Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII

FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE SI INSTALAŢII

CALCULUL SCARII DIN BETON ARMAT

CALCULUL FUNCTIONAL AL CASEI SCARILOR


Dimensiunile funcţionale ale unei scări sunt:
- lăţimea rampei şi a podestului (lr, lp);
- înălţimea şi lăţimea treptei (htr, btr);
- numărul de trepte (n);
- distanţa liberă între rampe (d);
- înălţimea balustradelor (hbalustradă);
- înălţimea liberă a scării (a).
Latimea libera minima a rampelor si podestelor pentru cladiri de locuit cu maxim 2
nivele, conform NP063-2002 lp=0.95m → s-a ales lp=1.05m.

Latimea rampei , conform NP063-2002 pentru un flux de persoane s-a ales lr=1.00m.
Scarile se prevad cu balustrade , avand inaltimea hb=0.90m.
Grosimea placii este hp=13cm.
Se alege inaltimea treptelor htr=16.5 cm

Lăţimea treptei (btr) pentru scările cu trepte obişnuite se stabileşte din condiţia de circulaţie
comodă pe scară, între aceasta şi înălţimea treptei (htr) existând următoarea relaţie:

2∙ htr+ btr= 62…64 cm → btr=30cm.

hetaj
280
Numarul de trepte n= =
=17 trepte
htr 16.5
n 17
Lungimea rampei Lr= ∙btr= ∙30=2.55m
2 2

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan 69 STUDENT: Lucian Ciprian Pavel
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE SI INSTALAŢII

EVALUAREA INCARCARILOR
INCARCARE PERMANENTA Gk

GREUTATEA PROPRIE:
Determinata utilizand optiunea programului de calcul cu elemente finite Axis VM 11
INCARCAREA DATA DE FINISAJE
Rampa scarii

Greutate
Nr. a Incarcare
Element de Crt. Denumirea Grosimea specifica
Constructive strat stratului [m] [daN/m3] normata de calcul
gn n gk=n∙gn
[daN/m2] [daN/m2]

1 Tencuiala 0.01 1300.00 13 1.35 17.55

2 Treapta 0.05 2400.00 120 1.35 162


Mortar
3 0.04 2100.00 84 1.35 113.4
egalizator
4 Gresie 0.007 2600.00 18.2 1.35 24.57
Total 235.2 317.52

Podest

Nr. Greutatea
Incarcare
Element de Crt Denumirea Grosimea specifica
Constructive strat stratului [m] [daN/m3] normata de calcul
gn n gk=n∙gn
[daN/m2] [daN/m2]

1 Tencuiala 0.01 1300 13 1.35 17.55

Mortar
2 0.04 2100.00 84 1.35 113.4
egalizator
3 Gresie 0.007 2600.00 18.2 1.35 24.57
Total 115.2 155.52

INCARCARE UTILA Qk

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan 70 STUDENT: Lucian Ciprian Pavel
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE SI INSTALAŢII

Ȋncarcarea utila vertical pe rampa si podestul scarii este qk1=3kN/m2

DETERMINAREA ACOPERII CU BETON


Se face conform SR EN 1992
cnom = cmin + Δc,dev ;
cnom = max (cmin,b ; cmin,dur + Δcdur,y - Δcdur,st - Δcdur,add ;10mm)
cmin - acoperirea minima ;
Δc,dev - abateri de constructie ;
cmin,b =10 mm – acoperirea minima fata de cerintele de aderenta ;
cmin,dur =10 mm – acoperirea minima fata de cerintele de mediu ;
Δcdur,y = 0 mm -valoare recomandata-marja de siguranta ;
Δcdur,st = 0 mm- valoare recomandata, in absenta unor precizari suplimentare

MODELARE

Pentru calculul scarilor , s-a utilizat structura detaliată ȋn capitoul “Calculul Plăcilor”

Fig. 1 Model tridimensional scară


S-au obținut următoarele momente de armare :

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan 71 STUDENT: Lucian Ciprian Pavel
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE SI INSTALAŢII

Fig. 2 Momente de armare pe ‘’x’’

Fig. 3 Momente de armare pe ‘’y’’

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan 72 STUDENT: Lucian Ciprian Pavel

S-ar putea să vă placă și