Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect 

TPDP 

Tomsea Andreea Maria


Grupa : 1143/1
Piesa 29
Material Utilizat 
OL37 
  *rezistenta la rupere [daN/mm2]: 38-47 
  *rezistenta la forfecare [daN/mm2] : 33-40 
 
Desenul de executie al piesei  
Material OL37, grosimea 1 mm 
Ordinea operatiilor de taiere
Nr Denumire Operatie Piesa finala
operati
e

1 PERFORARE
PROFIL
CIRCULAR

DECUPAREA
2 PROFILULUI
Variante de croire

VARIANA 1

a=1.5 mm; b=1mm


k1=0.5; k2=1; k3=0.8
a1=k1*k2*k3*a => a1=0.6 [mm]
b1=k1*k2*k3*b => b1=0.4 [mm]
Determinarea latimii benzii semifabricatului
D=36 [mm]
Δl=0.8 [mm]
B= D+2*a1 + Δl= 36+2*0.6+0.8 => B=38 [mm]
Determinarea coeficientului de croire Kc
A 0∗r 1296∗1
Kc= ∗100 %=¿ Kc= ∗100 % = 84.41%
B∗p 38∗40.4

A 0=1296[mm2 ]p=40+0.4 => p=40.4 [mm]


Determinarea coeficientului de folosire, Kf
A∗n 1245.73∗61.88
Kf = ∗100 %= Kf = ∗100 %=> Kf=81.14%
L∗B 2500∗38

A= Ao- A1= 1296- π*42= 1245.73[mm]


n=L/p=2500/40.4=61.88[mm]
L=2500 [mm]
VARIANTA 2

a=1.5 mm; b=1mm


k1=0.5; k2=1; k3=0.8
a1=k1*k2*k3*a => a1=0.6 [mm]
b1=k1*k2*k3*b => b1=0.4 [mm]
 
Determinarea latimii benzii semifabricatului 
D=40 [mm] 
Δl=0.8 [mm] 
B= D+2*a1 + Δl= 42 [mm] 
Determinarea coeficientului de croire Kc 
Kc=A0∗rB∗p∗100%=>Kc=198.13
A0=1296 [mm^2]
p=36.4 [mm] 
Determinarea coeficientului de folosire, Kf 
Kf=(A∗n)/(L∗B)∗100%
=
=> Kf=88.02 %
 
A= Ao- A1= 1296- π*42= 1345.73[mm^2] 
n=L/p=2500/36.4=68.68 [mm] 
L=2500 [mm] 
VARIANTA 3

a=1.5 mm; b=1mm


k1=0.5; k2=1; k3=0.8
a1=k1*k2*k3*a => a1=0.6 [mm]
b1=k1*k2*k3*b => b1=0.4 [mm]
 
Determinarea latimii benzii semifabricatului 
Δl=0.8 [mm] 
B= 2*D+2*a1+ b1 + Δl= 74.4[mm] 
Determinarea coeficientului de croire Kc 
Kc=A0∗rB∗p∗100%=>Kc=398.54%
A0=1296 [mm^2]
p=40.04 [mm] 
Determinarea coeficientului de folosire, Kf 
Kf=(A∗n)/L∗B∗100%=45.16%
Kf=45.16%
 
A= Ao- A1= 1296- π*42= 1345.73[mm] 
n=L/p=2500/40.04=62.43 [mm] 
L=2500 [mm] 
Variante 3 este varianta cea mai optima deoarece coeficientul Kc este cel mai 
mare dintre toate celelalte variante  

Determinarea coeficientului de folosire, Kf pentru Varianta 1


A∗n 1245.73∗61.88
Kf = ∗100 %= Kf = ∗100 %=> Kf=81.14%
L∗B 2500∗38
Determinarea coeficientului de folosire, Kf pentru Varianta 2
Kf=(A∗n)/(L∗B)∗100%=88.02%
=> Kf=88.02 %
Determinarea coeficientului de folosire, Kf pentru Varianta 3
Kf=(A∗n)/L∗B∗100%=45.16%
Kf=45.16%

Calculul dimensiunilor nominale si a tolerantelor de


executie ale elementelor active
Operatia de perforare:

Operatia de decupare :
Calculul fortei, lucrului mecanic si al puterii necesare perforarii/decuparii
piesei finale
Forta de taiere necesara, forta de impingere si forta de scoarere
CALCULUL CENTRULUI DE PRESIUNE
Elementele active ale stantei
POANSON PERFORARE ;POANSON DECUPARE