc. Bimetcom SRL 436.99 364.16
informaţie 2x1000x2000mm
(1m²=15,7kg)
Preţ mediu 436.99 364.16 1.07
Tablă laminată la
pentru cald
buc. Bimetcom SRL 703.30 586.08
informaţie 2x1250x2500mm
(1m²=15,7kg)
Preţ mediu 703.30 586.08 1.07
Tablă laminată la
pentru cald
buc. Bimetcom SRL 729.97 608.31
informaţie 3x1000x2000mm
(1m²=23,65kg)
Preţ mediu 729.97 608.31 1.24
Tablă laminată la
pentru cald
buc. Bimetcom SRL 1355.50 1129.58
informaţie 4x1250x2500mm
(1m²=31,4kg)
Preţ mediu 1355.50 1129.58 1.07
7.12. Piese turnate pentru sobe
pentru Plită pentru sobă
buc. Rultehcom SRL 500.00 416.67
informaţie cu 2 ochiuri
Preţ mediu 500.00 416.67 1.00

31
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru
Uşiţă mică buc. Rultehcom SRL 135.00 112.50
informaţie
Preţ mediu 135.00 112.50 1.00
7.13. Electrozi
Electrozi d=2
2873155901202 cutie Mac-Stro SRL 230.00 191.67
4,0kg
Preţ mediu 230.00 191.67 1.00
MCF-Engros SRL 185.00 154.17
Electrozi d=4
28731559012001 cutie Mac-Stro SRL 217.00 180.83
4,5kg
Laridan Lux SRL 211.50 176.25
Preţ mediu 204.50 170.42 1.00
Electrozi d=5
2873155901203 cutie Mac-Stro SRL 143.00 119.17
5,0kg
Preţ mediu 143.00 119.17 1.00
VIII. Produse din gips-carton şi ipsos
8.1. Plăci din gips-carton
MCF-Engros SRL 75.00 62.50
Placă gips-carton
2662102700202 buc. Mac-Stro SRL 80.00 66.67
2500x1200x9,5mm
Laridan Lux SRL 76.00 63.33
Preţ mediu 77.00 64.17 1.00
Mac-Stro SRL 90.00 75.00
Placă gips-carton
2662102700201 buc. Supraten SA 87.00 72.50
2500x1200x12,5mm
Laridan Lux SRL 85.00 70.83
Preţ mediu 87.33 72.78 1.06
Placă gips-carton
Supraten SA 89.00 74.17
pentru rezistentă la
buc.
informaţie umiditate MCF-Engros
2500x1200x9,5mm 85.00 70.83
SRL
Preţ mediu 87.00 72.50 1.02
Laridan Lux
Placă gips-carton 95.00 79.17
SRL
rezistentă la
26621027002041 buc. Mac-Stro SRL 100.00 83.33
umiditate
MCF-Engros
2500x1200x12,5mm 94.00 78.33
SRL
Preţ mediu 96.33 80.28 1.03

32
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Placă gips-carton Supraten SA 124.35 103.63


pentru
rezistentă la foc buc.
informaţie Laridan Lux SRL 103.00 85.83
2500x1200x12,5mm

Preţ mediu 113.68 94.73 0.99


Placă gips-carton
pentru MCF-Engros
Acustic buc. 540.00 450.00
informaţie 2000x1200x12,5mm SRL
Preţ mediu 540.00 450.00 1.00
8.2. Plăci din ipsos cu falţ
Placă din ipsos cu Laridan Lux
falţ 49.00 40.83
SRL
2662102700001 666x500x80mm, buc.
include 3 bucăţi pe MCF-Engros
50.00 41.67
m² SRL
Preţ mediu 49.50 41.25 1.00
Placă din ipsos cu MCF-Engros
falţ 65.00 54.17
SRL
2662102700002 666x500x80mm buc.
hidrofugă, include Laridan Lux
3 bucăţi pe m² 62.00 51.67
SRL
Preţ mediu 63.50 52.92 1.00
8.3. Plăci din ipsos armat cu fibre celulozice
Placă din ipsos armat
pentru cu fibre celulozice MCF-Engros
buc. 385.00 320.83
informaţie GVL Vidiwall SRL
10x1200x2600mm

Preţ mediu 385.00 320.83 1.00


Placă din ipsos armat
pentru cu fibre celulozice MCF-Engros
buc. 395.00 329.17
informaţie GVL Vidiwall SRL
12,5x1200x2600mm

Preţ mediu 395.00 329.17 1.00


IX. Profile CD, UD, UA
9.1. Profile CD
Profil CD Laridan Lux SRL 24.15 20.13
2840136312704 60x27mm buc. Supraten SA 25.00 20.83
3000mm BIComplex SRL 29.00 24.17
Preţ mediu 26.05 21.71 1.00

33
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Profil CD Laridan Lux SRL 32.20 26.83
2840136312702 60x27mm buc.
4000mm Supraten SA 33.40 27.83
Preţ mediu 32.80 27.33 1.00
9.2. Profile UD
Profil UD Laridan Lux SRL 15.55 12.96
2840136312705 27x28mm buc. Mac-Stro SRL 16.50 13.75
3000mm Supraten SA 16.00 13.33
Preţ mediu 16.02 13.35 1.00
Profil UD Laridan Lux SRL 20.70 17.25
2840136312703 27x28mm buc. Mac-Stro SRL 22.00 18.33
4000mm Supraten SA 21.40 17.83
Preţ mediu 21.37 17.81 1.00
9.2.1. Profile UA
Profil pentru gol
pentru MCF-Engros
de ușă UA48,8 buc. 198.00 165.00
informaţie SRL
3000mm
Preţ mediu 198.00 165.00 1.00
9.3. Produse complementare
Element de Supraten SA 1.55 1.29
28121063059090 susţinere buc. BIComplex SRL 2.00 1.67
60x125mm Laridan Lux SRL 1.25 1.04
Preţ mediu 1.60 1.33 1.00
Mac-Stro SRL 3.40 2.83
Arc dublu
28121063059091 buc. Supraten SA 3.20 2.67
(fluturaş) 4mm
Laridan Lux SRL 2.30 1.92
Preţ mediu 2.97 2.47 1.02
Tijă pentru Supraten SA 1.75 1.46
28121063059110 suspendări buc. MCF-Engros SRL 2.00 1.67
250mm Laridan Lux SRL 1.50 1.25
Preţ mediu 1.75 1.46 1.00
Tijă pentru Supraten SA 2.65 2.21
2812106305911 suspendări buc. Mac-Stro SRL 2.90 2.42
500mm Laridan Lux SRL 2.30 1.92
Preţ mediu 2.62 2.18 1.00
Conector dublu Supraten SA 3.45 2.88
28121063059001 transversal CD buc. MCF-Engros SRL 4.20 3.50
60x27mm Laridan Lux SRL 4.00 3.33
Preţ mediu 3.88 3.24 1.00
34
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
X. Corniere, cremaliere
10.1. Corniere, cremaliere
Cornier din aluminiu
Cornier din MCF-Engros SRL 9.30 7.75
aluminiu perforat
2710703501057 buc. Supraten SA 9.65 8.04
pentru colţ
20x20x3000mm Laridan Lux SRL 10.00 8.33
Preţ mediu 9.65 8.04 1.00
Cornier din MCF-Engros SRL 15.00 12.50
pentru
aluminiu cu plasă buc. Supraten SA 15.00 12.50
informaţie
3000mm Laridan Lux SRL 14.00 11.67
Preţ mediu 14.67 12.22 1.00
Cornier din pvc
pentru Cornier din pvc Supraten SA 7.30 6.08
buc.
informaţie 2500mm Laridan Lux SRL 6.80 5.67
Preţ mediu 7.05 5.88 1.00
pentru Cornier din pvc Supraten SA 16.00 13.33
buc.
informaţie cu plasă 3000mm Laridan Lux SRL 14.00 11.67
Preţ mediu 15.00 12.50 1.00
Cremalieră
9.90
MCF-Engros SRL 8.25
pentru Cremalieră
buc. Supraten SA 11.40 9.50
informaţie 10x3000mm
Laridan Lux SRL 9.50 7.92
Preţ mediu 10.27 8.56 1.00
XI. Tavane suspendate Sistem Amstrong
11.1. Tavane suspendate Sistem Amstrong
Tavan suspendat
Sistem Amstrong
2732103646151 gr.12mm (este inclus
m² Gheolaris SA 165.44 137.87
preţul componentelor)

Preţ mediu 165.44 137.87 1.01


Placă pentru tavan
suspendat Sistem
MCF-Engros
2732103646153 Amstrong m² 106.00 88.33
600x600x13mm SRL
(include 3 buc/m²)
Preţ mediu 106.00 88.33 1.00

35
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
XII. Produse din lemn
12.1. Produse din lemn
Placaj
Placă PFL (DVP)
26701122040502 2440x1830x3mm buc. Mac-Stro SRL 102.00 85.00
4,47m²
Preţ mediu 102.00 85.00 1.00
Placă PFL (DVP)
26701122040503 2750x1700x3,2mm buc. Supraten SA 114.00 95.00
4,47m²
Preţ mediu 114.00 95.00 1.00
Placă PAL (DSP) Supraten SA 444.00 370.00
20201329205270 3500x1750x16mm buc.
6,13m² Ammo SRL 420.00 350.00
Preţ mediu 432.00 360.00 1.00
Placaj fag uz Laridan Lux
127.00 105.83
general SRL
20202129192310 buc.
1520x1520x4mm
2,31m² Mac-Stro SRL 123.00 102.50
Preţ mediu 125.00 104.17 1.02
Placaj fag uz Ammo SRL 170.00 141.67
general Mac-Stro SRL 150.00 125.00
20202129192311 buc.
1520x1520x6mm Laridan Lux
2,31m² 176.00 146.67
SRL
Preţ mediu 165.33 137.78 0.97
Placaj fag uz Ammo SRL 219.00 182.50
general
20202129192312 buc.
1520x1520x8mm Laridan Lux
215.00 179.17
2,31m² SRL
Preţ mediu 217.00 180.83 1.00
Placaj fag uz
Mac-Stro SRL 306.00 255.00
pentru general
buc.
informaţie 1520x1520x12mm Laridan Lux
313.00 260.83
2,31m² SRL
Preţ mediu 309.50 257.92 1.00
Placaj fag uz Mac-Stro SRL 350.00 291.67
pentru general
buc. Laridan Lux
informaţie 1520x1520x18mm 469.00 390.83
2,31m² SRL
Preţ mediu 409.50 341.25 0.89

36
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
OSB-3
OSB-3 ATICO-PLUS SRL 185.00 154.17
20201329205271 2500x1250x10mm buc. Mac-Stro SRL 215.00 179.17
3,13m² Laridan Lux SRL 197.00 164.17
Preţ mediu 199.00 165.83 1.00
ATICO-PLUS SRL 275.00 229.17
OSB-3
Ammo SRL 354.00 295.00
20201329205272 2500x1250x15mm buc.
Mac-Stro SRL 310.00 258.33
3,13m²
Laridan Lux SRL 288.00 240.00
Preţ mediu 306.75 255.63 0.98
pentru OSB-3 Mac-Stro SRL 385.00 320.83
buc.
informaţie 2500x1250x18mm Laridan Lux SRL 347.00 289.17
Preţ mediu 366.00 305.00 0.98
pentru OSB-3 Laridan Lux SRL 495.00 412.50
buc.
informaţie 2500x1250x25mm Ammo SRL 460.00 383.33
Preţ mediu 477.50 397.92 1.00
12.2. Cherestea
Laridan Lux
3600.00 3000.00
Cherestea SRL
20102129134201 m³
25x120x4000mm SC Lemn
3550.00 2958.33
Comerţ SRL
Preţ mediu 3575.00 2979.17
M.i.F. SA 3800.00 3166.67
pentru Cherestea Laridan Lux SRL 4200.00 3500.00

informaţie 50x50x4000mm SC Lemn
3550.00 2958.33
Comerţ SRL
Preţ mediu 3850.00 3208.33 1.00
SC Lemn
3550.00 2958.33
pentru Cherestea Comerţ SRL

informaţie 50x50x6000mm Laridan Lux SRL 4200.00 3500.00
M.i.F. SA 3800.00 3166.67
Preţ mediu 3850.00 3208.33 1.00
Laridan Lux SRL 3850.00 3208.33
Cherestea
20102129134202 m³ M.i.F. SA 3800.00 3166.67
50x100x6000mm
Vilerex SRL 3800.00 3166.67
Preţ mediu 3816.67 3180.56 1.00

37
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
M.i.F. SA 3800.00 3166.67
Cherestea
20102129134203 m³ Vilerex SRL 3800.00 3166.67
100x100x6000mm
Laridan Lux SRL 3850.00 3208.33
Preţ mediu 3816.67 3180.56 1.00
M.i.F. SA 3800.00 3166.67
Cherestea
20102129134204 m³ SC Lemn
150x150x4000mm 3550.00 2958.33
Comerţ SRL
Preţ mediu 3675.00 3062.50 1.00
Laridan Lux SRL 3850.00 3208.33
Cherestea
20102129134205 m³ Vilerex SRL 3800.00 3166.67
150x150x6000mm
M.i.F. SA 3800.00 3166.67
Preţ mediu 3816.67 3180.56 1.00
XIII. Uşi
13.1. Uşi din MDF
Uşă din MDF BIComplex
2030112931004 buc. 1434.00 1195.00
2000x700mm SRL
Preţ mediu 1434.00 1195.00 1.00
pentru Uşă din MDF BIComplex
buc. 1434.00 1195.00
informaţie 2000x800mm SRL
Preţ mediu 1434.00 1195.00 1.00
Uşă din MDF BIComplex
2030112931002 buc. 1434.00 1195.00
2000x900mm SRL
Preţ mediu 1434.00 1195.00 1.00
13.2. Uşi de interior cu furnir, furnir natural
Uşi de interior cu furnir
Uşă de interior cu
pentru BIComplex
furnir buc. 2145.00 1787.50
informaţie SRL
2000x700mm
Preţ mediu 2145.00 1787.50 1.00
Uşă de interior cu
pentru BIComplex
furnir buc. 2145.00 1787.50
informaţie SRL
2000x800mm
Preţ mediu 2145.00 1787.50 1.00
Uşi de interior cu furnir natural
Uşă de interior cu
furnir natural
2030112930505 buc. Mirdinax SRL 4800.00 4000.00
(stejar) PK25A
2080x880mm
Preţ mediu 4800.00 4000.00 1.00

38
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Uşă de interior cu
furnir natural
2030112930504 buc. Mirdinax SRL 8000.00 6666.67
(stejar) PK21
2080x1280mm
Preţ mediu 8000.00 6666.67 1.11
13.3. Uşi metalice
Uşă metalică BIComplex
28121063066002 buc. 3450.00 2875.00
2050x960x70mm SRL
Preţ mediu 3450.00 2875.00 1.00
Uşă metalică
pentru (consolidată cu
buc. Supraten SA 6600.00 5500.00
informaţie oțel gr.1,5mm)
2050x880x72mm
Preţ mediu 6600.00 5500.00 1.00
13.4. Uşi din aluminiu*
Uşă din aluminiu cu
barieră termică,
pentru Etalon Prim
termopan cu sticlă m² 4964.96 4137.47
informaţie Low (selectivă) şi un SRL
panou Sistema Saray

Preţ mediu 4964.96 4137.47 1.00


Uşă din aluminiu cu
barieră termică,
pentru Etalon Prim
termopan cu sticlă m² 6619.49 5516.24
informaţie Low (selectivă) şi un SRL
panou Sistema Elvial
Preţ mediu 6619.49 5516.24 1.00
Uşă din aluminiu cu
barieră termică,
pentru Etalon Prim
termopan cu sticlă m² 6974.92 5812.43
informaţie Low (selectivă) şi un SRL
panou Sistema Realit
Preţ mediu 6974.92 5812.43 1.00
Uşă din aluminiu cu
barieră termică,
pentru termopan cu sticlă Etalon Prim
Low (selectivă) şi un
m² 10272.01 8560.01
informaţie SRL
panou Sistema
Schueco
Preţ mediu 10272.01 8560.01 1.00

39
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Uşă din aluminiu cu
barieră termică,
pentru termopan cu sticlă Etalon Prim
Low (selectivă) şi un
m² 9500.98 7917.48
informaţie SRL
panou Sistema
Reynaers
Preţ mediu 9500.98 7917.48 1.00
13.5. Spume de poliuretan, chituri silicon
Spumă de montaj
2416566101573 Purfoam Den buc. Supraten SA 87.00 72.50
braven 0,750kg
Preţ mediu 87.00 72.50 1.00
Spumă de montaj
pentru iarna/vara Gun FPC Cheton
buc. 90.00 75.00
informaţie Foam Farbis Grup SRL
0,860kg
Preţ mediu 90.00 75.00 1.00
Chit siliconic Mac-Stro SRL 75.00 62.50
2430226101600 buc.
(alb) 0,280kg Supraten SA 68.90 57.42
Preţ mediu 71.95 59.96 1.06
XIV. Tîmplărie din pvc, aluminiu
14.1. Uşi din profil pvc

Uşă din profil pvc


Profsystem
2523146720284 KBE (cu 3 camere) buc. 3114.10 2595.08
SRL
2100x800mm

Preţ mediu 3114.10 2595.08 1.01


14.2. Ferestre din profil pvc
Fereastră din
profil pvc Fabrica de
25231467203510 buc. 1459.71 1216.43
(4camere) ferestre PRIMA
1000x1000mm
Preţ mediu 1459.71 1216.43 1.01

*Este inclus în preţ lacătul, nu este inclus în preţ glaful, pervazul şi amortizator-frînă.

40
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Fereastră din
profil pvc Fabrica de
25231467203512 buc. 2491.24 2076.03
(4camere) ferestre PRIMA
1500x1500mm
Preţ mediu 2491.24 2076.03 1.01
14.3. Ferestre şi vitralii din profil de aluminiu*
Ferestre din aluminiu cu barieră termică
Fereastră din
aluminiu cu barieră
pentru Etalon Prim
termică, termopan cu m² 2836.81 2364.01
informaţie sticlă Low (selectivă) SRL
Sistema Saray
Preţ mediu 2836.81 2364.01 1.00
Fereastră din
aluminiu cu barieră
pentru Etalon Prim
termică, termopan cu m² 7891.04 6575.87
informaţie sticlă Low (selectivă) SRL
Sistema Elvial

Preţ mediu 7891.04 6575.87 1.00


Fereastră din
aluminiu cu barieră
pentru Etalon Prim
termică, termopan cu m² 8243.71 6869.76
informaţie sticlă Low (selectivă) SRL
Sistema Realit

Preţ mediu 8243.71 6869.76 1.00


Fereastră din
aluminiu cu barieră
pentru Etalon Prim
termică, termopan cu m² 10095.24 8412.70
informaţie sticlă Low (selectivă) SRL
Sistema Schueco

Preţ mediu 10095.24 8412.70 1.00


Fereastră din
aluminiu cu barieră
pentru Etalon Prim
termică, termopan cu m² 9485.77 7904.81
informaţie sticlă Low (selectivă) SRL
Sistema Reynaers
Preţ mediu 9485.77 7904.81 1.00

41
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ferestre şi vitralii din aluminiu Antiglonț
Fereastră şi vitraliu
pentru din aluminiu Etalon Prim
Antiglonţ Sistema
m² 61178.01 50981.68
informaţie SRL
Reynaers

Preţ mediu 61178.01 50981.68 1.00


Fereastră şi vitraliu
pentru din aluminiu Etalon Prim
Antiglonţ Sistema
m² 63900.86 53250.72
informaţie SRL
Schueco
Preţ mediu 63900.86 53250.72 1.00
Ferestre şi vitralii din aluminiu Antifoc
Fereastră şi vitraliu
pentru din aluminiu Antifoc Etalon Prim
m² 11212.77 9343.98
informaţie E 15 Sistema SRL
Reynaers
Preţ mediu 11212.77 9343.98 1.00
Fereastră şi vitraliu
pentru Etalon Prim
din aluminiu Antifoc m² 12428.38 10356.98
informaţie E 15 Sistema Schueco SRL

Preţ mediu 12428.38 10356.98 1.00


Fereastră şi vitraliu
pentru din aluminiu Antifoc Etalon Prim
m² 19454.27 16211.89
informaţie Ei 30 Sistema SRL
Reynaers
Preţ mediu 19454.27 16211.89 1.00
Fereastră şi vitraliu
pentru din aluminiu Antifoc Etalon Prim
m² 23371.13 19475.94
informaţie Ei 30 Sistema SRL
Schueco
Preţ mediu 23371.13 19475.94 1.00
Fereastră şi vitraliu
pentru din aluminiu Antifoc Etalon Prim
m² 28234.70 23528.92
informaţie Ei 45 Sistema SRL
Reynaers
Preţ mediu 28234.70 23528.92 1.00
Fereastră şi vitraliu
pentru din aluminiu Antifoc Etalon Prim
m² 35395.04 29495.87
informaţie Ei 45 Sistema SRL
Schueco
Preţ mediu 35395.04 29495.87 1.00

42
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ferestre şi vitralii din aluminiu Antivandal
Fereastră şi vitraliu
pentru din aluminiu Etalon Prim
m² 7412.72 6177.27
informaţie Antivandal Sistema SRL
Reynaers
Preţ mediu 7412.72 6177.27 1.00
Fereastră şi vitraliu
pentru din aluminiu Etalon Prim
m² 7957.16 6630.97
informaţie Antivandal Sistema SRL
Schueco
Preţ mediu 7957.16 6630.97 1.00
Vitralii interioare din aluminiu
Vitraliu interior din
pentru aluminiu sticlă Etalon Prim
securizată 10-12mm
m² 4606.78 3838.98
informaţie SRL
Sistema Schueco
Preţ mediu 4606.78 3838.98 1.00
Vitraliu interior din
pentru aluminiu sticlă Etalon Prim
securizată 10-12mm
m² 4104.22 3420.18
informaţie SRL
Sistema Alutech
Preţ mediu 4104.22 3420.18 1.00
14.4. Vitrine din profil de aluminiu**
Vitrină gata
confecţionată,
montată la înălţimi
pentru din aluminiu Etalon Prim
m² 6753.81 5628.18
informaţie termopan SRL
reflectorizant
(selectiv) Sistema
Schueco
Preţ mediu 6753.81 5628.18 1.00
Vitrină gata
confecţionată,
montată la înălţimi
pentru din aluminiu Etalon Prim
m² 3610.87 3009.06
informaţie termopan SRL
reflectorizant
(selectiv) Sistema
Saray
Preţ mediu 3610.87 3009.06 1.00

*Nu este inclus în preţ glaful, pervazul, plasa de ţînţari.

43
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Vitrină gata
confecţionată,
montată la înălţimi
pentru din aluminiu Etalon Prim
m² 4027.82 3356.52
informaţie termopan SRL
reflectorizant
(selectiv) Sistema
Realit
Preţ mediu 4027.82 3356.52 1.00
Vitrină gata
confecţionată,
montată la înălţimi
pentru din aluminiu Etalon Prim
m² 4582.99 3819.16
informaţie termopan SRL
reflectorizant
(selectiv) Sistema
Elvial
Preţ mediu 4582.99 3819.16 1.00
Vitrină gata
confecţionată,
montată la înălţimi
pentru din aluminiu Etalon Prim
m² 6625.78 5521.48
informaţie termopan SRL
reflectorizant
(selectiv) Sistema
Reynaers
Preţ mediu 6625.78 5521.48 1.00
XV. Produse pentru pardoseli
15.1. Parchet laminat
Parchet laminat Pereflex SRL 110.00 91.67
20301229402601 m²
7mm-31 Supraten SA 119.00 99.17
Preţ mediu 114.50 95.42 0.99
BIComplex SRL 91.70 76.42
Parchet laminat
20301229402602 m² Supraten SA 131.00 109.17
8mm-31
Pereflex SRL 137.00 114.17
Preţ mediu 119.90 99.92 1.00
Parchet laminat Pereflex SRL 150.00 125.00
20301229402606 m²
8mm-32 Stroy Lux SRL 135.00 112.50
Preţ mediu 142.50 118.75 1.00

**Nu este inclus în preţ eşantieri cu membrane de hidroizolare, vată minerală, glafuri, piese de décor.

44
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Parchet laminat
20301229402607 m² Pereflex SRL 165.00 137.50
8mm-33
Preţ mediu 165.00 137.50 1.00
Parchet laminat
20301229402608 m² Pereflex SRL 275.00 229.17
10mm-33
Preţ mediu 275.00 229.17 1.00
15.2. Linoleumuri
Linoleum
Eruption London
2523116716345 m² Supraten SA 93.00 77.50
gr.3mm, lăţimea
3,5m
Preţ mediu 93.00 77.50 1.00
Linoleum
comercial KR-1
2523116716347 m² Supraten SA 109.00 90.83
gr.2,7mm, lăţimea
2m
Preţ mediu 109.00 90.83 1.00
Linoleum pentru
transport Auto-lin,
2523116716348 m² Supraten SA 106.00 88.33
negru, gr.2,0mm,
lăţimea 2m
Preţ mediu 106.00 88.33 1.00
15.3. Mochete
Mochetă gazon
Preston, verde (iarbă
2662106110005 artificială) gr.5,2mm, m² Supraten SA 90.00 75.00
lăţ.4m (înălțimea
firului 2,4mm)
Preţ mediu 90.00 75.00 1.00
Mochetă Favorit gri,
2662106110004 gr.8,5mm, lăţ.4m (cu m² Supraten SA 159.00 132.50
cauciuc)
Preţ mediu 159.00 132.50 1.00
Mochetă Spark,
2662106110009 bej, lăţ.3m (cu m² Supraten SA 169.00 140.83
pîslă)
Preţ mediu 169.00 140.83 1.00
15.4. Folii pvc
Folie din pvc
2682132600455 m² Rultehcom SRL 2.80 2.33
2mm
Preţ mediu 2.80 2.33 1.00

45
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Folie din pvc
2682132600454 m² Rultehcom SRL 26.50 22.08
10mm
Preţ mediu 26.50 22.08 1.00
15.4.1. Substrat din plută
Substrat din plută
pentru
10000x1000x1,85 rulou Supraten SA 530.00 441.67
informaţie
mm
Preţ mediu 530.00 441.67 1.00
pentru Substrat din plută
rulou Supraten SA 760.00 633.33
informaţie 10000x1000x3mm
Preţ mediu 760.00 633.33 1.00
15.5. Plinte pvc
Plintă din pvc
2521106718387 pentru pardoseală buc. Supraten SA 21.10 17.58
22x60x2500mm
Preţ mediu 21.10 17.58 1.00
Plintă din bambuc
2521106718389 pentru pardoseală buc. Supraten SA 90.00 75.00
22x55x2500mm

Preţ mediu 90.00 75.00 1.00


Plintă din pvc
2521106718388 pentru pardoseală buc. Supraten SA 55.00 45.83
25x85x2500mm
Preţ mediu 55.00 45.83 1.00
XVI. Antiseptice pentru lemn
16.1. Antiseptice pentru lemn
Soluție antiseptică
pentru Antijuc, Wood master
buc. Supraten SA 110.00 91.67
informaţie (impregnant biocid) 5
l
Preţ mediu 110.00 91.67
Soluție antiseptică
pentru Biosept, Wood
buc. Supraten SA 130.00 108.33
informaţie master 5 l (consum
150-200 gr/m²)
Preţ mediu 130.00 108.33 1.00

46
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Soluție bioseptică
pentru Biosept-ultra,
buc. Supraten SA 270.00 225.00
informaţie Wood master
10kg
Preţ mediu 270.00 225.00 1.13
Antiseptic pentru
pentru FPC Cheton
lemn Gama-Color buc. 85.00 70.83
informaţie Grup SRL
5l
Preţ mediu 85.00 70.83 1.00
Soluție pentru
pentru înălbire și
buc. Supraten SA 100.00 83.33
informaţie bioprotecție Inei,
Wood master 1 kg
Preţ mediu 100.00 83.33 1.00
XVII. Produse termoizolante
17.1. Plăci din polistiren expandat EPS FS-25
Placă din Supraten SA 7.20 6.00
polistiren Polistiren-
2521302602001 buc. 6.30 5.25
expandat FS-25 Construct SRL
1000x500x20mm MCF-Engros SRL 6.86 5.72
Preţ mediu 6.79 5.66 0.98
Placă din Supraten SA 10.80 9.00
polistiren Polistiren-
25213026020002 buc. 9.45 7.88
expandat FS-25 Construct SRL
1000x500x30mm MCF-Engros SRL 10.29 8.58
Preţ mediu 10.18 8.48 0.98
Placă din Supraten SA 14.40 12.00
polistiren Polistiren-
25213026020003 buc. 12.60 10.50
expandat FS-25 Construct SRL
1000x500x40mm MCF-Engros SRL 13.72 11.43
Preţ mediu 13.57 11.31 0.98
Placă din Supraten SA 18.00 15.00
polistiren MCF-Engros SRL 17.15 14.29
25213026020004 buc.
expandat FS-25 Polistiren-
1000x500x50mm 15.75 13.13
Construct SRL
Preţ mediu 16.97 14.14 0.98

47
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Placă din Polistiren-
25.20 21.00
polistiren Construct SRL
25213026020006 buc.
expandat FS-25 Supraten SA 28.80 24.00
1000x500x80mm MCF-Engros SRL 27.44 22.87
Preţ mediu 27.15 22.62 0.98
Placă din Supraten SA 35.90 29.92
polistiren Polistiren-
25213026020005 buc. 31.30 26.08
expandat FS-25 Construct SRL
1000x500x100mm MCF-Engros SRL 34.30 28.58
Preţ mediu 33.83 28.19 0.98
17.2. Plăci din polistiren expandat EPS FS-35
Placă din Polistiren-
pentru polistiren 12.50 10.42
buc. Construct SRL
informaţie expandat FS-35 MCF-Engros
1000x500x20mm 14.40 12.00
SRL
Preţ mediu 13.45 11.21 1.00
Placă din Polistiren-
18.75 15.63
pentru polistiren Construct SRL
buc.
informaţie expandat FS-35 MCF-Engros
1000x500x30mm 21.60 18.00
SRL
Preţ mediu 20.18 16.81 1.00
Placă din Polistiren-
25.00 20.83
pentru polistiren Construct SRL
buc.
informaţie expandat FS-35 MCF-Engros
28.80 24.00
1000x500x40mm SRL
Preţ mediu 26.90 22.42 1.00
Placă din Polistiren-
31.25 26.04
pentru polistiren Construct SRL
buc.
informaţie expandat FS-35 MCF-Engros
36.00 30.00
1000x500x50mm SRL
Preţ mediu 33.63 28.02 1.00
Placă din Polistiren-
62.50 52.08
pentru polistiren Construct SRL
buc.
informaţie expandat FS-35 MCF-Engros
1000x500x100mm
72.00 60.00
SRL
Preţ mediu 67.25 56.04 1.00

48
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
17.3. Polistiren granule
Polistiren-
400.00 333.33
pentru Polistiren granule, Construct SRL

informaţie 1m³=9kg MCF-Engros SRL 440.00 366.67
Orizont SA 400.00 333.33
Preţ mediu 413.33 344.44 0.98
17.3.1. Polistiren beton monolit (cemento-plast)
Polistiren beton
pentru
monolit (cemento- m³ Orizont SA 1000.00 833.33
informaţie
plast)
Preţ mediu 1000.00 833.33 1.00
17.3.2. Polistiren beton plăci
pentru Polistiren beton
m³ Orizont SA 1100.00 916.67
informaţie plăci
Preţ mediu 1100.00 916.67 1.00
17.4. Plăci din polistiren extrudat TH XPS carbon ECO Г4
Placă din polistiren
pentru ATICO-PLUS
extrudat m² 29.60 24.67
informaţie SRL
1200x600x20mm
Preţ mediu 29.60 24.67 1.00
Placă din polistiren
pentru ATICO-PLUS
extrudat m² 43.50 36.25
informaţie SRL
1180x580x30mm

Preţ mediu 43.50 36.25 1.00


Placă din polistiren
pentru ATICO-PLUS
extrudat m² 57.20 47.67
informaţie SRL
1180x580x40mm
Preţ mediu 57.20 47.67 1.00
Placă din polistiren
pentru ATICO-PLUS
extrudat m² 71.00 59.17
informaţie SRL
1180x580x50mm
Preţ mediu 71.00 59.17 1.00
Placă din polistiren
pentru ATICO-PLUS
extrudat m² 152.00 126.67
informaţie SRL
1180x580x100mm
Preţ mediu 152.00 126.67 1.00

49
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
17.5. Plăci din vată minerală Rockwool
Frontrock max E
Placă din vată
minerală
pentru MCF-Engros
Frontrock max E ambalaj 440.00 366.67
informaţie SRL
(4,8m²)
1000x600x20mm
Preţ mediu 440.00 366.67 1.00
Placă din vată
minerală
pentru MCF-Engros
Frontrock max E ambalaj 330.00 275.00
informaţie SRL
(1,8m²)
1000x600x80mm
Preţ mediu 330.00 275.00 1.00
Placă din vată
minerală
pentru MCF-Engros
Frontrock max E ambalaj 375.00 312.50
informaţie SRL
(1,8m²)
1000x600x100mm
Preţ mediu 375.00 312.50 1.00
Rockmin
MCF-Engros
Placă din vată 335.00 279.17
26821626058294 minerală 50mm ambalaj
SRL
Laridan Lux
Rockmin 10,8m² 307.00 255.83
SRL
Preţ mediu 321.00 267.50 1.00
Placă din vată
Laridan Lux
26821626058296 minerală 100mm ambalaj 323.00 269.17
SRL
Rockmin 6,0m²
Preţ mediu 323.00 269.17 1.00
Placă din vată
Laridan Lux
26821626058297 minerală 150mm ambalaj 307.00 255.83
SRL
Rockmin 3,6m²
Preţ mediu 307.00 255.83 1.00
Alfarock
Saltea din vată
minerală cu folie de Laridan Lux
26821626058290 rulou 475.00 395.83
aluminiu 80mm SRL
Alfarock 5m²

Preţ mediu 475.00 395.83 1.00

50
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Firerock
Placă din vată
minerală cu folie
pentru
de aluminiu placă Supraten SA 87.00 72.50
informaţie
Firerock 80kg/m³
1000x600x25mm
Preţ mediu 87.00 72.50 1.00
Placă din vată
minerală cu folie
pentru MCF-Engros
de aluminiu placă 110.00 91.67
informaţie SRL
Firerock 80kg/m³
1000x600x30mm
Preţ mediu 110.00 91.67 1.00
17.6. Plăci din vată minerală TehnoNICOLI
Tehnofas
Placă din vată
pentru minerală 30mm Laridan Lux
m² 67.46 56.22
informaţie Tehnofas SRL
135kg/m³
Preţ mediu 67.46 56.22 1.00
Placă din vată
pentru minerală 50mm Laridan Lux
m² 104.17 86.81
informaţie Tehnofas SRL
135kg/m³
Preţ mediu 104.17 86.81 1.00
Placă din vată
pentru minerală 70mm Laridan Lux
m² 144.44 120.37
informaţie Tehnofas SRL
135kg/m³
Preţ mediu 144.44 120.37 1.00
Placă din vată
pentru minerală 100mm Laridan Lux
m² 208.33 173.61
informaţie Tehnofas SRL
135kg/m³
Preţ mediu 208.33 173.61 1.00

51
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Tehnofas Efect
Placă din vată
pentru minerală 50mm ATICO-PLUS
m² 83.00 69.17
informaţie Tehnofas Efect SRL
135kg/m³
Preţ mediu 83.00 69.17 1.00
Placă din vată
pentru minerală 80mm ATICO-PLUS
m² 132.80 110.67
informaţie Tehnofas Efect SRL
135kg/m³
Preţ mediu 132.80 110.67 1.00
Placă din vată
pentru minerală 100mm ATICO-PLUS
m² 166.00 138.33
informaţie Tehnofas Efect SRL
135kg/m³
Preţ mediu 166.00 138.33 1.00
Placă din vată
pentru minerală 200mm ATICO-PLUS
m² 255.00 212.50
informaţie Tehnofas Efect SRL
135kg/m³
Preţ mediu 255.00 212.50 1.00
Tehnobloc Standart
Placă din vată
pentru minerală 50mm ATICO-PLUS
m² 37.50 31.25
informaţie Tehnobloc SRL
Standart 45kg/m³
Preţ mediu 37.50 31.25 1.00
Placă din vată
pentru minerală 100mm ATICO-PLUS
m² 75.00 62.50
informaţie Tehnobloc SRL
Standart 45kg/m³
Preţ mediu 75.00 62.50 1.00
Tehnovent Standart
Placă din vată
pentru minerală 50mm ATICO-PLUS
m² 60.00 50.00
informaţie Tehnovent SRL
Standart 80kg/m³
Preţ mediu 60.00 50.00 1.00

52
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Placă din vată
pentru minerală 100mm ATICO-PLUS
m² 120.00 100.00
informaţie Tehnovent SRL
Standart 80kg/m³
Preţ mediu 120.00 100.00 1.00
Rocklight
Placă din vată
pentru minerală 50mm ATICO-PLUS
m² 25.00 20.83
informaţie Rocklight SRL
35kg/m³
Preţ mediu 25.00 20.83 1.00
Placă din vată
pentru minerală 100mm ATICO-PLUS
m² 50.00 41.67
informaţie Rocklight SRL
35kg/m³
Preţ mediu 50.00 41.67 1.00
17.7. Vată minerală ISOVER
Vată minerală Rio
pentru twin (pe bază de
rulou Supraten SA 226.00 188.33
informaţie fibră de sticlă)
7000x1200x50mm
Preţ mediu 226.00 188.33 1.00
Vată minerală Rio
5 AL
pentru MCF-Engros
12000x1200x50m rulou 530.00 441.67
informaţie SRL
m (14,4m²)
11,0kg/m³
Preţ mediu 530.00 441.67 1.00
XVIII. Învelitori pentru acoperiș
18.1. Învelitori flexibile pentru acoperiș
Ruberoid
Laridan Lux SRL 104.00 86.67
Carton gudronat
26821326004260 rulou
Ruberoid 15m² ATICO-PLUS
92.00 76.67
SRL
Preţ mediu 98.00 81.67
Rubemast
Carton gudronat
26821326004261 rulou Mac-Stro SRL 230.00 191.67
Rubemast 10m²
Preţ mediu 230.00 191.67 1.00

53
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Linocrom
ATICO-PLUS
Linocrom XKП SRL
251.00 209.17
26821326004700 rulou
10m² IDS Tehnoizol
300.00 250.00
SRL
Preţ mediu 275.50 229.58 0.93
Linocrom ХПП ATICO-PLUS
26821326004701 rulou 321.00 267.50
15m² SRL
Preţ mediu 321.00 267.50
ATICO-PLUS
pentru Linocrom ТКП SRL
30.70 25.58

informaţie 10m² IDS Tehnoizol
SRL
36.00 30.00
Preţ mediu 33.35 27.79
Bicroelast
ATICO-PLUS
Bicroelast ХKП 27.50 22.92
26821326004704 m² SRL
10m² IDS Tehnoizol
SRL
29.00 24.17
Preţ mediu 28.25 23.54
ATICO-PLUS
Bicroelast ХПП 23.10 19.25
26821326004705 m² SRL
15m² IDS Tehnoizol
SRL
26.00 21.67
Preţ mediu 24.55 20.46
Bipoli
IDS Tehnoizol
SRL
35.00 29.17
26821326004706 Bipoli ХKП 10m² m² ATICO-PLUS
29.80 24.83
SRL
Preţ mediu 32.40 27.00 0.97
IDS Tehnoizol
31.00 25.83
26821326004707 Bipoli ХПП 15m² m² SRL
ATICO-PLUS
26.40 22.00
SRL
Preţ mediu 28.70 23.92
ATICO-PLUS
26821326004708 Bipoli ЭКП 10m² m² 37.50 31.25
SRL
Preţ mediu 35.00 29.17
ATICO-PLUS
26821326004709 Bipoli ЭПП 15m² m² 33.50 27.92
SRL
Preţ mediu 33.50 27.92

54
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Uniflex
IDS Tehnoizol
Uniflex ЭКП 60.00 50.00
268213260047001 m² SRL
10m² ATICO-PLUS
SRL
56.00 46.67
Preţ mediu 58.00 48.33
IDS Tehnoizol
Uniflex ЭПП 53.00 44.17
268213260047002 m² SRL
10m² ATICO-PLUS
SRL
48.20 40.17
Preţ mediu 50.60 42.17
18.2. Folii
Folie din polimer
sub acoperiş
(hidroizolare Laridan Lux
26821326004371 rulou 705.00 587.50
anticondensat) SRL
75m² Strotex
AC140
Preţ mediu 705.00 587.50 1.00
Folie din polimer
sub acoperiş
Laridan Lux
26821326004374 (hidroizolare rulou 500.00 416.67
SRL
armată) 75m²
Standart D80
Preţ mediu 500.00 416.67
Folie din polimer
sub acoperiş
Laridan Lux
26821326004375 (hidroizolare rulou 400.00 333.33
SRL
standard) 75m²
Silver D70
Preţ mediu 400.00 333.33
Folie din polimer
sub acoperiş
(barieră de vapori
Laridan Lux
26821326004373 armată cu folie de rulou 910.00 758.33
SRL
aluminiu) 75m²
Jutafol N110
Reflex
Preţ mediu 910.00 758.33 1.00

55
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
18.3. Bitumuri
Bitum pentru
2320322600036 izolarea kg Mac-Stro SRL 12.50 10.42
acoperişului
Preţ mediu 12.50 10.42 1.04
Bitum pentru
Laridan Lux
2320322600037 construcții BN- kg 13.00 10.83
SRL
90/10
Preţ mediu 13.00 10.83
18.4. Mastici
Mastică Mabital BIComplex
2416526101467 buc. 240.00 200.00
10kg SRL
Preţ mediu 240.00 200.00 1.00
18.4.1. Hidroizolanți
Hidroizolant elastic
pentru învelitori de
2416526101468 acoperiș și buc. Supraten SA 249.00 207.50
hidroizolări Flexibat
10, 4kg
Preţ mediu 249.00 207.50 1.00
18.5. Ţigle ceramice, metalice
Ţiglă ceramică
pentru Tango plus Doransgrup
buc. 21.02 17.52
informaţie culoare teracotă SRL
(mată)
Preţ mediu 21.02 17.52
Ţiglă metalică
2710403643004 Cascad (lucios) m² Dasterum SRL 139.00 115.83
gr.0,45mm
Preţ mediu 139.00 115.83 0.98
Ţiglă metalică Dasterum SRL 139.00 115.83
Monterrey Profmet Grup
2710403643005 m² 115.00 95.83
(lucios) SRL
gr.0,45mm Orfonox SRL 125.00 104.17
Preţ mediu 126.33 105.28 1.00

56
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţiglă metalică
pentru Profmet Grup
Crystal (mată) m² 168.00 140.00
informaţie SRL
gr.0,45mm
Preţ mediu 168.00 140.00 0.97
18.6. Tablă cutată (profnastil)
Tablă cutată
(profnastil,
27104036420002 m² Dasterum SRL 135.00 112.50
vopsit) C-8
gr.0,45mm
Preţ mediu 135.00 112.50 1.10
Tablă cutată
(profnastil,
27104036420003 m² Dasterum SRL 139.00 115.83
vopsit) ПК/ПC-
20 gr.0,45mm
Preţ mediu 139.00 115.83 1.04
18.7. Policarbonat
Policarbonat
ICS Plastics-
26651227005551 celular m² 173.00 144.17
Mol SRL
transparent 8mm
Preţ mediu 173.00 144.17 1.00
Policarbonat
ICS Plastics-
26651227005552 celular m² 196.00 163.33
Mol SRL
transparent 10mm

Preţ mediu 196.00 163.33 1.00


18.8. Plăci din azbociment ondulate
Placă din
azbociment cu Laridan Lux
26651227007461 buc. 76.00 63.33
ondule mari SRL
1750x1130x5,8mm
Preţ mediu 76.00 63.33 0.89
18.8.1. Plăci fără azbociment ondulate
Placă fără
azbociment cu Laridan Lux
26651227007462 buc. 140.00 116.67
ondule mari SRL
1750x1130x5,8mm
Preţ mediu 140.00 116.67 1.00

57
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
18.9. Plăci din azbociment plane
Placă din
Laridan Lux
26651227004220 azbociment plană buc. 175.00 145.83
1500x1200x8mm SRL

Preţ mediu 175.00 145.83 1.00


Placă din
Laridan Lux
26651227004221 azbociment plană buc. 470.00 391.67
3000x1500x10m SRL
m Preţ mediu 470.00 391.67 1.00
18.10. Sistem de preluare a apelor pluviale Scandic zinc
Jgheab ÎM Roofart
pentru 205.00 170.83
d=150/100mm buc. SRL
informaţie
3000mm Conluxart SRL 205.00 170.83
Preţ mediu 205.00 170.83 1.00
Burlan ÎM Roofart
pentru 84.00 70.00
d=150/100mm buc. SRL
informaţie
1000mm Conluxart SRL 84.00 70.00
Preţ mediu 84.00 70.00 1.00
Burlan ÎM Roofart
pentru 153.00 127.50
d=150/100mm buc. SRL
informaţie
2000mm Conluxart SRL 153.00 127.50
Preţ mediu 153.00 127.50 1.00
ÎM Roofart
pentru Cîrlig jgheab 52.00 43.33
buc. SRL
informaţie d=150/100mm
Conluxart SRL 52.00 43.33
Preţ mediu 52.00 43.33 1.00
ÎM Roofart
pentru Colţar interior 90º 261.00 217.50
buc. SRL
informaţie d=150/100mm
Conluxart SRL 261.00 217.50
Preţ mediu 261.00 217.50 1.00
Colţar exterior ÎM Roofart
pentru 261.00 217.50
90º buc. SRL
informaţie
d=150/100mm Conluxart SRL 261.00 217.50
Preţ mediu 261.00 217.50 1.00
Racord jgheab ÎM Roofart
pentru 66.00 55.00
(guler) buc. SRL
informaţie
d=150/100mm Conluxart SRL 66.00 55.00
Preţ mediu 66.00 55.00 1.00

58
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
ÎM Roofart
pentru Cot evacuare 60º 74.00 61.67
buc. SRL
informaţie d=150/100mm
Conluxart SRL 74.00 61.67
Preţ mediu 74.00 61.67 1.00
ÎM Roofart
pentru Cot burlan 60º 72.00 60.00
buc. SRL
informaţie d=150/100mm
Conluxart SRL 72.00 60.00
Preţ mediu 72.00 60.00 1.00
ÎM Roofart
pentru Capac universal 29.00 24.17
buc. SRL
informaţie d=150/100mm
Conluxart SRL 29.00 24.17
Preţ mediu 29.00 24.17 1.00
ÎM Roofart
pentru Braţară burlan 35.00 29.17
buc. SRL
informaţie d=150/100mm
Conluxart SRL 35.00 29.17
Preţ mediu 35.00 29.17 1.00
Ramificaţie ÎM Roofart
pentru 175.00 145.83
burlan buc. SRL
informaţie
d=150/100mm Conluxart SRL 175.00 145.83
Preţ mediu 175.00 145.83 1.00
ÎM Roofart
pentru Element captare 175.00 145.83
buc. SRL
informaţie d=150/100mm
Conluxart SRL 175.00 145.83
Preţ mediu 175.00 145.83 1.00
ÎM Roofart
pentru Pîlnie colectoare 141.00 117.50
buc. SRL
informaţie d=150/100mm
Conluxart SRL 141.00 117.50
Preţ mediu 141.00 117.50 1.00
Element îmbinare ÎM Roofart
pentru 19.00 15.83
jgheab buc. SRL
informaţie
d=150/100mm Conluxart SRL 19.00 15.83
Preţ mediu 19.00 15.83 1.00
18.11. Sistem de preluare a apelor pluviale TN PVC
pentru ATICO-PLUS
Capac jgheab buc. 28.00 23.33
informaţie SRL
Preţ mediu 28.00 23.33 1.00
pentru ATICO-PLUS
Jgheab 3000mm buc. 150.00 125.00
informaţie SRL
Preţ mediu 150.00 125.00 1.00

59
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru ATICO-PLUS
Îmbinare jgheab buc. 58.00 48.33
informaţie SRL
Preţ mediu 58.00 48.33 1.00
pentru ATICO-PLUS
Pîlnie burlan buc. 103.00 85.83
informaţie SRL
Preţ mediu 103.00 85.83 1.00
pentru ATICO-PLUS
Cot burlan 108° buc. 65.00 54.17
informaţie SRL
Preţ mediu 65.00 54.17 1.00
pentru ATICO-PLUS
Mufă buc. 35.00 29.17
informaţie SRL
Preţ mediu 35.00 29.17 1.00
pentru ATICO-PLUS
Burlan 3000mm buc. 170.00 141.67
informaţie SRL
Preţ mediu 170.00 141.67 1.00
pentru Braţară burlan ATICO-PLUS
buc. 57.00 47.50
informaţie l=140mm SRL
Preţ mediu 57.00 47.50 1.00
pentru ATICO-PLUS
Scurgere burlan buc. 62.00 51.67
informaţie SRL
Preţ mediu 62.00 51.67 1.00
pentru ATICO-PLUS
Cîrlig jgheab buc. 28.00 23.33
informaţie SRL
Preţ mediu 28.00 23.33 1.00
pentru Prelungitor ATICO-PLUS
buc. 30.00 25.00
informaţie jgheab drept SRL
Preţ mediu 30.00 25.00 1.00
pentru Prelungitor cîrlig ATICO-PLUS
buc. 27.00 22.50
informaţie lateral SRL
Preţ mediu 27.00 22.50 1.00
pentru Cot jgheab 90- ATICO-PLUS
buc. 270.00 225.00
informaţie 150° SRL
Preţ mediu 270.00 225.00 1.00
18.12. Produse complementare
Aerator pentru
pentru ATICO-PLUS
acoperişuri plane buc. 110.00 91.67
informaţie SRL
h=272 PP
Preţ mediu 110.00 91.67 1.00
pentru ATICO-PLUS
Aerator Standart buc. 125.00 104.17
informaţie SRL
Preţ mediu 125.00 104.17 1.00

60
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru ATICO-PLUS
Aerator Special buc. 190.00 158.33
informaţie SRL
Preţ mediu 190.00 158.33 1.00
pentru Aerator de coamă ATICO-PLUS
buc. 90.00 75.00
informaţie l=600mm SRL
Preţ mediu 90.00 75.00 1.00
Placă de streşină
pentru ATICO-PLUS
(lăcrimar), zincat m 26.40 22.00
informaţie SRL
167mm
Preţ mediu 26.40 22.00 1.00
Placă de streşină
pentru ATICO-PLUS
(lăcrimar), zincat m 29.60 24.67
informaţie SRL
200mm
Preţ mediu 29.60 24.67 1.00
pentru Parapet din zinc ATICO-PLUS
m 64.00 53.33
informaţie 500mm SRL
Preţ mediu 64.00 53.33 1.00
pentru Coamă pentru ATICO-PLUS
m² 105.00 87.50
informaţie acoperiş Cornişă SRL
Preţ mediu 105.00 87.50 1.00
pentru Coamă pentru ATICO-PLUS
m² 92.00 76.67
informaţie acoperiş Dolie SRL
Preţ mediu 92.00 76.67 1.00
pentru Profmet Grup
Opritor de zăpadă m 95.00 79.17
informaţie SRL
Preţ mediu 95.00 79.17
XIX. Plase din fibră de sticlă
19.1. Plase din fibră de sticlă
Plasă din fibră de Supraten SA 6.00 5.00
26141226019131 sticlă 5x5mm m² Mac-Stro SRL 7.00 5.83
80gr/m² Laridan Lux SRL 5.20 4.33
Preţ mediu 6.07 5.06 1.02
Laridan Lux
8.00 6.67
Plasă din fibră de SRL
26141226019132 sticlă 5x5mm m² Supraten SA 9.90 8.25
160gr/m² MCF-Engros
8.75 7.29
SRL
Preţ mediu 8.88 7.40 1.06

61
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
XX. Plăci decorative
20.1. Plăci din faianţă (pereţi)
Placă din faianţă
Navara GNT
26701122030001 m² Mac-Stro SRL 82.00 68.33
(verde)
200x300mm
Preţ mediu 82.00 68.33 1.00
Placă din faianţă
Diamant 2C
26701122030002 m² Mac-Stro SRL 78.00 65.00
(verde)
250x400mm
Preţ mediu 78.00 65.00 1.00
Placă din faianţă
Lorenzo dark
26701122030007 m² Supraten SA 184.00 153.33
beige
300x600x9mm
Preţ mediu 184.00 153.33 1.00
20.2. Plăci din gresie ceramică (pardoseli)
Placă din gresie
ceramică Dream
2661112800700 m² Supraten SA 159.00 132.50
light grey
150x500x9,5mm
Preţ mediu 159.00 132.50 1.00
Placă din gresie
ceramică Toronto
26611128007012 m² Supraten SA 203.00 169.17
Gris (mată)
333x333x8mm
Preţ mediu 203.00 169.17 1.00
Placă din gresie
ceramică Estel
26611128007012 m² Supraten SA 185.00 154.17
purpura
450x450x9,5mm
Preţ mediu 185.00 154.17 1.00
20.3. Plăci din gresie porţelanată
Placă din gresie
pentru porțelanată Patos
m² Supraten SA 125.00 104.17
informaţie Brown
298x298x8mm
Preţ mediu 125.00 104.17 1.00

62
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Placă din gresie
porţelanată Key
pentru
Cuero (mată, m² Supraten SA 282.00 235.00
informaţie
reliefată)
450x450x9mm
Preţ mediu 282.00 235.00
Placă din gresie
pentru porţelanată LA,
m² Supraten SA 315.00 262.50
informaţie (lucios)
600x600x9mm
Preţ mediu 315.00 262.50 1.00
Placă din gresie
porţelanată
pentru
Emperador Noce m² Supraten SA 279.00 232.50
informaţie
(lucios)
600x600x11mm
Preţ mediu 279.00 232.50 1.00
Placă din gresie
porţelanată
pentru
Metropoli gris m² Supraten SA 540.00 450.00
informaţie
(mată)
800x800mm
Preţ mediu 540.00 450.00
20.4. Plăci pentru placări exterioare
Piatră de Cosăuţi
SC Iacobaş
2661112800902 artificială m² 110.00 91.67
Construct SRL
265x265mm (gri)
Preţ mediu 110.00 91.67 1.00
Piatră de Cosăuţi
2661112800901 naturală m² Boricom SRL 240.00 200.00
100x200mm
Preţ mediu 240.00 200.00 1.00

Piatră de Cosăuţi
2661112800903 naturală cu chenar m² Boricom SRL 250.00 208.33
150x300mm

Preţ mediu 250.00 208.33 1.00

63
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Piatră de Cosăuţi
2661112800904 naturală "Lapșa" m² Boricom SRL 240.00 200.00
T-40mm
Preţ mediu 240.00 200.00 1.00
20.5. Produse complementare
Corniere
Cornier pentru Mac-Stro SRL 20.00 16.67
25211067183920 plăci, exterior buc.
2,5m 7mm (alb) Supraten SA 17.00 14.17
Preţ mediu 18.50 15.42 1.00
Cornier pentru Supraten SA 17.00 14.17
28752745013012 plăci, interior buc.
2,5m 7mm (alb) Mac-Stro SRL 23.00 19.17
Preţ mediu 20.00 16.67 1.00
Cornier pentru Supraten SA 24.00 20.00
28752745013014 plăci, exterior buc.
2,5m 10mm (alb) Mac-Stro SRL 28.00 23.33
Preţ mediu 26.00 21.67 1.00
Cornier pentru Mac-Stro SRL 28.00 23.33
28752745013013 plăci, interior buc.
2,5m 10mm (alb) Supraten SA 24.00 20.00
Preţ mediu 26.00 21.67 1.00
Cornier decorativ
pentru
pentru plăci 2,5m buc. Supraten SA 24.00 20.00
informaţie
10mm (alb)
Preţ mediu 24.00 20.00 1.00
Distanțieri
MCF-Engros SRL 9.50 7.92
Distanţiere de rost
2010237318700 pachet Mac-Stro SRL 10.00 8.33
2mm (200buc.)
Supraten SA 9.00 7.50
Preţ mediu 9.50 7.92 0.98
MCF-Engros
Distanţiere de rost 9.50 7.92
2010237318701 pachet SRL
3mm (150buc.)
Supraten SA 11.00 9.17
Preţ mediu 10.25 8.54

64
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Distanţiere de rost Mac-Stro SRL 9.00 7.50


2010237318702 pachet
4mm (100buc.) Supraten SA 11.00 9.17
Preţ mediu 10.00 8.33 1.00
Distanţiere de rost
2010237318703 pachet Supraten SA 5.65 4.71
6mm (100buc.)
Preţ mediu 5.65 4.71 1.00
Cleme
Clemă pentru
pentru
placaj 28mm pachet Mac-Stro SRL 11.00 9.17
informaţie
(100buc.)
Preţ mediu 11.00 9.17 1.00
Clemă pentru Mac-Stro SRL 9.00 7.50
pentru
placaj 35mm pachet
informaţie Supraten SA 9.80 8.17
(50buc.)
Preţ mediu 9.40 7.83 1.00
XXI. Produse pentru finisare
21.1. Adezivi, clei
Adeziv pentru Supraten SA 88.00 73.33
polistiren BIComplex
24621061105450 sac 83.00 69.17
expandat Izopol SRL
25kg Ammo SRL 88.00 73.33
Preţ mediu 86.33 71.94
pentru Adeziv Class Supraten SA 106.00 88.33
sac
informaţie Polisterol 25kg Ammo SRL 106.00 88.33
Preţ mediu 106.00 88.33 1.00
Adeziv pentru
vată minerală
24621061105451 sac Supraten SA 75.00 62.50
Izomin Universal
25kg
Preţ mediu 75.00 62.50 1.00

Mortar adeziv pe
pentru bază de ipsos MCF-Engros
sac 69.00 57.50
informaţie pentru gips-carton SRL
Perlfix 25kg

Preţ mediu 69.00 57.50 1.00

65
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Adeziv pentru Supraten SA 65.00 54.17
2462106110300 placaje faianţă sac Mac-Stro SRL 66.00 55.00
Class naş 25kg Ammo SRL 65.00 54.17
Preţ mediu 65.33 54.44 1.00
Adeziv de elită pentru
gresie, faianţă
Supraten SA 130.00 108.33
pentru porțelanată pentru Ammo SRL 130.00 108.33
sac
informaţie lucrări interioare şi
exterioare, gri Class
Mac-Stro SRL 124.00 103.33
porțelanat 25kg
Preţ mediu 128.00 106.67 1.00
Adeziv gresie-faianţă Supraten SA 110.00 91.67
pentru lucrări
24621061200002 interioare şi sac Ammo SRL 110.00 91.67
exterioare Class Extra
(gri) 25kg Mac-Stro SRL 105.00 87.50
Preţ mediu 108.33 90.28 1.00
Adeziv granit și
porțelanat pentru
pentru lucrări interioare şi Bicomplex-
sac 130.00 108.33
informaţie exterioare Baukol Construct SRL
Universal Termo
25kg
Preţ mediu 130.00 108.33 1.00
Adeziv pe bază de
cauciuc pentru BIComplex
24621061105160 buc. 389.00 324.17
parchet Bonikol SRL
6kg
Preţ mediu 389.00 324.17 1.00
Adeziv pentru BIComplex
142.00 118.33
lemn, linoleum, SRL
24621061105161 buc.
tapete Supra-
Supraten SA 142.00 118.33
universal 3kg
Preţ mediu 142.00 118.33 1.00
Clei pentru lemn
pentru FPC Cheton
rezistent la apă D- buc. 90.00 75.00
informaţie Grup SRL
3 1,0kg
Preţ mediu 90.00 75.00 1.00
21.2. Amestecuri uscate
Amestec uscat pe
Domus
2653102100834 bază de ipsos sac 60.00 50.00
Construct SRL
40kg
Preţ mediu 60.00 50.00 1.03
66
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
MCF-Engros SRL 103.00 85.83
Amestec uscat pe
Ammo SRL 103.00 85.83
24302261000001 bază de ipsos sac
BIComplex SRL 119.00 99.17
Rotband 30kg
Laridan Lux SRL 98.00 81.67
Preţ mediu 105.75 88.13 1.00
BIComplex
Amestec uscat pe 105.00 87.50
pentru SRL
bază de gips sac
informaţie Laridan Lux
Fugenfuller 25kg 102.00 85.00
SRL
Preţ mediu 103.50 86.25
Mac-Stro SRL 93.00 77.50
Amestec uscat
Laridan Lux
pentru universal pe bază 82.00 68.33
sac SRL
informaţie de gips MP-75
MCF-Engros
30kg 84.00 70.00
SRL
Preţ mediu 86.33 71.94 1.00
Mac-Stro SRL 76.00 63.33
Amestec uscat
pentru universal pentru MCF-Engros
sac 71.00 59.17
informaţie lucrări interioare SRL
Laridan Lux
Dunnputz 30kg 68.00 56.67
SRL
Preţ mediu 71.67 59.72 1.00
Amestec uscat
universal pe bază de Supraten SA 52.00 43.33
pentru
ipsos pentru lucrări buc.
informaţie interioare Meșter fix Ammo SRL 52.00 43.33
3kg
Preţ mediu 52.00 43.33 1.00
Amestec uscat Supraten SA 129.00 107.50
pentru sobe și
pentru Ammo SRL 129.00 107.50
șeminee sac
informaţie
Termocamin 700,
Mac-Stro SRL 100.00 83.33
gri 25kg
Preţ mediu 119.33 99.44 1.00
Amestec uscat
pentru sobe și
pentru
șeminee sac Ammo SRL 129.00 107.50
informaţie
Termocamin 700,
alb 25kg
Preţ mediu 129.00 107.50 1.00

67
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
21.2.1. Tencuieli
Tencuială pe bază de
ipsos pentru lucrări
pentru
de interior, cu sac Supraten SA 96.00 80.00
informaţie aplicare mecanizată
GȘM-15 30kg

Preţ mediu 96.00 80.00 1.00


Tencuială pe bază
Supraten SA 69.00 57.50
pentru de ipsos pentru
sac
informaţie lucrări de interior
Ammo SRL 69.00 57.50
Orizont 30kg
Preţ mediu 69.00 57.50
Tencuială pe bază de
ipsos cu aplicare
pentru
mecanizată pentru sac Supraten SA 78.00 65.00
informaţie lucrări de interior SV-
100 30kg
Preţ mediu 78.00 65.00 1.00
Tencuială pe bază
de ciment pentru
pentru
lucrări de interior și sac Supraten SA 79.00 65.83
informaţie exterior Optim
30kg
Preţ mediu 79.00 65.83 1.00
Tencuială Ammo SRL 65.00 54.17
universală pe bază
pentru BIComplex
de ipsos pentru sac 65.00 54.17
informaţie SRL
lucrări interioare
Moholit 30kg Supraten SA 62.00 51.67
Preţ mediu 64.00 53.33 0.98
Tencuială Supraten SA 76.00 63.33
pentru universală pe bază
sac
informaţie de ciment SV-75
Ammo SRL 76.00 63.33
(gri) 30kg
Preţ mediu 76.00 63.33 0.98
Tencuială
pentru universală pe bază
sac Ammo SRL 86.00 71.67
informaţie de ciment SV-75
(alb) 30kg
Preţ mediu 86.00 71.67

68
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
21.3. Chituri
Chit pentru
2430226100009 rosturi Fuga Profi sac Supraten SA 95.00 79.17
(alb) 5kg
Preţ mediu 95.00 79.17
Chit pentru
pentru rosturi Fuga FCP Cheton
sac 125.00 104.17
informaţie Keracolor FF Grup SRL
(alb) 2kg
Preţ mediu 125.00 104.17 1.00
Chit flexibil pentru Supraten SA 25.00 20.83
24302261000002 rosturi (alb) buc. Ammo SRL 25.00 20.83
FUGANmёrtel 1kg
Mac-Stro SRL 24.00 20.00
Preţ mediu 24.67 20.56 1.00
Chit pentru
Laridan Lux
24302261000003 lucrări interioare sac 79.00 65.83
SRL
Satengips 25kg
Preţ mediu 79.00 65.83 1.00
Laridan Lux
Chit pe bază de 31.00 25.83
SRL
24302261020201 vinil fără azbest buc.
BIComplex
Sheetrock 25kg 399.00 332.50
SRL
Preţ mediu 215.00 179.17
Chit pentru lemn Mac-Stro SRL 19.00 15.83
24302261000005 buc.
Holzkitt 0,4kg Ammo SRL 17.00 14.17
Preţ mediu 18.00 15.00 1.00
Chit pentru lemn
pentru Eurotex 0,225kg
buc. Supraten SA 32.00 26.67
informaţie (consum 1,6-1,8
kg/m²)
Preţ mediu 32.00 26.67 1.00
21.4. Gleturi
BIComplex SRL 95.00 79.17
Glet pe bază de
Supraten SA 99.00 82.50
2653102100833 ipsos Eurofin sac
Mac-Stro SRL 102.00 85.00
18kg
MCF-Engros SRL 99.00 82.50
Preţ mediu 98.75 82.29 1.00

69
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Glet pe bază ciment
pentru lucrări de
Supraten SA 139.00 115.83
26511221000001
interior și exterior
sac
Fasad alb 17kg Ammo SRL 139.00 115.83
Preţ mediu 139.00 115.83 1.00
Glet pe bază ciment
Ammo SRL 119.00 99.17
pentru lucrări de
26511221000002
exterior Fasad gri
sac
17kg Supraten SA 119.00 99.17
Preţ mediu 119.00 99.17 1.00

Glet pe bază de
24165373438301 liant polimeric sac Mac-Stro SRL 270.00 225.00
Vetonit LR+ 20kg

Preţ mediu 270.00 225.00 0.94


Glet pastă pentru BIComplex
155.00 129.17
pereţi şi tavane SRL
24302261000004 buc.
Acryl-putz finisz MCF-Engros
164.00 136.67
8kg SRL
Preţ mediu 159.50 132.92
Glet acrilic pentru Ammo SRL 227.00 189.17
pentru lucrări la interior
buc. Supraten SA 227.00 189.17
informaţie Meşterul Manole
S3 17kg Mac-Stro SRL 227.00 189.17
Preţ mediu 227.00 189.17 1.00
Glet pe bază de
pentru FCP Cheton
latex Finish buc. 108.00 90.00
informaţie Grup SRL
Master 5kg
Preţ mediu 108.00 90.00 1.00
21.5. Ghipsuri
pentru Laridan Lux
Ghips 40kg sac 78.00 65.00
informaţie SRL
Preţ mediu 78.00 65.00 1.00

70
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
XXII. Tencuieli structurate
22.1. Plaster de marmură
Plaster de
marmură pentru
26531021008351 lucrări interioare buc. Mac-Stro SRL 264.00 220.00
și exterioare Tina
15 fr.2V 15kg
Preţ mediu 264.00 220.00 1.00
XXIII. Vopsele
23.1. Coloranţi
Colorant de apă
1421302210003 pentru zugrăveli buc. Mac-Stro SRL 25.00 20.83
Coloriks 0,120l
Preţ mediu 25.00 20.83 1.00
Colorant de apă
pentru
(interior/exterior) buc. Supraten SA 25.00 20.83
informaţie
Dali 100ml
Preţ mediu 25.00 20.83 1.00
pentru Colorant praf
buc. Supraten SA 19.20 16.00
informaţie Nubiola 150g
Preţ mediu 19.20 16.00 1.00
23.2. Diluanţi
Ammo SRL 34.50 28.75
24302261090701 Diluant 646 0,9l buc. Supraten SA 34.40 28.67
BIComplex SRL 31.00 25.83
Preţ mediu 33.30 27.75 1.00
Ammo SRL 46.00 38.33
24302261090702 Diluant 650 0,9l buc. Mac-Stro SRL 48.00 40.00
Supraten SA 46.50 38.75
Preţ mediu 46.83 39.03 1.04
Mac-Stro SRL 33.00 27.50
Diluant White-
24302261090703 buc. BIComplex SRL 27.00 22.50
spirit 0,9l
Supraten SA 29.00 24.17
Preţ mediu 29.67 24.72 1.00
Diluant pentru Mac-Stro SRL 43.00 35.83
24302261090704 email Protecta 3 buc. Supraten SA 46.00 38.33
în 1 0,250l Ammo SRL 43.00 35.83
Preţ mediu 44.00 36.67 1.01

71
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
23.3. Emailuri
FPC Cheton Grup
Email PF-115 SRL
45.50 37.92
24301261087201 (albă) Gama buc. BIComplex SRL 45.00 37.50
Color 0,9kg
Mac-Stro SRL 46.00 38.33
Preţ mediu 45.50 37.92 1.00
FPC Cheton Grup
Email PF-115 SRL
136.00 113.33
24301261087202 (super albă) Gama buc.
BIComplex
Color 2,7kg 129.00 107.50
SRL
Preţ mediu 132.50 110.42 1.00
Email alchidic
pentru pardoseală FPC Cheton
24301261087211 buc. 163.00 135.83
Premium Coloriks Grup SRL
2,7kg
Preţ mediu 163.00 135.83 1.00
Email inhibitor de
coroziune
24301261081150 buc. Supraten SA 531.30 442.75
Protecta 3 în 1
(albă) 2,5kg
Preţ mediu 531.30 442.75 1.00
Email pentru
lemn/metal PF-
BIComplex
243012610886201 226 (galben- buc. 195.00 162.50
SRL
cafeniu)
Kompozit 2,8kg
Preţ mediu 195.00 162.50 1.11
Email pentru
pentru
pentru uși și buc. Supraten SA 122.00 101.67
informaţie
ferestre Dali 1kg

Preţ mediu 122.00 101.67 1.00


Email alchidic
pentru pentru calorifere
buc. Supraten SA 70.00 58.33
informaţie Coloriks (alb)
0,9kg
Preţ mediu 70.00 58.33 1.00

72
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Email inhibitor de
pentru coroziune
buc. Supraten SA 155.00 129.17
informaţie termorezistent
Dali 0,4l
Preţ mediu 155.00 129.17 1.00
23.4. Lacuri
Lac pentru
parchet FPC Cheton
24301261058021 buc. 302.00 251.67
(poliuretan) Grup SRL
Coloriks 3,75kg
Preţ mediu 302.00 251.67 1.00
Lac acrilic ecologic
pe bază de apă
24301261050603 buc. Supraten SA 108.00 90.00
pentru lemn
Eurotex 0,9kg
Preţ mediu 108.00 90.00
Lac nitrocelulozic Ammo SRL 174.00 145.00
24301261050602 NŢ-218 Gama buc. FPC Cheton Grup
183.00 152.50
Color 2,5kg SRL

Preţ mediu 178.50 148.75 1.00


Lac incolor lucios
pentru piatră,
pentru
tencuieli buc. Supraten SA 341.00 284.17
informaţie
decorative Brio
5kg
Preţ mediu 341.00 284.17 1.00
Lac alchidic
pentru pentru piatră și
buc. Supraten SA 76.00 63.33
informaţie cărămidă Marsel
0,75 l
Preţ mediu 76.00 63.33 1.00
Lac acrilic cu
pentru
efect de piatră buc. Supraten SA 163.00 135.83
informaţie
umedă Dali 0,75 l
Preţ mediu 163.00 135.83 1.00

73
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Lac acrilic sidefiu
pentru
decorativ Perla buc. Supraten SA 54.00 45.00
informaţie
Aur 0,2kg
Preţ mediu 54.00 45.00 1.00
23.5. Uleiuri
BIComplex
19.00 15.83
Ulei sicativat SRL
1542126108945 buc.
Olifa 0,4 l FPC Cheton Grup
SRL
21.50 17.92
Preţ mediu 20.25 16.88 1.00
Ulei pentru
pentru protecția lemnului
buc. Supraten SA 109.00 90.83
informaţie Eurotex Sauna
0,250 l
Preţ mediu 109.00 90.83 1.00
Ulei natural
pentru pentru lemn
buc. Supraten SA 660.00 550.00
informaţie Acvatex-balsam
2,0 l
Preţ mediu 660.00 550.00 1.00
Ulei natural
pentru pentru lemn,
buc. Supraten SA 129.00 107.50
informaţie exterior Neomid
0,25 l
Preţ mediu 129.00 107.50
23.6. Vopsele lavabile
Vopsea Sniezka
MCF-Engros
243012610322011 Max White Latex buc. 660.00 550.00
SRL
9l
Preţ mediu 660.00 550.00 1.00
Vopsea Sniezka
pentru
Normal Ultrabiel buc. Supraten SA 265.00 220.83
informaţie
14kg
Preţ mediu 265.00 220.83

Vopsea Eko- BIComplex


243012610322012 buc. 349.00 290.83
Sniezka Lux 10kg SRL

Preţ mediu 349.00 290.83 1.00

74
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Vopsea acrilică Supraten SA 380.00 316.67
24301161040701 pentru interior buc. Ammo SRL 380.00 316.67
Euroton-lav 14kg Mac-Stro SRL 374.00 311.67
Preţ mediu 378.00 315.00 1.00
Vopsea acrilică Supraten SA 246.00 205.00
24301161040702 pentru interior buc.
Romaniţa 14kg Mac-Stro SRL 232.00 193.33
Preţ mediu 239.00 199.17 1.00
Vopsea pentru Supraten SA 453.00 377.50
lucrări interioare Ammo SRL 453.00 377.50
243012610322014 buc.
şi exterioare BIComplex
Eurostil 14kg 453.00 377.50
SRL
Preţ mediu 453.00 377.50 1.00
XXIV. Amorse-grund
24.1. Amorse-grund

Amorsă-grund cu
24165861053037 pătrundere adîncă buc. Mac-Stro SRL 89.00 74.17
Tiefgrund 5 l

Preţ mediu 89.00 74.17


Amorsă-grund
BIComplex
24165861053032 Supraton- buc. 572.00 476.67
SRL
hidrofob 10kg
Preţ mediu 572.00 476.67 1.00
Amorsă-grund pe Supraten SA 391.00 325.83
bază nisip de BIComplex
24165861053033 buc. 391.00 325.83
cuarţ Betohgpuht SRL
13,5kg Mac-Stro SRL 391.00 325.83
Preţ mediu 391.00 325.83 1.00
Supraten SA 241.00 200.83
Amorsă-grund
24165861053034 Supraton extra buc. Mac-Stro SRL 258.00 215.00
10kg BIComplex
241.00 200.83
SRL
Preţ mediu 246.67 205.56 1.04

75
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Amorsă-grund Supraten SA 140.00 116.67
pentru
Supraton Akwa buc. BIComplex
informaţie 140.00 116.67
5kg SRL
Preţ mediu 140.00 116.67 1.03
Amorsă-grund pe Ammo SRL 136.00 113.33
bază de BIComplex
129.00 107.50
24165861053035 hidromulsie buc. SRL
acrilică Supraton
Mac-Stro SRL 159.00 132.50
10kg
Preţ mediu 141.33 117.78 1.08
Amorsă-grund cu Supraten SA 479.00 399.17
pentru cuarţ întărită cu
buc.
informaţie siloxan Gleta Ammo SRL 450.00 375.00
Siliconată 14kg
Preţ mediu 464.50 387.08
Amorsă-grund
pentru
acril Putzgrund buc. Ammo SRL 72.00 60.00
informaţie
Modem 5 l
Preţ mediu 72.00 60.00 1.00
Amorsă-grund
pentru suprafețe
pentru informaţie buc. Ammo SRL 314.00 261.67
neabsorbante
Betokontakt 13,5kg

Preţ mediu 314.00 261.67 1.00


24.2. Grunduri pentru metal, lemn

Grund anticoroziv
pentru metal FPC Cheton
24302261010001 buc. 126.00 105.00
Gama Color 2 în Grup SRL
1 (sur) 2,7kg

Preţ mediu 126.00 105.00 1.00


Grund alchidic
2430226101751 pentru metal (gri) buc. Supraten SA 308.00 256.67
Leko PF-02 5kg
Preţ mediu 308.00 256.67 1.00

76
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Grund GF-021
pentru metal/lemn
2430226101751 buc. Ammo SRL 105.00 87.50
Gama color (sur)
2,7kg
Preţ mediu 105.00 87.50
Grund-email 3:1
pentru
pentru metal Dali buc. Supraten SA 416.00 346.67
informaţie
2l
Preţ mediu 416.00 346.67 1.00
Grund pentru
pentru
lemn (alb) Urekor buc. Ammo SRL 106.50 88.75
informaţie
D 1,0 l
Preţ mediu 106.50 88.75 1.00
XXV. Produse din cauciuc
25.1. Produse din cauciuc

pentru Bandă adezivă din


buc. Mac-Stro SRL 18.00 15.00
informaţie hîrtie 24mmx50m

Preţ mediu 18.00 15.00 1.00


pentru Bandă adezivă din
buc. Mac-Stro SRL 36.00 30.00
informaţie hîrtie 38mmx50m
Preţ mediu 36.00 30.00 1.00
Bandă adezivă din Mac-Stro SRL 32.00 26.67
25132066214660 buc. MCF-Engros
hîrtie 48mmx50m 40.00 33.33
SRL
Preţ mediu 36.00 30.00 1.00
Bandă izolantă
2513736621482 buc. Volta SRL 9.30 7.75
pvh 15mmx20m
Preţ mediu 9.30 7.75 1.00
Bandă izolantă X-
2513736621484 buc. Sandar-VS SRL 21.00 17.50
B 18mmx15m
Preţ mediu 21.00 17.50 1.00
pentru Bandă izolantă
buc. Mac-Stro SRL 28.00 23.33
informaţie 19mmx20m
Preţ mediu 28.00 23.33 1.00

77
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Bandă de
pentru
avertizare roșu- buc. Mac-Stro SRL 105.00 87.50
informaţie
alb, 50mmx200m
Preţ mediu 105.00 87.50
Bandă de
pentru avertizare galben-
buc. Mac-Stro SRL 59.00 49.17
informaţie negru,
50mmx33m
Preţ mediu 59.00 49.17 1.00
XXVI. Produse abrazive
26.1. Produse abrazive
Pînză pentru Mac-Stro SRL 3.00 2.50
şlefuit
28811160018740 buc.
115x280mm MCF-Engros
3.00 2.50
granule 100 SRL
Preţ mediu 3.00 2.50 1.00
Hîrtie abrazivă Mac-Stro SRL 11.00 9.17
288111600153701 lăț. 100mm, m MCF-Engros
granule 100 9.80 8.17
SRL
Preţ mediu 10.40 8.67 1.00
26.2. Discuri
Discuri pentru beton

pentru Disc pentru beton


buc. Mac-Stro SRL 5.00 4.17
informaţie 115x1,2x22

Preţ mediu 5.00 4.17 1.00

pentru Disc pentru beton


buc. Mac-Stro SRL 23.00 19.17
informaţie 230x2,5x22

Preţ mediu 23.00 19.17 1.00

pentru Disc pentru beton


buc. Mac-Stro SRL 36.00 30.00
informaţie 400x4,0x22

Preţ mediu 36.00 30.00 1.00


Discuri diamantate
pentru Disc diamantat
buc. Mac-Stro SRL 53.00 44.17
informaţie Verto 115mm
Preţ mediu 53.00 44.17 1.00

78
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Disc diamantat
pentru
segmentat buc. Mac-Stro SRL 216.00 180.00
informaţie
Graphite 230mm
Preţ mediu 216.00 180.00 1.00
Disc de diamant
2881116002697 univesal UC-110, buc. Supraten SA 428.16 356.80
230mm
Preţ mediu 428.16 356.80 1.00
Discuri lamelare
Disc lamelar pentru
pentru
lemn Foroflex P80 buc. Mac-Stro SRL 20.00 16.67
informaţie 125mm

Preţ mediu 20.00 16.67 1.00


Disc lamelar pentru
pentru
lemn MPN K 60 buc. Mac-Stro SRL 20.00 16.67
informaţie 125mm
Preţ mediu 20.00 16.67 1.00
XXVII. Produse de asamblare şi fixare
27.1. Cuie pentru construcţii
Rultehcom SRL 16.00 13.33
Cuie pentru
2874145886942 kg Supraten SA 18.90 15.75
construcţie 70mm
Laridan Lux SRL 18.00 15.00
Preţ mediu 17.63 14.69 0.96
Rultehcom SRL 16.00 13.33
Cuie pentru
28741458868510 kg Laridan Lux SRL 18.00 15.00
construcţie 90mm
Supraten SA 18.90 15.75
Preţ mediu 17.63 14.69 0.96
Cuie pentru Rultehcom SRL 16.00 13.33
28741458868511 construcţie kg Supraten SA 18.90 15.75
100mm Laridan Lux SRL 18.00 15.00
Preţ mediu 17.63 14.69 0.96
Cuie pentru Rultehcom SRL 16.00 13.33
28741458868512 construcţie kg Supraten SA 18.90 15.75
120mm Laridan Lux SRL 18.00 15.00
Preţ mediu 17.63 14.69 0.96

79
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Supraten SA 32.20 26.83
Cuie pentru
28731458874501 kg Rultehcom SRL 25.00 20.83
ardezie 120x5mm
Laridan Lux SRL 30.00 25.00
Preţ mediu 29.07 24.22 1.00
27.2.1. Dibluri cu şurub universal pentru montare rapidă
Diblu cu şurub Supraten SA 55.00 45.83
universal pentru
25231567192020 cutie MCF-Engros
montare rapidă
40.00 33.33
6x40mm (100buc) SRL
Preţ mediu 47.50 39.58 1.00
Diblu cu şurub Supraten SA 80.60 67.17
universal pentru
25231567192021 cutie MCF-Engros
montare rapidă
63.00 52.50
6x60mm (100buc) SRL
Preţ mediu 71.80 59.83 1.00
Diblu cu şurub
universal pentru
25231567192022 cutie Supraten SA 53.30 44.42
montare rapidă
6x80mm (50buc)
Preţ mediu 53.30 44.42 1.00
Diblu cu şurub
universal pentru
25231567192026 cutie Supraten SA 66.50 55.42
montare rapidă
8x60mm (50buc)
Preţ mediu 66.50 55.42 1.00
Diblu cu şurub
universal pentru MCF-Engros
25231567192024 cutie 119.00 99.17
montare rapidă SRL
8x80mm (100buc)

Preţ mediu 119.00 99.17 1.00


Diblu cu şurub
universal pentru MCF-Engros
25231567192025 cutie 147.00 122.50
montare rapidă SRL
8x100mm (100buc)
Preţ mediu 147.00 122.50 1.00

80
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
27.2.2. Dibluri cu cui din metal pentru materiale de izolație Wkret-Met
Diblu cu cui din
pentru metal Wkret-Met Profmet Grup
cutie 306.00 255.00
informaţie 10x110mm SRL
(200buc.)
Preţ mediu 306.00 255.00 1.00
Diblu cu cui din
pentru metal Wkret-Met Profmet Grup
cutie 324.00 270.00
informaţie 10x120mm SRL
(200buc.)
Preţ mediu 324.00 270.00 1.00
Diblu cu cui din
pentru metal Wkret-Met Profmet Grup
cutie 372.00 310.00
informaţie 10x140mm SRL
(200buc.)
Preţ mediu 372.00 310.00 1.00
Diblu cu cui din
pentru metal Wkret-Met Profmet Grup
cutie 430.00 358.33
informaţie 10x160mm SRL
(200buc.)
Preţ mediu 430.00 358.33 1.00
27.3. Nituri pop
Nit pop Profmet Grup
9.90 8.25
28741258867340 3,2x10mm cutie SRL
(50buc) Ammo SRL 15.00 12.50
Preţ mediu 12.45 10.38 1.00
Profmet Grup
Nit pop 4x10mm 13.50 11.25
28741258867341 cutie SRL
(50buc)
Ammo SRL 17.00 14.17
Preţ mediu 15.25 12.71 1.00
Profmet Grup
Nit pop 4x16mm 16.00 13.33
28741258867342 cutie SRL
(50buc)
Ammo SRL 20.00 16.67
Preţ mediu 18.00 15.00 1.00
Nit pop Profmet Grup
17.20 14.33
28741258867343 4,8x10mm cutie SRL
(50buc) Ammo SRL 23.00 19.17
Preţ mediu 20.10 16.75 1.00

81
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
27.4. Piuliţe
Piuliţă M 6 FCP Santarm
2874115840603 kg 78.10 65.08
(476buc.) SRL
Preţ mediu 78.10 65.08 1.00
Piuliţă M 8 FCP Santarm
2874115840685 kg 61.60 51.33
(216buc.) SRL
Preţ mediu 61.60 51.33 1.00
Piuliţă M 10 FCP Santarm
2874115842702 kg 66.00 55.00
(99buc.) SRL
Preţ mediu 66.00 55.00 1.00
Piuliţă M 12 FCP Santarm
2874115842760 kg 66.00 55.00
(87buc.) SRL
Preţ mediu 66.00 55.00 1.00
Piuliţă M 14 FCP Santarm
2874115840510 kg 68.20 56.83
(47buc.) SRL
Preţ mediu 68.20 56.83 1.00
Piuliţă M 16 FCP Santarm
2874115840558 kg 69.30 57.75
(34buc.) SRL
Preţ mediu 69.30 57.75 1.00
Piuliţă M 18 FCP Santarm
2874115842750 kg 64.90 54.08
(26buc.) SRL
Preţ mediu 64.90 54.08 1.00
Piuliţă M 20 FCP Santarm
2874115840601 kg 64.90 54.08
(19buc.) SRL
Preţ mediu 64.90 54.08 1.00
Piuliţă M 22 FCP Santarm
2874115840602 kg 27.50 22.92
(15buc.) SRL
Preţ mediu 27.50 22.92 1.00
Piuliţă M 24 FCP Santarm
2874115840651 kg 27.50 22.92
(11buc.) SRL
Preţ mediu 27.50 22.92 1.00
27.5. Şuruburi
Şuruburi autoforante pentru metal-metal
Şurub autoforant
Profmet Grup
82.00 68.33
pentru metal-metal, SRL
28741158373872
zincat 3,5x9,5mm
cutie
MCF-Engros
(1000buc.) 106.00 88.33
SRL
Preţ mediu 94.00 78.33 1.00

82
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Şuruburi autofiletante cap plat și șaibă
Şurub autofiletant Profmet Grup
110.00 91.67
cap plat și șaibă, SRL
28741158338701 cutie
4,2x13mm MCF-Engros
152.00 126.67
(1000buc.) SRL
Preţ mediu 131.00 109.17 1.00
Şurub autofiletant Profmet Grup
120.00 100.00
cap plat și șaibă, SRL
28741158338702 cutie
4,2x16mm MCF-Engros
208.00 173.33
(1000buc.) SRL
Preţ mediu 164.00 136.67 1.00
Şuruburi autoforante pentru acoperiş cu șaibă EPDM
Şuruburi autoforante pentru acoperiş în metal
Şurub autoforant
pentru acoperiş în
pentru Profmet Grup
metal cu șaibă cutie 210.00 175.00
informaţie EPDM, zincat SRL
4,8x19mm (250buc.)
Preţ mediu 210.00 175.00 1.00
Şurub autoforant
pentru acoperiş în
pentru Profmet Grup
metal cu șaibă cutie 212.50 177.08
informaţie EPDM, zincat SRL
4,8x25mm (250buc.)
Preţ mediu 212.50 177.08 1.00
Şurub autoforant
pentru acoperiş în
Profmet Grup
28741158377453 metal cu șaibă cutie 200.00 166.67
EPDM, zincat SRL
4,8x35mm (250buc.)
Preţ mediu 200.00 166.67 1.00
Şuruburi autoforante pentru acoperiş în lemn
Şurub autoforant
pentru pentru acoperiş în Profmet Grup
lemn cu șaibă EPDM
cutie 41.50 34.58
informaţie SRL
4,8x25mm (20buc.)

Preţ mediu 41.50 34.58 1.00


Şurub autoforant
pentru pentru acoperiş în Profmet Grup
lemn cu șaibă EPDM
cutie 37.50 31.25
informaţie SRL
4,8x35mm (20buc.)

Preţ mediu 37.50 31.25 1.00

83
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Şurub autoforant
pentru pentru acoperiş în Profmet Grup
lemn cu șaibă EPDM
cutie 29.50 24.58
informaţie SRL
4,8x55mm (20buc.)

Preţ mediu 29.50 24.58 1.00


Şuruburi pentru lemn cu cap înecat
Şurub pentru
lemn cu cap Profmet Grup
28741158371601 cutie 5.50 4.58
înecat 3,0x12mm SRL
(50buc.)
Preţ mediu 5.50 4.58 1.00
Şurub pentru
lemn cu cap Profmet Grup
28741158371602 cutie 9.50 7.92
înecat 3,5x30mm SRL
(50buc.)
Preţ mediu 9.50 7.92 1.00
Şurub pentru
lemn cu cap Profmet Grup
28741158371603 cutie 7.70 6.42
înecat 4,0x30mm SRL
(30buc.)
Preţ mediu 7.70 6.42 1.00
Şurub pentru
lemn cu cap Profmet Grup
28741158371604 cutie 10.20 8.50
înecat 5,0x40mm SRL
(20buc.)
Preţ mediu 10.20 8.50 1.00
Şurub pentru
lemn cu cap Profmet Grup
28741158371605 cutie 10.10 8.42
înecat 5,0x80mm SRL
(10buc.)
Preţ mediu 10.10 8.42 1.00
Şurub pentru
lemn cu cap
Profmet Grup
28741158371606 înecat cutie 154.30 128.58
SRL
6,0x100mm
(100buc.)
Preţ mediu 154.30 128.58 1.00

84
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Şurub pentru
lemn cu cap
Profmet Grup
28741158371607 înecat cutie 323.00 269.17
SRL
6,0x200mm
(100buc.)
Preţ mediu 323.00 269.17 1.00
Şuruburi autofiletante pentru gips-carton
Şurub autofiletant
pentru gips-
Profmet Grup
2874115833873 carton, metal cutie 79.00 65.83
SRL
3,5x16mm
(1000buc.)
Preţ mediu 79.00 65.83
Şurub autofiletant Profmet Grup
pentru gips- 81.00 67.50
SRL
2874115833871 carton, metal cutie
3,5x25mm Laridan Lux
85.00 70.83
(1000buc.) SRL
Preţ mediu 83.00 69.17 1.00
Şurub autofiletant Profmet Grup
pentru gips- 109.00 90.83
SRL
2874115833872 carton, metal cutie
3,5x35mm Laridan Lux
115.00 95.83
(1000buc.) SRL
Preţ mediu 112.00 93.33 1.00
Şuruburi pentru panouri sandwich cu garnitură EPDM

Şurub pentru
panouri sandwich
pentru cu garnitură Profmet Grup
cutie 8.00 6.67
informaţie EPDM SRL
6,3/5,5x80mm
(5buc.)
Preţ mediu 8.00 6.67 1.00

85
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Şurub pentru
panouri sandwich
pentru cu garnitură Profmet Grup
cutie 11.00 9.17
informaţie EPDM SRL
6,3/5,5x100mm
(5buc.)
Preţ mediu 11.00 9.17 1.00
Şurub pentru
panouri sandwich
cu garnitură Profmet Grup
2874115836893 cutie 15.00 12.50
EPDM SRL
6,3/5,5x130mm
(5buc.)
Preţ mediu 15.00 12.50 1.00
Şurub pentru
panouri sandwich
cu garnitură Profmet Grup
2874115836894 cutie 350.00 291.67
EPDM SRL
6,3/5,5x150mm
(100buc.)
Preţ mediu 350.00 291.67 1.00
Şurub pentru
panouri sandwich
cu garnitură Profmet Grup
2874115836895 cutie 480.00 400.00
EPDM SRL
6,3/5,5x180mm
(100buc.)
Preţ mediu 480.00 400.00 1.00
Şurub pentru
panouri sandwich
cu garnitură Profmet Grup
2874115836896 cutie 650.00 541.67
EPDM SRL
6,3/5,5x210mm
(100buc.)
Preţ mediu 650.00 541.67 1.00
Şuruburi M
Şurub M 6x30mm FCP Santarm
2874115826423 kg 63.80 53.17
(132buc.) SRL
Preţ mediu 63.80 53.17 1.00

86
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Şurub M 8x35mm FCP Santarm


2874125894999 kg 55.00 45.83
(61buc.) SRL

Preţ mediu 55.00 45.83 1.00

Şurub M 8x80mm FCP Santarm


28741258941000 kg 41.80 34.83
(33buc.) SRL

Preţ mediu 41.80 34.83 1.00


Şurub M
FCP Santarm
2874115800793 10x30mm kg 41.80 34.83
SRL
(38buc.)
Preţ mediu 41.80 34.83 1.00
Şurub M
FCP Santarm
2874115817719 10x50mm kg 52.80 44.00
SRL
(28buc.)
Preţ mediu 52.80 44.00 1.00
Şurub M
FCP Santarm
2874115817720 10x80mm kg 41.80 34.83
SRL
(20buc.)
Preţ mediu 41.80 34.83 1.00
Şurub M FCP Santarm
2874115802550 kg 45.10 37.58
18x85mm (7buc.) SRL
Preţ mediu 45.10 37.58 1.00

Şurub M FCP Santarm


2874115837745 kg 23.10 19.25
22x90mm (4buc.) SRL

Preţ mediu 23.10 19.25 1.00


27.6. Buloane
Bulon cu filet
pentru deplin DIN 933 Profmet Grup
kg 58.90 49.08
informaţie 10x150mm SRL
(12buc.)
Preţ mediu 58.90 49.08 1.00
Bulon cu filet
pentru deplin DIN 933 Profmet Grup
kg 58.90 49.08
informaţie 10x200mm SRL
(9buc.)
Preţ mediu 58.90 49.08 1.00

87
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Bulon cu filet
pentru Profmet Grup
deplin DIN 933 kg 50.30 41.92
informaţie SRL
16x80mm (7buc.)

Preţ mediu 50.30 41.92 1.00


Bulon cu filet
pentru deplin DIN 933 Profmet Grup
kg 58.90 49.08
informaţie 16x100mm SRL
(6buc.)
Preţ mediu 58.90 49.08 1.00
Bulon cu filet
pentru Profmet Grup
deplin DIN 933 kg 58.90 49.08
informaţie SRL
20x50mm
Preţ mediu 58.90 49.08 1.00

Bulon cu filet
pentru Profmet Grup
deplin DIN 933 kg 58.90 49.08
informaţie SRL
20x60mm (7buc.)

Preţ mediu 58.90 49.08 1.00


Bulon cu filet
pentru deplin DIN 933 Profmet Grup
kg 58.90 49.08
informaţie 20x100mm SRL
(4buc.)
Preţ mediu 58.90 49.08 1.00
27.6.1. Buloane pentru mobilă DIN 603
Bulon pentru
pentru mobilă DIN 603 Profmet Grup
kg 59.00 49.17
informaţie 6x20mm SRL
(136buc.)
Preţ mediu 59.00 49.17 1.00
Bulon pentru
pentru Profmet Grup
mobilă DIN 603 kg 59.00 49.17
informaţie SRL
8x25mm (67buc.)

Preţ mediu 59.00 49.17 1.00

88
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Bulon pentru
pentru mobilă DIN 603 Profmet Grup
kg 59.00 49.17
informaţie 10x60mm SRL
(24buc.)
Preţ mediu 59.00 49.17
Bulon pentru
pentru mobilă DIN 603 Profmet Grup
kg 59.00 49.17
informaţie 10x120mm SRL
(15buc.)
Preţ mediu 59.00 49.17 1.00
Bulon pentru
pentru mobilă DIN 603 Profmet Grup
kg 59.00 49.17
informaţie 10x140mm SRL
(13buc.)
Preţ mediu 59.00 49.17 1.00
Bulon pentru
pentru mobilă DIN 603 Profmet Grup
kg 59.00 49.17
informaţie 10x160mm SRL
(11buc.)
Preţ mediu 59.00 49.17 1.00
Bulon pentru
pentru mobilă DIN 603 Profmet Grup
kg 59.00 49.17
informaţie 10x180mm SRL
(10buc.)
Preţ mediu 59.00 49.17 1.00
Bulon pentru
pentru mobilă DIN 603 Profmet Grup
kg 59.00 49.17
informaţie 10x200mm SRL
(10buc.)
Preţ mediu 59.00 49.17 1.00
27.7. Șaibe DIN 125-1A, 9021
Șaibe DIN 125-1A
Șaibă zincată DIN
pentru Profmet Grup
125-1A M-6 kg 78.10 65.08
informaţie SRL
(1080buc.)
Preţ mediu 78.10 65.08 1.00
Șaibă zincată DIN
pentru Profmet Grup
125-1A M-8 kg 78.10 65.08
informaţie SRL
(648buc.)
Preţ mediu 78.10 65.08 1.00

89
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Șaibă zincată DIN
pentru Profmet Grup
125-1A M-10 kg 74.00 61.67
informaţie SRL
(312buc.)
Preţ mediu 74.00 61.67 1.00
Șaibă zincată DIN
pentru Profmet Grup
125-1A M-12 kg 74.00 61.67
informaţie SRL
(179buc.)
Preţ mediu 74.00 61.67 1.00
Șaibă zincată DIN
pentru Profmet Grup
125-1A M-14 kg 74.00 61.67
informaţie SRL
(128buc.)
Preţ mediu 74.00 61.67 1.00
Șaibă zincată DIN
pentru Profmet Grup
125-1A M-16 kg 74.00 61.67
informaţie SRL
(102buc.)
Preţ mediu 74.00 61.67 1.00
Șaibă zincată DIN
pentru Profmet Grup
125-1A M-20 kg 74.00 61.67
informaţie SRL
(60buc.)
Preţ mediu 74.00 61.67 1.00
Șaibe DIN 9021
Șaibă zincată
pentru Profmet Grup
mărită DIN 9021 kg 69.60 58.00
informaţie SRL
M-5 (776buc.)
Preţ mediu 69.60 58.00 1.00
Șaibă zincată
pentru Profmet Grup
mărită DIN 9021 kg 62.00 51.67
informaţie SRL
M-6 (418buc.)
Preţ mediu 62.00 51.67 1.00
Șaibă zincată
pentru Profmet Grup
mărită DIN 9021 kg 56.70 47.25
informaţie SRL
M-8 (174buc.)
Preţ mediu 56.70 47.25 1.00
Șaibă zincată
pentru Profmet Grup
mărită DIN 9021 kg 56.70 47.25
informaţie SRL
M-10 (92buc.)
Preţ mediu 56.70 47.25 1.00

90
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Șaibă zincată
pentru Profmet Grup
mărită DIN 9021 kg 56.70 47.25
informaţie SRL
M-12 (51buc.)
Preţ mediu 56.70 47.25 1.00
Șaibă zincată
pentru Profmet Grup
mărită DIN 9021 kg 56.70 47.25
informaţie SRL
M-14 (35buc.)
Preţ mediu 56.70 47.25 1.00
Șaibă zincată
pentru Profmet Grup
mărită DIN 9021 kg 56.70 47.25
informaţie SRL
M-16 (26buc.)
Preţ mediu 56.70 47.25 1.00
Șaibă zincată
pentru Profmet Grup
mărită DIN 9021 kg 57.80 48.17
informaţie SRL
M-20 (14buc.)
Preţ mediu 57.80 48.17 1.00
Șaibă zincată
pentru Profmet Grup
mărită DIN 9021 kg 57.80 48.17
informaţie SRL
M-24 (9buc.)
Preţ mediu 57.80 48.17 1.00
27.8. Produse complementare
Mac-Stro SRL 12.00 10.00
28631463108081 Balama ПН 1-110 buc.
Rultehcom SRL 11.20 9.33
Preţ mediu 11.60 9.67 1.00
28631463108082 Balama ПН 1-130 buc. Rultehcom SRL 12.50 10.42

Preţ mediu 12.50 10.42 1.00


Lacăt suspendat
28752745013081 buc. Rultehcom SRL 64.00 53.33
BC 2M1-01
Preţ mediu 64.00 53.33 1.00
pentru Lacăt de control
buc. Rultehcom SRL 30.00 25.00
informaţie BC2-6A02
Preţ mediu 30.00 25.00 1.00

91
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
XXVIII. Produse pentru instalaţii tehnico-sanitare
28.1. Produse pentru instalaţii tehnico-sanitare
Cadă de baie BIComplex
2450.00 2041.67
2875114200790 (acril) buc. SRL
1700x700mm Supraten SA 2175.00 1812.50
Preţ mediu 2312.50 1927.08 0.87
Cadă de baie BIComplex
pentru 5150.00 4291.67
(fontă) buc. SRL
informaţie
1500x700mm Supraten SA 4400.00 3666.67
Preţ mediu 4775.00 3979.17 1.00
Cadă pentru duş
pentru BIComplex
(acril) buc. 615.00 512.50
informaţie SRL
800x800mm
Preţ mediu 615.00 512.50 1.00
Cadă pentru duş
2875114200782 Sanidusch (fontă) buc. Mac-Stro SRL 2385.00 1987.50
900x900x2,1mm
Preţ mediu 2385.00 1987.50
Lavoar suspendat
pentru
600x510mm buc. Supraten SA 455.00 379.17
informaţie
(ceramică)
Preţ mediu 455.00 379.17 1.00
Lavoar (cu
pentru
piedestal) buc. Mac-Stro SRL 357.00 297.50
informaţie
571x454mm
Preţ mediu 357.00 297.50 1.00
Mac-Stro SRL 247.00 205.83
Oglindă
2612132506710 buc. BIComplex
800x600mm 250.00 208.33
SRL
Preţ mediu 248.50 207.08 1.00
Distribuitor de BIComplex
2924127356800 buc. 65.00 54.17
săpun lichid SRL
Preţ mediu 65.00 54.17 1.00
Supraten SA 338.00 281.67
Baterie de perete
2913124201350 buc. BIComplex
pentru baie 515.00 429.17
SRL
Preţ mediu 426.50 355.42 1.00

92
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Supraten SA 242.00 201.67
Robinet pentru
29131242020701 buc. BIComplex
lavoar 375.00 312.50
SRL
Preţ mediu 308.50 257.08 1.00
pentru Robinet pentru BIComplex
buc. 419.00 349.17
informaţie bideu SRL
Preţ mediu 419.00 349.17 1.00
Sifon pentru Supraten SA 67.20 56.00
2875114202800 buc.
lavoar Mac-Stro SRL 58.00 48.33
Preţ mediu 62.60 52.17 1.00
Vas pentru closet Supraten SA 1315.00 1095.83
2622102442760 cu sifon interior buc. FCP Santarm SRL 1377.00 1147.50
(сu rezervor) Mac-Stro SRL 1150.00 958.33
Preţ mediu 1280.67 1067.22 1.00
Vas pentru closet
pentru
suspendat buc. Supraten SA 770.00 641.67
informaţie
540x355x380mm
Preţ mediu 770.00 641.67 1.00
Vas pentru closet
pentru FCP Santarm
pentru copii (cu buc. 2372.00 1976.67
informaţie SRL
rezervor)
Preţ mediu 2372.00 1976.67 1.00
Vas pentru closet
cu tălpi fără
2622102446941 rezervor Ghenuia buc. Mac-Stro SRL 550.00 458.33
MT315 (ceramică)
490x400mm
Preţ mediu 550.00 458.33 1.00
Vas pentru closet
pentru cu tălpi fără
buc. Supraten SA 600.00 500.00
informaţie rezervor Ghenuia
(oțel) 530x340mm
Preţ mediu 600.00 500.00 1.00
Pisoar
pentru
330x300x353mm buc. Supraten SA 700.00 583.33
informaţie
(porțelan)
Preţ mediu 700.00 583.33 1.00

93
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Bideu stativ Eko
pentru
575x370x400mm buc. Supraten SA 845.00 704.17
informaţie
(faianță)
Preţ mediu 845.00 704.17 1.00
XXIX. Sistem de încălzire
29.1. Calorifere din oțel şi fontă
Calorifer din oţel
Calorifer oţel tip IM
pentru
PKKP 22 panou buc. Comtermoimpex 896.00 746.67
informaţie SRL
300x800mm
Preţ mediu 896.00 746.67 1.00
Calorifer oţel tip IM
pentru
PKKP 22 panou buc. Comtermoimpex 1215.00 1012.50
informaţie SRL
300x1200mm
Preţ mediu 1215.00 1012.50 1.00
Calorifer oţel tip IM
pentru
PKKP 22 panou buc. Comtermoimpex 708.00 590.00
informaţie SRL
500x400mm
Preţ mediu 708.00 590.00 1.00
Calorifer oţel tip
pentru panou Eccorad IM Romstal
buc. 1088.00 906.67
informaţie Celikpan 21, Trade SRL
500x800mm
Preţ mediu 1088.00 906.67 1.00
Calorifer oţel tip
pentru panou Eccorad IM Romstal
buc. 983.00 819.17
informaţie Celikpan 11, Trade SRL
500x900mm
Preţ mediu 983.00 819.17 1.00
Calorifer oţel tip
pentru panou Eccorad IM Romstal
buc. 1723.00 1435.83
informaţie Celikpan 21, Trade SRL
500x1000mm
Preţ mediu 1723.00 1435.83 1.00
Calorifer oţel tip
pentru IM Romstal
panou Eccorad buc. 1863.00 1552.50
informaţie Trade SRL
22, 500x1500mm
Preţ mediu 1863.00 1552.50 1.00

94
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Calorifer oţel tip
pentru panou Eccorad IM Romstal
buc. 2380.00 1983.33
informaţie 22, Celikpan, Trade SRL
500x2000mm
Preţ mediu 2380.00 1983.33 1.00
Calorifer din fontă
Calorifer din
FCP Santarm
28221157300003 fontă KONNER secţie 223.00 185.83
SRL
Heat-300
Preţ mediu 223.00 185.83 1.00
Calorifer din
FCP Santarm
28221157300004 fontă KONNER secţie 235.20 196.00
SRL
Heat
Preţ mediu 235.20 196.00 1.00
Calorifer din FCP Santarm
28221157300005 secţie 235.20 196.00
fontă Modern SRL
Preţ mediu 235.20 196.00 1.00
Calorifer din FCP Santarm
28221157300006 secţie 181.00 150.83
fontă MC-140 SRL
Preţ mediu 181.00 150.83 1.00
29.2. Ţevi din polipropilenă STABI PN-20 pentru apă şi încălzire
pentru Ţeavă STABI PN- FCP Santarm
m 33.20 27.67
informaţie 20 d=20mm SRL
Preţ mediu 33.20 27.67 1.00
pentru Ţeavă STABI PN- FCP Santarm
m 48.30 40.25
informaţie 20 d=25mm SRL
Preţ mediu 48.30 40.25 1.00
pentru Ţeavă STABI PN- FCP Santarm
m 79.55 66.29
informaţie 20 d=32mm SRL
Preţ mediu 79.55 66.29 1.00
29.2.1. Ţevi din polipropilenă cu barieră de oxigen STABI PLUS S3,2 pentru apă şi
încălzire
Ţeavă STABI IM
pentru
PLUS S 3,2 m Comtermoimpex 42.00 35.00
informaţie SRL
d=20mm
Preţ mediu 42.00 35.00 1.00

95
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţeavă STABI IM
pentru
PLUS S 3,2 m Comtermoimpex 60.00 50.00
informaţie SRL
d=25mm
Preţ mediu 60.00 50.00 1.00
Ţeavă STABI IM
pentru
PLUS S 3,2 m Comtermoimpex 93.00 77.50
informaţie
d=32mm SRL
Preţ mediu 93.00 77.50 1.00
Ţeavă STABI IM
pentru
PLUS S 3,2 m Comtermoimpex 132.00 110.00
informaţie SRL
d=40mm
Preţ mediu 132.00 110.00 1.00
Ţeavă STABI IM
pentru
PLUS S3,2 m Comtermoimpex 222.00 185.00
informaţie SRL
d=50mm
Preţ mediu 222.00 185.00 1.00
Ţeavă STABI IM
pentru
PLUS S3,2 m Comtermoimpex 333.00 277.50
informaţie SRL
d=63mm
Preţ mediu 333.00 277.50 1.00
29.2.2. Ţevi din polipropilenă PPR
IM
pentru Ţeavă PN 20
m Comtermoimpex 12.60 10.50
informaţie d=20mm SRL
Preţ mediu 12.60 10.50 1.00
IM
pentru Ţeavă PN 20
m Comtermoimpex 20.25 16.88
informaţie d=25mm SRL
Preţ mediu 20.25 16.88 1.00
IM
pentru Ţeavă PN 20
m Comtermoimpex 36.00 30.00
informaţie d=32mm SRL
Preţ mediu 36.00 30.00 1.00
IM
pentru Ţeavă PN 20
m Comtermoimpex 57.00 47.50
informaţie d=40mm SRL
Preţ mediu 57.00 47.50 1.00

96
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
29.3. Produse complementare
Teuri
Teu PPR
2721204115010 buc. Mac-Stro SRL 4.00 3.33
d=25x20x20mm
Preţ mediu 4.00 3.33 1.00
Teu PPR
27212041150117 buc. Mac-Stro SRL 15.00 12.50
d=32x25x32mm
Preţ mediu 15.00 12.50 1.00
Teu PPR M
2721204115012 buc. Mac-Stro SRL 15.00 12.50
d=20x1/2mm
Preţ mediu 15.00 12.50 1.00
Teu PPR M
2721204115013 buc. Mac-Stro SRL 28.00 23.33
d=20x3/4mm
Preţ mediu 28.00 23.33 1.00
Teu PPR F
2721204115019 buc. Mac-Stro SRL 21.00 17.50
d=25x3/4mm
Preţ mediu 21.00 17.50 1.00
Mufe
Mufă PPR
2721204115015 buc. Mac-Stro SRL 3.00 2.50
d=20mm
Preţ mediu 3.00 2.50 1.00
Mufă PPR
2721204115017 buc. Mac-Stro SRL 3.00 2.50
d=25mm
Preţ mediu 3.00 2.50 1.00
Capace
Capac PPR
2721204115016 buc. Mac-Stro SRL 2.00 1.67
d=20mm
Preţ mediu 2.00 1.67 1.00
Capac PPR
2721204115018 buc. Mac-Stro SRL 3.50 2.92
d=25mm
Preţ mediu 3.50 2.92 1.00
Coturi
Cot PPR 45 FF
2721204115017 buc. Mac-Stro SRL 3.00 2.50
d=20mm
Preţ mediu 3.00 2.50 1.00
Cot PPR 90 FF
2721204115018 buc. Mac-Stro SRL 3.50 2.92
d=20mm
Preţ mediu 3.50 2.92 1.00

97
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
29.3.1. Cîlți
FCP Santarm
pentru 9.55 7.96
Cîlţi (50 gr.) buc. SRL
informaţie
Mac-Stro SRL 13.00 10.83
Preţ mediu 11.28 9.40 1.00
29.3.2. Toron
pentru FCP Santarm
Toron kg 43.15 35.96
informaţie SRL
Preţ mediu 43.15 35.96 1.00
29.3.3. Carbid
pentru FCP Santarm
Carbid kg 24.00 20.00
informaţie SRL
Preţ mediu 24.00 20.00 1.00
XXX. Ţevi și produse complementare
30.1. Ţevi pentru apeduct
30.1.1 Ţevi din polietilenă pentru apeduct PE 80, 100
Ţevi din polietilenă pentru apeduct PE 80 SDR 13,6 PN 10 atm
Uniplast SRL 9.80 8.17
Ţeavă din
Polimer Gaz
polietilenă pentru
Construcţii 10.89 9.08
3917100000010 apeduct PE 80 m
SRL
SDR 13,6 PN 10
Î.M. PalPlast
atm d=25x2,0mm 9.80 8.17
SRL
Preţ mediu 10.16 8.47 1.00
Uniplast SRL 15.61 13.01
Ţeavă din
Polimer Gaz
polietilenă pentru
Construcţii 14.96 12.47
3917100000011 apeduct PE 80 m
SRL
SDR 13,6 PN 10
atm d=32x2,4mm Î.M. PalPlast
15.20 12.67
SRL
Preţ mediu 15.26 12.71 1.00
Uniplast SRL 22.63 18.86
Ţeavă din
polietilenă pentru Polimer Gaz
3917100000012 apeduct PE 80 m Construcţii 23.05 19.21
SDR 13,6 PN 10 SRL
atm d=40x3,0mm Î.M. PalPlast
23.40 19.50
SRL
Preţ mediu 23.03 19.19 1.00

98
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Ţeavă din Uniplast SRL 38.20 31.83


polietilenă pentru
3917100000013 apeduct PE 80 m
SDR 13,6 PN 10 Î.M. PalPlast
35.75 29.79
atm d=50x3,7mm SRL

Preţ mediu 36.98 30.81 1.00


Ţeavă din Polimer Gaz
polietilenă pentru Construcţii 54.20 45.17
3917100000014 apeduct PE 80 m SRL
SDR 13,6 PN 10 Î.M. PalPlast
atm d=63x4,7mm 56.75 47.29
SRL
Preţ mediu 55.48 46.23 1.00
Uniplast SRL 84.82 70.68
Ţeavă din
polietilenă pentru Polimer Gaz
3917100000015 apeduct PE 80 m Construcţii 75.90 63.25
SDR 13,6 PN 10 SRL
atm d=75x5,6mm Î.M. PalPlast
80.40 67.00
SRL
Preţ mediu 80.37 66.98 1.00
Uniplast SRL 123.64 103.03
Ţeavă din
Polimer Gaz
polietilenă pentru
Construcţii 115.15 95.96
3917100000016 apeduct PE 80 m
SRL
SDR 13,6 PN 10
atm d=90x6,7mm Î.M. PalPlast
115.25 96.04
SRL
Preţ mediu 118.01 98.34 1.00
Ţeavă din Uniplast SRL 184.53 153.78
polietilenă pentru Polimer Gaz
apeduct PE 80 Construcţii 155.60 129.67
3917100000017 m
SDR 13,6 PN 10 SRL
atm Î.M. PalPlast
d=110x8,1mm 170.55 142.13
SRL
Preţ mediu 170.23 141.86 1.00

99
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţeavă din Uniplast SRL 289.61 241.34
polietilenă pentru Polimer Gaz
3917100000018
apeduct PE 80
m Construcţii 270.60 225.50
SDR 13,6 PN 10 SRL
atm Î.M. PalPlast
275.30 229.42
d=140x10,3mm SRL
Preţ mediu 278.50 232.09 1.00
Ţeavă din Uniplast SRL 377.20 314.33
polietilenă pentru Polimer Gaz
apeduct PE 80 Construcţii 351.67 293.06
3917100000019 m
SDR 13,6 PN 10 SRL
atm Î.M. PalPlast
d=160x11,8mm 359.50 299.58
SRL
Preţ mediu 362.79 302.33 1.00
Ţeavă din Uniplast SRL 478.86 399.05
polietilenă pentru
apeduct PE 80
3917100000020 m Polimer Gaz
SDR 13,6 PN 10
Construcţii 474.00 395.00
atm
SRL
d=180x13,3mm
Preţ mediu 476.43 397.03 1.00
Ţeavă din
Uniplast SRL 586.23 488.53
polietilenă pentru
apeduct PE 80
3917100000021 m Polimer Gaz
SDR 13,6 PN 10
atm Construcţii 581.90 484.92
d=200x14,7mm SRL
Preţ mediu 584.07 486.72 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru Uniplast SRL 745.85 621.54
apeduct PE 80
3917100000022 m Polimer Gaz
SDR 13,6 PN 10
atm Construcţii 746.35 621.96
d=225x16,6mm SRL
Preţ mediu 746.10 621.75 1.00

100
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţeavă din
Uniplast SRL 918.25 765.21
polietilenă pentru
apeduct PE 80
3917100000023 m Polimer Gaz
SDR 13,6 PN 10
Construcţii 923.45 769.54
atm
SRL
d=250x18,4mm
Preţ mediu 920.85 767.38 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru Uniplast SRL 1149.90 958.25
apeduct PE 80
3917100000024 m
SDR 13,6 PN 10 Polimer Gaz
atm Construcţii 1144.83 954.03
d=280x20,6mm SRL
Preţ mediu 1147.37 956.14 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru Uniplast SRL 1514.32 1261.93
apeduct PE 80
3917100000025 m Polimer Gaz
SDR 13,6 PN 10
atm Construcţii 1518.00 1265.00
d=315x23,2mm SRL
Preţ mediu 1516.16 1263.47 1.00
Ţevi din polietilenă pentru apeduct PE 80 SDR 17,6 PN 6 atm

Ţeavă din
polietilenă pentru Polimer Gaz
pentru
apeduct PE 80 m Construcţii 6.90 5.75
informaţie
SDR 17,6 PN 6 SRL
atm d=20x1,6mm

Preţ mediu 6.90 5.75

Ţeavă din
polietilenă pentru Polimer Gaz
pentru
apeduct PE 80 m Construcţii 9.52 7.93
informaţie
SDR 17,6 PN 6 SRL
atm d=25x1,6mm

Preţ mediu 9.52 7.93 1.00

101
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Ţeavă din
polietilenă pentru Polimer Gaz
pentru
apeduct PE 80 m Construcţii 13.60 11.33
informaţie
SDR 17,6 PN 6 SRL
atm d=32x1,9mm

Preţ mediu 13.60 11.33


Ţeavă din
polietilenă pentru
Polimer Gaz
pentru apeduct PE 80
m Construcţii 142.00 118.33
informaţie SDR 17,6 PN 6
SRL
atm
d=110x6,3mm
Preţ mediu 142.00 118.33
Ţevi din polietilenă pentru apeduct PE 100 SDR 13,6 PN 12,5 atm
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 11.08 9.23
informaţie SDR 13,6 PN
12,5 atm
d=25x2,0mm
Preţ mediu 11.08 9.23 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 16.01 13.34
informaţie SDR 13,6 PN
12,5 atm
d=32x2,4mm
Preţ mediu 16.01 13.34 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 23.63 19.69
informaţie SDR 13,6 PN
12,5 atm
d=40x3,0mm
Preţ mediu 23.63 19.69 1.00

102
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 41.00 34.17
informaţie SDR 13,6 PN
12,5 atm
d=50x3,7mm
Preţ mediu 41.00 34.17 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 65.05 54.21
informaţie SDR 13,6 PN
12,5 atm
d=63x4,7mm
Preţ mediu 65.05 54.21 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 92.72 77.27
informaţie SDR 13,6 PN
12,5 atm
d=75x5,6mm
Preţ mediu 92.72 77.27 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 134.27 111.89
informaţie SDR 13,6 PN
12,5 atm
d=90x6,7mm
Preţ mediu 134.27 111.89 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 194.97 162.48
informaţie SDR 13,6 PN
12,5 atm
d=110x8,1mm
Preţ mediu 194.97 162.48 1.00

103
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 299.50 249.58
informaţie SDR 13,6 PN
12,5 atm
d=140x10,3mm
Preţ mediu 299.50 249.58 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 389.88 324.90
informaţie SDR 13,6 PN
12,5 atm
d=160x11,8mm
Preţ mediu 389.88 324.90 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 494.42 412.02
informaţie SDR 13,6 PN
12,5 atm
d=180x13,3mm
Preţ mediu 494.42 412.02 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 607.47 506.23
informaţie SDR 13,6 PN
12,5 atm
d=200x14,7mm
Preţ mediu 607.47 506.23 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 771.29 642.74
informaţie SDR 13,6 PN
12,5 atm
d=225x16,6mm
Preţ mediu 771.29 642.74 1.00

104
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 949.25 791.04
informaţie SDR 13,6 PN
12,5 atm
d=250x18,4mm
Preţ mediu 949.25 791.04 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 1189.41 991.18
informaţie SDR 13,6 PN
12,5 atm
d=280x20,6mm
Preţ mediu 1189.41 991.18 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 1525.59 1271.33
informaţie SDR 13,6 PN
12,5 atm
d=315x23,2mm
Preţ mediu 1525.59 1271.33 1.00
Ţevi din polietilenă pentru apeduct PE 100 SDR 17 PN 10 atm

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Uniplast SRL 13.64 11.37
informaţie
SDR 17 PN 10
atm d=32x2,0mm

Preţ mediu 13.64 11.37 1.00


Ţeavă din Uniplast SRL 22.18 18.48
polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Polimer Gaz
informaţie
SDR 17 PN 10 Construcţii 22.00 18.33
atm d=40x2,4mm SRL
Preţ mediu 22.09 18.41 1.00

105
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Ţeavă din Uniplast SRL 37.84 31.53


polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Polimer Gaz
informaţie
SDR 17 PN 10 Construcţii 35.00 29.17
atm d=50x3,0mm SRL

Preţ mediu 36.42 30.35 1.00

Ţeavă din Uniplast SRL 59.09 49.24


polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Polimer Gaz
informaţie
SDR 17 PN 10 Construcţii 55.00 45.83
atm d=63x3,8mm SRL

Preţ mediu 57.05 47.54 1.00

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Uniplast SRL 83.42 69.52
informaţie
SDR 17 PN 10
atm d=75x4,5mm

Preţ mediu 83.42 69.52 1.00

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Uniplast SRL 112.00 93.33
informaţie
SDR 17 PN 10
atm d=90x5,4mm

Preţ mediu 112.00 93.33 1.00


Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 155.75 129.79
informaţie SDR 17 PN 10
atm
d=110x6,6mm
Preţ mediu 155.75 129.79 1.00

106
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Uniplast SRL 195.25 162.71
informaţie SDR 17 PN 10
atm
d=125x7,4mm
Preţ mediu 195.25 162.71 1.00
Ţeavă din
Uniplast SRL 230.81 192.34
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Polimer Gaz
informaţie SDR 17 PN 10
Construcţii 243.65 203.04
atm
SRL
d=140x8,3mm
Preţ mediu 237.23 197.69 0.98
Ţeavă din Uniplast SRL 320.74 267.28
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Polimer Gaz
informaţie SDR 17 PN 10
Construcţii 339.00 282.50
atm
SRL
d=160x9,5mm
Preţ mediu 329.87 274.89 1.05
Ţeavă din
Uniplast SRL 405.43 337.86
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Polimer Gaz
informaţie SDR 17 PN 10
Construcţii 392.15 326.79
atm
SRL
d=180x10,7mm
Preţ mediu 398.79 332.33 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru Uniplast SRL 500.03 416.69
pentru apeduct PE 100
m Polimer Gaz
informaţie SDR 17 PN 10
atm Construcţii 487.00 405.83
d=200x11,9mm SRL
Preţ mediu 493.52 411.26 1.00

107
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţeavă din
Uniplast SRL 632.83 527.36
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Polimer Gaz
informaţie SDR 17 PN 10
Construcţii 614.90 512.42
atm
SRL
d=225x13,4mm
Preţ mediu 623.87 519.89 1.00
Ţeavă din Uniplast SRL 776.95 647.46
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Polimer Gaz
informaţie SDR 17 PN 10
Construcţii 752.70 627.25
atm
SRL
d=250x14,8mm
Preţ mediu 764.83 637.35 1.00
Ţeavă din
Uniplast SRL 974.72 812.27
polietilenă pentru
pentru apeduct PE 100
m Polimer Gaz
informaţie SDR 17 PN 10
atm Construcţii 948.75 790.63
d=280x16,6mm SRL

Preţ mediu 961.74 801.45 1.00


Ţeavă din
polietilenă pentru Uniplast SRL 1237.46 1031.22
pentru apeduct PE 100
m Polimer Gaz
informaţie SDR 17 PN 10
atm Construcţii 1201.75 1001.46
d=315x18,7mm SRL
Preţ mediu 1219.61 1016.34 1.00
Ţevi din polietilenă pentru apeduct PE 100 SDR 21 PN 8 atm
Uniplast SRL 127.17 105.98
Ţeavă din
Polimer Gaz
polietilenă pentru
Construcţii 140.00 116.67
3917100000020 apeduct PE 100 m
SRL
SDR 21 PN 8 atm
d=110x5,3mm Î.M. PalPlast
116.40 97.00
SRL
Preţ mediu 127.86 106.55

108
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Uniplast SRL 161.04 134.20
Ţeavă din
Polimer Gaz
polietilenă pentru
Construcţii 163.74 136.45
3917100000021 apeduct PE 100 m
SRL
SDR 21 PN 8 atm
Î.M. PalPlast
d=125x6,0mm 148.70 123.92
SRL
Preţ mediu 157.83 131.52
Ţeavă din Uniplast SRL 200.59 167.16
polietilenă pentru
3917100000022 apeduct PE 100 m Polimer Gaz
SDR 21 PN 8 atm Construcţii 209.22 174.35
d=140x6,7mm SRL
Preţ mediu 204.91 170.75 1.00

Ţeavă din
Uniplast SRL 262.47 218.73
polietilenă pentru
3917100000023 apeduct PE 100 m
SDR 21 PN 8 atm Polimer Gaz
d=160x7,7mm Construcţii 275.88 229.90
SRL
Preţ mediu 269.18 224.31 1.00
Ţeavă din
Uniplast SRL 330.62 275.52
polietilenă pentru
3917100000024 apeduct PE 100 m
Polimer Gaz
SDR 21 PN 8 atm
Construcţii 354.53 295.44
d=180x8,6mm
SRL
Preţ mediu 342.58 285.48 1.00
Ţeavă din Uniplast SRL 409.66 341.38
polietilenă pentru
3917100000025 apeduct PE 100 m Polimer Gaz
SDR 21 PN 8 atm Construcţii 431.37 359.48
d=200x9,6mm SRL
Preţ mediu 420.52 350.43 1.00

109
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Ţeavă din
polietilenă pentru
3917100000026 apeduct PE 100 m Uniplast SRL 517.00 430.83
SDR 21 PN 8 atm
d=225x10,8mm

Preţ mediu 517.00 430.83 1.00

Ţeavă din
polietilenă pentru
3917100000027 apeduct PE 100 m Uniplast SRL 632.83 527.36
SDR 21 PN 8 atm
d=250x11,9mm

Preţ mediu 632.83 527.36 1.00

Ţeavă din
polietilenă pentru
3917100000028 apeduct PE 100 m Uniplast SRL 791.03 659.19
SDR 21 PN 8 atm
d=280x13,4mm

Preţ mediu 791.03 659.19 1.00

Ţeavă din
polietilenă pentru
3917100000029 apeduct PE 100 m Uniplast SRL 1017.10 847.58
SDR 21 PN 8 atm
d=315x15,0mm

Preţ mediu 1017.10 847.58 1.00


Ţevi din polietilenă pentru apeduct PE 100 SDR 26 PN 6 atm

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Uniplast SRL 45.00 37.50
informaţie
SDR 26 PN 6 atm
d=75x2,9mm

Preţ mediu 45.00 37.50 1.00

110
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Uniplast SRL 67.84 56.53
informaţie
SDR 26 PN 6 atm
d=90x3,5mm

Preţ mediu 67.84 56.53 1.00

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Uniplast SRL 100.30 83.58
informaţie
SDR 26 PN 6 atm
d=110x4,2mm

Preţ mediu 100.30 83.58 1.00


Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Uniplast SRL 129.98 108.32
informaţie
SDR 26 PN 6 atm
d=125x4,8mm
Preţ mediu 129.98 108.32 1.00

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Uniplast SRL 163.34 136.12
informaţie
SDR 26 PN 6 atm
d=140x5,4mm

Preţ mediu 163.34 136.12 1.00


Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Uniplast SRL 214.71 178.93
informaţie
SDR 26 PN 6 atm
d=160x6,2mm
Preţ mediu 214.71 178.93 1.00

111
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Uniplast SRL 332.02 276.68
informaţie
SDR 26 PN 6 atm
d=200x7,7mm

Preţ mediu 332.02 276.68 1.00

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Uniplast SRL 413.37 344.48
informaţie
SDR 26 PN 6 atm
d=225x8,6mm

Preţ mediu 413.37 344.48 1.00

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Uniplast SRL 515.60 429.67
informaţie
SDR 26 PN 6 atm
d=250x9,6mm

Preţ mediu 515.60 429.67 1.00

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Uniplast SRL 638.51 532.09
informaţie
SDR 26 PN 6 atm
d=280x10,7mm

Preţ mediu 638.51 532.09 1.00

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru
apeduct PE 100 m Uniplast SRL 812.83 677.36
informaţie
SDR 26 PN 6 atm
d=315x12,1mm

Preţ mediu 812.83 677.36 1.00

112
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
30.1.2. Fitinguri PE pentru apă-gaz
Capăt flanșă SDR 17 PE 100
pentru Capăt flanșă
buc. FCP Elpo SRL 60.00 50.00
informaţie d=63mm
Preţ mediu 60.00 50.00 1.00
pentru Capăt flanșă
buc. FCP Elpo SRL 70.00 58.33
informaţie d=75mm
Preţ mediu 70.00 58.33 1.00
pentru Capăt flanșă
buc. FCP Elpo SRL 147.00 122.50
informaţie d=110mm
Preţ mediu 147.00 122.50 1.00
pentru Capăt flanșă
buc. FCP Elpo SRL 205.00 170.83
informaţie d=125mm
Preţ mediu 205.00 170.83 1.00
pentru Capăt flanșă
buc. FCP Elpo SRL 278.00 231.67
informaţie d=160mm
Preţ mediu 278.00 231.67 1.00
pentru Capăt flanșă
buc. FCP Elpo SRL 337.00 280.83
informaţie d=200mm
Preţ mediu 337.00 280.83 1.00
pentru Capăt flanșă
buc. FCP Elpo SRL 995.00 829.17
informaţie d=250mm
Preţ mediu 995.00 829.17 1.00
pentru Capăt flanșă
buc. FCP Elpo SRL 1550.00 1291.67
informaţie d=280mm
Preţ mediu 1550.00 1291.67
pentru Capăt flanșă
buc. FCP Elpo SRL 1600.00 1333.33
informaţie d=315mm
Preţ mediu 1600.00 1333.33
Coturi 45° SDR 17 PE 100
pentru Cot 45° SDR 17
buc. FCP Elpo SRL 248.00 206.67
informaţie d=110mm
Preţ mediu 248.00 206.67 1.00
pentru Cot 45° SDR 17
buc. FCP Elpo SRL 395.00 329.17
informaţie d=125mm
Preţ mediu 395.00 329.17 1.00

113
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru Cot 45° SDR 17
buc. FCP Elpo SRL 670.00 558.33
informaţie d=160mm
Preţ mediu 670.00 558.33 1.00
pentru Cot 45° SDR 17
buc. FCP Elpo SRL 933.00 777.50
informaţie d=180mm
Preţ mediu 933.00 777.50 1.00
pentru Cot 45° SDR 17
buc. FCP Elpo SRL 1037.00 864.17
informaţie d=200mm
Preţ mediu 1037.00 864.17 1.00
Coturi 90° SDR 17 PE 100
pentru Cot 90° SDR 17
buc. FCP Elpo SRL 345.00 287.50
informaţie d=110mm
Preţ mediu 345.00 287.50 1.00
pentru Cot 90° SDR 17
buc. FCP Elpo SRL 505.00 420.83
informaţie d=125mm
Preţ mediu 505.00 420.83 1.00
pentru Cot 90° SDR 17
buc. FCP Elpo SRL 750.00 625.00
informaţie d=160mm
Preţ mediu 750.00 625.00 1.00
pentru Cot 90° SDR 17
buc. FCP Elpo SRL 885.00 737.50
informaţie d=180mm
Preţ mediu 885.00 737.50 1.00
pentru Cot 90° SDR 17
buc. FCP Elpo SRL 3460.00 2883.33
informaţie d=315mm
Preţ mediu 3460.00 2883.33 1.00
Teuri SDR 17 PE 100
pentru
Teu d=90mm buc. FCP Elpo SRL 425.00 354.17
informaţie
Preţ mediu 425.00 354.17 1.00
pentru
Teu d=110mm buc. FCP Elpo SRL 583.00 485.83
informaţie
Preţ mediu 583.00 485.83 1.00
pentru
Teu d=125mm buc. FCP Elpo SRL 600.00 500.00
informaţie
Preţ mediu 600.00 500.00 1.00
pentru
Teu d=140mm buc. FCP Elpo SRL 500.00 416.67
informaţie
Preţ mediu 500.00 416.67 1.00

114
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru
Teu d=160mm buc. FCP Elpo SRL 755.00 629.17
informaţie
Preţ mediu 755.00 629.17 1.00
pentru
Teu d=180mm buc. FCP Elpo SRL 990.00 825.00
informaţie
Preţ mediu 990.00 825.00 1.00
pentru
Teu d=200mm buc. FCP Elpo SRL 1520.00 1266.67
informaţie
Preţ mediu 1520.00 1266.67 1.00
pentru
Teu d=225mm buc. FCP Elpo SRL 1870.00 1558.33
informaţie
Preţ mediu 1870.00 1558.33 1.00
Teuri reduse SDR 17 PE 100
pentru Teu redus
buc. FCP Elpo SRL 899.00 749.17
informaţie d=110/63mm
Preţ mediu 899.00 749.17
pentru Teu redus
buc. FCP Elpo SRL 1470.00 1225.00
informaţie d=140/90mm
Preţ mediu 1470.00 1225.00
pentru Teu redus
buc. FCP Elpo SRL 1220.00 1016.67
informaţie d=140/110mm
Preţ mediu 1220.00 1016.67
pentru Teu redus
buc. FCP Elpo SRL 1850.00 1541.67
informaţie d=180/90mm
Preţ mediu 1850.00 1541.67
pentru Teu redus
buc. FCP Elpo SRL 3640.00 3033.33
informaţie d=225/110mm
Preţ mediu 3640.00 3033.33
pentru Teu redus
buc. FCP Elpo SRL 1480.00 1233.33
informaţie d=160/110mm
Preţ mediu 1480.00 1233.33
30.1.3. Fitinguri pentru gaz
Mufe PE 100 SDR 11 PN 16
pentru
Mufă d=20mm buc. Uniplast SRL 43.00 35.83
informaţie
Preţ mediu 43.00 35.83 1.00

115
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru
Mufă d=25mm buc. Uniplast SRL 52.00 43.33
informaţie
Preţ mediu 52.00 43.33 1.00
pentru
Mufă d=32mm buc. Uniplast SRL 46.50 38.75
informaţie
Preţ mediu 46.50 38.75 1.00
pentru
Mufă d=40mm buc. Uniplast SRL 62.50 52.08
informaţie
Preţ mediu 62.50 52.08 1.00
pentru
Mufă d=50mm buc. Uniplast SRL 89.00 74.17
informaţie
Preţ mediu 89.00 74.17 1.00
pentru
Mufă d=90mm buc. Uniplast SRL 150.00 125.00
informaţie
Preţ mediu 150.00 125.00 1.00
pentru
Mufă d=110mm buc. Uniplast SRL 181.50 151.25
informaţie
Preţ mediu 181.50 151.25 1.00
pentru
Mufă d=140mm buc. Uniplast SRL 370.50 308.75
informaţie
Preţ mediu 370.50 308.75 1.00
pentru
Mufă d=180mm buc. Uniplast SRL 602.50 502.08
informaţie
Preţ mediu 602.50 502.08 1.00
pentru
Mufă d=200mm buc. Uniplast SRL 708.00 590.00
informaţie
Preţ mediu 708.00 590.00 1.00
Dopuri PE 100 SDR 11 PN 16
pentru
Dop d=40mm buc. Uniplast SRL 68.50 57.08
informaţie
Preţ mediu 68.50 57.08 1.00
pentru
Dop d=50mm buc. Uniplast SRL 70.50 58.75
informaţie
Preţ mediu 70.50 58.75 1.00
pentru
Dop d=90mm buc. Uniplast SRL 194.50 162.08
informaţie
Preţ mediu 194.50 162.08 1.00

116
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru
Dop d=110mm buc. Uniplast SRL 240.50 200.42
informaţie
Preţ mediu 240.50 200.42 1.00
pentru
Dop d=125mm buc. Uniplast SRL 289.00 240.83
informaţie
Preţ mediu 289.00 240.83 1.00
pentru
Dop d=140mm buc. Uniplast SRL 497.50 414.58
informaţie
Preţ mediu 497.50 414.58 1.00
pentru
Dop d=160mm buc. Uniplast SRL 415.50 346.25
informaţie
Preţ mediu 415.50 346.25 1.00
Dopuri PE 100 SDR 11
pentru
Dop d=75mm buc. FCP Elpo SRL 200.00 166.67
informaţie
Preţ mediu 200.00 166.67 1.00
pentru
Dop d=90mm buc. FCP Elpo SRL 230.00 191.67
informaţie
Preţ mediu 230.00 191.67 1.00
pentru
Dop d=140mm buc. FCP Elpo SRL 528.00 440.00
informaţie
Preţ mediu 528.00 440.00 1.00
Coturi 90° PE 100 SDR 11 PN 16
pentru
Cot 90° d=32mm buc. Uniplast SRL 32.50 27.08
informaţie
Preţ mediu 32.50 27.08 1.00
pentru
Cot 90° d=40mm buc. Uniplast SRL 70.00 58.33
informaţie
Preţ mediu 70.00 58.33 1.00
pentru
Cot 90° d=50mm buc. Uniplast SRL 74.00 61.67
informaţie
Preţ mediu 74.00 61.67 1.00
pentru
Cot 90° d=75mm buc. Uniplast SRL 167.50 139.58
informaţie
Preţ mediu 167.50 139.58 1.00
pentru
Cot 90° d=90mm buc. Uniplast SRL 178.50 148.75
informaţie
Preţ mediu 178.50 148.75 1.00

117
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru Cot 90°
buc. Uniplast SRL 304.00 253.33
informaţie d=110mm
Preţ mediu 304.00 253.33 1.00
pentru Cot 90°
buc. Uniplast SRL 496.50 413.75
informaţie d=125mm
Preţ mediu 496.50 413.75 1.00
Teuri egale PE 100 SDR 11 PN 16
pentru
Teu egal d=20mm buc. Uniplast SRL 213.50 177.92
informaţie
Preţ mediu 213.50 177.92 1.00
pentru
Teu egal d=25mm buc. Uniplast SRL 213.50 177.92
informaţie
Preţ mediu 213.50 177.92 1.00
pentru
Teu egal d=40mm buc. Uniplast SRL 240.50 200.42
informaţie
Preţ mediu 240.50 200.42 1.00
pentru
Teu egal d=50mm buc. Uniplast SRL 315.50 262.92
informaţie
Preţ mediu 315.50 262.92 1.00
pentru
Teu egal d=75mm buc. Uniplast SRL 489.50 407.92
informaţie
Preţ mediu 489.50 407.92 1.00
pentru
Teu egal d=90mm buc. Uniplast SRL 518.50 432.08
informaţie
Preţ mediu 518.50 432.08 1.00
pentru Teu egal
buc. Uniplast SRL 753.00 627.50
informaţie d=110mm
Preţ mediu 753.00 627.50 1.00
Teuri reduse PE 100 SDR 11 PN 16
pentru Teu redus
buc. Uniplast SRL 95.50 79.58
informaţie d=32x25mm
Preţ mediu 95.50 79.58 1.00
pentru Teu redus
buc. Uniplast SRL 106.50 88.75
informaţie d=40x32mm
Preţ mediu 106.50 88.75 1.00

118
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru Teu redus
buc. Uniplast SRL 133.00 110.83
informaţie d=50x32mm
Preţ mediu 133.00 110.83 1.00
pentru Teu redus
buc. Uniplast SRL 207.50 172.92
informaţie d=63x32mm
Preţ mediu 207.50 172.92 1.00
pentru Teu redus
buc. Uniplast SRL 292.50 243.75
informaţie d=75x32mm
Preţ mediu 292.50 243.75 1.00
pentru Teu redus
buc. Uniplast SRL 492.00 410.00
informaţie d=110x32mm
Preţ mediu 492.00 410.00 1.00
pentru Teu redus
buc. Uniplast SRL 1571.00 1309.17
informaţie d=110x63mm
Preţ mediu 1571.00 1309.17 1.00
pentru Teu redus
buc. Uniplast SRL 1591.00 1325.83
informaţie d=110x90mm
Preţ mediu 1591.00 1325.83 1.00
Adaptoare flanșe PE 100 SDR 11 PN 16
pentru Adaptor flanșă
buc. Uniplast SRL 57.90 48.25
informaţie d=32mm
Preţ mediu 57.90 48.25 1.00
pentru Adaptor flanșă
buc. Uniplast SRL 64.30 53.58
informaţie d=40mm
Preţ mediu 64.30 53.58 1.00
pentru Adaptor flanșă
buc. Uniplast SRL 72.50 60.42
informaţie d=50mm
Preţ mediu 72.50 60.42 1.00
pentru Adaptor flanșă
buc. Uniplast SRL 63.50 52.92
informaţie d=63mm
Preţ mediu 63.50 52.92 1.00
pentru Adaptor flanșă
buc. Uniplast SRL 105.50 87.92
informaţie d=75mm
Preţ mediu 105.50 87.92 1.00
pentru Adaptor flanșă
buc. Uniplast SRL 122.00 101.67
informaţie d=90mm
Preţ mediu 122.00 101.67 1.00

119
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
30.1.4. Ţevi pentru canalizare interioară PP
Ţeavă PP
3917299010010 d=50mm buc. Mac-Stro SRL 11.00 9.17
l=250mm
Preţ mediu 11.00 9.17 1.00
Ţeavă PP FCP Santarm
11.80 9.83
3917299010011 d=50mm buc. SRL
l=500mm Mac-Stro SRL 12.00 10.00
Preţ mediu 11.90 9.92 1.00
Mac-Stro SRL 19.00 15.83
Ţeavă PP
FCP Santarm
3917299010012 d=50mm buc. 22.40 18.67
SRL
l=1000mm
Supraten SA 32.70 27.25
Preţ mediu 24.70 20.58 1.00
Ţeavă PP Mac-Stro SRL 40.00 33.33
3917299010013 d=50mm buc. FCP Santarm
l=2000mm 49.15 40.96
SRL
Preţ mediu 44.58 37.15 1.00
Ţeavă PP
3917299010014 d=110mm buc. Supraten SA 33.70 28.08
l=250mm
Preţ mediu 33.70 28.08 1.00
Ţeavă PP
3917299010015 d=110mm buc. Supraten SA 56.80 47.33
l=500mm
Preţ mediu 56.80 47.33 1.00
Ţeavă PP
3917299010016 d=110mm buc. Supraten SA 99.00 82.50
l=1000mm
Preţ mediu 99.00 82.50 1.00
Ţeavă PP
3917299010017 d=110mm buc. Supraten SA 177.60 148.00
l=2000mm
Preţ mediu 177.60 148.00 1.00

120
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
30.1.5. Produse complementare pentru canalizare interioară PP
Mufe
FCP Elpo SRL 14.00 11.67
3917299070010 Mufă d=50mm buc. FCP Santarm
14.80 12.33
SRL
Preţ mediu 14.40 12.00 1.00
FCP Elpo SRL 22.00 18.33
3917299070011 Mufă d=110mm buc.
Uniplast SRL 14.00 11.67
Preţ mediu 18.00 15.00 1.00
Dopuri
pentru
Dop d=32mm buc. Uniplast SRL 3.00 2.50
informaţie
Preţ mediu 3.00 2.50
3917299060010 Dop d=50mm buc. FCP Elpo SRL 10.00 8.33
Preţ mediu 10.00 8.33
pentru
Dop d=75mm buc. Uniplast SRL 14.00 11.67
informaţie
Preţ mediu 14.00 11.67
FCP Elpo SRL 12.00 10.00
3917299060011 Dop d=110mm buc. FCP Santarm
14.90 12.42
SRL
Preţ mediu 13.45 11.21 1.00
Coturi
FCP Elpo SRL 9.00 7.50
3917299020010 Cot d=50mm 45º buc.
Uniplast SRL 4.00 3.33
Preţ mediu 6.50 5.42 1.00
FCP Elpo SRL 8.00 6.67
3917299020011 Cot d=50mm 90º buc.
Uniplast SRL 4.00 3.33
Preţ mediu 6.00 5.00 1.00
Piese de curăţire
Piesă de curăţire FCP Santarm
3917299090010 buc. 50.10 41.75
d=50mm SRL
Preţ mediu 50.10 41.75 1.00
Piesă de curăţire
3917299090011 buc. FCP Elpo SRL 88.00 73.33
d=75mm
Preţ mediu 88.00 73.33 1.00

121
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Piesă de curăţire FCP Santarm
3917299090013 buc. 257.80 214.83
d=160mm SRL
Preţ mediu 257.80 214.83 1.00
Teuri
Teu d=50x50mm FCP Elpo SRL 14.00 11.67
3917299030010 buc.
45º Uniplast SRL 9.00 7.50
Preţ mediu 11.50 9.58 1.00
Teu d=50x50mm FCP Elpo SRL 16.00 13.33
3917299030012 buc.
90º Uniplast SRL 9.00 7.50
Preţ mediu 12.50 10.42 1.00
Teu FCP Elpo SRL 39.00 32.50
3917299030011 d=110x110mm buc. FCP Santarm
45º 48.40 40.33
SRL
Preţ mediu 43.70 36.42 1.00
Teu
3917299030013 d=110x110mm buc. Uniplast SRL 23.00 19.17
90º
Preţ mediu 23.00 19.17
Ramificaţii duble
Ramificaţie dublă
(cruce)
3917299001010 buc. Uniplast SRL 19.50 16.25
d=50x50x50mm
45º
Preţ mediu 19.50 16.25
Ramificaţie dublă
(cruce) FCP Santarm
3917299001011 buc. 87.20 72.67
d=50x50x50mm SRL
67º
Preţ mediu 87.20 72.67 1.00
Ramificaţie dublă
(cruce)
3917299001012 buc. Uniplast SRL 19.50 16.25
d=50x50x50mm
90º
Preţ mediu 19.50 16.25 1.00

122
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
30.1.5.1. Sifoane pentru pardoseală
Sifon pentru
pardoseală vertical, IM
pentru
nereglabil-metal buc. Comtermoimpe 81.00 67.50
informaţie d=50mm, x SRL
100x100mm

Preţ mediu 81.00 67.50 1.00


Sifon pentru
pardoseală vertical, IM
pentru
nereglabil-metal buc. Comtermoimpe 144.00 120.00
informaţie d=110mm, x SRL
150x150mm

Preţ mediu 144.00 120.00 1.00


Sifon pentru
pardoseală
IM
pentru orizontal,
buc. Comtermoimpe 81.00 67.50
informaţie nereglabil-metal
d=50mm, x SRL
100x100mm
Preţ mediu 81.00 67.50 1.00
Sifon pentru
pardoseală
IM
pentru orizontal,
buc. Comtermoimpe 168.00 140.00
informaţie nereglabil-metal
d=110mm, x SRL
150x150mm
Preţ mediu 168.00 140.00 1.00
30.1.6. Ţevi pentru canalizare exterioară PVC SN 2M
Ţeavă PVC SN
pentru 2M
buc. Uniplast SRL 48.00 40.00
informaţie d=110x2,2mm
l=1000mm
Preţ mediu 48.00 40.00 1.00
Ţeavă PVC SN
pentru 2M
buc. Uniplast SRL 96.00 80.00
informaţie d=110x2,2mm
l=2000mm
Preţ mediu 96.00 80.00 1.00

123
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Ţeavă PVC SN
pentru 2M
buc. Uniplast SRL 144.00 120.00
informaţie d=110x2,2mm
l=3000mm
Preţ mediu 144.00 120.00 1.00
Ţeavă PVC SN
pentru 2M
buc. Uniplast SRL 192.00 160.00
informaţie d=110x2,2mm
l=4000mm
Preţ mediu 192.00 160.00 1.00
Ţeavă PVC SN
pentru 2M
buc. Uniplast SRL 288.00 240.00
informaţie d=110x2,2mm
l=6000mm
Preţ mediu 288.00 240.00 1.00
Ţeavă PVC SN
pentru 2M
buc. Uniplast SRL 104.00 86.67
informaţie d=160x3,2mm
l=1000mm
Preţ mediu 104.00 86.67 1.00
Ţeavă PVC SN
pentru 2M
buc. Uniplast SRL 208.00 173.33
informaţie d=160x3,2mm
l=2000mm
Preţ mediu 208.00 173.33 1.00
Ţeavă PVC SN
pentru 2M
buc. Uniplast SRL 312.00 260.00
informaţie d=160x3,2mm
l=3000mm
Preţ mediu 312.00 260.00 1.00
Ţeavă PVC SN
pentru 2M
buc. Uniplast SRL 416.00 346.67
informaţie d=160x3,2mm
l=4000mm
Preţ mediu 416.00 346.67 1.00

124
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţeavă PVC SN
pentru 2M
buc. Uniplast SRL 624.00 520.00
informaţie d=160x3,2mm
l=6000mm
Preţ mediu 624.00 520.00 1.00
Polimer Gaz
Ţeavă PVC SN2
pentru Construcţii 950.00 791.67
d=200x3,9mm buc.
informaţie SRL
l=6000mm
Uniplast SRL 996.00 830.00
Preţ mediu 973.00 810.83 1.00
Polimer Gaz
pentru Ţeavă PVC SN2 Construcţii 2450.00 2041.67
buc.
informaţie d=315 l=6000mm SRL
Uniplast SRL 2592.00 2160.00
Preţ mediu 2521.00 2100.83 1.00
Polimer Gaz
pentru Ţeavă PVC SN2
buc. Construcţii 4048.00 3373.33
informaţie d=400 l=6000mm
SRL
Preţ mediu 4048.00 3373.33 1.00
Polimer Gaz
pentru Ţeavă PVC SN2
buc. Construcţii 6960.00 5800.00
informaţie d=500 l=6000mm
SRL
Preţ mediu 6960.00 5800.00 1.00
30.1.7. Ţevi pentru canalizare exterioară PVC SN4-MS
Ţeavă PVC SN4-
3917400010006 MS d=110x3,2mm buc. Uniplast SRL 246.00 205.00
l=4000mm

Preţ mediu 246.00 205.00 1.00


Ţeavă PVC SN4-
3917400010002 MS d=160x4,0mm buc. Uniplast SRL 234.00 195.00
l=2000mm
Preţ mediu 234.00 195.00 1.00
Ţeavă PVC SN4-
3917400010003 MS d=160x4,0mm buc. Uniplast SRL 468.00 390.00
l=4000mm
Preţ mediu 468.00 390.00 1.00

125
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţeavă PVC SN 4
3917400010004 d=200x4,9mm buc. Uniplast SRL 341.00 284.17
l=2000mm
Preţ mediu 341.00 284.17
Ţeavă PVC SN 4
3917400010005 d=200x4,9mm buc. Uniplast SRL 1023.00 852.50
l=6000mm
Preţ mediu 1023.00 852.50
30.1.8. Produse complementare pentru canalizare exterioară PVC
Mufe
Uniplast SRL 24.50 20.42

3917400030000 Mufă d=110mm buc. FCP Elpo SRL 22.00 18.33


Polimer Gaz
50.00 41.67
Construcţii SRL
Preţ mediu 32.17 26.81 1.00
FCP Santarm SRL 55.00 45.83

3917400030001 Mufă d=160mm buc. FCP Elpo SRL 47.00 39.17


Polimer Gaz
100.00 83.33
Construcţii SRL
Preţ mediu 67.33 56.11 1.00
Uniplast SRL 96.00 80.00
3917400030002 Mufă d=200mm buc.
FCP Elpo SRL 82.00 68.33
Preţ mediu 89.00 74.17 1.00
Polimer Gaz
3917400030003 Mufă d=250mm buc. 350.00 291.67
Construcţii SRL
Preţ mediu 350.00 291.67 1.00
Uniplast SRL 494.50 412.08
Polimer Gaz
3917400030004 Mufă d=315mm buc. 470.00 391.67
Construcţii SRL
FCP Elpo SRL 445.00 370.83
Preţ mediu 469.83 391.53 1.00
Uniplast SRL 1317.00 1097.50
Polimer Gaz
3917400030005 Mufă d=400mm buc. 1060.00 883.33
Construcţii SRL
FCP Elpo SRL 1348.00 1123.33
Preţ mediu 1241.67 1034.72 1.00

126
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Dopuri
Polimer Gaz
3917400060000 Dop d=110mm buc. 25.00 20.83
Construcţii SRL
Preţ mediu 25.00 20.83 1.00
FCP Santarm SRL 32.45 27.04
3917400060001 Dop d=160mm buc. Polimer Gaz
50.00 41.67
Construcţii SRL
Preţ mediu 41.23 34.35 1.00
Uniplast SRL 53.00 44.17
3917400060002 Dop d=200mm buc. Polimer Gaz
100.00 83.33
Construcţii SRL
Preţ mediu 76.50 63.75 1.00
Uniplast SRL 139.80 116.50
Polimer Gaz
3917400060003 Dop d=250mm buc. 200.00 166.67
Construcţii SRL
FCP Elpo SRL 195.00 162.50
Preţ mediu 178.27 148.56
3917400060004 Dop d=315mm buc. Uniplast SRL 375.50 312.92
Preţ mediu 375.50 312.92 0.95
Polimer Gaz
3917400060005 Dop d=400mm buc. 465.00 387.50
Construcţii SRL
Preţ mediu 465.00 387.50 1.00
Coturi
Uniplast SRL 30.50 25.42
Cot d=110mm
3917400070000 buc. Polimer Gaz
45º 35.00 29.17
Construcţii SRL
Preţ mediu 32.75 27.29 1.00
Uniplast SRL 72.50 60.42
Cot d=160mm Polimer Gaz
3917400070001 buc. 75.00 62.50
45º Construcţii SRL
FCP Santarm SRL 79.20 66.00
Preţ mediu 75.57 62.97 1.00
Uniplast SRL 30.50 25.42
Cot d=110mm
3917400070002 buc. Polimer Gaz
90º 45.00 37.50
Construcţii SRL
Preţ mediu 37.75 31.46 1.00

127
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Polimer Gaz
Cot d=160mm 90.00 75.00
3917400070003 buc. Construcţii SRL
90º
FCP Santarm SRL 97.90 81.58
Preţ mediu 93.95 78.29 1.00
Ramificaţii
FCP Elpo SRL 60.00 50.00
Ramificaţie
Polimer Gaz
3917400020000 d=110x110mm buc. 60.00 50.00
Construcţii SRL
45º
Uniplast SRL 61.00 50.83
Preţ mediu 60.33 50.28 1.00
Ramificaţie
3917400020001 d=160x125mm buc. Uniplast SRL 116.50 97.08
45º
Preţ mediu 116.50 97.08 1.00
Ramificaţie
3917400020002 d=160x160mm buc. Uniplast SRL 120.00 100.00
90º
Preţ mediu 120.00 100.00 1.00
Ramificaţie Polimer Gaz
280.00 233.33
3917400020003 d=200x200mm buc. Construcţii SRL
90º Uniplast SRL 261.50 217.92
Preţ mediu 270.75 225.63 1.00
30.2. Ţevi din oțel
30.2.1. Ţevi din oțel apă-gaz
Ţeavă din oțel apă- FCP Santarm
2521216701000 m 16.70 13.92
gaz d=15x2,8mm SRL
Preţ mediu 16.70 13.92 0.87
Ţeavă din oțel apă- FCP Santarm
- m 22.20 18.50
gaz d=20x2,8mm SRL
Preţ mediu 22.20 18.50 0.77
Ţeavă din oțel apă- FCP Santarm
- m 33.40 27.83
gaz d=25x3,2mm SRL
Preţ mediu 33.40 27.83 0.89

128
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Ţeavă din oțel apă- FCP Santarm


- m 46.80 39.00
gaz d=32x3,2mm SRL

Preţ mediu 46.80 39.00 1.00


Ţeavă din oțel apă- FCP Santarm
- m 49.10 40.92
gaz d=40x3,0mm SRL
Preţ mediu 49.10 40.92 1.00

Ţeavă din oțel apă- FCP Santarm


- m 55.30 46.08
gaz d=40x3,2mm SRL

Preţ mediu 55.30 46.08 1.00

Ţeavă din oțel apă- FCP Santarm


- m 58.35 48.63
gaz d=40x4,0mm SRL

Preţ mediu 58.35 48.63 0.86


Ţeavă din oțel apă- FCP Santarm
- m 66.25 55.21
gaz d=50x3,0mm SRL
Preţ mediu 66.25 55.21 1.00
Ţeavă din oțel apă-
FCP Santarm
- gaz d=50x3,2mm m 57.65 48.04
SRL
6m
Preţ mediu 57.65 48.04 0.86

Ţeavă din oțel apă- FCP Santarm


- m 75.40 62.83
gaz d=50x4,0mm SRL

Preţ mediu 75.40 62.83 0.90


30.2.2. Ţevi zincate apă-gaz
Ţeavă zincată apă- FCP Santarm
2722103306001 m 32.40 27.00
gaz d=15x2,5mm SRL
Preţ mediu 32.40 27.00 1.00
Ţeavă zincată apă- FCP Santarm
- m 39.90 33.25
gaz d=15x2,8mm SRL
Preţ mediu 39.90 33.25 1.00
Ţeavă zincată apă- FCP Santarm
- m 49.10 40.92
gaz d=20x2,8mm SRL
Preţ mediu 49.10 40.92 1.00

129
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţeavă zincată apă- FCP Santarm
- m 59.35 49.46
gaz d=25x2,8m SRL
Preţ mediu 59.35 49.46 1.00
Ţeavă zincată apă- FCP Santarm
- m 61.00 50.83
gaz d=25x3,0mm SRL
Preţ mediu 61.00 50.83 1.00
Ţeavă zincată apă- FCP Santarm
- m 69.50 57.92
gaz d=25x3,2mm SRL
Preţ mediu 69.50 57.92 1.00
Ţeavă zincată apă- FCP Santarm
- m 107.60 89.67
gaz d=32x3,2mm SRL
Preţ mediu 107.60 89.67 1.00
Ţeavă zincată apă- FCP Santarm
- m 110.50 92.08
gaz d=40x3,0mm SRL
Preţ mediu 110.50 92.08 1.00
Ţeavă zincată apă- FCP Santarm
- m 121.30 101.08
gaz d=40x3,2mm SRL
Preţ mediu 121.30 101.08 1.00
Ţeavă zincată apă- FCP Santarm
- m 145.70 121.42
gaz d=40x4,0mm SRL
Preţ mediu 145.70 121.42 1.00
Ţeavă zincată apă- FCP Santarm
- m 127.00 105.83
gaz d=50x3,0mm SRL
Preţ mediu 127.00 105.83 1.00
Ţeavă zincată apă- FCP Santarm
- m 147.00 122.50
gaz d=50x3,2mm SRL
Preţ mediu 147.00 122.50 1.00
Ţeavă zincată apă- FCP Santarm
- m 159.00 132.50
gaz d=50x4,0mm SRL
Preţ mediu 159.00 132.50 1.00
30.2.3. Ţevi oțel electrosudate
Ţeavă oțel
FCP Santarm
- electrosudată m 39.00 32.50
SRL
d=57x2,0mm
Preţ mediu 39.00 32.50 1.00
Ţeavă oțel
FCP Santarm
- electrosudată m 84.00 70.00
SRL
d=76x3,0mm
Preţ mediu 84.00 70.00 1.00

130
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţeavă-oțel
FCP Santarm
- electrosudată m 83.00 69.17
SRL
d=76x3,2mm
Preţ mediu 83.00 69.17 1.00
Ţeavă oțel
FCP Santarm
- electrosudată m 110.30 91.92
SRL
d=76x4,0mm
Preţ mediu 110.30 91.92 1.00
Ţeavă oțel
FCP Santarm
- electrosudată m 101.85 84.88
SRL
d=89x3,0mm
Preţ mediu 101.85 84.88 1.00
Ţeavă oțel
FCP Santarm
- electrosudată m 112.00 93.33
SRL
d=89x3,2mm
Preţ mediu 112.00 93.33 1.00
Ţeavă oțel
FCP Santarm
- electrosudată m 131.65 109.71
SRL
d=89x4,0mm
Preţ mediu 131.65 109.71 1.00
Ţeavă oțel
electrosudată FCP Santarm
- m 114.00 95.00
d=108x3,0mm SRL
6m
Preţ mediu 114.00 95.00 1.00
Ţeavă oțel
electrosudată FCP Santarm
- m 193.00 160.83
d=133x3,8mm SRL
6m
Preţ mediu 193.00 160.83 1.00
Ţeavă oțel
FCP Santarm
- electrosudată m 167.00 139.17
SRL
d=159x2,5mm
Preţ mediu 167.00 139.17 1.00
30.2.4. Ţevi zincate electrosudate
Ţeavă zincată
FCP Santarm
2521216702000 electrosudată m 178.80 149.00
SRL
d=76x3,0mm
Preţ mediu 178.80 149.00 1.00

131
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţeavă zincată
FCP Santarm
- electrosudată m 199.00 165.83
SRL
d=76x4,0mm
Preţ mediu 199.00 165.83 1.00
Ţeavă zincată
FCP Santarm
- electrosudată m 210.20 175.17
SRL
d=89x3,0mm
Preţ mediu 210.20 175.17 1.00
Ţeavă zincată
FCP Santarm
- electrosudată m 220.00 183.33
SRL
d=89x3,2mm
Preţ mediu 220.00 183.33 1.00
Ţeavă zincată
FCP Santarm
- electrosudată m 296.50 247.08
SRL
d=89x4,0mm
Preţ mediu 296.50 247.08 1.00
Ţeavă zincată
FCP Santarm
- electrosudată m 238.25 198.54
SRL
d=108x3,0mm
Preţ mediu 238.25 198.54 1.00
Ţeavă zincată
FCP Santarm
- electrosudată m 294.00 245.00
SRL
d=108x3,2mm
Preţ mediu 294.00 245.00 1.00
Ţeavă zincată
FCP Santarm
- electrosudată m 317.00 264.17
SRL
d=108x4,0mm
Preţ mediu 317.00 264.17 1.00
30.2.5. Ţevi oțel profil
Ţeavă oțel profil FCP Santarm
2521216703000 m 8.50 7.08
d=15x15x1,2mm SRL
Preţ mediu 8.50 7.08 1.00
Ţeavă oțel profil FCP Santarm
- m 18.10 15.08
d=20x20x2,0mm SRL
Preţ mediu 18.10 15.08 1.00
Ţeavă oțel profil FCP Santarm
- m 30.70 25.58
d=25x40x2,0mm SRL
Preţ mediu 30.70 25.58 1.00

132
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţeavă oțel profil FCP Santarm
- m 26.25 21.88
d=30x30x2,0mm SRL
Preţ mediu 26.25 21.88 1.00
Ţeavă oțel profil FCP Santarm
- m 28.90 24.08
d=40x20x2,0mm SRL
Preţ mediu 28.90 24.08 1.00
Ţeavă oțel profil FCP Santarm
- m 37.30 31.08
d=40x40x2,0mm SRL
Preţ mediu 37.30 31.08 1.00
Ţeavă oțel profil FCP Santarm
- m 48.30 40.25
d=60x40x2,0mm SRL
Preţ mediu 48.30 40.25 1.00
Ţeavă oțel profil FCP Santarm
- m 68.55 57.13
d=60x60x2,0mm SRL
Preţ mediu 68.55 57.13 1.00
Ţeavă oțel profil FCP Santarm
- m 71.60 59.67
d=70x70x2,0mm SRL
Preţ mediu 71.60 59.67 1.00
Ţeavă oțel profil FCP Santarm
- m 70.40 58.67
d=80x60x2,0mm SRL
Preţ mediu 70.40 58.67 1.00
Ţeavă oțel profil FCP Santarm
- m 323.35 269.46
d=150x150x4,0mm SRL
Preţ mediu 323.35 269.46 1.00
30.2.6. Ţevi zincate profil
Ţeavă zincată
FCP Santarm
2521216704001 profil m 65.00 54.17
SRL
d=40x20x2,0mm
Preţ mediu 65.00 54.17 1.00
Ţeavă zincată
FCP Santarm
- profil m 90.00 75.00
SRL
d=40x40x2,0mm
Preţ mediu 90.00 75.00 1.00
30.3. Produse complementare
30.3.1. Brăţări din metal cu şurub

pentru Brăţară din metal FCP Santarm


buc. 8.80 7.33
informaţie cu şurub d=15mm SRL

Preţ mediu 8.80 7.33 1.00

133
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

pentru Brăţară din metal FCP Santarm


buc. 9.40 7.83
informaţie cu şurub d=20mm SRL
Preţ mediu 9.40 7.83 1.00
pentru Brăţară din metal FCP Santarm
buc. 9.75 8.13
informaţie cu şurub d=25mm SRL
Preţ mediu 9.75 8.13 1.00
pentru Brăţară din metal FCP Santarm
buc. 11.60 9.67
informaţie cu şurub d=32mm SRL
Preţ mediu 11.60 9.67 1.00
pentru Brăţară din metal FCP Santarm
buc. 12.15 10.13
informaţie cu şurub d=40mm SRL
Preţ mediu 12.15 10.13 1.00
30.3.1.1. Brăţări zincate
Brăţară zincată cu
pentru piuliță și garnitură Profmet Grup
cutie 203.75 169.79
informaţie din cauciuc d=16- SRL
19mm (25buc.)
Preţ mediu 203.75 169.79 1.00
Brăţară zincată cu
pentru piuliță și garnitură Profmet Grup
cutie 232.50 193.75
informaţie din cauciuc d=25- SRL
30mm (25buc.)
Preţ mediu 232.50 193.75 1.00
Brăţară zincată cu
pentru piuliță și garnitură Profmet Grup
cutie 248.75 207.29
informaţie din cauciuc d=32- SRL
37mm (25buc.)
Preţ mediu 248.75 207.29 1.00
Brăţară zincată cu
pentru piuliță și garnitură Profmet Grup
cutie 243.20 202.67
informaţie din cauciuc d=38- SRL
47mm (20buc.)
Preţ mediu 243.20 202.67 1.00

134
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Brăţară zincată cu
pentru piuliță și garnitură Profmet Grup
cutie 302.00 251.67
informaţie din cauciuc d=59- SRL
65mm (20buc.)
Preţ mediu 302.00 251.67 1.00
Brăţară zincată cu
pentru piuliță și garnitură Profmet Grup
cutie 386.00 321.67
informaţie din cauciuc d=70- SRL
80mm (20buc.)
Preţ mediu 386.00 321.67 1.00
Brăţară zincată cu
pentru piuliță și garnitură Profmet Grup
cutie 456.00 380.00
informaţie din cauciuc d=85- SRL
94mm (20buc.)
Preţ mediu 456.00 380.00 1.00
Brăţară zincată cu
pentru piuliță și garnitură Profmet Grup
cutie 306.00 255.00
informaţie din cauciuc d=109- SRL
121mm (10buc.)
Preţ mediu 306.00 255.00 1.00
Brăţară zincată cu
pentru piuliță și garnitură Profmet Grup
cutie 390.00 325.00
informaţie din cauciuc d=158- SRL
168mm (10buc.)
Preţ mediu 390.00 325.00 1.00
Brăţară zincată cu
pentru piuliță și garnitură Profmet Grup
cutie 500.00 416.67
informaţie din cauciuc d=216- SRL
225mm (10buc.)

Preţ mediu 500.00 416.67 1.00


30.3.1.2. Cleme
30.3.1.2.1. Cleme oțel zincate
Clemă oțel
pentru Profmet Grup
zincată d=10- cutie 57.50 47.92
informaţie SRL
16mm (50buc.)
Preţ mediu 57.50 47.92 1.00

135
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Clemă oțel
pentru Profmet Grup
zincată d=16- cutie 65.00 54.17
informaţie SRL
23mm (50buc.)
Preţ mediu 65.00 54.17 1.00
Clemă oțel
pentru Profmet Grup
zincată d=38- cutie 170.00 141.67
informaţie SRL
57mm (50buc.)
Preţ mediu 170.00 141.67 1.00
Clemă oțel
pentru Profmet Grup
zincată d=91- cutie 297.50 247.92
informaţie SRL
114mm (50buc.)
Preţ mediu 297.50 247.92 1.00
Clemă oțel
pentru Profmet Grup
zincată d=118- cutie 355.00 295.83
informaţie SRL
140mm (50buc.)
Preţ mediu 355.00 295.83 1.00
Clemă oțel
pentru Profmet Grup
zincată d=143- cutie 202.50 168.75
informaţie SRL
165mm (25buc.)
Preţ mediu 202.50 168.75 1.00
30.3.1.2.2. Fixări din polipropilenă
Fixare din
pentru Profmet Grup
polipropilenă cutie 69.00 57.50
informaţie SRL
d=16mm (100buc.)
Preţ mediu 69.00 57.50 1.00
Fixare din
pentru Profmet Grup
polipropilenă cutie 69.00 57.50
informaţie SRL
d=20mm (100buc.)
Preţ mediu 69.00 57.50 1.00
Fixare din
pentru Profmet Grup
polipropilenă cutie 84.00 70.00
informaţie SRL
d=25mm (100buc.)
Preţ mediu 84.00 70.00 1.00
Fixare din
pentru Profmet Grup
polipropilenă cutie 137.00 114.17
informaţie SRL
d=32mm (100buc.)
Preţ mediu 137.00 114.17 1.00

136
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
30.3.1.2.3. Fixări din polipropilenă, duble
Fixare din
pentru polipropilenă, Profmet Grup
cutie 132.00 110.00
informaţie dublă d=16mm SRL
(100buc.)
Preţ mediu 132.00 110.00 1.00
Fixare din
pentru polipropilenă, Profmet Grup
cutie 137.00 114.17
informaţie dublă d=20mm SRL
(100buc.)
Preţ mediu 137.00 114.17 1.00
30.3.2. Coturi zincate
Cot zincat ДУ FCP Santarm
2721204117815 buc. 10.05 8.38
d=15mm У SRL
Preţ mediu 10.05 8.38 1.00
Cot zincat ДУ FCP Santarm
2721204117820 buc. 18.50 15.42
d=20mm У SRL
Preţ mediu 18.50 15.42 1.00
Cot zincat ДУ FCP Santarm
2721204117825 buc. 25.00 20.83
d=25mm У SRL
Preţ mediu 25.00 20.83 1.00
Cot zincat ДУ FCP Santarm
2721204117832 buc. 33.70 28.08
d=32mm У SRL
Preţ mediu 33.70 28.08 1.00
Cot zincat ДУ FCP Santarm
2721204117850 buc. 66.05 55.04
d=50mm У SRL
Preţ mediu 66.05 55.04 1.00
30.3.3. Mufe din oţel
Mufă din oţel FCP Santarm
2721204120115 buc. 7.00 5.83
d=15mm У SRL
Preţ mediu 7.00 5.83 1.00
Mufă din oţel FCP Santarm
2721204120120 buc. 8.00 6.67
d=20mm У SRL
Preţ mediu 8.00 6.67 1.00
Mufă din oţel FCP Santarm
2721204120132 buc. 13.50 11.25
d=32mm У SRL
Preţ mediu 13.50 11.25 1.00

137
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Mufă din oţel FCP Santarm
2721204120140 buc. 22.00 18.33
d=40mm У SRL
Preţ mediu 22.00 18.33 1.00
Mufă din oţel FCP Santarm
2721204120150 buc. 36.15 30.13
d=50mm У SRL
Preţ mediu 36.15 30.13 1.00
30.3.4. Mufe din oţel zincat
Mufă din oţel FCP Santarm
2721204120215 buc. 8.90 7.42
zincat d=15mmУ SRL
Preţ mediu 8.90 7.42 1.00
Mufă din oţel FCP Santarm
2721204120220 buc. 11.00 9.17
zincat d=20mmУ SRL
Preţ mediu 11.00 9.17 1.00
Mufă din oţel FCP Santarm
2721204120225 buc. 14.50 12.08
zincat d=25mmУ SRL
Preţ mediu 14.50 12.08 1.00
Mufă din oţel FCP Santarm
2721204120232 buc. 24.35 20.29
zincat d=32mmУ SRL
Preţ mediu 24.35 20.29 1.00
Mufă din oţel FCP Santarm
2721204120240 buc. 26.60 22.17
zincat d=40mmУ SRL
Preţ mediu 26.60 22.17 1.00
Mufă din oţel FCP Santarm
2721204120250 buc. 45.60 38.00
zincat d=50mmУ SRL
Preţ mediu 45.60 38.00 1.00
Mufă din oţel FCP Santarm
2721204120280 buc. 84.15 70.13
zincat d=80mmУ SRL
Preţ mediu 84.15 70.13 1.00
30.3.5. Piese de prelungire
Piesă de prelungire FCP Santarm
2623156713815 buc. 6.55 5.46
d=15mm У SRL
Preţ mediu 6.55 5.46 1.00

Piesă de prelungire FCP Santarm


2623156713820 buc. 7.60 6.33
d=20mm У SRL

Preţ mediu 7.60 6.33 1.00

138
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Piesă de prelungire FCP Santarm


2623156713825 buc. 12.35 10.29
d=25mm У SRL
Preţ mediu 12.35 10.29 1.00
Piesă de prelungire FCP Santarm
2623156713832 buc. 16.55 13.79
d=32mm У SRL
Preţ mediu 16.55 13.79 1.00
Piesă de prelungire FCP Santarm
2623156713840 buc. 20.60 17.17
d=40mm У SRL
Preţ mediu 20.60 17.17 1.00
Piesă de prelungire FCP Santarm
2623156713850 buc. 26.50 22.08
d=50mm У SRL
Preţ mediu 26.50 22.08 1.00

Piesă de prelungire FCP Santarm


2623156713865 buc. 71.00 59.17
d=65mm У SRL
Preţ mediu 71.00 59.17 1.00

Piesă de prelungire FCP Santarm


2623156713880 buc. 61.40 51.17
d=80mm У SRL

Preţ mediu 61.40 51.17 1.00


30.3.6. Piese zincate de prelungire
Piesă zincată de
FCP Santarm
2623156713915 prelungire buc. 6.95 5.79
SRL
d=15mm У
Preţ mediu 6.95 5.79 1.00
Piesă zincată de
FCP Santarm
2623156713920 prelungire buc. 10.40 8.67
SRL
d=20mm У
Preţ mediu 10.40 8.67 1.00
Piesă zincată de
FCP Santarm
2623156713925 prelungire buc. 13.35 11.13
SRL
d=25mm У
Preţ mediu 13.35 11.13 1.00
Piesă zincată de
FCP Santarm
2623156713932 prelungire buc. 20.50 17.08
SRL
d=32mm У
Preţ mediu 20.50 17.08 1.00

139
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Piesă zincată de
FCP Santarm
2623156713940 prelungire buc. 24.50 20.42
SRL
d=40mm У
Preţ mediu 24.50 20.42 1.00
Piesă zincată de
FCP Santarm
2623156713950 prelungire buc. 35.90 29.92
SRL
d=50mm У
Preţ mediu 35.90 29.92 1.00
Piesă zincată de
FCP Santarm
2623156713965 prelungire buc. 71.00 59.17
SRL
d=65mm У
Preţ mediu 71.00 59.17 1.00
Piesă zincată de
FCP Santarm
2623156713980 prelungire buc. 75.05 62.54
SRL
d=80mm У
Preţ mediu 75.05 62.54 1.00
30.3.7. Robinete-gaz din bronz cu capac
Robinet-gaz din
FCP Santarm
2913124201615 broz cu capac buc. 75.80 63.17
SRL
d=15mm
Preţ mediu 75.80 63.17 1.00
Robinet-gaz din
FCP Santarm
2913124201620 broz cu capac buc. 101.40 84.50
SRL
d=20mm
Preţ mediu 101.40 84.50 1.00
30.3.8. Supape cu disc inoxidabil Butterfly
Supapă cu disc
inoxidabil FCP Santarm
2913124503150 buc. 731.00 609.17
Butterfly SRL
d=50mm
Preţ mediu 731.00 609.17 1.00

140
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Supapă cu disc
inoxidabil FCP Santarm
2913124503165 buc. 882.00 735.00
Butterfly SRL
d=65mm
Preţ mediu 882.00 735.00 1.00
30.3.9. Supape Butterfly
Supapă Butterfly FCP Santarm
2913124503250 buc. 342.85 285.71
ДУ d=50mm SRL
Preţ mediu 342.85 285.71 1.00
Supapă Butterfly FCP Santarm
2913124503265 buc. 347.10 289.25
ДУ d=65mm SRL
Preţ mediu 347.10 289.25 1.00
Supapă Butterfly FCP Santarm
2913124503280 buc. 343.00 285.83
ДУ d=80mm SRL
Preţ mediu 343.00 285.83 1.00
Supapă Butterfly FCP Santarm
29131245033100 buc. 776.20 646.83
ДУ d=100mm SRL
Preţ mediu 776.20 646.83 1.00
Supapă Butterfly FCP Santarm
29131245033101 buc. 1053.00 877.50
ДУ d=150mm SRL
Preţ mediu 1053.00 877.50 1.00
30.3.10. Supape inoxidabile Butterfly
Supapă
inoxidabilă FCP Santarm
2913124503350 buc. 985.85 821.54
Bautterfly ДУ SRL
d=50mm
Preţ mediu 985.85 821.54 1.00
Supapă
inoxidabilă FCP Santarm
2913124503380 buc. 1584.70 1320.58
Butterfly ДУ SRL
d=80mm
Preţ mediu 1584.70 1320.58 1.00
30.3.11. Izolații pentru țăvi
Izolație pentru
pentru FCP Santarm
țeavă m 3.10 2.58
informaţie SRL
d=18/6mmУ
Preţ mediu 3.10 2.58 1.00

141
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Izolație pentru
pentru FCP Santarm
țeavă m 4.05 3.38
informaţie SRL
d=22/6mmУ
Preţ mediu 4.05 3.38 1.00
Izolație pentru
pentru FCP Santarm
țeavă m 3.60 3.00
informaţie SRL
d=22/9mmУ
Preţ mediu 3.60 3.00 1.00
Izolație pentru
pentru FCP Santarm
țeavă m 5.00 4.17
informaţie SRL
d=28/6mmУ
Preţ mediu 5.00 4.17 1.00
Izolație pentru
pentru FCP Santarm
țeavă m 4.30 3.58
informaţie SRL
d=28/9mmУ
Preţ mediu 4.30 3.58 1.00
Izolație pentru
pentru FCP Santarm
țeavă m 7.70 6.42
informaţie SRL
d=35/9mmУ
Preţ mediu 7.70 6.42 1.00
Izolație pentru
pentru FCP Santarm
țeavă m 9.70 8.08
informaţie SRL
d=42/9mmУ
Preţ mediu 9.70 8.08 1.00
Izolație pentru
pentru FCP Santarm
țeavă m 14.85 12.38
informaţie SRL
d=52/9mmУ
Preţ mediu 14.85 12.38 1.00
30.4. Ţevi din polietilenă pentru gazoduct
30.4.1. Ţevi din polietilenă pentru gazoduct PE 80 SDR 11, SDR 17,6
Ţevi din polietilenă pentru gazoduct PE 80 SDR 11 PN 6 bar

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru Î.M. PalPlast
gazoduct PE 80 m 10.65 8.88
informaţie SRL
SDR 11 PN 6 bar,
d=20x2,3mm

Preţ mediu 10.65 8.88 1.00

142
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţeavă din
Uniplast SRL 19.03 15.86
polietilenă pentru
pentru
gazoduct PE 80 m
informaţie Î.M. PalPlast
SDR 11 PN 6 bar, 18.20 15.17
d=32x3,0mm SRL
Preţ mediu 18.62 15.51 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru Uniplast SRL 45.29 37.74
pentru
gazoduct PE 80 m
informaţie Î.M. PalPlast
SDR 11 PN 6 bar,
43.05 35.88
d=50x4,6mm SRL
Preţ mediu 44.17 36.81 1.00
Ţeavă din
Uniplast SRL 100.36 83.63
polietilenă pentru
pentru
gazoduct PE 80 m
informaţie Î.M. PalPlast
SDR 11 PN 6 bar, 95.55 79.63
SRL
d=75x6,8mm
Preţ mediu 97.96 81.63 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru Uniplast SRL 216.20 180.17
pentru
gazoduct PE 80 m
informaţie Î.M. PalPlast
SDR 11 PN 6 bar, 205.25 171.04
d=110x10mm SRL
Preţ mediu 210.73 175.60 1.00
Ţeavă din Polimer Gaz
polietilenă pentru Construcţii 354.20 295.17
pentru
gazoduct PE 80 m SRL
informaţie Î.M. PalPlast
SDR 11 PN 6 bar,
331.85 276.54
d=140x12,7mm SRL
Preţ mediu 343.03 285.85 1.00
Ţeavă din Polimer Gaz
polietilenă pentru Construcţii 581.90 484.92
pentru SRL
gazoduct PE 80 m
informaţie Î.M. PalPlast
SDR 11 PN 6 bar, 550.80 459.00
d=180x16,4mm SRL
Preţ mediu 566.35 471.96 1.00
Ţeavă din Polimer Gaz
polietilenă pentru Construcţii 904.48 753.73
pentru SRL
gazoduct PE 80 m
informaţie SDR 11 PN 6 bar, Î.M. PalPlast
d=225x20,5mm
859.80 716.50
SRL
Preţ mediu 882.14 735.12 1.00

143
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţeavă din polietilenă pentru gazoduct PE 80 SDR 17,6 PN 3 bar
Ţeavă din
Uniplast SRL 46.70 38.92
polietilenă pentru
pentru
gazoduct PE 80 m
informaţie Î.M. PalPlast
SDR 17,6 PN 3 44.30 36.92
bar d=63x3,6mm SRL

Preţ mediu 45.50 37.92 1.00


Ţeavă din
polietilenă pentru Uniplast SRL 98.86 82.38
pentru
gazoduct PE 80 m
informaţie Î.M. PalPlast
SDR 17,6 PN 3 91.70 76.42
bar d=90x5,2mm SRL
Preţ mediu 95.28 79.40 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru Uniplast SRL 130.90 109.08
pentru
gazoduct PE 80 m
informaţie Î.M. PalPlast
SDR 17,6 PN 3 bar
135.40 112.83
d=110x6,3mm SRL
Preţ mediu 133.15 110.96 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru Uniplast SRL 298.11 248.43
pentru
gazoduct PE 80 m
informaţie Î.M. PalPlast
SDR 17,6 PN 3 bar 283.90 236.58
d=160x9,1mm SRL
Preţ mediu 291.01 242.50 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru Î.M. PalPlast
gazoduct PE 80 m 443.10 369.25
informaţie SRL
SDR 17,6 PN 3 bar
d=200x11,4mm
Preţ mediu 443.10 369.25 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru Î.M. PalPlast
gazoduct PE 80 m 689.70 574.75
informaţie SRL
SDR 17,6 PN 3 bar
d=250x14,2mm
Preţ mediu 689.70 574.75 1.00

144
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
30.4.2. Ţevi din polietilenă pentru gazoduct PE 100 SDR 11, SDR 17,6
Ţevi din polietilenă pentru gazoduct PE 100 SDR 11 PN 10 bar
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru Î.M. PalPlast
gazoduct PE 100 m 10.80 9.00
informaţie SRL
SDR 11 PN 10
bar d=20x2,3mm
Preţ mediu 10.80 9.00 1.00
Ţeavă din Polimer Gaz
polietilenă pentru Construcţii 21.00 17.50
pentru SRL
gazoduct PE 100 m
informaţie
SDR 11 PN 10 Î.M. PalPlast
18.40 15.33
bar d=32x3,0mm SRL
Preţ mediu 19.70 16.42 1.00
Ţeavă din Polimer Gaz
polietilenă pentru Construcţii 48.79 40.66
pentru SRL
gazoduct PE 100 m
informaţie
SDR 11 PN 10 Î.M. PalPlast
43.56 36.30
bar d=50x4,6mm SRL
Preţ mediu 46.18 38.48 1.00
Ţeavă din Polimer Gaz
polietilenă pentru Construcţii 105.60 88.00
pentru SRL
gazoduct PE 100 m
informaţie
SDR 11 PN 10 Î.M. PalPlast
96.45 80.38
bar d=75x6,8mm SRL
Preţ mediu 101.03 84.19 1.00

Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru Î.M. PalPlast
gazoduct PE 100 m 207.20 172.67
informaţie SRL
SDR 11 PN 10
bar d=110x10mm

Preţ mediu 207.20 172.67 1.00


Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru gazoduct PE 100 Î.M. PalPlast
m 335.00 279.17
informaţie SDR 11 PN 10 SRL
bar
d=140x12,7mm
Preţ mediu 335.00 279.17 1.00

145
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţeavă din Polimer Gaz
polietilenă pentru Construcţii 581.90 484.92
pentru gazoduct PE 100 SRL
m
informaţie SDR 11 PN 10
Î.M. PalPlast
bar 556.00 463.33
SRL
d=180x16,4mm
Preţ mediu 568.95 474.13 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru gazoduct PE 100 Î.M. PalPlast
m 1067.35 889.46
informaţie SDR 11 PN 10 SRL
bar
d=250x22,7mm
Preţ mediu 1067.35 889.46 1.00
Ţevi din polietilenă pentru gazoduct PE 100 SDR 17,6 PN 4 bar
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru Î.M. PalPlast
gazoduct PE 100 m 44.95 37.46
informaţie SRL
SDR 17,6 PN 4
bar d=63x3,6mm
Preţ mediu 44.95 37.46 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru Î.M. PalPlast
gazoduct PE 100 m 92.55 77.13
informaţie SRL
SDR 17,6 PN 4
bar d=90x5,2mm
Preţ mediu 92.55 77.13 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru gazoduct PE 100 Î.M. PalPlast
m 136.65 113.88
informaţie SDR 17,6 PN 4 SRL
bar
d=110x6,3mm
Preţ mediu 136.65 113.88 1.00

146
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru gazoduct PE 100 Î.M. PalPlast
m 245.55 204.63
informaţie SDR 17,6 PN 4 SRL
bar
d=140x8,0mm
Preţ mediu 245.55 204.63 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru gazoduct PE 100 Î.M. PalPlast
m 286.55 238.79
informaţie SDR 17,6 PN 4 SRL
bar
d=160x9,1mm
Preţ mediu 286.55 238.79 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru gazoduct PE 100 Î.M. PalPlast
m 364.05 303.38
informaţie SDR 17,6 PN 4 SRL
bar
d=180x10,3mm
Preţ mediu 364.05 303.38 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru gazoduct PE 100 Î.M. PalPlast
m 447.25 372.71
informaţie SDR 17,6 PN 4 SRL
bar
d=200x11,4mm
Preţ mediu 447.25 372.71 1.00
Ţeavă din
polietilenă pentru
pentru gazoduct PE 100 Î.M. PalPlast
m 696.20 580.17
informaţie SDR 17,6 PN 4 SRL
bar
d=250x14,2mm
Preţ mediu 696.20 580.17 1.00

147
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
XXXI. Produse pentru lucrări electrice
31.1. Corpuri de iluminat
Corpuri de iluminat
pentru Corp de iluminat Tehelectro-SV
buc. 210.00 175.00
informaţie încastrabil 4x9w SRL
Preţ mediu 210.00 175.00 1.00
MCF-Engros
330.00 275.00
SRL
Corp de iluminat
5003000000001 buc. Mac-Stro SRL 366.00 305.00
încastrabil 4x18w
Sandar-VS SRL 365.00 304.17
Preţ mediu 353.67 294.72 1.00
Corp de iluminat
pentru cu lămpi Compania
buc. 352.00 293.33
informaţie luminiscente LPP Electrica SA
2x36w
Preţ mediu 352.00 293.33 1.00
Corp de iluminat
pentru
stradal RCU-06- buc. Sandar-VS SRL 450.00 375.00
informaţie
250w IP 53
Preţ mediu 450.00 375.00 1.00
Panouri LED
Corp de iluminat
5003000000004 led aplicabil buc. Supraten SA 285.00 237.50
1x20w
Preţ mediu 285.00 237.50 1.00
pentru Panou LED
buc. Volta SRL 731.25 609.38
informaţie 450x450mm 36w
Preţ mediu 731.25 609.38 1.00
pentru Panou LED Tehelectro-SV
buc. 1260.00 1050.00
informaţie 600x600mm 42w SRL
Preţ mediu 1260.00 1050.00 1.00
pentru Panou LED SCU-
buc. Sandar-VS SRL 700.00 583.33
informaţie 02 stradal 70w
Preţ mediu 700.00 583.33 0.82

148
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru Panou LED DCU
buc. Sandar-VS SRL 2515.00 2095.83
informaţie stradal 100w
Preţ mediu 2515.00 2095.83 1.00
Panou LED DY-
pentru
LMZ1 stradal buc. Sandar-VS SRL 8160.00 6800.00
informaţie
120w
Preţ mediu 8160.00 6800.00 1.00
31.2. Lămpi
Lămpi
Lampă pentru
corpuri de
5003000000020 iluminat cu vapori buc. Sandar-VS SRL 61.00 50.83
de mercur DRL-
250w
Preţ mediu 61.00 50.83 1.00
Lampă pentru
corpuri de
pentru Compania
iluminat cu vapori buc. 62.00 51.67
informaţie Electrica SA
de sodiu DNaT-
70w
Preţ mediu 62.00 51.67 1.00
Tehelectro-SV
Lampă 11.00 9.17
SRL
5003000000301 luminiscentă LD- buc.
18w Sandar-VS SRL 17.00 14.17
Preţ mediu 14.00 11.67
Tehelectro-SV
18.30 15.25
Lampă SRL
5003000000303 luminiscentă LD- buc. Supraten SA 21.00 17.50
36w
Sandar-VS SRL 22.00 18.33
Preţ mediu 20.43 17.03 1.00
Lampă
5003000000304 luminiscentă LD- buc. Sandar-VS SRL 31.00 25.83
58w
Preţ mediu 31.00 25.83
Tuburi LED
pentru Tub LED LS
buc. Supraten SA 45.80 38.17
informaţie 150060 10w
Preţ mediu 45.80 38.17 1.00

149
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
pentru
Tub LED T8 10w buc. Supraten SA 44.00 36.67
informaţie
Preţ mediu 44.00 36.67 1.00
pentru Tub LED PL T8
buc. Supraten SA 70.50 58.75
informaţie B16 CW G 13 16w
Preţ mediu 70.50 58.75 1.00
pentru
Tub LED T8 20w buc. Supraten SA 49.00 40.83
informaţie
Preţ mediu 49.00 40.83 1.00
pentru
Tub LED T8 36w buc. Supraten SA 21.00 17.50
informaţie
Preţ mediu 21.00 17.50 1.00
31.3. Becuri
Mac-Stro SRL 5.00 4.17
Bec incandescent Volta SRL 4.30 3.58
5003000000401 buc.
60w
Sandar-VS SRL 5.00 4.17
Preţ mediu 4.77 3.97 1.00
Sandar-VS SRL 5.00 4.17
Bec incandescent
5003000000402 buc.
75w Mac-Stro SRL 5.00 4.17
Volta SRL 4.30 3.58
Preţ mediu 4.77 3.97 1.00
Bec incandescent Mac-Stro SRL 5.00 4.17
5003000000403 buc.
100w Volta SRL 4.30 3.58
Preţ mediu 4.65 3.88 1.00
pentru Bec incandescent Tehelectro-SV
buc. 7.00 5.83
informaţie 200w SRL
Preţ mediu 7.00 5.83 1.00
pentru Bec incandescent
buc. Volta SRL 15.00 12.50
informaţie 300w
Preţ mediu 15.00 12.50 1.00
31.4. Demaroare
Tehelectro-SV
2.10 1.75
pentru Demaroare SRL
buc.
informaţie D127V
Sandar-VS SRL 3.50 2.92

Preţ mediu 2.80 2.33 1.00

150
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Volta SRL 6.00 5.00
pentru Demaroare
buc. Tehelectro-SV
informaţie D220V 2.10 1.75
SRL
Preţ mediu 4.05 3.38 1.00
31.5. Cabluri din aluminiu
Tehelectro-SV
2.50 2.08
5001000000010 AVVG 2x2,5mm² m SRL
Volta SRL 3.90 3.25
Preţ mediu 3.20 2.67 1.00
Tehelectro-SV
3.25 2.71
5001000000011 AVVG 2x4,0mm² m SRL
Volta SRL 2.80 2.33
Preţ mediu 3.03 2.52 1.00
Tehelectro-SV
pentru 4.80 4.00
AVVG 2x6,0mm² m SRL
informaţie Volta SRL 5.45 4.54
Preţ mediu 5.13 4.27 1.00
pentru AVVG Volta SRL 7.30 6.08
m Tehelectro-SV
informaţie 3x6+1x4mm² 7.90 6.58
SRL
Preţ mediu 7.60 6.33 0.93
pentru AVVG Volta SRL 9.80 8.17
m Tehelectro-SV
informaţie 3x10+1x6mm² 13.00 10.83
SRL
Preţ mediu 11.40 9.50 0.91
pentru AVVG
m Volta SRL 26.90 22.42
informaţie 3x35+1x16mm²
Preţ mediu 26.90 22.42 1.00
AVVGng Compania
5001000000012 m 6.55 5.46
3x4,0mm² Electrica SA
Preţ mediu 6.55 5.46 1.00
AVVGng Compania
5001000000013 m 9.90 8.25
3x6,0mm² Electrica SA
Preţ mediu 9.90 8.25 1.00
31.6. Cabluri din cupru
Compania
5001000000020 VVG-p 3x1,5mm² m 9.70 8.08
Electrica SA
Preţ mediu 9.70 8.08
Compania
5001000000021 VVG-p 3x2,5mm² m 14.50 12.08
Electrica SA
Preţ mediu 14.50 12.08

151
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Tehelectro-SV
5.60 4.67
VVGng SRL
5001000000022 m
2x1,5mm² SC Complex-Total
SRL
6.00 5.00

Preţ mediu 5.80 4.83 0.97


SC Complex-Total
SRL
9.00 7.50
pentru VVGng
m
informaţie 2x2,5mm² Tehelectro-SV
8.45 7.04
SRL
Preţ mediu 8.73 7.27 0.97
SC Complex-Total
SRL
8.75 7.29
5001000000023 VVGng m Volta SRL 8.95 7.46
3x1,5mm² Tehelectro-SV
8.20 6.83
SRL
Preţ mediu 8.63 7.19 0.98
SC Complex-Total
SRL
13.60 11.33
VVGng Compania
5001000000024 m 16.10 13.42
3x2,5mm² Electrica SA
Tehelectro-SV
12.55 10.46
SRL
Preţ mediu 14.08 11.74 0.98
pentru VVGng Supraten SA 23.60 19.67
m
informaţie 3x4,0mm² Volta SRL 23.95 19.96
Preţ mediu 23.78 19.81 1.01
SC Complex-Total
pentru VVGng SRL
32.20 26.83
m
informaţie 3x6,0mm²
Sandar-VS SRL 38.90 32.42
Preţ mediu 35.55 29.63 1.00
SC Complex-Total
pentru VVGng SRL
12.00 10.00
m
informaţie 4x1,5mm² Sandar-VS SRL 14.50 12.08
Preţ mediu 13.25 11.04 1.00
Volta SRL 19.95 16.63
pentru VVGng
m
informaţie 4x2,5mm² Sandar-VS SRL 21.70 18.08
Preţ mediu 20.83 17.35 1.00

152
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

pentru VVGng Sandar-VS SRL 34.50 28.75


m
informaţie 4x4,0mm² SC Complex-Total
SRL
29.10 24.25
Preţ mediu 31.80 26.50 1.00
Sandar-VS SRL 50.00 41.67
pentru VVGng
m
informaţie 4x6,0mm² Tehelectro-SV
41.20 34.33
SRL
Preţ mediu 45.60 38.00 1.00
31.6.1. Cabluri PV
pentru PV-1 1,5 SC Complex-
m 2.45 2.04
informaţie (galben,verde) Total SRL
Preţ mediu 2.45 2.04 1.00
pentru PV-1 1,5 SC Complex-
m 2.45 2.04
informaţie (albastru) Total SRL
Preţ mediu 2.45 2.04 1.00
pentru SC Complex-
PV-1 1,5 (roșu) m 2.45 2.04
informaţie Total SRL
Preţ mediu 2.45 2.04 1.00
SC Complex-
3.85 3.21
pentru PV-1 2,5 Total SRL
m
informaţie (galben,verde)
Sandar-VS SRL 5.00 4.17
Preţ mediu 4.43 3.69 1.00
SC Complex-
3.85 3.21
pentru PV-1 2,5 Total SRL
m
informaţie (albastru)
Sandar-VS SRL 5.00 4.17
Preţ mediu 4.43 3.69 1.00
SC Complex-
pentru 3.85 3.21
PV-1 2,5 (roșu) m Total SRL
informaţie
Sandar-VS SRL 5.00 4.17
Preţ mediu 4.43 3.69 1.00

153
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
31.7. Cabluri izolate pentru linii aeriene SIP
pentru Compania
SIP-2 2x16mm² m 13.40 11.17
informaţie Electrica SA
Preţ mediu 13.40 11.17 1.00
pentru Compania
SIP-2 2x25mm² m 14.50 12.08
informaţie Electrica SA
Preţ mediu 14.50 12.08 1.00
pentru SIP-2 Tehelectro-SV
m 18.00 15.00
informaţie 3x16+1x25mm² SRL
Preţ mediu 18.00 15.00
pentru SIP-2 Tehelectro-SV
m 27.00 22.50
informaţie 3x25+1x35mm² SRL
Preţ mediu 27.00 22.50 1.01
Compania
SIP-2 Electrica SA
48.00 40.00
5001000000003 m
3x35+1x50mm² Tehelectro-SV
40.50 33.75
SRL
Preţ mediu 44.25 36.88 0.95
31.7.1. Cabluri de control KVVG
pentru
KVVG 4x1,5mm² m Volta SRL 12.90 10.75
informaţie
Preţ mediu 12.90 10.75 1.00
pentru
KVVG 4x2,5mm² m Volta SRL 19.95 16.63
informaţie
Preţ mediu 19.95 16.63 1.00
pentru
KVVG 8x1,5mm² m Volta SRL 24.80 20.67
informaţie
Preţ mediu 24.80 20.67 1.00
pentru KVVG
m Volta SRL 32.00 26.67
informaţie 10x1,5mm²
Preţ mediu 32.00 26.67 1.00
pentru KVVG
m Volta SRL 44.90 37.42
informaţie 14x1,5mm²
Preţ mediu 44.90 37.42 1.00
pentru KVVG
m Volta SRL 59.90 49.92
informaţie 19x1,5mm²
Preţ mediu 59.90 49.92 1.00

154
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
31.8. Întrerupătoare
Supraten SA 24.35 20.29
SC Complex-Total
5004000000020 Întrerupător unitar buc. 20.90 17.42
SRL
Volta SRL 14.90 12.42
Preţ mediu 20.05 16.71 1.00
Volta SRL 34.00 28.33
5004000000021 Întrerupător dublu buc. Tehelectro-SV
SRL
33.00 27.50
Preţ mediu 33.50 27.92 1.00
31.9. Întrerupătoare automate
Sandar-VS SRL 27.00 22.50
5004000000001 Automat 10A buc. SC Complex-
24.00 20.00
Total SRL
Preţ mediu 25.50 21.25 1.00
Volta SRL 28.00 23.33
5004000000002 Automat 16A buc.
Sandar-VS SRL 27.00 22.50
Preţ mediu 27.50 22.92 1.00
Sandar-VS SRL 27.00 22.50
5004000000003 Automat 25A buc. Tehelectro-SV
24.00 20.00
SRL
Preţ mediu 25.50 21.25 1.00
31.10. Prize
Mac-Stro SRL 26.00 21.67
SC Complex-Total
5004000000010 Priză buc. SRL
25.30 21.08
Tehelectro-SV
26.40 22.00
SRL
Preţ mediu 25.90 21.58 1.00
Mac-Stro SRL 19.00 15.83
5004000000011 Priză dublă buc. Supraten SA 36.50 30.42
SC Complex-Total
SRL
30.69 25.58
Preţ mediu 28.73 23.94 1.13
XXXII. Produse metalice de iluminat exterior
32.1. Produse metalice de iluminat exterior
Consolă
pentru Compania
combinată buc. 246.00 205.00
informaţie Electrica SA
(vopsită) 500mm
Preţ mediu 246.00 205.00 1.00

155
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Consolă
pentru Compania
combinată buc. 662.00 551.67
informaţie Electrica SA
(vopsită) 1500mm

Preţ mediu 662.00 551.67 1.00


XXXIII. Produse pentru pavaje
33.1. Produse pentru pavaje
Pavaje vibropresate
Placă beton
vibropresată
SC Iacobaş
26611128006568 pentru pavaj, m² 125.00 104.17
Construct SRL
Cărămidă (gri)
200x100x40mm
Preţ mediu 125.00 104.17 1.00
Placă beton
vibropresată
pentru SC Iacobaş
pentru pavaj, m² 145.00 120.83
informaţie Construct SRL
Cărămidă (gri)
200x100x60mm
Preţ mediu 145.00 120.83 1.00
Placă beton
vibropresată
pentru SC Iacobaş
pentru pavaj, m² 170.00 141.67
informaţie Construct SRL
Cărămidă (gri)
200x100x80mm
Preţ mediu 170.00 141.67 1.00
Placă beton
vibropresată
Radial Plus
26611128006570 ecologică pentru m² 200.00 166.67
SRL
pavaj, Nr.2 (gri)
500x500x800mm
Preţ mediu 200.00 166.67 1.00
Placă beton
vibropresată
Radial Plus
26611128006569 ecologică pentru m² 220.00 183.33
SRL
pavaj, Nr.1 (gri)
600x400x100mm
Preţ mediu 220.00 183.33 1.00

156
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Pavaje vibroturnate
Placă beton
vibroturnată
SC Iacobaş
26611128006563 pentru pavaj, m² 145.00 120.83
Construct SRL
Clasică (gri)
50x100x45mm
Preţ mediu 145.00 120.83 1.00
Placă beton
vibroturnată
SC Iacobaş
26611128006564 pentru pavaj, m² 145.00 120.83
Construct SRL
Clasică (gri)
100x100x45mm
Preţ mediu 145.00 120.83 1.00
Placă beton
pentru pentru pavaj, SC Iacobaş
m² 115.00 95.83
informaţie Pătrat arc (gri) Construct SRL
250x250x22mm
Preţ mediu 115.00 95.83 1.00
Placă beton
pentru pentru pavaj, SC Iacobaş
m² 140.00 116.67
informaţie Evantai (gri) Construct SRL
350x350x47mm
Preţ mediu 140.00 116.67 1.00
Placă beton
pentru pavaj,
pentru SC Iacobaş
Pătrat cărămidă m² 140.00 116.67
informaţie Construct SRL
(gri)
400x400x47mm
Preţ mediu 140.00 116.67 1.00
Placă beton
pentru pavaj,
pentru SC Iacobaş
Pătrat cărămidă m² 140.00 116.67
informaţie Construct SRL
(gri)
500x500x40mm
Preţ mediu 140.00 116.67 1.00

157
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Pavaj tactil
Pavaj tactil, Nr.1
pentru Radial Plus
(gri) m² 160.00 133.33
informaţie SRL
300x300x60mm
Preţ mediu 160.00 133.33 1.00
Pavaj tactil, Nr.2
pentru Radial Plus
(galben) m² 170.00 141.67
informaţie SRL
300x300x60mm
Preţ mediu 170.00 141.67 1.00
XXXIV. Garduri din beton cu elemente decorative
34.1. Garduri din beton cu elemente decorative
Element SC Iacobaş
150.00 125.00
prefabricat din Construct SRL
2666122800611 buc.
beton armat Radial Plus
145.00 120.83
2000x500mm SRL
Preţ mediu 147.50 122.92 1.00
SC Iacobaş
Stîlp din beton 150.00 125.00
Construct SRL
2811106302050 armat prefabricat buc.
Radial Plus
2200x120mm 200.00 166.67
SRL
Preţ mediu 175.00 145.83 1.00
Stîlp pentru gard SC Graplus-
2811106302051 buc. 15.00 12.50
270x190x390mm com SRL
Preţ mediu 15.00 12.50 1.00
Unghiular pentru
SC Graplus-
2811106302052 gard buc. 15.00 12.50
com SRL
275x400x190mm
Preţ mediu 15.00 12.50 1.00
XXXV. Îmbrăcăminţi rutiere
35.1. Beton asfalt
pentru Beton asfalt cu DromasCons
t 1368.36 1140.30
informaţie agregate mărunte SRL
Preţ mediu 1368.36 1140.30
pentru Beton asfalt cu DromasCons
t 1145.41 954.51
informaţie agregate mari SRL
Preţ mediu 1145.41 954.51

158
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
XXXVI. Carburanţi*
36.1. Benzină, motorină
ICS Lukoil-
18.17 15.14
Moldova SRL
Benzină Premium ICS Bemol
2320116200501 l 18.08 15.07
95 Retal SRL
Petrom-
18.02 15.02
Moldova SRL
Preţ mediu 18.09 15.08
ICS Lukoil-
15.85 13.21
Moldova SRL
2320156200949 Motorină Euro 5 l
ICS Bemol
15.90 13.25
Retal SRL
Preţ mediu 15.88 13.23 0.97
36.2. Gaz
ICS Lukoil-
10.60 9.81
Moldova SRL
ICS Bemol
23202162010580 Gaz (butelii) l 10.47 9.69
Retal SRL
Petrom-
10.41 9.64
Moldova SRL
Preţ mediu 10.54 9.75
XXXVII. Tehnologii noi
37.1. Blocuri BCA YTONG
Blocuri BCA
2663112802990 YTONG m³ FPC Soldi SRL 1850.00 1541.67

Preţ mediu 1850.00 1541.67 1.00


37.2. Cărămizi ceramice BRIKSTON
Cărămidă lambă
pentru şi uluc
buc. FCP Soldi SRL 26.00 21.67
informaţie BRIKSTON
500x115x238mm
Preţ mediu 26.00 21.67 1.00

*Se aplică ca dizolvant

159
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Cărămidă lambă
şi uluc
26401123000261 buc. FPC Soldi SRL 35.00 29.17
BRIKSTON
365x240x238mm
Preţ mediu 35.00 29.17 1.00
Căramidă lambă
şi uluc
26401123000262 buc. FPC Soldi SRL 30.00 25.00
BRIKSTON
290x240x238mm
Preţ mediu 30.00 25.00 1.00
37.2.1. Blocuri ceramice Porotherm
Blocuri ceramice Porotherm
Bloc ceramic
pentru Porotherm 11,5
m³ Importal SRL 1537.56 1281.30
informaţie N/F;
500x115x238mm
Preţ mediu 1537.56 1281.30 0.96
Bloc ceramic
pentru Porotherm 15
m³ Importal SRL 1537.56 1281.30
informaţie N/F;
500x150x238mm
Preţ mediu 1537.56 1281.30
Bloc ceramic
pentru Porotherm 20
m³ Importal SRL 1537.56 1281.30
informaţie N/F,
500x200x238mm
Preţ mediu 1537.56 1281.30 0.96
Bloc ceramic
pentru Porotherm 25
m³ Importal SRL 1440.25 1200.21
informaţie Robust
375x250x238mm
Preţ mediu 1440.25 1200.21 0.99

Bloc ceramic
pentru
Porotherm 30 1/2, m³ Importal SRL 1576.49 1313.74
informaţie
120x300x238mm

Preţ mediu 1576.49 1313.74 0.98

160
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Bloc ceramic
pentru
Porotherm 30 Sth, m³ Importal SRL 1576.49 1313.74
informaţie
250x300x238mm

Preţ mediu 1576.49 1313.74 0.98

Bloc ceramic
pentru
Porotherm 38 1/2, m³ Importal SRL 1576.49 1313.74
informaţie
120x380x238mm

Preţ mediu 1576.49 1313.74 0.98

Bloc ceramic
pentru
Porotherm 38 Sth, m³ Importal SRL 1576.49 1313.74
informaţie
250x380x238mm

Preţ mediu 1576.49 1313.74 0.98


Planșee Porotherm
Planșeu
pentru
Porotherm 45, buc. Importal SRL 29.19 24.33
informaţie
250x370x170mm
Preţ mediu 29.19 24.33 1.01
Planșeu
pentru
Porotherm 60, buc. Importal SRL 37.00 30.83
informaţie
250x520x170mm
Preţ mediu 37.00 30.83 1.01
Grinzi
Grindă
pentru precomprimată
m Importal SRL 107.05 89.21
informaţie pentru planșeu
Porotherm
Preţ mediu 107.05 89.21 1.01
37.3. Siding
Siding din vinil
D4 Grand Line
pentru America, persic
m² Stroy Lux SRL 95.00 79.17
informaţie (nu este inclus
preţul sistemului
de fixare)
Preţ mediu 95.00 79.17 1.00

161
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Siding din vinil
D4 Grand Line
pentru America, alb (nu
m² Stroy Lux SRL 95.00 79.17
informaţie este inclus preţul
sistemului de
fixare)
Preţ mediu 95.00 79.17 1.00
37.4. Panouri termoizolante tip Sandwish cu spume poliuritanice pentru acoperişuri

Panouri cu spumă
pentru poliuritanică Promstroi-Grup
m² 317.24 264.37
informaţie pentru acoperiş SA
gr.30mm*

Preţ mediu 317.24 264.37 1.01

Panouri cu spumă
pentru poliuritanică Promstroi-Grup
m² 344.50 287.08
informaţie pentru acoperiş SA
gr.40mm*

Preţ mediu 344.50 287.08 1.01

Panouri cu spumă
pentru poliuritanică Promstroi-Grup
m² 406.77 338.98
informaţie pentru acoperiş SA
gr.60mm*

Preţ mediu 406.77 338.98 1.01

Panouri cu spumă
pentru poliuritanică Promstroi-Grup
m² 486.57 405.48
informaţie pentru acoperiş SA
gr.80mm*

Preţ mediu 486.57 405.48 1.01

162
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Panouri cu spumă
pentru poliuritanică Promstroi-Grup
m² 541.10 450.92
informaţie pentru acoperiş SA
gr.100mm*

Preţ mediu 541.10 450.92 1.01

Panouri cu spumă
pentru poliuritanică Promstroi-Grup
m² 592.00 493.33
informaţie pentru acoperiş SA
gr.120mm*

Preţ mediu 592.00 493.33 1.01


37.5. Panouri termoizolante tip Sandwish cu spume poliuritanice pentru pereţi cu
prindere la vedere

Panouri cu spumă
pentru poliuritanică Promstroi-Grup
m² 376.00 313.33
informaţie pentru pereţi SA
gr.60mm*

Preţ mediu 376.00 313.33 1.01

Panouri cu spumă
pentru poliuritanică Promstroi-Grup
m² 453.50 377.92
informaţie pentru pereţi SA
gr.80mm*

Preţ mediu 453.50 377.92 1.01

Panouri cu spumă
pentru poliuritanică Promstroi-Grup
m² 514.00 428.33
informaţie pentru pereţi SA
gr.100mm*

Preţ mediu 514.00 428.33 1.01

Panouri cu spumă
pentru poliuritanică Promstroi-Grup
m² 574.15 478.46
informaţie pentru pereţi SA
gr.120mm*

Preţ mediu 574.15 478.46 1.01

*Nu este inclus preţul sitemului de fixare

163
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
37.6. Învelitori flexibile bituminoase tip Shinglas
ATICO-PLUS
Colecţia 63.00 52.50
pentru SRL
Finlandeză m²
informaţie IDS Tehnoizol
Finlandeza SRL
85.00 70.83
Preţ mediu 74.00 61.67
ATICO-PLUS
92.00 76.67
pentru Colecţia Classic SRL

informaţie Quadrille IDS Tehnoizol
SRL
115.00 95.83

Preţ mediu 103.50 86.25


ATICO-PLUS
pentru SRL
145.00 120.83
Colecţia Jazz m²
informaţie IDS Tehnoizol
199.00 165.83
SRL
Preţ mediu 172.00 143.33
37.7. Membrane din pvc
pentru Logicroof V-RP ATICO-PLUS
m² 86.00 71.67
informaţie (sur) gr.1,2mm SRL
Preţ mediu 86.00 71.67 1.00
pentru Logicroof V-RP ATICO-PLUS
m² 101.00 84.17
informaţie (sur) gr.1,5mm SRL
Preţ mediu 101.00 84.17 1.00
37.8. Paste de etanșare
Pastă de etanșare-
pentru 45, butil-cauciuc, ATICO-PLUS
buc. 325.00 270.83
informaţie sur 10 l (1 l=1,6 SRL
kg)
Preţ mediu 325.00 270.83 1.00
37.9. Mastici bituminoase
pentru Mastic bituminos ATICO-PLUS
buc. 430.00 358.33
informaţie Tehnomast 10kg SRL
Preţ mediu 430.00 358.33 1.00
Mastic bituminos
pentru de cauciuc ATICO-PLUS
buc. 370.00 308.33
informaţie AquaMast 18l (1 l SRL
=1,6 kg)
Preţ mediu 370.00 308.33 1.00

164
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Mastic bituminos Supraten SA 689.00 574.17
pentru acoperiș
pentru
Fixer 12kg buc.
informaţie ATICO-PLUS
500.00 416.67
(consum 0,5-1 SRL
kg/m²)
Preţ mediu 689.00 574.17 1.00
Mastic butil
cauciuc pentru
pentru lucrări de exterior
buc. Supraten SA 375.00 312.50
informaţie Abris Rs 5kg
(consum 1,3
kg/m²)
Preţ mediu 375.00 312.50 1.00
37.10. Baghete din polistiren
Baghetă din
pentru polistiren pentru
buc. Supraten SA 6.50 5.42
informaţie tavan
30x35x2000mm
Preţ mediu 6.50 5.42 1.00
Baghetă din
pentru polistiren pentru
buc. Supraten SA 9.86 8.22
informaţie tavan
40x40x2000mm
Preţ mediu 9.86 8.22 1.00
Baghetă din
pentru polistiren pentru
buc. Supraten SA 16.20 13.50
informaţie tavan
40x60x2000mm
Preţ mediu 16.20 13.50 1.00
Baghetă din
pentru polistiren pentru
buc. Supraten SA 47.50 39.58
informaţie tavan
100x100x2000mm
Preţ mediu 47.50 39.58 1.00

165
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
37.11. Lambriuri din PVC, MDF
Lambriu din
2521106718394 PVC, 3/0,25m, m² Supraten SA 80.50 67.08
gr.6mm
Preţ mediu 80.50 67.08 1.00

Lambriu din MDF


2521106718395 pentru pereți și m² Supraten SA 125.00 104.17
tavane gr.5mm

Preţ mediu 125.00 104.17 1.00


37.12. Lambriuri din lemn
pentru Lambriu din lemn Laridan Lux
m² 115.00 95.83
informaţie gr.12,5mm cat.A SRL
Preţ mediu 115.00 95.83 1.00
pentru Lambriu din lemn Laridan Lux
m² 105.00 87.50
informaţie gr.12,5mm cat. B SRL
105.00 87.50 1.00
pentru Lambriu din lemn Laridan Lux
m² 68.00 56.67
informaţie gr.10mm cat. C SRL
Preţ mediu 68.00 56.67 1.00
37.13. Plăci de magneziu (СМЛ)
Placă de
pentru MCF-Engros
magneziu buc. 480.00 400.00
informaţie SRL
1220x2300x10mm
Preţ mediu 480.00 400.00 1.00
37.14. Produse din plută
pentru Tapete din plută Capsulit Grup
m² 155.00 129.17
informaţie gr.2mm SRL
Preţ mediu 155.00 129.17 1.00
pentru Plăci decorative Capsulit Grup
m² 259.00 215.83
informaţie din plută gr.3mm SRL
Preţ mediu 259.00 215.83 1.00
37.15. Mortare de zidărie pentru cărămidă și BCA
Mortar de zidărie,
pentru Zidar (pentru
sac Supraten SA 64.00 53.33
informaţie cărămidă, BCA,
fortan) 30kg
Preţ mediu 64.00 53.33 1.00

166
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
37.16. Gleturi
pentru Glet pe bază de
sac Supraten SA 95.00 79.17
informaţie ipsos Finito 18kg
Preţ mediu 95.00 79.17 1.00
Glet pe bază de
pentru ciment pentru
sac Supraten SA 87.00 72.50
informaţie glafuri, uși Otkos
15kg
Preţ mediu 87.00 72.50 1.00
37.17. Gleturi (veneţian)
Glet acrilatic
pentru
decorativ buc. Supraten SA 989.00 824.17
informaţie
Colizeus 17kg
Preţ mediu 989.00 824.17 1.00
37.18. Amorse-grund
Amorsă-grund
pentru
siliconică Silicon buc. Supraten SA 298.00 248.33
informaţie
grund 10kg
Preţ mediu 298.00 248.33 1.01
Amorsă-grund
uscată pentru
pentru suprafețe slab
buc. Supraten SA 199.00 165.83
informaţie absorbante
Betonokontakt
5kg
Preţ mediu 199.00 165.83 1.00
37.19. Vopsele
Vopsele pentru interior și exterior
Vopsea pentru
pentru
interior Baby buc. Supraten SA 230.00 191.67
informaţie
Smile 7kg
Preţ mediu 230.00 191.67 1.00
Vopsea latex
pentru lucioasă pentru
buc. Supraten SA 999.00 832.50
informaţie interior şi exterior
Lucios 10kg
Preţ mediu 999.00 832.50 1.00

167
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Vopsea latex
pentru lucioasă pentru
buc. Supraten SA 435.00 362.50
informaţie interior Bindo 3
BM 2,5 l
Preţ mediu 435.00 362.50 1.00
37.20. Vopsele hidroizolante structurate

Vopsea
hidroizolantă
2430116104842 buc. Supraten SA 702.00 585.00
structurată
FleksoDecor 14kg

Preţ mediu 702.00 585.00 1.00

Vopsea
structurată pentru
2430116104779 buc. Supraten SA 423.00 352.50
interior şi exterior
Relief 14kg

Preţ mediu 423.00 352.50 1.00


37.21. Tencuieli decorative
Tencuială
pentru
decorativă Coroed- sac Supraten SA 350.00 291.67
informaţie
20 siliconat 25kg

Preţ mediu 350.00 291.67 1.00

Tencuială
pentru FCP Cheton
decorativă coroed buc. 799.00 665.83
informaţie Grup SRL
Tink Master 25kg

Preţ mediu 799.00 665.83 1.00


Tencuială
pentru
decorativă Nic 20 buc. Supraten SA 398.00 331.67
informaţie
B-C 15kg
Preţ mediu 398.00 331.67 1.00
Tencuială
pentru
decorativă Nic 20 buc. Supraten SA 399.00 332.50
informaţie
15kg
Preţ mediu 399.00 332.50 1.00

168
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

Tencuială
pentru decorativă
buc. Supraten SA 530.00 441.67
informaţie Mozaic de cuarţ
14kg
Preţ mediu 530.00 441.67 1.00
37.22. Adezivi pentru tapete
Adeziv pentru
pentru
tapet Supra-T buc. Supraten SA 30.00 25.00
informaţie
0,2kg
Preţ mediu 30.00 25.00 1.00
Adeziv pentru
pentru tapet din fibră de FPC Cheton
buc. 170.00 141.67
informaţie sticlă Fibra Glass Grup SRL
3,0kg
Preţ mediu 170.00 141.67 1.00
Adeziv pentru
pentru tapet din vinil FPC Cheton
buc. 38.00 31.67
informaţie Premium Vinyl Grup SRL
0,2kg
Preţ mediu 38.00 31.67 1.00
37.23. Adezivi pentru polistiren
Adeziv pentru
pentru
montaj Bagheta buc. Supraten SA 214.00 178.33
informaţie
4kg
Preţ mediu 214.00 178.33 1.00
37.24. Chituri de ermetizare
Chit acrilic de
pentru
ermetizare Lastic buc. Supraten SA 82.00 68.33
informaţie
1,4kg
Preţ mediu 82.00 68.33 1.00
37.25. Şape autonivelante
Nivelir-Universal
pe bază de liant
26531021008302 complex sac Supraten SA 167.00 139.17
gr.stratului 3-
35mm 25kg
Preţ mediu 167.00 139.17 1.00

169
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
37.27. Produse hidroizolante
37.27.1. Produse hidroizolante cu acţiune de pătrundere adîncă pentru betoane
Hidrocom-
24165373438290 Penetron 5kg buc. 600.00 500.00
Exim SRL
Preţ mediu 600.00 500.00 1.00
pentru Penetron Admix Hidrocom-
buc. 500.00 416.67
informaţie 4kg Exim SRL
Preţ mediu 500.00 416.67 1.00
Hidrocom-
24165373438291 Penecrit 5kg buc. 550.00 458.33
Exim SRL
Preţ mediu 550.00 458.33 1.00
Hidrocom-
2112227324784 Ghidrohit 1kg buc. 80.00 66.67
Exim SRL
Preţ mediu 80.00 66.67 1.00
Hidroizolare
pentru Hidrocom-
Screpa M500 buc. 750.00 625.00
informaţie Exim SRL
25kg
Preţ mediu 750.00 625.00 1.00
37.27.2. Benzi pentru etanşare
pentru Aqua protect Hidrocom-
m 6.00 5.00
informaţie (LB/K2) 15*1mm Exim SRL
Preţ mediu 6.00 5.00 1.00
pentru Aqua protect (LT) Hidrocom-
m 13.00 10.83
informaţie 100x1,5mm Exim SRL
Preţ mediu 13.00 10.83 1.00
pentru Aqua protect (LT) Hidrocom-
m 24.00 20.00
informaţie 200x1,5mm Exim SRL
Preţ mediu 24.00 20.00 1.00
Aqua protect
pentru Hidrocom-
(LT/M) m 26.00 21.67
informaţie Exim SRL
200x1,5mm
Preţ mediu 26.00 21.67 1.00
Aqua protect
pentru Hidrocom-
(LT/FA) m 10.00 8.33
informaţie Exim SRL
50x1,5mm
Preţ mediu 10.00 8.33 1.00
Aqua protect
pentru Hidrocom-
(LT/FA) m 16.00 13.33
informaţie Exim SRL
100x1,5mm
Preţ mediu 16.00 13.33 1.00
170
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Aqua protect
pentru Hidrocom-
(LT/FA) m 30.00 25.00
informaţie Exim SRL
200x1,5mm
Preţ mediu 30.00 25.00 1.00
37.27.3. Benzi de etanşare pentru montarea ferestrelor
pentru Aqua protect Hidrocom-
m 18.00 15.00
informaţie (LT/DM) 100mm Exim SRL
Preţ mediu 18.00 15.00 1.00
pentru Aqua protect Hidrocom-
m 18.00 15.00
informaţie (LT/O) 100mm Exim SRL
Preţ mediu 18.00 15.00 1.00
Aqua protect
pentru Hidrocom-
(LB/i4) m 37.00 30.83
informaţie Exim SRL
200x1,5mm
Preţ mediu 37.00 30.83 1.00
37.27.4. Cordoane de etanşare
pentru Aqua protect (S) Hidrocom-
m 6.00 5.00
informaţie 5mm Exim SRL
Preţ mediu 6.00 5.00 1.00
pentru Aqua protect (S) Hidrocom-
m 10.00 8.33
informaţie 8mm Exim SRL
Preţ mediu 10.00 8.33 1.00
37.28. Pardoseli calde
Covoraș sub
parchet laminat
pentru
THERMOMAT buc. Compass SRL 1760.00 1466.67
informaţie
AL 140w
500x2000x1mm
Preţ mediu 1760.00 1466.67 1.00
Covoraș sub
parchet laminat
pentru THERMOMAT
buc. Compass SRL 3140.00 2616.67
informaţie 150w
500x14000x3mm
(7m²)
Preţ mediu 3140.00 2616.67 1.00

171
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
37.28.1. Pardoseli poliuretanice Flowcrete*
Pardoseli cimento-poliuretanice pentru industria alimentară și a băuturilor
Pardoseli cimento-
poliuretanice
pentru Vitcos-com
antimicrobiene m² 840.59 700.49
informaţie SRL
Flowfresh gr.4-
9mm
Preţ mediu 840.59 700.49 1.00
Pardoseli poliuretanice pentru săli de sport, spitale
Pardoseli
pentru poliuretanice Vitcos-com
m² 373.90 311.58
informaţie Flowshield LXP SRL
gr.1-3mm
Preţ mediu 373.90 311.58 1.00
Pardoseli poliuretanice hidroizolante pentru parcări exterioare
Pardoseli
pentru poliuretanice Vitcos-com
m² 450.54 375.45
informaţie Deckshield ED SRL
gr.1,5-3mm
Preţ mediu 450.54 375.45 1.00
Pardoseli poliuretanice pentru parcări interioare, service auto, garaje
Pardoseli
pentru poliuretanice Vitcos-com
m² 356.94 297.45
informaţie Deckshield ID SRL
gr.1-2,5mm
Preţ mediu 356.94 297.45 1.00
37.28.2. Pardoseli epoxidice Flowcrete*
Pardoseli epoxidice pentru spații industriale, comerciale, administrative, locative
Pardoseli
pentru Vitcos-com
epoxidice Peran m² 499.81 416.51
informaţie SRL
SL gr.1,5-3mm
Preţ mediu 499.81 416.51 1.00
Pardoseli epoxidice pentru industria ușoară, depozite, spații uscate, service auto
Pardoseli
pentru epoxidice Vitcos-com
m² 208.92 174.10
informaţie Flowcoat SF41 SRL
gr.0,35-2mm
Preţ mediu 208.92 174.10 1.00

*Nu este inclus prețul utilajului.

172
Pardoseli pe bază de rășini
pentru proiecte industriale și comerciale.

Flowfresh (4 - 9 mm)
Sistem cimento-poliuretanic pentru industria alimentară și a băuturilort, având
finisaj neted sau antiderapant. Conține Polygiene, un aditiv antimicrobian bazat pe
tehnologia ionilor de argint. Respectă cele mai înalte standarde de igienă și este
certificat de către HACCP Internațional. Este rezistent impotriva majorității acizilor
utilizați in procesele de fabricație, rezistent la temperaturi de la -40°C până la +120°C.

Flowshield LXP (0.5 - 3 mm)

Flowshield LXP este o pardoseală pe bază de rașină poliuretanică colorată pentru


realizarea sistemelor de pardoseli elastice și rezistente chimic. Flowshield LXP se
aplică în spitale, industria ușoară, farmaceutică, secții de ambalare, săli de sport, etc.
Pentru utilizarea în zonele de producție, depozite și alte tipuri de zone supuse traficului
pietonal intens, stivuitor / transpalet este recomandat Flowshield LXP HD.

Deckshield ED (2 - 5 mm)

Deckshield ED este un sistem durabil de pardoseli din cuarț și poliuretan care asigură
protecție pentru parcarile expuse. Acesta include o membrană elastomerică cu
proprietăți de impermeabilizare și rezistențe la rupere și un strat de acoperire rezistent
la UV, ce împiedică decolorarea atunci când este expus la lumina soarelui. Minimizează
zgomotele nedorite cauzate de anvelope.

Deckshield ID (1,5 - 5 mm)


Deckshield ID este un sistem poliuretanic, multistrat, fară solvent, utilizat in parcările
auto intermediare și supraetajate, la interior. Suprafață este antiderapantă, minimizează
riscurile de alunecare și derapare. Rezistentă la benzină, diesel, lichid antiîngheț, lichide
hidraulice și acizi de baterie. Minimizează zgomotele nedorite cauzate de anvelope.

Peran SL (1,5 - 3 mm)

Pardoseală epoxidică rezistentă, fără imbinări, cu finisaj lucios. Peran SL este potrivit
pentru utilizarea în spațiile administrative, comerciale si locative, precum și în zonele
de producție unde sunt necesare standarde igienice ridicate, industria de cofetărie
și farmaceutică, zone supuse traficului mediu pietonal și cu vehicule
(stivuitoare, transpaleți). Opțional, se poate realiza un finisaj antiderapant sau mat.

Flowcoat SF41 (0.35 - 3 mm )

Flowcoat SF41 este utilizată pentru obținerea pardoselilor rezistente la uzură, colorate
și ușor de curățat, în zone supuse traficului greu pietonal și motostivuitoare, cum ar fi
zonele de producție și depozitele. Este de asemenea potrivit pentru camere tehnice și
parcări și service auto cu trafic redus.

VITCOS-COM SRL • str. Alba Iulia 89/1, of. 1 • tel. 022 62 11 00 • mob. 068 68 68 30 | 068 68 68 40
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
37.29. Scînduri de parchet
Scîndură de
2030122940265 parchet, stejar m² Supraten SA 512.91 427.43
10mm
Preţ mediu 512.91 427.43 1.00
37.30. Produse din plută pentru pardoseli
pentru Pardoseală din Capsulit Grup
m² 390.00 325.00
informaţie plută în lacăt SRL
Preţ mediu 390.00 325.00 1.00
37.31. Gard din panou zincat tip Kulic
Garduri
Gard din panou
zincat d=4,2mm,
pentru
h=1,55m, nu este m² Rultehcom SRL 85.16 70.97
informaţie
inclus preţul
stilpilor din metal
Preţ mediu 85.16 70.97 1.00
Gard din panou
zincat d=4,2mm,
pentru
h=2,0m, nu este m² Rultehcom SRL 86.00 71.67
informaţie
inclus preţul
stilpilor din metal
Preţ mediu 86.00 71.67 1.00
Portițe

pentru Portiță d=4,0mm,


buc. Rultehcom SRL 1860.00 1550.00
informaţie h=1,5m, lăț. 0,8m

Preţ mediu 1860.00 1550.00 1.00

pentru Portiță d=4,2mm,


buc. Rultehcom SRL 2160.00 1800.00
informaţie h=2,0m, lăț. 0,8m

Preţ mediu 2160.00 1800.00 1.00


Porți

pentru Poartă d=4,0mm,


buc. Rultehcom SRL 5280.00 4400.00
informaţie h=1,5m, lăț. 3,5m

Preţ mediu 5280.00 4400.00 1.00

173
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7

pentru Poartă d=4,2mm,


buc. Rultehcom SRL 6120.00 5100.00
informaţie h=2,0m, lăț. 3,5m

Preţ mediu 6120.00 5100.00 1.00


Stîlpi
Stîlp Eco 15
pentru
h=2,1m buc. Rultehcom SRL 170.00 141.67
informaţie
d=61x35x1mm
Preţ mediu 170.00 141.67 1.00
Stîlp Eco 18
pentru
h=2,4m buc. Rultehcom SRL 180.00 150.00
informaţie
d=61x35x1mm
Preţ mediu 180.00 150.00
Stîlp Eco 20
pentru
h=2,6m buc. Rultehcom SRL 200.00 166.67
informaţie
d=61x35x1mm
Preţ mediu 200.00 166.67 1.00
37.32. Pietre elastice
pentru Visnovskaia
Piatră elastică m² 528.00 440.00
informaţie Elena ÎI
Preţ mediu 528.00 440.00 1.00
37.33. Geamuri
pentru Geam gr.3mm (cu
m² Deta SA 125.00 104.17
informaţie tăiere)
Preţ mediu 125.00 104.17 1.00
pentru Geam gr.4mm (cu
m² Deta SA 135.00 112.50
informaţie tăiere)
Preţ mediu 135.00 112.50 1.00
pentru Geam gr.5mm (cu
m² Deta SA 180.00 150.00
informaţie tăiere)
Preţ mediu 180.00 150.00 1.00
pentru Geam armat 6mm
m² Deta SA 380.00 316.67
informaţie (cu tăiere)
Preţ mediu 380.00 316.67 1.00

174
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
37.34. Soluţii, lacuri ignifuge
Soluții
Soluţie ignifugă
pentru pentru tratarea
buc. Supraten SA 335.00 279.17
informaţie lemnului (I-II)
Fenilax 11kg
Preţ mediu 335.00 279.17
Soluţie ignifugă
pentru lemn
pentru Neomid 001
buc. Supraten SA 1065.00 887.50
informaţie Super proff
(consum 400
gr/m²) 12kg
Preţ mediu 1065.00 887.50 1.00
Soluţie ignifugă şi
pentru bioseptică pentru
buc. Supraten SA 155.00 129.17
informaţie tratarea lemnului
(II) KSD 5kg
Preţ mediu 155.00 129.17 0.95
Soluţie ignifugă şi
pentru bioseptică pentru
buc. Supraten SA 130.00 108.33
informaţie tratarea lemnului
(II) Kord 5kg
Preţ mediu 130.00 108.33
37.35. Produse geosintetice
37.35.1. Geotextil neţesut pentru armarea, separarea şi filtrarea pămîntului
Geotex C100
pentru ATICO-PLUS
(4,0/2,6 kN, m² 10.00 8.33
informaţie SRL
100gr), trotuar
Preţ mediu 10.00 8.33 1.00
Geotex C150
pentru ATICO-PLUS
(5,8/3,8 kN, m² 14.40 12.00
informaţie SRL
150gr), trotuar
Preţ mediu 14.40 12.00 1.00
Geotex C200
pentru ATICO-PLUS
(8,8/7,0 kN, m² 19.20 16.00
informaţie SRL
200gr), trotuar
Preţ mediu 19.20 16.00 1.00

175
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Geotex C250
pentru ATICO-PLUS
(10,8/9,0 kN, m² 24.00 20.00
informaţie SRL
250gr), trotuar
Preţ mediu 24.00 20.00 1.00
Geotex C300
pentru ATICO-PLUS
(14,0/11,0 kN, m² 28.80 24.00
informaţie SRL
300gr), trotuar
Preţ mediu 28.80 24.00 1.00
37.35.2. Geogrilă Polgrid BX PP pentru armarea pămîntului, pietrişului
pentru ATICO-PLUS
Polgrid BX20/20 m² 41.00 34.17
informaţie SRL
Preţ mediu 41.00 34.17 1.00
37.35.3. Geocompozit Enkagrid Plus G (Armatex RSR) pentru armarea pămîntului şi
betonului asfaltic
Enkagrid Plus G
pentru ATICO-PLUS
(Armatex RSR) m² 48.00 40.00
informaţie SRL
50/50
Preţ mediu 48.00 40.00 1.00
Enkagrid Plus G
pentru ATICO-PLUS
(Armatex RSR) m² 95.00 79.17
informaţie SRL
100/100
Preţ mediu 95.00 79.17 1.00
37.35.4 Geogrilă Enkagrid (Armatex G) pentru armarea pămîntului şi pietrişului
Enkagrid
pentru ATICO-PLUS
(Armatex m² 41.00 34.17
informaţie SRL
G20/20) (PE)
Preţ mediu 41.00 34.17 1.00
Enkagrid
pentru ATICO-PLUS
(Armatex m² 43.00 35.83
informaţie SRL
G35/20) (PE)
Preţ mediu 43.00 35.83 1.00
Enkagrid
pentru ATICO-PLUS
(Armatex m² 50.00 41.67
informaţie SRL
G35/35) (PE)
Preţ mediu 50.00 41.67 1.00

176
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
37.35.5. Geomembrană HDPE
Geomembrană
pentru ATICO-PLUS
HDPE 1,0mm m² 84.50 70.42
informaţie SRL
(5,1m;8,0m)
Preţ mediu 84.50 70.42 1.00
Geomembrană
pentru ATICO-PLUS
HDPE 1,5mm m² 124.80 104.00
informaţie SRL
(5,1m;8,0m)
Preţ mediu 124.80 104.00 1.00
Geomembrană
pentru ATICO-PLUS
HDPE 2,0mm m² 166.80 139.00
informaţie SRL
(5,1m;8,0m)
Preţ mediu 166.80 139.00 1.00
37.36. Ţevi fonoabsorbante COMFORT SINICON pentru canalizare interioară
Ţeavă
IM
pentru fonoabsorbantă
buc. Comtermoimpex 24.00 20.00
informaţie d=50mm SRL
l=250mm
Preţ mediu 24.00 20.00 1.00
Ţeavă
IM
pentru fonoabsorbantă
buc. Comtermoimpex 27.00 22.50
informaţie d=50mm SRL
l=500mm
Preţ mediu 27.00 22.50 1.00
Ţeavă
IM
pentru fonoabsorbantă
buc. Comtermoimpex 45.00 37.50
informaţie d=50mm SRL
l=1000mm
Preţ mediu 45.00 37.50 1.00
Ţeavă
IM
pentru fonoabsorbantă
buc. Comtermoimpex 75.00 62.50
informaţie d=50mm SRL
l=2000mm
Preţ mediu 75.00 62.50 1.00

177
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Ţeavă
IM
pentru fonoabsorbantă
buc. Comtermoimpex 54.00 45.00
informaţie d=110mm SRL
l=250mm
Preţ mediu 54.00 45.00 1.00
Ţeavă
IM
pentru fonoabsorbantă
buc. Comtermoimpex 78.00 65.00
informaţie d=110mm SRL
l=500mm
Preţ mediu 78.00 65.00 1.00
Ţeavă
IM
pentru fonoabsorbantă
buc. Comtermoimpex 117.00 97.50
informaţie d=110mm SRL
l=1000mm
Preţ mediu 117.00 97.50 1.00
Ţeavă
IM
pentru fonoabsorbantă
buc. Comtermoimpex 189.00 157.50
informaţie d=110mm SRL
l=2000mm
Preţ mediu 189.00 157.50 1.00
Ţeavă
IM
pentru fonoabsorbantă
buc. Comtermoimpex 300.00 250.00
informaţie d=110mm SRL
l=3000mm
Preţ mediu 300.00 250.00 1.00
37.36.1. Produse complementare
Ramificaţii
Ramificaţie IM
pentru
d=110x50x50mm buc. Comtermoimpex 111.00 92.50
informaţie
90º SRL
Preţ mediu 111.00 92.50 1.00
Ramificaţie IM
pentru
d=110x110x110m buc. Comtermoimpex 111.00 92.50
informaţie
m 90º SRL
Preţ mediu 111.00 92.50 1.00
Reducţii
IM
pentru Reducţie
buc. Comtermoimpex 24.00 20.00
informaţie d=110x50mm SRL
Preţ mediu 24.00 20.00 1.00

178
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Mufe
IM
pentru
Mufă d=50mm buc. Comtermoimpex 18.00 15.00
informaţie SRL
Preţ mediu 18.00 15.00 1.00
IM
pentru
Mufă d=110mm buc. Comtermoimpex 30.00 25.00
informaţie SRL
Preţ mediu 30.00 25.00 1.00
Compensatori
IM
pentru Compensator
buc. Comtermoimpex 51.00 42.50
informaţie d=110x110mm SRL
Preţ mediu 51.00 42.50 1.00
Coturi
IM
pentru
Cot d=50mm 15º buc. Comtermoimpex 15.00 12.50
informaţie SRL
Preţ mediu 15.00 12.50 1.00
IM
pentru
Cot d=50mm 30º buc. Comtermoimpex 15.00 12.50
informaţie SRL
Preţ mediu 15.00 12.50 1.00
IM
pentru
Cot d=50mm 45º buc. Comtermoimpex 15.00 12.50
informaţie SRL
Preţ mediu 15.00 12.50 1.00
IM
pentru
Cot d=50mm 90º buc. Comtermoimpex 15.00 12.50
informaţie SRL
Preţ mediu 15.00 12.50 1.00
IM
pentru Cot d=110mm
buc. Comtermoimpex 33.00 27.50
informaţie 15º SRL
Preţ mediu 33.00 27.50 1.00
IM
pentru Cot d=110mm
buc. Comtermoimpex 33.00 27.50
informaţie 30º SRL
Preţ mediu 33.00 27.50 1.00
IM
pentru Cot d=110mm
buc. Comtermoimpex 33.00 27.50
informaţie 45º SRL
Preţ mediu 33.00 27.50 1.00

179
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
IM
pentru Cot d=110mm
buc. Comtermoimpex 33.00 27.50
informaţie 90º SRL
Preţ mediu 33.00 27.50 1.00
Dopuri
IM
pentru
Dop d=50mm buc. Comtermoimpex 7.50 6.25
informaţie SRL
Preţ mediu 7.50 6.25 1.00
IM
pentru
Dop d=110mm buc. Comtermoimpex 12.00 10.00
informaţie SRL
Preţ mediu 12.00 10.00 1.00
Teuri
IM
pentru Teu d=50x50mm
buc. Comtermoimpex 21.00 17.50
informaţie 45º SRL
Preţ mediu 21.00 17.50 1.00
IM
pentru Teu d=50x50mm
buc. Comtermoimpex 21.00 17.50
informaţie 90º SRL
Preţ mediu 21.00 17.50 1.00
IM
pentru Teu
buc. Comtermoimpex 39.00 32.50
informaţie d=100x50mm 45º SRL

Preţ mediu 39.00 32.50 1.00


IM
pentru Teu
buc. Comtermoimpex 39.00 32.50
informaţie d=100x50mm 90º SRL

Preţ mediu 39.00 32.50 1.00


Teu IM
pentru
d=110x110mm buc. Comtermoimpex 48.00 40.00
informaţie
45º SRL

Preţ mediu 48.00 40.00 1.00


Teu IM
pentru
d=110x110mm buc. Comtermoimpex 48.00 40.00
informaţie
90º SRL

Preţ mediu 48.00 40.00 1.00

180
Indice
Preț (lei) creştere
(scădere)
Cod Denumire U.M. Întreprindere în raport
cu TVA fără TVA cu trim.
IV
1 2 3 4 5 6 7
Piese de curăţiri
IM
pentru Piesă de curăţire
buc. Comtermoimpex 57.00 47.50
informaţie d=110x110mm SRL
Preţ mediu 57.00 47.50 1.00
Coliere
IM
pentru
Colier d=15mm buc. Comtermoimpex 11.10 9.25
informaţie SRL
Preţ mediu 11.10 9.25 1.00
IM
pentru
Colier d=20mm buc. Comtermoimpex 16.50 13.75
informaţie SRL
Preţ mediu 16.50 13.75 1.00
IM
pentru
Colier d=25mm buc. Comtermoimpex 18.00 15.00
informaţie SRL
Preţ mediu 18.00 15.00 1.00
IM
pentru
Colier d=32mm buc. Comtermoimpex 18.00 15.00
informaţie SRL
Preţ mediu 18.00 15.00 1.00
IM
pentru
Colier d=40mm buc. Comtermoimpex 19.50 16.25
informaţie SRL
Preţ mediu 19.50 16.25 1.00
IM
pentru
Colier d=50mm buc. Comtermoimpex 14.88 12.40
informaţie SRL
Preţ mediu 14.88 12.40 1.00
IM
pentru
Colier d=76mm buc. Comtermoimpex 18.00 15.00
informaţie SRL
Preţ mediu 18.00 15.00 1.00
IM
pentru
Colier d=100mm buc. Comtermoimpex 24.00 20.00
informaţie SRL
Preţ mediu 24.00 20.00 1.00

Lista materialelor de construcţii monitorizate pentru publicaţia volumului I 2020 al Catalogului cuprinde
denumiri ale celor mai reprezentative materiale de construcţii. În urma analizei evoluţiei preţurilor la
materialele de construcţii incluse în Catalog, s-a constatat, că preţurile la unele materiale s-au majorat,
la altele s-au micşorat dar, fiind o medie a tuturor varietăţilor preţurilor materialelor monitorizate în
trimestrul I 2020, indicele mediu de preţ în trimestrul I 2020 faţă de trimestrul IV 2019 constituie 1,00.

181
Cuprins
I. Amestecuri de betoane
1.1. Betoane marfă.............................................................................................................. 1
1.2. Betoane marfă granit................................................................................................... 2
1.3. Betoane marfă din argilă expandată............................................................................ 2
1.4. Betoane rutiere............................................................................................................. 2
1.5. Mortare........................................................................................................................ 3

II. Prefabricate - construcţii civile, industriale şi altele


2.1. Piloţi............................................................................................................................. 3
2.2. Plăci cu goluri.............................................................................................................. 4
2.3. Plăci planșee cu nervuri............................................................................................... 5
2.4. Blocuri Radial.............................................................................................................. 5
2.4.1. Grinzi planșee Radial................................................................................................ 5
2.5. Blocuri de ventilare..................................................................................................... 6
2.6. Blocuri pereţi pentru subsoluri.................................................................................... 6
2.7. Puţuri pentru lift........................................................................................................... 7
2.8. Stîlpi–şpaleră............................................................................................................... 7
2.9. Elemente pentru scări.................................................................................................. 7

III. Prefabricate pentru apeduct, canalizare


3.1. Articole pentru cămine SERIA 3.900.1-14 GOST 8020-90
3.1.1. Inele pentru cămine.................................................................................................. 8
3.1.2. Plăci de acoperire..................................................................................................... 9
3.1.3. Fundaţii.................................................................................................................... 9
3.1.4. Elemente de bază cu fundaţii................................................................................... 10
3.1.5. Capace pentru fîntîni................................................................................................ 10
3.2. Articole pentru cămine Standard EN 1917-ATM 01/01/045:2013 (partea II)
3.2.1. Inele pentru cămine.................................................................................................. 11
3.2.2. Conuri....................................................................................................................... 12
3.2.3. Elemente de bază...................................................................................................... 13
3.2.4. Inele de aducere la cotă............................................................................................ 13

IV. Prefabricate pentru drumuri, poduri şi calea ferată


4.1. Elemente pentru evacuarea apei.................................................................................. 13
4.2. Plăci şi aripi pentru acostament................................................................................... 15
4.3. Bloc pentru acostament............................................................................................... 15
4.4. Rigole pentru acostament............................................................................................ 16
4.5. Rigole necarosabile...................................................................................................... 16
4.6. Plăci pentru rigole........................................................................................................ 16
4.7. Plăci pentru drumuri temporare .................................................................................. 16
4.8. Plăci trotuare................................................................................................................ 16
4.9. Borduri......................................................................................................................... 16
4.10. Ţevi din beton armat integrate cu mufă Standard EN 1916 GOST 6482-88:20054-
82........................................................................................................................................ 17
4.11. Ţevi din beton integrate cu mufă Standard EN 1916 GOST 6482-88:20054-
82........................................................................................................................................ 18
4.12. Ţevi din beton armat cu cep şi buză Standard EN 1916 GOST 6482-88:20054-
82........................................................................................................................................ 18

182
V. Materiale pentru zidărie
5.1. Cărămizi ceramice....................................................................................................... 18
5.2. Blocuri fortan............................................................................................................... 19
5.3. Blocuri de calcar (cotileţ) ........................................................................................... 19

VI. Materiale agregate, lianţi


6.1. Materiale agregate
6.1.1. Nisip, moluză............................................................................................................ 20
6.1.2. Piatră brută................................................................................................................ 21
6.1.3. Pietriş........................................................................................................................ 21
6.1.4. Piatră spartă de calcar............................................................................................... 22
6.1.5. Amestec de pietriș și nisip........................................................................................ 22
6.2. Materiale liante
6.2.1. Argilă........................................................................................................................ 22
6.2.2. Cimenturi.................................................................................................................. 22
6.2.3. Var............................................................................................................................ 23

VII. Produse din metal


7.1. Oţel beton A–I............................................................................................................. 23
7.2. Oţel beton A–III.......................................................................................................... 24
7.3. Profile din oţel............................................................................................................. 24
7.4. Oţel lat laminat la cald (benzi metalice) ..................................................................... 25
7.5. Profil cornier................................................................................................................ 25
7.6. Profile U...................................................................................................................... 26
7.7. Plase sudate Vr-1......................................................................................................... 27
7.8. Plase zidărie Vr-1........................................................................................................ 28
7.9. Plase sudate zincate..................................................................................................... 29
7.10. Sîrme......................................................................................................................... 29
7.11. Tablă.......................................................................................................................... 30
7.12. Piese turnate pentru sobe........................................................................................... 31
7.13. Electrozi..................................................................................................................... 32

VIII. Produse din gips-carton şi ipsos


8.1. Produse din gips–carton............................................................................................... 32
8.2. Produse din ipsos cu falţ.............................................................................................. 33
8.3. Plăci din ipsos armat cu fibre celulozice..................................................................... 33

IX. Profile CD, UD, UA


9.1. Profile CD.................................................................................................................... 33
9.2. Profile UD.................................................................................................................... 34
9.2.1. Profile UA................................................................................................................. 34
9.3. Produse complementare............................................................................................... 34

X. Corniere, cremaliere
10.1. Corniere, cremaliere.................................................................................................. 35

XI. Tavane suspendate Sistem Amstrong


11.1. Tavane suspendate Sistem Amstrong........................................................................ 35

XII. Produse din lemn


12.1. Produse din lemn....................................................................................................... 36
12.2. Cherestea................................................................................................................... 37
183
XIII. Uşi
13.1. Uşi din MDF.............................................................................................................. 38
13.2. Uşi de interior cu furnir, furnir natural...................................................................... 38
13.3. Uşi metalice............................................................................................................... 39
13.4. Uşi din aluminiu*...................................................................................................... 39
13.5. Spume de poliuritan, chituri silicon........................................................................... 40

XIV. Tîmplărie din pvc, aluminiu


14.1. Uşi din profil pvc....................................................................................................... 40
14.2. Ferestre din profil pvc................................................................................................ 40
14.3. Ferestre şi vitralii din profil de aluminiu*................................................................. 41
14.4. Vitrine din profil de aluminiu**................................................................................ 43

XV. Produse pentru pardoseli


15.1. Parchet laminat.......................................................................................................... 44
15.2. Linoleumuri............................................................................................................... 45
15.3. Mochete..................................................................................................................... 45
15.4. Folii pvc.................................................................................................................... 45
15.4.1. Substrat din plută.................................................................................................... 46
15.5. Plinte pvc................................................................................................................... 46

XVI. Antiseptice pentru lemn


16.1. Antiseptice pentru lemn............................................................................................. 46

XVII. Produse termoizolante


17.1. Plăci din polistiren expandat EPS FS–25.................................................................. 47
17.2. Plăci din polistiren expandat EPS FS–35.................................................................. 48
17.3. Polistiren granule....................................................................................................... 49
17.3.1. Polistiren beton monolit (cemento-plast)............................................................... 49
17.3.2. Polistiren beton plăci.............................................................................................. 49
17.4. Plăci din polistiren extrudat TH XPS carbon ECO Г 4............................................. 49
17.5. Plăci din vată minerală Rockwool............................................................................. 50
17.6. Plăci din vată minerală TehnoNICOLI...................................................................... 51
17.7. Vată minerală ISOVER............................................................................................. 53

XVIII. Învelitori pentru acoperiş


18.1. Învelitori flexibile pentru acoperiş............................................................................ 53
18.2. Folii............................................................................................................................ 55
18.3. Bitumuri..................................................................................................................... 56
18.4. Mastici....................................................................................................................... 56
18.4.1. Hidroizolanți.......................................................................................................... 56
18.5. Ţigle ceramice, metalice............................................................................................ 56
18.6. Tablă cutată (profnastil)............................................................................................ 57
18.7. Policarbonat............................................................................................................... 57
18.8. Plăci din azbociment ondulate................................................................................... 57
18.8.1. Plăci fără azbociment ondulate............................................................................... 57
18.9. Plăci din azbociment plane........................................................................................ 58
18.10. Sistem de preluare a apelor pluviale Scandic zinc.................................................. 58
18.11. Sistem de preluare a apelor pluviale TH PVC......................................................... 59
18.12. Produse complementare........................................................................................... 60

184
XIX. Plase din fibră de sticlă
19.1. Plase din fibră de sticlă.............................................................................................. 61

XX. Plăci decorative


20.1. Plăci din faianţă (pereţi)............................................................................................ 62
20.2. Plăci din gresie ceramică (pardoseli) ........................................................................ 62
20.3. Plăci din gresie porţelanată........................................................................................ 62
20.4. Plăci pentru placări exterioare................................................................................... 63
20.5. Produse complementare............................................................................................. 64

XXI. Produse pentru finisare


21.1. Adezivi, clei............................................................................................................... 65
21.2. Amestecuri uscate...................................................................................................... 66
21.2.1. Tencuieli........................................................................................................................... 68
21.3. Chituri........................................................................................................................ 69
21.4. Gleturi........................................................................................................................ 69
21.5. Ghipsuri..................................................................................................................... 70

XXII. Tencuieli structurate


22.1. Plaster de marmură.................................................................................................... 71

XXIII. Vopsele
23.1. Coloranţi.................................................................................................................... 71
23.2. Diluanţi...................................................................................................................... 71
23.3. Emailuri..................................................................................................................... 72
23.4. Lacuri......................................................................................................................... 73
23.5. Uleiuri........................................................................................................................ 74
23.6. Vopsele lavabile........................................................................................................ 74

XXIV. Amorse–grund, grunduri


24.1. Amorse–grund........................................................................................................... 75
24.2. Grunduri pentru metal, lemn..................................................................................... 76

XXV. Produse din cauciuc


25.1. Produse din cauciuc................................................................................................... 77

XXVI. Produse abrazive


26.1. Produse abrazive........................................................................................................ 78
26.2. Discuri....................................................................................................................... 78

XXVII. Produse de asamblare şi fixare


27.1. Cuie pentru construcţii............................................................................................... 79
27.2.1. Dibluri cu şurub universal pentru montare rapidă.................................................. 80
27.2.2. Dibluri cu cui din metal pentru materilale de izolație Wkret-Met......................... 81
27.3. Nituri pop................................................................................................................... 81
27.4. Piuliţe......................................................................................................................... 82
27.5. Şuruburi..................................................................................................................... 82
27.6. Buloane...................................................................................................................... 87
27.6.1. Buloane pentru mobilă DIN 603............................................................................ 88
27.7. Șaibe DIN 125-1A, 9021........................................................................................... 89
27.8. Produse complementare............................................................................................. 91

185
XXVIII. Produse pentru instalaţii tehnico–sanitare
28.1. Produse pentru instalaţii tehnico–sanitare................................................................ 92

XXIX. Sistem de încălzire


29.1. Calorifere din oțel şi fontă......................................................................................... 94
29.2. Ţevi din polipropilenă STABI PN–20 pentru apă şi încălzire................................... 95
29.2.1. Ţevi din polipropilenă cu barieră de oxigen STABI PLUS S3,2 pentru apă şi
încălzire.............................................................................................................................. 95
29.2.2. Ţevi din polipropilenă PPR.................................................................................... 96
29.3. Produse complementare............................................................................................. 97
29.3.1. Cîlți......................................................................................................................... 98
29.3.2. Toron...................................................................................................................... 98
29.3.3. Carbid..................................................................................................................... 98

XXX. Ţevi și produse complementare


30.1. Țevi pentru apeduct
30.1.1. Ţevi din polietilenă pentru apeduct PE 80, 100...................................................... 98
30.1.2. Fitinguri PE pentru apă-gaz.................................................................................... 113
30.1.3. Fitinguri pentru gaz................................................................................................ 115
30.1.4. Ţevi pentru canalizare interioară PP....................................................................... 120
30.1.5. Produse complementare pentru canalizare interioară PP....................................... 121
30.1.5.1. Sifoane pentru pardoseală.................................................................................... 123
30.1.6. Ţevi pentru canalizare exterioară PVC SN 2M...................................................... 123
30.1.7. Ţevi pentru canalizare exterioară PVC SN4-MS................................................... 125
30.1.8. Produse complementare pentru canalizare exterioară PVC................................... 126
30.2. Țevi din oțel
30.2.1. Ţevi din oțel apă–gaz.............................................................................................. 128
30.2.2. Ţevi zincate apă-gaz............................................................................................... 129
30.2.3. Ţevi oțel electrosudate............................................................................................ 130
30.2.4. Ţevi zincate electrosudate...................................................................................... 131
30.2.5. Ţevi oțel profil........................................................................................................ 132
30.2.6. Ţevi zincate profil................................................................................................... 133
30.3. Produse complementare
30.3.1. Brăţări din metal cu şurub...................................................................................... 133
30.3.1.1. Brăţări zincate...................................................................................................... 134
30.3.1.2. Cleme
30.3.1.2.1. Cleme oțel zincate............................................................................................ 135
30.3.1.2.2. Fixări din polipropilenă.................................................................................... 136
30.3.1.2.3. Fixări din polipropilenă, duble......................................................................... 137
30.3.2. Coturi zincate.......................................................................................................... 137
30.3.3. Mufe din oţel.......................................................................................................... 137
30.3.4. Mufe din oţel zincat................................................................................................ 138
30.3.5. Piese de prelungire.................................................................................................. 138
30.3.6. Piese zincate de prelungire..................................................................................... 139
30.3.7. Robinete-gaz din bronz cu capac............................................................................ 140
30.3.8. Supape cu disc inoxidabil Butterfly........................................................................ 140
30.3.9. Supape Butterfly..................................................................................................... 141
30.3.10. Supape inoxidabile Butterfly................................................................................ 141
30.3.11. Izolații pentru țăvi................................................................................................ 141
30.4. Ţevi din polietilenă pentru gazoduct
30.4.1. Ţevi din polietilenă pentru gazoduct PE 80 SDR 11, SDR 17,6............................ 142
30.4.2. Ţevi din polietilenă pentru gazoduct PE 100 SDR 11, SDR 17,6.......................... 145
186
XXXI. Produse pentru lucrări electrice
31.1. Corpuri de iluminat.................................................................................................... 148
31.2. Lămpi......................................................................................................................... 149
31.3. Becuri......................................................................................................................... 150
31.4. Demaroare................................................................................................................. 150
31.5. Cabluri din aluminiu.................................................................................................. 151
31.6. Cabluri din cupru....................................................................................................... 151
31.6.1. Cabluri PV.............................................................................................................. 153
31.7. Cabluri izolate pentru linii aeriene SIP...................................................................... 154
31.7.1. Cabluri de control KVVG....................................................................................... 154
31.8. Întrerupătoare............................................................................................................. 155
31.9. Întrerupătoare automate............................................................................................. 155
31.10. Prize......................................................................................................................... 155

XXXII. Produse metalice pentru iluminat exterior


32.1. Produse metalice pentru iluminat exterior................................................................. 155

XXXIII. Produse pentru pavaje


33.1. Produse pentru pavaje................................................................................................ 156

XXXIV. Gard din beton cu elemente decorative


34.1. Gard din beton cu elemente decorative..................................................................... 158

XXXV. Îmbrăcăminţi rutiere


35.1. Beton asfalt................................................................................................................ 158

XXXVI. Carburanţi*
36.1. Benzină, motorină...................................................................................................... 159
36.2. Gaz............................................................................................................................. 159

XXXVII. Tehnologii noi


37.1. Blocuri BCA YTONG............................................................................................... 159
37.2. Cărămizi ceramice BRIKSTON................................................................................ 159
37.2.1. Blocuri ceramice Porotherm................................................................................... 160
37.3. Siding......................................................................................................................... 161
37.4. Panouri termoizolante tip Sandwish cu spume poliuritanice pentru
acoperișuri.......................................................................................................................... 162
37.5. Panouri termoizolante tip Sandwish cu spume poliuritanice pentru pereţi cu
prindere la vedere.............................................................................................................. 163
37.6. Învelitori flexibile bituminoase tip Shinglas............................................................. 164
37.7. Membrane din pvc..................................................................................................... 164
37.8. Paste de etanșare........................................................................................................ 164
37.9. Mastici bituminoase................................................................................................ 164
37.10. Baghete din polistiren.............................................................................................. 165
37.11. Lambriuri din PVC, MDF....................................................................................... 166
37.12. Lambriuri din lemn.................................................................................................. 166
37.13. Plăci de magneziu (СМЛ) ...................................................................................... 166
37.14. Produse din plută..................................................................................................... 166
37.15. Mortare de zidărie pentru cărămidă și BCA............................................................ 166
37.16. Gleturi...................................................................................................................... 167
37.17. Gleturi (veneţian) .................................................................................................... 167
37.18. Amorse-grund.......................................................................................................... 167
187
37.19. Vopsele.................................................................................................................... 167
37.20. Vopsele hidroizolante structurate............................................................................ 168
37.21. Tencuieli decorative................................................................................................ 168
37.22. Adezivi pentru tapete............................................................................................... 169
37.23. Adezivi pentru polistiren......................................................................................... 169
37.24. Chituri de ermetizare............................................................................................... 169
37.25. Şape autonivelante................................................................................................... 169
37.27. Produse hidroizolante
37.27.1. Produse hidroizolante cu acţiune de pătrundere adîncă pentru betoane............... 170
37.27.2. Benzi pentru etanşare........................................................................................... 170
37.27.3. Benzi de etanşare pentru montarea ferestrelor..................................................... 171
37.27.4. Cordoane de etanşare............................................................................................ 171
37.28. Pardoseli calde......................................................................................................... 171
37.28.1. Pardoseli poliuretanice Flowcrete*...................................................................... 172
37.28.2. Pardoseli epoxidice Flowcrete*............................................................................ 172
37.29. Scînduri de parchet.................................................................................................. 173
37.30. Produse din plută pentru pardoseli.......................................................................... 173
37.31. Gard din panou zincat tip Kulic.............................................................................. 173
37.32. Pietre elastice........................................................................................................... 174
37.33. Geamuri................................................................................................................... 174
37.34. Soluţii, lacuri ignifuge............................................................................................. 175
37.35. Produse geosintetice
37.35.1. Geotextil neţesut pentru armarea, separarea şi filtrarea pămîntului..................... 176
37.35.2. Geogrilă Polgrid BX PP pentru armarea pămîntului, pietrişului.......................... 176
37.35.3. Geocompozit Enkagrid Plus G (Armatex RSR) pentru armarea pămîntului şi
betonului asfaltic................................................................................................................. 176
37.35.4. Geogrilă Enkagrid (Armatex G) pentru armarea pămîntului şi pietri-
şului.................................................................................................................................... 176
37.35.5. Geomembrană HDPE........................................................................................... 177
37.36. Ţevi fonoabsorbante COMFORT SINICON pentru canalizare interioară.............. 177
37.36.1. Produse complementare........................................................................................ 178

188
Tipografia INSTITUTULUI DE CERCETĂRI
ŞTIINŢIFICE ÎN CONSTRUCŢII
„INCERCOM” ÎS
MD-2043, mun. Chişinău, str. Independenţei 6/1.
Tel. 022-77-68-18, fax: 022-77-69-30
www.incercom.md
e-mail: serviciul.editorial@incercom.md

S-ar putea să vă placă și