Sunteți pe pagina 1din 13

Administrator de condominii

APLICATIE - CURS ADMINISTRATOR DE CONDOMINII

Asociatia de proprietari EXEMPLU are 15 de apartamente si sunt prezente 33


persoane.
- 5 apartamente cu o camera, suprafata 45 mp/apartament
- 5 apartamente cu 2 camere, suprafata 65 mp/apartament
- 5 apartamente cu 3 camere, suprafata 85 mp/apartament
Suprafetele prezentate sunt suprafetele utile ale apartamentelor urmand ca
administratorul sa calculeze cota-parte cei revine fiecarui apartament.

I. CALCULUL COTELOR INDIVIZE


Suma totala a suprafetelor utile este;
Suprafaţa utilă totală: Su tot = 5x45+5x65+5x85=225+325+425=975mp
Cota parte-indiviza pentru apartamentul cu o camera:
CPI1 = 45/975x100=4,62%
Cota parte-indiviza pentru apartamentul cu 2 camere:
CPI2 = 65/975x100=6,67%
Cota parte-indiviza pentru apartamentul cu 3 camere:
CPI3 = 85/975x100=8,72%
Verificare!
5x4,62+5x6,67+5x8,72=23,10+33,35+43,60=100,05
Corectie!
Corectam coeficientul la apartamentul cu o camera la 4,61%
Verificare!
5x4,61+5x6,67+5x8,72=23,05+33,35+43,60=100,00%

1
Administrator de condominii

Adunarea generala a hotarat ca pentru desfasurare a activitatii asociaţiei sa se


angajaze urmatoarele persoane cu formele de retribuire:
Salariu
Personal Forme contractuale brut
(lei)
Presedinte asociatie conform reglementarilor in vigoare 350
Cenzor membru asociatie 200
salariat 4 ore/zi, loc principal, mai
Administrator 950
lucreaza 4 ore la alt loc de munca

Nr. Nr Nr Cost. Calcul


Observatii Apometre
ap. cam. pers. caldura caldura
1 1 2 Centrala de apart. AR=8 20,65 2,60
2 2 3 AR=8, AC=7 289,64 12,60
3 3 4 AR=9, AC=9 145,32 15,75
4 1 2 Centrala de apart. AR=10 18,25 2,60
5 2 0 AR=0, AC=0 98,85 12,60
6 3 3 necontorizat 168,75 15,75
7 1 1 Contor gaze AR=2, AC=1 120,56 9,45
8 2 2 necontorizat 178,34 12,60
9 3 3 AR=9, AC=5 202,56 15,75
10 1 1 Centrala de apart. AR=9 18,25 2,60
11 2 2 necontorizat 165,98 12,60
12 3 4 AR=6, AC=5 168,62 15,75
13 1 1 AR=6, AC=7 104,45 9,45
14 2 2 Contor gaze necontorizat 98,76 12,60
15 3 3 AR=14, 169,64 15,75
AC=12
Spatiul comun – casa scarii 394,24 15,75

2
Administrator de condominii

S-au primit urmatoarele facturi de la furnizorii cu care asociatia are contract:


Apa Nova = 1245,44 lei
Cantitate Tarif Valoare TVA Total
Servicii facturate
(mc) (lei) (lei) (lei) (lei)
Alimentare cu apa (mc) 122 4,78 583,16 52,48 635,64
Apa rece pentru
preparare apa calda 73 4,78 348,94 31,40 380,34
(mc)
Canalizare apa uzata
122 0,97 118,34 10,65 128,99
(mc)
Canalizare apa rece
pentru preparare apa 73 0,97 70,81 6,37 77,18
calda (mc)
Canalizare apa pluviala 5 0,97 4,85 0,44 5,29
Contravaloare servicii 1126,10 101,34 1227,44
TMAU = 18,00 LEI
TVA alimentare apa = 9%
TVA canalizare apa = 9%
_________________________________________________________

Radet = 2914,73 lei


Pret TVA Total
Denumire u.m. consum Valoare(lei)
(lei/u.m) (lei) (lei)
Incalzire Gcal 14,4934 137,00 1985,60 377,26 2362,86
Apa calda Gcal 3,2486 137,00 445,06 106,81 551,87
Consum de apa rece pentru apa calda ( facturat de SC APA NOVA SA ) este
de 73 mc
_________________________________________________________
Enel = 105 lei
Distigaz = 117 lei
Intretine lift= 275 lei
Intretinere interfon = 45 lei
Colectare gunoi = 323 lei
Calcul caldura = 184,20 lei
3
Administrator de condominii

II. CALCULUL COTELOR DE INTRETINERE

CALCULUL PREŢULUI UNITAR AL APEI RECI


Preţul unitar al apei reci (AR) se determină prin:
((valoare metru cub apă) x1,09 + (valoare canalizare apă uzată) x1,09) +
(TMAU)
*TMAU=Taxa Municipala pentru Apa Uzata este colectata de Apa Nova
pentru si în numele Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform
Hotarârii CGMB 317/2008
Valoare taxa = cantitate apa uzata (canalizare si deversare apa pluviala) x
0.09 lei/mc
4,78x1,09+0,97x1,09+0,05=5,21+1,06+0,09=6,36 lei/ m3

CALCULUL PREŢULUI UNITAR AL APEI CALDE


Preţul unitar al apei cale menajere (ACM) se determină prin:
(valoare încălzire 1 mc ACM) + (valoare unitară AR) = 551,87/73 + 6,36 =
7,56 +6,36 = 13,92 lei/mc;

CHELTUIELI PE NUMĂR DE PERSOANE:


a) Cheltuieli cu apa rece:
Se determină numarul de metrii cubi de apa rece necontorizata, ştiind că
numărul de mc aferent consumului contorizat de AR este de 81 m3 (din cei 122
m3 facturaţi):
122 - 81 = 41 m3 AR aferent apartamentelor necontorizate;
Această cantitate de apa se repartizează la 9 persoane care locuiesc în
apartamentele necontorizate:
41/9 = 4,56 m3/pers

4
Administrator de condominii

4,56 x 6,36 = 29,00 lei/pers = consumul de apa la apartamentele necontorizate


b) Cheltuieli cu apa caldă:
Se determină numarul de metrii cubi de apa calda necontorizata, ştiind că
numărul de mc aferent consumului contorizat de ACM este de 46 mc (din cei
73 mc facturaţi), de unde rezultă că numărul de mc ACM de repartizat
apartamentelor necontorizate este:
73 – 46 = 27 m3;
Această cantitate de apa se repartizează la 9 persoane care locuiesc în
apartamentele necontorizate:
27/9 = 3,00 m3/pers
3,00 x 13,92 = 41,76lei/pers = consumul de apa la apartamentele necontorizate
Cunoscând costul consumului de apă rece și apă caldă calculat pe numărul de
persoane la apartamentele necontorizate se poate calcula costul ce revine pe
apartament:

Cost apa Cost apa


Nr. Nr
Apometre rece caldă
ap. persoane
(lei) (lei)
6 3 necontorizat 87,00 125,28
8 2 necontorizat 58,00 83,52
11 2 necontorizat 58,00 83,52
14 2 necontorizat 58,00 83,52

c) Cheltuieli cu gazele naturale:


Valoarea de plată a gazelor naturale consumate se repartizează numărului de
persoane din apartamentele care nu posedă centrală termică de apartament sau
contor de gaze; astfel, se ia în calcul un număr de 25 persoane:
5
Administrator de condominii

117 / 25 = 4,68 lei/pers.;

Cheltuieli cu
Nr. Nr
gazele naturale
ap. persoane
(lei)
2 3 14,04
3 4 18,72
5 0 0
6 3 14,04
8 2 9,36
9 3 14,04
11 2 9,36
12 4 18,72
13 1 4,68
15 3 14,04

d) Cheltuieli cu evacuarea deşeurilor menajere:


Valoarea de plată pentru evacuarea deşeurilor menajere se repartizează
numărului curent de persoane din asociaţie; astfel, se ia în calcul un număr de
33 persoane:
323 / 33 = 9,79 lei/pers.;
Cheltuieli evacuare
Nr. Nr
deșeuri menajere
ap. persoane
(lei)
1 2 19,58
2 3 29,37
3 4 39,16
4 2 19,58
5 0 0
6 3 29,37
7 1 9,79
6
Administrator de condominii

8 2 19,58
9 3 29,37
10 1 9,79
11 2 19,58
12 4 39,16
13 1 9,79
14 2 19,58
15 3 29,37

e) Cheltuieli cu energia electrică consumată la utilizarea ascensorului:


Energia electrica este consumata la functionarea liftului si iluminatului cu
senzori de miscare. Daca exista si alti consumatori in spatial comun trebiue sa
fie indentificati si repartizata cota din totalul consumului. Valoarea de plată
pentru energia electrică totală consumată repartizeaza pe număr de persoane:
105 / 33 = 3,18 lei/pers.;
Cheltuieli energie
Nr. Nr
electrică
ap. persoane
(lei)
1 2 6,36
2 3 9,54
3 4 12,72
4 2 6,36
5 0 0
6 3 9,54
7 1 3,18
8 2 6,36
9 3 9,54
10 1 3,18
11 2 6,36
12 4 12,72
13 1 3,18
7
Administrator de condominii

14 2 6,36
15 3 9,54

După realizarea calculului cheltuielilor pe numărul de persoane pentru fiecare


tip de cheltuială se va face totalul pe fiecare apartament:

Cheltuieli Total
Cheltuieli Cheltuieli cu
Nr. Nr evacuare cheltuieli
energie gazele
ap. persoane deșeuri pe nr
electrică naturale
menajere pers.
1 2 6,36 19,58 - 25,94
2 3 9,54 29,37 14,04 52,95
3 4 12,72 39,16 18,72 70,6
4 2 6,36 19,58 - 25,94
5 0 0 0 0 0
6 3 9,54 29,37 14,04 52,95
7 1 3,18 9,79 - 12,97
8 2 6,36 19,58 9,36 35,3
9 3 9,54 29,37 14,04 52,95
10 1 3,18 9,79 - 12,97
11 2 6,36 19,58 9,36 35,3
12 4 12,72 39,16 18,72 70,6
13 1 3,18 9,79 4,68 17,65
14 2 6,36 19,58 - 25,94
15 3 9,54 29,37 14,04 52,95
Total 545,01
Corectie -0,01

8
Administrator de condominii

CHELTUIELI PE CONSUMURI INDIVIDUALE


a) Cheltuieli cu apa rece:
Se alocă apartamentelor contorizate, luând în calcul preţul unitar calculat
anterior, şi anume de 6,36 lei/ m3AR.
Suma ce revine fiecărui apartament contorizat se calculează astfel:
(Nr. m3AR)*(6,36)=suma de plată la AR aferentă apartamentului respectiv.
b) Cheltuieli cu apa calda:
Se alocă apartamentelor contorizate, luând în calcul preţul unitar calculat
anterior, şi anume de 13,92 lei/ m3 ACM.
Suma ce revine fiecărui apartament contorizat se calculează astfel:
(Nr. m3ACM)*(13,92)=suma de plată la ACM aferentă apartamentului
respectiv.

Nr. ap. Apometre Apa rece Apa calda

1 AR=8 50,88 0
2 AR=8, AC=7 50,88 97,44
3 AR=9, AC=9 57,24 125,28
4 AR=10 63,60 0
5 AR=0, AC=0 0 0
6 necontorizat - -
7 AR=2, AC=1 12,72 13,92
8 necontorizat - -
9 AR=9, AC=5 57,24 69,60
10 AR=9 57,24 0
11 necontorizat - -

9
Administrator de condominii

12 AR=6, AC=5 38,16 69,60


13 AR=6, AC=7 38,16 97,44
14 necontorizat - -
15 AR=14,AC=12 89,04 167,04

CHELTUIELI PENTRU ÎNCĂLZIREA


APARTAMENTULUI/SPAŢIULUI

Costul caldurii pentru spatiile comune se va repartiza in cota parte indiviza


catre toate apartamentele:
Exemplu calcul pentru apartamentul 1
394,24x4,61/100=18,17 lei

Costul repartizarii cheltuielilor cu caldura pentru spatiile comune se va


repartiza in cota parte indiviza catre toate apartamentele:
Exemplu calcul pentru apartamentul 1
15,75x4,61/100=0,73 lei

Calcul Calcul
Nr. Cota Cost caldura Cost caldura
caldura caldura
ap. parte apartamente spatii comune
apart. sp. com.
1 4,61 20,65 18,17 2,60 0,73
2 6,67 289,64 26,30 12,60 1,05
3 8,72 145,32 34,38 15,75 1,37
4 4,61 18,25 18,17 2,60 0,73
5 6,67 98,85 26,30 12,60 1,05
6 8,72 168,75 34,38 15,75 1,37
7 4,61 120,56 18,17 9,45 0,73

10
Administrator de condominii

8 6,67 178,34 26,30 12,60 1,05


9 8,72 202,56 34,38 15,75 1,37
10 4,61 18,25 18,17 2,60 0,73
11 6,67 165,98 26,30 12,60 1,05
12 8,72 168,62 34,38 15,75 1,37
13 4,61 104,45 18,17 9,45 0,73
14 6,67 98,76 26,30 12,60 1,05
15 8,72 169,64 34,38 15,75 1,37
Total 1968,62 394,30 168,45 15,75
Corectie 0 0 0 0

CHELTUIELI REPARTIZATE IN COTA-PARTE INDIVIZĂ

a) Cheltuieli cu întreţinerea ascensorului:


275x4,61/100 = 12,68 lei pentru apartamentul cu o camera
275x6,67/100 = 18,34 lei pentru apartamentul cu doua camere
275x8,72/100 = 23,98 lei pentru apartamentul cu trei camera
Cheltuieli pe metru pătrat:
275/975=0,28lei/m2

b) Cheltuieli cu plata salariilor:


Se calculează suma aferentă salariilor incluzând contribuţia angajatorului –
asociaţia – la plata acestor salarii. Din statele de salarii rezultă valoarea pe care
asociaţia, în calitate de angajator, trebuie să o vireze ca taxe, şi anume, 33 lei.
Astfel, suma care trebuie luată în considerare la calculul cotelor de întreţinere
este de:
550 + 950 +21 = 1521 lei;

11
Administrator de condominii

Cheltuieli pe metru pătrat:


1521/975 = 1,56 lei/m2,
Cheltuielile pe apartamente:
1521 x 4,61/100 = 70,12 lei pentru apartamentul cu o camera
1521 x 6,67/100 = 101,45 lei pentru apartamentul cu doua camere
1521 x 8,72/100 = 132,63 lei pentru apartamentul cu trei camera

c) Cheltuieli cu apa pluvială:


Se calculează valoarea de plată a apei pluviale:
5,29 + TMAUapa pluviala = 5,29+(0,09*5) = 5,29+0,45 = 5,74 lei;
Cheltuielile pe apartamente:
5,74 x 4,61/100 = 0,26 lei pentru apartamentul cu o camera
5,74 x 6,67/100 = 0,38 lei pentru apartamentul cu doua camere
5,74 x 8,72/100 = 0,50 lei pentru apartamentul cu trei camera
Cheltuieli pe metru pătrat:
5,74/975=0,01lei/m2
Pentru a calcula cheltuielile pe cota-parte indiviza pentru fiecare apartament
vom aduna pentru fiecare tip de apartament cheltuielile cu întreţinerea
ascensorului, iluminatul spaţiilor comune, salariile şi apa pluvială.
Cheltuile cota parte pentru apartamentul cu o cameră:
12,68+70,12+0,26=83,06 lei
Cheltuile cota parte pentru apartamentul cu două camere:
18,34+101,45+0,38=120,17 lei
Cheltuile cota parte pentru apartamentul cu trei camere:
23,98+132,63+0,50=157,11 lei

12
Administrator de condominii

CHELTUIELI PE BENEFICIARI
Se calculează prin alocarea în cote egale pe fiecare apartament a sumei
aferente întreţinerii interfonului (contractul încheiat cu firma de service a
prevăzut ca modalitate de repartizare a costurilor pe beneficiar):
45 / 15 = 3,00 lei/ap

VERFICARE TOTAL LISTA:

Apa Nova = 1245,44 lei


Radet = 2914,73 lei
Enel = 105 lei
Distigaz = 117 lei
Calcul caldura = 184,20 lei
Intretine lift= 275 lei
Intretinere interfon = 45 lei
Colectare gunoi = 323 lei
Cheltuieli salariale = 1521 lei

TOTAL CHELTUIELI = 6730,37 lei

13

S-ar putea să vă placă și