Sunteți pe pagina 1din 2

TEST SUMATIV

REBUS
1. Specie a genului dramatic.
  2. Indicaţie de regie sau ...
1 C O M E D I A 3. Prima subdiviziune a unei piese de teatru.
I D A C A L I E 4. Categorie literară principală a unei opere
2 D       S           epice sau dramatice, alături de acţiune, timp,
T spaţiu.
3 A C         5. Principalul mod de expunere în genu
4     dramatic.
      P E R S O N A J
6. Cum se numea prefectul judeţului ?
         
        5 D I A L O G 7. Personajul feminin din piesă.
          8. Soţul lui Zoe este Zaharia....
6 T I P Ă T E S C U             9. Ziarul condus de Caţavencu .
    E 10 Funcţia pentru care candidau Caţavencu ş
      7 Z O               . Farfuridi.
            11 Om loial prefectului.
8 T R A H A N A C H E .
9             12 Repetarea obsesivă a unor cuvinte sau
R Ă C N E T U L - C A R P A Ţ I L O R . gesturi.
     
1 13. Tipologia în care se încadrează Caţavencu ş
0 D E P U T A T
Farfuridi.
 1      
  1 P R I S T A N D A 14 Formă pe care o ia monologul în actul III.
.
 1    
    2 T I C           15 Cine era candidatul trimis de la Bucureşti?
.
 1      
3 D E M A G O G U L U I 16 Categorie estetică care ironizează anumite
          . vicii sau defecte umane cu scopul de a le
14 D I S C U R S     îndrepta.
1                   17 Scrisoarea devine, pe parcursul operei, un
5 D A N D A N A C H E . obiect de ...
1           18 La finalul piesei, pe scenă cade...
6 C O M I C U L           .
1        
7 Ş A N T A J
1            
8 C O R T I N A
 
1 C OM E D I A
I D A C A L I E
2 D       S          
T
3 A C       
4    
      P E RS O N A J
         
        5 D I A L O G
         
6 T I P Ă T E S C U            
    E
      7 Z O             
           
8 T R AH A N A C H E
9            
RĂCN E T U L - C A RP A Ţ I L O R
1      
0 D E P U T A T
 
1      
  1 P R I S T A N DA
 
1    
    2 T I C          
1      
3 D E M A G OG U LUI
1          
4 D I S C U RS    
1                  
5 D A N DA N A C H E
1          
6 C O MI C UL          
1        
7 Ş A N T A J
1            
8 C O R T I N A