Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrare

de laborator №3

Excel
Lucrarea de laborator N 3

Tema: Funcţii în Excel.


Scopul lucrării: utilizarea funcţiilor standarde, introducerea şi
editarea funcţiilor.

Indicaţii şi sugestii de lucru.


1.Introducerea unei funcţii: funcţiile acceptă date prin intermediul argumentelor.
Introduceţi argumentele, incluse între paranteze, după numele funcţii (Denumirea funcţiei
trebuie precedată de semnul egal (=); funcţiile acceptă argumente specifice de exemplu
numere referinţe text sau valori logice.)
2.Utilizarea argumentelor din cadrul funcţiilor: separarea argumentelor se face prin
intermediul virgulei.
3.Vizualizarea zonelor de ecran care ajută la crearea funcţiilor: există două zone
importante: bara de instrumente Standard şi bara de formule. Cînd se introduce informaţii
într-o celulă, în bara de formule apar patru butoane (Funcţii, cancel, butonul de
confirmare, egal).
4.Utilizarea funcţiilor standarde: introducerea funcţiilor în formulele de calcul poate fi
efectuată atît manual, prin introducerea tuturor datelor necesare de la tastatură, cît şi
folosind constructorul funcţiilor. În acest scop acţionăm butonul Paste Function din bara
cu instrumente sau selectăm opţiunea Function din meniul Insert.
5.Utilizarea butonului AutoSum: - folosit pentru însumare automată a liniilor sau
coloanelor adiacente. Selectaţi celula sub coloana a cărei suma doriţi să o realizaţi apoi
executaţi clic pe butonul AutoSum.
6.Functia Sum: se utilizează pentru sumarea valorilor numerice ale celulelor. Această
funcţie are următoarea structură: Sum(argument1;argument2;…).
7.Utilizarea funcţiei AutoCalculate: se foloseşte pentru realizarea rapida de sume şi
medii. Selectaţi domeniu de celule pe care doriţi să le însumaţi. Selectaţi un clic cu
butonul drept pe butonul AutoCalculate şi selectaţi funcţia pe care doriţi să o utilizaţi.
8.Utilizarea modulului Function Wizard:
1) Selectaţi celula care va conţine funcţia. Daca introduceţi o formulă în bara de
formule, deplasaţi cursorul de inserare acolo unde doriţi să fie plasată funcţia.
2) Alegeţi comanda Function din meniul Insert sau executaţi un clic pe butonul
Function Wizard pentru a fi afişată prima din cele două casete de dialog ale
modulului Function Wizard.
3) Selectaţi tipul funcţiei din caseta de listare Function Category.
4) În caseta de listare Function Name, selectaţi funcţia dorită.
5) Tastaţi butonul Next.
6) In caseta de dialog introduceţi valorile pentru argumentele funcţiei.
7) Tastaţi butonul Back pentru a vă întoarce în prima caseta de dialog, unde puteţi
eventual face corectări.
8) Tastaţi Finish pentru a completa funcţia şi pentru a o introduce în celula selectată.
9) Prin tastarea butonului Cancel aveţi posibilitatea anulării operaţiei.
9.Editarea funcţiilor: se poate face în doua moduri:
a)Editarea funcţiei prin intermediul modulului Function Wizard:
1)Selectaţi formula care conţine funcţia respectivă.
2)Alegeţi comanda Function din meniul Insert sau executaţi un clic pe butonul
Function Wizard. În casetă de dialog Function Wizard, indicaţi prima funcţie din
formulă.
3)Modificaţi argumentele necesare.
4)După ce încheiaţi de efectuat modificările, tastaţi butonul Finish.
b)Editarea manuală:
1) Selectaţi formula care conţine funcţia de editat
2) Apăsaţi tasta F2 pentru a o edita în bara de formule sau executaţi un clic pe bara
de formule.
3) Selectaţi argumentul sau termenul pe care doriţi să-l modificaţi.
4) Introduceţi noul argument prin scrierea, tragerea, copierea sau inserarea unei
funcţii.
5) Alegeţi OK.
10.Funcţii matematice:
1) ABS(număr)- furnizează valoarea absolută a unui număr.
2) COMBIN(număr, număr ales)- produce combinarea elementelor, fără a avea
importanţă ordinea acestora.
3) EXP (număr)- calculează exponenţiala unui număr, respectiv e, baza loga-
ritmului natural, ridicat la puterea numărului.
4) INT(număr)- rotungeşte un număr pînă la cea mai apropiată valoare întreagă.
5) LN(număr)- calculează logaritmul natural în baza e al unui număr.
6) LOG(număr, bază)- calculează logaritmul unui număr, într-o bază specificată.
7) MDETERM(matrice)- calculează determinantul unei matrice.
8) MINVERSE(matrice)- calculează inversa unei matrice.
9) MOD(număr, divizor)- calculează restul unui număr împărţit la divizor.
10) SQRT(număr)- extrage rădăcina pătrată dintr-un număr.
11) TRUNC(număr, num.poziţii)- transformă un număr într-o valoare întreagă, prin
tăierea porţiunii zecimale. Dacă se omite introducerea argumentului num.poziţii,
acesta va fi considerat 0.
11. Functii trigonometrice
1. ACOS – arccosinus
2. ASIN – arcsinus
3. ATAN – arctangent
4. DEGREES – transforma radiani in grade
5. RADIANS – transforma grade in radiani
6. SIN – sinusul unui unghi
7. SINH – sinusul hiperbolic al argumetului
8. COS – cosinusul
9. COSH – cosinusul hiperbolic
10. TAN – tangenta
11. TANH – tangenta hiperbolica
12. FUNCTII FINANCIARE
1. DB returneaza amortizarea valorii unui mijloc fix
2. FV returneaza valoarea unei investitii
3. PMT returneaza plata pentru un imprumut cu dobanda constanta
4. IPMT returneaza plata pentru un imprumut cu dobanda variabila
5. PPMT returneaza plata capitalului de baza
6. RATE returneaza rata dobanzii periodice
7. SLN returneaza amortizarea liniara
13. Functii pentru cautare
1. COLUMN returneaza numarul coloanei pentru celula referita
2. COLUMNS returneaza numarul de coloane din zona de pentru celule referita
3. HYPERLINK creaza o comanda rapida catre un alt fisier sau o alta foaie de lucru
4. LOOKUP cauta o valoare intr-o coloana, rand sau matrice
5. VLOOKUP cauta o valoare din coloana cea mai din stanga
6. HLOOKUP cauta o valoare din randul cel mai de sus
14. Functii informative
1. CELL FILENAME returneaza numele fisierului si calea
2. CELL COL returneaza numarul coloanei care contine celula din argument
3. CEL ROW returneaza numarul randului care contine celula din argument
4. CELL PROTECT returneaza 1 daca celula e blocata, altfel, 0
5. CELL OSVERSION returneaza numele sistemului de operare
6. INFO MEMUSED returneaza cantitatea de memorie utilizata (octeti)
7. INFO MEMAVAIL returneaza cantitatea dse memorie disponibila (octeti)
8. INFO DIRECTORY returneaza calea directorului curent
9. ISBLANK returneaza TRUE daca celula referita este goala, daca nu returneaza
FALSE
10. ISERROR returneaza TRUE daca celula referita este contine o eroare, daca nu
returneaza FALSE
11. ISLOGICAL returneaza TRUE daca celula referita contine o valoare logica, daca
nu returneaza FALSE
12. ISNUMBER returneaza TRUE daca celula referita contine un numar , daca nu
returneaza FALSE
13. ISTEXT returneaza TRUE daca celula referita contine date de tip text, daca nu
returneaza FALSE
14. TYPE returneaza 1:numar, 2:text, 3:logic, 16:eroare, 64:matrice
15. Functii pentru data si ora
1. DATE returneaza data calendaristica in format “aa/ll/zz” din date preluate din
trei celule
2. DATEVALUE converteste o data calendaristica intr-o reprezentare numerica
3. DAY returneaza ca numar intreg ziua corespunzatoare datei calendaristice
4. NOW returneaza data si ora curenta
5. TIME converteste o gupare de celule intr-o reprezentare d tip hh:mm:ss
6. TODAY returneaza data curenta
7. YEAR returneaza ca numar intreg anul din data calendaristica
16. Functii pentru text
1. CHAR(n) returneaza caracterul cu numarul de ordine din argument
2. LEFT(n) returneaza primele n argumente din stanga
3. RIGHT(n) returneaza primele n argumente din dreapta
4. CONCATENATE concateneaza argumentele
5. EXACT verifica daca doua siruri sunt identice
6. FIND(“subsir”; adresa sir) cauta un subsir intr-un sir
7. LOWER transforma caracterele majuscule caractere mici
8. MID(subsir; n; m) returneaza subsirul incepand cupozitia npana la pozitia m
9. PROPER transforma prima litera a fiecarui cuvant in majuscula
10. REPT repeta un text de un numar de ori
11. T testeaza daca o valoare este text, daca da, o reproduce, daca nu , lasa celula
goala
12. UPPER transforma toate caracterele in majuscule
13. VALUE transforma un sir text in numar
17. Functii pentru baze de date forma generala: =D_nume(baza de date, camp,criterii)
1. DCOUNT numara celulele unei baze de date care contin numere ce indeplinesc
anumite conditii
2. DAVERAGE calculeaza media aritmetica a valorilor dintr-o coloana a unei baze
de date , ce indeplinesc anumite conditii
3. DCOUNTA numara celulele completate dintr-o baza de date , ce indeplinesc
anumite conditii
4. DMAX returneaza numarul cel mai mare din celulele unei baze de date , ce
indeplinesc anumite conditii
5. DMIN returneaza numarul cel mai mic din celulele unei baze de date , ce
indeplinesc anumite conditii
6. DSUM insumeaza numerele dintr-o coloana a unei baze de date , ce indeplinesc
anumite conditii
7. DGET returneaza o singura valoare dintr-o coloana a unei baze de date , ce
indeplinesc anumite conditii
11.Funcţii logice:
1) AND(logic1,logic2,...)- reuneşte condiţii: returnează TRUE dacă toate
argumentele logice sunt TRUE şi FALSE dacă cel puţin un argument este
FALSE.
2) NOT(logic)- inversează valoarea de adevăr a argumentului logic de la TRUE la
FALSE sau de la FALSE la TRUE.
3) OR(logic1, logic2,...)- reuneşte condiţiile de testare: returnează TRUE dacă cel
puţin un argument este TRUE şi FALSE doar atunci cînd toate sunt FALSE.
4) IF(expr.logică; expr1;expr2)- dacă expresia logică este TRUE , va fi afişată
valoarea exp1, în caz contrar – valoarea exp2.
12.Funcţii statistice:
1) AVERAGE(număr1,număr2,...)- calculează media argumentelor.
2) COUNT(valoarea1,valoarea2,...)- efectuează numărarea elementelor numere din
argumente.
3) MAX(număr1,număr2,...)- determină cea mai mare valoare dintre argumente.
4) MIN(număr1,număr2,...)- determină cea mai mică valoare dintre argumente.
Conţinutul lucrării.
Sarcina 1. Construiţi un tabel cu vânzările trimestriale pentru 6 magazine (în mii lei).
Pentru fiecare linie şi coloană calculaţi valoarea medie, maximală, minimală şi suma.
Inseraţi un titlu pentru tabel şi anteturi sugestive pentru linii şi coloane.
Sarcina 2. Construiţi pe foile page1, page2, o tabelă cu notele studenţilor la patru
examene din sesiune pentru 6 grupe. In fiecare grupă sunt 10 studenţi. Calculaţi media
fiecărui student la cele 4 examene, media la fiecare examen în cele 6 grupe şi media
fiecărei grupe la sesiune. Introduceţi simultan în toate tabelele informaţia comună
(anteturi, formule etc.).
Sarcina 3. Creaţi pe două foi diferite câte un tabel cu veniturile trimestriale în cinci firme
ale unei companii pe anii 2000,2001. Pe baza acestor tabele creaţi pe pagina a treia un
tabel cu media veniturilor trimestriale. În fiecare din cele cinci tabele mai calculaţi suma
veniturilor anuale, suma veniturilor trimestriale şi impozitul pe venit (20%).
Sarcina 4. Introduceţi o tabelă cu darea de seamă a unei firme de televizoare
introducând denumirele televizoarelor, diagonala, preţul, cantitatea, total. Calculaţi
mărimea TVA (=IF(C2<=61;F2*15%;F2*20%), unde coloana C – diagonala, coloana F
(Total) preţul) în funcţie de mărimea diagonalei televizoarelor.
Sarcina 5. Calculaţi impozitul pe venit în funcţie de volumul realizărilor conform
formulei (= IF ( F2 <= 10000; F2*18%; IF( AND ( F2>10000 ; F2<=30000)
;F2*25%;F2*35%))), unde coloana F preţul total.
Sarcina 6. Salvaţi lucrarea pe discul logic şi terminaţi sesiunea de lucru.

Întrebări de control:
1. Ce este o funcţie?
2. Cum poate fi introdusă o funcţie?
3. Descrieţi bara de formule.
4. Descrieţi bara de instrumente standarde.
5. Butonul AutoSum.
6. Utilizarea modulului Function Wizard.
7. Editarea unei funcţii.
8. Tipuri de funcţii.
9. Funcţii matematice.
10.Funcţii logice.
11.Funcţii trigonometrice.
12.Funcţii statistice.
13.Informaţii despre modul de utilizare a funcţiilor.

S-ar putea să vă placă și