Sunteți pe pagina 1din 6

UNITATEA TEMATICĂ 5 : JOCURI DE IARNĂ

Săptămâna III : 25 – 29 ianuarie 2016


Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea
Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Luni Întâlnirea de dimineață
Conversaţia, jocul de
Albă-ca-Zăpada - de Fraţii Grimm
25.01 CLR 1.4. rol, asaltul de idei,
-exerciţii de creaţie: inventarea unor finaluri
2.4. Opțional Micii artiști – explicaţia,
neaşteptate sau răsturnarea unor situaţii – Ce s-ar
Termeni specifici demonstraţia,
fi întâmplat dacă mama vitregă nu ar fi
teatrului – sală de exerciţiul;
descoperit că fata trăieşte în pădure ?
MA 2, 3, 6 spectacol, cortină, Planşe cu povestea
-repetarea rolurilor în echipă;
culise, scenariu ilustrată
-concurs de interpretare;
Activitate frontală,
-analiza obiectivă a interpretării individuale sau Observarea
individuală, grupe mari
în echipă sistematică
CLR 1.2. -conversație pe baza ilustrației Resurse procedurale:
2.2. -selectarea unei propoziții; identificarea conversația, explicația,
2.4. numărului de cuvinte; alegerea unui cuvânt ce exercițiul, povestirea
3.1. conține sunetul n; despărțirea cuvântului în Resurse materiale:
3.4. silabe; stabilirea numărului de silabe; CLR – Sunetul și litera planșe cu animale
4.1. identificarea sunetelor din fiecare silabă o sălbatice, jetoane
MEM 3.1. -prezentarea corespondenței sunet-literă Forme de organizare:
3.2. -exerciții de scriere a literei o activitate frontală, pe Evaluare
AVAP 2.2. -desenarea a 5 obiecte a căror denumire conține grupe, independentă. frontală,
2.3. sunetul /litera o. individuală
MEM 1.1. -exerciții de aflare a termenului necunoscut MEM – Aflarea Resurse procedurale:
1.2. folosind metoda balanței termenului necunoscut. conversația, explicația,
1.3. Schimbarea formei demonstrația,
3.1. -identificarea forțelor cu care se acționează corpurilor – exercițiul, jocul
5.1. asupra corpurilor deformare, rupere didactic,
CLR 2.4. -schimbarea formei corpurilor : deformare, brainstorming-ul
3.2. rupere Resurse materiale:
planșe, jetoane
-activități practice de explicare a forțelor cu care Forme de organizare:
AVAP 2.2.
se acționează asupra corpurilor : modelarea activitate frontală, pe
plastilinei, ruperea unor obiecte de unică grupe, independentă.
folosință
Tehnici de lucru : mototolire, rupere, tăiere, Resurse procedurale:
decupare după contur, îndoire, răsucire, lipire exerciţiul,demonstrația,
CLR 2.4.
Elemente de limbaj plastic : formă, volum conversaţia
AVAP 1.1.
-realizarea unui tablou cu temă la alegere Resurse materiale:
1.3. Analiza
-utilizarea unor obiecte variate pentru realizarea - hârtie/materiale
2.2. AVAP – Colaj produselor
colajului (hârtie ruptă/mototolită, textile, textile, foarfecă, lipici
2.3. activității
mărgele, paie, crenguţe etc.) - plastilină, planșetă
2.4.
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii : Forme de organizare:
MEM 3.1.
figurine activitate frontală, pe
grupe, independentă

Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea


Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Marți DP 2.1. Întâlnirea de dimineață CLR – Sunetul și litera Resurse procedurale:
26.01 O conversația,
CLR 1.2. -formularea de răspunsuri la întrebări legate de explicația, exercițiul
2.2. ilustrația din manual Resurse materiale:
2.4. -identificarea zilelor săptămânii, realizarea unui planșe cu povești, CD
3.1. orar cu filme de desen
3.4. -despărțirea cuvintelor în silabe și identificarea animat/muzică Observarea
4.1. sunetului inițial Forme de organizare: sistematică
MEM 3.1. -realizarea corespondenței sunet-literă activitate frontală, pe
5.1. -citirea cuvintelor din manual grupe, independentă.
AVAP 2.2. -scrierea literei O Evaluare
- realizarea unui desen înfățișând obiectele frontală,
folosite la ora de CLR. individuală
Resurse procedurale:
-rezolvarea unor probleme pe baza imaginilor conversația,
-compunerea unor probleme oral sau pe baza explicația,
MEM 1.4.
imaginilor date MEM – Probleme. demonstrația,
1.5.
-schimbarea datelor problemelor și rezolvarea Schimbarea exercițiul Analiza
1.6.
noilor probleme componentelor Resurse materiale: produselor
3.1.
problemelor planșe, jetoane activității
4.2.
Forme de organizare:
5.2.
-realizarea unor desene prin care să ilustreze activitate frontală, pe
AVAP 2.2.
probleme. grupe, independentă.
Educație fizică
-identificarea stării emoţionale reprezentată în Resurse procedurale:
CLR 2.4. desen conversația,
DP 1.1. -exprimarea preferinţei pentru anumite personaje exercițiul, jocul
1.2. din poveşti didactic
DP – Emoţii de bază
2.1. -explicarea alegerilor/ preferinţelor Resurse materiale:
denumite prin cuvinte Observarea
2.2. -numirea unor sporturi preferate text-suport, planșe
Hobby-uri şi activităţi sistematică
2.3. -sublinierea importanţei sportului pentru sănătate Forme de organizare:
preferate
3.1. -identificarea unor tehnici/ abilităţi personale/ activitate frontală, pe
3.2. reguli specifice activităţii de învăţare (repetarea, grupe, independentă
3.3. exersarea, înclinaţiile către anumite domenii de
studiu, atenţia etc.)

Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea


Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Miercur DP 2.2. Întâlnirea de dimineață CLR – Literele o și O Resurse procedurale: Observarea
i conversația, sistematică
27.01 CLR 1.2. -exerciții de recunoaștere a literelor o, O prin explicația, exercițiul,
2.2. colorare / încercuire brainstorming-ul Evaluare
2.4. - exerciții de identificare a poziției sunetului Resurse materiale: frontală,
3.1. /literei în cuvânt jetoane, CD cu filme
3.4. - citirea unor cuvinte formate din literele învățate de desen
4.1. - realizarea unei compoziții cu tema Buchetul cu animat/muzică
individuală
MEM 3.1. litere, în care elevii vor desena flori și pe fiecare Forme de organizare:
5.1. petală vor scrie o literă mare de tipar învățată. activitate frontală, pe
AVAP 2.3. grupe, independentă.
Religie
Limba engleză
MM 1.1. -confecţionarea unei jucării muzicale („oul“ de Resurse procedurale:
1.2. plastic de la dulciuri cu surprize umplut cu audiţia, interpretarea
Observarea
1.4. boabe) Resurse materiale:
MM – Cântarea sistematică
2.1. -interpretarea unor cântece de iarnă mijloace tehnice de
instrumental. Percuţia
2.2. -tactarea ritmului prin percuţie corporală sau cu redare a cântecelor
corporală Evaluare
2.3. ajutorul jucăriilor muzicale (CD player),
frontală,
3.1. cântecul Săniuţa fuge
individuală
3.3. Forme de organizare:
AVAP 2.4. activitate frontală

Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea


Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Joi DP 2.1. Întâlnirea de dimineață CLR – Sunetul și litera Resurse procedurale: Observarea
28.01 u conversația, explicația, sistematică
CLR 1.2. -formularea de răspunsuri la întrebări legate de povestirea, jocul
2.2. ilustrația din manual didactic, Evaluare
2.4. -prezentarea anotimpului preferat brainstorming-ul frontală,
3.1. -despărțirea cuvintelor în silabe și identificarea Resurse materiale: individuală
3.4. sunetului inițial cărți de povești/poezii,
4.1. -realizarea corespondenței sunet-literă planșe cu povești,
MEM 3.1. -scrierea literei u jetoane
5.1. - realizarea unui desen înfățișând iarna. Forme de organizare:
AVAP 2.3. activitate frontală, pe
grupe, independentă.
Educație fizică
CLR 2.2. Tehnici de lucru : linie modulată, repetiţie Resurse procedurale:
2.4. Elemente de limbaj plastic : linia, punctul, forma exerciţiul,demonstrația
AVAP 1.1. (fără terminologie) , conversaţia
1.3. - realizarea unei compoziţii cu temă la alegere Resurse materiale:
AVAP – Desen Observarea
2.2. Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii : desen - acuarele, pensulă
sistematică
2.3. liber, decoraţii simple Forme de organizare:
2.4. activitate frontală, pe
Evaluare
MEM 3.1. grupe, independentă
frontală,
MEM1.4. -rezolvarea unor probleme pe baza imaginilor Resurse procedurale:
individuală
1.5. -compunerea unor probleme oral sau pe baza exercițiul, jocul
1.6. imaginilor date didactic
MEM – Probleme. Analiza
3.1. -schimbarea datelor problemelor și rezolvarea Resurse materiale:
Schimbarea produselor
4.2. noilor probleme planșe, jetoane,
componentelor activității
5.2. bețișoare
problemelor
CLR 2.4. Forme de organizare:
3.2. -realizarea unor desene prin care să ilustreze activitate frontală, pe
AVAP 2.2. probleme. grupe, independentă.

Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea


Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Vineri CLR 2.4. Întâlnirea de dimineață DP – Emoţii de bază Resurse procedurale:
29.01 -identificarea stării emoţionale reprezentată în denumite prin cuvinte conversația, exercițiul,
DP 1.1. desen Tehnici simple care jocul didactic
1.2. -exprimarea preferinţei pentru anumite personaje sprijină învăţarea Resurse materiale:
2.1. din poveşti jetoane cu chipuri care
2.2. -explicarea alegerilor/ preferinţelor exprimă diferite stări Observarea
2.3. -numirea unor sporturi preferate emoţionale sistematică
3.1. -sublinierea importanţei sportului pentru sănătate Forme de organizare:
3.2. -identificarea unor tehnici/ abilităţi personale/ activitate frontală, pe
reguli specifice activităţii de învăţare (repetarea, grupe, independentă
3.3. exersarea, înclinaţiile către anumite domenii de
studiu, atenţia etc.)
-formularea de răspunsuri la întrebări legate de Resurse procedurale:
CLR 1.2.
ilustrația din manual conversația,
2.2.
-citirea silabelor/cuvintelor din manual povestirea
2.4.
-realizarea corespondenței sunet-literă CLR – Sunetul și litera Resurse materiale:
3.1.
-scrierea literei U U planșe cu povești,
3.4.
-descoperirea cuvintelor ascunse prin colorare. Forme de organizare:
4.1.
activitate frontală, pe
AVAP 2.2
grupe, independentă.
Evaluare
MEM1.4. -compunerea și rezolvarea unor probleme de Resurse procedurale:
frontală,
1.5. adunare și scădere cu 1, 2, 3, 4 sau 5 unități pe baza conversația, exercițiul,
individuală
1.6. imaginilor jocul didactic,
MEM – Transformarea
3.1. -transformarea problemelor de adunare în problem brainstorming-ul
problemelor de
4.2. de scădere și invers, pe baza imaginilor Resurse materiale:
adunare în probleme de
5.2. -realizarea unor probleme ilustrate planșe, jetoane,
scădere și invers
CLR 2.4. - organizarea unei expoziții cu cele mai bune Forme de organizare:
3.2. probleme ilustrate. activitate frontală, pe
AVAP 2.3. grupe, independentă.
Analiza
MM 1.1. -confecţionarea unei jucării muzicale („oul“ de Resurse procedurale:
produselor
1.4. plastic de la dulciuri cu surprize umplut cu boabe) MM – Cântarea audiţia, interpretarea
activității
2.1. -interpretarea unor cântece de iarnă instrumental. Jucării Resurse materiale:
2.3. -tactarea ritmului prin percuţie corporală sau cu muzicale improvizate CD player, cântece
3.1. ajutorul jucăriilor muzicale Forme de organizare:
AVAP 2.4. activitate frontală